logo
Dagens analyser - torsdagen den 7 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-07 kl. 08:18 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-07 kl. 08:21 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 -0,4% DJI 0,0% NASDAQ -0,3%
658,2 1 762,8 27 492,6 8 410,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Prosafe Behåll 5 (12) NOK
Bakkafrost Köp 680 (610) NOK
Securitas Behåll 182 (174) SEK
Concentric Behåll 145 (135) SEK
B3 Consulting Group Behåll 49 (52) SEK

Valmet

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:21,00 EUR
Pris:21,10 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 15:10.

UPPDATERING

Nedgradering till Behåll efter bra resa

Efter den starka orderingången för Q3 höjer vi VPA med +3% och +13% för 2020-2021p och höjer riktkursen till 21 EUR (19). Dock, orderingången väntas sjunka under 2020p vilket gör det svårt för aktien att överprestera mot marknaden och vi nedgraderar därför till Behåll (Köp) efter uppgången med 33% sedan vår uppgradering i augusti.

Stark orderingång

Valmet rapporterade en stark orderingång på 1 058 MEUR för Q3, +13% å/å med tuffa jämförelsetal och 37% bättre än vår förväntan, primärt beroende på ej kommunicerade massaorder och en fortsatt stark orderingång för scrubbers på 93 MEUR. Intäkterna uppgick till 857 MEUR, +12% å/å. Underliggande EBITA uppgick till 81 MEUR och var i linje med vår förväntan. Guidningen om växande intäkter och EBITA för 2019 upprepades.

Mot negativ organisk tillväxt 2020p

Till följd av orderöverraskningen genom en okänd sydamerikansk massaorder och fortsatt mycket stark orderingång för scrubbers höjer vi VPA med 3% för 2020p och 14% för 2021p. Om vi antar att den okända massaordern är Eldorado eller Suzano i Brasiliten på omkring 2 Mton, adderat till Arauco-ordern från förra året och UPM-ordern i Q4 utgör dessa 9% av nuvarande totalt utbud, vilket gör det osannolikt att fler order tillkommer och kommer att bidra till negativ organisk tillväxt 2020p inom massa. Med tillägg till redan svag utveckling inom Paper bedömer vi att det är troligt med negativ organisk tillväxt under 2020p. Det gör att vi har svårt att se att aktien ska utvecklas bättre än marknaden under de kommande 12 månaderna.

Nedgradering till Behåll

Genom att applicera historiskt P/E på 15x och EV/EBITA på 10,5x för 2021p når vi den nya riktkursen på 21 EUR (19). Vi ser begränsad uppsida och nedgraderar till Behåll (Köp).

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:201,00 SEK
Pris:161,90 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-01 kl. 12:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 13:18.

EFTER RAPPORT

Q3: Marknadshyror fortsätter upp

Vi bedömer Hufvudstadens Q3-resultat som i linje eller något bättre än förväntningarna och noterar att nivån på marknadshyrorna är upp q/q. Förvaltningsresultatet var 1% bättre än konsensus och NAV per aktie på 189 SEK, är i linje med vår förväntan. Positiva värdeförändringar uppgick till 0,9% med genomsnittlig direktavkastning i fastighetsportföljen på oförändrade 3,7% och genomsnittlig finansieringskostnad vid utgången av Q3 på 1,2%. Hyreshöjningar vid omförhandlingar uppgick till 13% hittills i år (12% H1), vilket betonar en positiv utveckling. Vi ser en viss uppsidesrisk i estimaten för FFO för 2019 och förväntar oss en neutral till något positiv kursreaktion. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 201 SEK.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 SEK
Pris:32,41 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 12:48.

EFTER RAPPORT

Svaga intäkter och svag start på Q4, men stark lönsamhet

LeoVegas intäkter för Q3 var något sämre än förväntningarna, men då kostnaderna också var lägre än väntat blev EBITDA cirka 18% bättre än förväntningarna. Dock, starten på Q4 har varit svag och vi förväntar oss att aktien faller 3-5% under dagen.

Stark lönsamhet men svaga intäkter

LeoVegas rapporterade intäkter på 88,2 MEUR, cirka 3% sämre än konsensus på 91 MEUR. Lägre än väntade rörelsekostnader gjorde att EBITDA på 12,7 MEUR var bättre än konsensus förväntan på 10,8 MEUR. Bolaget rapporterar god tillväxt på de nordiska marknaderna men Storbritannien ser ut att vara en svag punkt. För Q4 ser bolaget ut att ha haft en svag start med intäkter på 26,5 MEUR i oktober, jämfört med konsensus förväntan på 31,7 MEUR i genomsnitt för Q4 2019. Dock, spelmarginalen var exceptionellt låg och med en jämförbar siffra hade intäkterna uppgått till 28,5 MEUR, vilket dock också pekar på en nedsidesrisk i relation till estimaten. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av EV/EBIT på 10x för 2021p och en kassaflödesvärdering med WACC på 11,4% och en långsiktig EBITDA-marginal på 15%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 62 SEK.

Vestas Wind Systems

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:585,00 DKK
Pris:542,80 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 12:12.

UPPDATERING

Q3: Första intrycket – stark rapport med bekräftade utsikter och återköp

Vestas bekräftade utsikterna för 2019 medan justerad EBIT var 20% bättre än konsensus och 50% över våra förväntningar drivet av starkare än väntad utveckling för Power Solutions. Orderingången för Q3 var 36-39% bättre än konsensus. EBIT-marginalen för Power Solutions var 11,1%, jämfört med konsensus på 10,5% och vi på 8,5%, vilket innebär att den underliggande EBIT-marginalen var 7,6% vilket vi anser är ganska starkt. Vestas annonserade också ett aktieåterköpsprogram på 200 MEUR. Sammantaget ser vi detta som en stark rapport. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 585 DKK.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:142,70 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Chef Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 08:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 09:25.

EFTER RAPPORT

Q3: Tillbaka till tillväxt

Recipharm visade ett starkt resultat för Q3. Medan försäljningen var högre än våra förväntningar var EBITDA i linje och nettoresultatet högre tack vare lägre än väntad skattesats. Efter ett svagare första halvår poängterar vi återkomsten av organisk tillväxt (+11%) under kvartalet, vilket validerar bolagets strategi. Målen på medellång sikt är i linje men vi förväntar oss en uppdatering vid kapitalmarknadsdagen den 18 november. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Starkt resultat

Utvecklingen accelererade under kvartalet. Nettoförsäljningen ökade med 26%, tack vare bidrag från förvärvade Holmes Chapel. Försäljningen blev 1,8 miljarder SEK, något över våra förväntningar. Detta kvartal lyfter vi fram den starka underliggande organiska tillväxten på 11% med en gedigen utveckling inom alla divisioner. EBITDA uppgick till 282 MSEK, +87%, och motsvarar en marginal på 15,7%. Tredje kvartalet är generellt svagt och det finns utrymme för förbättringar. Notera att lageruppbyggnaden som förberedelse för Brexit bidrog till en ökning av EBITDA med cirka 10%. Nettovinsten uppgick till 81 MSEK, vilket var bättre än förväntan till följd av omvärderingar av uppskjuten skatt. Till sist var kassaflödet starkt (228 MSEK) och bolaget fortsatte med strategin att minska skuldsättningen för att göra sig redo för nästa våg av förvärv. Vi värderar Recipharm med en kassaflödesmodell och upprepar Köp samt riktkursen 172 SEK.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:205,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef Fastigheter
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 08:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 08:55.

EFTER RAPPORT

Q3: Netto av bra och dåligt ger rapport i linje

Sammantaget bedömer vi att Skanskas Q3-rapport var i linje med förväntan. Starkare än väntad EBIT (+10% jämfört med konsensus) motverkas av lägre än väntad orderingång och svagare marknadsutsikter, om än med orderboken i stort sett oförändrad q/q. Byggmarginalen på 2,8% är sämre än förväntat men bekräftar en återhämtning i lönsamheten. Operativt kassaflöde är svagare å/å medan nettoskulden är lägre. Netto för starkare EBIT och lägre orderingång bedömer vi att konsensus EBIT höjs med 1-2% för 2019, men är oförändrat för 2020p. Vid första anblicken bedömer vi att aktien handlas oförändrat under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 235 SEK.

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:57,20 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 08:37.

EFTER RAPPORT

Q3: Hälsosam försäljningstillväxt, men återigen högre än väntade kostnader

New Wave rapporterade EBIT för Q3 på 129 MSEK (118 MSEK), vilket var 6% sämre än vårt estimat på 137 MSEK. Försäljningen steg med 5% i lokala valutor och var 2 procentenheter bättre än våra förväntningar. Med det sagt var försäljnings-, marknadsförings- och distributionskostnader högre än väntat vilket sänkte marginalen till 7,6% (7,7), vilket var 60 punkter under vårt estimat på 8,2%. Sports&Leisure fortsatte den starka utvecklingen under kvartalet och slog vårt estimat med 8%, men motverkades av höga kostnadsnivåer inom divisionen Corporate. Vi förväntar oss att aktien underpresterar mot marknaden under dagens handel. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 66 SEK.

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:182,00 SEK
Pris:158,50 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 08:21.

EFTER RAPPORT

Organisk avmattning motverkas av valuta

Securitas Q3-resultat var i linje organiskt, men 1% bättre tack vare valuta. Givet marginaltrenderna och bekräftelsen på en organisk avmattning är det enda vi behöver göra i vår modell är att uppdatera valutakurserna. Detta, tillsammans med att modellen rullas fram ett kvartal medför en hygglig uppsida. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 182 SEK (174).

Q3 i linje

Securitas fortsätter att gynnas av en svag svensk krona. Jämfört med våra prognoser var försäljning och EBIT 1% bättre än väntat, men det överskuggas av snabbare än väntad organisk avmattning i Europa och Nordamerika. Försäljningen i Q3 växte med 9% till 28,2 miljarder SEK, varav +4% var organiskt och +5% var valutarelaterat. Marginalerna var i linje.

Investment case

Att Securitas rapporterar marginaler i linje med förväntan för Q3 bör inte komma som någon överraskning efter besvikelsen i Q2. Medan bolaget transformerar affärsmodellen för att förbättra produktiviteten och andelen förlängda avtal, har utvecklingen hittills varit långsam och indikerar underliggande kostnadstryck. Den organiska försäljningstillväxten mattas, i linje med den globala ekonomin, och det väcker frågor om produktivitetsinvesteringarna räcker för att balansera stigande lönekostnader. Då juryn fortfarande är ute och överlägger i den frågan och då styrkan i USD troligtvis avtar, bedömer vi att det bästa investerare kan hoppas på är en värdering i linje med det historiska P/E-snittet på 16x, vilket också är basen för vår riktkurs. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 182 SEK (174).

Concentric

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:132,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 08:21.

UPPDATERING

Balanserar svaga marknader väl

Concentric rapporterade en nedgång i EBIT för Q3 på 35%, vilket var i linje med vårt estimat. För närvarande genererar lagerneddragningar hos kunderna motvind som påverkar försäljningen negativt. Trots det genererade bolaget EBIT som var i linje med vår förväntan. Utsikten för Q4 indikerar att försäljningen ska vara i linje med Q3. För nästa år förväntar vi oss att lagerneddragningar utgör mindre motvind och vi förväntar oss att försäljningen blir oförändrad. Vi gör små förändringar i våra prognoser. På lång sikt är vi övertygade om att elektrifieringen hos kunderna ger stöd, vilket leder till att vi höjer riktkursen till 145 SEK (135). Vi upprepar Behåll.

Q3

Orderingång i relation till försäljning uppgick till 0,95x. Försäljningen uppgick till 463 MSEK, vilket var 9% lägre än vårt estimat och en nedgång med 28% å/å. Nedgången beror främst på lagerneddragningar och lägre efterfrågan hos slutkunderna och det förlorade kontraktet efter parallellförsörjning. Justerat för det kontraktet sjönk intäkterna med 19%. EBIT var något bättre än förväntat och uppgick till 93 MSEK (vår förväntan 91 MSEK), men ändå en nedgång från 142 MSEK å/å. Rörelsemarginalen uppgick till 19,7%, jämfört med vår förväntan på 18,3%. Kassakonverteringen fortsätter att vara god och uppgick till 98 MSEK. Den finansiella ställningen är fortsatt stark och nettokassan uppgick till 451 MSEK, exklusive pensionsåtaganden på 658 MSEK (458 MSEK).

Elektrifiering ger stöd

Medan elektrifiering utgör en stor förändring verkar Concentric ha ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det finns flera pumpapplikationer i elfordon och Concentric indikerar betydande möjligheter inom hybridteknik, som ökar antalet pumpar per fordon väsentligt. Utöver det vann Concentric nyligen en order från en ledande OEM-tillverkare. Vår riktkurs är baserad på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 145 SEK (135).

B3 Consulting Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:49,00 SEK
Pris:46,50 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-07 kl. 08:21.

EFTER RAPPORT

Negativ marginaltrend fortsätter

B3:s Q3-rapport visade på nytt svagare än väntad lönsamhet. Den rullande 12-månadersmarginalen sjönk till 4,8%. Sjunkande efterfrågan i den privata sektorn adderar osäkerhet i tidplanen för en återhämtning i marginalen efter omallokering av de anställda. Riktkursen sänks till 49 SEK (52) efter att marginalen sänkts till 5% (6%) nästa år. Vi upprepar Behåll.

Svagare än väntad lönsamhet

Q3-rapporten var på den svaga sidan. Intäkter och lönsamhet påverkades återigen av lägre efterfrågan i den svenska offentliga sektorn. Även om intäkterna växte med 17% till 177 MSEK, bedömer vi att den underliggande organiska tillväxten bara var cirka 2,5%. EBIT-marginalen blev 3,2%, väsentligt lägre än vår prognos på 4%, även om marginalen förbättrades från förra kvartalets nivå på 1,6%. Marginalen för rullande 12 månader sjönk på nytt till 4,8% (5,2%), vilket är långt under bolagets mål på 8-12%.

Offentlig sektor nyckel till återhämtning

B3 har kämpat med marginalerna de senaste åren. Först på grund av snabb expansion och sedan som en följd av svagare efterfrågan i den svenska offentliga sektorn. Digitaliseringsprojekt fortsätter att hållas tillbaka till följd av budgetförseningar och besparingar. Enligt vår bedömning är en återhämtning i den offentliga sektorn den viktigaste katalysatorn till en återhämtning i marginalen. Samtidigt har ledningen initierat en åtgärdsplan för att lyfta marginalerna. I praktiken handlar planen om att flytta anställda från områden med låg efterfrågan till mer efterfrågade vertikaler.

Behåll upprepas

Vår riktkurs på 49 SEK (52) är baserad på en kassaflödesvärdering med långsiktig marginal på 6% och tillväxt på 2,25%. Vi diskonterar med WACC på 8,5%. Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 658,2 -0,1% 0,9% 25,3%
OMXS30 1 762,8 -0,4% 0,9% 25,1%
OMXH25 4 158,1 -0,3% 0,6% 12,8%
OMXC20 1 070,6 -0,3% 1,1% 20,1%
OSEBX 910,4 0,2% 0,4% 13,9%
OMXBB 988,3 0,4% 1,1% 13,1%
Dow Jones 27 492,6 0,0% 1,1% 17,9%
S&P500 3 076,8 0,1% 1,0% 22,7%
Nasdaq C 8 410,6 -0,3% 1,3% 26,8%
SX5E 3 688,7 0,3% 1,9% 22,9%
DAX 13 179,9 0,2% 2,1% 24,8%
CAC40 5 866,7 0,3% 1,7% 24,0%
RTS 1 471,4 0,7% 2,8% 37,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,7 -1,9% 1,9% 14,8%
Guld 1 486,1 -0,2% -0,4% 16,2%
Silver 17,5 -2,8% -2,3% 13,4%
Aluminium 1 817,5 0,2% 4,1% -2,8%
Bly 2 138,0 -1,6% -5,2% 6,4%
Koppar 5 913,5 0,6% 0,5% -0,9%
Nickel 16 390,0 1,0% -3,0% 54,7%
Zink 2 528,0 -2,6% -1,4% 0,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,03 0,10 4,80 16,50
Sverige, 10 år 0,00 -0,70 6,70
Norge, 10 år 1,49 1,50 8,10 -29,70
Tyskland, 10 år -0,33 -1,00 3,50 -56,50
GB, 10 år 0,73 -1,80 5,40 -59,99
USA, 10 år 1,81 -5,66 1,45 -87,37
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,64 -0,5% -1,2% 5,0%
USD / SEK 9,61 -0,5% -0,8% 8,4%
GBP / SEK 12,38 -0,4% -0,8% 9,6%
NOK / SEK 1,05 -0,1% -0,2% 2,6%
DKK / SEK 1,42 -0,5% -1,2% 4,9%
CAD / SEK 7,29 -0,6% -0,8% 12,4%
CHF / SEK 9,69 -0,5% -0,9% 7,7%
JPY / SEK 0,09 -0,3% -0,9% 9,1%
EUR / USD 1,11 0,0% -0,4% -3,1%
USD / JPY 109,03 -0,1% 0,1% -0,6%
EUR / GBP 0,86 -0,1% -0,5% -4,2%
AUD / USD 0,69 -0,1% 0,3% -2,1%
USD / CAD 1,32 0,2% 0,0% -3,5%
GBP / USD 1,29 0,1% 0,0% 1,1%
USD / NOK 9,15 -0,4% -0,6% 5,7%
EUR / NOK 10,14 -0,4% -1,1% 2,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York rörde sig kring oförändrade nivåer på onsdagen i spåren av något motstridiga signaler i handelsdispyten mellan USA och Kina.

USA:s handelsminister Wilbur Ross sade att han är optimistisk om att kunna slutföra "fas ett"-avtalet. Anonyma amerikanska källor uppgav emellertid för Reuters att en signering av avtalet kommer att försenas till december.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex oförändrat vid 27.492. Det bredare S&P 500 steg 0,1 procent vid 3.077. Nasdaqs kompositindex tappade 0,3 procent till 8.411.

Sektorvis steg hälsovård 0,6 procent medan energi tappade 2,3 procent.

Xerox, mest känt för sina kopiatorer och printers, överväger att lägga ett bud på sektorkollegan HP. Enligt Dow Jones är budet värt mindre än 23 dollar per aktie. HP-aktien steg 6,4 procent till 19:57 dollar samtidigt som Xerox adderade 3,6 procent.

Uber-aktien föll nära 4 procent efter att inlåsningsperioden löpt ut. Dagen innan föll aktien nära 10 procent efter att nättaxibolaget redovisat kvartalssiffror.

Walgreens Boots Alliance vände nedåt med 2,8 procent. På tisdagen kom uppgifter om att apotekskedjan undersöker möjligheten att avnotera bolaget, vilket skulle bli det största utköpet från börsen hittills, enligt Bloomberg.

CVS Health, också i apotekssektorn, steg 5,4 procent efter en rapport där vinst och försäljning slog analytikernas förväntningar. Även försäkringsbolaget Humana och hälsovårdsföretaget Da Vita avancerade efter sina rapporter på onsdagen.

Tinder-ägaren Match tappade däremot 2,5 procent efter sin rapport.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 4 punkter till 1,82 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Utvecklingen på Stockholmsbörsen var på onsdagen svängig och index växlade mellan plus och minus. En ström av rapporter från småbolag inkom. Utanför OMXS30-indexet rusade Vitrolife, medan Raysearch föll tungt efter en vinstvarning.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 0,4 procent till 1.763 och aktier för 18,5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Securitas steg 2,3 procent efter en rapport som var något bättre än vad analytikerna hade räknat med. Defensiva storbolagsaktier noterade både uppgångar, som Swedish Match och Essity, och nedgångar som SCA. Svagast i OMXS30 var dock Hexagon och SSAB, som båda backade med drygt 2 procent.

Medicinteknikföretaget Vitrolife ryckte 28 procent uppåt på sin rapport, där såväl försäljning som resultat ökade kraftigt och rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar översteg 40 procent. Bure, där Vitrolife tillsammans med Mycronic utgör investmentbolagets tyngsta innehav, hakade på uppåt och lyfte 11 procent.

I Munters bytte ett stort antal aktier ägare vid en placering på tisdagen, där den största ägaren Nordic Capital sålde nära 22 procent av bolaget. Priset i placeringen var 43:50 kronor, 6 procent under tisdagens stängningskurs, och på onsdagen stängde fukthanteringsbolagets aktie på 45:36 kronor - ned 2 procent.

Nedåt var det också för Bravida, vars rörelseresultat och omsättning var under förväntan. Aktien sjönk 9 procent och Bravidas chefsjurist, Carl Magnus Liljefors, passade på att köpa 10.000 aktier.

Raysearch, som vinstvarnade på tisdagskvällen, föll 19 procent till 123 kronor. Efter en topp på 193 kronor i slutet av augusti har aktien tappat 36 procent.

Guldgrävarbolaget Semafo föll tungt på nyheten om att en attack skett mot en konvoj bestående av fem bussar med bolagets personal och leverantörer i Burkina Faso. Flera personer ska ha dödats eller skadats. Aktien föll 15 procent.

Bland bettingbolagen fortsätter den svenska spellagen att skörda offer. Gaming Innovation Groups omsättning och resultat minskade rejält i tredje kvartalet och bolaget har därför flyttat marknadsföringspengar till mer "lukrativa marknader", skrev ordförande Petter Nylander i rapporten. Aktien backade drygt 20 procent.

Kycklingföretaget Scandi Standard belönades däremot med en uppgång på 4,1 procent, efter en rapport som bjöd på 12-procentig försäljningstillväxt och en förbättrad marginal.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Skanska Köp 235 SEK na na
Recipharm Köp 172 SEK na na
Leo Vegas Köp 62 SEK na na
Brinova Behåll 24 SEK na na
New Wave Köp 66 SEK na na
Demant Minska 170 DKK na na
ISS Köp 215 DKK na na
Vestas Wind Systems Behåll 585 DKK na na
GN Store Nord Behåll 326 DKK na na
Subsea 7 Köp 150 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion sep
10:00 ECB: månadsrapport
13:00 BOE: räntebesked

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Valmet FI4000074984 Inga tillkännagivanden
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Skanska SE0000113250 6
New Wave SE0000426546 4
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
Concentric SE0003950864 Inga tillkännagivanden
B3 Consulting Group SE0008347660 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.