logo
Dagens analyser - tisdagen den 29 oktober 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-10-29 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-10-29 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,7% DJI 0,5% NASDAQ 1,0%
654,2 1 760,3 27 090,7 8 326,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Hemfosa Köp 107 (105) SEK
Sagax Minska 105 (85) SEK
Corem Property Group Köp 24,8 (22,5) SEK
NCC Behåll 165 (170) SEK
Essity Köp 340 (325) SEK
AstraZeneca Köp 8000 (7700) GBX

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:73,96 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 08:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 15:09.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket

MTG rapporterade idag försäljning och justerad EBITDA som var 4% respektive 57% sämre än våra förväntningar. Den organiska försäljningen var oförändrad i Q3, ned med 7% från Q2. eSports växte organiskt med 7%, medan Gaming minskade med 2%, till följd av timing från kampanjer och svåra jämförelsetal från Q3 2018. eSports och eSports/Gamings intäkter var i linje med förväntningarna, förutom för Gaming som var 6% sämre än vår förväntan. Justerad EBITDA inom eSports på -54 MSEK och Gaming på 118 MSEK var 10 MSEK under förväntningarna. MTG upprepade utsikterna för 2019 avseende den organiska tillväxten på 8-12% och en marginal på cirka 5%, exklusive förlusten inom segmentet ”Other”. MTG har också inlett en översyn av Gaming-vertikalen, vilket skulle kunna resultera i en exit eller bildandet av ett joint-venture med externa partners. MTG har också inlett ett effektiviseringsprogram som sänker de centrala kostnaderna med cirka 60-70 MSEK per år. Till sist undersöker de också en parallellnotering i USA.

Värdering

Vår 12-månaders riktkurs återspeglar en kassaflödesbaserad summan-av-delarna med 9% i kostnad för eget kapital. Värderingen för eSports motsvarar 2x EV/försäljning för 2020p. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 120 SEK.

ÅF Pöyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:195,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 09:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 14:25.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket - svagare inom Infrastruktur och Industrial & Digital Solutions

Resultatet var cirka 5% svagare än väntat till följd av sämre marginaler inom Infrastructure och divisionerna för Industrial & Digital Solutions. En svagare start på kvartalet och sämre utveckling i Danmark är förklaringen till den sämre utvecklingen för Infrastructure. ”Gamla” Pöyry fortsätter att utvecklas väl och integrationen går bra. För att öka lönsamheten förlängs effektivitetsåtgärderna till 2020. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion med cirka 3%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 235 SEK.

Svagare Q3 än väntat

Justerad EBITA uppgick till 345 MSEK för Q3, vilket var 5,5% lägre än Infront konsensus på 365 MSEK. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6%, jämfört med vår förväntan på 7,8%. Organisk tillväxt uppgick till 1,1% medan vår förväntan var 4%. Totala synergier på 180 MSEK vid utgången av 2019 upprepades. Dock, för att höja lönsamheten förlängs effektivitetsarbetet in i 2020.

Överlag goda utsikter

Utsikterna för ÅF:s marknader är generellt stabila men bolaget upplevde en viss svaghet inom vissa segment under kvartalet. Inom Infrastructure var efterfrågan fortsatt god trots en svag start på kvartalet. Industrial & Digital Solutions märker fortfarande av effekter från nedgången inom bil- och tillverkningsindustrin medan andra segment ser en god efterfrågan. Divisionerna för Process Industries och Energy visar en stabil utveckling.

Köp och riktkurs 235 SEK

Vi baserar vår riktkurs på en kombination av en P/E-multipel på 16x för 2020-2021p, en summan-av-delarna och en kassaflödesvärdering. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 235 SEK.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,00 EUR
Pris:12,44 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 09:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 11:07.

EFTER RAPPORT

Q3: Första intrycket – svag guidning för Q4

Även om guidningen för Q4 (operativt EBIT i intervallet 100-180 MEUR) inte ändrar vår positiva syn på aktien är vi besvikna över den kortsiktiga guidningen, vilket kommer att sänka estimaten för 2019p med cirka 5%. Bolaget är i utmärkt skick och vi fortsätter att se utsikterna för nästa år som robusta. Till slutet av nästa kommer bolag att dra nytta av konverteringen av pappersbruket i Oulu och vi anser att aktien erbjuder gott värderingsstöd i de flesta troliga ekonomiska scenarion för 2020-2021p. Vi anser också att den nya rapporteringsstrukturen med det nya affärsområdet Forestry kommer att öka transparensen och ta fram dolda värden. Vi upprepar Köp och riktkursen 13 EUR.

Blandad Q3-rapport men något över våra prognoser

Operativ EBIT för Q3 uppgick till 231 MEUR, vilket var över vår prognos på 210 MEUR, men i linje med konsensus. För de olika divisionerna var utvecklingen blandad. Consumer Board och Paper hade bättre resultat än vi väntat oss efter gynnsamma priser. Resultatet inom Bio Materials var lägre än våra förväntningar då leveranserna (-16% å/å) var mycket sämre än våra antaganden. Kassaflödet var starkt och uppgick till 347 MEUR, då bolaget kunde frigöra 323 MEUR i rörelsekapital. Nettoskulden uppgick till 3 973 MEUR vid utgången av Q3, ned med 228 MEUR.

Guidning för Q4 väsentligt under konsensus

Ledningen ger en guidning om operativ EBIT i intervallet 100-180 MEUR för Q4, medan kostnaderna för planerat underhåll i Q4 väntas ligga på samma nivå q/q och å/å. Inför Q3-rapporten förväntade konsensus EBIT på 218 MEUR för Q4. Med antagande om att mittpunkten i intervallet uppnås skulle helårets EBIT på 982 MEUR vara 7% lägre än konsensus förväntan på 1 051 MEUR.

Temporärt bakslag

Även om den svaga guidningen för Q4 inte ändrar vår positiva syn på aktien är vi besvikna över guidningen. Med hänsyn till aktiens utveckling den senaste tiden är det rimligt att den faller tillbaka några procent under dagens handel. Det bör dock noteras att Q3 och Q4 alltid är säsongsmässigt svagare, då bolaget planerar in det mesta av underhållsstoppen under de två kvartalen. Vi baserar vår riktkurs på 13 EUR på P/E 13x för 2021p och en direktavkastning på 3,8%. Vi upprepar Köp.

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:72,00 USD
Pris:81,48 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-28 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 09:35.

EFTER RAPPORT

Helårsguidning sänks igen, försiktiga utsikter

Som förväntat saktade den bättre utvecklingen än marknaden in under Q3 (460 punkter jämfört med 850 punkter H1), medan justerad EBIT-marginal förbättrades sekventiellt med 9%. I stort sett enligt förväntan förväntar sig Autoliv nu att nå den lägre delen av intervallet för helårsguidningen. Vi upprepar Behåll och riktkursen 72 USD.

9% justerad EBIT-marginal i Q3

Autolivs försäljning för Q3 var precis enligt estimatet på 2,03 miljarder USD. Försäljningen växte organiskt med 1,2%, vilket innebär en bättre utveckling än marknaden med 4,6%, vilket i huvudsak förklaras av Kina (16,8%). Justerad EBIT nådde 183 MUSD med en marginal på 9%, 2% under konsensus med fortsatt motvind från råmaterialkostnader (primärt stål och nylon), medan vi noterar en positiv påverkan med 10 punkter från verksamheten då en ogynnsam produktmix mer än motverkas av lanseringsrelaterade kostnader och besparingar.

Guidning sänks igen

Autoliv sänker guidningen för helåret till den lägre delen av det tidigare intervallet och förväntar sig nu en organisk tillväxt på 1% efter en mer utmanande marknad och en justerad marginal på cirka 9%, vilket dock medför begränsade estimatrevideringar. Vi sänker vår prognos för organisk tillväxt till 1,1% (från 1,9%) och vår justerade EBIT-marginal till 9% (från 9,2%). Då bolaget inte ser någon förbättring i marknaden i närtid kommer de att fokusera på kostnadseffektivitet, som bör resultera i årliga besparingar på 60 MUSD till slutet av 2020.

Kapitalmarknadsdag 19 november

Autoliv kommer att hålla kapitalmarknadsdag den 19 november i Ogden, Utah. Bolaget kommer att sprida ljus över tillväxten på medellång sikt, marginaler och avkastning. Vi bedömer att försäljningsmålet på 10 miljarder USD kommer att nås till 2024 medan marginalmålet på 13% verkar vara utom räckhåll.

Behåll, riktkurs 72 USD

Vi upprepar Behåll och riktkursen 72 USD. Autoliv handlas till 9,7x EV/EBIT och 12,1x vinsten för 2020p.

Resurs Holding

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:59,35 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Swedbank 2019-10-29 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 08:52.

EFTER RAPPORT

Lägre kostnader motverkar svagare räntenetto

Resurs Holdings resultat för Q3 var något svagare än vi hade förväntat oss på rörelseresultatnivå, med en besvikelse avseende totala intäkter, drivet av svagare räntenettomarginal än väntat, men motverkat av en väsentligt bättre kostnadsnivå. Vi bedömer att marknadens fokus kommer att vara på den negativa trenden för räntenettomarginalen och hur hållbar den låga kostnadsnivån är. Vi förväntar oss att aktien öppnar ned i relation till marknaden under dagens handel. Vi upprepar Behåll och riktkursen 58 SEK.

P/L

Resurs Holding rapporterade ett resultat för skatt på 416 MSEK, 0,7% under vårt estimat. Totala intäkter blev 952 MSEK, 2,9% under vårt estimat. Räntenettot var 733 MSEK, 2,5% under vårt estimat med räntenettomarginal på 9,5%, jämfört med förväntade 9,7%. Lånebokstillväxten var 2,6% under kvartalet mot vår förväntan på 2,4%. Totala kostnader var 353 MSEK, vilket var 6% lägre än vår prognos och upp med endast 1,4% å/å. Kreditförlusterna uppgick till 157 MSEK eller 204 punkter, i linje med vår förväntan. CET1-kvoten uppgick till 13,6% (vår förväntan 13,8%).

Värdering

Vi värderar Resurs Holding genom en modell baserat på överskottskapital. Med en antagen kostnad för det egna kapitalet på 11,5%. Banken handlas för närvarande till 2020p pris/bokfört värde på 1,6x och P/E på 9,2x. Vi upprepar Behåll och riktkursen 58 SEK.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:340,00 SEK
Pris:303,70 SEK
Analytiker:Karel Zoete
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 08:22.

UPPDATERING

Det bästa återstår

Baserat på mycket starkare än väntade intäkter och resultatmomentum under H2, höjer vi helårsestimatet med 7% och riktkursen med 5%. Q3-resultat slog våra förväntningar på alla rader och EBITA med 10%, samtidigt som medvinden från råmaterialkostnader kommer att vara starkare i Q4 och kostnadsbesparingarna öka q/q. Risken ligger därför på uppsidan och vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 340 SEK (325).

Q4 och Q1 2020 kommer att vara ännu bättre

Vi förutser ännu starkare resultat under Q4 och Q1 2020 från lägre råvarukostnader. Kostnadsbesparingar kommer också att accelerera i Q4. I Q3 hölls de tillbaka av bonusavsättningar, pensioner och uppstartskostnader. Kostnadsbesparingar för sålda varor på 92 MSEK i Q3 väntas öka till 150-250 MSEK i Q4 och därtill kommer besparingar för administrativa kostnader på 100 MSEK. Volymtillväxten kommer att mattas då jämförelsetalen i Kina blir tuffare.

Mix bidrar till tillväxt och marginaler

De bättre än väntade intäkterna var av god kvalitet med accelererande pris/mix och volymtillväxt. Mixeffekter var synliga inom alla enheter och var ofta baserade på innovationer. Det senare var fallet för Professional Hygiene medan Consumer Tissue växte varumärkesvolymerna medan volymerna under egna varumärken reducerades för att öka avkastningen. Inom Personal Care var återgången till tillväxt inom medical viktig och lanseringen av ”femcare”-produkter i Kina var också en viktig bidragsgivare till tillväxten.

Ändrade antaganden

För 2019 höjer vi antagandet om jämförbara försäljning till 4,7% (3,8%) och EBITA-marginalen från 12,1% (11,7). Vi förväntar oss att det fria kassaflödet överstiger 11 miljarder SEK, jämfört med 6 miljarder SEK 2018.

Värdering

För att nå riktkursen 340 SEK (325) använder vi en kombination av en kassaflödesvärdering (9% COE, 6,2% WACC, 2% långsiktig tillväxt) samt konkurrent- och historiska multiplar. Vi upprepar Köp.

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:203,00 SEK
Pris:172,85 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-28 kl. 14:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 08:22.

UPPDATERING

Uppmuntrade efter det sista mötet med vd:n

Vi gick ut från vårt sista möte med vd:n innan hans flytt till ABB och kände oss uppmuntrade. Han lämnar Sandvik i god form. Det finns inga tecken på att SMS ska vända de kommande månaderna, men besparingarna genomförs snabbare än väntat och det finns inga tecken på att efterfrågan från gruvindustrin har minskat. Separationen av SMT pågår och bör slutföras i mitten av nästa år. Även om det i slutändan är upp till styrelsen, säger vd:n att han har svårt att se SMT stanna i Sandvik. Vi bedömer att marknaden inte belönar Sandvik för de strukturella förändringar som bolaget har genomgått. Vi upprepar Köp och riktkursen till 203 SEK.

Ingen vändning för SMS i sikte...

Det finns ingen synlig vändning i SMS - Q4 kommer sannolikt att vara sämre än Q3, men besparingar har implementerats snabbare än vi hade förväntat oss, vilket är uppmuntrande. Företaget kommer att fortsätta minska lagren, men med starka lagerneddragningar under Q4 2018 kommer effekten ändå att vara positiv. Divisionen kommer att fortsätta att göra förvärv, både inom den traditionella verksamheten men också för att öka den tekniska portföljen. Svåra tider leder vanligtvis till lägre värderingar och med en mycket stark balansräkning anser Sandvik att de borde kunna dra fördelar av detta.

...men Mining fortsätter att prestera bra

Sandvik är nöjt med Mining & Rocks (SMRT) struktur – den största tillväxt kommer att vara organisk. Det finns ingen synlig avmattning. På frågor om skillnaden i tillväxt mellan Sandvik och Epiroc sa vd:n att den främsta orsaken till eventuella skillnader är på grund av timing - utrustningsorder är volatila. En viktig skillnad är att Sandvik har mycket större ytborrar än Epiroc. Gällande automatisering är företagen på samma nivå; Sandvik är i framkant på last och drag, medan Epiroc på borrning. Båda företagen arbetar hårt och automatiseringen fortsätter att växa snabbt.

SMT-avknoppning kommer troligen att hända

Material Technologies’ (SMT) orderbok är ungefär ett år nu. Efterfrågan på standardprodukter har varit svag, men efterfrågan på olja och gas förblir stark. Separationen fortsätter och bör slutföras i mitten av nästa år. Beslutet är i slutändan upp till styrelsen, men vd:n har svårt att se att SMT förblir en del av Sandvik. Separationskostnaderna är stora och om avsikten inte är att gå igenom en avknoppningen borde de inte ha varit villiga att ta på sig kostnaderna. Vår riktkurs beräknas med hjälp av en blandning av målmultiplar (17x P/E och 13x EV/EBIT på intäkter för 2021p, diskonterade tillbaka till slutet av 2019), en summan-av-delarna samt en kassaflödesvärdering (WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och marginal på 18%) . Vi upprepar Köp och riktkursen till 203 SEK.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:310,00 SEK
Pris:266,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Ännu ett solitt resultat

Intrum rapporterade underliggande EBIT som var 2% bättre än våra och konsensus förväntningar. Enligt vår mening visar Intrum åter ett solitt momentum. För Q4 förväntar vi oss att omstruktureringskostnader, som sköts fram från Q3, kommer att tynga resultatet, men den underliggande utvecklingen väntas vara stark, till följd av kontinuerliga effektivitetsförbättringar såväl som från integrationen av bolagets joint-venture med Piraeus Bank. Vi upprepar Köp och riktkursen 310 SEK.

På rätt väg

Q3-resultatet var 2% över vårt förväntade justerade EBITA-estimat, vilket visar att verksamheten är på rätt väg. Som förutsett hade kvartalet säsongsmässig svaghet, men med starkt underliggande momentum, med intäkter som var upp 19% å/å och förbättrad effektivitet då justerad EBIT steg med 34% å/å. Enligt ledningen har prisbilden fortsatt att förbättras under 2019, med en genomsnittlig IRR på köpta portföljer som är 50 punkter högre å/å. Omstruktureringsprogrammet är på god väg enligt ledningen, som uppgav att de var säkra på att kunna realisera 60 MEUR i kostnadsbesparingar för 2020. Intrum hade lägre omstruktureringskostnader än vi hade räknat med under Q3, så vi flyttar fram dessa till Q4. Intrum meddelade också att avtalet med Piraeus Bank har slutförts, vilket vi bedömer kommer att ha en positiv påverkan på EBIT med 130 MSEK under kvartalet. För Q4 förväntar vi oss en nedgång i nettoresultatet q/q på 26%, givet de cirka 600 MSEK i omstruktureringskostnader. Dock, på en justerad basis förväntar vi oss en ökning med 20% på sista raden. Givet att resultatet i stort sett var i linje med vår förväntan gör vi endast mindre ändringar i våra estimat för 2019-2021p.

Värdering

Vi värderar Intrum med en kassaflödesmodell. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum till EV/EBITDA på 9,2x och P/E på 8x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 4,1-7,1% för 2019-2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 310 SEK.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:157,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef Fastigheter
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Vinsten återhämtar sig, men i en långsammare takt

Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen från 170 SEK till 165 SEK, på grund av justeringar i VPA med 10%, 3% och 3% för 2019-2021p. Medan Q3 var sämre än våra estimat noterar vi att EBIT återhämtade sig, vilket vi också förväntas se under Q4. Dessutom ökar orderstocken med 9% under året, vilket ger en bra synlighet, där marknadsutsikterna är stabila. Vi behåller vår VPA oförändrad. Förhoppningarna om en snabbare återhämtning av marginalen har drivits bort, men med fortsatt tillväxt i EBIT/VPA å/å kommer aktien troligen att visa sig vara motståndskraftig.

Återställning av lönsamheten är på väg, men ledtiderna är långa

2018 var ett "förlorat" år för NCC:s intäkter. Med gynnsamma jämförelser växte EBIT kraftigt under året. Vi förväntar oss också en återhämtning å/å under Q4. Fortfarande är ledtiderna inom byggandet långa och vi förväntar oss inte att NCC kommer att uppnå en EBIT-marginal på 4%, som i vår prognos för 2021p.

Stabil efterfrågan bör fortsätta på kort- och medellång sikt

NCC:s orderstock minskade med 2% på grund av säsong, men ökade 9% å/å. En negativ drivkraft är bostadssegmentet (där NCC inte har någon direkt exponering, utan bygger på andras vägnar), medan infrastrukturen växer och den kommersiella byggverksamheten är stabil. Sammantaget anser vi att synligheten för NCC och dess nordiska konkurrenter är solid fram till 2020p.

Förbättring av kassaflödet under Q4

Medan ökade pensionsskulder påverkade den totala nettoskulden negativt, sjönk den mer relevanta justerade nettoskulden/EBITDA från 2,5x till 2,1x. Vi anser att vår utdelningsprognos för 2019p är säker, baserad på cirka 51% utbetalningsgrad, vilket get en direktavkastning på 3,2%.

Upprepar Behåll, men sänker riktkursen från 170 SEK till 165 SEK

Vi sänker VPA för 2019-2021p med 10%, 3% respektive 3%. För att återspegla negativa uppskattningsrevisioner sänker vi också vår riktkurs från 170 SEK till 165 SEK, vilket är baserat på en blandning av en summan-av-delarna och historiska- samt konkurrentmultiplar. Vi upprepar Behåll.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8 000,00 GBX
Pris:7 438,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-29 kl. 08:22.

UPPDATERING

Remarkabel försäljningstillväxt

AstraZenecas Q3-försäljning slog förväntningarna med 18% i tillväxt från en redan hög nivå i Q3 2018. Våra prognoser höjs med 2-4% för kommande år, drivet av bättre produktförsäljning med särskild styrka inom tillväxtmarknaderna. Det positiva, men begränsade resultatet från Imfinzis POSEIDON-studie ger AstraZeneca två chanser att få en påverkan på den stora lungcancermarknaden. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 80 GBP (77).

Försäljningsprognoser höjs

Tillväxtmarknader, inklusive Kina, utvecklas fortfarande mycket bättre än förväntat. Även efter att ha tagit in bolagets försiktigare budskap om Kina förväntar sig AstraZeneca fortfarande att tillväxtmarknaderna växer med tvåsiffriga tal. Det kan innebära viss uppsida i vår modell då vi enbart räknar med 9-10% tillväxt för tillväxtmarknaderna. Vi höjer estimaten för Lynparza, Imfinzi, Fasenra och Brilianta och för mogna läkemedel som Symbicort och Pulmicort. I linje med bolagets kommentarer sänker vi övriga intäkter för 2019. Kombinerat med högre skattesats innebär det att kärn-VPA inte stiger trots den starka försäljningstillväxten. VPA för kommande år höjs dock med 2-4%.

Calquence-optimism bör stiga

Det fanns andra positiva faktorer vid sidan om siffrorna. AstraZenecas budskap kring Calquence var klart positivt under telefonkonferensen avseende möjligheterna på CLL-marknaden. Vd, Pascal Soriot, tror att Calquence har ”enorm potential”. Konsensus räknar hittills med att Calquence enbart når en försäljning på 1,58 miljarder USD för 2024. Våra prognoser är mycket högre på 2,25 miljarder USD.

Höjd riktkurs

Våra VPA-prognoser är 15% över konsensus för 2022-2024p. Konsensus kommer säkert att stiga efter Q3-rapporten, men vi ser en stor uppsida i försäljningen för AstraZeneca. Vi höjer riktkursen till 80 GBP (77) baserat på nuvärdet av summan-av-delarna.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 654,2 0,5% 1,9% 24,6%
OMXS30 1 760,3 0,7% 2,1% 25,0%
OMXH25 4 140,4 0,6% 0,9% 12,4%
OMXC20 1 057,5 0,9% 2,8% 18,6%
OSEBX 911,4 1,0% 1,3% 14,0%
OMXBB 975,9 0,0% 0,7% 11,7%
Dow Jones 27 090,7 0,5% 1,0% 16,1%
S&P500 3 039,4 0,6% 1,1% 21,2%
Nasdaq C 8 326,0 1,0% 2,0% 25,5%
SX5E 3 625,7 0,0% 0,7% 20,8%
DAX 12 941,7 0,4% 1,5% 22,6%
CAC40 5 730,6 0,1% 1,5% 21,1%
RTS 1 411,9 -0,7% 3,4% 32,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,6 -0,7% 4,4% 14,4%
Guld 1 492,4 -1,4% 0,1% 16,7%
Silver 18,1 -0,4% 1,9% 16,7%
Aluminium 1 727,0 1,0% -0,5% -7,6%
Bly 2 232,0 -0,6% 1,4% 11,1%
Koppar 5 888,5 0,4% 1,2% -1,3%
Nickel 16 680,0 -1,2% 3,0% 57,4%
Zink 2 577,0 1,3% 3,1% 2,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 0,30 2,70 9,00
Sverige, 10 år -0,01 2,40 2,90
Norge, 10 år 1,40 7,10 10,60 -38,80
Tyskland, 10 år -0,33 4,30 2,00 -57,10
GB, 10 år 0,72 5,70 -1,20 -61,09
USA, 10 år 1,85 5,22 6,03 -83,35
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,77 0,2% 0,4% 6,2%
USD / SEK 9,71 0,2% 0,9% 9,5%
GBP / SEK 12,48 0,4% -0,1% 10,5%
NOK / SEK 1,05 0,0% 0,0% 2,9%
DKK / SEK 1,44 0,2% 0,4% 6,1%
CAD / SEK 7,43 0,2% 1,2% 14,4%
CHF / SEK 9,74 0,0% 0,0% 8,3%
JPY / SEK 0,09 -0,2% 0,5% 10,2%
EUR / USD 1,11 0,0% -0,5% -3,0%
USD / JPY 109,01 0,4% 0,4% -0,6%
EUR / GBP 0,86 -0,1% 0,5% -3,9%
AUD / USD 0,68 0,1% -0,3% -2,9%
USD / CAD 1,31 0,0% -0,3% -4,3%
GBP / USD 1,29 0,2% -1,0% 1,0%
USD / NOK 9,21 0,2% 0,9% 6,3%
EUR / NOK 10,21 0,3% 0,4% 3,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna steg på måndagen efter positiva signaler i handelskonflikten mellan USA och Kina. Även flera starka delårsrapporter gav stöd.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,5 procent till 27.090. Det bredare S&P 500 steg 0,6 procent till 3.039, och var under dagen uppe på ny rekordnivå, medan Nasdaqs kompositindex hade ökat 1,0 procent till 8.326.

Sektorsvis var det teknik och kommunikation som gick bäst, medan kraftbolag var den sektor som gick sämst.

I handelskonflikten mellan USA och Kina sade Donald Trump på måndagen att USA ligger "före tidtabellen" när det gäller stora delar av Kina-avtalet.

Musikstreamingbolaget Spotify steg drygt 16 procent efter att kraftigt ha överträffat resultatförväntningarna i tredje kvartalet. En stor del av resultatet härrörde dock från den fallande aktiekursen under förra kvartalet, vilket kraftigt minskat Spotifys kostnader relaterade till personaloptioner.

Juveleraren Tiffany rusade drygt 31 procent till cirka 130 dollar, sedan det franska lyxkonglomeratet LVMH bekräftat sitt intresse att köpa bolaget, till en kurs som uppskattats till 120 dollar.

Under helgen blev det klart att Microsoft snuvar Amazon på det kontroversiella IT-kontraktet JEDI med försvarshögkvarteret Pentagon värt 10 miljarder dollar. Microsoft aktie var upp 2,5 procent medan Amazons aktie var upp 0,9 procent.

AT&T överträffade med knapp marginal analytikernas vinstsnittförväntningar med sin kvartalsrapport, medan försäljningen var aningen under förväntan. Bolaget lade även fram nya finansiella mål och en ny kapitalallokeringsstrategi, som en konsekvens av envis press från ägaraktivister som bland annat riskkapitalfonden Elliott Aktien stärktes 4,3 procent.

Fordonstillverkaren Navistar ska tillsammans med Scania utreda förutsättningarna för leverans av fordon och servicetjänster till den kanadensiska gruvnäringen. Navistar steg 2,4 procent.

Fitbit rusade drygt 30 procent efter uppgifter från Reuters om att Google lagt ett bud på träningsarmbands- och smartklockmakaren.

Googles moderbolag Alphabet var upp runt 2 procent inför kvartalsrapporten efter stängning.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 5 punkter till 1,84 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fortsatte uppåt på måndagen där rapportfloden flöt fram något lugnare än under förra veckan. Bland dagens rapporter bommade NCC förväntningarna och aktien handlades ned, medan Beijer Electronics steg till toppen efter högre resultat och omsättning.

Vid stängning var OMXS30 upp 0,7 procent till nivån 1.760. Aktier för 18,2 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna utvecklades i samma riktning där tyska DAX-index var upp 0,5 procent och Parisbörsens CAC40 var upp 0,3 procent. Även FTSE100 i London steg med omkring 0,3 procent.

Inom Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 dominerade verkstad och industribolag i toppskiktet där Boliden och Sandvik var upp 3 respektive 2,8 procent. Sandviks aktie lyfte i samband med att bolaget meddelade att det tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, för 900 miljoner kronor på kontant och skuldfri bas. Även Hexagon och Atlas Copco steg 2,3-2,5 procent.

Högt upp var även Swedish Match när aktien adderade 2,1 procent till fredagens uppgång på över 5 procent efter att delårsrapporten överträffat analytikerförväntningarna. I uppdateringar från Handelsbanken och Carnegie efter delårsrapporten lyfts Swedish Matchs framgångar med den tobaksfria nikotinprodukten Zyn fram.

Astra Zeneca rapporterade "signifikanta" förbättringar i studien av immunterapiläkemedlet Imfinzi för behandling av småcellig lungcancer. Aktie handelsstoppades vid 16.20-tiden strax innan beskedet och när handeln återupptogs steg aktien och stängde upp 1 procent.

Electrolux vände i stället ned 2,6 procent efter fredagens uppgång som kom vid rapporten för det tredje kvartalet. Även om det finns möjlighet för stigande lönsamhet de kommande kvartalen så är mycket redan inprisat i aktiekursen, menade ett antal analyshus som på måndagen sänkte rekommendationerna för Electrolux.

I botten backade också Autoliv som var ned 1,7 procent till 790:40 kronor. Både Carnegie och Danske har sänkt aktien till behåll från tidigare köp.

I motsatt riktning gick byggbolaget NCC som levererade sämre siffror än väntat i det tredje kvartalet, både vad gäller vinst, omsättning och orderingång, och aktien sjönk 6 procent. Cloetta handlades i stället upp över 7,7 procent till 30:68 kronor. Carnegie har höjt sin rekommendation till köp från behåll och ökat riktkursen till 34 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Bygghemma Köp 57 SEK na na
Resurs Holding Behåll 58 SEK na na
MTG Köp 120 SEK na na
Stora Enso Köp 13 EUR na na
ÅF Pöyry Köp 235 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 14:00 S&P/CS Husprisindex sep 0,0%/1,97% 0,02%/2,00%
USA 15:00 Hushållens konfidensindikator okt
USA 15:00 Kontrakterade husköp sep 1,0%/na 1,6%/1,1%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
ÅF Pöyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Resurs Holding SE0007665823 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.