logo
Dagens analyser - måndagen den 7 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-07 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-07 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,4% DJI 1,4% NASDAQ 1,4%
605,1 1 594,0 26 573,7 7 982,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
D/S Norden Köp 145 (150) DKK
Hennes & Mauritz Behåll 190 (185) SEK
BillerudKorsnäs Minska 93 (95) SEK
AstraZeneca Köp 7700 (8000) GBP
Industrivarden Köp 226 (237) SEK

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:108,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 08:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 14:52.

UPPDATERING

Solitt Q3 där antal prenumeranter överträffade förväntningarna

Storytel rapporterade solida Q3-intäkter, som kom in något över förväntningarna. Både de nordiska och icke-nordiska aktiviteterna var starkare än väntat och vi anser att en positiv reaktion är rimlig. Fullständiga Q3-rapporten kommer den 12 november. Vi upprepar Köp och riktkursen till 144 SEK.

Q3-prenumeranter något bättre än väntat

Storytel rapporterade prenumeranter för Q3 till 1 014 000, vilket var över våra förväntningar och guidningen på 1 005 000 prenumeranter. Detta drevs både av nordiska och icke-nordiska aktiviteter. Tillväxten i icke-norden är positiv och vi förväntar oss att den gradvis ska öka. Intäkterna var också starkare än väntat i båda segmenten, där den höga ARPU i icke-norden delvis kunde leda till ökade priser i Nederländerna.

Värdering och riktkurs

Vår riktkurs på 144 SEK är baserad på ett genomsnitt av EV/S på 3,7x 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,8%, långsiktig EBITDA-marginal på 17,5%). Vi upprepar Köp.

Mowi ASA

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:238,00 NOK
Pris:209,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 09:58.

UPPDATERING

Norska volymestimaten sänks för 2020p

För 2020p sänker vi volymestimaten från 456 000 ton (468 000) baserat på vår marknadssyn att det kommer att vara tufft att generera så mycket tillväxt som vi tidigare hade antagit. Mowi kan fortfarande växa snabbare än marknaden för 2020p till följd av högre än genomsnittlig utnyttjandegrad av licenserna, men vi bedömer att det kommer att vara svårt at nå våra tidigare bedömningar. Nästa år kommer VPA-utvecklingen primärt vara driven av något högre uppnådda priser i kombination med lägre kostnader och volymtillväxt. Därtill bedömer vi att konsumentmarknaderna normaliseras mot de marginaler som sågs före 2019. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och upprepar riktkursen 238 NOK.

Inför Q3

Vi har varit signifikant lägre än konsensus för EBIT då det verkar som om marknaden inte har uppdaterat prisestimaten. I verksamhetsuppdateringen bedömer vi att Mowi kommer att rapportera EBIT på 150-160 MEUR där Norge förväntas gå svagare relativt tidigare kvartal. I samband med Q3 är vi mest nyfikna på Mowis tillväxtutsikter. Bolaget bör kunna fortsätta växa volymen, men vi har en ökande skepsis inför den chilenska verksamheten till följd av utbrottet av laxlus i landet.

Värdering

Vi värderar Mowi genom en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 7%. Vi använder 2% i långsiktig tillväxt och en valutakurs på 9,8 EUR/NOK. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och upprepar riktkursen 238 NOK.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:194,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef Fastigheter
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 09:26.

UPPDATERING

Efterfrågan förblir stark

Med stöd av kommunicerade order hittills under Q3 bekräftade CFO att efterfrågan förblir stark. Åtgärder för att återställa lönsamheten bör synas under andra halvåret, delvis beroende på gynnsamma jämförelsetal. Med stabila vinstutsikter för de kommande kvartalen upprepar vi Köp och riktkursen 205 SEK.

Stark återhämtning i VPA

Med stöd av en enkla jämförelsetal ser vi att VPA för 2019p återhämtar sig å/å. Jämförelsetalen för Q3 är enkla givet de stora projektnedskrivningar som skedde under Q3 2018 och vi noterar att det kommunicerade orderintaget hittills under kvartalet är starkt och upp med 70% å/å, även om utvecklingen kan vara slagig mellan kvartalen. Givet kommersiella avyttringar och orderingången samt utvecklingen av SEK/USD sedan Q2-rapporten bedömer vi att risken är på uppsidan för vårt estimat för Q3 EBIT.

Betryggande kommentarer

Vi anser att CFO:s kommentarer är betryggande: 1) ingen nedgång i efterfrågan; 2) kontorshyror hålls uppe på en betryggande nivå; 3) nyproduktionsmarknaden för bostäder rör sig sidledes medan andrahandsmarknaden visar styrka.

Stabil vinstutveckling

Efter Q2-rapporten såg vi ledningens marginalutsikter för andra halvåret som stabila till positiva även om det finns en inbyggd risk i byggverksamheten, men sammantaget är återhämtningen av lönsamheten på rätt väg. Vi förväntar oss att Q3 och Q4 visar god återhämtning i EBIT/VPA. Viss ”död” volym kommer att pressa marginalerna till 2022p men vi bedömer att det redan är diskonterat i våra och konsensus förväntningar.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på en kombination av summan-av-delarna, historiska och jämförelsemultiplar. Nästa trigger är Q3-rapporten den 7 november. Vi upprepar Köp och riktkursen 205 SEK.

BillerudKorsnäs

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:93,00 SEK
Pris:102,35 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Chef Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 08:17.

UPPDATERING

Negativa risker kvarstår

Trots nedpressade förväntningar förblir vi oroade för utsikterna för 2020p. Till följd av försämrade marknadsförhållanden bedömer vi att det finns en nedsidesrisk i utsikterna för den nya kartongmaskinen KM7. Vi förväntar oss också att fallande priser för alla produkter utom vätskekartong kommer att slå mot lönsamheten under de kommande kvartalen. På längre sikt oroar vi oss för att höga fiberkostnader kommer att påverka rörelsekostnaderna. Medan vi ser en stor uppsida i kartongverksamheten efter 2021p, har vi svårt att se några positiva katalysatorer på kort sikt och ser fortsatt en hel del risk i våra antaganden för priser och rörelsekostnader under 2020-2021p. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 93 SEK (95).

Försämrade lönsamhetsutsikter på kort sikt

Baserat på bolagets guidning för andra halvåret om ett negativt bidrag med -460 MSEK för upprampningen av KM7 samt indikationer om 3-5% lägre priser på alla produkter utom vätskekartong förutser vi relativt svag lönsamhet under andra halvåret. Våra uppdaterade EBITDA-prognoser för Q3 och Q4 uppgår till 486 MSEK och 633 MSEK.

Lägre priser

Givet den senaste tiden svaghet på Billeruds marknader bedömer att det finns en nedsidesrisk i vårt antagande om 2% lägre priser å/å och 8% högre volym under 2020p. Höga fiberkostnader är också kritiskt för lönsamheten och för 2020p bedömer vi 2,5% lägre kostnader men 3% högre kostnader under 2021p.

För tidigt att bli positiv

När KM7 övergår från att tynga lönsamheten till att bidra positivt bör vinsterna lyfta ordentligt under de kommande åren och baserat på våra estimat för 2022-2023 kommer P/E-talet att bli attraktivt till  11x och 9x. Dock, till följd av bolagets svaga utveckling och den ökande osäkerheten på marknaden förväntar vi oss att aktien inte börjar utvecklas positivt om inte marknadssentimentet förändras eller att bolaget börjar överraska positivt. Vi fortsätter att se en nedsidesrisk i aktiekursen. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 93 SEK (95).

Outokumpu

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:2,20 EUR
Pris:2,23 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 08:17.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: påverkat av svaga marknader och råmaterialförluster

Vi förväntar oss ytterligare ett utmanande kvartal för Outokumpu med påverkan från den svaga marknaden i Europa. Americas kommer sannolikt inte att nå en anständigt hållbar lönsamhetsnivå förrän de pågående investeringarna i Calvert är klara under 2020p. Vi upprepar Minska och riktkursen till 2,20 EUR.

Kommande Q3 belastas av den svaga marknaden…

Vi förväntar oss justerad EBITDA för Q3 på 60 MEUR (128 MEUR Q3 2019), jämfört med guidningen om justerad EBITDA på 91 MEUR under Q2 2019. De europeiska baspriserna förblir på låga nivåer, men har åtminstone varit stabila under kvartalet. I Amerika har baspriserna varit stabila men på en mer sund nivå. Vi förutspår dock att volymen kommer att minska med 4-5% både q/q och å/å och vi förväntar oss inga positiva volymeffekter från den starka nickelmarknaden. Outokumpu kommer att släppa sitt Q3-resultat den 31 oktober.

…och betydande råmaterial förluster

Vi förväntar oss betydande lager- och derivatförluster relaterade till det sjunkande ferrokrom-priset under kvartalet. Totalt förväntar vi oss råvaruförluster i intervallet 25 MEUR (majoriteten inom Europa). Inför Q4 förväntar vi oss en förbättring i underliggande EBITDA q/q med en volymuppgång i Europa. Vi justerar vår VPA för 2019 med 17% till följd av de förväntade råvaruförlusterna under Q3.

På en tuff marknad gör balansräkningen skillnad

Outokumpus huvudfokus, tillsammans med att lyfta hållbar lönsamhet i Amerika, är kassagenerering. Målet är att frigöra 150 MEUR i fritt kassaflöde, varav majoriteten kommer från lagerreduktion under 2019, utöver försäljningen av mark i Tyskland för 90 MEUR (nu uppskjuten från Q3 till Q4). Vi håller med om att kassagenerering, åtminstone på kort sikt, kommer att stödjas av lägre priser och volymer, men vi ser fortfarande en nettoskuld/EBITDA på cirka 3x för 2020-2021p och skuldnivåer.

Upprepar Minska och riktkurs till 2,20 EUR

Vår Minskarekommendation och riktkurs på 2,20 EUR baseras på en EV/EBITDA-multipel på 5,3x för 2020-2021p. Begränsat värderingsstöd, i kombination med den relativt höga skulden, är orsakerna till att vi upprepar Minska och riktkursen 2,20 EUR.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7 700,00 GBP
Pris:6 998,00 GBP
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 08:17.

UPPDATERING

Livet efter ESMO

Vi ser över utsikterna för Lynparza nu när dammet lagt sig efter ESMO-konferensen där vi såg konkurrerande resultat från AstraZeneca och GSK inom äggstockscancer. Konsensus verkar underskatta Lynparzas försäljning med 1 miljard USD, enligt vår bedömning, och sannolikheten för en framtida succé ser mycket god ut. Vårt nuvärde för AstraZeneca är i huvudsak oförändrat bortsett från valutarörelser vilket får oss att sänka riktkursen till 77 GBP (80). Vi upprepar Köp.

Lynparzas ESMO-data kan växa fram försiktigt

AstraZeneca har fått litet erkännande för det omvälvande resultatet inom progressionsfri överlevnad från PAOLA-1 som presenterades vid ESMO-konferensen för en vecka sedan. Vi tror att en kombination av Lynparza och Avastin kan bli den nya standardbehandlingen för det HRD-positiva segmentet. Vi anser att AstraZenecas fördjupade analys kan komma att övertyga läkare om att det är den mest effektiva behandlingen.

Tre nya cancertyper för Lynparza under 2020

Dock, PAOLA-1-datat övertygade inte inom alla segment. Vi tar bort försäljningen (cirka 200 MUSD) från det HRD-negativa segmentet där Zejula kan komma att användas istället. Som GSK och AstraZeneca menar är den sammantagna bilden för PARP-klassen underskattad och fortsätter att visa stor nytta inom nya BRCA- och HRD-populationer. Det förstärks också av succén nyligen för Lynparza inom prostatacancer och tidigare även inom bukspottkörtelcancer. Lång progressionsfri överlevnad innebär en lång behandling och därmed också större försäljning.

VPA-tillväxten fortsatt bäst i klassen

Konsensus för Lynparza ser fortfarande ut att vara för lågt, trots att det stigit med 30% senaste året. Vi förväntar oss att Lynparzas försäljning uppgår till 3,7 miljarder USD 2023 jämfört med konsensus på 2,6 miljarder USD. Lynparza är bara en av de drivare som gör att vi förväntar oss att försäljningen växer med 50% från 2019-2023. Vi förväntar oss att VPA växer med 20% årligen 2019-2023 och vår VPA för 2023-2024 är 14-17% över konsensus. Ett något starkare pund får oss att sänka riktkursen till 77 GBP (80). Vi upprepar Köp.

Industrivärden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:226,00 SEK
Pris:200,90 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-07 kl. 08:17.

INFÖR RAPPORT

Q3: ytterligare investeringar i den nuvarande portföljen

Industrivärden redovisade ett NAV per aktie på 231 SEK under Q3, en minskning med 3% från Q2. Ytterligare en investering på 0,8 miljarder SEK gjordes i Volvo. Den nuvarande nettoskuldsättningsgraden på 4% ligger långt under målet på 10% och ger flexibilitet att agera när investeringsmöjligheter uppstår. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen från 237 SEK till 226 SEK.

Ytterligare investeringar

Under kvartalet investerade Industrivärden 0,8 miljarder SEK i Volvos A-aktier. Tillsammans med tidigare investeringar har Industrivärden nu investerat cirka 2,3 miljarder SEK i Volvo, Skanska och Sandvik hittills i år. Bolaget har också gjort transaktioner för att byta A-aktier till B-aktier i Essity och SCA för att ha flexibilitet att öka kapitalandelen i framtiden. De kontrollerar nu 29,2% (29,9%) av Essity och 29% (29,7%) SCA. Trots inga nya investeringar i företag på flera år säger VD:n, Helena Stjernholm, att de hittar bättre investeringsmöjligheter i de nuvarande innehaven.

Redo att agera på möjligheter

Industrivärden hade en hävstång på över 20% i nettoskuld/eget kapital under 2008-2014p. Hävstången har minskat markant sedan dess och ligger för närvarande på 4%, ned från 7% i slutet av 2018p. Företaget har nu mycket handlingsutrymme och flexibilitet när nya investeringsmöjligheter uppstår, både i nya företag och i den befintliga portföljen.

Värdering

Vi ser en tydlig potential i majoriteten av portföljbolagen, vilket motiverar vår Köprekommendation, trots den något lägre NAV-rabatten på 9% mot det treåriga genomsnittet på 12%. Vi sänker riktkursen från 237 SEK till 226 SEK. Vår riktkurs baseras på NAV för portföljen med 12% rabatt för att återspegla det treåriga genomsnittet. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 605,1 0,5% -2,8% 15,2%
OMXS30 1 594,0 0,4% -3,2% 13,1%
OMXH25 3 883,0 0,7% -3,3% 5,4%
OMXC20 1 014,0 1,3% -2,7% 13,7%
OSEBX 869,1 1,5% -1,7% 8,7%
OMXBB 968,9 0,0% 0,2% 10,9%
Dow Jones 26 573,7 1,4% -0,9% 13,9%
S&P500 2 952,0 1,4% -0,3% 17,8%
Nasdaq C 7 982,5 1,4% 0,5% 20,3%
SX5E 3 446,7 0,9% -2,8% 14,8%
DAX 12 012,8 0,7% -3,0% 13,8%
CAC40 5 488,3 0,9% -2,7% 16,0%
RTS 1 311,7 0,4% -2,7% 22,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,4 1,1% -5,7% 8,5%
Guld 1 499,2 -1,2% 0,6% 17,2%
Silver 17,6 0,0% 0,5% 13,8%
Aluminium 1 701,5 0,3% -0,7% -9,0%
Bly 2 148,0 2,5% 3,9% 6,9%
Koppar 5 599,0 -0,5% -2,0% -6,1%
Nickel 17 905,0 0,7% 2,8% 69,0%
Zink 2 345,0 0,9% 0,4% -6,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,09 0,20 -2,00 3,90
Sverige, 10 år -0,34 1,30 -4,70
Norge, 10 år 1,17 -1,40 -4,30 -62,10
Tyskland, 10 år -0,59 1,00 -0,60 -82,80
GB, 10 år 0,45 -0,90 -4,60 -88,79
USA, 10 år 1,51 -1,89 -16,22 -117,08
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,81 0,0% 0,9% 6,7%
USD / SEK 9,85 0,1% 0,6% 11,0%
GBP / SEK 12,11 -0,8% 0,4% 7,2%
NOK / SEK 1,08 0,2% 0,2% 5,6%
DKK / SEK 1,45 0,0% 0,8% 6,6%
CAD / SEK 7,39 0,1% -0,1% 13,9%
CHF / SEK 9,89 0,2% 0,2% 10,0%
JPY / SEK 0,09 -0,1% 1,8% 14,0%
EUR / USD 1,10 0,0% 0,3% -4,0%
USD / JPY 106,89 0,2% -1,2% -2,6%
EUR / GBP 0,89 0,8% 0,4% -0,5%
AUD / USD 0,68 0,2% -0,2% -4,0%
USD / CAD 1,33 0,0% 0,6% -2,5%
GBP / USD 1,23 -0,9% -0,1% -3,5%
USD / NOK 9,10 -0,1% 0,4% 5,1%
EUR / NOK 9,99 -0,2% 0,7% 1,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

En jobbrapport som visade på sysselsättningsökning i linje med förväntningarna och låga löneökningar lyfte stämningen på USA-börserna i veckoslutet.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex 1,4 procent högre vid 26.570. Även det bredare S&P 500 och Nasdaqs kompositindex var upp 1,4 procent till 2.951 respektive 7.982.

Antalet sysselsatta i den amerikanska ekonomin ökade med 136.000 personer i september, jämfört med förväntningar om 148.000. Arbetslösheten sjönk samtidigt till lägsta nivån på 50 år, 3,5 procent.

Löneökningarna var oförändrade jämfört med föregående månad och kom i på 2,9 procent jämfört med september 2018. I båda fallen 0,3 procentenheter lägre än väntat.

"Det var inte starkt nog för att röra Fed bort från sänkningsplanerna i slutet av oktober, men inte svagt nog för att leda till oro kring arbetsmarknaden eller konsumenterna", sade Shawn Snyder, chef för investeringsstrategi vid Citi Personal Wealth, till Reuters.

Enligt CME Groups Fed Watch Tool är sannolikheten för en sänkning vid Feds oktobermöte nästan knappt procent, att jämföra med 40 procent i måndags innan dyster industridata. När Fed sänkte räntan i september, för andra gången i år, hette det att framtida sänkningar skulle vara databeroende.

Bland enskilda aktier stod datortillverkaren Hewlett-Packard ut med störst nedgång i S&P 500. Bolaget meddelade att det varslar mellan 7.000 och 9.000 anställda, motsvarande 16 procent av den totala arbetsstyrkan i enlighet med en omställningsplan avsedd att dra ner på kostnader. Aktien var ned 9,6 procent.

Apple-aktien var upp 2,8 procent. Enligt rapporter i en japansk tidning har Apple bett sina leverantörer av komponenter till Iphone 11 att öka produktionen med upp till 10 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var en punkt ned vid 1,52 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Index på Stockholmsbörsen pendlade flera gånger mellan plus och minus på fredagen, men stängde till slut på ett blygsamt plus. Även de ledande Europabörserna handlades med relativt små indexförändringar men på den positiva sidan.

Den på förhand hett emotsedda sysselsättningsstatistik från USA som släpptes på eftermiddagen blev något av ett frågetecken, då sysselsättningen inkom strax under förväntan medan föregående månader reviderades upp och arbetslösheten oväntat sjönk.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit med 0,4 procent till 1.594 och aktier för 16,8 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

I toppen av storbolagsindexet låg vid handelsdagens slut Assa Abloy, som steg 3,1 procent. Tydligt upp var även Electrolux, Tele2 och Autoliv, där sistnämnda bolag fick stöd av en rekommendationshöjning av Deutsche Bank

I motsatt ände fanns Hexagon som intog bottenpositionen med en kursnedgång på 1,6 procent. Goldman Sachs har i en analysuppdatering sänkt sin rekommendation för aktien till sälj, från tidigare neutral. Tydligt nedåt gick även Swedish Maych, som handlades 1,2 procent lägre.

Klädkedjan H&M, som fått ett antal höjda riktkurser efter torsdagens stora rapportlyft, var den mest svängiga av storbolagsaktierna. I den inledande handeln var aktien upp 1,5 procent, för att kring lunch vara ned ungefär lika mycket. Till slut stängde H&M 0,5 procent upp.

Dagens stora förlorare var MQ, som föll 13,5 procent efter att ha rapporterat om fallande omsättning och ökad rörelseförlust för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret. Den jämförbara försäljningen minskade 7,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Under mitt första år som vd på MQ har jag konstaterat att förändringsbehovet varit större än jag trodde", skrev vd Ingvar Larsson i bokslutsrapporten.

Efter en vecka av tunga prisnedgångar, orsakade av en oväntat snabb återuppbyggnad av de oljeanläggningar i Saudiarabien som förstördes vid drönarattacker, steg råoljepriserna vilket stöttade oljebolagen. Lundin Petroleum avancerade 0,7 procent.

Storytel steg 3,9 procent till 108 kronor sedan Carnegie inlett bevakning av ljudboksbolaget med en köprekommendation och riktkursen 140 kronor. Om bolaget når sina långsiktiga finansiella mål, med en ebitda-marginal på 15-25 procent, kan Storytels värdering enligt Carnegie komma att överstiga 250 kronor.

I Oslo lyfte Norwegian nära 2 procent efter att ha rapporterat ökad passagerartrafik för september. Flygsektorn som helhet hade det dock motigt efter medieuppgifter om att miljötarifferna på resor inom Europa ska höjas. SAS sjönk 0,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriorder aug -0,4%/-6,9% -2,7%/-5,6%
EMU 10:30 Sentix investerarförtroende okt -13,0 -11,1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Storytel SE0007439443 4
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Industrivärden SE0000107203 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.