logo
Dagens analyser - måndagen den 21 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-21 kl. 08:28 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-21 kl. 08:31 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,9% DJI -0,9% NASDAQ -0,8%
636,6 1 697,9 26 770,2 8 089,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Corem Property Group Köp 22,5 (21,5) SEK
Ericsson Behåll 92 (87) SEK
Volvo Köp 160 (150) SEK
Sandvik Köp 203 (202) SEK
Holmen Köp 305 (280) SEK

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:217,00 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 10:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 14:41.

EFTER RAPPORT

Osäkerhet kan läggas åt sidan

Tomra lade osäkerheten åt sidan med en rekordhög orderingång för Sorting under Q3 och EBITA cirka 6% över konsensus. Samtidigt har alla länder börjar förbereda sig för EU-regleringen vilket skapar en unik möjlighet för Tomra. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK..

Q3 väl över förväntan

Tomra rapporterade intäkter för Q3 på 2 378 MSEK (2 247 MSEK Q3 2018) med EBITA på 415 MNOK (408 MNOK), vilket var 6% över konsensus, drivet av särskilt goda marginaler inom Collection Solutions då Australien utvecklas väl med god tillväxt och marginalutveckling.

Orderingång på rekordnivå.

Orderingången för Sorting Solutions nådde en rekordnivå på 1 224 MNOK (1 105 MNOK i Q3 2018), vilket var cirka 10% över våra förväntningar, drivet av starkt momentum inom Food, som var svagt de två föregående kvartalen till följd av handelskonflikten mellan USA och Kina. Marknadssituationen normaliseras nu och Tomra ser nu även en stark tillväxt utanför USA. Även om återvinningsvertikalen hade ett avtagande momentum under kvartalet, till följd av timing, är momentum inom återvinning starkt.

Köp upprepas

Vi bedömer att konsensusestimaten kommer att höjas efter den mycket starka orderingången inom Sorting och orderkonverteringen på 85-90% av orderboken under Q4. Vi bedömer att utvecklingen inom Sorting kan fortsätta in i 2020, men vår positiva syn på Tomra baseras på den stora potentialen under de kommande åren. Vår summan-av-delarna-värdering indikerar ett rimligt värde på 330 NOK. Vi applicerar en rabatt på 10% och når riktkursen 300 NOK. Vi upprepar Köp.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:261,00 SEK
Pris:310,30 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 12:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 13:55.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – stark orderingång från halvledarkunder

Atlas Copco presenterade en imponerande Q3-rapport, som slog marknadens förväntningar med bred marginal på alla fronter. Orderingången växte med 6% organiskt och försäljningen med 4%, vilket slog konsensusförväntningarna med 8% och 6%. Högre försäljning ledde till att rörelseresultatet slog förväntningarna med 7%. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 261 SEK.

7% organisk ordertillväxt inom Kompressorteknik…

Kompressorteknik hade en organisk orderingångstillväxt på 7%, vilket är imponerande med hänsyn till var vi är i cykeln. Stora kompressorer växte starkt, vilket var drivaren (mindre och medelstora kompressorer var oförändrade). Marginalen var mer eller mindre stabil på 23,7%.

…och 21% inom Vakuumteknik!

Vakuumteknik växte orderingången organiskt med imponerande 21% till följd av order från halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar. Det är primärt kundernas investeringar i nya produktionsteknologier som har drivit tillväxten. Både Nordamerika och Asien växer och marginalen är stabil omkring 25%.

Telefonkonferens kl 15

Vi förväntar oss mer detaljer kring den höga orderingången inom halvledare och mer förklaringar kring tillväxten inom Kompressorteknik. Vår riktkurs är baserad på 18x P/E och EV/EBIT på 14x för 2021p och en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 22%. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 261 SEK.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:206,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity, Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 10:45.

UPPDATERING

Fortfarande på väg mot utdelningsaristokrati

Vi justerar vårt 2019-2021p FFO (kassaflöde) med -2% till +2%, medan NAV och utdelning per aktien är i stort sett oförändrade efter Q3. Nettouthyrningen på -42 MSEK är negativt men vi ser sannolikt en stark återhämtning under de kommande kvartalen med stöd av projektstarter. Jämförbar hyrestillväxt uppgick till 5,5% under Q3, den genomsnittliga finansieringskostnaden sjönk med 10 punkter q/q till 1,8% och vi ser fortsatt risker på uppsidan avseende fastighetsvärderingarna. Därtill är utsikterna lovande för en fortsatt årlig höjning av utdelningen per aktie sedan 1997. Vi upprepar Köp och riktkursen 230 SEK.

Nettouthyrning negativ

Det är tydligt att en negativ nettouthyrning på -42 MSEK är en besvikelse i Q3-rapporten. Dock noterar vi att kvartalssiffrorna kan vara volatila och 146 MSEK i nya uthyrningar väntas komma sent 2019 eller tidigt 2020. Därtill förväntar vi oss snarare än långsammare tillväxt än en nedgång efter de senaste årens mycket starka hyresutveckling.

Låg skuldsättning ger manöverutrymme

Vid Q3 uppgick skuldsättningsgraden (LTV) till 44% och finansieringskostnaden till 1,8%. Vi tillskriver detta en del av Castellums svagare kursutveckling än sektorn, men detta skulle kunna reverseras om sektorn blir mer riskavert.

Köp, riktkurs 230 SEK

Vår tillgångsbaserade riktkurs är satt med ett premium på 10% till vårt 12-månaders framåtblickande NAV för att ta höjd för projektstarter och ytterligare sänkta avkastningskrav. Vi upprepar Köp och riktkursen 230 SEK.

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:141,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 09:58.

EFTER RAPPORT

Gediget kvartal, fler besparingar kommer

Även om presentationen av nya strukturella kostnadsbesparingar sköts fram till Q4 var vd tydlig med att sådana besparingar skulle komma utöver guidningen på medellång sikt. Vi lämnar estimaten i stort sett oförändrade och sänker riktkursen till 165 SEK (170), efter den senaste utdelningen, vilket medför en underliggande förändring på +2%. Vi upprepar Köp.

Solitt kvartal med starka synergier

Svenska tjänsteintäkter inom Consumer Mobile växte med 3% å/å, medan Consumer Fixed minskade med 2% och Business ökade med 4%. Utfallet var i stort sett i linje med förväntningarna. Baltikum växte med 10% och var 4% bättre än förväntat. Underliggande EBITDA, ex IFRS16, växte med 4% organiskt i Sverige (konsensus 2%) medan Baltikum växte med 6%. Utsikterna på medellång sikt upprepades samtidigt som investeringsnivån för 2019 sänktes.

Besparingar från Integrated Operator tillkommer

Ledningen sköt fram presentationen av nya strukturella kostnadsbesparingar (transformera den svenska verksamheten till en integrerad operatör) till Q4-rapporten. Dock var vd tydlig med att sådana besparingar skulle komma utöver guidningen om en EBITDA-tillväxt på cirka 5% på medellång sikt.

Riktkurs justeras för utdelning

Vi lämnar estimaten oförändrade förutom en ökning av fritt kassaflöde för 2019p efter sänkt investeringsguidning. Vi sänker riktkursen med 5 SEK till följd av den nyliga utdelningen på 8,2 SEK, vilket medför en underliggande ökning på 2%. Givet vårt antagande om stora kostnadsbesparingar till 2024p påminner vi investerare om att värderingsmultiplarna för 2019-2021p inte återspeglar det underliggande långsiktiga värdet. Vi prognosticerar en direktavkastning på 8% för 2020-2025p. Vår riktkurs är baserad på en summan-av-delarna med 7.5-9% i kostnad för eget kapital beroende på marknad. Vi upprepar Köp och sänker ritkursen till 165 SEK (170).

Investor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:534,00 SEK
Pris:484,20 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 09:34.

EFTER RAPPORT

Q3: stark tillväxt i Patricia Industries

Investor rapporterade en nettotillväxt på 8% under kvartalet jämfört med SIXRX på 2%, främst drivet av en stark utveckling i Patricia Industries. Mölnlycke (cirka 15% av NAV) rapporterade en stark organisk tillväxt på 7% för fjärde kvartalet i rad med en organisk tillväxttakt på 4-7%. Vi finner argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver, med tanke på Investors starka resultat, som kommer att fortsätta, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 534 SEK (506).

Stark sekventiell organisk tillväxt i Mölnlycke

Patricia Industries rapporterade en tillväxt på 14% under kvartalet, varav 6% organisk. Justerad EBITA växte med 22% år/år, med Mölnlycke (15% av NAV) som största bidraget. Mölnlycke uppvisade en organisk tillväxttakt på 7% (förväntad 4%) och en EBITDA-marginal på 30% (i linje med estimat). En kombination av goda marknadsförhållanden och en fortsatt framgångsrik lansering av nya produktlanseringar var den främsta drivkraften bakom den starka tillväxten. Även om vi inte bedömer att företaget kommer att kunna upprätthålla en så hög tillväxttakt på lång sikt, förväntar vi cirka 3-4% organisk tillväxt 2020-21p med en EBITDA-marginal på 29%. Även om vi bedömer att Investor aldrig kommer att realisera värdet i Mölnlycke genom en börsnotering, innehavet är ett av de tydliga dolda värdena i Patricia Industries och att värderingsgapet till Coloplast (Minska, 730 DKK) borde minska. Vi värdesätter Mölnlycke med 18x EV/EBITDA 2020p.

Ytterligare investeringar i ABB

Investor investerade 1,3 miljarder SEK i ABB (Köp, riktkurs 225 SEK) under kvartalet och har investerat 3,3 miljarder SEK i företaget hittills i år. Vd Johan Forsell förmedlar sin starka tro på den nya strategiska inriktningen, med den nya vd:n Björn Rosengren som börjar 2020. Efter avyttringen av Aleris kommer skulden/kapital att bli cirka 4% och väl inom målområdet 5-10%.

En lägre substansrabatt

Investors aktier har historiskt handlats till cirka 19% rabatt till NAV. Vi hävdar emellertid att med tanke på Investors förmåga att skapa aktieägarvärde genom att slå sitt jämförelseindex på 1-, 3-, 5-, 10- och 20-årsbasis och på grund av det dolda värdet i den onoterade portföljen, substansrabatten bör minska. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 534 SEK (506).

Assa Abloy

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:222,00 SEK
Pris:226,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalys
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 09:20.

EFTER RAPPORT

Tillväxten av smarta lås normaliseras

Vi behåller våra estimat och riktkurs i stort sett oförändrade efter Q3-rapporten, som överraskade på uppsidan med en organisk tillväxt på 4%. Tillväxten av smarta lås för bostäder kommer att fortsätta normaliseras på tvåsiffriga tal och kommer därför att ge ett mindre bidrag till tillväxten jämfört med förra året. Förvärvspipeline är intakt och förvärven kommer att fortsätta addera värde. Vi fortsätter att se Assa Abloy som ett långsiktigt bra innehav men anser att värderingen är rimlig. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 222 SEK (221).

God utveckling i avtagande marknad

Vi anser att 4% organisk tillväxt i Q3 är uppmuntrande givet den dämpade marknaden. Americas och Global Technologies fortsätter att utvecklas väl och både EMEA och Entrance Systems var bättre än befarat med 3% organisk tillväxt vardera. Särskilt viktigt var att tillväxten var bra i Skandinavien där marginalerna är höga och bolaget är nu mindre pessimistiskt jämfört med efter Q2. Vi räknar med 3% organisk tillväxt för Q4 och 4% för 2020.

Smarta lås fortsätter att normaliseras

Till följd av en engångsorder till Walmart och en uppföljningsorder till Google under andra halvåret 2018 kommer jämförelsetalen bli svårare för smarta lås. Smarta lås för bostäder är det snabbast växande segmentet inom portföljen av elektroniska lås, som nu utgör 31% av försäljningen, men även om vi kommer att fortsätta se tvåsiffrig tillväxt kommer den inte vara lika explosiv som under de senaste 12 månaderna och bidraget därmed mindre betydelsefullt.

Fler förvärv väntar

Assa Abloy genomförde 4 förvärv under Q3 och 10 hittills i år, vilka adderar 2,4 miljarder SEK i årliga försäljning. Pipeline förblir intakt. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 222 SEK (221).

Scatec Solar ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 NOK
Pris:109,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 08:31.

UPPDATERING

Lärdomar från Q1

Fredagens kursreaktion till följd av ”inga nyheter” i kvartalsrapporten, vilket var i linje med estimaten, liknar reaktionen efter Q1-rapporten. Inga nyheter är dåliga nyheter för Scatec för närvarande. Vi medger att kursfallet var skarpt i april med nästan 20%, samtidigt var rekylen snabb. Som vi har lyft fram i de senaste rapporterna väntas volatiliteten öka till följd av värderingen för 2021-2023. Förändringar i tillväxtantaganden kommer att driva stora förändringar i bolagets långsiktiga värdering. Vi medger att Scatec ligger 350 MW efter tillväxtbanan, men projektverksamheten är slagig. Utifrån det anser vi att perioder med få finansiella meddelanden utgör bra köptillfällen. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 NOK.

Oförändrad pipeline

Få signifikanta ändringar kommer att göras i konsensusestimaten till följd av Q3-rapporten. Det enskilt mest positiva var utökningen med 80 MW i Vietnam. Inga nya projekt adderades, vilket indikerar en oförändrad nivå inom projektverksamheten.

Intakt investment case

Baserat på det vi vet nu ser vi ett värderingsstöd på 75 NOK per aktie från ”säkra tillgångar” (WACC: 10,5%). När vi blickar fram emot 4,5 GW för 2021 och 7 GW för 2023 ser vi ett ytterligare värde på 55 NOK diskonterat till 2020. Vid nuvarande takt skulle Scatec handlas till 205 NOK under 2024, vilket innebär 138 NOK per aktie till dagens värde. Vid sidan om en satsning på fortsatt tillväxt för solenergi ger negativa räntor och ESG-flöden värderingsstöd. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 NOK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:143,45 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Q3-rapporten i stort sett i linje

Som förväntat presenterade Volvo en Q3-rapport som gav en blandad bild. Utsikterna för lastbilsmarknaden 2020 indikerade en väntad nedgång, orderingången var något sämre och rörelseresultatet något bättre. Ordernedgången med 45% för lastbilar är en oro, men den huvudsakliga anledningen är en nedgång med 80% inom NAFTA och orderingången verkar ta förbättrats något under oktobet. Europamarknaden verkar ha stabiliserats vid en nedgång på 15%. Volvos kassaflöde är säsongsmässigt starkt under Q4 och kommer att bygga upp kassan vilket öppnar upp för en extrautdelning, i linje med förra året. Vi höjer våra prognoser något. Aktien handlas till 11x framåtblickande P/E justerat för nettokassan och 6x EV/EBIT, vilket vi anser är attraktivt. Vi höjer riktkursen till 160 SEK (150) och upprepar Köp.

Q3

Orderingången sjönk med 45% å/å jämfört med vårt estimat om -33%, i huvudsak beroende på NAFTA. Dock har kundaktiviteten återvänt, vilket är det normala säsongsmönstret och indikerar att Q3 var botten. I Europa verkar marknaden ha stabiliserats vid en nedgång på 15%. Rörelseresultatet uppgick till 10,7 miljarder SEK, jämfört med förväntade 10,2 miljarder SEK.

Sänkt guidning för 2020 enligt förväntan

Volvo presenterade en guidning för lastbilsmarknaden för 2020 i linje med vår förväntan. Inom NAFTA förväntar sig Volvo en nedgång med 30% och i Europa en nedgång med 15%. För VCE indikerar guidningen en nedgång med 10% i Europa och NAFTA.

Kassauppbyggnad öppnar upp för extrautdelning

Volvo handlas till 12x framåtblickande P/E för vårt uppdaterade vinstestimat. Vi förväntar oss att Volvo fortsätter att ackumulera kassa vilket öppnar upp för en extrautdelning, i likhet med föregående år. Dock, om den ekonomiska nedgången fortsätter är det mer troligt med en mindre höjning av den ordinarie utdelningen. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 160 SEK (150).

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:203,00 SEK
Pris:166,25 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Närmare cyklisk botten

Mining och Oil & Gas fortsätter att kompensera för den accelererande nedgången i Sandviks kortcykliska verksamhet. Bolaget utökar besparingsprogrammet till 1,7 miljarder SEK (1,4) till mitten på 2020 och vi lämnar estimaten och riktkursen i stort sett oförändrade. Vi bedömer att vi är nära cyklisk botten i Machining Solutions (SMS) och fortsätter att anse att marknaden inte värdesätter de strukturella förändringar som Sandvik genomfört de senaste åren. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 203 SEK (202).

Snabbare fall än väntat inom SMS

Machining Solutions hade en organisk tillväxt i orderingång och försäljning på -9% och -7%, vilket innebar att orderingången var 2% sämre än marknadens förväntan, medan försäljningen var i linje. Både bilindustrin och generell industri försvagades väsentligt. Marginalen blev 21,9%, väsentligt lägre än förra årets 25,2%, men något bättre än förväntan. Vi förväntar oss nu att cykeln bottnar i Q4 och förväntar oss en negativ orderingångs- och försäljningstillväxt på -10% och -8% i Q4.

Mining fortsätter att leverera

Mining & Rock hade en organisk tillväxt i orderingången på 5%, vilket är uppmuntrande. Utrustning och eftermarknad växte båda med cirka 5%. Marginalen förbättrades ytterligare till 19,8% (20,8% exklusive de delar av Varel som ska säljas), vilket är imponerande. 170 punkter bättre marginal än förra året och 90 punkter bättre än marknadens förväntan. Besparingar kommer att lyfta marginalen ytterligare nästa år.

Ambitionen att dela ut SMT kvarstår

Även om det tar längre tid än förväntat att separera Sandvik Materials Technology är ambitionen att dela ut SMT till aktieägarna oförändrad. Vi bedömer att det är ett kritiskt steg för en omvärdering av Sandvik. Vår riktkurs är baserad på en kombination av målmultiplar, en summan-av-delarna och en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 203 SEK (202).

Holmen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:305,00 SEK
Pris:264,00 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Akieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-21 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Mer bränsle för värdet

Holmens Q3-rapport var bra, men det var särskilt positivt att se god aktivitet och resultat för kartongsverksamheten, vilket tyder på att företaget har lyckats få denna viktiga division tillbaka på rätt spår. Först och främst på grund av en mer positiv syn på kartongdivisionen ser vi en mer positiv syn på vårt vinstscenario för koncernen och höjer vår EBIT för 2020-21p med 12% och 13%. Trots en stark kursutveckling fortsätter vi att se ett övertygande investment case, eftersom vårt uppdaterade summan-av-delarna-värde indikerar 20% uppsida. Under överskådlig framtid kommer Holmens investeringar att hållas på en låg nivå, vilket möjliggör både kontinuerligt högre utdelning och en hel del av återköpta av aktier. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 305 SEK (280).

God aktivitet, med kartong som ljusglimten

Till följd av gynnsam verksamhet och 9% högre leveranser år/år för den viktiga kartongsverksamheten var Holmens EBIT för Q3 på 541 MSEK bättre än vår prognos på 391 MSEK. Företagets kassaflöden var också goda under Q3, men eftersom företaget köpte egna aktier för 1,4 miljarder SEK under Q3 (till en genomsnittspris om SEK 230 per aktie) ökade nettoskulden från SEK 3,1 miljarder under Q2 till 4,1 miljarder SEK i slutet av Q3.

Ny skogsvärdering i linje med marknadstransaktioner

Styrelsen avser att ändra Holmens redovisning av skogsinnehav så att det baseras på marknadsvärde beräknat med transaktioner som utgångspunkt i områden där Holmen äger mark. Enligt Holmens preliminära beräkningar är värdet 39-43 miljarder SEK jämfört med den nuvarande bokförda värdet på 19 miljarder SEK. Vår uppdaterade kassaflödesvärdering av Holmens skogs- och markbank står för 34 miljarder SEK. Även om redovisningsvärden för Holmens skogar inte påverkar det fundamentala värdet på aktierna, dess strategi eller finansiella mål, belyser de dock vinststabiliteten och det underliggande värdet på skogstillgångarna.

Aktien har varit stark men vi ser mer uppsida

Trots en stark kursutveckling på sistone fortsätter vi att se ett övertygande investment case, eftersom vårt uppdaterade summan-av-delarna-värde på 320 SEK (tidigare 307 SEK) indikerar 20% uppvärdering. Eftersom balansräkningen är i god form förväntar vi oss att Holmen kommer att utnyttja sitt återköpsprogram fullt ut till nästa årsstämma. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 305 SEK (280).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 636,6 0,5% 2,0% 21,2%
OMXS30 1 697,9 0,9% 2,7% 20,5%
OMXH25 4 066,9 0,1% 0,8% 10,4%
OMXC20 1 020,8 -1,1% 0,5% 14,5%
OSEBX 893,1 -0,1% 0,8% 11,7%
OMXBB 969,8 0,1% 0,0% 11,0%
Dow Jones 26 770,2 -0,9% -0,2% 14,8%
S&P500 2 986,2 -0,4% 0,5% 19,1%
Nasdaq C 8 089,5 -0,8% 0,4% 21,9%
SX5E 3 579,4 -0,3% 0,3% 19,3%
DAX 12 633,6 -0,2% 1,0% 19,6%
CAC40 5 636,3 -0,6% -0,5% 19,1%
RTS 1 355,3 0,1% 1,9% 26,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,4 -0,8% -1,8% 10,4%
Guld 1 490,0 -0,2% 0,7% 16,5%
Silver 17,4 -0,1% -0,9% 12,7%
Aluminium 1 729,0 0,2% 0,5% -7,5%
Bly 2 211,0 1,0% 1,6% 10,1%
Koppar 5 751,0 0,4% -0,2% -3,6%
Nickel 16 475,0 0,9% -8,5% 55,5%
Zink 2 489,0 1,3% 2,0% -0,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,07 0,30 2,90 6,10
Sverige, 10 år -0,09 3,60 10,50
Norge, 10 år 1,26 0,70 6,20 -52,70
Tyskland, 10 år -0,39 1,50 5,20 -62,60
GB, 10 år 0,71 2,90 2,20 -62,09
USA, 10 år 1,75 -0,86 -0,42 -93,68
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,77 -0,1% -0,5% 6,3%
USD / SEK 9,67 -0,3% -1,4% 9,1%
GBP / SEK 12,48 0,1% 0,2% 10,5%
NOK / SEK 1,05 -0,3% -2,5% 3,0%
DKK / SEK 1,44 -0,1% -0,5% 6,2%
CAD / SEK 7,36 -0,3% -1,0% 13,5%
CHF / SEK 9,80 -0,2% -0,3% 9,0%
JPY / SEK 0,09 -0,2% -1,4% 10,3%
EUR / USD 1,11 0,2% 0,9% -2,6%
USD / JPY 108,52 -0,1% -0,1% -1,1%
EUR / GBP 0,86 -0,3% -0,7% -3,8%
AUD / USD 0,68 0,5% 0,8% -2,7%
USD / CAD 1,31 0,0% -0,5% -3,8%
GBP / USD 1,29 0,5% 1,7% 1,3%
USD / NOK 9,18 0,0% 1,1% 6,0%
EUR / NOK 10,22 0,2% 2,1% 3,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades nedåt på fredagen efter att deppig data från Kina och negativa rubriker om Boeing och Johnson & Johnson dämpat humöret.

Dow Jones storbolagsindex stängde 0,9 procent lägre vid 26.770. Det bredare S&P 500 sjönk 0,4 procent till 2.986, medan Nasdaqs kompositindex backade 0,8 procent till 8.089.

Tillväxten i Kina under tredje kvartalet uppgick till 6,0 procent jämfört med samma period föregående år. Det var den svagaste takten sedan början av 1990-talet och ytterligare bevis på att handelskonflikten med USA börjar ta ut sin rätt.

Samtidigt kom bolagsrapporter in klart starkare än väntat vilket initialt motverkade en del av pessimismen.

"Rapporter har kommit in bättre än väntat, men det matchar inte ekonomiska data som vi har sett senaste tiden och de globala tillväxtprognoserna", sade Robert Pavlik vid Slatestone Wealth, till Reuters.

Coca-Cola levererade en starkare rapport än väntat och en optimistisk prognos belönades med en uppgång på 1,8 procent.

Dow Jones industriindex tyngdes samtidigt av tapp i både Boeing och Johnson & Johnson.

Boeing tappade 6,8 procent efter att Reuters rapporterat att meddelanden mellan två medarbetare antytt att bolaget vilselett amerikanska luftfartsmyndigheten FAA om autopilotsystemet, som misstänks ha varit orsaken till två flygolyckor.

Johnson & Johnson backade 6,2 procent efter att bolaget meddelat att ett babypuder återkallas i USA efter att myndigheter funnit spår av asbest i ett prov.

Räntan på den amerikanska tioåringen var oförändrad vid 1,75 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Storbolagens rapporter stod i centrum på fredagen när Stockholmsbörsen steg och summerade veckan till en uppgång på 2,7 procent. Investerarna skakade av sig en initial oro för Volvos vikande orderingång medan Getinge lyfte rejält på sin rapport.

Vid stängning var OMXS30-indexet upp 0,9 procent till 1.698. Aktier för närmare 22 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna gick i motsatt riktning, där Parisbörsens CAC40 var ner 0,6 procent medan DAX i Frankfurt backade 0,2 procent.

Volvo rapporterade en lägre orderingång än väntat för det tredje kvartalet, medan resultatsiffrorna för kvartalet var aningen över förväntan. Volvo har gjort produktionsminskningar och flaggade för ytterligare justeringar.

"Nu är det upp till oss att bevisa att vi är ett bättre bolag när det gäller att vara flexibelt för svängningarna i marknaden", sade vd Martin Lundstedt till Nyhetsbyrån Direkt.

Aktien sjönk inledningsvis, som mest nästan 5 procent, men vände sedan uppåt och vid stängning syntes lastbilskoncernen högt upp på OMSX30 med en uppgång på 2,4 procent.

Medicinteknikbolaget Getinge blev dagens stora rapportvinnare efter att ha redovisat ett klart högre resultat än vad analytikerna hade räknat med. Med en uppgång på drygt 16 procent är aktien nu upp närmare 97 procent för året.

Låsbolaget Assa Abloy steg 2,6 procent efter att ha redovisat kvartalssiffror som var något bättre än analytikernas snittprognoser, enligt Infront Data. Assas vd Nico Delvaux flaggade dock för mer utmanande marknadsförhållanden.

"Vi lever i en rörlig och skör värld, där en tweet kan ändra på marknadsförhållandena, och det är vår största utmaning", sade Nico Delvaux till Nyhetsbyrån Direkt.

Även verkstadsbolaget Sandvik lämnade en rapport som bjöd på ett bättre rörelseresultat än väntat. Bolaget meddelade även att sparprogrammet utvidgas. Aktien steg 4,6 procent.

Holmens resultat för det tredje kvartalet skapade fest i skogssektorn. Rapporten slog marknadens förväntningar, men den stora nyheten var att bolagets skogsinnehav värderades upp till drygt dubbla det tidiga värdet. Aktien steg 7,9 procent och uppvärderingen drog även med sig SCA, som steg 5,2 procent, och Billerud Korsnäs, som var upp 2,4 procent inför sin rapport på torsdag i nästa vecka.

I fastighetssektorn, som gått starkt under året, syntes inte samma rapportglädje. Castellum backade 2,1 procent efter att ha redovisat negativ nettouthyrning i kvartalet. Atrium Ljungberg redovisade också negativ nettouthyrning och var ner 2,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Atlas Copco Minska 261 SEK na na
Byggmax Hold 33 SEK 2,54 2,77

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Handelsbalans sep Â¥54.0b/ -Â¥178.1b -¥143.5b
CH 03:30 Bopriser sep 0.58 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Tele2 SE0005190238 3
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar ASA NO0010715139 3
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Holmen SE0011090018 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.