logo
Dagens analyser - torsdagen den 24 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-24 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-24 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,1% OMXS30 -0,1% DJI 0,2% NASDAQ 0,2%
643,3 1 725,9 26 834,0 8 119,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Schibsted Behåll (köp) 270 (260) NOK
SKF Minska 158 (156) SEK
Bygmax Behåll 32 (33) SEK
Alimak Group Köp 145 ( 167) SEK
Klövern Köp (Behåll) 18,10 (18) SEK

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:4,72 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 15:18.

EFTER RAPPORT

Inställd utdelning och sänkta finansiella mål

Även om Q3 var hyggligt sänker Nokia målen för 2019 och 2020 (till följd av prispress inom 5G-investeringar). Bolaget ställer också in utdelningarna på kort sikt. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 6 EUR.

Q3 något bättre än förväntat

Nokia hade en försäljning på 5 685 MEUR under Q3, upp med 4% å/å och 1% i jämförbar försäljning. Bruttomarginalen sjönk 390 punkter å/å till 35,3% (37% förväntat), vilket primärt berodde på lägre marginal inom nätverk (ned 500 punkter å/å till 39,1%). Marginalen tyngdes av höga 5G-kostnader och utrullning av nätverk. Den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 8,4%, jämfört med vår förväntan på 6,5%. Fritt kassaflöde förbättrades väsentligt i Q3 efter ett extraordinärt svagt Q2. Nettokassan uppgick till 344 MEUR vid utgången av Q3.

Sänkta mål, inställd utdelning

Ledningen sänker målen för 2019-2020 och för 2020 sänker bolaget målet för underliggande rörelsemarginal till 9,5% (tidigare 12-16%) till följd av marginalpress och ytterligare 5G-investeringar. Nokia ställer in utdelningen från Q3 för att skydda nettokassan och förväntar att återuppta den när nettokassan överstiger cirka 2 miljarder EUR.

Sänkta prognoser väntar

Vi kommer att väsentligt sänka våra prognoser för att återspegla de nya målen. För närvarande har vi rekommendationen Köp och riktkursen 6 EUR.

Bonava

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:99,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 14:23.

UPPDATERING

Ingen vändning i sikte

Rapporterat resultat för Q3 var klart under vårt estimat. Det är tydligt att nedgången på bostadsmarknaden i Sverige, som startade 2017, nu börjar bli synlig i Bonavas rapporterade siffror. Efter vår resultatgenomgång sänker vi riktkursen till 97 SEK (105) och upprepar Minska.

Svagare än väntad lönsamhet i alla geografier

Om vi exkluderar resultatet från markförsäljning och engångskostnader uppgick EBIT till 131 MSEK, jämfört med vår prognos på 221 MSEK. Hela nedgången förklaras av sämre lönsamhet inom alla geografier för konsumentverksamheten. Vi förväntade oss en marginal på 7%, men den blev 4%. Det är tydligt att nedgången på bostadsmarknaden från 2017 börjar bli synlig i Bonavas resultat. Vi sänker vårt förväntade VPA i år med 23% och med 8% nästa år.

Minska upprepas

Vi värderar Bonava med en P/E-multipel. Som noterat bolag har genomsnittet varit 12x för framåtblickande P/E. Dock, Bonavas situation i Sverige är fortsatt bekymmersam, vilket kan ses i antalet byggstarter som bara uppgick till 52 (-50% å/å), kombinerat med en rörelsemarginal på bara 2% och vi applicerar därför en rabatt med 5% till vår värdering. Vi behåller också en rabatt på 5% för utvecklingen i Tyskland då planprocessen har saktat ned. Med 2020p VPA på 9 SEK når vi en riktkurs på 97 SEK (9 x 12 x 0,9) jämfört med vår tidigare riktkurs på 105 SEK. Vi ser ingen uppsida och upprepar Minska.

NENT Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:245,00 SEK
Pris:270,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 13:47.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket - Viaplay växer

NENT rapporterade försäljning för Q3 i linje med vårt estimat men 8% sämre för justerat rörelseresultat. Försäljningen växte med 6%, varav 4% organiskt. Rörelsesegmenten växte EBIT med 3% och koncernen med 1%. Tillväxten i Viaplay var stark med netto 37 000 nya abonnemang i ett säsongsmässigt svagt kvartal (-11 000 Q3 2018). Under gårdagen presenterades ett joint-venture med Telenor för att kombinera Viasat Consumer och Canal Digital, vilket fick aktien att rusa kraftigt till följd av totalt 650 MSEK i årliga kostnadssynergier. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 245 SEK.

Utveckling

Broadcasting&Streaming växte försäljningen med 4,5% organiskt, med justerad EBIT-marginal på 10,2% (10,8%). Inom Broadcasting&Streaming växte Subscription&Other försäljningen med 11% drivet av Viaplay, bredbands-tv och vidarelicensieringsaffärer, medan Advertising växte med 1% och utgör 22% av bolagets intäkter. Nettotillskottet inom Viaplay var 37 000 abonnenter medan Viasat minskade med 15 000 drivet av tredjeparter. Studios ökade försäljningen med 32% organiskt och hade en EBIT-marginal på 6%, jämfört med 7% Q3 2018.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesbaserad summan-av-delarna med 8,75% i kostnad för eget kapital. Vår värdering medför en väsentlig premie i förhållande till europeiska konkurrenter, vilken vi anser är välförtjänt. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 245 SEK.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7 700,00 GBX
Pris:6 919,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 09:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 13:11.

EFTER RAPPORT

Ytterligare ett kvartal med utmärkt tillväxt

Helårsguidningen för AstraZenecas försäljning höjs igen till ”11-15%”. Försäljningstillväxten under Q3 var exceptionell med 18% och fick stöd av rabatter/lageruppbyggnad för Tagrisso, Symbicort och andra, men den geografiska styrkan i tillväxtdrivana Lynparza, Imfinzi och Fasenra bör också noteras. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 77 GBP.

Stark försäljningstillväxt

AstraZeneca levererade en mycket stark försäljning under Q3 där försäljningen slog förväntningarna med 5%, rörelseresultatet slog med 8% och VPA med 3%. Bolaget uppger att försäljningen för Q3 fick stöd av gynnsam lagerutveckling och rabattrörelser, vilket gynnade Tagrisso, Symbicort och andra. Dock, de huvudsakliga tillväxtdrivarna Imfinzi, Tagrisso, Lynparza och Fasenra slog förväntningarna med 4-10%. Kina fortsätter att vara en viktig drivare, men utvecklingen var stark över hela linjen.

Resultat påverkas av högre skattesats

Det bättre resultat per aktie tyngdes av en hög skattesats. Guidningen för VPA upprepades, men bolaget tror nu att skattesatsen kommer att uppgå till 20-22%, från 18-22%.

Q4 kan bli något svagare

På nedsidan bedömer vi att Q4 kan bli något svagare, med eventuellt vissa lagerkorrigeringar och prissänkning för Tagrisso i Japan under Q4. Sammantaget bedömer vi att AstraZenecas försäljningspotential är fortsatt underskattat av konsensus. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 77 GBP.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:87,85 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity, Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 10:56.

EFTER RAPPORT

Q3: Något svagt

Vi ser Peabs resultat för Q3 som något svagt, även om det inte var någon större miss. Jämfört med konsensus var orderingången 9% sämre än väntat, försäljningen 3% bättre och EBIT 6% sämre. Operativt kassaflöde var i stort sett i linje med förväntan å/å, men nettoskulden är upp något q/q. Vi ser marknadsutsikterna som i stort sett oförändrade q/q, men med något mer försiktiga kommentarer. Orderboken på 43,8 miljarder SEK är ned 9% å/å och 4% q/q. Vi förväntar oss att konsensusestimaten dras ned 1-2% för 2019-2020p. Sammantaget förväntar vi oss en neutral till något negativ kursreaktion. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:251,90 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Akteianalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 10:43.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – starkt resultat drivet av smältverk

Boliden rapporterade en gedigen Q3-rapport efter en mycket stark utveckling inom Smältverk trots 70 MSEK högre underhållskostnader än väntat. Investeringsnivån för 2020 väntas uppgå till 7 miljarder SEK, vilket är i linje med förväntningarna. Bolaget ger också en guidning om högre kopparhalter i Aitik för de kommande 5 kvartalen. Q3 visar på styrkan i den integrerade affärsmodellen med både gruvor och smältverk och bör ge stöd till en kursuppgång på cirka 5% under dagen. Vi upprepar Köp och riktkursen 270 SEK.

14% bättre än förväntningarna

Bolidens Q3 EBIT, exklusive omvärderingar (PIR), uppgick till 1 635 MSEK och var 14% bättre än marknadens förväntningar på 1 434 MSEK och i linje med vårt estimat på 1 642 MSEK. Utvecklingen var mycket stark för Smältverken, exklusive omvärderingar, på 716 MSEK jämfört med marknadens förväntningar på 508 MSEK, trots 70 MSEK högre underhållskostnader. Den negativa avvikelsen var Gruvor med EBIT på 1 091 MSEK, jämfört med estimatet på 1 221 MSEK till följd av lägre produktion i Aitik än vad vi och marknaden hade förväntat oss. Bolaget guidar dock för högre kopparhalter för de kommande 5 kvartalen, upp från 0,23% till 0,25%, vilket ger en indikativ effekt på 3-4% på VPA för 2020p.

Köp, riktkurs 270 SEK

Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2019-2021p, jämfört med konkurrenternas 5,5x och de senaste 10 årens 12-månaders framåtblickande resultat på 5,7x. Vår riktkurs på 270 SEK är baserad på en summan-av-delarna på 300 SEK, med en rabatt på 10% samt 5,5x EV/EBITDA för 2019-2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 270 SEK.

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:107,00 SEK
Pris:88,25 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 09:56.

EFTER RAPPORT

Q3: Bättre än förväntat

Scandic rapporterade försäljning 2% över våra och konsensus förväntningar medan justerad EBITDA var 11% och 10% över våra och konsensus förväntningar. Efterfrågan är stark på alla marknader och växte med 5% under kvartalet. Överskottsutbudet i Köpenhamn och Oslo motverkas av stark efterfrågan på övriga marknader. Kostnadsbesparingarna har börjat bidra positivt och ledde till högre än förväntade marginaler i Sverige, Norge och Finland. Vinsten per aktie uppgick till 3,8 SEK mot förväntade 3,11 SEK. Hotellen i Finland från förvärvet av Restel utvecklas väl. Vi förväntar oss en positiv kursreaktion under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 107 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,00 EUR
Pris:6,58 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Q3 och nya finansiella mål

Nordea rapporterade negativt resultat efter nedskrivningar. Dock var justerat rörelseresultat före skatt bara 0,5% sämre än konsensus förväntningar, med gedigen utveckling för räntenettot och provisionsnettot. Underliggande rörelseresultat uppgick till 875 MEUR mot förväntade 879 MEUR. Vi anser att de finansiella målen är uppmuntrande relativt konsensus förväntningar för de kommande tre åren. Även om det nya utdelningsmålet sannolikt är en besvikelse har bankens starka kapitalposition bekräftats med en pro forma-buffert på 220 punkter till den nya kapitalkraven, vilket ger stöd för fortsatt hög avkastning till aktieägarna. Vi tror att det kommer att ta viss tid för marknaden att bearbeta de nya målen och att aktien öppnar ned 4-5%, men att den kan återhämta sig under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 8 EUR.

Engångsposter

Nordea hade engångsposter på cirka 1 miljard EUR, vilket inkluderar nedskrivning av immateriella rättigheter av IT-system på 735 MEUR samt en post relaterat till omstruktureringsprogrammet på 204 MEUR och kostnader relaterat till försäljningen av Luminor på 75 MEUR.

Värdering

Vi värderar Nordea med en summan-av-delarna för 2020p. Nordea Bank handlas till P/B 0,82x och P/E på 10,4.

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:149,60 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 08:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 09:17.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – neutral rapport

Trelleborgs Q3-rapport var i linje med konsensus med 1% bättre än väntad justerad EBIT. Den organiska försäljningen var -1%, hjälpt av projekt, jämfört med förväntade -1,4%. Den justerade EBIT-marginalen blev 11,7% jämfört med konsensus på 11,9% och vår förväntan på 11,7%. Utsikterna för Q4 är på samma nivå som Q3, vilket är något bättre än vi hade förväntat oss. På den svaga sidan är att ledningen förväntar sig en försvagad mix inför Q4. Sealing Solutions utvecklades i linje med våra förväntningar medan Wheel Systems har det fortsatt tufft. Offshore & Construction rapporterade 27% organisk tillväxt och positiv EBIT (starkare än väntat). Den industriella trenden är generellt svagare i de flesta regionerna medan aerospace och oil&gas förblir på höga nivåer. Sammantaget ser vi rapporten som neutral till något positiv. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 190 SEK.

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:208,40 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:53.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – starkt över hela linjen

Orderingången för Q3 uppgick till 10 728 MSEK, -8% organiskt å/å men två procent bättre än konsensus drivet av Marine. Intäkterna uppgick till 12 056 MSEK, +18% å/å och 7% bättre än konsensus, drivet av alla divisioner. Underliggande EBITA blev 2 141 SEK med en marginal på 17,8%, +70 punkter å/å och 10% bättre än konsensus. Utsikterna för något ökad efterfrågan q/q är ok. Vi förväntar oss att aktien reagerar positivt under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 230 SEK.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:193,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:53.

EFTER RAPPORT

Q3: Fortsatt utrymme för tillväxt

Vi anser att Pandox Q3-resultat är starkt. NAV blev 2% bättre än konsensus förväntan. Vi ser vd:s utsikter som i stort sett upprepade q/q och medan hotellmarknaderna mognar erbjuder de fortsatt tillväxt under 2019. Sammantaget förväntar vi oss att våra och konsensus förväntningar för 2019p för FFO och NAV höjs med cirka 3% och att även 2020p höjs något. Vid första intrycket ser vi att aktien kan stiga med 1-2%, men beroende på vad som kommer fram under telefonkonferensen kl 9. Vi har rekommendation Köp och riktkursen 225 SEK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:49,54 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:37.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – starka siffror efter stark kopparproduktion

Produktionen var mycket stark i Candelaria och den nya Chapadagruvan. Det var positivt att se att Candelaria börjar höja kopparproduktionen. EBITDA var 14% högre än marknadens förväntningar till följd av stark kopparproduktion och god kostnadskontroll. Kassaflödet uppgick till 112 MUSD. Vi förväntar oss en positiv kursreaktion på 3-5% efter den starka rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 59 SEK.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:28,00 SEK
Pris:27,89 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Svagt Q3 och försiktiga utsikter

Alla tre ståldivisioner gick sämre än marknadens förväntningar i ett mycket utmanande kvartal. Utsikterna för Q4 ger litet stöd då volymerna i stort sett förväntas vara lägre q/q. Q4 tyngs också av planerade underhållsstopp. Dock bör lägre råmaterialkostnader börja ge visst stöd under Q4 och ett mer betydande stöd från och med Q1. Givet de särskilt svaga utsikterna för den europeiska marknaden upprepar vi Behåll och riktkursen 28 SEK.

Sämre än väntat resultat

SSAB:s EBITDA för Q3 uppgick till 1 327 MSEK och var 8,5% sämre än konsensus från Infront. Den negativa avvikelsen var jämnt fördelad mellan de tre ståldivisionerna. Den positiva avvikelsen var Rukki Construction med EBITDA på 179 MSEK, jämfört med förväntade 148 MSEK.

Utsikter ger litet stöd

I USA förväntas utsikterna vara relativt stabila. I Europa förväntas efterfrågan vara svagare, särskilt mot slutet av året. Leveranserna i SSAB Americas förväntas minska som ett resultat av ett planerat stopp i Mobile medan leveranserna från SSAB Europe förväntas vara oförändrade. För SSAB Specialstål väntas leveranserna minska något q/q. Priserna förväntas vara lägre i Europa och Amerika och något lägre för Specialstål.

Oförändrade prognoser

Trots det svaga Q3 och försiktiga utsikter för Q4 behåller vi estimaten för 2020-2021 i stort sett oförändrade. Vi ser att lägre råmaterialpriser och kostnadsbesparingar börjar få effekt under Q4 och ger visst stöd under första halvåret 2019.

Fritt kassaflöde ger stöd

Trots en stark balansräkning och prognosticerat positivt kassaflöde anser vi att det är för tidigt att bli positiva. Vi upprepar Behåll och riktkursen 28 SEK.

Klövern

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:18,10 SEK
Pris:17,05 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Lägre skuldsättning i sikte

Förvaltningsresultatet var 11% sämre än vad vi förväntade oss för Q2. Fastighetsuppvärderingar var på den låga sidan, men vi ser det mest som timingeffekter och bedömer att den nya räntemiljön kommer att ha positiva värderingseffekter. Efter lägre skuldsättning genom sålda tillgångar sänker vi vår förväntade rabatt från 20% till 15% av NAV. Den lägre rabatten och kursnedgången får oss att höja riktkursen till Köp (Behåll), trots lägre vinstestimat och fastighetsvärderingar. Vi höjer riktkursen till 18,1 SEK (18).

Q3

Driftnettot var 2% svagare än vi hade förväntat oss och förvaltningsresultatet var 11% svagare, drivet av högre finansieringskostnader. Fastighetsuppvärderingar var en besvikelse och steg med 327 MSEK under kvartalet (+0,6%), jämfört med vår förväntan på 508 MSEK, men vi tror att dessa kommer senare istället.

Uppgradering till Köp (Behåll)

Genom avyttringar på nästan 5 miljarder SEK, sedan slutet på juni, kommer skuldsättningen att minska, vilket får oss att sänka vår förväntade rabatt till 15% (20%). Anledningen till rabatten är den höga exponeringen mot Kista (cirka 25% av bokfört värde), där vi ser vakansgrader på 20%. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 18,1 SEK (18) och höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Alimak Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:129,80 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Svagare än förväntat

Alimaks Q3-rapport var 5% sämre än marknadens förväntningar avseende intäkter och 2% sämre när det gäller justerad EBITDA. Orderingången var 13% sämre än våra förväntningar då vi hade trott att orderingången inom Construction skulle studsa tillbaka efter ett svagt Q2. Vi är något mer försiktiga angående den operationella utvecklingen på kort sikt men anser att potentialen i Industrial Equipment och inom After Sales (kombinerat 76% av försäljningen) är tillräckligt attraktiv för att motivera Köp. Vi sänker riktkursen till 145 SEK (167).

Svag orderingång

Orderingången inom Construction (17% av försäljningen) minskade med 10%, varav -13% organiskt. Marknadsosäkerhet i Storbritannien och Norden var de huvudsakliga anledningarna. Den underliggande byggverksamheten verkar dock stark vilket kan ses inom verksamheten för Rental. Alimak ser inte heller ut att förlora marknadsandelar, vilket gör att den huvudsakliga påverkan bör vara kortsiktig. En EBITA-marginal på 14,6%, trots lägre volymer visar på flexibiliteten att lägga om produktionen mot andra affärsområden.

Marginalexpansion fortsätter inom Industrial Equipment

Den viktigaste positiva överraskningen i rapporten var att EBITA-marginalen studsade tillbaka till 6% (4,5% förväntat), vilket i huvudsak är drivet av förbättringen inom BMU. Vi bedömer att marginalen kan fortsätta förbättras och nå målet på 8% till slutet av 2020p.

Mål på medellång sikt svåra att nå

Vd tror fortsatt att Alimak kan nå marginalmålet (15% justerad EBITA-marginal) till Q4 2019 trots utmanande marknadsvillkor. Vi bedömer att det kommer att vara svårt att nå och tror istället att det kan nås till slutet av 2020p.

Värdering

Även om vi är mer försiktiga till verksamhetens kortsiktiga utveckling bedömer vi att orderingången bör komma tillbaka så länge den underliggande byggmarknaden visar styrka. Vi justerar ned våra estimat och sänker riktkursen till 145 SEK (167). Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering med WACC 8,4%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig EBIT-marginal på 15%.

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:730,00 SEK
Pris:477,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-24 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket

I går kväll rapporterade Millicom intäkter och resultat i linje med konsensus. I Latinamerika växte tjänsteintäkter, EBITA och operativt kassaflöde organiskt med 1%, 1% och 10%. Helårsguidningen för tjänsteintäkterna sänktes från 3-5% till 2% och EBITDA-tillväxten sänktes från 4-6% till 2,5% medan operativt kassaflöde behölls på 5-9% i tillväxt (8% hittills i år). Vi bedömer dock att dessa förändringar redan till stor del återspeglas i konsensus och vi bedömer att estimaten blir oförändrade efter Q3. Vi upprepar Köp och riktkursen 730 SEK.

Utveckling

I Latinamerika växte tjänsteintäkterna inom Home med 7,2% medan B2C Mobile minskade med 1,7% tyngt av kontantkort medan det viktiga abonnemangssegmentet fortsatte att växa. B2B minskade med marginella 0,5% efter svåra jämförelsetal, men där Q4 kommer att innehålla lättare jämförelsetal.

Värdering

Vår riktkurs på 730 SEK baseras på vår summan-av-delarna med 9-17% i kostnad för eget kapital beroende på marknad. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 643,3 0,1% 2,0% 22,5%
OMXS30 1 725,9 -0,1% 2,9% 22,5%
OMXH25 4 135,5 0,6% 2,3% 12,2%
OMXC20 1 040,6 0,0% 1,0% 16,7%
OSEBX 891,9 -0,8% 0,5% 11,6%
OMXBB 972,3 0,0% 0,3% 11,3%
Dow Jones 26 834,0 0,2% -0,6% 15,0%
S&P500 3 004,5 0,3% 0,5% 19,9%
Nasdaq C 8 119,8 0,2% -0,1% 22,4%
SX5E 3 606,9 0,1% 0,2% 20,2%
DAX 12 798,2 0,3% 1,0% 21,2%
CAC40 5 653,4 -0,1% -0,8% 19,5%
RTS 1 392,5 0,3% 3,3% 30,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,2 2,5% 2,9% 13,7%
Guld 1 494,5 0,6% 0,6% 16,8%
Silver 17,5 -0,5% 1,6% 13,4%
Aluminium 1 712,0 0,3% 0,5% -8,4%
Bly 2 236,0 0,0% 2,9% 11,3%
Koppar 5 773,0 -0,4% 1,6% -3,2%
Nickel 16 395,0 2,3% -3,6% 54,7%
Zink 2 510,0 0,3% 2,8% 0,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,90 1,30 7,10
Sverige, 10 år -0,05 2,10 6,90
Norge, 10 år 1,30 -2,20 4,90 -49,40
Tyskland, 10 år -0,40 -2,20 -1,30 -63,90
GB, 10 år 0,68 -1,90 -2,50 -65,59
USA, 10 år 1,76 -0,79 1,51 -92,36
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,73 -0,1% -0,9% 5,9%
USD / SEK 9,66 0,1% -1,5% 8,9%
GBP / SEK 12,44 -0,1% -0,9% 10,2%
NOK / SEK 1,05 -0,1% -1,2% 3,0%
DKK / SEK 1,44 -0,1% -0,9% 5,8%
CAD / SEK 7,37 0,0% -0,7% 13,6%
CHF / SEK 9,75 -0,1% -0,9% 8,4%
JPY / SEK 0,09 0,0% -1,3% 10,0%
EUR / USD 1,11 -0,1% 0,6% -2,8%
USD / JPY 108,62 0,1% -0,2% -1,0%
EUR / GBP 0,86 0,1% 0,0% -3,9%
AUD / USD 0,68 -0,3% 1,5% -2,8%
USD / CAD 1,31 0,0% -0,8% -4,1%
GBP / USD 1,29 -0,2% 0,6% 1,1%
USD / NOK 9,16 0,1% -0,3% 5,8%
EUR / NOK 10,18 0,0% 0,3% 2,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna höll sig strax ovanför nollstrecket på onsdagen, då investerare utvärderade ett antal delårsrapporter, bland annat från Boeing och Caterpillar.

Flera halvledarbolag tyngde index men Apple drog åt andra hållet efter en höjd riktkurs.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,2 procent till 26.834. Det bredare S&P 500 steg 0,3 procent till 3.005, medan Nasdaqs kompositindex ökade 0,2 procent till 8.120.

Sektorsvis var det råvarubolag som gick allra bäst, då oljepriset steg under kvällen sedan de amerikanska lagren av råolja oväntat sjönk förra veckan.

Caterpillar rapporterade vinst och intäkter som var klart under analytikernas förväntningar och verkstadsbolaget sänkte även sin egen vinstprognos för helåret markant. Investerare reagerade dock positivt på Caterpillars aviserade produktionsnedskärningar och aktien steg 1,2 procent.

Boeing visade upp svaga siffror till följd av flygförbudet av modellen 737 Max. Aktien steg dock 1,0 procent då bolaget uttryckte optimism att 737 Max-planen kommer att vara i trafik igen innan nyår.

Eli Lilly backade 2,2 procent, trots att bolagets justerade vinst för tredje kvartalet var något högre än förväntat. Intäkterna var dock lägre än vad analytikerna hade räknat med.

Chiptillverkaren Texas Instruments föll 7,5 procent. Bolaget intäkter för det gångna kvartalet var lägre än analytikerna trott, och bolaget lämnade dessutom en svagare intäktsprognos än väntat med hänvisning till en nedgång i efterfrågan.

Även flera andra chiptillverkare gick tungt på onsdagen däribland Broadcom, Intel och Nvidia.

Vitvarutillverkaren Whirlpool steg 1,0 procent även om rapporten efter tisdagens stängning inte riktigt uppnådde investerares förväntningar.

Apple har fått höjd riktkurs av Morgan Stanley från 247 till 289 dollar, med hänvisning till teknikjättens kommande lansering av streamingtjänsten TV+. Aktien steg 1,3 procent till 243 dollar.

Nike meddelade på tisdagskvällen att vd Mark Parker avgår nästa år. Beskedet kom kort efter avslöjandet att Nikes Oregon Projects huvudtränare Alberto Salazar befunnits skyldig till dopning av sina adepter. Nike sjönk 3,4 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 1 punkt till 1,77 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Onsdagens Stockholmsbörs präglades av att det var en av innevarande rapportsäsongs mer intensiva dagar. ABB fanns bland kursvinnarna i delårsfloden medan den rapporterande banktrion Swedbank, SEB och Handelsbanken alla tappade på börsen. MTG-avknoppningen Nent rusade efter ett satellitavtal med Telenor.

Vid börsstängning var OMXS30 ned med 0,1 procent till nivån 1.726, en förbättring från lägre nivåer tidigare på dagen. Aktier för drygt 22 miljarder kronor bytte ägare under dagen. Bland andra Europabörser var utvecklingen lite blandad.

ABB blev vinnare inom storbolagsindexet med ett kurslyft på 3,4 procent. Kraft- och automationsbolaget redovisade ett starkare rörelseresultat och marginalförbättringar. Analytikernas jämförelsetal var samtidigt svårtolkade, givet en omvärdering av ett projekt inom Industrial Automation i Sydafrika.

Ståltillverkaren SSAB pendlade under dagen mellan minus och plus i spåren av en blek kvartalsrapport. A-aktien stängde slutligen på -0,1 procent.

Blickarna riktades också mot bankaktier efter att Swedbank, SEB och Handelsbanken släppt rapporter med efterföljande kursnedgång. Sämst gick det för Swedbank-aktien som tappade 4,5 procent. Rörelseresultat för tredje kvartalet var lägre än väntat efter oväntat höga kostnader. Nya vd:n Jens Henriksson talade om att anti-penningtvättsåtgärder drivit upp kostnaderna i kvartalet

Handelsbanksaktien inledde dagen uppåt men vände sedan ned och slutade på -1,4 procent. Bankens resultat var lägre än väntat, sänkt av omstruktureringskostnader. Med dessa borträknade var rörelsen starkare än väntat.

SEB:s rapport var ungefär i linje med förhandstipsen och aktien klarade sig med -0,5 procent lite bättre än branschkollegorna. Även Nordea fick sig en släng av kursbaissen och sjönk 1,4 procent. Nordea öppnar sina böcker i arla morgonstund på torsdagen.

Utanför rapportflödet rusade Nent över 15 procent efter beskedet om avtal med norska Telenor för att slå ihop Viasat Consumer med Telenors Canal Digital.

Telia backade drygt 1 procent men handlades de facto upp justerat för halvårsutdelningen på 1:18 kronor per aktie som avskildes på onsdagen.

Intrum, en av Nordens mest blankade aktier, steg 7,4 procent efter rapport.

Gymkedjan Sats noterades till kursen 23:50 norska kronor på Oslobörsen, vilket var i botten av det indikativa intervallet 23:50-28 kronor. Aktien stängde sin första börsdag på 21:71 kronor, nära 8 procent under introduktionskursen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Alfa Laval Köp 230 SEK 2,87 2,87
AstraZeneca Köp 7,700 GBX 0,91 0,94
Axfood Behåll 200 SEK 2,53 na
Betsson Behåll 72 SEK na na
BillerudKorsnäs Minska 93 SEK na na
Boliden Köp 270 SEK 4,92 na
Bulten Behåll 67 SEK na na
Dometic Group Köp 93 SEK 1,38 1,54
Gränges Köp 115 SEK na na
Haldex Köp 65 SEK 1,1 na
Hexpol Hold 82 SEK na na
Ica Gruppen Minska 415 SEK 5,90 na
JM Behåll 275 SEK na na
Kinnevik Köp 322 SEK na na
Lindab Behåll 115 SEK na na
Scandic Hotels Group Köp 107 SEK na na
Pandox Köp 225 SEK na na
Nokia Köp 6 EUR na na
Nordea Bank Köp 8 EUR 0,16 na
Wihlborgs Fastigheter Köp 175 SEK na na
Equinor Köp 225 NOK 2,4 na
Fortum Minska 16 EUR na na
Peab Köp 100 SEK 2,33 2,11

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 02:30 PMI (prel) okt 48.9 / 52.8 / 51.5
EMU 10:00 PMI ( prel) okt 46.0/52.0/50.4 45.7 / 51.6 / 50.1
USA 14:30 Order varaktiga varor (prel) sep -0.8 % / -0.4 % 0.2 % / 0.5 %
USA 15:45 PMI (prel) okt 51.1 / 50.9 / 51.0
USA 16:00 Försäljning nya hem sep 710k / -0.4 % 713k / 7.1 %
09:30 Riksbanken: räntebesked
13:45 ECB: räntebesked

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Bonava SE0008091581 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0012455673 1, 3
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 4, 6
Trelleborg SE0000114837 3
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
SSAB SE0000171100 3
Klövern SE0006593919 3, 4
Alimak Group SE0007158910 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.