Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 12 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-12 kl. 07:31 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-12 kl. 07:34 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,2% OMXS30 -0,5% DJI 0,0% NASDAQ -0,1%
660,7 1 763,5 27 691,5 8 464,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Holmen Behåll (Köp) 305 SEK
Stora Enso Köp 16 (13) EUR

Northern Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 NOK
Pris:22,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 08:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 14:34.

UPPDATERING

Attraktiv implicit värdering

Northern Drilling förblir ett av våra toppval inom sektorn. Den implicita värderingen är attraktiv med 300 MUSD/rigg i genomsnitt. De är ett av få bolag inom sektorn som kommer att generera ett fritt positivt kassaflöde nästa år. Kombinerat med potentiella avtalsnyheter förväntar vi oss att aktien kommer att överprestera mot sektorn nästa år. Q3-rapporten släpps den 29 november och kvartalet kommer att vara det sista utan intäkter då den första riggen, West Mira, tagits i drift i början på november. Vi gör inga förändringar i estimaten inför Q3-rapporten. Med en antagen värdering för de kommande två riggarna som kommer Q1 2021 ser vi en låg genomsnittlig värdering på 300 MUSD i genomsnitt. Vi upprepar Köp och riktkursen 85 NOK.

Shelf Drilling

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:18,70 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 08:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 13:24.

UPPDATERING

Vi är fortsatt försiktiga

Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen till 25 NOK (32). Nyliga kontraktsförlängningar och hygglig orderbok ger support till aktien, men vi anser att den inte är tillräckligt attraktiv i relation till konkurrenterna i ljuset av den relativt mogna flottan. Vi fortsätter att bedöma att konsensus är för optimistiskt för 2020p.

Inför Q3

Shelf Drilling kommer att publicera Q3 i morgon. Vi förväntar oss EBITDA på 39 MUSD. Även uppdateringar och kommentarer kring flottans beläggningsgrad kommer att vara i fokus.

Behåll

Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 25 NOK (32) då vi räknar in en rabatt med 10% på bolagsvärdet (EV). Vår riktkurs medför cirka 4x EV/EBITDA för 2021p.

Konecranes

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:30,00 EUR
Pris:29,93 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 08:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 10:51.

UPPDATERING

Bara för den tålmodige investeraren

Till följd av det svaga Q3-resultatet sänker vi VPA-estimaten med 4%, 8% och 10% för 2019-2021p. Även om målet med 140 MEUR i synergier är uppnått har utvecklingen för den dagliga verksamheten varit oacceptabel, vilket har föranlett ett byte av vd. Dock, cyklisk motvind och en tvåårig väntan på förbättringar till följd av den nya ledningen har gjort Konecranes till ett case enbart för den tålmodige investeraren. Vi nedgraderar därför till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 30 EUR (35).

Ännu ett svagt kvartal

Den huvudsakliga besvikelsen i Q3 var marginalen på 8,6%, ned med 70 punkter å/å och med underliggande marginal 6% sämre än våra förväntningar. Mycket av detta berodde på Industrial Equipment som halverat vinsterna. Detta kommer i en tid när bolaget bör gynnas av synergierna från samgåendet med MHPS som Konecranes uppger har realiserats fullt ut. Vår analys indikerar att även om synergierna nåtts fullt ut är den dagliga verksamheten väl under genomsnittet avseende pris och kostnad samt förmågan att ha rätt produkt i rätt tid för kunderna. Detta är troligen anledningen till att styrelsen bestämde sig för att leta efter en ny vd. Styrelsen har anställt en extern vd, Rob Smith, som kommer att börja den 1 februari nästa år. Vi bedömer att det kommer att ta 1-2 år innan vi ser några betydande förändringar i affärsverksamheten. Under tiden sänker vi VPA-estimaten med 4%, 8% och 10% för 2019-2021p efter den svaga Q3-rapporten.

Nedgradering till Behåll (Köp)

Indikatorer blir sämre för sencykliska Industrial Equipment. En återhämtning är åtminstone två år bort, till del beroende på att det är så lång tid det tar innan eventuella förbättringar från nya vd:n får genomslag. Det gör att de kommande tolv månaderna kan visa sämre siffror samtidigt som den nya vd:n kan komma att rensa i balansräkningen och vi tvivlar på att aktien har möjlighet att överprestera mot marknaden. Genom att applicera 11x EV/EBITA för 2021p och diskontera tillbaka ett år når vi vår nya riktkurs på 30 EUR (35).

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:121,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 08:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 09:55.

EFTER RAPPORT

Stark bruttomarginal i Q3, men något lägre än väntade prognoser för Q4

Storytels intäkter under Q3 var något högre än förväntat och med en stark bruttomarginal var även EBITDA bättre än väntat. Då Q4-prognoserna var marginellt lägre än våra estimat förväntar vi oss att kursreaktionen blir neutral under dagen med små ändringar i estimaten till följd av rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 144 SEK.

Stark bruttomarginal

Storytel rapporterade sammanlagda intäkter på 503 MSEK jämfört konsensus förväntan på 491 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 40,4%, mot förväntade 38,2%. EBITDA var bättre än förväntat på -66 MSEK jämfört med konsensus på -72 MSEK. Den starka bruttomarginalen drevs av Streaming Nordics, där täckningsbidraget uppgick till 32% jämfört med vårt estimat på 30%, vilket illustrerar god lönsamhet i den nordiska kärnverksamheten. Inför Q4 är Storytels prognoser för abonnemang och intäkter marginellt lägre än våra förväntningar. För helåret förväntar sig Storytel 39% tillväxt i streaming och EBITDA på -16%, vilket är i linje med våra förväntningar. Vår riktkurs på 144 SEK är baserad på genomsnittet av bolagsvärde/försäljning på 3,7x för 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,8% och långsiktig marginal på 17,5%). Vi upprepar Köp.

Maersk Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:570,00 DKK
Pris:401,40 DKK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 09:48.

UPPDATERING

Bekräftar position som föredragen borrentreprenör

Maersk Drilling är fortfarande en av våra tre favoriter inom offshore-borrsektorn, på grund av dess solida orderbok och positiva kassaflöde redan nästa år (till skillnad från de flesta andra bolag inom sektorn). Att ha det näst största börsvärdet i sektorn hjälper bolaget vid utvärderingen hos investerare. Potentiell vilotid för några av CJ-70-borr-riggar är fortfarande den viktigaste osäkerheten som kommer in i 2020 (särskilt för Maersk Interceptor), medan potentiella förvärv kan vara en positiv katalysator. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 570 DKK (650).

Investment case

Maersk Drilling är ett av mycket få borrbolag med förväntat positivt kassaflöde nästa år, ett attribut vi tror att investerare kommer att fokusera på mer under de kommande kvartalen. Bolagets flotta med 23 riggar är nyare än branschgenomsnittet och företaget är marknadsledande inom det norska borriggs segmentet. Bolaget äger sex borriggar med CJ-70 design för extremt hårda miljöer (av totalt 11 byggda någonsin), och det enda sättet att få exponering för denna del av marknaden är via en investering i Maersk Drilling.

Q3-verksamhetsuppdatering den 23 november

Maersk Drilling kommer att publicera sitt tredje kvartals verksamhetsuppdatering den 23 november. Det kommer att inkludera intäkter för Q3 samt en uppdaterad statusrapport. Viktigt att titta på är de nya kontrakten, särskilt alla nyheter om CJ-70-borriggar. Vi gör endast små justeringar till våra estimat före rapporten efter de senaste meddelandena om kontrakten (+1%/+2% på 2019E/20E EBITDA).

Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 570 DKK (650)

I vår sektorrapport som publicerades idag tillämpar vi 10% rabatt på det verkliga värdet som erhållits från en summan-av-delarna analys (baserat på ersättningskostnader). Det ger oss en ny 12 månaders riktkurs på 570 DKK. Vi fortsätter att anse de nuvarande nivåerna attraktiva och håller Maersk Drilling som en av våra tre bästa idéer i sektorn. Aktien prissätts nu till en attraktiv EV/EBITDA på 7,2x för 2020p och cirka 4,5x för 2021p. Vår riktkurs innebär 6x EV/EBITDA 2021p. Vi upprepar Köp.

Seadrill

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:14,76 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 08:38.

INFÖR RAPPORT

Upplagt för berg- och dalbana under 2020

Efter en period med ett begränsat antal nya kontrakt har farten ökat efter sommaren för Seadrill. Dock, mycket mer behövs då Seadrill bara har två sina 19 flytande riggar kontrakterade efter 2020. Med en flotta av nya och välutrustade tillgångar bör Seadrill vara väl positionerat för en förbättrad marknad, enligt vår mening. Vi applicerar en rabatt på 10% till bolagsvärdet (EV) för vår summan-av-delarna-värdering och sänker riktkursen till 35 NOK (100). Vi upprepar vår syn att marknaden underskattar de strategiska drag som Seadrill fortfarande kan göra och det underliggande värdet i de icke-konsoliderade bolagen.

Investment case

Sedan vi inledde bevakning i september förra året har vi behållit vår syn att Seadrill kommer att förändras de kommande åren, vilket också visas genom de två nya joint ventures (Angola och Qatar) som lanserats i år. Dessa initiativ kommer inte att vara de sista och vi förväntar oss fler strategiska drag. Seadrill har hög skuldsättning med 5,5 miljarder USD i nettoskuld och en likviditet som löper ut 2021p enligt våra estimat. Strategiska initiativ och en fortsatt marknadsåterhämtning är nödvändiga och vi bedömer att bolaget kommer att lyckas hantera båda.

Inför Q3

Vi gör enbart mindre förändringar i våra estimat för Q3 och förväntar oss 78 MUSD i EBITDA. Utöver detta kommer vi att bevaka uppdateringen av flottans status.

Köp upprepas, riktkurs sänks till 35 NOK (100).

Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 35 NOK (100). En investering i Seadrill kommer att vara volatil och bolaget är det mest riskabla i sektorn, men vi anser fortsatt att marknaden underskattar de strategiska initiativ som Seadrill fortfarande kan göra.

Holmen

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:305,00 SEK
Pris:288,60 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 07:34.

UPPDATERING

Värderingscase stängt

I linje med vår tes har det positiva skogstemat eldat på aktien som är upp med 50% de senaste tre månaderna. Som en konsekvens ser vi nu litet värderingsstöd. Vår summan-av-delarna på 320 SEK indikerar en uppsida på 10% (40% för tre månaders sedan). Före Q3-rapporten köpte Holmen tillbaka 4% av de utestående aktierna, men inga aktier har köpts efter rapporten, vilket kan indikera att styrelsen bedömer att nuvarande värdering av aktien är ganska rimlig efter omvärderingen. Holmen är i gott skick och vi fortsätter att gilla den mycket höga exponeringen mot realtillgångar och investeringsdisciplinen. Men, vi ser inga kortsiktiga katalysatorer för aktiekursen vid nuvarande nivå och nedgraderar till Behåll (Köp) med en oförändrad riktkurs på 305 SEK.

Skogstema har drivit värderingen

De positiva långsiktiga utsikterna för både avverkningsvolymer och timmerpriser, i kombination med rekordlåga räntor har gjort det alltmer attraktivt att äga skog, särskilt i Sverige, där utbudsunderskottet väntas bli allt större de kommande åren. De senaste månaderna har investerare blivit alltmer medvetna om detta och i samband med Q3-rapporten uppgav Holmen att de kommer att ändra redovisning och börja marknadsvärdera skogstillgångarna, vilket har påverkat investerarnas sentiment. Enligt Holmen kommer det nya bokförda värdet att uppgå till 39-43 miljarder SEK. På den positiva sidan finns också en god utveckling för kartongverksamheten under Q3, efter några svagare kvartal, vilket bådar gott inför framtiden och också delvis förklarar styrkan i aktien efter rapporten

Nedgradering efter fantastisk utveckling

Efter den starka kursutvecklingen har det uppenbara värderingscaset materialiserats och då vi inte ser några specifika katalysatorer på kort sikt sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp) och upprepar riktkursen 305 SEK.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:12,76 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux

UPPDATERING

Finns det dolda skogsvärden i Stora Enso?

Historiskt har Stora Enso inte betonat den nordiska skogsverksamheten i någon större grad eller visat den finansiella påverkan från den verksamheten, men detta är på väg att ändras. Genom omstruktureringen av Bergvik skog har bolaget blivit direkt ägare av 1,4 miljoner hektar svensk kvalitetsskog. Ledningen etablerar nu ett separat affärsområde som också inkluderar 0,25 miljoner hektar skog i Finland. Det nya affärsområdet kommer att rapportera från Q1 2020. Vi bedömer att detta viktiga affärsområde kommer att börja generera årligt operativt rörelseresultat på omkring 110 MEUR, vilket är mer än 10% av koncernens rörelseresultat för nästa år.

Ja, och det kommer att synas i det nya affärsområdet

Den nya affärsstrukturen kommer att förbättra bolaget transparens och då marknaden värderar förutsägbara skogsresultat till mycket högre multiplar än cykliska industrier kommer detta att ge stöd till aktien. Givet de utmärkta lägena, en gynnsam åldersstruktur i skogstillgångarna och de ljusa utsikterna för timmerpriserna värderar vi det nya affärsområdet till en hög nivå på 6 miljarder EUR (34% av summan-av-delarna). Genom att addera de konkurrensutsatta industridelarna, inklusive den stabila och växande verksamheten inom Consumer board (22% av summan-av-delarna), når vi ett totalt värde för summan-av-delarna på 17,5 EUR per aktie, vilket ger en utomordentlig uppsida på 38%. Den låga värderingen återspeglas också i attraktiva multiplar och en växande direktavkastning på 4%. I huvudsak beroende på bolagsspecifik tillväxt förväntar vi oss att P/E för 2020-2021p faller från cirka 15,1x till 12,5x. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 16 EUR (13).

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:244,00 NOK
Pris:228,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12 kl. 07:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-12 kl. 07:34.

EFTER RAPPORT

I stort sett i linje

Ekonomiskt sett är resultaten från Norway Royal Salmon (NRS) i linje med förväntningarna. Företaget levererade en EBIT på 131 MNOK, vilket stämmer överens med våra och konsensus förväntningar. På den svagare sidan minskar företaget sin volymguidning i norr med cirka 2 000 ton. På plussidan gör företaget detta för att bygga biomassa till 2020 och guidar för 37 000 ton, vilket är ungefär 1 000 ton högre än vårt estimat. Bolaget har sänkt volymguidningen för 2019 flera gånger nu och kommer att ifrågasättas om volymguidningen för 2020 är realistisk eller inte. Eftersom konsensusestimatet nästa år ligger på 36 000 ton kommer rapporten sannolikt att uppfattas neutralt till något negativt. Vi upprepar köp och en riktkurs på 244 NOK.

Ekonomi

NRS rapporterade ett resultat på 131 MNOK (Vi 131 MNOK och konsensus 130 MNOK). Företaget uppnådde en justerad VPA på 2,4 NOK (Vi 2,4 NOK).

Segment

Nordnorge uppnådde en EBIT/kg på 19,6 NOK inklusive kontrakt och 14,5 NOK exklusive kontrakt. Det hade en kontraktsandel på 44% under kvartalet, vilket behöll prisnivåerna jämfört med spotpriset. Kostnader/kg var 35,4 NOK. Företaget slaktade 7 076 ton i norr (guidning 6 800 ton). I söder (som kommer att överlämnas till sina nya ägare i december 2019) uppnåddes en EBIT/kg på 8,45 NOK. Regionen slaktade bara 437 ton och är därför irrelevant för kvartalet.

Utsikter

För 2019 minskar NRS sin guidning av två skäl: 1) försäljningen av södra Norge; och 2) på grund av uppbyggnad av biomassa i norra Norge. Detta leder till att företaget har cirka 2 000 ton mindre volymer i norr än den ursprungliga guidningen, men kommer fram till en volymguidning för 2020 på 37 000 ton (upp med 9 000 ton). Vi hade tidigare antagit 36 000 ton för 2020p.

Värdering

Vi värderar NRS på en kassaflödesvärdering med en långsiktig EBIT/kg på 18 NOK och en WACC på 8,5%, med 2% långsiktig tillväxt. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 244 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 660,7 -0,2% 0,1% 25,8%
OMXS30 1 763,5 -0,5% -0,4% 25,2%
OMXH25 4 152,5 -0,2% -0,4% 12,7%
OMXC20 1 097,7 0,0% 1,4% 23,1%
OSEBX 917,8 0,2% 1,1% 14,8%
OMXBB 985,9 0,1% -0,1% 12,8%
Dow Jones 27 691,5 0,0% 0,8% 18,7%
S&P500 3 087,0 -0,2% 0,3% 23,1%
Nasdaq C 8 464,3 -0,1% 0,4% 27,6%
SX5E 3 696,8 -0,1% 0,9% 23,2%
DAX 13 198,4 -0,2% 0,5% 25,0%
CAC40 5 893,8 0,1% 1,2% 24,6%
RTS 1 460,8 -0,5% 0,4% 36,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,2 -0,5% 0,1% 15,6%
Guld 1 458,7 -0,4% -3,4% 14,1%
Silver 16,9 0,4% -7,2% 9,1%
Aluminium 1 805,0 -1,2% 1,0% -3,5%
Bly 2 115,0 0,7% -2,8% 5,3%
Koppar 5 857,0 -1,6% 0,2% -1,8%
Nickel 15 730,0 -2,8% -5,2% 48,5%
Zink 2 538,0 1,2% -1,9% 1,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,04 0,20 -0,20 16,80
Sverige, 10 år 0,06 -0,30 10,60
Norge, 10 år 1,57 -2,10 16,80 -22,20
Tyskland, 10 år -0,26 -0,10 9,50 -49,60
GB, 10 år 0,80 0,80 8,80 -53,89
USA, 10 år 1,94 1,48 15,29 -74,30
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,72 0,2% 0,2% 5,7%
USD / SEK 9,71 0,1% 1,3% 9,5%
GBP / SEK 12,50 0,7% 0,9% 10,7%
NOK / SEK 1,06 0,2% 1,0% 3,7%
DKK / SEK 1,43 0,2% 0,2% 5,6%
CAD / SEK 7,35 0,1% 0,7% 13,2%
CHF / SEK 9,77 0,3% 0,5% 8,6%
JPY / SEK 0,09 0,1% 0,7% 10,2%
EUR / USD 1,10 0,1% -1,1% -3,5%
USD / JPY 109,11 0,0% 0,5% -0,6%
EUR / GBP 0,86 -0,5% -0,7% -4,5%
AUD / USD 0,68 -0,2% -0,8% -2,7%
USD / CAD 1,32 0,0% 0,6% -3,2%
GBP / USD 1,29 0,6% -0,3% 1,1%
USD / NOK 9,14 -0,1% 0,3% 5,6%
EUR / NOK 10,09 0,0% -0,8% 1,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades omkring oförändrade nivåer på måndagen efter att ha avslutat den förra veckan på rekordnivåer.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 0,1 procent vid 27.691. Det bredare S&P 500 hade tappat 0,2 procent till 3.087. Nasdaqs kompositindex var ned 0,1 procent till 8.464.

Sektorvis steg fastighetsbolag 0,2 procent medan kraft tappade 0,7 procent.

Investerare inväntar nästa omgång rubriker från handelssamtalen mellan Kina och USA. Företrädare för båda länder sade under förra veckan att de var överens om att slopa vissa tullar. Även om det förnekades av president Donald Trump att de var överens ville presidenten inte utesluta något avtal.

Bland aktier avancerade Wahlgreens Boots drygt 5 procent. Riskkapitalbolaget KKR har uppvaktat apotekskedjan för ett möjligt utköp. Walgreens har ett börsvärde om 53 miljarder dollar och en nettoskuld på nästan 17 miljarder.

Flygplanstillverkaren Boeing stärktes 4,6 procent. Leveranser av den olycksdrabbade modellen 737 Max kan återupptas i december och sedan återkomma i drift från och med januari.

Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba sålde för motsvarande 38,3 miljarder dollar under "Singles day" vilket var ett nytt försäljningsrekord. Aktien handlades dock ner beskedliga 0,2 procent.

Elbilstillverkaren Tesla stärktes 2,4 procent till drygt 345 dollar sedan Jefferies höjt riktkursen till 400 dollar.

Beyond Meat, som tillverkar växtbaserade köttprodukter, föll 4 procent till 76:79 dollar per aktie efter besked om att finanschefen Mark Nelson sålt aktier för 5,7 miljoner dollar. Beyond Meat noterades i maj på 25 dollar per aktie och nådde som högst 234:90 dollar i juli.

Den amerikanska räntemarknaden höll stängt på måndagen på grund av Veterans Day.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade lägre på måndagen efter en svängig handelsdag där press kom från protester och våldsamheter i Hongkong, något som kan komplicera läget i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA.

Storbolagsindexet OMXS30-index sjönk 0,5 procent till 1.764. Aktier för 15,5 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen. Även i omvärlden var börstendensen negativ, särskilt i Kina.

Bland de mest handlade storbolagen sjönk gruvbolaget Boliden 1,8 procent sedan sektorkollegorna gått svagt på Londonbörsen.

H&M skilde av en halvårsutdelning på 4:85 kronor, men backade 6:12 kronor, vilket motsvarade en nedgång på 0,7 procent justerat för utdelningen.

Starkast bland storföretagen gick Swedish Match som lyfte 1,0 procent, följt av Volvo och Electrolux som steg 0,7 procent vardera.

Swedol rusade 38 procent till 46:25 kronor efter att Momentum lagt ett bud på 46:50 kronor per aktie alternativt ett aktievederlag.

Bilservicebolaget Mekonomen avancerade 6 procent sedan både SEB och Handelsbanken uppgraderat sina rekommendationer för aktien.

Oljebolaget Maha Energy tappade 13 procent efter att ha sänkt sin produktionsprognos för 2019 med närmare 20 procent.

Gruvbolaget Semafo meddelade att det kommer att ta tid att utvärdera hur bolaget ska kunna driva verksamheten vid Boungou-gruvan i Burkina Faso på ett säkert sätt, i spåren av attacken mot en konvoj som krävde tiotals dödsoffer i förra veckan. Aktien backade ytterligare 12 procent.

Oasmia Pharmaceutical föll 15 procent efter att forskningsbolaget meddelat villkoren i sin tidigare aviserade företrädesemission på cirka 400 miljoner kronor.

SAS avancerade 3,5 procent. DNB Markets har höjt sin rekommendation för flygbolaget till köp och lyft riktkursen med 25 procent.

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser, klättrade 6 procent sedan bolagets ordförande Patrik Tigerschiöld köpt aktier för närmare 8 miljoner kronor.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi var upp 2,7 procent. Enligt Dagens Industri rör det sig om negativa rapporter kring det konkurrerande schweiziska läkemedelsbolaget Roches läkemedel Hemlibra vid behandling av blödarsjuka (hemofili).

Dagens Industri satte köp för Pricer i måndagens utgåva av tidningen. Aktien klättrade 8 procent.

Starvault rusade 107 procent på Spotlight efter uppgifter om att Star Vaults VR-spel Kitten'd lanseras till Playstation VR i närtid, något som bolaget även bekräftade.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 11:00 ZEW-index nov -25.0 / -14.5 -25.3 / -22.8
USA 12:00 NFIB småföretagsindex okt 102.0 101.8

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Northern Drilling BMG6624L1090 Inga tillkännagivanden
Shelf Drilling Inga tillkännagivanden
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 4
Maersk Drilling DK0061135753 Inga tillkännagivanden
Seadrill BMG7998G1069 Inga tillkännagivanden
Holmen SE0011090018 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.