logo
Dagens analyser - måndagen den 11 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-11 kl. 08:17 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-11 kl. 08:20 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,5% DJI 0,0% NASDAQ 0,5%
662,1 1 772,6 27 681,2 8 475,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Vestas Wind Systems Behåll 615 (585) DKK
Grieg Seafood ASA Köp 160 (154) NOK
Wallenius Wilhelmsen Köp 35 (51) NOK
LEO Vegas Köp 58 (62) SEK
Besqab Minska (Behåll) 140 (120) SEK

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:82,75 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 15:00.

UPPDATERING

Feedback från investerarmöte

Vd och CFO presenterade vid ett investerarmöte på onsdagen. Vd uppgav att det är svårt att förutsäga marknadsutsikterna men Peab har ännu inte märkt av någon avmattning. Vi anser att dessa kommentarer styrks av en stark orderingång hittills under Q4 (kommunicerade order) och mer kommer sannolikt. Efter de tuffa åren 2012-2013 har Peabs rörelsemarginal stabiliserats kring 5%, vilket vd såg som en bra nivå men att mer kan göras i den befintliga verksamheten och i takt med den gradvisa uppbyggnaden av den kommersiella fastighetsdivisionen. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Vd: Oförutsägbar marknad

Vd ser en oförändrad efterfrågan för 2020, men argumenterade för att det är svårt att förutsäga. Diskussioner om försämrade makroekonomiska utsikter tenderar att ha en negativ påverkan på kundernas investeringsbeslut med till exempel senareläggningar som följd, men hittills har detta inte noterats. Vd upplever att det kokar ned till stark underliggande efterfrågan och gynnsam räntemiljö. Medan orderboken på 43,8 miljarder SEK föll med 4% q/q (-9% å/å) bedömer vi att kommunicerade order för Q4 redan är bättre både q/q och å/å och mer lär komma, vilket ger stöd till vd:s kommentarer.

Marginaler har stabiliserats men mer kan komma

Vi bedömer att Peabs marginalåterhämtning de senaste åren från låga 1,4% 2013 till 4,9% i Q3 2019 (rullande 12 månader) är strukturell även om byggprojekt alltid bär en hög inbyggd risk. Striktare krav vid offerter, bedömning av tillgängliga resurser och en ”tillbaka till rötterna”-strategi har samtliga bidragit. Enligt oss är en av de viktigaste drivarna till bättre resultat det ökande bidraget från den kommersiella fastighetsportföljen.

Köp, riktkurs 100 SEK

Vår riktkurs på 100 SEK är baserad på en kombination av en summan-av-delarna-värdering och historiska och jämförelsemultiplar. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8 000,00 GBX
Pris:7 277,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-11 kl. 08:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 14:17.

UPPDATERING

Betryggande säkerhetsdata för roxadustat

I fredags kväll presenterade AstraZeneca säkerhetsdata för roxadustat i en analys av fas 3-programmet. Resultaten visar på positiv effekt och inga ökade hjärt- och kärlrisker hos patienter med anemi (blodbrist) från kronisk njursjukdom. Resultaten var åtminstone i linje med vad AstraZeneca hade kommunicerat tidigare i år. Datat ser överlag bra ut och vi bedömer att det finns en god chans att roxadustat får amerikanskt godkännande andra halvåret 2020 i åtminstone vissa av patientgrupperna i studien. En potential i toppförsäljning på 1 miljard USD har gott stöd som ett minimum, enligt vår bedömning. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 GBP.

Vi behåller vår toppförsäljning på 1,5 miljarder USD för stunden

Vi hade givit roxadustat 90% sannolikhet för godkännande och toppförsäljning på 1,5 miljarder USD, vilket värderar roxadustat till 2,8 GBP per aktie för närvarande. Konsensus förväntade en försäljning på 789 MUSD för 2023 och vi förväntar oss att den stiger en del. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 GBP.

AF Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 NOK
Pris:176,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-11 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 13:45.

UPPDATERING

Kan kombinera volym- och vinsttillväxt

Vi upprepar Köp och riktkursen 200 NOK efter Q3-rapporten som vi överlag bedömer som i linje med våra förväntningar. Till det positiva noterar vi att orderboken är upp med 22% å/å och att rörelsemarginalen på 6,8% är bäst i klassen och att utsikterna för byggmarknaderna i Norge och Sverige är stabila för 2020. I tillägg till rapporten inkluderar vi det nyliga förvärvet av Betonmast (från den 31 oktober), vilket påverkar VPA för 2019-2021p med +2, -1 och +3%.

Bäst marginal, men hållbar enligt vår bedömning

AF Gruppens 10-åriga genomsnittliga EBIT-marginal på 6,3% är bäst i klassen i den nordiska jämförelsegruppen. Tack vare den starka tillväxten i orderboken (+22% å/å) bedömer vi att fler projekt är i ett tidigt skede. Detta medför en negativ påverkan på marginalerna då vinstavräkningen är mer försiktig i den initiala fasen medan marginalen återhämtar sig i takt med att projektet fortskrider. Kombinerat med nyliga förvärv och EBIT-marginalens kvartalsutveckling bedömer vi att AF Gruppens marginal fortsatt kommer att vara i toppklass på cirka 6% för 2019-2021p.

I linje med förväntan men ändå bra

Orderboken på 23 miljarder NOK är oförändrad q/q (+22% å/å), försäljningen växte 12% å/å, EBIT +9% och VPA +4%. Därutöver var EBIT-marginalen på 6,8% i linje med våra förväntningar. Då AF Gruppen fortsätter att växa, vilket också diversifierar intäktsbasen, bedömer vi att det alltid kommer att komma kvartalavvikelser, både bra och dåliga. Dock, på koncernnivå är vi nöjda med utfallet och påverkan på utsikterna.

Köp och riktkurs 200 NOK upprepas

Vi uppdaterar våra estimat för VPA för 2019-2021p efter Q3-rapporten och inkluderar förvärvet av Betonmast från den 31 oktober. VPA förändras med +2%, -1% och +3% för 2019-2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 200 NOK.

Lundin Gold

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:56,00 SEK
Pris:54,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Akiteanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-11 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 13:04.

UPPDATERING

Första guldet närmar sig snabbt

I Lundin Golds projekt Fruta del Norte (FDN) i Equador nämar sig nu det första guldet snabbt. Det första guldet väntas mot årets slut och kommersiell produktion i Q2 2020. Vi instämmer att FDN står ut som ett högkvalitativt projekt med imponerande kassaflödesprofil och attraktiv exponering mot guldpriset. Dock ser vi kursuppgången som rimlig till följd av den starka guldmarknaden och minskade risker i projektet. Vi bedömer därför att aktien är rimligt värderad och upprepar Behåll samt riktkursen 56 SEK.

Projektet på god väg

Vid guldgruvan Fruta del Norte är konstruktionsprocessen färdigställd till 89% vid slutet av Q3 (78% vid Q2). Utvecklingen under jord fortsätter före tidplanen och gruventreprenören lämnar nu över verksamheten till ägarnas team. Det första guldet väntas vid slutet av 2019 med kommersiell produktion från Q2 2020.

Ett av de största och mest högkvalitativa guldprojekten

FDN har sannolika mineralreserver som uppgår till 17,8 Mton till 8,74 g/ton guld. Den genomsnittliga kassakostnaden beräknas till 537 USD/oz, vilket placerar FDN i den lägsta kvartilen av industrins kostnadskurva. Vid vårt antagna guldpris på 1 450 USD/oz väntas kassaflödet toppa omkring 2022-2023p vid cirka 270 MUSD per år och cirka 210-220 MUSD i genomsnitt för den 20-åriga livslängden på gruvan.

Attraktiv exponering mot guldpriset

Vi baserar vår riktkurs på en kassaflödesvärdering av projektet vilket ger ett nuvärde på 56 SEK med WACC på 9%. Vi upprepar Behåll.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:82,90 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-11 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 08:52.

EFTER RAPPORT

Q3-resultatet tillräckligt bra

Mekonomen rapporterade en något blandad Q3-rapport. Organisk försäljningstillväxt uppgick till 2%, men inköpspriser i euro medför motvind i resultatet på huvudmarknaderna. Dock, detta är även ett problem för konkurrenterna och prisökningar kommer att införas. Bolaget bekräftade även förvärvsrelaterade synergier på 100 MSEK och besparingar och effektivitetsåtgärder med ett liknande belopp. Skuldsättningen är hög, men med marknadsledande volymer förväntar vi oss att Mekonomen kommer att vara konkurrenskraftiga och generera starka kassaflöden. Vi upprepar Köp till följd av blygsamma 8x P/E (justerat). Vi höjer riktkursen till 95 SEK (90) till följd av en liten höjning i våra prognoser och högre konkurrentmultiplar.

Q3

Försäljningen ökade med 56% (2% organiskt) efter förvärven av FTZ och Interteam. EBITA uppgick till 231 MSEK, jämfört med vårt estimat på 235 MSEK, och var en förbättring med 49% å/å. Mixen var något olika med bättre utveckling för MECA/Mekonomen men FTZ något ned. Interteam å andra sidan utvecklades bättre. Till sist lyckades Sörensen & Balchen hålla marginalerna oförändrade på 16%, trots en nedgång inom B2C. Kassaflödet förbättrades till 425 MSEK efter förbättrad EBIT och lägre rörelsekapital. Nettoskulden minskade under kvartalet till 3,8 miljarder SEK från 4 miljarder SEK.

Kassaflöde balanserar skuldsättning

Vi förväntar oss att Mekonomen kommer att generera starka kassaflöden och balansera skuldsättningen på nettoskuld/EBITDA på 3,1x, exklusive IFRS16, och 4,6x inklusive IFRS16. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 95 SEK (90).

Kongsberg Automotive

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7,50 NOK
Pris:5,21 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 08:20.

EFTER RAPPORT

Balanserar tuffa förhållanden väl

Kongsberg Automotive (KOA), en leverantör av komponenter och system för fordonstillverkare, fortsätter att överträffa marknadsutvecklingen på grund av sin orderbok. Försäljningen har ökat med 6%. Avmattningen i vinsten under Q3 är mer en tidsfråga, eftersom kunder tar tid på sig att fatta beslut, men enligt KOA verkar det som om momentum gradvis återvänder. EBIT var något bättre än väntat, och trots viss motvind från valutor var nettoresultatet i linje med våra estimat. KOA:s utsikter är optimistiska och företaget räknar med att fortsätta växa 2020p. Vi justerar våra estimat på grund av svagare marknader. Aktien handlas till en VPA på 5x, vilket är attraktivt med tanke på att orderboken kommer att stödja försäljningen med cirka 40% under de kommande 4 till 5 åren. Vi upprepar Köp och vår riktkurs på 7,5 NOK. Riktkursen är baserad på en konkurrentvärdering och en kassaflödesvärdering med en WACC på 10%, en långsiktig tillväxttakt på 2%, samt en EBITDA-marginal på 10%. Vi upprepar Köp.

Q3-siffror

Q4-guidningen indikerar 2% försäljningstillväxt å/å till 239 MEUR, vilket innebär att KOA kommer att överträffa den globala bilproduktionen med cirka 7-8%. Under Q3 ökade försäljningen med 1,5%. EBIT på 14 MEUR var cirka 10% bättre än förväntningarna. Kassaflödet uppgick till 16 MEUR, med en förbättring på 47 MEUR å/å, främst beroende på en lägre uppbyggnad av rörelsekapital. Nettoskulden ökade något under kvartalet, från 347 MEUR till 355 MEUR, vilket motsvarar nettoskuld/EBITDA på 3x. Soliditeten var 30%, vilket är under de 35% som krävs innan en utdelning kan ske.

Orderboken fortsatt stödjande

Nya kontraktsvinster avtog något under Q3 och uppgick till 65 MEUR. Nedgången var större än den normala säsongensnedgången. Enligt KOA är detta emellertid mer en tidsfråga, och momentum kommer sannolikt att växa framöver. På den positiva sidan hade specialprodukter en hög marginal. De nya affärsvinsterna har varit starka de senaste åren och vi estimerar att den nuvarande orderstocken motsvarar cirka 1,3-1,4x av försäljningen. Ledtiden mellan beställning och leverans är minst 2-3 år. Orderstocken är anledningen till att vi förväntar oss att försäljningen kommer att fortsätta växa. Vi upprepar Köp och riktkursen 7,5 NOK.

Besqab

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:147,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-11 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 08:20.

EFTER RAPPORT

Försenad återhämtning

Besqab visade imponerande marginaler under Q3. Dock, vi förväntar oss att det fanns engångseffekter och att marginalerna kommer att vara tillbaka till tidigare nivåer under Q4. Byggstarter överraskade negativt och vi förväntar oss bara 250 starter i år, jämfört med 300 under 2018. Därför kommer återhämtningen att försenas. Vi höjer riktkursen till 140 SEK (120) men sänker till Minska (Behåll).

Q3: Stark lönsamhet

Startade gemensamhetsägda lägenheter uppgick till 0 i Q3 jämfört med vår prognos på 120. Försäljningen var 27% sämre. Dock, marginalerna överraskade positivt på 16,5% (vi förväntade 6,9%). Till följd av det låga antalet byggstarter ökade försäljningsgraden i pågående produktion till 65% (59% i Q2) med klart positiva effekter på marginalerna. Det startade hyresrättsprojektet hade en positiv effekt på lönsamheten och vi förväntar oss också att bolaget frigjort en del vinster i projektportföljen då det är tydligt att marknaden har förbättrats. Dessa extra effekter i Q3 får oss att tro att marginalerna kommer att ligga runt 10% framöver. Högre lönsamhet i år och färre byggstarter leder till högre VPA 2019, men lägre VPA 2020.

Klar förbättring redan inprisad

Sedan börsnoteringen 2014 har Besqab handlats till 10,5x framåtblickande P/E. Med en kombinerad VPA (2020-2021p) på 13,3 SEK når vi en riktkurs på 140 SEK (120). Vinsterna kommer att skjuta fart 2021, men vi bedömer att det är för tidigt att räkna in det då den nuvarande försvagningen i den svenska ekonomin kommer att ha en negativ påverkan. Med potential på nedsidan till riktkursen sänker vi rekommendationen till Minska (Behåll).

Arise

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:26,50 SEK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-11 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-11 kl. 08:20.

EFTER RAPPORT

Flera katalysatorer framöver

Q3-rapporten bekräftade i stort vårt investment case. Bolaget kommer att sälja Skäftåsenprojektet (230 MW) under Q4 2019 och vi förväntar oss att betalningen på 250 MSEK kommer att vara en viktig katalysator för aktien. Vi förväntar oss också utdelningar under 2021 då Arise kommer att refinansiera den seniora obligationen på 650 MSEK under Q3 2020, vilket signifikant kommer att minska räntekostnaderna och ta bort utdelningshindrande kovenanter. Arise förväntar sig att sälja ytterligare 200 MW av nya projekt under 2020, vilket inte fullt ut återspeglas i vår riktkurs. Vi upprepar Köp och riktkursen 30 SEK.

Q3 i linje

EBITDA för Q3 var 3 MSEK högre än vårt estimat till följd av något högre kraftgenerering under kvartalet. Balansräkningen förblev i stort sett oförändrad. Vi höjer 2020p EBITDA med 7% till följd av begränsad konstruktionsaktivitet i Skäftåsen under 2019, men det är primärt beroende på periodisering av intäkter.

Flera katalysatorer

För de kommande 12-18 månaderna ser vi flera katalysatorer för Arise: 1) Försäljningen av Skäftåsenprojektet i Q4; 2) en sannolik försäljning av mer än 200 MW under 2020p (Ranasjøhøyden och Salsjøhøyden); 3) refinansiering av obligationen med en förbättring av kassaflödet med 40 MSEK; 4) Meddelande om utdelning 2021. Under 2020 kan Arise klart komma att passera vår riktkurs.

Intakt investment case

Vi upprepar Köp och riktkursen 30 SEK baserat på en kassaflödesvärdering av operativa tillgångar utöver en försiktig värdering på 500 MSEK av utvecklingsverksamheten och driftverksamheten (EV/EBIT 6x). Arise har minskat nettoskulden från 1,5 miljarder SEK under 2014 till 670 MSEK idag och vi bedömer att bolaget kan vara skuldfritt 2021 (med antagande om konvertering av konvertibeln). Kombinationen av lägre räntekostnader och stark tillväxt i projektportföljen väntas ge Arise ett årligt fritt kassaflöde på 200-250 MSEK per år. Med antagande om 60% i utdelningsgrad kan de ge 3 SEK i utdelning redan sent under 2020.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 662,1 0,5% 2,0% 26,1%
OMXS30 1 772,6 0,5% 2,0% 25,8%
OMXH25 4 158,9 -0,2% 1,1% 12,9%
OMXC20 1 098,0 1,5% 2,0% 23,2%
OSEBX 916,0 -0,2% 1,4% 14,6%
OMXBB 985,3 0,0% -0,2% 12,8%
Dow Jones 27 681,2 0,0% 1,2% 18,7%
S&P500 3 093,1 0,3% 0,9% 23,4%
Nasdaq C 8 475,3 0,5% 1,1% 27,7%
SX5E 3 699,7 -0,2% 2,1% 23,3%
DAX 13 228,6 -0,5% 2,1% 25,3%
CAC40 5 889,7 0,0% 2,2% 24,5%
RTS 1 468,2 -1,3% 0,9% 37,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,5 0,4% 1,3% 16,2%
Guld 1 464,2 -1,4% -3,0% 14,5%
Silver 16,8 -4,1% -7,2% 8,7%
Aluminium 1 827,5 0,6% 3,5% -2,2%
Bly 2 101,0 -0,2% -3,4% 4,6%
Koppar 5 951,5 0,2% 2,7% -0,2%
Nickel 16 190,0 -0,7% -3,3% 52,8%
Zink 2 507,0 -1,4% -1,3% -0,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,03 0,00 1,30 16,60
Sverige, 10 år 0,06 1,90 17,20
Norge, 10 år 1,59 2,40 22,00 -20,10
Tyskland, 10 år -0,26 0,80 13,90 -49,50
GB, 10 år 0,79 3,40 14,30 -54,69
USA, 10 år 1,93 0,28 19,88 -75,78
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 0,7% 0,1% 5,5%
USD / SEK 9,70 0,9% 1,5% 9,5%
GBP / SEK 12,42 0,7% 0,3% 10,0%
NOK / SEK 1,06 0,5% 0,8% 3,5%
DKK / SEK 1,43 0,7% 0,1% 5,4%
CAD / SEK 7,34 0,6% 0,9% 13,1%
CHF / SEK 9,74 0,7% 0,3% 8,2%
JPY / SEK 0,09 1,1% 0,5% 10,0%
EUR / USD 1,10 -0,2% -1,3% -3,6%
USD / JPY 109,15 -0,2% 0,9% -0,5%
EUR / GBP 0,86 0,0% -0,1% -4,0%
AUD / USD 0,69 -0,4% -0,8% -2,6%
USD / CAD 1,32 0,3% 0,5% -3,2%
GBP / USD 1,28 -0,2% -1,2% 0,5%
USD / NOK 9,15 0,4% 0,7% 5,7%
EUR / NOK 10,09 0,2% -0,6% 1,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades med små rörelser på fredagen, efter tvetydiga besked om handelskonflikten mellan USA och Kina.

Dow Jones storbolagsindex stängde oförändrat vid 27.681. Det bredare S&P 500 hade stigit 0,3 procent till 3.093, medan Nasdaqs kompositindex var upp 0,5 procent till 8.475.

Under eftermiddagen meddelade Donald Trump att USA inte har gått med på att slopa tullar med Kina. Han sade även att Kina vill att vissa tullar ska slopas, men att han inte kommer göra det fullt ut.

Tidigare under dagen sade Vita husets ekonomiska rådgivare Peter Navarros att USA skulle vara berett att skjuta upp tullarna som skulle införas den 15 december.

Sektorsvis steg hälsovårdsbolag 0,7 procent samtidigt som energibolag tappade mest, ned 0,8 procent.

På aktiefronten har Walt Disney redovisat ett justerat resultat för det fjärde kvartalet som var bättre än väntat. Vinst per aktie var 1:07 dollar jämfört med förväntade 0:95 dollar, enligt Bloombergs snittprognos. Aktien steg 3,8 procent.

Klädkedjan Gap föll i stället 7,6 procent efter en sänkt vinstprognos och beskedet att vd:n Art Peck avgår.

"Detta var ett utmanande kvartal eftersom makroekonomiska effekter och långsammare butikstrafik ytterligare pressade resultaten", sade Gaps finanschef Teri List-Stoll.

Spelutvecklaren Activision Blizzard tappade 0,5 procent. Bättre kvartalsresultat än väntat överskuggades av att prognoserna för helåret inte levde upp till det analytiker räknat med.

I spelbranschen rapporterade även Take Two Interactive, som överträffade vinst- och försäljningsförväntningarna. Aktien var marginellt upp.

Southwest Airlines meddelade att det kommer skjuta på återlanseringen av Boeings 737 Max. Boeing föll 1,8 procent medan Southwest var ned marginellt.

Oljepriset repade sig under kvällen och stängde på plus. Antalet aktiva oljeriggar i USA minskade för tredje veckan i rad, enligt statistik från oljeservicebolaget Baker Hughes.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,94 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stärktes på fredagen efter en handelsdag som präglades av en strid ström rapporter från små och medelstora bolag. Donald Trumps besked under eftermiddagen om att USA inte har gått med på slopade tullar resulterade bara i en tillfällig dipp på den stigande börsen.

Ericsson ledde lyftet i storbolagsindexet samtidigt som SAS rusade efter att ha kommit med en omvänd vinstvarning.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit 0,5 procent till 1.773. Aktier för 15,7 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Frankfurt, Paris och London var motsvarande index ned med 0,2 till 0,6 procent.

Ericsson visade störst uppgång i OMXS30, 2,8 procent till 87:14 kronor. Morgan Stanley har uppgraderat aktien till övervikt, från tidigare jämvikt, med en riktkurs på 110 kronor.

Konkurrenten Nokia tas samtidigt upp till bevakning av Morgan Stanley med rekommendationen jämvikt. Nokia tappade 0,6 procent i Helsingfors.

Utanför storbolagsindexet rusade SAS drygt 9 procent. Flygbolagets spår nu att resultatet före skatt och jämförelsestörande poster kommer att uppgå till 700-800 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019. Det är bättre än bolagets tidigare utsikter om att det skulle bli utmanande att uppnå ett positivt resultat under räkenskapsåret 2019. SAS hänvisade till starka passagerarsiffror och förbättrade enhetsintäkter.

Bland storbolagen gick Kinnevik upp 2,4 procent. Vd Georgi Ganev köpte på torsdagen 10.000 aktier i investmentbolaget för totalt 2,6 miljoner kronor. Getinge adderade 2,6 procent efter att Redburn höjt rekommendationen till neutral.

Byggbolaget Skanska fortsatte upp 1,7 procent efter en starkare rapport än väntat på torsdagen. Flera analyshus har höjt sina riktkurser efter rapportbeskedet.

På minussidan i OMXS30 syntes bland annat H&M och Boliden som sjönk 1 procent vardera.

Rapportfloden fortsatte på fredagsmorgonen med inriktning mot små och medelstora bolag.

Bilservicebolaget Mekonomen tappade 4,7 procent. Rapporten innehöll ett resultat som var bättre än väntat i bolagets egen prognossammanställning och försäljningen strax över.

Hjälmbolaget Mips vände till plus 3,6 procent efter att ha tappat tvåsiffrigt i den tidiga handeln. Bolaget hade en organiska tillväxt på minus 6 procent i tredje kvartalet. Under inledningen av det fjärde kvartalet ser bolaget dock en återhämtning av efterfrågan från hjälmtillverkarna.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Oscar Properties Ingen rekommendation

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Bytesbalans sep ¥51,3b ¥50,9b
SE 08:30 SEB: Boprisindikator nov
USA Stängt pga Veterans Day

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
AF Gruppen NO0003078107 Inga tillkännagivanden
Lundin Gold CA5503711080 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden
Besqab SE0005991411 4
Arise SE0002095604 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.