logo
Dagens analyser - torsdagen den 19 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-19 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-19 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,4% DJI 0,1% NASDAQ -0,1%
627,7 1 655,1 27 147,1 8 177,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Borr Drilling Köp 160 (165) NOK
Scatec Solar ASA Köp 130 (120) NOK
Entra Köp 161 (157) NOK

Wärtsilä

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,00 EUR
Pris:10,06 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-19 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-19 kl. 09:53.

UPPDATERING

Ännu en projektsmäll?

Wärtsilä vinstvarnade under gårdagen och signalerade sämre än väntad orderingång för Q3 och 150 MEUR i extra kostnader för projekt. Även om vi förväntar att efterfrågan inom marin kommer att vara temporärt svag inför IMO2020 väcker de extra projektkostnaderna frågor om detta är ett återkommande tema. Vi sänker våra estimat med 13%, 21% och 17% och vår riktkurs till 13 EUR (16).

Vinstvarning efter svag efterfrågan och projektproblem

Wärtsilä vinstvarnade igår och indikerade att orderingången var svagare än väntat under Q3, trots att de redan varnat för svagare utveckling i samband med Q2-rapporten. Bolaget meddelade också att de ser över några större projekt och förväntar nu extra kostnader på 150 MEUR för vissa projekt inom Marine Gas Solutions och Energy. Sammantaget förväntar bolaget nu att jämförbar EBIT för 2019 blir 100 MEUR lägre än de 577 MEUR som uppnåddes 2018.

Begränsad nedsida jämfört med konsensus, om det inte är återkommande

Konsensus förväntade jämförbar EBIT på 634 MEUR villket medför en nedsida på 25% till konsensus för 2019p, men endast en nedsida på 1%, om de extra projektkostnaderna exkluderas. Givet att detta är andra gången på ett år som Wärtsilä meddelar signifikanta extrakostnader (70 MEUR för Q4 2018) kan det mycket väl indikera att det blir ett återkommande tema framåt och återspegla att bolaget har en svag strategisk position inom sina teknologier. När vi ser bakåt har extrakostnader skala bort 100 baspunkter av marginalen i genomsnitt.

Riktkurs sänks till 13 EUR (16)

Vi sänker VPA-estimaten med 13%, 21% och 17% för 2019-2021p. Enligt våra nya estimat handlas aktien till 9x EV/EBIT och 11x P/E, vilket är väl under det historiska genomsnittet på 11,5x respektive 16x. Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 13 EUR baserat på WACC 9,6%, långsiktig tillväxt på 3%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 13 EUR (16).

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:43,00 NOK
Pris:33,15 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-19 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-19 kl. 08:22.

UPPDATERING

Alla ögon på tisdagens kapitalmarknadsdag

Den 24 september kommer Norsk Hydro att hålla en kapitalmarknadsdag. Förra veckan såg vi de första effektivitetsåtgärderna meddelas genom omstruktureringen av Rolled Products. Vi tror att fler effektivitetsåtgärder kommer att presenteras under kapitalmarknadsdagen och förväntar oss att vd, Hilde Merete Aasheim, kommunicerar en plan kring förbättrad lönsamhet, bättre kassagenerering och kapitalallokering. Vi upprepar Köp och riktkursen 43 NOK inför kapitalmarknadsdagen.

Fler åtgärder väntas

När vd utsågs i maj 2019 var hon tydlig med att förbättrad lönsamhet, kassagenerering och kapitalallokering var hennes huvudsakliga mål och fokus. Vi förväntar oss att fler åtgärder presenteras den 24 september som ersätter det gamla programmet Better på 3 miljarder NOK till följd av problemen vid Alunorte under 2018 och första halvåret 2019 samt cyberattacken under 2019. Därtill förväntar vi oss kommentarer kring förbättrad kapitalallokering samt generella marknadskommentarer och en uppdatering kring utvecklingen vid Alunorte.

Köp och riktkurs 43 NOK uppdateras

Situationen vid Alunorte har inte bara hindrat en omvärdering, men också tyngt den sammantagna effektiviteten. Vår riktkurs på 43 NOK är baserad på en summan-av-delarna, med EV/EBITDA-multiplar på 4-8x för de olika affärssegmenten för 2019-2020p. Vi upprepar Köp.

Borr Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 NOK
Pris:60,71 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-18 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-19 kl. 08:22.

UPPDATERING

Mycket att bevisa

Borr Drilling har mycket att bevisa. Kontraktsaktiviteten för 2019 har varit sämre än förväntat. Vår uppfattning är att företaget kommer att vara framgångsrikt med tanke på den stora preferensen för nya tillgångar. Nyttjandegraden nya riggar är nu 18 procentenheter högre, vilket borde ge upphov till divergerande dagspriser som kommer in under 2020. Med en prissättning på 105 MUSD/rigg är Borr ett attraktivt prissatt för att dra fördel av den trenden. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen från 165 NOK till 160 NOK.

Estimaten sänks med sänkta antaganden om dagspriser

I vår senaste sektoranalys gör vi några negativa revideringar av våra allmänna antaganden om dagspriser. Som ett resultat har vårt estimat för EBITDA 2020 minskat med 22%. Vi modellerar inga nya kontrakt med start under 2019 och antar att sju riggar stegvist kommer att bli aktiva till slutet av 2020.

Nya riggar är helt klart det föredragna valet bland oljebolag

Det faktum att nya jackups-riggar uppnår högre utnyttjande än äldre riggar är inget nytt. Gapet för utnyttjandet under 2019 har ökat avsevärt och skillnaden är så stor som 18 procentenheter! Detta jämfört med ett historiskt genomsnitt på 6 procentenheter. Det bästa sättet att utnyttja denna trend, enligt vår uppfattning, är genom Borr Drilling. Borr kommer att ha en 30-riggsflotta med nya jackups med en genomsnittlig ålder på bara fyra år när alla levererats under nästkommande år. Om du vill satsa på jackup-marknaden är Borr valet du bör ta.

Upprepar Köp, riktkurs på 160 NOK

Vi upprepar Köp för Borr med en värdering baserad på uppskattade ersättningskostnader för de nya premiumjackups (förutsatt 185 MUSD i nybyggnadskostnader, justerat för ålder). Vår riktkurs innebär cirka 155 MUSD för premiumjackups, jämfört med nuvarande 105 MUSD. Vi sänker riktkursen från 165 NOK till 160 NOK efter sänkta estimat. Borr Drilling som investering handlar inte om intäkter på kort sikt, utan är snarare en satsning på den ökade preferensen för nya tillgångar. Nuvarande nivåer ger ett attraktivt pris för att få exponering mot den trenden, vilket är huvudanledningen till att vi upprepar vår positiva syn. Vi upprepar Köp.

Scatec Solar ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 NOK
Pris:113,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-19 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-19 kl. 08:22.

UPPDATERING

Ännu en växel i tillväxten

Vi höjer riktkursen till 130 NOK (120) efter gårdagens kapitalmarknadsdag. Det höjda tillväxtmålet överträffade våra optimistiska förväntningar och vi ser nu Scatec vid 4,5 GW till 2021p. Scatec förväntar sig att en del av tillväxten kommer att komma från ett nytt joint-venture kallat Release som erbjuder solcellspaneler för uthyrning. Även om det är tidigt ser ekonomin för ”Energy-as-a-Service” mycket attraktiv ut (4-5 års återbetalningstid) och kan addera ytterligare en växel till Scatecs tillväxt. Vi upprepar Köp.

Outokumpu

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:2,20 EUR
Pris:2,93 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-19 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-19 kl. 08:22.

UPPDATERING

Fokus på minskad skuldsättning

Vi upprepar vår syn på en utmanande marknad för rostfritt stål men bedömer att de uppdaterade skyddsåtgärderna inom EU kan komma att innebära viss lättnad mot slutet av 2019. Americas kommer sannolikt inte nå en hygglig och hållbar resultatnivå innan de pågående investeringarna i Calvert färdigställts till 2020. Vi upprepar Minska och riktkursen 2,20 EUR.

Uppdaterad sektorvy

Även om vi antar oförändrade negativa makroutsikter och fortsatt osäkerhet kring handelskonflikten mellan USA och Kina, kan de senaste ändringarna i EU’s skyddsåtgärder ge visst stöd. Den största förändringen är inkluderingen av Indonesien i kvotsystemet såväl som en anti-dumpingutredning för Kina, Taiwan och Indonesien. Vi förväntar oss att baspriser i USA förblir stabila på 1 400 USD/ton och att de återhämtas långsamt i EU från nuvarande 800 EUR/ton till 950 EUR/ton för 2020-2021p.

Vändning i Americas väsentlig för omvärdering

En hållbar vändning i Outokumpus problemtyngda amerikanska verksamhet är väsentlig för en omvärdering av aktien. Volymerna i Americas är hyggliga på nuvarande nivåer, men vi bedömer att en hållbar lönsamhetsnivå är svår att nå innan investeringarna i Calvert har färdigställts under 2020. Bolaget förväntar en påverkan på 40 MEUR vilket leder till en förbättrad årlig lönsamhet från 2021. En risk inför vår negativa hållning, utöver en allmän marknadsåterhämtning, vore tecken på en långsiktigt förbättrad lönsamhet i Americas.

I en tuff marknad gör balansräkningen skillnad

Outokumpus huvudsakliga fokus, vid sidan om lönsamhetsförbättringar, är förbättrad kassagenerering. Målet är att frigöra 150 MEUR i fritt kassaflöde, där merparten ska komma från sänkta lager under 2019, i kombination med markförsäljning i Tyskland för 90 MEUR. Vi instämmer att kassagenereringen kommer att få stöd av lägre priser och volymer, men vi ser fortsatt nettoskulden/EBITDA på cirka 3x för 2020-2021p och skuldnivåer i samma härad som börsvärdet.

Minska upprepas

Vår Minskarekommendation och riktkurs på 2,20 EUR är baserad på en EV/EBITDA-multipel på 5,3x för 2020-2021p. Begränsat värderingsstöd, kombinerat med relativt hög skuldsättningen är de huvudsakliga anledningarna till vår negativa hållning.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 627,7 0,6% 1,3% 19,5%
OMXS30 1 655,1 0,4% 1,1% 17,5%
OMXH25 4 016,6 -0,8% 0,2% 9,0%
OMXC20 1 031,7 0,1% -0,3% 15,7%
OSEBX 899,5 1,0% 1,7% 12,5%
OMXBB 967,2 0,3% 0,6% 10,7%
Dow Jones 27 147,1 0,1% 0,0% 16,4%
S&P500 3 006,7 0,0% 0,2% 19,9%
Nasdaq C 8 177,4 -0,1% 0,1% 23,2%
SX5E 3 528,0 0,2% 0,3% 17,5%
DAX 12 389,6 0,1% 0,2% 17,3%
CAC40 5 620,7 0,1% 0,0% 18,8%
RTS 1 382,2 0,0% 2,0% 29,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,6 -1,5% 4,6% 18,2%
Guld 1 503,5 0,1% 0,9% 17,6%
Silver 17,9 0,1% -1,7% 15,4%
Aluminium 1 751,0 0,3% -2,3% -6,3%
Bly 2 054,0 -0,1% -2,3% 2,2%
Koppar 5 745,0 -0,3% -0,3% -3,7%
Nickel 17 230,0 1,4% -6,0% 62,6%
Zink 2 321,0 -1,0% -1,8% -7,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -0,20 -2,90 8,00
Sverige, 10 år -0,21 -4,10 -1,00
Norge, 10 år 1,33 -2,20 15,80 -46,30
Tyskland, 10 år -0,51 -2,90 6,10 -74,70
GB, 10 år 0,64 -4,10 0,90 -69,29
USA, 10 år 1,78 -2,96 4,62 -90,22
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,73 0,2% 0,7% 5,9%
USD / SEK 9,70 0,1% 0,1% 9,4%
GBP / SEK 12,11 0,1% 1,3% 7,3%
NOK / SEK 1,09 0,4% 0,6% 6,1%
DKK / SEK 1,44 0,2% 0,6% 5,8%
CAD / SEK 7,31 0,1% -0,6% 12,7%
CHF / SEK 9,75 0,0% 0,0% 8,4%
JPY / SEK 0,09 0,1% -0,3% 10,9%
EUR / USD 1,11 0,1% 0,6% -3,3%
USD / JPY 108,23 0,0% 0,4% -1,4%
EUR / GBP 0,89 0,1% -0,5% -1,3%
AUD / USD 0,68 -0,2% -0,2% -2,8%
USD / CAD 1,33 0,0% 0,7% -2,9%
GBP / USD 1,25 0,0% 1,1% -2,0%
USD / NOK 8,93 -0,3% -0,5% 3,1%
EUR / NOK 9,87 -0,2% 0,1% -0,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades blandat efter onsdagens huvudnummer som var räntebeskedet från Federal Resrve.

Dow Jones industriindex handlades vid stängningen upp 0,1 procent till 27.147. Det bredare indexet S&P 500 var oförändrat vid 3.008, medan Nasdaq Composite backade 0,1 procent till 8.177.

Federal Reserv levererade en räntesänkning av styrräntan med 25 punkter. Fed ser fortsatt relativt ljust på utsikterna för USA-ekonomin men valde att sänka räntan som en försäkring mot risker för ett svagare utfall. Fed-ledamöternas nya ränteprognoser var tydligt splittrade, men medianprognosen pekar mot oförändrat ränta resten av året och nästa år. Fedchefen Powell sade dock att om ekonomin försvagas kommer fler sänkningar bli aktuella.

Börserna reagerade initialt med att handlas ned, men hittade senare fotfästet och avslutade runt nollan.

Sektorsvis avancerade allmännyttiga bolag med 0,5 procent medan energi var ned 0,4 procent.

Fraktbolaget Fedex sänkte i samband med sin rapport på tisdagskvällen de egna vinstprognoserna för räkenskapsåret 2019/20, med hänvisning till svagare global makromiljö, ökade kostnader samt att bolaget förlorat en "stor kund". Fedex har tidigare meddelat att det inte kommer att förnya sina kontrakt med e-handlaren Amazon. Fedex-aktien rasade cirka 13 procent som resultat av nyheten.

Programvarubolaget Adobe överträffade analytikerförväntningarna med sin rapport, men lämnade en svagare prognos än väntat för intäkterna under innevarande kvartal vilket fick investerare att handla ned aktien 1,8 procent. Men åsikterna var inte odelat negativa; resultaten var "starka där det har betydelse", skrev Morgan Stanley och "en unik investeringschans", enligt analyshuset Bernstein.

Börsnykomlingen med fokus på husdjur, Chewy Inc, handlades ned 6,2 procent, sedan rapporten inte levt upp till investerares förväntningar. Dock kvarhöll de flesta analytiker sin riktkurs, däribland Fitzgerald som menar att bolaget är en e-handlare av hög kvalitet som förtjänar en premiumvärdering.

Energiservicebolaget McDermott International anlitade ett omstruktureringsföretag för att säkra upp sin balansräkning. Nyheten kommer bara veckor efter bolagets vd varnat aktieägare att 2019 kommer bli mycket sämre resultatmässigt än tidigare förväntat. Aktien sjönk cirka 60 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 1,79 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen noterade en uppgång på onsdagen som bjöd på relativt få stora bolagsnyheter. Högst upp i listan syntes medicinteknikbolaget Getinge, medan Kinnevik-aktien fortsatte på den inslagna vägen från tisdagen och backade ner till botten av tabellen.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,4 procent till nivån 1.655. Aktier för 16 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Bland de europeiska börserna var tyska DAX-indexet och Parisbörsens CAC40 upp mellan 0,1-0,2 procent, medan FTSE100 i London var oförändrat vid samma tidpunkt.

Inom OMXS30 fanns en blandning av sektorer representerade i toppen med Getinge i främsta ledet när aktien steg 2,7 procent. Därmed har medicinteknikbolaget stigit över 77 procent för året. Strax bakom i listan avancerade telekomjätten Ericsson 1,9 procent. Steg gjorde även Atlas Copco, som fått höjd rekommendation av Société Générale. A-aktien var upp 0,8 procent.

Vitvarujätten Electrolux gick bättre än index och steg 0,6 procent. Branschstatistik på tisdagskvällen visade att leveranser av de sex största vitvarukategorierna i USA ökade med 8,2 procent i augusti, efter att ha minskat under juli. Statistiken är viktig för Electrolux som har en stor andel av sin vitvaruförsäljning i USA.

Kinnevik, som backade på tisdagen efter beskeden att ägandet i Millicom ska delas ut, samt att den ordinarie utdelningen ersätts med extrautdelningar, fortsatte ned 2,9 procent på onsdagen. SEB Equities har sänkt sin rekommendation för Kinnevik till behåll från köp. Riktkursen minskas till 274 kronor från 285 kronor.

Alfa Laval dök brant efter att den finska sektorkollegan Wärtsilä på eftermiddagen vinstvarnat med hänvisning till svagare orderingång än väntat inom både marin- och energiaffärsområdena. Innan vinstvarningen var Alfa Lavals aktie ner omkring 2 procent, men stängde för dagen 4,7 procent lägre. På Helsingforsbörsen föll Wärtsilä 13 procent.

I botten av storbolagslistan i Stockholm syntes även Hexagon med en nedgång på 0,5 procent. Handelsbanken Capital Markets har sänkt sin rekommendation för bolaget till behåll från köp. Riktkursen sänks till 525 från 530 kronor.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi avancerade 4,1 procent. Nyhetsbyrån Direkt har sökt en förklaring till kursuppgången utan att få något klart svar. Aktien har dock gått svag under den senaste tolvmånadersperioden, med grovt sett en halvering från toppnoteringen i september 2018. Bedömare menar att kursuppgången kan ha sin grund i investerare som plockar upp aktien på dessa lägre nivåer.

Forskningsbolaget Saniona avancerade 13,6 procent efter positiva studieresultat från sin förlängningsstudie i fas 2a vid behandling av tonåriga patienter med ätstörningen Prader Willis-syndrom (PWS).

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Valueguard: bopriser aug 0,0%/2,2%
EMU 10:00 Bytesbalans jul
USA 14:30 Bytesbalans Q2
USA 14:30 Philadelphia Fed index sep 10,8 16,8
USA 16:00 Ledande indikationer aug 0,1% 0,5%
13:00 BOE: räntebesked
13:00 BOJ: räntebesked

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Borr Drilling BMG1466R2078 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar ASA NO0010715139 3
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.