logo
Dagens analyser - onsdagen den 9 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-09 kl. 08:04 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-09 kl. 08:07 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,8% DJI -1,2% NASDAQ -1,7%
608,8 1 605,7 26 164,0 7 823,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Kappahl

Rek: Acceptera bud (Acceptera bud)
Riktkurs:20,00 SEK
Pris:20,00 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-09 kl. 08:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-09 kl. 13:31.

EFTER RAPPORT

Avslutar 2018/2019 starkt

KappAhl avslutat året (sep 2018-aug 2019) med justerad EBIT på 211 MSEK, vilket var 19% bättre än förväntningarna, drivet av starkare utveckling i jämförbar försäljning (0% mot väntade -1%) och lägre kostnader. Bolaget noterar att konkurrensen fortsätter att vara tuff och ansenliga åtgärder vidtas för att möta den nya detaljhandelsmiljön. Den 7 oktober meddelade Mellby Gård att mer än 90% accepterat budet på bolaget. Därmed kommer processen mot avnotering att fortsätta.

Acceptera Bud

Vi har en riktkurs på 20 SEK, vilket är i linje med budet från Mellby Gård. Den förlängda acceptperioden löpte ut den 4 oktober 2019. Mellby Gård har ett ägande och accepter på mer än 90% av aktierna och fullföljer nu budet. Vi upprepar rekommendationen Acceptera bud och riktkursen 20 SEK.

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:244,00 NOK
Pris:207,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-09 kl. 12:30.

INFÖR RAPPORT

Solid tillväxtpotential i norr

NRS har potential som få andra. Bolaget kommer att slakta cirka 30 500 ton av egna volymer i norra Norge för 2019p. Vi bedömer att den siffran kan bli 36 000 ton för 2020p. Tillväxten kan ske efter ett bortfall av volymer till följd av sjukdomar under inledningen av 2019. Vid slutet av Q2 rapporterade bolaget 26% högre biomassa i havet, vilket borde innebära signifikant högre volymer under 2020p. Utöver den volymtillväxten har bolag Arctic fish som också förväntas växa volymerna betydligt. Vi upprepar Köp och riktkursen 244 NOK.

Inför Q3

Priserna har varit svaga under Q3, men en relativt gedigen kontraktsportfölj på 44%, till ett genomsnittligt pris på 62,75 NOK bör delvis ha hållit uppe priserna. Därtill vet vi att NRS hade en väsentligt högre biomassatillväxt efter att ha haft en större andel av generationen från 2017 i vattnet. Om bolaget haft mer stor fisk tillgänglig i vattnet kommer vi sannolikt se bättre realiserade priser under kvartalet jämfört med konkurrenterna. Vi har inte räknat med det men ser en risk på uppsidan avseende priserna. I Q3-rapporten förväntar vi oss positiva nyheter kring bolagets norska volymer och bedömer att utvecklingen avseende Island kan vara en joker för kvartalet. Island kan få ytterligare 16 000 – 18 000 ton i ny licenskapacitet, vilket kan ge NRS en väsentlig värderingsökning (cirka 1 miljard NOK i ytterligare värde).

Värdering

Vi värderar NRS med en långsiktig EBIT/kg på 18 NOK och WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 244 NOK.

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:77,10 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-09 kl. 08:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-09 kl. 09:33.

EFTER RAPPORT

Gedigen tillväxt men pressade marginaler

Som förväntat fortsatte Dustin den starka tillväxten under Q4, men pressade marginaler resulterade i oförändrad EBITA-tillväxt. Tillväxtguidningen på 8% per år och justerad EBITA-marginal på 5-6% upprepades. Sammantaget var Q4-siffrorna mestadels i linje med förväntningarna och vi förväntar oss därför en neutral kursreaktion. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK.

Solid intäktstillväxt med 11,2% organisk tillväxt

Dustin levererade solida Q4-intäkter på 3 026 MSEK (Q4 2018: 2 524 MSEK), i linje med vårt estimat på 2 982 MSEK och konsensus på 3 033 MSEK. Bolaget visade en stark tillväxt på nästan 20%, varav 11,2% organiskt.

Pressade marginaler

Trots gedigen intäktstillväxt växte EBITA med enbart 1% å/å och blev 120 MSEK (Q4 2018: 119 MSEK). Det var något högre än vårt estimat på 114 MSEK (men i linje med konsensus på 119 MSEK) till följd av 20 punkter högre marginaler inom segmentet LCP (5,2% mot 5%), vilket resulterade i en EBITA-marginal på 4% (vår förväntan: 3,8%). Som befarat fortsatte marginalerna vara under press från investeringar i försäljnings- och leveransorganisation, högre lågmarginalförsäljning till den offentliga sektorn i Danmark, förberedelser för lanseringen online i Nederländerna och integrationen av nya förvärv.

Köp upprepas

I vår senaste analys argumenterade vi för att svagare tillväxt i resultatet under Q4 redan var diskonterat i aktiekursen. Vi förväntar oss därför en neutral kursreaktion efter rapporten. Aktien handlas till cirka 11x vårt 2021p EBITA. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK baserat på en kassaflödesvärdering med 5% långsiktig marginal, 8,5% WACC och 2,25% långsiktig tillväxt.

Alimak Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:167,00 SEK
Pris:127,60 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-09 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-09 kl. 08:07.

INFÖR RAPPORT

Orderingången väntas bli bättre

Vi bedömer att Alimak är i en god position för att nå de finansiella målen på medellång sikt. Huvudfokus för Q3-rappoten blir orderingången som vi bedömer kan studsa tillbaka efter svaga Q2-siffror. Vi bedömer också att Alimak kan förbättra marginalerna inom Industrial Equipment (48% av försäljningen). Marknadsutsikterna stödjer tillväxt samtidigt som synergier inom After Sales börjar materialiseras. Vi upprepar Köp och riktkursen 167 SEK.

Förväntad förbättring inom Construction

Orderingången var svag under Q2 2019, särskilt inom Construction med en nedgång på 30%. En del av nedgången berodde på uppskjutna investeringsbeslut och en tendens att beställa bygghissar senare i processen jämfört med tidigare. Ledningen uppgav att orderingången skulle bli mer volatil framåt. Orderboken från tidigare kvartal är dock stark, men det är viktigt att orderingången studsar tillbaka under andra halvåret.

Marknadsutsikter tyder på tillväxt

Den viktigaste marknaden, Europa (38% av försäljningen), förväntas växa byggmarknaden med cirka 1-2% för 2019-2021p, med små geografiska avvikelser. Marknaden för anläggningsarbeten väntas växa med 3-4% för 2019-2021. Detta bör vara stödjande för Alimaks produkter och tjänster framöver.

Synergier materialiseras

Efter integrationen av de förvärvade vind- och BMU-enheterna (byggnadsunderhåll) har marknaden väntat på att se synergier, särskilt inom After Sales. Under första halvåret såg Alimak en tydlig ökning av antalet order från BMU, vilket bör lyfta intäkterna inom After Sales under andra halvåret. Den största synergieffekten vore att driva After Sales-verksamheten mer effektivt inom vind och BMU. Vi bedömer att de förvärvade enheterna hade marginaler inom After Sales på 15-16% före förvärven medan ”gamla” Alimak hade en marginal på 33% inom After Sales.

Attraktiv värdering

Vi ser Alimak som ett långsiktigt kvalitetsbolag som borde vara i en bra position för att nå de finansiella målen på medellång sikt. Vi bedömer att den genomsnittliga tillväxten i VPA uppgår till 19% för 2019-2021 med ytterligare uppsida från förvärv. Vi upprepar Köp och riktkursen 167 SEK.

Elkem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:27,00 NOK
Pris:20,18 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-09 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-09 kl. 08:07.

INFÖR RAPPORT

Hög osäkerhet, låg värdering

Q3-rapporten som kommer ut den 22 oktober är sannolikt inte en positiv katalysator för Elkem då guidningen för Q4 behöver räkna med svagare silikonpriser. Den nya vd:n Michael König, kommer vara närvarande, men det är osannolikt att han har mycket att tillföra under presentationen. Trots få kortsiktiga katalysatorer, upprepar vi Köp för Elkem då värderingen är attraktiv på P/B 0,9x. Inom viktiga produktkategorier fortsätter vi att se en attraktiv risk-/avkastningskvot. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 27 NOK.

Q3-rapporten sannolikt inte en positiv katalysator

Vi förväntar oss att Elkem kommer att rapportera EBITDA för Q3 på 645 MNOK, i linje med guidningen om oförändrade intäkter jämfört med Q2 2019. Medan vinsterna för silikoner kommer att dra nytta av Elkems franska silikonverksamhet, har Silicon Materials and Foundry Products haft en betydligt svagare prisutveckling inom Q3 samt högre fasta kostnader per ton till följd av lägre nyttjande. Kolpriserna sjönk med 20% under Q3 och ytterligare 10% hittills under kvartaletn, men effekterna kommer knappast att synas i Elkems resultat under Q3. Bolaget kommer troligtvis att vara försiktigt när det gäller guidningen för Q4 2019 eftersom osäkerheten kring kinesiska silikonpriser (50% av gruppens EBITDA) är stor. Till följd av den senaste tidens kapacitetsnedskärningar i Ferroglobe utesluter vi inte att Elkem kommer behöva följa efter.

Svagare utsikter på kort sikt

För Q4 2019p ser vi Silicon Materials och Ferrosilicons marginaler dra nytta av lägre råvarukostnader. Risken är dock att en säsongsmässigt svagare efterfrågan på silikoner kommer att behöva hantera ökat utbud från uppbyggnaden av den nya 100 000 ton Hoshine-silikonanläggningen. Ytterligare svaghet i de kinesiska DMC-priserna kan enkelt kompensera för råvarukostnaden och minska estimaten för 2020. Vi sänker vår justerade VPA med 6% till följd av en nedgång på 100 USD/ton i våra prisantaganden för 2020.

Cyklisk uppsida på P/B 0,9x

Trots vår försiktiga syn på det kortsiktiga vinstmomentet fortsätter vi att se Elkem som undervärderat under en 12-månadershorisont. Både kinesiska och amerikanska PMI: s håller på att öka och priserna på kiselmetall/ferrosilikon har bottnat. Intäkterna från kiselmetall och ferrosilikon lider nu av ett lågt utnyttjande, ovanpå svaga priser, vilket representerar ytterligare uppsida när efterfrågan så småningom återhämtar sig. Vd Michael König kan återställa investerarnas förtroende något och erbjuda en ny Elkem-story. Den största risken för vår bedömning är en avsaknad av konjunkturåterhämtning under de kommande 12 månaderna. Vår riktkurs är baserad på 6x vårt EBITDA-resultat för 2021p. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 27 NOK.

Salmones Camanchaca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 NOK
Pris:62,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-09 kl. 08:07.

INFÖR RAPPORT

Bättre realiserade priser än för de norska odlarna

Salmones Camanchaca påverkas mindre av de svaga laxpriserna under Q3 jämfört med de norska odlarna. Kursutvecklingen har dock varit i linje med de norska bolagen, vilket innebär att det kan finnas en relativ uppsida i Salmones Camanchaca jämfört med resten av gruppen. Vi upprepar Köp och riktkursen 79 NOK.

Inför Q3

Baserat på Q2-rapporten uppskattade vi 1,5 USD i EBIT/kg för Salmones Camanchaca, vilket vi nu sänker till 1,4 USD, men noterar att prisnedgången är väsentligt mindre än den vi sett i Norge. Vi behåller slaktestimaten för kvartalet och sänker därför VPA med cirka 2% för 2019p. Vi noterar att risken i att äga bolaget är mer hänförlig till den biologiska osäkerheten i Chile och huruvida slaktvikterna kommer att förbli stabila eller minska till nästa år. Salmons Camanchaca guidar för en blygsam tillväxt i volymerna för de kommande åren (3,7% 2020p och 0% 2021p).

Värdering

Vi värderar Salmones Camanchaca med långsiktig EBIT/kg på 1,24 USD och WACC på 9,8%.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 608,8 -0,6% -1,8% 15,9%
OMXS30 1 605,7 -0,8% -1,8% 14,0%
OMXH25 3 899,9 -0,6% -2,3% 5,8%
OMXC20 1 015,6 -0,8% -0,6% 13,9%
OSEBX 872,8 -1,3% -1,6% 9,2%
OMXBB 970,2 0,3% 0,1% 11,0%
Dow Jones 26 164,0 -1,2% -1,5% 12,2%
S&P500 2 893,1 -1,6% -1,6% 15,4%
Nasdaq C 7 823,8 -1,7% -1,1% 17,9%
SX5E 3 432,8 -1,1% -2,4% 14,4%
DAX 11 970,2 -1,1% -2,4% 13,4%
CAC40 5 456,6 -1,2% -2,5% 15,3%
RTS 1 306,4 -1,0% -1,7% 22,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,2 -0,2% -1,1% 8,3%
Guld 1 505,9 0,3% 2,2% 17,7%
Silver 17,6 0,7% 2,6% 13,5%
Aluminium 1 732,0 1,1% 1,6% -7,4%
Bly 2 177,0 -0,5% 3,0% 8,4%
Koppar 5 650,5 0,4% 0,7% -5,3%
Nickel 17 560,0 -2,2% 0,9% 65,7%
Zink 2 294,5 -1,4% -3,6% -8,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,10 -0,70 -0,40 3,30
Sverige, 10 år -0,35 -0,60 -7,20
Norge, 10 år 1,13 -3,50 -14,00 -65,60
Tyskland, 10 år -0,60 -1,70 -4,70 -83,50
GB, 10 år 0,42 -3,90 -6,80 -91,69
USA, 10 år 1,53 -1,54 -10,98 -115,03
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,88 0,1% 0,7% 7,4%
USD / SEK 9,93 0,4% 0,4% 12,0%
GBP / SEK 12,13 -0,4% 0,3% 7,4%
NOK / SEK 1,08 -0,1% 0,0% 5,8%
DKK / SEK 1,46 0,1% 0,7% 7,3%
CAD / SEK 7,45 0,3% -0,2% 14,8%
CHF / SEK 10,00 0,5% 0,7% 11,2%
JPY / SEK 0,09 0,3% 1,1% 14,8%
EUR / USD 1,10 -0,4% 0,4% -4,2%
USD / JPY 107,10 0,1% -0,7% -2,4%
EUR / GBP 0,90 0,5% 0,4% -0,1%
AUD / USD 0,67 -0,2% 0,6% -4,3%
USD / CAD 1,33 0,1% 0,6% -2,4%
GBP / USD 1,22 -0,9% -0,1% -4,1%
USD / NOK 9,16 0,5% 0,4% 5,8%
EUR / NOK 10,04 0,1% 0,7% 1,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande indexen i New York försvagades på bred front under tisdagen. Marknadens fokus låg främst på torsdagens handelsmöte mellan USA och Kina. En fråga var om USA:s beslut på måndagskvällen att svartlista åtta kinesiska teknologiföretag eventuellt kommer att försämra stämningsläget inför förhandlingarna, och på tisdagsförmiddagen svarade Kinas utrikesdepartement med en maning till USA att göra sig redo för motåtgärder.

Handelsoron överskuggade uttalanden från Fed-chefen Jerome Powell under kvällen om att centralbanken ska vidta åtgärder för att lugna penningmarknaderna och öka balansräkningen.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 1,2 procent till 26.163. Det bredare S&P 500 hade sjunkit 1,6 procent och stod på 2.893. Nasdaqs kompositindex hade tappat 1,7 procent till 7.824.

Sektorvis tappade finans 2 procent medan fastighetsbolag klarade sig bäst, ned 0,5 procent.

Flera USA-noterade kinesiska aktier backade på tisdagen. Alibaba tappade 3,8 procent och Luckin Coffee var ned 4,3 procent. Dagen före handlades de kinesiska aktierna i huvudsak uppåt efter att Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow sagt att de kapitalrestriktioner som det ryktats om en tid "inte ligger på bordet". Men enligt Bloomberg News har administrationen visst beslutat sig för att ta upp saken för diskussion. Investeringar i Kinabolag kan komma att begränsas för statliga amerikanska pensionsfonder, enligt nyhetsbyrån.

Flygplanstillverkaren Boeing försvagades 0,7 procent. Oenighet mellan amerikanska och europeiska luftfartsmyndigheter kan försena återkomsten för 737 Max, enligt Wall Street Journal.

Programvarubolaget Oracle föll 1,4 procent sedan Jefferies sänkt rekommendationen till behåll från köp.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 2 punkter till 1,53 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades ned på tisdagen med fortsatt fokus på USA och Kina. USA har svartlistat åtta kinesiska övervakningsföretag, varpå Kinas utrikesdepartement uppmanade USA att dra tillbaka svartlistningen. Landet manade även USA att göra sig redo för motåtgärder. På tisdagen framkom även att en majoritet av amerikanerna nu är för en riksrättsundersökning mot president Donald Trump, sedan opinionen svängt.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index sjunkit 0,8 procent till 1.606 och aktier för 14,7 miljarder kronor bytte under dagen ägare på Stockholmsbörsen.

De flesta sektorer noterades på minus. I botten bland OMXS30-aktierna fanns Assa Abloy som tappade 3 procent. Sandvik sjönk 1,8 procent efter att RBC sänkt aktiens riktkurs med hänvisning till konjunkturen och Atlas Copco, som förlorade statusen som "top pick" hos RBC, handlades ned 1 procent.

Ericsson gick motströms efter att ha fått stöd från flera håll. USA överväger alternativ för att stötta kinesiska Huaweis konkurrenter, då bolaget enligt USA är alltför dominant i utvecklingen av 5G. En möjlighet är att ge finansiellt stöd till Ericsson och Nokia, skrev Financial Times.

Telia i Norge har valt Ericsson till leverantör av 5G-nät, vilket innebär att operatören bryter kontakterna med Huawei. Ericsson och Nokia fick också köprekommendationer från DNB Markets, som tagit upp bevakning av båda bolagen. Ericsson noterades nära toppen av OMXS30 med en uppgång på 1,4 procent, medan Nokia var marginellt högre i Helsingfors.

Starkast bland de stora gick Boliden, som fått en höjd riktkurs av Nordea till 270 kronor och steg 1,8 procent till 230:55 kronor. Även Kinnevik fick stöd av en analys och stärktes 1,3 procent efter att ha höjts till neutral av Bank of America Merrill Lynch.

En storaffär var SBB:s köp av 86,2 miljoner A-aktier i Amasten för drygt 711 miljoner kronor, med option på att köpa ytterligare 43,9 miljoner aktier. Om optionen utnyttjas kommer SBB direkt och indirekt att inneha motsvarande drygt 30 procent av röster och kapital i Amasten. Amasten steg 2,7 procent medan SBB handlades upp 1,1 procent.

Flera fastighetsbolag påverkades även av att ABG Sundal Collier ändrat en rad rekommendationer och riktkurser i sektorn. Atrium Ljungberg fick en sänkt rekommendation till sälj och backade 1,2 procent medan Nyfosa höjdes till köp och steg 1,9 procent.

Probiotikabolaget Probi vinstvarnade för 2019, sedan utvecklingen under tredje kvartalet varit svagare än väntat. Svagare marknadstillväxt i USA angavs som huvudförklaring. Aktien backade 2,6 procent.

Den finländska förpackningstillverkaren Metsä Boards rörelseresultat för det tredje kvartalet blev något högre än bolagets egna prognoser. Metsä Board steg 2,9 procent i Helsingfors medan sektorkollegan Stora Enso handlades upp 1,4 procent.

Invisio har ingått ett tvåårigt ramavtal med svenska Polisen till ett bedömt värde på 50-75 miljoner kronor. Aktien stärktes 1,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Dustin Group Köp 90 SEK 0,86 0,88
KappAhal Accepterat Bud 20 SEK 1,79 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 16:00 Grossistlager (def) aug
CHN Nya yuanlån sep n.a./52.0 51.6/52.1
USA 20:00 Fed: protokoll från möte 18/9
Ekofin: möte i Luxemburg

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kappahl SE0010520981 1, 4
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Dustin Group SE0006625471 3
Alimak Group SE0007158910 Inga tillkännagivanden
Elkem NO0010816093 Inga tillkännagivanden
Salmones Camanchaca CL0002409135 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.