logo
Dagens analyser - fredagen den 8 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-08 kl. 08:08 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-08 kl. 08:11 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,1% OMXS30 0,1% DJI 0,7% NASDAQ 0,3%
658,9 1 763,8 27 674,8 8 434,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Valmet Behåll (Köp) 21 (19) EUR
Brinova Köp (Behåll) 26,50 (24,00) SEK
Skanska Köp 240 (235) SEK
ISS Köp 215 (228) DKK

Vestas Wind Systems

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:615,00 DKK
Pris:602,40 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 13:45.

UPPDATERING

Höjd riktkurs

Vestas rapporterade ett mycket starkare Q3-resultat än vad vi och konsensus hade förväntat med en relativt solid utveckling av underliggande EBIT-marginal inom Power Solutions. Orderingången i Q3 var 27% över vår förväntan med en gedigen regional mix, vilket indikerar starkare utveckling 2020p än vad vi hade förväntat oss, då Vestas verkar ha ändrat sitt sätt att kommunicera order medan vi samtidigt ser stabil prissättning. Vi låg tidigare i den nedre delen av intervallet för guidningen för 2019p och förväntar oss nu att helårets resultat hamnar i den övre delen av guidningen. Sammantaget höjer vi VPA med cirka 1% för 2019-2021p och höjer riktkursen till 615 DKK (585). Vi upprepar Behåll.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:201,00 SEK
Pris:161,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 12:18.

UPPDATERING

Hyror fortsätter att nå nya toppnivåer

Vi upprepar Köp och riktkursen till 201 SEK efter Q3-rapporten. Utsikterna på kort och medellång sikt är stödjande med marknadshyror som fortfarande är på väg upp. Hyreshöjningar ökade till 13% (12%) q/q och vi höjer FFO för 2019-2021p med cirka 1%. Sedan 2001 har Hufvudstaden höjt utdelningen varje år och vi förväntar oss att den trenden fortsätter till slutet av 2021, och prognosticerar en ”säker” årlig utdelningstillväxt på cirka 8% för 2019-2021p.

Köp, riktkurs 201 SEK

Vi gör begränsade ändringar vi estimaten för FFO och NAV för 2019-2021p, medan utdelningen per aktie är oförändrad. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 201 SEK är baserad på 12-månaders framåtblickande NAV. Baserat på nuvarande handel bedömer vi att Hufvudstaden handlas med en rabatt på 15% till NAV, vilket kan jämföras med konkurrenternas premium på 20%. Vi upprepar Köp och riktkursen 201 SEK.

Grieg Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 NOK
Pris:126,30 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 10:45.

UPPDATERING

En bra tillväxtstory

Grieg Seafood genomgår en transformation. Bolaget förväntar sig en gedigen tillväxt nästa år på 18 000 ton och har äntligen kommit med långsiktiga utsikter. Grieg Seafood förväntar sig nu att nå 150 000 ton till 2025p, drivet av förvärv och organisk tillväxt. Vi bedömer att bolaget når 130 000 ton till 2026p och drar därmed bort 20 000 ton som vi beräknar kommer att komma från förvärv för att inte inkludera den volymen i vår kassaflödesvärdering. Vi förväntar oss att Grieg Seafood sprider mer ljus över målet på kapitalmarknadsdagen i juni nästa år. Då vi nu förväntar oss 130 000 ton mot tidigare 112 000 ton höjer vi riktkursen till 160 NOK (154). Vi upprepar Köp och anser fortsatt att Grieg Seafood är ett attraktivt bolag.

Q3

Q3 2019 kommer att bli ihågkommet som kvartalet när Grieg Seafood meddelade målet på 150 000 ton. Bolaget vill också expandera inom värdeadderade produkter, men primärt genom strategiska allianser och inte nödvändigtvis genom egna fabriker. Det är positivt enligt vår mening. Finansiellt visade bolaget något bättre resultat än förväntat. Sammantaget var Q3 ett hyggligt kvartal som fortsätter att skapa förtroende för bolagets framtida utveckling. Vi bekräftar vårt estimat om 100 000 ton för 2020p.

Värdering

Vi värderar Grieg Seafood med en kassaflödesmodell med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK, långsiktig tillväxt på 2% och WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 160 NOK (154).

Wallenius Wilhelmsen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:23,40 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 09:57.

UPPDATERING

Ingen utbudstillväxt och kommande positiv trigger

I samband med Q3-rapporten upprepade ledningen en försiktig guidning och att en gradvis förbättring i tonnage är att vänta, men att den tar längre tid att materialiseras. Vi instämmer med detta och sänker vårt estimat för tillväxten med 1% för 2020p. Dock, med ingen nettotillväxt i flottan och en positiv katalysator från slutet av handelskriget behåller vi vår positiva marknadssyn. Sammantaget bedömer vi att VPA ökar till 4-5 NOK för 2020-2021p och med en stor rabatt i tillgångsvärderingen upprepar vi Köp. Vår nya riktkurs på 35 NOK (51) antar P/E 7x för våra estimat för 2020-2021. Bolaget är värderat till P/E 6x jämfört med snittet på 7x för det bredare segmentet Automotive.

Attraktiv värdering

Aktien handlas med en stor rabatt i förhållande till en tillgångsbaserad värdering. Vi estimerar en summan-av-delarna på 49 NOK per aktie baserat på bokförda värden och 36 NOK per aktie med marknadskvoteringar från Clarkson. Dock, med våra mer försiktiga marknadsutsikter gör vi en nedrevidering av riktkursen. Med ett antagande om P/E på 7x för 2020-2021p når vi en ny riktkurs på 35 NOK (51) i vårt basscenario. Vi upprepar Köp.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:29,93 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 08:43.

EFTER RAPPORT

Bakslag i tillväxten troligtvis temporärt

LeoVegas hade lägre än väntad tillväxt i Q3 och starten på Q4 var också svagare än väntad. Bakgrunden är fortsatt svaghet på marknaden i Storbritannien i kombination med temporär nedgång i Tyskland medan andra marknaden utvecklas väl. Vi sänker våra EBITDA-estimat med 6-8% för 2020-2021p genom lägre försäljningsförväntningar, vilket motverkas av god kostnadskontroll. Vi fortsätter att se en gedigen uppsida och upprepar Köp, men sänker riktkursen till 58 SEK (62).

Fortsatt svaghet Storbritannien

Den huvudsakliga förklaringen till de svagare än väntade intäkterna i Q3 var ett fortsatt fall i intäkterna i Storbritannien, i kombination med ett bakslag i Tyskland efter att PayPal tagits bort som betalningsalternativ. Vi bedömer att bakslaget i Tyskland är temporärt då spelare flyttar till andra betalningsalternativ, även om Q4 också väntas bli påverkat. I Storbritannien var utvecklingen positiv för varumärkena LeoVegas och Rocket X medan Royal Panda utvecklades svagt då bolaget anpassar sig till striktare regler på den brittiska marknaden. Vi bedömde tidigare att den brittiska marknaden skulle ha bottnat, men med det här bakslaget har vi gjort ytterligare justeringar för lägre tillväxt och förväntar oss ingen förbättring under 2020p efter ett fall med 25-30% under 2019p.

God kostnadskontroll

Medan tillväxten i Q3 var en besvikelse visar bolaget god kostnadskontroll med både marknadsförings- och rörelsekostnader lägre än förväntat. Bolaget är mer fokuserat på att bara annonsera där man ser lönsam tillväxt, vilket bör medföra mer stabil lönsamhet framöver. Vi sänker tillväxtestimaten för 2020-2021p till cirka 10% (13) men påverkan på EBITDA är begränsad (ned 6-8% för 2020-2021p).

Attraktiv värdering

Vi fortsätter att se en gedigen uppsida i LeoVegas och även om tillväxten i Q3 var en besvikelse bör det finnas potential för bolaget att uppnå en tvåsiffrig tillväxt under de kommande åren genom flera nya marknader och förbättringar på befintliga. Aktien handlas för närvarande till cirka 6x EV/EBIT för 2020-2021p vilket är lägre än det historiska snittet på 10x. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 58 SEK (62).

ISS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 DKK
Pris:145,45 DKK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Head of Support Service Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 08:11.

EFTER RAPPORT

Aldrig slut på negativa nyheter

Vi hade hoppats att vi redan skulle ha sett slutet på raden av negativa nyheter efter nyheten om stark försäljningsutveckling i Q3, vilket borde ha markerat början på en vändning. Istället, vinstvarningen och nyheten om ytterligare omstruktureringsplaner bekräftade oron att vinstestimaten måste sänkas igen för den här lågmarginal och arbetskraftsintensiva verksamheten. Aktien var billig innan nyheterna. Trots 9% sänkta vinstestimat är den billigare nu. Vår riktkurs på 215 (228) DKK ger en uppsida med antagande om att man kan lita på att ledningen får ordning på verksamheten. Vi upprepar Köp.

Vinstvarning

ISS rapporterade försäljning i linje med förväntan på 19,81 miljarder DKK. Tillväxten uppgick till 8,9% å/å, varav 8,4% var organiskt. Dock, bolaget varnade för att marginalmålen för 2019p och 2020p kommer att missas. Istället för en marginalguidning på 5-5,1% ger bolaget nu en guidning om 4,2% i år och 5% nästa år. Återgången till 5% är i princip ett erkännande att problemen kommer att bestå och att omstruktureringen har en återbetalningstid på två år.

Ännu en sänkning i fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde brukade vara ett fundament i värderingscaset, tills ledningen bestämde sig för att börja med factoring för att motverka kassautflödet från kapitaliserade kostnader inom Telekom. Medvetna om den röra sådana tilltag skapar siktar ledningen nu på att minska användningen av factoring med 0,8 miljarder DKK utöver de 0,2 miljarder DKK som redan planerats för i år. Som ett resultat kommer fritt kassaflöde att falla till 0,6-1 miljarder DKK istället för prognosticerade 1,8 miljarder DKK. Nettoskulden/EBITDA väntas nå 2,8-3x i år. Trots den sänkta lönsamhetsnivån upprepas nästa års guidning för det fria kassaflödet på 2,1-2,5 miljarder DKK.

Aktien är billig

Vår nya riktkurs på 215 DKK (228) baseras på ett historiskt P/E på 16x för våra estimat för 2020p och justerat för factoringskulden på 6 DKK per aktie. Det finns anledningar till att aktien är billig, men den kan nu ha nått punkten om maximal pessimism. Vi upprepar Köp.

Brinova

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:26,50 SEK
Pris:23,80 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktienalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 08:11.

EFTER RAPPORT

Stort intresse för samhällsfastigheter

Q3-rapporten var svagare än väntat för den underliggande lönsamheten men med mycket högre än väntade fastighetsuppvärderingar. Även med något lägre FFO-estimat påverkas NAV positivt genom att ytterligare ett kvartal avverkats och genom bättre fastighetsuppvärderingar. Vi applicerar också en liten premie till vår värderingsmodell till följd av det höga intresset för samhällsfastigheter. Sammantaget höjer vi riktkursen till 26,5 SEK (24) och genom potentialen på uppsidan höjer vi rekommendationen till Köp (Behåll).

Q3: Stark fastighetsuppvärdering

Såväl hyresintäkter som driftnetto var 2% sämre än våra förväntningar medan förvaltningsresultatet var 5% sämre till följd av finansnettot. Den svagare underliggande lönsamheten får oss att sänka estimaten för FFO (kassaflöde). Dock, fastighetsuppvärderingar uppgick till 43 MSEK (+1,1%) jämfört med vår prognos på 15 MSEK, drivet av projekt och vi tror att mer kommer. Den kombinerade effekten av något lägre FFO, men högre uppvärderingar får oss att höja NAV för 2020p med 1%.

Värderingspremie appliceras

Tidigare ansåg vi att Brinova skulle handlas i linje med 12 månaders framåtblickande NAV. Dock ser vi nu ett ökat intresse för samhällsfastigheter där till exempel Hemfosa handlas med en premie på 5% till 2020p NAV. Vi applicerar en motsvarande premie till Brinova och höjer riktkursen till 26,5 SEK (24). Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:240,00 SEK
Pris:212,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research, Head of Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-08 kl. 08:11.

EFTER RAPPORT

Väl positionerat även vid en potentiell nedgång

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 240 SEK (235) efter en bättre än väntad Q3-rapport som gör av vi höjer VPA med cirka 1-3% för 2019-2021p. Stabiliserande byggmarginal för fjärde kvartalet på raken visar att åtgärderna betalar sig och starka utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen medför en uppsidesrisk i våra VPA-estimat för 2020-2021p. Svagare marknadsutsikter q/q motverkas delvis på kort sikt av redan kommunicerade order för Q4.

Marknadsutsikter sänks men stark orderingång hittills i Q4

Skanskas kommentarer kring marknadsutsikterna var något dämpade q/q. Dock noterar vi att orderboken är oförändrad q/q (-1,5% å/å). Därtill noterar vi den starka orderingången hittills under Q4, vilket ger bolaget utrymme att fylla upp orderboken.

Kommersiella fastigheter har mer att ge

Under Q3 uppgick Skanskas rörelseresultat för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen till 865 MSEK, jämfört med vår förväntan på 585 MSEK och konsensus på 630 MSEK. Resultatet kan vara volatilt mellan kvartalen men vi underskattar troligtvis intjäningspotentialen även under 2020.

Byggmarginal stabiliseras

En återhämtning i byggmarginalen å/å låg i korten och vi fortsätter att se en gradvis förbättring genom 2021p, under målet på 3,5% men närmare det historiska 10-årssnittet på cirka 3%. Som tillägg ser vi att stabiliserande bostadspriser i Sverige kan ge en positiv effekt på nya produktionsstarter 2020 (+2% mot -25% 2019p).

Köp, riktkurs höjs till 240 SEK (235)

Vi höjer estimaten för VPA med cirka 1-3% för 2019-2021p och för att återspegla höjningarna höjer vi riktkursen till 240 SEK (235). Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 658,9 0,1% 1,8% 25,5%
OMXS30 1 763,8 0,1% 1,7% 25,2%
OMXH25 4 168,6 0,3% 1,9% 13,1%
OMXC20 1 081,8 1,0% 3,0% 21,3%
OSEBX 918,1 0,8% 2,2% 14,8%
OMXBB 985,7 -0,3% 0,4% 12,8%
Dow Jones 27 674,8 0,7% 2,3% 18,6%
S&P500 3 085,2 0,3% 1,6% 23,1%
Nasdaq C 8 434,5 0,3% 1,7% 27,1%
SX5E 3 706,7 0,5% 2,8% 23,5%
DAX 13 289,5 0,8% 3,3% 25,9%
CAC40 5 891,0 0,4% 2,8% 24,5%
RTS 1 487,0 1,1% 4,5% 39,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,3 0,9% 3,4% 15,8%
Guld 1 484,3 -0,1% -1,8% 16,0%
Silver 17,5 -0,1% -2,9% 13,4%
Aluminium 1 817,5 0,0% 4,3% -2,8%
Bly 2 105,0 -1,5% -4,8% 4,8%
Koppar 5 941,0 0,5% 2,0% -0,4%
Nickel 16 305,0 -0,5% -3,1% 53,9%
Zink 2 542,0 0,6% 0,0% 1,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,03 0,10 3,30 16,60
Sverige, 10 år 0,04 3,90 16,40
Norge, 10 år 1,57 7,20 20,40 -22,50
Tyskland, 10 år -0,26 6,20 15,20 -50,30
GB, 10 år 0,75 1,90 12,90 -58,09
USA, 10 år 1,92 11,31 23,19 -76,06
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,62 -0,2% -1,2% 4,8%
USD / SEK 9,61 0,0% -0,2% 8,4%
GBP / SEK 12,33 -0,4% -1,1% 9,2%
NOK / SEK 1,06 0,5% 0,5% 3,0%
DKK / SEK 1,42 -0,3% -1,2% 4,6%
CAD / SEK 7,30 0,0% -0,5% 12,4%
CHF / SEK 9,66 -0,2% -1,0% 7,5%
JPY / SEK 0,09 -0,3% -1,3% 8,8%
EUR / USD 1,10 -0,3% -1,0% -3,4%
USD / JPY 109,34 0,3% 1,1% -0,3%
EUR / GBP 0,86 0,1% -0,1% -4,0%
AUD / USD 0,69 -0,1% -0,1% -2,2%
USD / CAD 1,32 0,0% 0,3% -3,5%
GBP / USD 1,28 -0,4% -0,9% 0,7%
USD / NOK 9,11 -0,4% -0,7% 5,2%
EUR / NOK 10,07 -0,7% -1,7% 1,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

En ny öppning i handelskonflikten mellan USA och Kina bidrog till att lyfta de amerikanska börserna på torsdagen. Representanter från bägge parter uppgav att länderna är överens om att dra tillbaka tullar som en del i ett "fas ett"-avtal. Reuters rapporterade emellertid att det finns opposition mot en sådan uppgörelse i Vita huset, vilket dämpade börsuppgångarna något.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 0,7 procent till 27.678. Det bredare S&P 500 steg 0,3 procent till 3.085. Nasdaqs kompositindex var även det upp 0,3 procent till 8.434.

Sektorvis steg energi 1,6 procent samtidigt som kraft tappade 1,4 procent.

På aktiefronten handlades chiptillverkaren Qualcomm upp 6,3 procent. Efter onsdagbörsens stängning släppte Qualcomm en stark rapport med en guidning för räkenskapsårets första kvartal som vad gäller resultatet överträffade analytikernas förhandstips.

Även Ralph Lauren fick ett positivt mottagande på sin rapport och aktien steg 14,6 procent.

Roku, som säljer videostreamingenheter, tappade däremot 16 procent. Kvartalsresultatet överträffade förhandstipsen, men det räckte inte för marknaden som ville ha mer efter att aktien stigit närmare 400 procent hittills i år.

Expedia föll 27,4 procent efter att resebolaget rapporterat minskande intäkter. Sektorkollegan TripAdvisor tappade samtidigt 22,4 procent efter sin rapport.

På makrofronten visade veckostatistik att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 8.000 personer, till 211.000 personer, under vecka 43.

Analytiker hade räknat med 215.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Bloomberg News snittprognos.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 10 punkter till 1,92 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en positiv rörelse som successivt mattades av. Defensiva aktier fanns i botten medan industri- och verkstad fick stöd av positiva tongångar kring handelssamtalen mellan Kina och USA.

Storbolagsindexet OMXS30 handlades upp 0,1 procent till nivån 1.763. Aktier för drygt 18 miljarder hade bytt ägare.

I övriga Europa var börserna överlag upp och regionsindexet Stoxx 600 var upp 0,3 procent.

Från Kina meddelade handelsdepartementet att tullar mellan landet och USA kommer att fasas ut. Tidigare rapporter gjorde gällande att undertecknandet av ett "fas ett"-avtal kan komma att dröja till december.

I toppen av OMXS30 fanns Skanska vars delårsrapport kommit in starkare än väntat. Rörelseresultatet landade på 2.150 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Infront Datas snittestimat låg på 1.954 miljoner. Aktien var upp 3,2 procent.

SSAB gavs ett indirekt rapportlyft, då världsledande rivalen Arcelor Mittal släppt rapport och rusat 6,4 procent i Amsterdam efter att ha redovisat klart högre vinst än väntat. SSAB:s aktie var upp med 2,5 procent.

I botten fanns mestadels defensiva aktier som Astra Zeneca (-0,9 procent), Swedish Match, Assa Abloy och Essity (samtliga -0,8 procent). Mest kurspressad var dock Kinnevik, ned 3,4 procent, motsvarande 8:40 kronor per aktie till 257:00. Nedgången innehåller också en avskild utdelning om 4 kronor per aktie.

Surgical Science steg nästan 21 procent efter att ha rapporterat nettovinst på 10,2 miljoner i tredje kvartalet (-1,0), mer än dubblat omsättningen till över 30 miljoner och meddelat nya mål. Målet är att omsättningen år 2024 ska uppgå till 400 miljoner kronor och ebitda-marginalen ska uppgå till minst 40 procent.

Semafo meddelade på torsdagseftermiddagen att bolaget har avbrutit produktion vid gruvan Boungou i Burkina Faso efter onsdagens attack mot en fordonskolonn där flera av gruvbolagets anställda omkom. Själva gruvan påverkades inte av attacken utan nedstängningen gjordes av respekt för offren och alla som påverkats av attacken. Aktien, som var upp cirka 4 procent före nyheten stängde 2 procent ned för dagen.

Bland rapporterande bolag som noterade mer eller mindre kraftiga rörelser fanns Polyplank (-13,9 procent), Leo Vegas (-7,7), Eltel (-5,4), Image Systems -5,2) och IBT (-10,8).

På rekommendationsfronten sänktes Scandi Standard till behåll från köp av Carnegie och aktien backade 5,5 procent. Affärsvärldens köprekommendationer Fagerhult och Scandidos satte spår i aktierna med kursökningarna 3,3 procent respektive 11,6 procent. Köprekommendationen på Millicom bet inte lika bra, aktien var ned 0,1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Mekonomen Köp 90 SEK na na
Besqab Behåll 120 SEK na na
Lundin Gold Behåll 56 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
06:00 Mäklarstatistik: bopriser okt
DE 08:00 Handelsbalans sep 16.4b/16.9b
09:30 SCB: hushållets konsumtion sep 0.8 %/2.9 %
USA 16:00 Michiganindex (prel) nov 96.0/n.a./n.a. 95.5/113.2/84.2

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Wallenius Wilhelmsen NO0010571680 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
ISS DK0060542181 Inga tillkännagivanden
Brinova SE0008347652 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.