logo
Dagens analyser - onsdagen den 13 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-13 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-13 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,6% DJI 0,0% NASDAQ 0,3%
664,4 1 774,7 27 691,5 8 486,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Shelf Drilling Behåll 25 (32) NOK
Konecranes Behåll (Köp) 30 (35) EUR
Maersk Drilling Köp 570 (650) DKK
Seadrill Köp 35 (100) NOK
Norway Royal Salmon Köp 250 (244) NOK

GN Store Nord

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:326,00 DKK
Pris:304,00 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Head of Med Tech Devices
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 14:43.

UPPDATERING

Guidning upprepas

GN levererade en blandad Q3-rapport med Hearing som växte snabbare än förväntningarna medan Audio var något sämre än väntat. Helårsguidningen upprepades. Vi gör mindre förändringar i estimaten för Hearing. Vi upprepar Behåll och riktkursen 326 DKK.

Hearings tillväxt bättre, Audio något sämre

Hearing växte med 8% (vår förväntan var 6%) medan Audio växte med 20% mot konsensus förväntan på 20,6%. Situationen för EBITA-marginalen är omvänd med Hearing på 18,4% (vår förväntan 19%) medan Audio slog förväntan med 19,8% (vår förväntan 19,1%).

Guidning upprepas

GN upprepade helårsguidningen för båda verksamheterna. Hearing väntas växa med 7% organiskt med en EBITA-marginal på 20% och Audio ser en organisk tillväxt på cirka 24% och en marginal på cirka 20% före förvärvsrelaterade kostnader.

Behåll, riktkurs 326 DKK

Vi värderar GN med en summan-av-delarna där Hearing värderas i linje med konkurrenterna medan Audio värderas i linje med konkurrenten Logitech. Vi upprepar Behåll och riktkursen 326 DKK.

Shelf Drilling

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:18,65 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-13 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 13:52.

UPPDATERING

Marginellt svag Q3-rapport

Shelf Drilling rapporterade justerad EBITDA på 32 MUSD, vilket var något lägre än vår prognos på 39 MUSD till följd av lägre än väntade intäkter. Noterbart är att Shelf Drilling bedömer att EBITDA bottnar i Q3 och förbättras från Q4 och framåt (i linje med vår modell). Guidningen för Q4 på 156-161 MUSD kan jämföras med vårt estimat på 164 MUSD före rapporten. Vi förväntar oss att aktien rör sig i linje med konkurrenterna under dagen. Vi upprepar Behåll och riktkursen 25 NOK.

Awilco Drilling PLC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:22,00 NOK
Pris:17,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-13 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 12:37.

UPPDATERING

Inväntar klargörande avseende kommande investeringar

Vi upprepar vår syn på Awilco efter Q3-rapporten. Med den första nyproduktionen planerad att levereras i Q1 2021 och med hygglig tillgänglighet på den norska marknaden från 2021 och framåt, förväntar vi inte att bolaget säkrar något kontrakt i närtid. Kombinerat med kommande investeringar i nyproduktion på 70-130 MUSD i Q1, ser vi en mix som gör att vi föredrar andra namn inom sektorn. Vi upprepar Behåll och riktkursen 22 NOK.

Oscar Properties

Rek: Ingen rekommenation (Ingen rekommenation)
Pris:4,86 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-13 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 10:25.

EFTER RAPPORT

Q3: I linje med vår prognos

Justerat rörelseresultat före skatt uppgick till -30 MSEK i Q3 jämfört med vår prognos på -39 MSEK. Vi gör endast begränsade förändringar i våra estimat. Innan vi vet den långsiktiga kapitalstrukturen för bolaget är det svårt att sätta en riktkurs för stamaktien och vi upprepar Ingen rekommendation.

Utbyteserbjudande och nyemission

Oscar Properties erbjuder 25 stamaktier för varje preferensaktie och 50 stamaktier för varje preferensaktie av typ B. Nyemissionen ger varje befintlig aktieägare rätten att teckna 5 nya aktier till kursen 1,49 SEK. Huvudägaren, Oscar Engelbert, har åtagit sig att teckna aktier för 25 MSEK, vilket motsvarar 28% av hans andel vid full teckning och motsvarar 10% av det totala erbjudandet. Nyemissionen är också garanterad till 26% av investerare som Backahill, Kvalitena och Mats Gabrielsson. Nyemissionen är villkorad av att åtminstone 70% av preferensaktieägarna accepterar erbjudandet.

Svårt att sätta riktkurs

Initiativet att konvertera preferensaktierna är bra även om vi ännu inte vet utgången. Innan vi vet den långsiktiga kapitalstrukturen för bolaget är det svårt att sätta en riktkurs för stamaktien och vi upprepar Ingen rekommendation.

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:117,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-13 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 08:18.

EFTER RAPPORT

Tillväxtutsikter förblir starka

Vi har gjort mindre förändringar i våra estimat efter Storytels Q3-rapport som var något bättre än förväntat medan prognoserna för Q4 var något sämre. Tillväxtutsikterna förblir starka med lansering på minst ytterligare en marknad 2019p. Vi upprepar Köp och riktkursen 144 SEK.

Gedigna siffror för Q3

Inför Q3-rapporten hade Storytel redan kommunicerat streamingintäkterna och abonnentintaget vilka var något bättre än våra förväntningar. Den viktigaste nyheten i Q3-rapporten var det starka täckningsbidraget i Norden på 32%, jämfört med vår förväntan på 30%. Även om detta inte föranleder några förändringar i våra estimat stärker detta vår syn på den långsiktiga lönsamhetspotentialen i Storytel som för närvarande hålls tillbaka av expansionsinvesteringar på andra marknader.

Starka tillväxtutsikter

Medan Q4-prognosen för streaming var något sämre än vår förväntan (-1% för intäkterna och -2% för abonnemang) ändrar inte detta vår syn på tillväxtutsikterna för kommande år. Storytel har nyligen lanserat i Brasilien och Colombia, vilket borde följas av Sydkorea i Q4 2019, varefter Storytel kommer att finnas tillgängligt i 20 marknader. Det är upp från 15 marknader vid utgången av 2018 och 9 marknader vid utgången av 2017. Till följd av att flera nya marknader har en potential på flera miljoner abonnenter är tillväxtpotentialen utanför Norden betydande. Vi räknar med att den årliga abonnenttillväxten i det segmentet uppgår till 80% för 2019-2022p.

Köp upprepas

Vår positiva syn på Storytel är baserad på de starka tillväxtutsikterna med en tydlig väg mot lönsamhet. I Q3 utökade bolaget kreditmöjligheterna vilket kommer att ge stöd till fortsatta investeringar i tillväxt. Vi förväntar oss fortfarande att bolaget kommer att ta in mer kapital vilket skulle addera flexibilitet. Vi har gjort mindre ändringar i våra estimat efter rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 144 SEK.

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:58,70 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalys
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-13 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 08:18.

EFTER RAPPORT

Lönsamhet i fokus 2020

New Wave fortsatte på den starka tillväxtbanan under Q3 med 9% i försäljningstillväxt, varav 5% i lokala valutor, jämfört med vår förväntan på 7%. Jämförbar EBITDA växte med 14 MSEK med en marginalexpansion på 10 punkter drivet av lägre tillväxt i rörelsekostnaderna som motverkade den förväntade nedgången i bruttomarginal. Bolaget kommer att fortsätta sikta på tillväxt med ett ökat fokus på lönsamhet. Vi förväntar oss en EBIT-marginal på 8% för helåret 2019, vilket är väsentligt lägre än målet på 15%. Med det sagt förväntar vi oss en årlig genomsnittlig tillväxt i EBIT på 11% för 2019-2021p, ändå handlas aktien till försiktiga 12x EV/EBIT för 2019p. Enligt vår syn kommer skalfördelar att få effekt efter en period av snabb expansion. Vi upprepar Köp och riktkursen 66 SEK.

Försäljningskanaler skyddade mot kanalskifte

New Wave är primärt verksamt inom B2B med nära 50 varumärken. Intäkterna är fördelade mellan två försäljningskanaler, Promo (60%) och Retail (40%). Därför är påverkan begränsad från den pågående transformationen inom detaljhandeln globalt. Därtill förväntar vi oss att bolaget fortsätter att gynnas av en utökad produktportfölj, medan högre investeringar i försäljning och marknadsföring väntas betala sig. Ett tydligt exempel är den amerikanska marknaden där försäljningen är upp med 17% hittills i år.

Organisk tillväxt redo att betala sig

Försäljnings- och administrativa kostnader (SG&A) inklusive avskrivningar ökade med 120 punkter 2019, medan den organiska tillväxten var 9%. Tillväxttakten har varit oförändrad på 9% trots att kostnaderna ökat med 14% (i linje med total försäljningstillväxt), vilket gör att SG&A i förhållande till försäljningen är oförändrad på rullande 12 månader. Den negativa marginalpressen från investeringarna i SG&A börjar därför avta och den operativa hävstången förväntas ge ett positivt bidrag till marginalen för 2020p

Fokus på lönsamhet driver omvärdering

New Wave handlas till 8x VPA för 2020p och ger 4% i direktavkastning för utdelningen för 2020p. Vår riktkurs på 66 SEK medför EV/EBIT på 10x för 2021p och är baserad på en kassaflödesvärdering med 7,2% WACC och 2% i långsiktig tillväxt. Om vi skulle anta att New Wave når marginalmålet på 15% till 2023p skulle det rimliga värdet uppgå till 132 SEK i vår modell, allt annat lika. Vi upprepar Köp.

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 NOK
Pris:225,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-13 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-13 kl. 08:18.

EFTER RAPPORT

Byggt för tillväxt

Norway Royal Salmon(NRS) levererade ett kvartal som ekonomiskt sett var i linje med förväntningarna. Företaget har dock minskat sin volymguidning för 2019, i stort sett på grund av en kallare sommar och höst i norra Norge, vilket fördröjer volymerna till 2020, i kombination med en minskning av volymerna i södra Norge på grund av försäljningen av verksamheter. Sammanfattningsvis leder detta till en minskning av VPA under 2019, men vi höjer vår VPA för 2020p, eftersom volymerna är högre än väntat. Vi tycker fortfarande om den nordnorska tillväxtutvecklingen och höjer vår riktkurs till 250 NOK (244) och upprepar Köp.

Kvartalet sammanfattat

NRS uppnådde en odlingskostnad/kg i norra Norge på 35 NOK, vilket är bland de bästa i klassen. Företaget räknar med att kostnaderna ungefär kommer att förbli på samma nivåer under det kommande kvartalet innan de eventuellt faller något under våren/sommaren. De södra delarna är relativt irrelevanta för NRS, eftersom företaget kämpade med liten fisk och uppnådde ett pris på 35,5 NOK/kg. Sammantaget nådde de en EBIT på 131 MNOK, i linje. Volymguidningen för 2020 är 37 000 ton, vilket är 1 000 ton högre än vår förväntning.

Island är intressant

NRS isländska division hade odlingskostnader på cirka 40 NOK/kg, men eftersom området för närvarande är underutnyttjat är båtarna och bearbetningskostnaderna höga (cirka 10 NOK / kg). Detta har medfört EBIT-kostnad/kg uppgått till cirka 50 NOK/kg. Under 2020p bör kostnaderna på Island sjunka när volymerna ökar. NRS räknar med 9 000 ton år 2020, upp från 3 300 ton 2019, vilket borde ge en betydande skalfördel.

Frågan är: tror du på deras guidning?

Om du tror på NRS 2020-volymgudning är det ett solitt köp. Företaget kommer att utnyttja sina licenser bättre och fortsätta växa sin närvaro i Norden. Nordnorge har låga kostnader och detta ger NRS en unik fördel. Efter försäljningen av södra Norge kommer företaget att ha en mycket stark finansiell ställning, vilket också gör det sannolikt att det kommer att få fler licenser under trafikljussystemet. NRS har en högre tillväxt än genomsnittet på grund av dess plats och kommer sannolikt att fortsätta på det spåret.

Värdering

Vi värderar NRS med en långsiktig EBIT/kg på 18 NOK och WACC på 8,5%. Vi använder också en tillväxt på 2,5%. Vi höjer vår riktkurs till 250 NOK (244) och upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 664,4 0,6% 0,8% 26,5%
OMXS30 1 774,7 0,6% 0,3% 26,0%
OMXH25 4 168,2 0,4% -0,1% 13,1%
OMXC20 1 100,5 0,3% 2,5% 23,4%
OSEBX 915,5 -0,3% 0,8% 14,5%
OMXBB 985,3 -0,1% 0,1% 12,8%
Dow Jones 27 691,5 0,0% 0,7% 18,7%
S&P500 3 091,8 0,2% 0,6% 23,3%
Nasdaq C 8 486,1 0,3% 0,6% 27,9%
SX5E 3 712,2 0,4% 1,0% 23,7%
DAX 13 283,5 0,6% 1,0% 25,8%
CAC40 5 919,8 0,4% 1,2% 25,1%
RTS 1 449,4 -0,8% -0,8% 35,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,1 -0,2% -1,4% 15,4%
Guld 1 452,1 -0,5% -2,5% 13,5%
Silver 16,7 -0,9% -7,3% 8,2%
Aluminium 1 765,5 -2,2% -2,6% -5,6%
Bly 2 078,5 -1,7% -4,3% 3,5%
Koppar 5 838,0 -0,3% -0,7% -2,1%
Nickel 15 500,0 -1,5% -4,5% 46,3%
Zink 2 542,5 0,2% -2,0% 1,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,04 0,80 1,20 17,60
Sverige, 10 år 0,06 0,40 5,20
Norge, 10 år 1,58 0,80 9,80 -21,40
Tyskland, 10 år -0,25 1,10 7,00 -48,50
GB, 10 år 0,81 1,80 6,10 -52,09
USA, 10 år 1,91 -2,69 4,72 -76,99
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 -0,2% 0,0% 5,5%
USD / SEK 9,71 0,0% 0,5% 9,5%
GBP / SEK 12,46 -0,3% 0,3% 10,4%
NOK / SEK 1,06 -0,1% 1,0% 3,6%
DKK / SEK 1,43 -0,2% 0,0% 5,3%
CAD / SEK 7,34 -0,2% 0,0% 13,0%
CHF / SEK 9,77 0,0% 0,3% 8,6%
JPY / SEK 0,09 -0,1% 0,5% 10,1%
EUR / USD 1,10 -0,2% -0,6% -3,7%
USD / JPY 109,15 0,0% 0,0% -0,5%
EUR / GBP 0,86 0,1% -0,3% -4,4%
AUD / USD 0,68 -0,1% -0,8% -2,8%
USD / CAD 1,32 0,1% 0,5% -3,1%
GBP / USD 1,28 -0,3% -0,2% 0,8%
USD / NOK 9,15 0,1% -0,4% 5,7%
EUR / NOK 10,07 -0,1% -1,0% 1,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades initialt upp, men föll sedan tillbaka på tisdagen.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning oförändrad vid 27.692. Det bredare S&P 500 steg 0,2 procent till 3.092. Nasdaqs kompositindex avancerade 0,3 procent till 8.486.

Sektorvis presterade hälsovård och råvarubolag, medan fastigheter tyngde.

En viss besvikelse kunde skönjas bland marknadsaktörer efter USA:s president, Donald Trump, talat och få nya insikter kunnat dras om hur handelssamtalen mellan USA och Kina fortlöper. Det som förmedlades var dock att ett avtal kan vara på plats inom kort och att om Kina inte önskar det avtal som bjuds så kommer de straffas hårt med tullar.

Vita husets ekonomiska rådgivare, Larry Kudlow, uppgav efter talet att han fått i uppdrag att utreda möjligheten till nya skattesänkningar för den amerikanska medelklassen, något som han dock betonade låg långt fram i tiden.

Bland enskilda aktier hade Walt Disney's omtalade tjänst Disney+ premiär på tisdagen, med ett utgångspris på 6:99 dollar per månad. Disney har lagt över 3 miljarder dollar på teknik och innehåll till storsatsningen och aktien var upp 1,3 procent.

Rockwell Automation, som konkurrerar med ABB inom automation, publicerade sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet, vilken slog förväntningarna. Bolaget höjde även prognoserna för helåret 2020, vilket fick aktien att handlas upp cirka 10 procent. Rockwell förväntar sig nu en justerad vinst per aktie på 8:70-9:10, mot tidigare snittestimat om 8:52 dollar per aktie.

Tencent Music, ett dotterbolag till det kinesiska nätkonglomeratet Tencent och en konkurrent till Spotify, ökade under tredje kvartalet intäkterna med 31 procent till 910 miljoner dollar. Nettoresultatet steg 6,4 procent till 144 miljoner dollar. Andelen betalande användare steg med 42 procent till 35,4 miljoner, vilket är historiskt högt för bolaget som hittills haft betydligt färre betalkunder än många av sina konkurrenter

Resultatet räckte dock inte för marknaden som handlade ned aktien cirka 8 procent.

Uber backade 1,6 procent. Bolagets grundare och fram tills relativt nyligen också vd, Travis Kalanick, har sålt aktier i nättaxitjänsten för omkring en halv miljard dollar, sedan lockup-perioden i samband med börsnoteringen löpt ut.

Visa har köpt en "betydande minoritetsandel" i den nigerianska betalningsplattformen Interswitch. Officiell finansiella data har inte offentliggjorts, men enligt Sky ska Visa ha betalat 200 miljoner dollar för en ägarandel på 20 procent. Visa steg 0,1 procent.

Mejeriproducenten Dean Foods, USA:s största, har lämnat in en konkursansökan, och är i samtal med Dairy Farmers of America om en potentiell försäljning.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stärktes under tisdagen efter en lite svajig start. Marknadernas fokus riktades mot ett anförande som USA:s president Donald Trump skulle hålla på kvällen svensk tid, alltså efter Stockholmsbörsens stängning.

Vid börsens avslutning hade OMXS30 gått upp 0,6 procent till nivån 1.775. Aktier för 18,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under dagen. På kontinenten steg motsvarande index på Frankfurtbörsen med 0,8 procent och i Paris med 0,6 procent.

Inom storbolagsindex stängde Telia upp med 1,1 procent. EU-kommissionen godkänner Telias köp av Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår, på vissa villkor. Telia står fast vid att köpet väntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 miljoner kronor per år från 2022.

Bäst inom storbolagsindex gick SSAB med plus 1,6 procent, följt av Investor som steg 1,5 procent och Volvo med 1,4 procent. Den senare trotsade därmed en profetia från Morgan Stanley, som tror att Volvos aktiekurs kan komma att följa bolagets vinst per aktie nedåt under 2020 i takt med att produktionsneddragningar riskerar att tynga marginalen.

I motsatt riktning placerade sig Boliden när aktien tappade drygt 1 procent.

Utanför storbolagslistan fick SAS ökad riktkurs av Nordea Markets till 22 kronor från 17 med upprepat köpråd. Aktien fortsatte upp 5,8 procent och har klättrat kraftigt sedan flygbolaget i förra veckan höjde sin guidning för helåret, på grund av stark passagerartrafik.

Ratos, vars aktie rusat sedan senaste rapporten, fortsatte på den inslagna vägen och steg 2,2 procent. I tisdagens upplaga varnade dock Dagens industri för att uppgången möjligen vilar på lös grund med hög skuldsättning. Ratos håller kapitalmarknadsdag på onsdagen.

Bilservicebolaget Mekonomen, som gick starkt på måndagen efter höjda rekommendationer från både SEB och Handelsbanken, fortsatte upp drygt 3 procent.

Analystjänsten Börsplus drog upp sin rekommendation för strålterapibolaget C-Rad till köp. Aktien steg 3,6 procent.

Spelutvecklaren Starbreeze, som på måndagen meddelade att bolaget lämnat in rekonstruktionsplan samt begäran om ackordsförhandling till Stockholms Tingsrätt, var upp 5,7 procent. I samma sektor avancerade även Paradox 3,9 procent, trots en rapport där både omsättning och resultat var sämre än analytikerna räknat med. Carnegie pekade på en lättnadsrekyl.

Ljudboksföretaget Storytel backade i stället 3,8 procent efter en kvartalsrapport med ökad förlust.

Oscar Properties aktie steg 2,8 procent efter en kvartalsrapport där rörelseresultat vände till plus efter vinster vid försäljning av 50 procent av Helixprojektet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 KPI (def) okt 0.1% / 1.1% 0.1% / 1.1%
09:30 SCB: KPI okt 0.0% / 1.6% 0.5% / 1.5%
EMU 11:00 Industriproduktion sep -0.3% / ‑2.3% 0.4% / -2.8%
USA 14:30 KPI okt 0.3% / 1.7% 0.0% / 1.7%
17:00 FED: Jerome Powell talar inför kongressen

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
GN Store Nord DK0010272632 Inga tillkännagivanden
Shelf Drilling Inga tillkännagivanden
Awilco Drilling PLC GB00B5LJSC86 Inga tillkännagivanden
Oscar Properties SE0005095601 1, 4
Storytel SE0007439443 4
New Wave SE0000426546 4
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.