logo
Dagens analyser - onsdagen den 18 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-18 kl. 08:33 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-18 kl. 08:36 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,2% OMXS30 -0,3% DJI 0,1% NASDAQ 0,4%
624,0 1 649,3 27 110,8 8 186,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Fabege Köp 168 (163) SEK
Hufvudstaden Köp 201 (200) SEK

Odfjell Drilling Ltd

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:28,40 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 14:06.

UPPDATERING

Orderboken ger avkastning

Odfjell Drilling är det enda bolaget inom oljeborrning som haft en positiv kursutveckling under året, mestadels som ett resultat av exekvering på ingångna avtal till solida dagspriser. Kortsiktiga triggers inkluderar en förlängning av kontraktet för Deepsea Atlantic, vilket förväntas sent i september eller tidigt i oktober. Olikt andra bolag inom sektorn väntas Odfjell Drilling leverera en imponerande avkastning från fritt kassaflöde nästa år. Kombinerat med en attraktiv värdering på 5,5x EV/EBITDA och 12x P/E för 2020p upprepar vi Köp och ritkursen 45 NOK.

Kontraktsförlängningar på gång

För Odfjell Drilling som investment case är fokus nu på att exekvera på avtalen som bolaget har, vilket kommer att generera imponerande kassaflöden 2020p. Därtill ska kontraktet för Deepsea Atlantic förlängas. Vi skulle inte bli förvånade om kontraktet förlängs till kursen på höga 300 USD/dag (upp från 295 USD/dag för nuvarande kontrakt).

Köp upprepas, riktkurs 45 NOK

Med en solid orderbok med hyggliga dagspriser är Odfjell det enda rigg-bolaget under vår bevakning där de kortsiktiga multiplarna är vettiga. Genom att handlas till cirka 5,5x EV/EBITDA och 12x P/E för 2020p, med över 90% beläggning för 2020p anser vi att värderingen är mycket attraktiv. Vår riktkurs på 45 NOK innebär 6,7x EV/EBITDA 2020p. Vår riktkurs på 45 NOK är baserad på nybyggnadspriser på 600 MUSD för de fyra 6G-enheterna (justerat för ålder) plus netto 370 MUSD för andra tillgångar. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 NOK.

Maersk Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:650,00 DKK
Pris:394,40 DKK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 13:01.

UPPDATERING

Det säkraste valet

Maersk Drilling är en av våra favoriter inom sektorn för borrning offshore. En gedigen orderbok och attraktiva multiplar kombinerat med positivt fritt kassaflöde från 2020p är huvudsakliga attribut i investeringen. Att Maersk Drilling är näst störst inom sektorn avseende börsvärdet bidrar också till attraktionskraften bland investerarbasen. Nyckelfrågan för aktien är kontraktsförnyelsen för de fyra CJ-70-riggarna, men vi anser att marknaden är för pessimistisk och ser betydande värderingsstöd. Även om vi sänker värderingen med 20% för dessa enheter ser vi en uppsida med 45% till det rimliga. Vi upprepar Köp och riktkursen 650 DKK.

Möjligheter

Maersk Drilling är en av få inom sektorn som förväntas ha ett positivt fritt kassaflöde nästa år, ett attribut som vi tror att investerare kommer att fokusera mer på under de kommande kvartalen. Bolagets flotta av 23 riggar än yngre än industrisnittet och bolaget är marknadsledare i Norge. Bolaget äger 6 CJ-70-riggar byggda för väldigt tuffa förhållanden, av total 11 som någonsin byggts och det enda sättet att få exponering mot den här delen av marknaden är att investera via Maersk Drilling.

Huvudsaklig risk

Maersk Drilling fortsätter att driva flottan med god beläggning. Bolaget har bara tre riggar utan sysselsättning av totalt 23, en imponerande bedrift i dagens marknad. Med det sagt är aktiemarknaden osäker över de CJ-70-riggar som har kontrakt som löper ut under de kommande kvartalen (Interceptor, Innovator, Intrepid och Integrator). Då marknaden för närvarande är utsåld och Maersk Drilling har mer än 50% i marknadsandel förväntar vi oss att bolaget kommer att kunna hitta ny sysselsättning strax efter att nuvarande avtal löper ut.

Köp, riktkurs 650 DKK

Vi upprepar Köp och riktkursen 650 DKK. Vår riktkurs är baserad på NAV, som värderar varje rigg till en uppskattade ersättningskostnad. Om vi skulle applicera en rabatt på 20% på CJ-70-riggarna skulle vi nå ett rimligt värde på 585 DKK, vilket fortfarande skulle ge en uppsida på 45%. Därför bedömer vi att nuvarande kursnivåer är attraktiva och lyfter fram att Maersk Drilling handlas i nedre delen av konkurrenternas intervall vid en attraktiv EV/EBITDA-multipel på 7,6x för 2020p och lägre än 5x för 2021p. Vår riktkurs innebär 7x EV/EBITDA för 2021p.

Scatec Solar ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:106,50 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 08:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 10:11.

UPPDATERING

Kapitalmarknadsdag: Över förväntningarna

Scatec meddelade ett nytt installationsmål på 4,5 GW till 2021 (upp från 3,5 GW) enligt nytt material från kapitalmarknadsdagen. Bolaget ger också en guidning på ytterligare installation av 1,5GW i årlig installation från 2022. Volymmålet är högre än våra förväntningar på 4 GW 2021 och 6 GW 2023, vilket väntas driva en positiv kursreaktion. Den högre volymen kommer på bekostnad av något sänkta lönsamhetsmål, vilket är i linje med våra förväntningar. Den genomsnittliga bruttomarginalen för D&C kommer att uppgå till 12-14% (12-15%) fram till 2021 och den genomsnittliga avkastningen på projekten kommer att uppgår till 12-14% (15%). De ytterligare 300-500 MW i tillväxt efter 2021 kommer att drivas i ett bolag benämnt Release (delägt med Norfund) vilket kommer att erbjuda förmonterade solceller och batteriutrustning, vilket kommer att ersätta dieselgeneratorer för industrikunder. Vi fortsätter att se Scatec Solar som en attraktiv möjlighet för långsiktiga investerare och upprepar Köp och riktkursen 120 NOK.

Högre volymer motverkar lägre marginaler

Scatec höjde sin orderbok och pipeline av projekt med cirka 10% till 5,6 GW, jämfört med 5,1 GW under Q2 2019. Installationsmålet för 2021 höjdes med 28%. Bortom 2021 ser Scatec en tillväxt på 1,5 GW vilket lyfter bolaget till 7,5 GW till 2023 jämfört med våra förväntningar på 6 GW. Den höjda tillväxten kommer att späda ut marginalerna något. Även om vi tagit höjd för det efter 2021 kommer vi sannolikt se en lägre genomsnittsmultipel än 1,5 NOK/MW för perioden 2018-2021p.

Köp upprepas

Vår nuvarande riktkurs på 120 NOK är baserad på 75 NOK per aktie i stöd från ”säkra tillgångar” (WACC: 10,5%). När vi blickar framåt mot 6 GW under 2023 ser vi ytterligare 45 NOK. Vid nuvarande takt kommer Scatec att handlas till 214 NOK 2025p, vilket motsvarar 130 NOK per aktie i dag. Negativa räntor och fondflöden till ESG ger också stöd till en långsiktig position. Vi upprepar Köp.

Entra

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:161,00 NOK
Pris:135,40 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 10:11.

UPPDATERING

Oslokontor med defensiv inriktning

Entras höga andel hyresgäster från den offentliga sektorn, längre än genomsnittliga avtalslängder och en stark balansräkning bidrar alla till de attraktiva defensiva egenskaperna. Med en ny vd på plats efter Q2, och gynnsamma marknadsvillkor, ser vi utrymme för fler investeringar och utvecklingsaktiviteter under de kommande 2-3 åren. Vi höjer riktkursen till 161 NOK (157) och upprepar Köp.

Bolagsprofil

Entras fastighetsportfölj på 45,5 miljarder NOK är fokuserad på centrala affärskvarter. Vi bedömer portföljens defensiva karaktär som attraktiv: hög andel hyresgäster från den offentliga sektorn (62% av innehav), över genomsnittlig nordisk hyresperiod på 6,4 år, och en skuldsättningskvot (LTV) om cirka 40% (lägre än deras nordiska konkurrenter på 48%).

Investment case

På kort- och medellångsikt ser utsikterna för kontorshyrorna i Oslo god ut (cirka 70 av Entras exponering), till följd av en accelererad uthyrningstillväxt på marknaden och färre vakanser.

Nyckeldrivare och katalysatorer.

Vi bedömer att en sucessiv stegring av nya investeringar och ökad utvecklingsaktivitet kring fastigheterna kan agera som nästa trigger, vilket stimulerar FFO och förbättrar sentimentet kring aktien.

Värdering

Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 161 NOK, vilket är i linje med vår 12-månaders framåtblickande NAV(Q3 2020p), 161 NOK justerad för utdelning. Vi estimerar att aktien handlas kring 5 % rabatt till nuvarande NAV, jämfört med de nordiska konkurrenternas genomsnitt på 21% premium, vilket borde begränsa nedsidan. Vi höjer riktkursen till 161 NOK (157) och upprepar Köp.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:81,84 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 09:30.

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdagen

De finansiella målen var något av en besvikelse, men tillväxten inom automation får stöd av en ny EPOS-teknologi. Vi upprepar Köp och riktkursen på 96 SEK.

Nya finansiella mål

Vi besökte en välbesökt kapitalmarknadsdag på motorsågsfabriken i Husqvarna. Bolaget presenterade deras nya finansiella mål som var: 2 % tillväxt över marknaden på totalt 4-5% (var 3-5% för icke-CB). Husqvarna vill även behålla sitt kreditbetyg som BBB och behålla utdelningen på över 40% av vinsten. Med en tillväxt på 4-5% som är högre än vi förväntat var det finansiella målet för marginalen något av en besvikelse, då det i princip är oförändrat och vi förstod att bolaget vill fortsätta investera och fånga utvecklingspotentialen de ser speciellt inom robotgräsklippare, inom både det privata och professionella segmentet.

EPOS-teknologin är en game-changer

Husqvarna presenterade en ny teknologi för automatiska gräsklippare, som har virituella gränser baserat på en förstärkt GPS-teknologi, som inte kräver någon kabelinhägnad fäst i marken. Husqvarna kommer att introducera teknologin selaktivt med start 2020, med fokus på bland annat flygplatser. Vi ser detta som en möjlighet för Husqvarna att nå den lönsamma marknaden för idrottsplatser.

Imponerande automation av motorsågsfabriken

Husqvarna har drivit ett automationsprogram sedan 2016 med imponerande resultat. Inom gjuteri och måleri har arbetskraften sänkts med en faktor på 8 gånger och i de slutliga stegen av produktionen är automationen idag 10-15%. Husqvarna har som mål att nå 75% till 2022, som förbättrar enhetskostnaden och rörelsekapitalet.

Slutsats – Köp

CFO meddelar att en marginal på 10% kommer att vara tillämplig 2020p och att de nu ligger på 11,1%. Utvecklingen inom automation är ännu mer attraktiv och vi upprepar Köp och riktkursen 96 SEK, baserat på 13x historisk EBIT och 16x VPA 2020p.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:168,00 SEK
Pris:152,85 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Kvalitetsbolag, attraktivt prissatt

Givet de utmärkta lägena och den stora projektportföljen argumenterar vi för att Fabege borde handlas med en liten premie. Vi förväntar oss att avkastningskraven fortsätter att sjunka, särskilt efter det nya ränteläget. Genom ändrat tidsvärde (ändrat fokus från juni 2020 till september 2020) höjer vi riktkursen till 168 SEK (163).

Det mest fokuserade fastighetsbolaget

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Investment case

Fabeges projektportfölj utgör nära 14% av det totala fastighetsvärdet (inklusive årets investeringar), jämfört med 4-5% för många andra konkurrenter. Fabeges avkastning på investeringar låg på dessa projekt under H1 2019 på 132% (98% för hela året 2018 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). I genomsnitt har projekten bidragit med tillväxt om 5% per år till NAV. Faktumet att bolaget är exponerat 100% mot Stockholm, där tillväxten är högre, är också stödjande. Det bokförda värdet på byggrättsportföljen är mycket lägre än marknadsvärdet. Vi ser därför ett dolt värde på 14 SEK per aktie (ej inkluderat i vår NAV-beräkning).

Nyckeldrivare och katalysatorer

Ränteförändringarna under första halvan av året har ännu inte haft någon meningsfull påverkan på fastighetsvärderingarna, vilket får oss att förvänta större värdeförändringar under H2 jämfört med H1. Kontorshyrorna i Stockholm har ökat starkt de senaste åren. Med genomsnittliga hyreskontrakt på 3-5 år förväntar vi oss positiva hyresförändringar under de kommande 2-3 åren. Med en vakansgrad på bara 1,4% i centrala delar kommer det att ta lång tid att återställa marknadsbalansen.

Höjd riktkurs, Köp upprepas

Vår riktkurs är baserad på 12-månaders NAV. Liksom tidigare argumenterar vi för att Fabege borde handlas till en premie på 5%. Genom att skifta fokus från juni 2020 till september 2020 höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 168 SEK (163) och upprepar Köp.

Norwegian Property

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 NOK
Pris:12,30 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Fokus på centrala Oslo

Under de senaste åren har Norwegian Property transformerat sin portfölj till att fokusera på de centrala affärsdelarna i Oslo, med kontor som utgör den stora majoriteten av tillgångarna. Därtill har bolaget stärkt sin balansräkning väsentligt med den senast rapporterade skuldsättningsgraden (LTV) på 43,5%. Till följd av avyttringar förväntar vi oss att den årliga tillväxten i FFO (kassaflöde) återkommer 2021p. Nya investeringar kan utgöra nästa positiva trigger. Vi upprepar Köp och riktkursen 16 NOK.

Bolagsprofil

Norwegian Propertys fastighetsportfölj på 15,3 miljarder NOK är fokuserad på de centrala affärsdistrikten i Oslo, med kontor som utgör den stora merparten av tillgångarna, även om de har butikslokaler i toppklass (cirka 10% av total yta). Över de senaste åren har bolaget fokuserat portföljen och stärkt balansräkningen väsentligt.

Investment case

Vi anser att utsikterna på kort och medellång sikt för kontorshyror i Oslo är stödjande (cirka 98% av bolagets exponering). Marknadshyrorna stiger, vakanserna sjunker och nytt utbud understiger efterfrågan under de kommande två åren. Avkastningskraven på topplägen ligger stabilt på 3,75% även om ytterligare press förväntas ske utanför de centrala delarna. Vi bedömer att kombinationen av lägre långa räntor och stigande hyror kan sätta ytterligare press på avkastningskraven under de kommande 12 månaderna.

Nyckeldrivare och katalysatorer

Vi lyfter fram att fallet i FFO under 2020p beror på redan meddelade uppsägningar och avyttringar istället för en allmän trend. Därför bör nya investeringar och utvecklingsprojekt höja FFO.

Värdering

Vår tillgångsbaserade riktkurs på 16 NOK är satt med en rabatt på 13% till vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q3 2020p, NOK 18,3) för att återspegla aktiens historiska handelsmönster. Vi upprepar Köp.

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:266,10 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

En portfölj under omvandling

På måndagskvällen meddelade Kinnevik en utförsäljning av 13 miljoner aktier i Zalando, vilket inbringade 5,9 miljarder i likvida medel. Igår meddelade Kinnevik att bolaget kommer att dela ut hela innehavet i Millicom till aktieägarna och upphöra med den ordinarie utdelningen. Även om vi hade hoppats på ett bud på Millicom anser vi att detta är det näst bästa alternativet för aktieägarna då de får Millicom (Köp, riktkurs 730 SEK) som en utdelning utan substansrabatt. Vi upprepar Köp och riktkursen 330 SEK.

Skiftar fokus mot mindre bolag

Tidigare utgjorde den noterade portföljen 93% av NAV och Millicom, Tele2 och Zalando utgjorde 85% av NAV. Efter de föreslagna åtgärderna kommer den noterade portföljen utgöra 66% av NAV. Detta är i linje med bolagets mål att växa den onoterade portföljen. Vi bedömer att det finns en hel del dolda värden i den onoterade portföljen.

Ny utdelningspolicy

Den nya utdelningspolicyn innebär att bolaget upphör med ordinarie utdelning och kommer istället att basera framtida utdelningar på investeringsaktiviteter och extrautdelningar. Detta kommer att stämma bättre med den nya portföljen med enbart Tele2 som stabil utdelare och där flera små innehav är i behov av tilläggsinvesteringar.

Värdering

Även om vi inte gör några förändringar i våra estimat för närvarande kan man argumentera för en lägre substansrabatt givet att 25% av vårt mål-NAV kommer att delas ut. Efter att ha justerat vår rabatt (20%) till mål-NAV för att ta höjd för noll rabatt i Millicom når vi 15% i rabatt (20%-(20%*25%)). Medan man kan argumentera för att rabatten borde vara högre givet att investerare inte vill äga Millicomaktier och det faktum att aktien inte längre ger ordinarie utdelningar bedömer vi att den nya portföljen med en större andel onoterade innehav med dolda värden är mer attraktiv. Vi upprepar Köp och riktkursen 330 SEK.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:201,00 SEK
Pris:172,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Konsekvent utdelningsutveckling sedan 2001

Vi förväntar en tvåsiffrig hyresjustering fram till slutet av 2021p. En skuldsättningskvot för 2019p på 14% är betydligt lägre än de 48% som de nordiska konkurrenternas genomsnitt ligger på. Sedan 2001 har Hufvudstaden konsekvent höjt utdelningen och vi förväntar att detta fortsätter. Vi höjer riktkursen till 201 SEK (200) och upprepar Köp.

Företagsprofil

Hufvudstadens 45,8 miljarder SEK portfölj är fokuserad på centrala företagskvarter. De har den starkaste balansräkningen bland de nordiska fastighetsbolagen med 14% i skuldsättningskvot (LTV).

Investment case

Kontorshyror, både i Stockholm (cirka 80% av Hufvudstadens tillgångar) och Göteborg (Cirka 20%), har haft en starkt positiv utveckling under de senaste åren. Med en genomsnittlig hyresperiod på 3-5 år, förväntar vi positiva hyresjusteringar, utfallet efter förhandlingar om hyror fram till 2021p, 10-15% (H1 2019:12%).

Katalysatorer

Framåt ser vi flera positiva triggers. Hufvudstadens interna värdering är 3% under de externa, samtidigt som sänkta avkastningskrav fortgår, borde fastighetsvärdena gå upp. Resultaten för H2 2019 bör visa en förbättring jämfört med H1 då temporärt högre vakanser och nyckelbutiker i NK:s år/år återhämtads in på H2 trots fortsatta renoveringar. Med Hufvudstadens geografiska fokus (på innerstan), har de svårt att hitta nyutvecklingsprojekt och/eller förvärv. Bolaget balansräkning har definitivt utrymme för mer aktivitet framåt.

Värdering

Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 201 SEK (200), vilket är i linje med vår tolv månaders framåtblickande NAV (Q3 2020p, 201 SEK justerat för DPS). VI upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 624,0 -0,2% 1,5% 18,8%
OMXS30 1 649,3 -0,3% 1,5% 17,1%
OMXH25 4 050,1 -0,7% 1,0% 9,9%
OMXC20 1 030,6 1,2% 1,7% 15,6%
OSEBX 890,4 -1,0% 2,1% 11,4%
OMXBB 964,3 0,0% 0,6% 10,4%
Dow Jones 27 110,8 0,1% 0,7% 16,2%
S&P500 3 005,7 0,3% 0,9% 19,9%
Nasdaq C 8 186,0 0,4% 1,3% 23,4%
SX5E 3 521,3 0,1% 0,6% 17,3%
DAX 12 372,6 -0,1% 0,8% 17,2%
CAC40 5 615,5 0,2% 0,4% 18,7%
RTS 1 381,5 -1,0% 2,8% 29,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,6 -6,5% 3,5% 20,0%
Guld 1 502,1 0,3% 0,3% 17,4%
Silver 17,8 0,0% -0,8% 15,4%
Aluminium 1 746,5 -1,4% -1,7% -6,6%
Bly 2 056,0 -2,3% -2,3% 2,3%
Koppar 5 762,0 -2,0% 0,4% -3,4%
Nickel 17 000,0 -1,7% -5,9% 60,5%
Zink 2 344,5 -1,9% 2,0% -6,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -0,90 -4,40 8,20
Sverige, 10 år -0,17 -3,80 4,40
Norge, 10 år 1,35 -0,40 19,50 -44,10
Tyskland, 10 år -0,48 -0,60 8,40 -71,80
GB, 10 år 0,68 -2,90 5,80 -65,19
USA, 10 år 1,81 -3,14 10,95 -87,26
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,71 0,7% -0,1% 5,7%
USD / SEK 9,69 0,2% -0,2% 9,3%
GBP / SEK 12,10 0,7% 0,9% 7,1%
NOK / SEK 1,08 0,4% -0,1% 5,7%
DKK / SEK 1,43 0,7% -0,2% 5,6%
CAD / SEK 7,30 0,1% -1,0% 12,5%
CHF / SEK 9,75 0,1% -0,7% 8,4%
JPY / SEK 0,09 0,0% -1,0% 10,8%
EUR / USD 1,10 0,5% 0,1% -3,3%
USD / JPY 108,21 0,2% 0,9% -1,4%
EUR / GBP 0,89 0,0% -1,0% -1,4%
AUD / USD 0,69 -0,1% 0,0% -2,6%
USD / CAD 1,33 0,1% 0,9% -2,9%
GBP / USD 1,25 0,5% 1,1% -2,0%
USD / NOK 8,96 -0,2% -0,1% 3,4%
EUR / NOK 9,90 0,3% 0,0% 0,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades svagt uppåt på tisdagen efter positiva besked från USA:s president Donald Trump angående handelssamtalen med Kina. Samtidigt har investerares fokus riktats mot Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,1 procent till 27.110. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,3 procent till 3.006, medan Nasdaq Composite ökade 0,4 procent till 8.186.

Sektorsvis avancerade fastighetsbolag med 1,4 procent medan energisektorn var ned 1,5 procent, pressad av ett sjunkande oljepris.

Donald Trump sade till reportrar att Kina köper stora mängder jordbruksprodukter och att ett handelsavtal kan bli av innan valet 2020. USA och Kina förväntas återuppta handelssamtalen kommande månad.

Bland enskilda aktier tappade Kraft Heinz 4,3 procent. Riskkapitalbolaget 3G Capital har sålt drygt 25 miljoner aktier i livsmedelstillverkaren, enligt en inlaga till SEC.

Detaljhandelsbolag gick svagt sedan analysfirman Cleveland Research varnat för svag försäljning under det tredje kvartalet. Nordstrom föll nästan 10 procent medan Macy's och Kohl's var ned knappt 5 procent.

Hemmafixarkedjan Home Depot handlades 0,4 procent ned, sedan Guggenheim sänkt aktien till neutral med hänvisning till förväntat högre kostnader och investeringar nästa år.

Corning, som bland annat utvecklar komponenter för optisk kommunikation och för displayer, föll 6,1 procent. Bolaget har sänkt sina egna försäljningsprognoser för det tredje kvartalet och motiverade sänkningen med krympta investeringar hos flera stora telekombolag.

Zynga har utnämnts till "bästa idé" av investmentbanken Stephens, som anser att spelutvecklaren är välpositionerad inför en konsolidering på marknaden för mobilspel som väntas ske under de kommande 6-18 månaderna. Aktien steg 2,9 procent.

Dejtingbolaget Match har fått en köprekommendation av Citi, som dock påpekar att aktien är "högrisk". Enligt banken fortsätter omgivningens uppfattningar om Match att förbättras, vilket ger bolaget goda utsikter. Aktien var upp 4,1 procent.

Bland råvaror föll oljan under tisdagen. Enligt Saudiarabien kommer Abqaiq-anläggningen, som drivs av statliga Aramco, vara tillbaka på samma produktionsnivåer i slutet av september som innan helgens attacker. WTI-oljan var ned 5,6 procent för dagen medan Brent hade sjunkit 6,6 procent. Bland oljerelaterade aktier backade Apache med 8,5 procent medan Marathon och Halliburton sjönk 7,8 respektive 6,5 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 4 punkter till 1,81 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fortsatte ned i en relativt måttlig rörelse på tisdagen, liksom de flesta andra europeiska börser. Kronan försvagades däremot kraftigt efter en kalldusch i form av svaga arbetslöshetssiffror, och bankerna föll på bred front. Kinnevik uppmärksammades efter att ha aviserat flera portföljåtgärder.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,3 procent till 1.649 och aktier för 18,4 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. Det breda regionssnittindexet Euro Stoxx 600 var ned med 0,1 procent.

Kinnevik rönte uppmärksamhet genom att följa upp måndagens minskning av ägandet i Zalando med att kommunicera utdelning av hela Millicom-innehavet till sina aktieägare. Investmentbolaget kommunicerade också ändrad utdelningspolicy i form av slopad kontantutdelning till förmån för extrautdelningar genererade från investmentverksamheten.

Genom att dela ut Millicom till aktieägarna kommer andelen av teknikfokuserade tillväxtbolag i investmentbolagets portfölj att öka, motiverade Kinneviks vd Georgi Ganev beslutet för Nyhetsbyrån Direkt. Många av miljarderna har redan investerats och köptakten kommer sannolikt att avta, sade vd:n vidare.

Kinnevik stängde 1,9 procent ned och Millicom föll 4,9 procent. Zalando backade närmare 4 procent i Frankfurt.

Defensiva aktier gick bra för dagen. I täten av OMXS30 fanns Getinge (+2,5 procent), Essity (+1,8 procent), Swedish Match (+1,3 procent) och Astra Zeneca (+1,2 procent). Assa Abloy gick mot strömmen i verkstadssektorn och stängde 1,6 procent upp. Operatörerna Telia och Tele2 steg 1,0 respektive 0,9 procent upp efter att ha fått höjda rekommendationer av Berenberg.

Bankerna var bland storbolagsindexets förlorare i kölvattnet av arbetsmarknadsdata från SCB som visade en betydligt snabbare försvagning än väntat. I augusti ökade arbetslösheten till 7,4 procent, att jämföra med förväntade 6,8 procent i Infronts sammanställning. Siffran satte hård press på den svenska kronan: euron blev 7 öre dyrare och dollarn steg nästan 5 öre. Swedbank backade mest, 2,9 procent.

Sten på börda för Swedbank-aktien var ett skriftligt svar till myndigheter från ledningen, där både historiska och nuvarande brister gällande bankens arbete mot penningtvätt medgavs.

I sektorn klarade sig Nordea något bättre, ned 2,2 procent. Handelsbanken backade 2,0 procent och SEB 1,5 procent. Sektorn föll också brett i Europa. Citi skrev i en banksektoranalys att dragningskraften mot regionens bankaktier minskar efter Basel III-kraven som införs vid årsskiftet, som analyshuset menar utgör ett hot mot fortsatt frikostiga utdelningspolicyer.

Utöver energisektorn stod bara råvarurelaterat sektorvis lägre än finans vid stängning och i Stockholms storbolagsindex var Boliden i rygg på Swedbank, 2,8 procent ned.

På de mindre listorna lyckades inte Husqvarna övertyga marknaden med nya finansiella mål. Aktien föll 4,3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Handelsbalans aug -Â¥346.3b
EMU 11:00 KPI (def) aug 0,2% / 1,0% / 0,9% -0,5% / 1,0% / 0,9%
SE 08:00 Regeringen: presenterar höstbudgeten
USA 20:00 FOMC meddelar räntebesked, nya ledamotsprognoser (dot plot) 2,0% / 1,75% 2,25% / 2,00%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Odfjell Drilling Ltd BMG671801022 Inga tillkännagivanden
Maersk Drilling DK0061135753 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar ASA NO0010715139 3
Entra NO0010716418 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Norwegian Property NO0010317811 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.