logo
Dagens analyser - fredagen den 20 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-20 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-20 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,6% DJI -0,2% NASDAQ 0,1%
630,4 1 664,6 27 094,8 8 182,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Wärtsilä Köp 13 (16) EUR
Kinnevik Köp 322 (330) SEK

Neste

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:36,30 EUR
Pris:29,91 EUR
Analytiker:Pablo Cuadrado
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-20 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-20 kl. 10:44.

UPPDATERING

Huvudpunkter från investerarmöte

Nestes meddelade att den framtida utvecklingen förblir solid (fabriksexpansionen i Singapore på rätt väg, fortsatt tillväxt i förnybar diesel, etc.). Neste forsätter se en positiv effekt på marginalerna när IMO startar. Vi upprepar Köp och riktkursen 36,30 EUR.

Q3-resultat den 23 oktober

Neste upprepar sin guidning för det kommande Q3-resultatet. Inom det förnybara segmentet kan försäljningsvolymer fortsätta på en hög nivå (under Q2 var de på en historisk toppnivå över 740 000/tn). Vi bedömer att den förnybara marginalen fortfarande kan påverkas av ökande råvarupriser, generellt sätt kan de närma sig Q2-resultaten. Utvinningsmarginalen stiga under Q3 jämfört med H1.

Områden av intresse för investerarna

1) Som vi förväntat fokuserade många frågor på den framtida utvecklingen av den förnybara marginalen. Neste ser att råvarupriser kan vara volatila, men förstärker meddelandet att det är stabilt då det är diversifierat (fler än 10 olika råvaror), global positionering; 2) Neste förväntar att de ny IMO-regleringarna borde ha en positiv effekt på utvinningsmarginaler under nästa år (och kanske 2021). Neste bedömer att deras utvinningsmarginal kan öka till 1,5 USD/fat nästa år. Den positiva effekten på resultatet kan dämpas av planerade underhållsarbeten på Porvoo raffinaderi; 3) Neste planerar att använda sin solida balansräkning för att söka nya verksamhetsmöjligheter, för att säkra attraktiva råvaror och främja Forskning & utveckling för en hållbar framtida utveckling; 4) Fabriksexpansionen i Singapore (1,3 Mt avslutat till 2022) är på rätt väg; 5) Meddelandet kring förnybart flygbränsle är fortfarande optimistiskt.

Vi upprepar Köp och riktkursen 36,30 EUR.

Vi har använt tre metoder för att värdera Neste: 1) en summan-av-delarna, med kassaflödesvärdering per segment för förnybar- och oljeproduktion (WACC: 8,2 %); 2) en summan-av-delarna förstärkt med ytterligare kapacitet om 2,0 Mton till 2030p; och 3) en direkt EV/EBITDA-multipel på 12,5x för 2020-22p genomsnittlig EBITDA. Vi upprepar Köp och riktkursen 36,3 EUR.

Nokian Renkaat

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:32,00 EUR
Pris:25,56 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-20 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-20 kl. 08:59.

UPPDATERING

Ett blekt budskap kring Q3

Nokian upprepade sin guidning för helåret från den 14 juni, men gav ett ganska blekt sammantaget budskap under en telefonkonferens under gårdagen. Affärsverksamheten förblir svag (svag efterfrågan i Europa, svag orderingång på vinterdäck) medan upptrappningen i fabriken i USA går enligt plan. Aktien bör vara beroende av väderutvecklingen under de kommande veckorna. Vi upprepar Köp och riktkursen 32 EUR.

Väntar på första snön

Ledningen bekräftade helårsguidningen från den 14 juni, men gav ett blekt budskap och medgav att den väntade ökningen av volymer och intäkter för andra halvåret ännu inte skett. Nokian fortsätter att vara delvis beroende av väder och särskilt timingen av den första snön. Ökande bidrag från Vianor och Specialty tyres motverkar endast delvis svagheten från konsumentsidan.

Högkvalitativt val i osäkra tider

Den pågående återhämtningen i den ryska bilindustrin bör ge stöd till intäkter och resultat för 2020-2021p, medan den nya fabriken i USA minskar den politiska risken och ger stöd för tillväxtpotential. Aktien har underpresterat i år och marknaden är skeptisk inför expansionen i USA, vilket ger utrymme för en bättre utveckling i en osäker miljö för biltillverkarna. Starkt fritt kassaflöde och direktavkastning ger ytterligare stöd.

Värderingsstöd

Nokian handlas till 12,7x för våra uppdaterade 2020p vinster och 9,3x EV/EBIT vilket är en rabatt på 30% jämfört med 10-årssnittet. Aktien ger en direktavkastning på 6%. Vid vår riktkurs 32 EUR skulle aktien handlas till 15,9x vinsten för 2020p och 11,9 EV/EBIT, vilket är nära 10-årssnittet. Vi upprepar Köp.

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:322,00 SEK
Pris:260,70 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-20 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-20 kl. 08:27.

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdag

Kinnevik höll en kapitalmarknadsdag i Stockholm med fokus på mindre och onoterade innehav. Bland talarna fanns representanter från Betterment, Monese, Pleo, Livongo, Omio, GFG och Kolonial. De huvudsakliga intrycken var att Kinnevik har stora ambitioner att växa den onoterade portföljen och har som mål att nå en 50/50-fördelning mellan noterat och onoterat. Flera av bolagen har stor potential att växa och utvecklas till starka och mogna bolag på sikt, men det kommer att ta tid och kräva tilläggsinvesteringar från Kinnevik innan de blir lönsamma. Vi behåller vår positiva syn och upprepar Köp men sänker riktkursen till 322 SEK (330).

Nya prioriteringar framöver

Kinneviks nya prioriteringar framöver är att: 1) utveckla portföljen mot högre andel tillväxtbolag; 2) stärka portföljdistributionen över sektorer, faser och tid till likviditet; 3) Omallokera kapital mer dynamiskt genom försäljningar när den unga portföljen mognar. Vår slutsats är att Kinnevik kommer att sälja aktier i noterade och mogna tillgångar för att finansiera nya och tilläggsinvesteringar i tillväxtbolag. För att ombalansera portföljen kommer de sannolikt minska exponeringen mot marknadsplatser (marketplace) och e-handel, vilket för närvarande utgör 40% av NAV.

Stor pipeline av investeringar

Efter utdelningen av Millicom kommer Kinnevik ha en 64/34-fördelning mellan noterade och onoterade bolag. Målet är en fördelning på 50/50 på lång sikt, vilket innebär att fler investeringar kommer att ske i onoterade bolag på bekostnad av noterade bolag. Målet vid nya investeringar är att inleda med en tredjedel av investeringen initialt följt av två tredjedelar senare. Då Kinnevik har flera innehav med bara en initial investering kommer det att ske ett antal tilläggsinvesteringar under innehavsperioden. Dock, som ett resultat av försäljningen av Zalando-aktier har Kinnevik nu en skuldsättningskvot på 0,8% och kan investera upp till 6,5 miljarder SEK innan bolaget når taket på 10%. Kinnevik har också en lång tidshorisont.

Värdering

Kinneviks fokus på tillväxtbolag, på bekostnad av mogna bolag och ordinarie utdelning, kommer att passa vissa investerare men inte andra. Vi bedömer att rabatten på 20% kommer att kvarstå en tid trots utdelningen av Millicom-aktier. Vi ser dock en uppsida i de största innehaven (Millicom +52%, Tele2 +21% och Zalando +18%) vilket motiverar en Köprekommendation. Vi sänker riktkursen till 322 SEK (330) baserat på vårt mål-NAV med 20% rabatt.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,00 EUR
Pris:11,15 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-20 kl. 07:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-20 kl. 08:27.

UPPDATERING

Kapitalmarknadsdag – fokus på bioekonomi

Vi anser Stora Ensos kapitalmarknadsdag 2019 som högst relevant och intressant. Bolaget är i gott skick och till följd av god marknadstillväxt upprepar bolagets ledning att de ser stark lönsam tillväxt inom alla strategiska områden. Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till den egna balansräkningen. Till följd av det, men även ledningens optimism när det gäller potentialen för skogsverksamheten, kommer bolaget att förändra sin rapporteringsstruktur och till nästa år kommer skog att bli ett nytt och viktigt affärsområde. Vi upprepar Köp och riktkursen 13 EUR.

Skog är nyckeln för bioekonomin

För att fullt ut kapitalisera på bioekonomin är det en nyckel att äga skog. Efter omstruktureringen av Bergvik kontrollerar Stora Enso nu Bergvik Väst, vilket adderar 1,4 miljoner hektar skogsmark. Då Stora Enso bedömer att de kommer att kunna förvalta skogen på ett mer produktivt sätt än tidigare förväntar sig bolaget en ökad tillväxt till en hög takt på 4%. Som en konsekvens ser Stora Enso en möjlighet att öka avverkningen med 10-15% jämfört med tidigare planer. Till nästa år kommer Stora Enso rapportera operativt data och ekonomiska resultat för den nya skogsdivisionen som också innehar 0,25 miljoner hektar skog i Finland. Vi anser att den förändringen är positiv, förutom bättre transparens är det troligt att dolda värden frigörs.

Ambitiösa planer för skogsprodukter

Generellt är sågverksindustrin mycket cyklisk och erbjuder mager lönsamhet över en cykel. Dock, Stora Ensos skogsverksamhet är annorlunda. Genom åren at verksamheten utvecklats till en träbaserad leverantör av lösningar. Vinsttillväxten har varit imponerande med försäljning som växer 3-4% för de senaste 4 åren samtidigt som EBIT-marginalen ökat till 10% från 5%. Stora Enso ser en god långsiktig tillväxt.

Fina värden

Omvandlingen av bolaget har resulterat i en avkastning på eget kapital som ökat från 6% till 13%. Vi tror inte att förbättringen i avkastning sedan 2013 har fullt ut reflekterats i värderingsmultiplarna. Vi upprepar Köp och riktkursen 13 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 630,4 0,4% 1,0% 20,0%
OMXS30 1 664,6 0,6% 0,8% 18,2%
OMXH25 4 037,1 0,5% -0,6% 9,6%
OMXC20 1 036,4 0,5% 0,4% 16,2%
OSEBX 898,5 -0,1% 1,8% 12,4%
OMXBB 966,7 -0,1% 0,4% 10,6%
Dow Jones 27 094,8 -0,2% -0,3% 16,1%
S&P500 3 006,8 0,0% -0,1% 19,9%
Nasdaq C 8 182,9 0,1% -0,1% 23,3%
SX5E 3 552,7 0,7% 0,4% 18,4%
DAX 12 457,7 0,5% 0,4% 18,0%
CAC40 5 659,1 0,7% 0,3% 19,6%
RTS 1 378,1 -0,3% 1,2% 28,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,4 1,3% 6,7% 19,7%
Guld 1 500,7 -0,2% -1,0% 17,3%
Silver 17,8 -0,5% -2,4% 14,8%
Aluminium 1 762,5 0,7% -0,6% -5,7%
Bly 2 079,0 1,2% -0,3% 3,5%
Koppar 5 758,5 0,2% -1,4% -3,5%
Nickel 17 270,0 0,2% -5,1% 63,0%
Zink 2 299,0 -0,9% -2,5% -8,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 -0,50 -2,90 7,50
Sverige, 10 år -0,20 0,80 -0,50
Norge, 10 år 1,28 -4,60 12,90 -50,90
Tyskland, 10 år -0,51 0,30 3,80 -74,40
GB, 10 år 0,63 -0,90 -1,40 -70,19
USA, 10 år 1,77 -0,95 -1,36 -91,17
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,72 -0,1% 0,5% 5,7%
USD / SEK 9,69 -0,1% 0,3% 9,3%
GBP / SEK 12,10 -0,1% 1,6% 7,2%
NOK / SEK 1,08 -0,5% 0,4% 5,6%
DKK / SEK 1,44 -0,1% 0,5% 5,7%
CAD / SEK 7,30 -0,1% -0,3% 12,5%
CHF / SEK 9,76 0,2% 0,1% 8,5%
JPY / SEK 0,09 0,1% 0,1% 11,0%
EUR / USD 1,11 0,0% 0,2% -3,3%
USD / JPY 108,05 -0,2% 0,1% -1,5%
EUR / GBP 0,89 -0,1% -1,0% -1,4%
AUD / USD 0,68 -0,6% -1,1% -3,4%
USD / CAD 1,33 0,0% 0,6% -2,8%
GBP / USD 1,25 0,0% 1,3% -1,9%
USD / NOK 8,97 0,4% -0,1% 3,6%
EUR / NOK 9,91 0,4% 0,1% 0,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York tappade styrka under torsdagen och stängde omkring oförändrade nivåer, en liknande utveckling som på onsdagen.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex tappat 0,2 procent till 27.094. Det bredare indexet S&P 500 var oförändrat vid 3.007, samtidigt ökade Nasdaq Composite 0,1 procent till 8.183.

Sektorvis steg hälsovård 0,5 procent medan verkstad tappade 0,5 procent.

Under torsdagen strömmade en mängd amerikansk statistik in.

Underskottet i den amerikanska bytesbalansen under årets andra kvartal var i linje med förväntningarna, medan antalet nyanmälda arbetslösa i USA i förra veckan var aningen lägre än analytikerna räknat med i snitt.

Philadelphia Fed-indexet, som mäter aktiviteten i regionens tillverkningsindustri, sjönk i september till 12,0 jämfört med 16,8 i augusti - siffran var dock högre än det indextal på 11,0 som väntades av analytikerna enligt Reuters.

Försäljningstakten för befintliga bostäder steg 1,3 procent i augusti. Analytiker hade räknat med att försäljningstakten skulle ha sjunkit med 0,4 procent, enligt Reuters prognosgenomsnitt.

Tre amerikanska ståltillverkare har vinstvarnat den senaste veckan, och senast i raden var US Steel som bland annat hänvisade till en svagare europeisk marknad. US Steel föll drygt 11 procent.

IT-jätten Microsoft handlades däremot upp 1,8 procent sedan bolaget höjt utdelningen och godkänt återköp av egna aktier för upp till 40 miljarder dollar. Beskeden från Microsofts styrelse kom sent på onsdagen, efter att USA-börserna stängt.

Även teleoperatören AT&T handlades uppåt. Bolaget undersöker för närvarande en avknoppning av enheten DirecTV, enligt Wall Street Journals källor. Aktien stärktes 1 procent.

Beyond Meat, som tillverkar växtbaserade köttprodukter och är en av årets kursvinnare, har tagits upp till bevakning av Barclays med rekommendationen övervikt. Aktien ökade 0,6 procent.

Lågprisvaruhuskedjan Costco har sänkts till underperform av Bernstein, som anser att aktiens värdering ännu är alltför hög. Bernstein ser även risker som rör bolagets framtida tillväxthastighet i USA och på andra marknader. Costco tappade 1,6 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 1,79 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg lätt i handeln på torsdagen med Astra Zeneca och storbankerna som draglok. Sämre gick det för SSAB, sedan US Steel som tredje amerikansk ståltillverkare vinstvarnat denna vecka.

OECD har än en gång sänkt sin prognos för den globala ekonomin, då utsikterna anses ha blivit ännu mer osäkra.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,6 procent till 1.664,6. Aktier för knappt 16 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Tyskland steg DAX-indexet lika mycket.

De globala utsikterna har blivit allt mer bräckliga och osäkra. BNP-tillväxten är dämpad och global handel minskar, konstaterar OECD i en ny rapport. Organisationen sänker sin prognos för den globala tillväxten till 2,9 procent i år, ned från den tidigare prognosen om 3,2 procents tillväxt.

Storbolagsindexet toppades av Astra Zeneca, som steg 2,6 procent utan uppenbar förklaring. Rejält upp var det även för storbankerna, som i likhet med många europeiska sektorkollegor steg 1-2 procent mot bakgrund av de senaste dagarna centralbanksåtgärder. Högst av de svenska bankerna låg Swedbank, som adderade 1,7 procent.

Även telekom hade en bra dag, med Ericsson upp 0,5 procent, Tele2 upp 1,1 procent och Telia upp 0,8 procent till 44:36 kronor, den högsta kursen på nära fyra år.

Electrolux fick hjälp av ett outperfrom-betyg från Exane BNP Paribas och steg 1,3 procent.

Svagast av storbolagen var SSAB, som handlades ned 3,4 procent. US Steel vinstvarnade på onsdagskvällen och bolaget var därmed den tredje amerikanska stålproducenten att vinstvarna på lika många dagar. Branschjätten Arcelor Mittal tappade 4,6 procent i Paris.

Utanför OMXS30 rekylerade Kinnevik upp 0,9 procent efter tre dagars nedgång. Bolaget höll kapitalmarknadsdag där stort fokus låg på onsdagens strategiska åtgärder, med en utdelning av Millicominnehavet och en innehavsminskning i tyska Zalando.

Sobi var flitigt omsatt och lyfte 2,7 procent. SEB Equities har höjt sin rekommendation för aktien till köp.

I samma riktning gick Garo, tecknat ett ramavtal med Vattenfall avseende leverans av smarta laddboxar. Aktien lyfte nästan 10 procent.

Saltx Technology, som utvecklar teknik för energilagring, stack iväg uppåt med drygt 53 procent under intensiv handel efter att ha berättat om "mycket lovande resultat" för bolagets pilotanläggning i Berlin.

Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, vinstvarnade för helåret 2019 föll därefter drygt 30 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI aug 0,3% / 0,5% 0,5% / 0,6%
DE 08:00 Hushållens konfidensindikator sep 0,0% / 0,7% 0,1% / 1,1%
EMU 16:00 Hushållens konfidensindikator (prel) sep -7,1 -7,1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Neste FI0009013296 Inga tillkännagivanden
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.