logo
Dagens analyser - onsdagen den 16 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-16 kl. 06:45 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-16 kl. 06:48 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,0% OMXS30 1,1% DJI 0,9% NASDAQ 1,2%
630,3 1 670,2 27 024,8 8 148,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Klövern Behåll (Köp) 18 (17) SEK
Atrium Ljungberg Minska (Behåll) 192 (189) SEK
Ica Gruppen Minska 415 (420) SEK
JM Behåll (Köp) 275 (285) SEK
Axfood Behåll 200 (185) SEK

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:99,00 SEK
Pris:89,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 15:06.

UPPDATERING

Utrymme för högre fastighetsvärderingar

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 99 SEK (84) inför Q3-rapporten den 25 oktober. Vi förväntar oss att den positiva trenden för nettouthyrning fortsätter och att vakansgraden förbättras under andra halvåret. Diös fastighetsportfölj har en direktavkastning som ligger över snittet för den nordiska sektorn och bolaget gynnas tydligt av räntemiljön som indikerar ”lower for longer” och med ytterligare press på avkastningskraven finns utrymme för ytterligare uppvärderingar av fastigheterna.

Inför Q3

Vi förväntar oss att hyresintäkterna uppgår till 466 MSEK (oförändrat å/å) och att förvaltningsresultatet uppgår till 261 MSEK (+5%), FFO på 1,7 SEK och NAV per aktie på 71 SEK (+11%). Två mindre tilläggsförvärv har skett under Q3, vilket tillsammans med utvecklingsportföljen visar att Diös är fortsatt aktiva på investeringsfronten.

Köp upprepas, riktkurs höjs till 99 SEK (84)

Vi behåller FFO (kassaflöde), NAV och utdelning per aktie oförändrade för 2019-2021p, även om vi bedömer att riskerna finns på uppsidan när det gäller fastighetsvärderingarna. Vi estimerar att sänkta avkastningskrav med 25 punkter höjer NAV med 10%. Därutöver höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 99 SEK (84), vilken sätts med ett premium om 20% till 12-månaders framåtblickande NAV.

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:400,00 SEK
Pris:378,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 11:04.

UPPDATERING

Stor aptit på bostäder

Balder har kontinuerligt levererat aktieägarvärde och har därför historiskt handlats med en premie i förhållande till konkurrenterna. Nästan 60% av Balders fastighetsportfölj är bostäder, vilka tenderar att vara mer stabila än kontor. Tidigare applicerade vi 5% premium till NAV för att fånga stabiliteten. I det här stadiet av konjunkturcykeln förväntar vi oss att investerare kommer att uppskatta detta ännu mer och höjer premien till 10%. Baserat på detta och 1,3 miljarder SEK i högre värdeförändringar höjer vi riktkursen till 400 SEK (366).

Inför Q3

Vi förväntar oss att hyresintäkterna ökar till 1 904 MSEK under Q3 från 1 866 MSEK i Q2. Balder slutförde två stora transaktioner under Q2 och Q3. Den första i Göteborg i juni och vi uppskattar nettoeffekten till 13 MSEK under kvartalet. Den andra utfördes i tre olika städer (Stockholm, Helsingfors, London) tidigt i juli. Vi förväntar oss att dessa bidrar med 33 MSEK. Till sist uppskattar vi valutaeffekterna till 6 MSEK under kvartalet. Med ökande aptit på bostäder förväntar vi oss att avkastningskraven sjunker ännu mer och adderar därför 1,3 miljarder SEK i ytterligare värdeförändringar under året.

Höjd riktkurs

Liksom tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med 12-månaders framåtblickande NAV. Vi argumenterar för att Balder ska handlas med ett premium på 10% (5) till följd av stabiliteten. Baserat på detta och högre fastighetsvärderingar höjer vi riktkursen till 400 SEK (366).

Vestas Wind Systems

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:585,00 DKK
Pris:540,00 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 10:24.

UPPDATERING

Kortsiktiga risker ackumuleras

Vestas aktie har stigit med cirka 40% de senaste 12 månaderna under tiden som vi rekommenderat Köp. Vi ser nu att kortsiktiga risker byggs upp då vi förväntas oss att aktien pressas av negativt momentum för orderingången till följd av svåra jämförelsetal, samtidigt som vi också sänker marginalen för turbinerna med 85 baspunkter för 2020p och 70 baspunkter för 2021p. Sammantaget sänker vi riktkursen till 585 DKK (615) och nedgraderar till Behåll (Köp), då vi ser en begränsad uppsida till vår nya riktkurs och en nedsida i de kortsiktiga estimaten. Oavsett detta förblir vi långsiktigt positiva till Vestas.

Rumänsk försäljning lyfter turbinmarginaler

Vid slutet av augusti meddelade Vestas att de kommer att bokföra omkring 100 MEUR i positivt EBIT efter en försäljning av en rumänsk vindkraftspark, vilket vi förväntar kommer att påverka marginalerna för Power Solutions under Q3. Bolaget behöll helårets marginalguidning för EBIT på 8-9% oförändrad, vilket indikerar att Vestas delvis var beroende av den här försäljning för att nå marginalmålet och att den underliggande turbinmarginalen faktiskt är cirka 80 baspunkter lägre än vad vi tidigare hade förväntat oss.

Fortsatt stark orderingång, men avtagande momentum

Vestas har meddelat att orderingången varit stark hittills i år med en uppgång på 45% och att efterfrågan ligger på rekordnivåer, men att marginalen är under press. Vi fortsätter att förvänta oss att momentum i orderingången blir negativt under 2020p och bedömer att Q3 2019 kan visa indikationer på det.

Nedgradering till Behåll

Givet att turbinmarginalen är sämre än vad vi tidigare hade förväntat oss sänker vi estimaten för VPA med i genomsnitt 4,6% för åren 2019-2021p. Vi nedgraderar till Behåll (Köp) då vi bara ser en potential på 8% till vår nya riktkurs och då momentum förväntas bli negativt under 2020p, samtidigt som marginalerna kan hamna under ytterligare press. Vår riktkurs är baserad på en likaviktad kombination av en kassaflödesvärdering, konkurrentjämförelse och EV/EBIT på 13x för 2021p.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:212,60 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 10:02.

UPPDATERING

Osäkerhet skapar tillfälle

Vi bedömer att vägen mot att introducera pantsystem i EU är fortsatt klar, samtidigt som Tomra är unikt positionerat för att dra fördel av den här trenden. Därför utgör den senaste tidens nedgång ett utmärkt köptillfälle i aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Osäkerhet relaterat till Sorting

Oron inför Q3-rapporten den 21 oktober gäller orderingången för Sorting. Tomras orderingång sjönk med 5% första halvåret 2019 jämfört med året innan, då vissa kunder i Kalifornien pausat investeringar till följd av handelskonflikten mellan USA och Kina. Även om detta förväntas normaliseras långisktigt är timingen svår att förutsäga. Vi förväntar oss därför att orderingången kommer att vara i linje med de senaste kvartalen i intervallet 1 100-1 150 MNOK.

Signifikant potential inom EU

EU:s beslut att reglera återvinning av plast öppnar upp en jättemöjlighet för Tomra. Ett antal initiativ has lanserats då de individuella staterna har 24 månader på sig att implementera EU-beslutet i nationell lagstiftning. Vi bedömer att EU-marknaden kan utgöra 200 000 maskiner eller ett värde på 50 miljarder NOK, följt av en väsentlig eftermarknad med service och reparationer.

Sänkta estimat – Köp upprepas

Våra estimat för Q3 2019 förblir oförändrade, men vi har sänkt estimaten för Q4 och första halvåret 2020 till följd av längre än väntade negativa effekter från handelskonflikten mellan USA och Kina. Dock är vår positiva syn inte baserad på kortsiktiga förväntningar utan snarare på den betydande potentialen inom EU. Vi anser att den senaste kursnedgången erbjuder ett utmärkt köptillfälle i aktien. Vår summan-av-delarna-värdering ger ett värde på 330 NOK, till vilket vi applicerar 10% rabatt. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:204,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity, Head of Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 09:14.

UPPDATERING

Kommer Skanska gynnas ytterligare av den kommersiella fastighetscykeln?

Vi förväntar oss att den kommersiella fastighetscykeln gynnas av ”lower for longer” när det gäller räntenivåerna, stigande hyror och investerares ökade strategier för att allokera kapital till tillgångsklassen. Vår nordiska jämförelsegrupp av främst fastighetsbolag handlas till ett genomsnittligt premium på 25% i förhållande till NAV, vilket medför att investerare räknar med ytterligare prisuppgångar i fastighetsvärderingarna. I en sådan miljö undrar vi om den kommersiella fastighetsutvecklaren också kan ses som en alltmer attraktiv investering?

Ja, långsiktigt investerande ger god avyttringspotential

Skanska har växt verksamheten inom den kommersiella fastighetsutvecklingen under flera år och använder kassaflödet från byggverksamheten för att investera i mark och projekt. Under de senaste tre åren har investeringarna i kommersiella fastigheter ökat med cirka 40% och divisionens andel av EBIT har i genomsnitt uppgått till cirka 40% sedan 2014. Bolagsspecifika åtgärder har tillåtit att Skanska byggt upp en rekordstor kommersiell fastighetsportfölj. Kombinerat med stödjande marknadsutsikter för den kommersiella fastighetssektorn ger det goda möjligheter för avyttringar och bådar också gott för utvecklingen av VPA. Vi höjer våra estimat för VPA för åren 2019-2021p med 5-9%, primärt drivet av kommersiella värdestegringar, orderingång och utvecklingen USD/SEK. Mot bakgrund av detta höjer vi riktkursen till 235 SEK (205) och upprepar Köp.

Klövern

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:18,00 SEK
Pris:18,47 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 06:48.

INFÖR RAPPORT

Dags för paus

Klöverns aktie har stigit med 75% under 2019 och vi bedömer att det är dags för en paus. Till följd av en ökning i förväntade fastighetsuppvärderingar och ytterligare ett kvartal som passerats (tidsvärde) höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 18 SEK (17). Vi sänker till Behåll (Köp).

Q3

Vi förväntar oss att Klövern rapporterar hyresintäkter på 920 MSEK under Q3, ned från 921 MSEK för Q2. Minskningen väntas komma från portföljen på 1,6 miljarder SEK som såldes till Nyfosa, trots stark nettouthyrning och högre hyror. Vi förväntar oss att marginalen för driftnettot blir något bättre än Q3 förra året. Till följd av förväntade sänkta avkastningskrav har vi adderat ytterligare fastighetsuppvärderingar på 400 MSEK för 2019p och 300 MSEK för 2020p.

Nedgradering till Behåll (köp)

Liksom tidigare använder vi en rabatt på 20% för att beräkna NAV för Klövern av två anledningar. För det första är det den ganska geografiskt utspridda portföljen och höga exponeringen mot Kista (cirka 25% av bokfört värde) där vi ser vakanser på cirka 20%. För det andra är skuldsättningen relativt hög. Exklusive preferensaktier och hybridkapital ligger skuldsättningsgraden (LTV) på 61%. Till följd av ökat NAV efter fastighetsuppvärderingar höjer vi riktkursen till 18 SEK (17). Givet den begränsade uppsidan sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp).

Atrium Ljungberg

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:192,00 SEK
Pris:209,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 06:48.

INFÖR RAPPORT

Retailexponering hämmar

Vi behåller våra estimat för FFO (kassaflöde) och beräkningarna för NAV. Till följd av flyttat fokus, från Q2 2020 till Q3 2020 (tidsvärde), höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 192 SEK (189). Givet nedsidan till riktkursen sänker vi rekommendationen till Minska (Behåll).

Inför Q3

Vi förväntar oss att Atrium Ljungberg rapporterar hyresintäkter på 668 MSEK för Q3, vilket kan jämföras med 647 MSEK för Q2. Det finns tre huvudsakliga drivare till ökningen. Vi förväntar oss att förvärvet i Slakthusområdet (från den 11 juni) bidrar med 14 MSEK. Vi förväntar oss också positiva uthyrningseffekter från Forumkvarteret på 4 MSEK. För det tredje förväntar vi oss också att höjda hyror bidrar med 3 MSEK under kvartalet. Vi förväntar oss marginalen för driftnettot uppgår till 69,7% under Q3, jämfört med 70,3% motsvarande period förra året. Därtill förväntar vi oss fastighetsuppvärderingar på enbart 300 MSEK, jämfört med det stora lyftet på 1,2 miljarder SEK under Q2. Historiskt har värdeförändringarna under Q3 varit små.

Nedgradering till Minska

Atrium Ljungberg har historiskt haft ett genomsnittligt P/EPRA NAV på 85% för 12-månaders framåtblickande värden, vilket vi fortsatt anser är rimligt till följd av den stora exponeringen mot retail. Dock, till följd av flyttat fokus till Q3 2020 från Q2 2020 höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 192 SEK (189). Vår nya riktkurs är baserad på 226 SEK (NAV för september 2020) multiplicerat med 0,85. Givet nedsidan till riktkursen sänker vi rekommendationen till Minska (Behåll).

ICA Gruppen

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:415,00 SEK
Pris:445,10 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 06:48.

INFÖR RAPPORT

Värdering förblir krävande

ICA kommer att rapportera tredje kvartalet den 24 oktober och vi förväntar oss att det är en relativt otriggande händelse. Vi bedömer fortfarande att värderingen är i överkant och är inte förvånade över att värderingen sjunker mot historiska (relativa) nivåer eftersom vi ser få positiva triggers framåt och få anledningar till den nuvarande premien. Vi förväntar ett rörelseresultat på 1 599 MSEK, vilket är i linje med konsensus. Vi sänker vår riktkurs till 415 SEK( 420) tillsammans med en något negativ VPA-ändring. Enligt vår uppfattning är den omvärdering som ses för ICA oberättigad av grundläggande faktorer, med P/E 21x (2020p) trots 3% i förväntad VPA-tillväxt under 2021p och en blygsam frikassaflödesavkastning (2020p) med 2,8%. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 415 SEK (420).

Tillväxten i ICA Sverige drivs av livsmedelsinflationen

Vi förväntar oss jämförbar EBIT på 1 096 MSEK under Q3 (+5,4% år/år). ICA-butikerna rapporterade jämförbara siffror på 3,2% under Q3, vilket ligger något under vårt estimat för marknadstillväxten på 4% för Sverige och under SCB:s genomsnittlig livsmedelsinflation på 3,3%. Tillväxten stödde den tvååriga CAGR från Q1 och Q2 på 3% och fortsatte ICAs starka utveckling i jämförbara siffror. Även om livsmedelsinflationen är den viktigaste drivkraften för tillväxt förväntar vi oss att kostnaderna växer långsammare och därmed förväntar vi +10 punkter i marginalexpansion till 5,1% (5,0%) på en jämförbar redovisningsgrund.

Marginalexpansion i Rimi Baltics

Vi förväntar oss jämförbar EBIT i Rimi Baltics på 178 MSEK (+1,3%) under Q3. Trots beräknade 3% i jämförbara siffror förväntar vi oss att den kontinuerliga marginalexpansionen i Rimi Baltic kommer att jämnas ut under andra halvåret 2019p på grund av kostnader och tillväxt i jämförelsetalen. Den för närvarande starka underliggande lönsamheten beror på en ökad andel egna varumärken, förbättrade kampanjmarginaler och omförhandlingar med leverantörer och nedläggningar av underpresterande butiker. Hård konkurrens, högsiffrig löneinflation och återuppbyggnaden av distributionscentret leder dock till att vi är försiktiga.

Krävande värdering

På grund av oattraktiv värdering förväntar vi oss att ICA underpresterar under de kommande 12 månaderna. Om vi antar en utdelningsgrad på 60% är den avkastande utdelningen på våra uppskattningar (2020p) 2,7% medan förväntad VPA-tillväxt 2020-21p är 3%. Vi sänker vår riktkurs till 415 SEK (420), vilket är genomsnittet för ett mål om 20x för P/E-multipel och en summan-av-delarna på 407 SEK. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 415 SEK (420).

JM

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:275,00 SEK
Pris:269,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-16 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-16 kl. 06:48.

INFÖR RAPPORT

Aktien har tappat momentum

Vi nedgraderar JM till Behåll (Köp) efter att aktien gett en avkastning på 62% hittills i år, inklusive utdelning. Den huvudsakliga anledningen till nedgraderingen är att vi bedömer att vinstestimaten är för optimistiska för i år, vilket gör en ytterligare kursuppgång mindre trolig. Det är också mycket troligt att en ny bokföringsmetod kommer att införas vilket tvingar bolaget att inkludera lån hos bostadsrättsföreningar i JM:s balansräkning med en negativ effekt på nyckeltalen. JM:s totala balansräkning på 17 miljarder SEK skulle i så fall inkludera ytterligare 6,5 miljarder SEK i extra skulder. Vi sänker riktkursen till 275 SEK (285).

Vinster skjuts fram till 2021

Vårt tidigare antagande om tidslinjen från start till färdiga bostäder har varit 8 kvartal. Efter en diskussion med ledningen har vi dragit slutsatsen att det i genomsnitt är 11 kvartal, vilket skjuter fram framtida vinster. Vår sänkta VPA på 13% för 2020p motverkas delvis av en ökning med 9% för 2021p.

Försäljning har fortsatt negativt momentum

Konsensus förväntar 20,76 SEK i VPA för 2019 medan vårt estimat är 19,81 SEK. Den huvudsakliga skillnaden är att konsensus förväntar 5% högre försäljning jämfört med vår förväntan. Vi argumenterar för att konsensus överskattar den förbättrade marknaden. Vi bedömer att vinsten före skatt uppgår till 601 MSEK för Q3.

Nedgradering till Behåll

Vi använder en P/E-multipel som värderingsmetod. Aktiens historiska framåtblickande multipel har varit 12x. Med genomsnittlig VPA på 22,9 SEK för 2020-2021p når vi riktkursen 275 SEK (285). Den begränsade uppsidan får oss att sänka rekommendationen till Behåll (Köp).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 630,3 1,0% 3,5% 20,0%
OMXS30 1 670,2 1,1% 4,0% 18,6%
OMXH25 4 040,5 0,9% 3,6% 9,6%
OMXC20 1 037,1 0,8% 2,1% 16,3%
OSEBX 880,3 0,6% 0,9% 10,1%
OMXBB 969,9 0,0% 0,0% 11,0%
Dow Jones 27 024,8 0,9% 3,3% 15,8%
S&P500 2 995,7 1,0% 3,5% 19,5%
Nasdaq C 8 148,7 1,2% 4,2% 22,8%
SX5E 3 598,7 1,2% 4,8% 19,9%
DAX 12 629,8 1,1% 5,5% 19,6%
CAC40 5 702,1 1,0% 4,5% 20,5%
RTS 1 331,0 0,7% 1,9% 24,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,7 -1,0% 0,9% 9,2%
Guld 1 487,8 -0,2% -1,2% 16,3%
Silver 17,7 0,4% 0,7% 14,3%
Aluminium 1 702,0 -0,1% -1,7% -9,0%
Bly 2 144,0 0,7% -1,5% 6,7%
Koppar 5 745,0 0,5% 1,7% -3,7%
Nickel 17 070,0 -1,9% -2,8% 61,1%
Zink 2 436,0 0,2% 6,2% -3,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,08 1,10 1,70 5,00
Sverige, 10 år -0,19 1,50 16,10
Norge, 10 år 1,20 -0,20 7,00 -58,60
Tyskland, 10 år -0,43 2,50 16,20 -67,30
GB, 10 år 0,68 2,80 26,20 -65,49
USA, 10 år 1,77 3,94 23,61 -91,42
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,81 -0,1% -0,6% 6,7%
USD / SEK 9,80 -0,2% -1,4% 10,5%
GBP / SEK 12,52 1,3% 3,2% 10,8%
NOK / SEK 1,07 -0,5% -1,0% 4,8%
DKK / SEK 1,45 -0,1% -0,7% 6,6%
CAD / SEK 7,42 -0,1% -0,5% 14,2%
CHF / SEK 9,81 -0,4% -1,9% 9,1%
JPY / SEK 0,09 -0,6% -2,9% 11,4%
EUR / USD 1,10 0,1% 0,7% -3,4%
USD / JPY 108,81 0,4% 1,6% -0,8%
EUR / GBP 0,86 -1,4% -3,7% -3,8%
AUD / USD 0,68 0,0% 0,4% -3,9%
USD / CAD 1,32 -0,1% -0,9% -3,3%
GBP / USD 1,28 1,5% 4,6% 0,3%
USD / NOK 9,13 0,2% -0,4% 5,5%
EUR / NOK 10,08 0,4% 0,4% 1,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York drog uppåt på tisdagen då rapportsäsongen kommit i gång på allvar. I fokus bland bolag var flera storbanker samt hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson. Även optimism för en snar lösning i brexitförhandlingarna gav stöd.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,9 procent till 27.025. Det bredare S&P 500 steg 1,0 procent till 2.995, medan Nasdaqs kompositindex ökade 1,2 procent till 8.149.

Sektorsvis var det hälsovårdsbolag som gick bäst medan dagligvarubolag tappade mest.

Tidigare under tisdagen meddelades att Storbritannien och EU närmar sig en överenskommelse om ett utkast till ett brexitavtal. Bloomberg News noterade dock att ett avtal kommer vara beroende av att nordirländska DUP godkänner avtalet.

"En ganska bra start på rapportperioden, räntorna - även om de har stigit något - är fortfarande väldigt låga, handelsavtalet och positiva brexitsamtal är bra för den globala tillväxten", sade Gary Bradshaw, portföljförvaltare vid Hodges Capital Management, till Bloomberg News.

Bland flera rapporterande storbanker var JP Morgans resultat över förväntan och aktien handlades upp 3,0 procent.

Goldman Sachs justerade resultat var marginellt lägre än förväntat medan intäkterna var precis som analytikerna hade väntat sig. Kvartalsresultatet tog delvis stryk av flera av bankens egna aktieplaceringar, däribland Uber, Tradeweb och Avantor. Aktien steg 0,3 procent.

Vad gällde Citigroup var resultatet aningen över förväntan medan intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel var högre än förväntat. Citi steg 1,4 procent.

Johnson & Johnsons justerade vinst och intäkter var klart bättre än väntat. Läkemedels- och konsumentbolagsjätten höjde även sina egna prognoser för helåret 2019. Aktien handlades upp 1,6 procent.

Dow Jones-noterade försäkringsbolaget United Health steg 8,2 procent efter en kvartalsrapport som överträffade analytikers förväntningar.

General Motors avancerade 2,1 procent. Enligt Bloomberg News befinner sig GM:s vd Gerald Johnson i samtal med fackföreningen UAW om strejken och en överenskommelse är nära.

Facebook var upp 3,1 procent. Enligt en analys från Rosenblatt Securites är aktien köpvärd inför tredje kvartalets rapport som släpps den 30 oktober.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 4 punkter till 1,77 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg på tisdagen efter nya uppgifter om framgångar i förhandlingarna kring Storbritanniens EU-utträde. Blickarna riktades samtidigt mot amerikanska delårsrapporter i början av rapportsäsongen, däribland starka besked från banken JP Morgan och läkemedelsföretaget Johnson & Johnson.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 steg 1,1 procent till 1.670, vilket var ungefär i linje med tendensen i omvärlden. Aktier för 18,1 miljarder kronor bytte ägare via Stockholmsbörsen.

Tidigare under handelsdagen dämpades sentimentet av uppgifter om att Kina kan ha svårt att köpa så mycket amerikanska jordbruksvaror som utlovas i handelsförhandlingarna länderna emellan.

Bland storbolagen steg industrikoncernen Alfa Laval 3,7 procent med stöd av en köprekommendation från Kepler Cheuvreux. I verkstadssektorn gick även Sandvik starkt med en uppgång på 2,6 procent. Tobaksbolaget Swedish Match klättrade 3 procent.

Hexagon pressades dock under delar av handelsdagen sedan brittiska Renishaw, också verksamma inom mätteknikområdet och en av Hexagons många konkurrenter, kommit med en uppdatering som vittnade om svagare kundefterfrågan. Hexagon återhämtade sig dock och slutade något upp i det positiva börssentimentet.

Clas Ohlson redovisade en rejäl uppgång i onlineförsäljningen i september. Aktien var upp 4,4 procent.

Forskningsbolaget Oasmia föreslog en företrädesemission på cirka 400 miljoner kronor, huvudsakligen för att finansiera en kommersialisering av Apealea samt affärsmöjligheter kring läkemedelsplattformen XR17. Aktien föll 16 procent.

På samma tema planerar energilagringsföretaget Saltx Technology en garanterad nyemission på 81 miljoner kronor. Aktien straffades med en nedgång på 31 procent.

Den tyska stålgrossisten Klöckner, som är en konkurrent till BE Group, vinstvarnade för helåret 2019. BE Group pressades måttliga 0,7 procent.

Duni lyfte 6 procent efter en uppgraderad rekommendation till köp från Handelsbanken. En annan rekommendationsvinnare var bettingbolagsunderleverantören Net Ent som stärktes 7 procent sedan DNB Markets höjt sin rekommendation till köp.

Pledpharma klättrade 15 procent. Pareto Securites har inlett bevakning av forskningsbolaget med en köprekommendation och en riktkurs på 58 kronor, motsvarande en kurspotential på runt 200 procent.

Gold Town Games rusade 178 procent på handelsplattformen NGM Nordic sedan hockeylegendaren Wayne Gretzky blivit delägare i företaget. Avtalet gör honom till ambassadör och frontperson för mobilspelet World Hockey Manager (WHM).

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 Handelsbalans aug 18.5b 19.0b
EMU 11:00 KPI (prel) sep 1.0 % / 0.9 % 1.0 % / 1.0 %
USA 14:30 Detaljhandel sep 0.3 % / 0.3 % 0.4 % / 0.1 %
USA 16:00 NAHB husmarknadsindex okt 68 68
USA 16:00 Lager osålda varor aug 0.3 % 0.4 %
20:00 FED: Beige Book

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Diös SE0001634262 4
Balder SE0000455057 3
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6
Klövern SE0006593919 3, 4
Atrium Ljungberg SE0000191827 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 6
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.