Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 10 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-10 kl. 08:16 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-10 kl. 08:19 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,8% OMXS30 0,9% DJI 0,7% NASDAQ 1,0%
614,0 1 620,0 26 346,0 7 903,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Aker Solutions Köp 48 (55) NOK
Bilia Köp 95 (92) SEK

Chr. Hansen

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:540,00 DKK
Pris:579,20 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 09:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 13:39.
Chr. Hansen HoldingCHR
Diagram

UPPDATERING

Mycket svag guidning för 2020

Medan Chr. Hansen upprepar 8-10% tillväxtmål mot 2021/2022 ser guidningen för 2020 (4-8% organisk tillväxt) mycket svag ut jämfört med konsensus. Marginalguidningen för 2020 med en EBIT-marginal på 29,5% är också 80 punkter under konsensusestimaten. Vi upprepar Minska och riktkursen 540 DKK.

Q4 svagare än väntat

Chr. Hansens Q4 kom in sämre än konsensusförväntningarna. Med bara 2% organisk tillväxt ser vi att alla affärsenheter går sämre än förväntat. Medan svagheten inom Natural Colors inte behöver ses som någon stor fråga är fallet i tillväxt inom FC&E mycket sämre än förväntat.

Temporär svaghet eller strukturell förändring

Som vi diskuterade i den senaste analysen bedömer vi att svagheten innehåller vissa strukturella faktorer. Den breda guidningen för 2020 (4-8% organisk tillväxt) bekräftar enligt vår mening bilden av att bolaget tappat visibiliteten av den framtida tillväxten. Givet historiken är det en svag signal, enligt oss. Konsensus förväntan om en återgång till 8,5-9% organisk tillväxt från 2020/2021 verkar orimligt hög enligt vår mening.

Minska, riktkurs 540 DKK

Vi anser att en kassaflödesvärdering är mest korrekt för Chr. Hansen då antalet jämförbara och noterade bolag är begränsat. Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 540 DKK, vilket vi använder som riktkurs. Som ett resultat upprepar vi Minska då vi ser en nedsida med 7%.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:255,00 DKK
Pris:284,20 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 12:27.
Novozymes BNZYM B
Diagram

UPPDATERING

Den oundvikliga tredje varningen

Till följd av svagare tillväxt inom alla affärsområden vid sidan om Household Care sänker Novozymes nu helårsguidningen till -2 till 0% organisk tillväxt, 27-28% i EBIT-marginal och -5 till 0% vinsttillväxt. Medan vi sänker våra VPA-estimat för 2019 och 2020 med cirka 3% upprepar vi Minska och riktkursen 255 DKK.

Vi förväntar -1,1 procent i organisk tillväxt

Efter gårdagens sänkta guidning sänker vi nu våra prognoser för alla enheter förutom Household Care, vilket i stort sett är i linje med mittpunkten i guidningsintervallet. Vi landar på -1,1% i organisk tillväxt för 2019. Givet att sämre volymer har påverkan på marginalen sänker vi därför vår antagna EBIT-marginal till 27,6% och ser en minskning i nettoresultatet med 3,3%. Konsensus före gårdagens varning var 0,6% organisk tillväxt och 1% tillväxt i nettovinsten.

Bioenergy förklarar halva vinstsänkningen

Som vi tagit upp tidigare är den nuvarande situationen inom bioetanol i USA ganska hemsk. Förutom det ser bolaget även svaghet inom tre andra affärsenheter: 1) Food & Beverage fortsätter att hämmas av fruktos/sackaros-spreaden i Kina; 2) BioAg & Feed påverkas av svagare efterfrågan i den äldre verksamheten då Latinamerika är svagare. Bortsett från planteringsförhållanden som inte är ideala betonar vi också vår oro för upphörandet av BioAg Alliance; 3) Tech & Pharma möter en väsentlig nedgång i kinesiska textilvolymer, sannolikt beroende på svagare konsumentefterfrågan. Förbättringen inom Household Care är uppmuntrande men var redan inräknad i konsensusestimaten. När vi tittar på konsensusestimaten för 2020 frågar vi oss om de tar höjd för en ändrad marginal. Trots att vi räknar med en expanderande bruttomarginal med 100 baspunkter ligger vi 10% under konsensusestimaten före vinstvarningen.

Minska, riktkurs 255 DKK

Vi anser att en kassaflödesvärdering är mest rättvisande för Novozymes då antalet jämförbara och noterade bolag är begränsat. Vår kassaflödesvärdering (WACC 7,5%; långsiktig tillväxt 2,5%) ger ett rimligt värde på 255 DKK och cirka 24x P/E för 2020p. Vi upprepar Minska och riktkursen 255 DKK.

BW LPG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:74,00 NOK
Pris:56,25 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 09:50.
BW LPG LimitedBWLPG
Diagram

UPPDATERING

Kursuppgång efter betydande kassaflöde på en stark LPG-marknad

Fundamenta i LPG-marknaden fortsätter att utvecklas ungefär i linje med våra förväntningar. Vi har haft en positiv vy sedan mars 2018, som fortfarande drivs av överlägsenheten i USA:s kolväteproduktion. Även om andelen ökar med 110% hittills i år, handlar vi fortfarande under vårt prognostiserade värde på 68 MUSD för en femårig VLGC. Vi prognostiserar fraktrater på mer än 40 000 USD/dag för de kommande fyra kvartalen och förväntar oss att den starka kassagenereringen kommer att stödja aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen på 74 NOK.

Investment case

LPG-sjöfarten fortsätter att vara ett renodlat spel på USA, med dess överlägsenhet inom kolväteproduktion. De långsiktiga utsikterna för amerikansk LPG-produktion fortsätter att se bra ut. Därför förväntar vi oss att transportbehovet kommer att växa snabbare än utbudet, vilket resulterar i fraktrater på mer än 40 000 USD/dag under 2020-2021p.

Vår värdering förutsätter P/NAV på 0,8x

Den implicita värderingen i dagens aktiekurs är 57 MUSD för en femårig VLGC. Detta är under det 15-åriga genomsnittet på 69 MUSD och konsensus på 68 MUSD. Vårt NAV-värde per aktie uppgår till 94 NOK, vilket fortutsätter en värdering på 68 MUSD för en fem år gammal VLGC.

Katalysatorer och risker

De nuvarande fraktraterna innebär en fri kassaflödesavkastning på 60% för BW LPG. För varje månad som dessa fraktrater kan upprätthållas är kassagenereringen tillräckligt betydande för att behålla den positiva aktieutvecklingen. Vi upprepar Köp och riktkursen till 74 NOK.

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:107,20 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 09:26.
Storytel BSTORY B
Diagram

UPPDATERING

Unik tillväxtstory

Storytel är en unik investeringsmöjlighet inom det strukturellt växande segmentet för digitala ljudböcker. Genom att dra fördel av den starka nordiska positionen satsas på ytterligare internationell tillväxt. Storytel är nu verksamt på 19 marknader och fler marknader väntar. Med en stark tillväxtprofil ser vi en gedigen uppsida på kort/medellång sikt med en uppsida på 32% till riktkursen på 144 SEK. Vi upprepar Köp.

Bolagsprofil

Storytel är en leverantör inom den digitala ljudboksmarknaden, med en första lansering i Sverige 2005. Sedan dess har bolaget blivit marknadsledare i Norden och har de senaste åren inlett en global expansion, vilket kommer att utgöra den huvudsakliga tillväxtdrivaren under de kommande åren. Efter flera lanseringar utanför Norden 2017-2019 finns produkten nu tillgänglig på 19 marknader och fler väntar.

Investment case

Vår positiva syn på Storytel är baserad på en fortsatt stark tillväxt med genomsnittlig försäljningstillväxt per år på 24%. Vi förväntar oss att den internationella expansionen ger bränsle till nästa tillväxtfas och med samma affärsmodell som i Norden ser vi en tydlig väg mot lönsamhet med breakeven på EBITDA-nivå 2023p.

Katalysatorer och risker

De huvudsakliga riskerna i vårt investment case är att förvärva innehålll och osäkerheten inför marknadsföringskostnaderna på de nya marknaderna, kombinerat med ökad konkurrens på de nordiska marknaderna. De huvudsakliga katalysatorerna för aktien är lyckade lanseringar på nya marknader som ger fortsatt tillväxt utanför Norden. Därtill förväntar vi oss att bolaget tar in mer kapital inom 6-12 månader vilket också kan vara en trigger då det troligtvis är den sista finansieringsrundan innan breakeven.

Värdering

Vi värderar Storytel med en kassaflödesvärdering (WACC 11,8%, långsiktig EBITDA-marginal på 17,5%) och EV/S på 3,7x (bolagsvärde/försäljning) för vårt försäljningsestimat för 2020p. Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 140 SEK och vår EV/S ger 149 SEK. Genomsnittet ger vår riktkurs på 144 SEK. Med den förväntade starka tillväxten under de kommande åren lyfter vi också fram att den långsiktiga potentialen är stor. Samma värderingsmetodik indikerar ett rimligt värde på 229-285 SEK för 2022-2023p. Vi upprepar Köp.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:78,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 08:19.
MekonomenMEKO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Stabilt kvartal förväntas

Mekonomen presenterar Q3 den 8 november. Vi förväntar oss att EBIT förbättras med 57%, primärt beroende på förvärven av FTZ och Interteam från september 2018. Förra årets varma sommar och en extra arbetsdag gör jämförelsen å/å enklare. Besparingsprogrammet på 65 MSEK förväntas ha en begränsad effekt. Vi förväntar oss en blandad påverkan från valutor: något positiv påverkan från Danmark och Norge balanseras av en svag svensk krona, som gör inköp i EUR dyrare. Kassagenereringen förväntas vara god, vilket balanserar den högre än genomsnittliga skuldsättningen. Sammantaget lämnar vi våra estimat oförändrade. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK till följd av blygsamma förväntningar som indikerar framåtblickande justerat P/E-tal på 7x. Vår riktkurs är baserad på konkurrentmultiplar och en kassaflödesvärdering med WACC 10%, långsiktig tillväxt på 2% och EBITDA-marginal på 10%.

Inför Q3

Vi förväntar oss att Mekonomens försäljning ökar med 55%, primärt beroende på förra årets förvärv. Den organiska tillväxten förväntas bli 1%, i huvudsak beroende på en extra arbetsdag under kvartalet. Jämförelsen å/å förenklas av förra årets varma sommar, då ett antal verkstäder förlängde sommarledigheten. EBIT förväntas uppgå till 185 MSEK, upp från 118 MSEK Q3 2018.

Inte del av ”1 LKQ Europe”

LKQ implementerar för närvarande projektet ”1 LKQ Europe” som siktar på att integrera den europeiska verksamheten och höja EBITDA-marginalen med 3 procentenheter till 2021. En viktig del i förbättringen är inköp, men också integrationen av bolagen som förvärvats de senaste åren. Mekonomen är inte en del av integrationsprocessen då LKQ bara äger 26% av Mekonomen.

Synergier och besparingar ger stöd

Mekonomens vinstutsikter får stöd av några bolagsspecifika faktorer. Inköpsrelaterade synergier på 100 MSEK genom förvärven, samarbete med det betydligt större LKQ vilket väntas möjliggöra för Mekonomen att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Därtill kommer 65 MSEK från kostnadsbesparingsprogrammet och integrationen av de två lagren i Strängnäs och Eskilstuna, vilket väntas sänka kostnaderna med 50 MSEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK.

Bilia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:76,30 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 08:19.
Bilia ABILI A
Diagram

INFÖR RAPPORT

Kommer sannolikt prestera bra under Q3

Vi förväntar oss att Bilia kommer att förbättra resultatet under Q3 på grund av en ökning med 40% i svenska nybilsregistreringar, fortsatt intresse för begagnade bilar efter implementeringen av ”bonus-malus ”- systemet 2018 och en ökning i antalet serviceavtal. Även om jämförelsen för svenska nybilsregistreringar är enkel, förväntar vi oss att orderstocken för nya bilar kommer att öka före de förstärkta bonusreglerna som ska implementeras vid årets slut, vilket tyder på att Bilia kommer att avsluta året bra. Vi höjer våra prognoser något. Aktien handlas till en P/E under 10x och en kassaflödesavkastning på 9-10%, vilket stödjer Bilias förmåga att vara en bra utdelningsdistributör. Vår riktkurs är huvudsakligen baserad på en kassaflödesvärdering, med en WACC på 9,5%, en långsiktig tillväxttakt på 2% och en EBITDA-marginal på 5,0%. Vi upprepar Köp och höjer vår riktkurs från 92 SEK till 95 SEK till följd av prognoshöjningen.

Siffror inför Q3

I Sverige är jämförelsen å/å för Q3 mycket enkel på grund av implementeringen av ”bonus-malus”-systemet. Nya bilregistreringar i Sverige har ökat med 41% under Q3, där Volvos registreringar ökade med 61%. Priser på begagnade bilar har också fortsatt vara stödjande. Serviceförsäljningen förväntas också hålla sig bra till föjd av ökningen av servicekontrakt. Sammantaget förväntar vi oss att EBIT kommer att öka från 221 MSEK till 248 MSEK.

Gamla bilflottor stödjer försäljningen av tjänster

Bilia har ökat antalet serviceavtal med cirka 10% under de senaste 12 månaderna. Det finns fortfarande en del uppsida, eftersom penetrationsgraden för huvudmärket (Volvo) ligger på cirka 40%. Varumärkesspecifika tjänsteleverantörer som Bilia förväntas också få stöd av mer avancerade bilar, vilket skapar ett behov av större serviceenheter och utbildning för servicetekniker. Det normala mönstret har varit att varumärkets specifika tjänsteleverantörer betjänar bilen under de första 4-5 åren, men vi förväntar oss att marknadsutvecklingen kommer att vara stödjande.

Begagnade bilpriser får stöd av ”bonus malus”

Vid årets slut kommer implementeringen av WLTP att öka skatten på nya bilar under de tre första åren i Sverige. Implementeringen av ”bonus malus”-systemet i Sverige i juni 2018 ökade skatten på nya bensinmotorbilar under en period på tre år, medan hybrider och elbilar får en bonus. Detta innebär att begagnade dieselbilar har blivit mer konkurrenskraftiga, vilket stödjer Bilias begagnade bilar och dess garanterade restvärden för Volvo och Renault i Sverige. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 92 SEK till 95 SEK.

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:72,85 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 08:19.
Dustin GroupDUST
Diagram

EFTER RAPPORT

Inga överraskningar i Q4-rapporten

Som förväntat visade Dustin ingen resultattillväxt trots stark intäktstillväxt då marginalerna är under press. Vår vy att marginalerna sannolikt kommer att vara pressade under första halvåret men komma tillbaka under andra halvåret nästa år bekräftades av ledningen. Trots kortsiktigt pressade marginaler fortsätter vi att se en solid resultattillväxt till 2021p genom bättre marginaler och gör minimala förändringar i våra estimat. Efter att kursen backade med 5% under gårdagen är aktien nu tillbaka på 11x EBITA för 2021p. Det är för lågt då det är ganska enkelt för Dustin att leverera 15% i årlig EBITA-tillväxt till 2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK.

Solid intäktstillväxt på 20%

Dustin visade en stark tillväxt på 19,9%, varav 11,2% organiskt, vilket var när våra förväntningar. Som förväntat kom merparten av den organiska tillväxten inom segmentet LCP, vilket drevs av den offentliga sektorn i Danmark. Den organiska tillväxten inom SMB var svag med 2,3% till följd av en nedgång i efterfrågan från nordiska kunder. Ledningen förväntar sig att efterfrågan kommer tillbaka då mindre företag är snabba på att dra ned efterfrågan under två eller tre kvartal när konjunkturen vänder nedåt

Pressade marginaler

Trots gedigen intäktstillväxt växte EBITA med enbart 1% å/å och blev 120 MSEK då EBITA-marginalen föll till 4% (vår förväntan: 3,8%). Som befarat fortsatte marginalerna vara under press från investeringar i försäljnings- och leveransorganisation, högre lågmarginalförsäljning till den offentliga sektorn i Danmark, förberedelser för lanseringen online i Nederländerna och integrationen av nya förvärv.

Bättre marginaler från andra halvåret

Vi gillar Dustins initiativ att investera i verksamheten för att öka den långsiktiga lönsamheten och besparingsinitiativ som att konsolidera antalet datacenter från 14 till 4. Ledningen förväntar sig att marginalerna kommer att vara pressade ytterligare två eller tre kvartal innan investeringarna börjar ge effekt och högre volymer flödar genom plattformen.

Köp upprepas

Trots kortsiktig marginalpress fortsätter vi att se en solid EBITA-tillväxt på cirka 15% per år till 2021p. Vi upprepar därför Köp och riktkursen 90 SEK.

Aker Solutions

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:48,00 NOK
Pris:23,45 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 08:19.
Aker Solutions ASAAKSO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Avgörande period för verksamheten 2020

Aker Solutions aktiekurs fortsätter att möta motvind på grund av svag orderingång och därför sänker vi våra estimat för 2020p (-10% för EBITDA). Kombinerat med att aktien är värderad med pressade multiplar upprepar vi Köp inför Q3. Vi förväntar oss EBITDA på 538 MNOK (2% under konsensus) och en marginal på 8,3% (konsensus 8,7%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 55 NOK till 48 NOK.

Q3: hygglig aktivitet, men marginalerna kommer sannolikt inte att öka

Vi förväntar oss att AKSO ska rapportera EBITDA på 583 MNOK och 7,0 miljarder NOK i intäkter, motsvarande en marginal på 8,3%. Konsensus pekar på 6,8 miljarder NOK i intäkter och EBITDA på 592 MNOK, vilket innebär en förväntad marginal på 8,7%. Sammantaget förväntar vi oss en hygglig aktivitet under Q3.

Fokusera på guidning 2020p och orderingång

Vi räknar med en orderingång på 4,2 miljarder NOK, vilket motsvarar en orderingång i relation till försäljningen på cirka 0,6x. En viktig punkt att leta efter är guidningen för 2020p, som vanligtvis avslöjas vid presentationen av Q3. Vi modellerar oförändrade marginaler å/å under 2020p.

Riktkurs ner till 48 NOK

Vår riktkurs är baserad på 8x EV/EBITDA 2020p och justeringen återspeglar negativa estimatändringar. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 55 NOK till 48 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 614,0 0,8% 1,5% 16,9%
OMXS30 1 620,0 0,9% 1,7% 15,0%
OMXH25 3 917,7 0,5% 0,4% 6,3%
OMXC20 1 015,9 0,0% 1,9% 13,9%
OSEBX 871,5 -0,1% 0,4% 9,0%
OMXBB 965,7 -0,5% -0,5% 10,5%
Dow Jones 26 346,0 0,7% 1,0% 12,9%
S&P500 2 919,4 0,9% 1,1% 16,5%
Nasdaq C 7 903,7 1,0% 1,5% 19,1%
SX5E 3 462,1 0,9% 1,4% 15,3%
DAX 12 094,3 1,0% 1,4% 14,5%
CAC40 5 499,1 0,8% 1,4% 16,2%
RTS 1 317,5 0,8% 0,3% 23,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,3 0,1% 1,1% 8,4%
Guld 1 507,3 0,1% 1,0% 17,8%
Silver 17,8 1,3% 3,0% 15,0%
Aluminium 1 729,0 -0,2% 1,9% -7,5%
Bly 2 129,0 -2,2% 2,5% 6,0%
Koppar 5 660,0 0,2% 0,6% -5,1%
Nickel 17 745,0 1,1% 0,4% 67,5%
Zink 2 322,0 1,2% 0,3% -7,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,10 -0,10 -0,40 3,20
Sverige, 10 år -0,32 2,50 -4,10
Norge, 10 år 1,11 -2,50 -13,70 -68,10
Tyskland, 10 år -0,56 3,20 -2,70 -80,30
GB, 10 år 0,45 2,80 -6,60 -88,89
USA, 10 år 1,58 5,04 -1,30 -109,99
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,93 0,4% 1,0% 7,8%
USD / SEK 9,95 0,2% 0,7% 12,3%
GBP / SEK 12,16 0,2% -0,1% 7,7%
NOK / SEK 1,09 0,2% 0,4% 6,0%
DKK / SEK 1,46 0,4% 0,9% 7,7%
CAD / SEK 7,47 0,2% 0,4% 15,0%
CHF / SEK 10,00 0,0% 1,0% 11,2%
JPY / SEK 0,09 -0,1% 0,6% 14,7%
EUR / USD 1,10 0,2% 0,3% -3,9%
USD / JPY 107,39 0,3% 0,0% -2,1%
EUR / GBP 0,90 0,2% 1,0% 0,1%
AUD / USD 0,67 -0,1% 0,5% -4,4%
USD / CAD 1,33 0,0% 0,3% -2,4%
GBP / USD 1,22 0,0% -0,7% -4,1%
USD / NOK 9,17 0,0% 0,3% 5,9%
EUR / NOK 10,07 0,3% 0,6% 1,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande indexen i New York steg på onsdagen på ökad handelsoptimismen inför mötet mellan USA och Kina, som inleds på torsdagen.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,7 procent till 26.346. Det bredare S&P 500 steg 0,9 procent till 2.919, medan Nasdaqs kompositindex hade ökat 1,0 procent till 7.903.

Före öppning meddelades att Kina skulle vara öppet för ett begränsat avtal så länge Donald Trump inte inför nya tullar, inklusive de redan aviserade höjningarna som ska ske i senare i oktober och i december.

Under slutet av handelsdagen kom dock uppgifter att Kina har sänkt förväntningarna inför handelsmötet med USA, vilket gjorde att börsen tappade lite av den tidiga uppgången.

Samtliga sektorer på S&P 500 var på plus och teknik gick allra bäst där flera halvledarbolag fick stöd av den ökade handelsoptimismen. Även Apple visade styrka med en uppgång på 1,2 procent.

Bland övriga bolag var Googles moderbolag Alphabet upp 1,0 procent. Google har inlett produktion av en 5G-version av mobiltelefonmodellen Pixel, som kommer att presenteras under ett evenemang i nästa vecka, rapporterade Nikkei med hänvisning till källor.

American Airlines har höjt sina prognoser för omsättning per tillgänglig passagerarmile (RASM) i det tredje kvartalet. Aktien lyfte 3,1 procent. Under onsdagen meddelade flygbolaget även att det ställt in ytterligare flygningar med det olycksdrabbade flygplanet Boing 737 Max fram till 15 januari 2020. Boeings aktie var upp 0,2 procent för dagen.

Netflix har fått sänkt riktkurs av analyshuset Rosenblatt till 265 dollar från 330 dollar på grund av allt hårdare konkurrens från bland andra Apple och Disney. Aktien var ned 1,3 procent till 268 dollar.

I protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 17-18 september, som offentliggjordes på onsdagskvällen, framkom det att den amerikanska centralbanken har blivit allt mer bekymrad för USA:s ekonomi.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 5 punkter till 1,58 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg i onsdagens handel, i likhet med de större kontinentaleuropeiska börsindexen.

Humöret lyftes av uppgifter om att Kina fortfarande är öppet för ett partiellt handelsavtal med USA, trots de senaste dagarnas fientliga åtgärder från båda parter. Kina ska också ha erbjudit sig att öka köpen av amerikanska jordbruksprodukter inför förhandlarnas möte på torsdagen.

En rad konjunkturkänsliga verkstadsbolag som Volvo, Alfa Laval och Sandvik tog täten i storbolagsindexet, medan Hexagon backade för sjunde dagen i följd.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,9 procent till 1.620. Omsättningen uppgick till 14,6 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. I Frankfurt steg DAX-indexet 1 procent.

Konjunkturinstitutet, KI, slår i en ny rapport fast att den svenska högkonjunkturen nu är över, även om lågkonjunkturen ännu inte är här. Den svenska ekonomin är dock i en tydlig avmattningsfas, skriver KI, som räknar med att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad de kommande åren. Kronan försvagades något efter rapporten.

Alfa Laval och Volvo steg 1,8 procent, följt Kinnevik, SCA och Sandvik - som alla avancerade omkring 1,5 procent.

Även Ericsson steg på nytt, upp 1,4 procent, i spåren av uppgifter om att USA kan komma att hjälpa till på finansieringssidan, samtidigt som Telia Norge avslutat sitt samarbete med konkurrenten Huawei.

Tydliga uppgångar registrerades också av bland andra Essity, Getinge och Atlas Copco.

Svagast i indexet var Hexagon, med en nedgång på 0,7 procent. Strax under nollstrecket låg också Boliden och Swedbank.

Oljebolagen Lundin Petroleum och IPC steg båda 1,4 procent.

Utanför storbolagsindexet backade fönstertillverkaren Inwido 0,5 procent efter att ha hämtat in en initial nedgång om 6 procent, efter en rekommendationssänkning från Handelsbanken.

Nedåt var det även för IT-återförsäljaren Dustin, som ökade omsättningen rejält under räkenskapsårets fjärde kvartal med god organisk försäljningstillväxt. Utför gick det också för bostadsutvecklaren Oscar Properties, ned 2 procent, sedan bolaget offentliggjort att det avser att besluta om preferensaktieutbyte och företrädesemission. Som mest var aktien ned nästan 14 procent. Ljudboksbolagets Storytel steg 1,6 procent. Det nya finansieringsavtalet med Swedbank på ytterligare cirka 300 miljoner kronor bör räcka tills bolaget blir lönsamt på ebitda-nivå, bedömer Pareto enligt en kommentar.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Chr. Hansen Minska 540 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Maskinorder aug -37,0%
DE 08:00 Handels- och bytesbalans aug 18,6b/na 21,6b/22,1b
SE 09:30 SCB: KPI sep -0,4%/1,4%
SE 09:30 SCB: Hushållens konsumtion aug 0,8%/2,8%
USA 14:30 KPI sep 0,1%/1,9% 0,1%/1,7%
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Chr. Hansen DK0060227585 Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden
BW LPG BMG173841013 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 4
Dustin Group SE0006625471 3
Aker Solutions NO0010716582 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.