logo
Dagens analyser - tisdagen den 8 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-08 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-08 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,2% OMXS30 1,5% DJI -0,4% NASDAQ -0,3%
612,5 1 618,0 26 478,0 7 956,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SSAB Behåll 28 (30) SEK
Grieg Seafood ASA Köp 154 (160) NOK

Data Respons

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:38,00 NOK
Pris:31,20 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-04 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 15:33.

INFÖR RAPPORT

Starkt Q3-resultat väntas

Data Respons kommer att rapportera Q3 den 17 oktober. Vi förväntar oss att bolaget kommer att leverera ytterligare ett starkt kvartal med gedigen intäktstillväxt och starkare EBITA-tillväxt med marginaler som fortsätter att förbättras. Våra estimat är 8% högre än konsensus inför Q3. Det kan finnas utrymme för estimathöjningar efter den senaste tidens vunna kontrakt, men vi behöver fler detaljer från Q3-presentationen. Vi upprepar Köp och riktkursen 38 NOK.

Förväntad intäktstillväxt på 32%

Trots tuffa jämförelsetal förväntar vi oss ytterligare ett starkt kvartal med intäktstillväxt på 32%, varav 11% organiskt. När det gäller den organiska tillväxten förväntar vi oss cirka 14% från R&D och cirka 8% från Solutions. Vi förväntar oss att R&D drivs av särskilt stark utveckling i Tyskland och Norge, vilket delvis motverkas av svagare utveckling i Sverige. Förvärv förväntas bidra med 70 MNOK. Vårt estimat med intäkter på 450 MNOK är cirka 2% över konsensus.

EBITA växer ännu mer

Vi förväntar oss att marginalen fortsätter att expandera och resultera i en ännu starkare EBITA-tillväxt. Vi räknar med en marginalexpansion på cirka 60 punkter och siktar mot 10,2%. Vi räknar med EBITA på 46 MNOK och VPA på 0,39 NOK per aktie, vilket är 8% över konsensus.

Möjliga estimathöjningar

Den här veckan har Data Respons kommunicerat tre nya kontrakt med ett totalt värde på 73 MNOK. Åtminstone två av tre kontrakt kommer att utföras redan i år, vilket kan höja den organiska tillväxten. Vi vill dock få lite mer detaljer kring detta i samband med Q3 innan vi ändrar estimaten.

Köp upprepas

Vi gör inga estimatändringar och upprepar Köp och riktkursen 38 NOK baserat på en kassaflödesvärdering.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:484,00 NOK
Pris:415,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 13:47.

INFÖR RAPPORT

Positiv tillväxt offshore

SalMar väntas visa hygglig tillväxt under de kommande åren, drivet av verksamheter offshore och på Island. Bolagets första verksamhet offshore väntas återigen slakta volymer 2020, vilket skulle addera 5 000- 6 000 ton. Vi antar att SalMar kommer att växa de norska volymerna med cirka 7 500 ton 2020p och de isländska volymerna med 5 000 ton. SalMar har lägst operationell hävstång av de norska laxodlarna och rekommenderas därför för de investerare som vill ha en exponering mot laxmarknaden, men samtidigt erhålla stabila kassaflöden. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Inför Q3

SalMar har kontrakt som täcker 27% av volymen för 2019. Inom odlingssegmentet bör vi se stabila kostnader i centrala Norge och något högre kostnader i norra Norge (till följd av lägre slaktvolymer under Q3). Vi bedömer att den största kostnadsbesparingen för norra Norge borde komma under Q4 och att det kommer att kommuniceras i samband med Q3-presentationen. För Q3 förväntar vi oss att de konsoliderade volymerna växer med 8% under 2020p.

Värdering

Vi värderar Salmar med en kassaflödesmodell med långsiktig EBIT/kg på 20 NOK och WACC på 7%. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Europris

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:24,78 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-08 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 10:50.

INFÖR RAPPORT

Undviker värdefällan

Europris (EPR) kommer att rapportera Q3-resultaten den 1 november. Vi förväntar ett justerat rörelseresultat på 102 MNOK, 2 % över Bloombergs konsensus (7 oktober 2019). Den kommande rapporten kommer att vara avgörande för att återställa investerarnas förtroende efter flera kvartal av dåligt kostnadskontroll. Vi är fortfarande övertygade om att EPR kan lösa sina interna logistikproblem genom att öppna ett nytt centrallager enligt plan och starta automatiseringsprojekt snart. Värderingen förblir attraktiv vid 9,3x VPA och en avkastning på 10% avseende fritt kassaflöde. Vi upprepar Köp och riktkursen 35 NOK.

Intäktsmomentum fortsätter

Vi förväntar oss en total försäljningsökning på 7,8% under Q3, varav LFL förväntas bidra med 5,0 procentenheter, beroende på en återhämtningseffekt från Q3 2018 (-0,8% LFL). EPR öppnade en ny butik under kvartalet vilket gjorde att antalet direktägda butiker uppgick till 230 (+11 år/år). Vi förväntar att butikexpansioner kommer att bidra till ytterligare 2,8% i tillväxt. Marknadstillväxten i juli och augusti uppgick i genomsnitt till 8% vilket bekräftar ett svagt första halvår till tredje kvartalet under 2018.

Driftskostnader i fokus; 7,0% justerad EBIT-marginal förväntas

Till följd av goda marknadsförhållanden som möjliggör färre prissänkningar förväntas bruttomarginalen förbli god på 43,5% (43,6% under Q3 2018). När det gäller försäljnings- och administrationskostnader förväntar vi oss att löpande kostnader och avskrivningar (inklusive hyreseffekter) kommer att växa med 8%. Under Q2 2019 var driftskostnaderna oväntat höga vilket hämmade investerarnas förtroende. Därför kommer stort fokus ligga på de kostnader som uppkommit under kvartalet, särskilt de externa logistikkostnaderna på cirka 5-10 MNOK.

Värdefällan

Resultatförväntningarna har förblivit oförändrade sedan börsnoteringen 2015 med minskande multiplar. Marknaden är för närvarande inte villig att prissätta tillväxt trots en god LFL-prestation. Vi tror att detta kommer att förändras när effektivitetsvinsterna börjar komma igång med det nya centrallageret på plats. Vi förväntar ett fritt kassaflöde (efter hyresavtal) på 7% och 12,7x P/E (2020p) med stöd av vår kassaflödesvärdering/EVA-modell givet: en EBIT-marginal på 10%, 20% LT ROCE, 7% WACC och 2% LTG. Vi upprepar Köp och riktkursen på 35 NOK.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:44,70 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalys
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-08 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 09:12.

INFÖR RAPPORT

Hemtex från negativt till positivt

Kids resultat pekar mot ännu ett solitt kvartal. Vi förväntar att de rapporterar EBIT på 81 MNOK, vilket antyder underliggande EBIT-tillväxt på 6 MNOK och VPA på 1,29 NOK (+2,7% år/år). Q3 rapporterades jämförbara siffror om 3,2% för Hemtex vilket är mer än tillräckligt, om man tar hänsyn till ett flertal kvartal av sjunkande försäljning under ICA:s ledning. Q3 är svår att jämföra för huvudverksamheten (Kid) och rapporterade jämförbara siffror på 2,0% var 200 punkter under vår förväntan. Vårt fokus för Q3-rapporten kommer att vara på den underliggande utvecklingen av Hemtex och kommentarerna kring Q4 för koncernen, vilket normalt står för cirka tvåtredjedelar av årlig EBIT. Q3-rapporten publiceras den 27 november. Vi upprepar Köp och riktkursen 55 NOK.

Hemtex fortsätter överraska på uppsidan

KID fortsätter att leverera LFL-tillväxt i Norge och 2% i LFL vilket innebär att fysiska butiker fortsätter att öka resultaten (andelen online var mindre än 1% under kvartalet, från 15% online-tillväxt). I Hemtex förväntade vi oss en oförändrad utveckling mitt i flera kvartal av nedgång (fast med ett positivt slut på Q2). Försäljningen överraskade och steg med 11,1%, varav 3,2% var jämförbar försäljning. Den mest väsentliga ökningen förklarades av ett royaltyavtal från försäljning i ICA-butiker. Det är vår förståelse att avtalet hade en positiv effekt på cirka 10% år/år (cirka 23 MNOK). Ledningen kommer sannolikt att ta upp effekterna framöver vid kvartalspresentationen.

Förväntad EBIT marginal på 12,6 %

KID rapporterade en EBIT-marginal på 18,9% under Q3 2018, medan Hemtex levererade en EBIT-marginal på 2,4% under samma kvartal förra året. Enligt våra beräkningar kommer bruttomarginalen att förbli oförändrat å/å på 61,9% (63,1%) på koncernnivå, men försäljnings- och administrationskostnader förväntas öka avsevärt till 49,4% av resultatet (44,2%). Vi förväntar oss en positiv utveckling i Hemtex med justerade EBITDA på 50 MNOK under kvartalet (18 MNO). Hos Kid förväntar vi oss en justerad EBITDA på 109 MNOK (73 MNOK).

Konservativ värdering trotts stark utveckling

KIDs justerade VPA ökade med 13% CAGR under 2016-18 och vi förväntar oss 8% i CAGR under 2018-21p (under konsensus), men VPA-multipeln har ändå förblivit oförändrad vid cirka 10x framåtblickande P/E. Med Hemtex ser vi den aktuella värderingen som attraktiv vid 9,8x P/E. Vår rekommendation är baserat på en kassaflödesvärdering förutsatt 11% långsiktig EBIT-marginal, 7,5% WACC (inkl. Leasingskuld) och 2,0% LTG. Vi upprepar Köp och riktkursen på 55 NOK.

Austevoll Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:118,00 NOK
Pris:89,45 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 09:11.

UPPDATERING

Rör sig framåt

Austevolls (AUSS) ägarandel i Leroy Seafood Group (LSG) har tydligt haft en påverkan på aktiekursen. Medan vi gillar LSG som investment case säljs aktien av anledningar som går bortom underliggande värderingsfaktorer, vilket gör det svårt med timingen för köp av aktien. Investerare vill ha en tydlig vision för volymer och investeringar hos både LSG och AUSS. Tills dess kommer Austevolls aktiekurs enbart att drivas av utvecklingen q/q. Detta starka kvartalsfokus kommer att leda till volatilitet och otvivelaktigt har LSG:s kvartalsutveckling varit ganska svag de senaste 12 månaderna. Vi upprepar Köp och riktkursen 118 NOK.

Inför Q3

Avseende LSG refererar vi till dagens analys av LSG. Inom den pelagiska industrin har priserna för fiskmåltider varit svaga från Peru. Det är sannolikt beroende på utbrottet av afrikansk svinpest i Kina, vilket har reducerat efterfrågan på fiskmåltider. Priser på fiskolja har varit i stort sett opåverkade av den afrikanska svinpesten och förblev oförändrade.

Värdering

Vi värderar Austevoll med en summan-av-delarna och en målkurs för LSG. Vi upprepar Köp och riktkursen 118 NOK.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:28,00 SEK
Pris:25,86 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: Tyngt av råmaterialkostnader och svag efterfrågan

Globala stålmarknader saknar stöd från makrodata och med en särskilt svag europeisk marknad ser de kortsiktiga utsikterna utmanande ut. Som ett resultat bedömer vi att SSAB Europa knappt går på plus under Q3, tyngt av järnmalmspriser och svag efterfrågan. Dock bör divisionerna Specialstål och Americas rapportera mer motståndskraftiga resultat. Vi ser en neutral risk-/avkastningskvot på nuvarande nivåer och upprepar därför Behåll och sänker riktkursen till 28 SEK (30).

Utmanande kvartal framåt

Vi prognosticerar EBITDA för Q3 på 1 653 MSEK, ned från 2 563 MSEK under Q3 2018 och 2 420 MSEK under Q2 2019. Minskat EBITDA bör ses i sammanhanget av att kostnaderna är säsongsmässigt lägre under kvartalet i intervallet 250-300 MSEK. Vi förväntar oss att levererade volymer minskar med 5% å/å till 1 560 kton och ned 9% q/q.

Kan Q4 ge stöd?

Under Q4 kommer de genomsnittliga priserna förbli under press inom alla divisioner. Dock bedömer vi att en säsongsmässig uppgång i leveranserna från det svaga Q3 och lägre järnmalms- och kolpriser kan ge stöd till marginalerna. Alla tre divisioner utför planerade underhållsstopp till en total kostnad på 820 MSEK.

Stark kassagenerering

Trots en stark balansräkning och ett prognosticerat bra kassaflöde argumenterar vi för att det är för tidigt att bli positiva. Globala stålpriser saknar stöd från makrodata (särskilt i Europa) med stålsektorn som lider av svag efterfrågan. Vi baserar vår riktkurs på 28 SEK (30) på en kombination av 2019-2020p EV/EBITDA på 5x och EV/EC (ROIC/WACC: 0,65-0,7x) på 24-29 SEK. Vår kassaflödesvärdering ger ett värde på 50 SEK per aktie (långsiktig marginal 7,5%, långsiktig tilllväxt 1% och WACC på 9,3%). Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 28 SEK (30).

Grieg Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:154,00 NOK
Pris:112,90 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

2020 är det avgörande året

Grieg Seafood har en hög hävstång och skapade stora förväntningar inför 2020 på kapitalmarknadsdagen under 2018. Med det sagt är det uppenbart att marknaden inte tror på ledningens förväntningar och det enda bolaget kan göra är att visa gedigna resultat. Under 2020p kan VPA växa med mer än 100% om man helt tror på ledningens förväntningar. Vi har sänkt VPA i vår modell, primärt beroende på högre kostnadsförväntningar i Shetlandsöarna och Kanada. Våra kostnadsestimat är nu något mer konservativa än ledningens förväntningar. Notera dock att våra estimat för EBIT/kg är beroende av förbättringar i Shetlandsöarna och Kanada, och som historien har visat är utvecklingen där ganska volatil. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 154 NOK (160).

Inför Q3

För Q3 2019 har GSF en relativt blygsam avtalsportfölj vilket gör de realiserade priserna endast något bättre än spotpriserna. Det norska odlingssegmentet har utvecklats ganska bra hittills under 2019, men för Q3 kommer Rogaland slakta väsentligt mindre medan Finnmark kommer att slakta betydligt mer. Shetlandsöarna och Kanada är frågetecken och vi förväntar oss negativ EBIT/kg för de förstnämnda och breakeven i Kanada.

Värdering

Vi värderar GSF med en långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 154 NOK (160).

Bakkafrost

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:610,00 NOK
Pris:571,50 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Stor aktör innebär stora vinster

För många, är Bakkafrost rätt aktie att äga inom laxindustrin. Bolaget fortsätter att leverera och är lämplig för investerare som vill ha något lägre operationell hävstång i kombination med god volymtillväxt. Det är inte på något sätt en billig aktie, men den har goda möjligheter. Vi tycker också om företaget ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom det har en solid bakgrund i välmående för fisken; bolaget har inte använt antibiotika på flera år och har ett starkt fokus på lokalsamhället. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 610 NOK.

Inför Q3

Det norska laxpriset har vart lågt under Q3, med ett genomsnittligt pris på cirka 50 NOK/kg. Under Q4 2017, var genomsnittspriset 49 NOK/kg jämfört med 65,6 NOK/ kg för Bakkafrost. Vi bedömer att liknande priser kan uppnås denna gång också. Vår VPA-prognos för Bakkafrost förblir i stort sett oförändrad för 2019p (justering för SSC), medan vi har minskat våra värden med 3-6% för alla andra laxodlare. Vi bedömer även att bolaget har varit disciplinerat när det gäller deras tillvägagångsätt för slaktandet och att bolaget har lyckats hålla tillbaka några volymer fram till fjärde kvartalet då priset möjligen kommer att vara högre. Endast laxodlare med fast biologi (och ingen MAB-gräns) kan göra detta.

Hållbarhet

I många avseenden sticker Bakkafrost ut bland laxodlare. Bolaget finns i hela värdekedjan, vilket innebär att det är en "dålig" motverkare när det gäller utsläpp av växthusgaser (främst för att fodersegmentet har de högsta utsläppen, och eftersom vi inte har fullständig data för alla norska laxodlare, är det svårt att jämföra). Men Bakkafrost erbjuder en solid biologi, vilket vi anser leder till en bra fiskvälfärd. En annan intressant egenskap är att bolaget rengör sin fiskolja, vilket innebär att de har betydligt lägre nivåer av PCB och dioxiner, så att den kan märka sin fisk som den friskaste, med det högsta omega 3-innehållet. Med tanke på att nära 100% av företagets fisk är ASC-certifierade är det ett ledande företag när det gäller certifieringar.

Värdering

Vi använder en kassaflödesmodell för att värdera Bakkafrost, med en långsiktig EBIT/ kg på 21 DKK och en WACC på 7,6%. För SSC har vi en EBIT/kg i terminalvärde på 10 DKK. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 610 NOK.

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:78,00 NOK
Pris:58,06 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-08 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

För billig enligt våra estimat

Otvivelaktigt är Leroy Seafood (LSG) billigt. Dock, det stora frågetecknet på marknaden är huruvida detta är en värdefälla. Vi bedömer att det inte är det. Vi medger att bolaget har haft problem att nå volymtillväxt och volymerna 2019p är i stort sett på samma nivå som 2012. Dock förväntar vi oss att Aurora (norra Norge) driver tillväxt under 2020 och att även västra Norge börjar generera volymtillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 78 NOK.

Inför Q3

För Q3 2019 har LSG en kontraktsandel på 25-30% (vi antar 27,5%). Bolaget genererade en betydande andel av volymerna i norra Norge under första halvåret 2019, vilket kan vara positivt för resultattillväxten. Centrala Norge förväntas vara stabilt q/q medan västra Norge förväntas gynnas av lägre kostnader under kvartalet. Vi ser den största uppsidan i volymerna i norra Norge medan nedsidan är störst i västra Norge. EBIT/kg är väsentligt högre i norra Norge vilket kan motverka en större nedgång i volymerna i västra Norge.

Värdering

Vi värderar LSG med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 8%. Aktien handlas för närvarande till mycket låga multiplar i förhållande till konkurrenter. Vi upprepar Köp och riktkursen 78 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 612,5 1,2% -1,9% 16,6%
OMXS30 1 618,0 1,5% -1,8% 14,9%
OMXH25 3 922,9 1,0% -2,9% 6,5%
OMXC20 1 023,5 0,9% -1,1% 14,8%
OSEBX 883,9 1,7% -0,3% 10,6%
OMXBB 967,2 -0,2% -0,1% 10,7%
Dow Jones 26 478,0 -0,4% -1,6% 13,5%
S&P500 2 938,8 -0,4% -1,3% 17,2%
Nasdaq C 7 956,3 -0,3% -0,5% 19,9%
SX5E 3 471,2 0,7% -2,8% 15,7%
DAX 12 097,4 0,7% -2,7% 14,6%
CAC40 5 521,6 0,6% -2,8% 16,7%
RTS 1 320,3 0,7% -1,0% 23,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,4 0,0% -4,0% 8,5%
Guld 1 501,3 0,1% 1,1% 17,4%
Silver 17,4 -1,0% 1,0% 12,7%
Aluminium 1 713,0 0,7% 0,6% -8,4%
Bly 2 188,0 1,9% 4,9% 8,9%
Koppar 5 626,0 0,5% -1,8% -5,7%
Nickel 17 950,0 0,3% 2,2% 69,4%
Zink 2 327,0 -0,8% -2,1% -7,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,09 0,10 -0,60 4,00
Sverige, 10 år -0,34 -0,30 -6,70
Norge, 10 år 1,17 0,00 -5,60 -62,10
Tyskland, 10 år -0,58 1,00 0,50 -81,80
GB, 10 år 0,46 1,00 -0,70 -87,79
USA, 10 år 1,55 3,59 -12,98 -113,49
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,87 0,6% 1,4% 7,3%
USD / SEK 9,89 0,5% 0,6% 11,6%
GBP / SEK 12,19 0,7% 0,6% 7,9%
NOK / SEK 1,08 0,3% 0,2% 5,9%
DKK / SEK 1,46 0,6% 1,4% 7,2%
CAD / SEK 7,43 0,5% 0,1% 14,5%
CHF / SEK 9,95 0,6% 1,0% 10,7%
JPY / SEK 0,09 0,4% 1,7% 14,4%
EUR / USD 1,10 0,1% 0,9% -3,8%
USD / JPY 106,95 0,1% -1,0% -2,5%
EUR / GBP 0,89 -0,1% 0,9% -0,6%
AUD / USD 0,67 -0,2% 0,1% -4,1%
USD / CAD 1,33 -0,1% 0,5% -2,6%
GBP / USD 1,23 0,2% 0,0% -3,3%
USD / NOK 9,12 0,2% 0,4% 5,3%
EUR / NOK 10,03 0,3% 1,2% 1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna på Wall Street pendlade mellan plus och minus under måndagen, då investerare försökte tolka signalerna inför veckans handelssamtal mellan USA och Kina.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,4 procent till 26.477. Det bredare S&P 500 sjönk 0,5 procent till 2.938, medan Nasdaqs kompositindex hade backat 0,3 procent till 7.956.

Sektorvis var det endast kommunikation som stängde på plus med en marginell uppgång, medan energi och dagligvaror var de sektorer som utvecklades sämst.

Inför veckans handelsförhandlingar har företrädare för Kina signalerat att landet är alltmer tveksamma till att gå med på ett brett avtal med USA.

Vidare pressas Trump-administrationen också av att det har dykt upp en andra visselblåsare i USA, som uppges ha kommit med förstahandsuppgifter om Donald Trumps försök att få Ukrainas president att utreda Joe Biden, som är en av Demokraternas huvudkandidat att utmana i presidentvalet 2020.

Bland enskilda aktier har Uber uppgraderats till köp från tidigare neutral hos Citi Research. Aktien stärktes 2,4 procent.

General Motors aktie backade 0,5 procent då den fackliga organisationen United Auto Workers UAW:s strejk enligt uppgifter inte kommit närmare en överenskommelse, rapporterade Bloomberg News.

Chiptillverkaren Nvidia steg 1,3 procent till 184 dollar. RBC Capital Markets har höjt riktkursen från 190 till 217 dollar med hänvisning till en positiv trend för spelrelaterade minneskort. Även Evercore höjde sin riktkurs, från 185 till 225 dollar.

Även Apple fick stöd av en positiv analys från Nomura, som pekade på den starka efterfrågan för Iphone 11. Teknikjättens aktie var upp marginellt.

General Electric sjönk 0,1 procent. Industrikonglomeratet har fryst ett pensionsprogram för 21.000 amerikanska anställda med löneförmåner som ett led i att minska bolagets skuldbörda.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 3 punkter till 1,56 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen rekylerade upp på måndagen och återtog därmed en del av förra veckans nedgång som summerades till dryga 3 procent. Uppgångarna var breda inom storbolagsindexet där extra stöd kom från Ericsson och H&M, som båda fått höjda rekommendationer.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp 1,5 procent till nivån 1.618 med aktier för 16 miljarder kronor omsatta på Stockholmsbörsen under dagen. Även de europeiska börserna steg, om än inte lika mycket. I Frankfurt och Paris var motsvarande index vid samma tidpunkt upp omkring 0,6-0,7 procent.

En majoritet av bolagen på OMXS30 steg på måndagen med Ericsson i tätposition. Telekombolaget har fått höjd rekommendation till behåll av SEB Equities som menar att risken för negativa triggers är begränsade i aktien under det andra halvåret. Aktien lyfte drygt 4 procent.

Även H&M avancerade 3,9 procent efter förbättrat omdöme och riktkurs i spåren av förra veckans kvartalsrapport. DZ Bank har höjt rekommendationen till behåll, och har, i likhet med RBC Capital Markets, skruvat upp riktkursen. Börsveckan har samtidigt utfärdat köprekommendation för modebolaget. Samma tidning rekommenderar även köp för Swedish Match, som steg 2,7 procent.

Den enda aktie i OMXS30som inte deltog i uppgången var Hexagon, som sjönk 0,5 procent. Sämre än index gick även Assa Abloy och Tele2 med uppgångar på 0,1 respektive 0,2 procent.

Flygbolaget SAS rapporterade på förmiddagen ett ökat antal passagerare och en uppgång i enhetsintäkter för september månad. Vid tiden före nyheten var aktien upp en knapp procent för att vid stängning ha lyft 11,7 procent för dagen.

Storytel har för första gången nått ett genomsnitt av en miljon betalande kunder, vilka generade intäkter på 399 miljoner kronor i tredje kvartalet. Det var något över ljudboksbolagets egna prognos och aktien belönades med en uppgång på 4,6 procent.

Lundin Petroleum steg 4,2 procent. På morgonen meddelade bolaget att produktionen från det norska jättefältet Johan Sverdrup nu är igång. I slutet av sommaren tidigarelades den planerade produktionsstarten till oktober från att tidigare ha varit avsedd i november. På råvarumarknaden steg även priset på Brentolja 1,1 procent och återtog därmed en del av förra veckans nedgång.

Industrivärden har fått sänkt rekommendation från Nordea Markets till behåll. Nordea sänker även sin bedömning om rimligt värde, fair value, från 237 till 215 kronor per aktie. C-aktien sjönk 0,3 procent till 200:40 kronor.

Dagens industri utdelade en köprekommendation för Sobi på måndagen. Med tanke på nuvarande konjunkturoro borde ett defensivt läkemedelsbolag som Sobi vara populärt, men aktien har fallit brant under 2019 och börsen har blivit för skeptisk, anser tidningen. Sobis aktie var upp 4,4 procent för dagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JPN 01:50 Bytesbalans aug ¥36.4b -¥74.5b
DEU 08:00 Industriproduktion aug -0.2%/-4.2% -0.6 %/-4.2 %
SWE 09:30 Industriorder aug 0.4 %/-2.2 %
USA 14:30 PPI sep 0.2%/2.4% 0.3 %/2.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Data Respons NO0003064107 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden
Europris NO0010735343 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3, 4
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.