logo
Dagens analyser - fredagen den 11 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-11 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-11 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,6% DJI 0,6% NASDAQ 0,6%
616,3 1 630,0 26 496,7 7 950,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Autoliv Behåll 72 (70) USD

Nokian Renkaat

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:32,00 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 16:31.

INFÖR RAPPORT

Vintern är på väg, och (i detta fall) är det goda nyheter

Nokian Renkaats behåller deras 14 junis justerade guidning för året, men gav ett dystert övergripande meddelande under det föregående samtalet. Handelsaktiviteten förblir svag (minskad efterfrågan och priser i Europa, svag orderingång på vinterdäck), trots det verkar det som att upprampningen ärpå rätt väg i fabriken i USA. Aktien kommer sannolikt vara beroende av vädret under de kommande veckorna. Vi upprepar Köp och riktkursen 32 EUR.

Dyster verksamhetsuppdatering under Q3

Ledningen bekräftar att den väntade stegringen i volymer och resultaten som skulle stödja intäkterna under H2 inte skett ännu. Bolaget fortsätter att delvis förlita sig på vädret och framförallt tajmingen av när snön kommer i deras huvudmarknader för att nå sina mål i slutet på året.

Kvalitetsval i osäkra tider

Den pågående återhämtningen av fordonsmarknaden i Ryssland (långsammare än förväntat i 2019) borde stödja 2020-21p intäkter och vinsterna, medan den nya fabriken i USA reducerar politisk- och handelsrisk samt stödjer en hållbar utvecklingspotential. Aktien har underpresterat SXAP YTP revideringarna för resultaten och skepticism riktat mot expansionen i Nordamerika, vilket ger utrymme för att prestera bättre i en osäker miljö för OE-cykeln.

VPA för 2021-22p

Vår förväntan är att bolagets VPA borde närma sig 2011-12 års nivåer under 2021-22p, med stöd från den pågående återhämtningen i Rysslands efterfrågan på bilar under 2020-21.

Värdering

Nokian Renkaat handlas till 12,7x våra 2020p resultat och 9,3x EV/EBIT, 30% rabatt på deras tioåriga genomsnittliga multiplar. Aktien erbjuder mer än 6 % i säker utdelningsavkastning. Vi upprepar Köp och riktkursen 32 EUR.

Bulten

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:67,00 SEK
Pris:58,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 13:19.

INFÖR RAPPORT

Anpassar sig till tuffa marknader

Bulten gick ut med en vinstvarning inför Q3-rapporten den 24 oktober. Svag bilproduktion och en långsammare realisering av orderboken för FSP-kontrakt (fullservice) är de huvudsakliga anledningarna till detta. Bulten sköt också fram den planerade kapitalmarknadsdagen i november med hänvisning till marknadsförhållandena. Dock förväntar vi oss att resultatet förbättras 2020p till följd av stabiliserande marknader, en upprampning av FSP-kontrakten och de implementerade sparåtgärderna. Aktien börjar se ut att var attraktivt värderad med 9x VPA för 2020p och en direktavkastning på 5%. Dock upprepar vi Behåll och sänker riktkursen till 67 SEK (70) till följd av vinstvarningen det nya datumet för kapitalmarknadsdagen.

Lagerkorrigering utlöser vinstvarning

Nedgången på fordonsmarknaderna har fortsatt under Q3, vilket resulterar i lägre volymer. Bulten har anpassat sin produktionstakt i linje med det, vilket har en negativ resultatpåverkan med 20 MSEK. Trenden ser ut att fortsätta under Q4, även om bolaget implementerat åtgärder för att anpassa produktionskapaciteten. Vi förväntar oss att EBIT uppgår till 11 MSEK (38). Därtill kommer det kommunicerade omstruktureringsprogrammet på den tyska enheten att påverka resultatet med 20 MSEK och ge besparingar på 25 MSEK för 2020p.

Stöd från FSP-kontrakt

Även om Bulten indikerat att upprampningen av FSP-kontrakten varit långsam förväntar vi oss att bolaget utvecklas bättre än den globala bilproduktionen. FSP-kontrakten utgör cirka 20% av försäljningen vilket bereder väg för en ökning i försäljning och resultat. Möjligheterna att vinna fler affärer verkar också lovande då FSP-kontrakten fortfarande utgör en begränsad del av den totala marknaden.

Elfordon en möjlighet

Bulten ser en ökning av användningen av fästelement i elektriska fordon och nämner den nya modellen Jaguar I-PACE som ett exempel på hur leveransvärdet för fästelement ökar med cirka 40%. Det främsta skälet till detta är den ökade användningen av fästelement i huvudkonstruktionen, eftersom den större vikten av batteriet i ett elektroniskt fordon betyder att mer aluminium måste användas. Det kommer fortfarande att ta viss tid innan övergången genomförs och efterfrågan tar fart. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 67 SEK (70).

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:102,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 10:05.

INFÖR RAPPORT

Upprampning i USA ger stöd

Gränges har påverkats negativt av temporära produktionsproblem i den amerikanska verksamheten, vilket påverkar försäljningsvolymerna med 6-7% under Q3. Problemen har lösts och är i huvudsak beroende på hög efterfrågan av inhemskt producerad valsad aluminium till följd av höga amerikanska tullar, vilket orsakat hög beläggning. Framöver förväntar vi oss att Gränges ökar produktionskapaciteten i USA med 25% med stöd av stark amerikansk efterfrågan, vilket mer än balanserar den svagare bilproduktionen (50% av försäljningen). Vi upprepar Köp och 115 SEK.

Påverkan på Q3

Q3 väntas påverkas med ett försäljningstapp volymmässigt med cirka 6 kton, eller cirka 12-13% av produktionen i USA, vilket innebär cirka 200 MSEK i försäljning och EBIT-påverkan med cirka 50 MSEK, enligt våra beräkningar. Kostnaden för att adressera problemen verkar ha varit begränsad. Givet detta förväntar vi oss att EBIT uppgår till 180 MSEK (tidigare 237 MSEK).

Prisökningar i USA bör ge stöd

Gränges förvärv av Noranda under 2016 var vältajmat. Värdet på verksamheten kan mycket väl ha dubblats, vilket kan utgöra 40 SEK per aktie, till följd av den starka efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter efter att importtullar införts. Tullarna har höjt priserna med cirka 10% och resultatet med 80 MSEK under 2019p och vi förväntar oss motsvarande stöd under 2020p när de återstående kontrakten omförhandlas. Vi upprepar Köp och riktkursen till 115 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:72,76 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 09:13.

INFÖR RAPPORT

Rimliga Q3-förväntningar

Vi förväntar oss att intäkterna uppgår till 8 225 MSEK och att underliggande rörelseresultat uppgår till 444 MSEK, vilket är 2% över konsensus. Utifrån det bedömer vi att det viktigaste i rapporten blir kommentarer kring prissättning, tullar, valuta och råmaterialkostnader inför nästa år. Vi upprepar Köp och riktkursen 96 SEK.

Blandad bild i USA, men solitt i Europa

Medan kommentarer från konkurrenter som TTC och BGG, sent i augusti, indikerar viss svaghet på den amerikanska marknaden har detaljhandlare som TSCO, LOW och HD bekräftat utsikterna. Europa bör fortsätta att gynnas från lätta jämförelsetal och vi har nyligen sett att Tysklands största gör-det-själv-firma Hornbach har höjt guidningen. Vi förväntar oss också en fortsatt positiv organisk tillväxttrend inom Construction. Det gör att våra estimat blir intäkter på 8 225 MSEK och underliggande EBIT på 444 MSEK samt en marginal på 5,4%, i huvudsak beroende på Husqvarnadivisionen som led av förra årets torka i Europa. Vi förväntar oss en bra tillväxt i robotförsäljningen å/å, men tror att den bara når högt ensiffrigt tal för helåret efter den svaga utvecklingen under Q2 som står för en stor andel av försäljningssäsongen.

Rimliga förväntningar

Jämfört med konsensus är vi i linje avseende intäkterna och 2% över för EBIT. Våra estimat för helåret är också i linje med förväntade intäkter på 42 506 MSEK och underliggande EBIT på 4 097 MSEK, vilket också är i linje med guidningen om en marginal i den lägre delen av intervallet 9,6-10%.

Fokus på kommentarer

Då Q3 normalt sett utgör en mindre del av helårsresultatet kommer huvudsaklig fokus att ligga på kommentarer kring prissättning inför nästa säsong. Vi förväntar oss att bolaget kommer att indikera att nettot av priser, tullar, valuta och råmaterial kommer att vara positivt. Vi upprepar därför Köp och riktkursen 96 SEK baserat på historiska 13x EBIT och 16x VPA för 2020p.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:132,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Avmattning redan inprisad

Vi förväntar oss att de senaste tecknen på avmattning inom lastbils- och anläggningsmarknaderna återspeglas i Volvos guidning för 2020, vilken normalt avges i samband med Q3-rapporten. För Q3 förväntar vi oss att orderingången avtar, särskilt inom NAFTA. Dock, vi förväntar oss att marknadsförhållandena förblir relativt stabila och att rörelseresultatet för Q3 är oförändrat. Den svaga svenska kronan och färre flaskhalsar i logistikkedjan ger stöd. Vi uppdaterade nyligen våra prognoser för att återspegla en avmattning. Dock handlas aktien till ett framåtblickande P/E på 11-12x. Kassapositionen vid årets sluts väntas öka vilket gör en extrautdelning trolig. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 SEK.

Guidning för 2020 väntas

Vi förväntar oss att Volvo ger sin guidning för lastbilsmarknaden 2020 i samband med Q3-rapporten. Inom NAFTA förväntar vi oss att Volvos guidning blir i linje med ACT:s och Navistars och vår egen syn (en minskning med 25-30%). I Europa förväntar vi oss att guidningen är ned med 15%, vilket är i linje med Volvos orderingång hittills i år. Inom anläggningssegmentet förväntar vi oss en nedgång på 15% för både Europa och NAFTA. När det gäller rörelseresultatet förväntar vi oss det är oförändrat å/å och uppgår till 10,2 miljarder SEK och vi förväntar oss att rörelsemarginalen uppgår till 10,4% (ned från 11,1% Q3 2018).

Tillväxtmöjlighet i Kina

Volvos näst största affärsområde, Construction Equipment, försöker dra nytta av den ökade efterfrågan på grävmaskiner i Kina. För att dra nytta av den trenden lanserar Volvo nu alla nya grävmaskiner under varumärket Volvo. Volvo har en global marknadsandel på 9-10% inom grävmaskiner, med ett mål att nå 20%. Volvos marknadsandel är betydligt högre inom hjullastare (24%) och ramstyrda dumprar (40%). Vi upprepar Köp och riktkursen 150 SEK.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:48,30 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 08:26.

UPPDATERING

Ägarstruktur öppnas upp

Även om utsikterna för Haldex slutmarknader för 2020 ser svaga ut, balanseras det till viss del av eftermarknadsförsäljning. Huvudägaren ZF:s avyttring av sin ägarandel på 20% öppnar också upp ägarstrukturen. Haldex är en av få kvarvarande bromssystemleverantörer, vilket sannolikt ses som en konkurrensmässig fördel hos vissa kunder, såväl som hos möjliga uppköpare. Aktien har underpresterat och budnivån på 125 SEK verkar vara utom räckhåll på kort sikt. Dock ser vi ett attraktivt köptillfälle på nuvarande kursnivå. Vi upprepar Köp och riktkursen 65 SEK.

Tuffare utsikter, men eftermarknad ger stöd

Haldex primära slutmarknader väntas gå ned 2020. Inom Europa förväntar vi oss en nedgång med 15% och inom NAFTA förväntar vi oss en nedgång med 25% och för att balansera lagernivåerna förväntar vi oss att produktionstakten minskar med en tredjedel. Detta balanseras till viss del av Haldex eftermarknadsandel som sannolikt kan nå nära hälften av försäljningen under 2020.

Möjligheter inom M&A

Efter ZF:s avyttring av Haldexaktier till kursen 50 SEK är Knorr-Bremse nu den största aktieägaren. Vi tror inte att Knorr-Bremse kommer att kunna förvärva Haldex givet de konkurrenshinder som fördes fram under 2017. Även om Knorr-Bremse inte är representerat i styrelsen har bolaget fortfarande viss kontroll över vem som kan förvärva Haldex. Det finns andra potentiella intressenter inom det industriella segmentet (SKF, Schaeffler, ett par kinesiska leverantörer) och vi kan även få se intresse från riskkapitalbolag. Vi upprepar Köp och riktkursen 65 SEK.

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:23,00 CHF
Pris:18,13 CHF
Analytiker:William Mackie
Aktieanalys
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Industriell svaghet och mix slår mot Q3

Vi sänker estimaten för Q3 och helåret 2019 för justerad EBITA och VPA med 4-5%, drivet av förväntad svaghet inom Motion- och Robotics & Discrete-divisionerna och valutarelaterad motvind. Trots att bolaget möter svaghet inom ett antal marknader anser vi att aktien erbjuder en bra risk-/avkastningsprofil: 1) direktavkastningen i kombination med cirka 7,7 miljarder USD i kapitalöverföring under de kommande 12 månaderna; 2) bolagets lönsamhet bör lyftas av ledningens omstrukturerings- och positioneringsstrategi; 3) Justerat för kapitalöverföringar handlas aktien till 11x vinsten för 2021. Vi upprepar Köp och riktkursen 23 CHF.

Viktiga indikatorer pekar på svaghet

Sjunkande PMI, negativa kommentarer från konkurrenter, lägre råvarupriser och lägre investeringar inom bilindustrin, konsumentelektronik och kraftgenerering pekar mot en ytterligare avmattning i orderingång och intäktstillväxt under Q3. Vi sänker våra prognoser något för 2019 och 2020.

Potential över två år

Vi bedömer att ABB-aktien erbjuder en attraktiv risk-/avkastningskvot. Nedsidan begränsas av ledningens åtagande kring utdelning och kapitalöverföring under 2020. Uppsidan utgörs av realiserade besparingar och en vändning i affärsverksamheten.

Värderingsfokus

Bolagets nuvarande värdering påverkas av rapporteringsstrukturen och kostnader relaterade till avyttringen av Power Grids. Justerat för Power Grids ser vi att den underliggande verksamheten handlas under 8x EV/EBITDA, 9x EV/justerad EBITA och 11x P/E för 2021. Värderingsnivåerna ger ett betydande utrymme för uppvärdering för att nå historiska värderingsnivåer. Vi upprepar Köp och ritkursen 23 CHF.

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:72,00 USD
Pris:76,34 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-11 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-11 kl. 08:26.

UPPDATERING

Sekventiell förbättring under H2

Vi sänker våra vinstestimat för 2019-21 med i genomsnitt 5% på grund av mer försiktiga antaganden för global produktion av lätta fordon. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 72 USD (70) och flyttar vårt referensår till 2020, då nästa månads kapitalmarknadsdag kan vara ett kortsiktigt stöd.

Förväntas överträffa marknaden med cirka 700 punkter

I samband med Q2-rapporten sänkte Autoliv sitt globala LVP-estimat för 2019 till mellan -4% och -6%, vilket följdes av en organisk försäljningstillväxt på 1-3%, vilket innebär en bättre utveckling på cirka 700 punkter. Med hänsyn till våra uppdaterade marknadsprognoser för 2019-20p förväntar vi oss nu att Autoliv kommer att presentera 1,9% i organisk tillväxt under 2019p med cirka 700 punkter bättre prestation (jämfört med 2,4%) och 3,5% under år 2020p, till stor beroende av lansering av nya produkter och ökade marknadsandelar.

Justerad EBIT-marginal

Efter flera kostnadsmotvindar under första halvåret (social oro i Mexiko, negativ hävstång på mogna och mer lönsamma plattformar) sänkte ledningen helårsguidningen för 2019 från cirka 10,5% till 9-9,5% i justerad EBIT-marginal. Vi förväntar oss en successiv förbättring under andra halvåret med lättare motvind för råmaterialskostnader och lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Autoliv kommer att ge en uppdatering av målen på medellång sikt den 19 november under en kapitalmarknadsdag i Salt Lake City.

Passiv säkerhetsfokus

Sedan Veoneerspinoff:en under Q2 2018 har Autoliv fokuserat på sin mer lönsamma kärnverksamhet inom säkerhet (airbags, säkerhetsbälten och rattar). Bolaget är världens största aktör på denna koncentrerade marknad med 40% marknadsandel med stark varumärkesigenkänning och produkter av högkvalitet. Eftersom Autoliv gynnades stort av Takata-återkallningarna, anser vi att: 1) dess marknadsandel bör nå 45-50% på medellång sikt; och 2) det ger ganska god synlighet för lönsamheten och borde driva bolagets resultatutveckling.

Riktkurs höjs till 72 USD (70)

Autoliv aktier handlas till 8,4x EV/EBIT och 10,5x vinsten på våra uppdaterade siffror för 2020p. Vår riktkurs 72 USD är baserad på en 70-30% blandning av en EV/EBIT-multipel och en tioårig kassaflödesvärdering (9% WACC, 2% tillväxt). Vid vår riktkurs skulle aktierna handlas till 10x P/E och 8.1x EV/EBIT under 2020p. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 72 USD (70).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 616,3 0,4% 2,3% 17,4%
OMXS30 1 630,0 0,6% 2,6% 15,7%
OMXH25 3 958,0 1,0% 2,6% 7,4%
OMXC20 1 009,4 -0,6% 0,8% 13,2%
OSEBX 878,7 0,8% 2,6% 9,9%
OMXBB 968,9 0,3% 0,0% 10,9%
Dow Jones 26 496,7 0,6% 1,1% 13,6%
S&P500 2 938,1 0,6% 0,9% 17,2%
Nasdaq C 7 950,8 0,6% 1,0% 19,8%
SX5E 3 494,0 0,9% 2,2% 16,4%
DAX 12 164,2 0,6% 2,0% 15,2%
CAC40 5 569,1 1,3% 2,4% 17,7%
RTS 1 330,9 1,0% 1,8% 24,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,1 1,3% 2,4% 9,9%
Guld 1 494,8 -0,8% -1,5% 16,9%
Silver 17,8 -0,2% 0,9% 14,8%
Aluminium 1 738,0 0,5% 2,4% -7,0%
Bly 2 162,0 1,6% 3,1% 7,6%
Koppar 5 698,5 0,7% 1,3% -4,5%
Nickel 17 750,0 0,0% -0,2% 67,5%
Zink 2 400,0 3,4% 3,3% -4,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,10 0,50 0,00 3,70
Sverige, 10 år -0,26 6,50 9,40
Norge, 10 år 1,16 5,40 -2,00 -62,70
Tyskland, 10 år -0,49 7,80 11,30 -72,50
GB, 10 år 0,54 9,80 8,80 -79,09
USA, 10 år 1,66 7,24 12,44 -102,75
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,84 -0,8% 0,3% 7,0%
USD / SEK 9,84 -1,1% 0,1% 11,0%
GBP / SEK 12,09 -0,6% -0,9% 7,1%
NOK / SEK 1,08 -0,6% -0,1% 5,3%
DKK / SEK 1,45 -0,8% 0,3% 6,9%
CAD / SEK 7,41 -0,8% 0,3% 14,1%
CHF / SEK 9,88 -1,2% 0,1% 9,9%
JPY / SEK 0,09 -1,6% -1,1% 12,9%
EUR / USD 1,10 0,3% 0,3% -3,7%
USD / JPY 107,95 0,5% 1,2% -1,6%
EUR / GBP 0,90 -0,2% 1,3% -0,1%
AUD / USD 0,68 0,4% 0,2% -4,0%
USD / CAD 1,33 -0,3% -0,3% -2,7%
GBP / USD 1,23 0,5% -1,0% -3,6%
USD / NOK 9,13 -0,5% 0,2% 5,4%
EUR / NOK 10,05 -0,2% 0,4% 1,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande indexen i New York steg under torsdagens handel, sedan den ökade handelsoptimismen inför utfallet av de pågående samtalen lyft indexen.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 0,6 procent till 26.496. Det bredare S&P 500 steg 0,6 procent till 2.938, medan Nasdaqs kompositindex hade ökat 0,6 procent till 7.951.

Amerikansk makrostatistik före öppningen visade ett KärnKPI-utfall i linje med förväntningarna på 2,4 procent i årstakt, samt att antalet nyanmälda arbetslösa var något lägre än förhandstipsen. Datapunkter som dock hamnade i baksätet när nu handelsförhandlingarna mellan den kinesiska- och amerikanskadelegationen tog sin början i Washington.

"Handelssamtalen dominerar verkligen allt och vi har sett hur oförutsägbara de kan vara… Vi har sett det röra sig fram och tillbaka så dramatiskt", sade Chris Gaffney, vid kapitalförvaltaren TIAA.

De flesta sektorer på S&P 500 presterade bra, men energisektorn var den stora vinnaren och steg 1,3 procent. Sektorsvis var de enda bolagen med negativ utveckling samhällsnyttiga bolag.

PG&E sjönk cirka 30 procent efter nya turer i den juridiska processen kring den krisande energiaktören. Bolaget har ådragit sig ett skadeståndsanspråk på 30 miljarder dollar och har under veckan återigen stängt av elnäten i Kalifornien då man enligt uppgifter från Bloomberg News riskerar att starta nya skogsbränder, vilket även bolaget står anklagat för att ha gjort.

Citi sänkte sin riktkurs för PG&E till 5 dollar, den lägsta riktkursen av samtliga analyshus, och uppgav i en analys att man värderar risken för att aktien blir värd 0 dollar till 75 procent.

Läkemedelsbolaget Ra Pharmaceuticals rusade efter att den belgiska läkemedelsjätten UCB lagt ett bud på bolaget med en premie mot gårdagens stängningskurs om 112 procent. Flera analyshus däribland Guggenheim skriver att affären har potential att "bidra med nytt hopp till sektorn".

Delta Air Lines prognoser i delårsrapporten föll inte investerarna på läppen och flygbolaget tappade runt 1,5 procent.

En aktie som agerade i motsatt riktning var Freeport-McMoran. Gruvbolaget handlades upp 4,8 procent efter att investmentbanken UBS skrivit i en analys att aktien "äntligen är översåld" och lyft bolagets aktie till köp från tidigare neutral.

Även Netflix handlades upp 4,8 procent efter att ha fått sänkta riktkurser från både Goldman Sachs och UBS. Investmentbankerna kvarhåller dock sina köprekommendationer på aktien. "Investerare har börjat bli rädda för att Netflix återigen skall missa estimaten för antalet nya prenumeranter detta kvartal… en till miss kommer ta aktien lägre", skrev UBS i den uppdaterade analysen, enligt Bloomberg News.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 8 punkter till 1,66 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter att ha handlats på minus under en stor del av dagen vände Stockholmsbörsen på torsdagseftermiddagen uppåt, sedan USA-börserna börjat dagen i en stigande tendens.

Dagens klart starkaste sektor var råvaror och energi, med fina utvecklingar för SSAB, Boliden och Lundin Mining samt flera av skogsbolagen. Stigande basmetallpriser bidrog till den goda stämningen. Sämre gick det för hälsovård och sällanköpsvaror som var torsdagens förlorarbranscher.

Vid stängningen hade OMXS30-index stigit 0,6 procent till 1.630 och aktier för 15,6 miljarder kronor hade bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Inom OMXS30-indexet stängde en majoritet av aktierna på plus. Bäst gick stålbolaget SSAB, vars A-aktie lyfte hela 4,1 procent, men även Boliden stängde upp nära 4 procent medan SKF och Sandvik stärktes nästan 3 procent.

I botten av OMXS30 hamnade medicinteknikbolaget Getinge med en nedgång på 3,7 procent. Nederländska Philips, som i likhet med Getinge är verksamt inom medicinteknik, sänkte på morgonen guidningen för sitt helårsresultat.

"I realiteten så är det stora skillnader mellan bolagen, men investerarkollektivet gör gärna sådana kopplingar", sade Paretos analytiker Johan Unnerus till Nyhetsbyrån Direkt.

Sjönk gjorde även Essity, som rekylerade ned 1,4 procent efter onsdagens uppgång, samt Kinnevik och Assa Abloy, som backade med drygt 1 procent vardera.

Bland dagens vinnare fanns i stället Gränges, som meddelade att det gör effektiviseringar i Europa vilket kostar 15 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Aktien handlades upp drygt 3 procent.

Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, har köpt brasilianska TWW för 439 miljoner kronor. TWW är den tredje största leverantören av företags-SMS i Brasilien. Sinch steg 5,2 procent.

En av dagens procentuellt största rusningar svarade Bambuser för genom en uppgång på hela 43 procent. Livevideoföretaget har inlett ett samarbete med kosmetiksmärket Caia Cosmetics, som ska implementera "Live Video Shopping" på sin plattform. Caia Cosmetics har medgrundats av influencern Bianca Ingrosso.

Chromogenics avancerade 3 procent efter att ha fått en order från Vasakronan värd 380.000 kronor gällande energieffektiva skyltfönster.

RNB, Retail and Brands, rapport för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret var i linje med den vinstvarning som skickades ut den 30 september. Efter en inledande nedgång stängde RNB upp 0,4 procent, men aktien har fallit hela 65 procent sedan vinstvarningen för tio dagar sedan.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 16:00 Michiganindex (prel) okt 92.0/n.a./n.a. 93.2/108.5/ 83.4
10:00 Olja: IEA månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 6
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.