Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 14 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-14 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-14 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,4% OMXS30 -0,5% DJI 0,3% NASDAQ 0,0%
661,6 1 766,6 27 783,6 8 482,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Bouvet ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:350,00 NOK
Pris:342,00 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-14 kl. 12:57.

UPPDATERING

Till och med bättre än väntad VPA-tillväxt

Bouvet visade en bättre än förväntad tillväxt i VPA på 65% för Q3. Tillväxten i resultatet drevs av en organisk tillväxt på 15% och en gedigen marginalexpansion till över 7%. Vi är särskilt överraskade över mängden nyanställningar. Enligt vår mening erbjuder Bouvet en attraktiv aktiestory: 1) ett starkt varumärke som lockar nya medarbetare; 2) bästa organiska tillväxten i den nordiska jämförelsegruppen; 3) ledning med en bevisad historik att driva bolaget; 4) attraktiv direktavkastning. Aktien handlas till 7% avkastning på det fria kassaflödet, vilket är attraktivt för ett bolag med tvåsiffrig organisk tillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 350 NOK.

Organisk tillväxt på 15%

Som förväntat rapporterade Bouvet en stark organisk tillväxt under kvartalet. Vi estimerar en underliggande organisk tillväxt på 15% (justerat för en extra arbetsdag och andra effekter), vilket var precis i linje med vårt estimat. Den starka organiska tillväxten drevs av en hög tillväxt i antalet anställda (+4% från föregående kvartal) och en stark prisutveckling (+4,6%), men motverkat av en lägre beläggningsgrad (-2,3%).

Imponerande vinsttillväxt

Även om Q3 inte är starkt kvartal avseende lönsamhet ökade marginalerna med imponerande 200 punkter till 7,1%, vilket resulterar i en tillväxt i EBIT på 62% till 33 MNOK (vår förväntan var 27 MNOK). Som förväntat drevs marginalexpansionen av högre prisökningar än lönekostnader (4,6% mot 2,5%). De lägre lönekostnaderna förklaras troligtvis av att många nyanställda är nyutexaminerade, vilket är positivt för kostnadsmixen. Som ett resultat av den gedigna organiska tillväxten och marginalexpansionen visade Bouvet en VPA-tillväxt på 65% under kvartalet.

Estimat i stort sett oförändrade

Efter Q3-rapporten gör vi minimala förändringar i våra estimat. Efter starkare än väntad organisk tillväxt och fler anställda höjer vi estimaten med 1-3%.

Köp, riktkurs 350 SEK

Aktien handlas till 7% avkastning på det fria kassaflödet, vilket är attraktivt för ett bolag med tvåsiffrig organisk tillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 350 NOK.

Arcus ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:34,00 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-07 kl. 07:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-14 kl. 10:31.

UPPDATERING

Skynda långsamt

Arcus levererade en Q3-rapport i stort sett i linje med våra förväntningar. 7,6% organisk tillväxt inom Spirits är mycket högre än marknadens förväntningar och förblir uppmuntrande. Med det sagt, Finland och Sverige stod för två tredjedelar av tillväxten drivet an nya agenturvarumärken. Norge och Danmark, med en mer jämförbar agenturportfölj, växte med 3% respektive 4% (i linje med förväntan). I oktober steg aquavitförsäljningen med 9% hos Vinmonopolet och den jämförbara takten i november och december förra året var -2%. Med Spirits som förväntas bidra till mer än 60% av koncernens EBITDA för Q4, kommer svagare NOK och SEK att ha en mindre materiell påverkan jämfört med tidigare kvartal. Vi anser därför att den underliggande utvecklingen är positiv och upprepar Köp och riktkursen 45 NOK.

Norska spritförsäljning avgör

Arcus försäljningsutveckling under de kommande två månaderna kommer att vara avgörande för Arcus som investment case när det gäller investerarnas förtroende. Aquavitförsäljningen i Norge minskade med 6% i december förra året och drev den svaga utvecklingen under fjolåret. Under 2019 har Spirits-segmentet slagit tillbaka. Den organiska tillväxten på rullande 12 månader är 2,1% och möter lätta jämförelsetal i Q4 på -5,6%, vilket borde driva siffran högre. Vi förväntar oss en tillväxt på 7%, vilket skulle innebära en genomsnittlig tillväxt över två år på 0,5%, jämfört med 2,4% i Q3 och 3,6% i Q2. Volymtillväxten i oktober inom Spirits var 5%, men 85% av den förväntade volymen för Q4 återstår.

Vinmarginaler normaliseras till slut

Baserat på den svagare valutan vid slutet av Q4 och inledningen av oktober förväntar vi oss att bruttomarginalen inom Wine sjunker i Q4 och Q1 2020. Med det sagt kommer situationen att till slut normaliseras och den nedgång som setts i bruttomarginalen borde motverkas framöver från en ökad andel egna varumärken och höjda priser på nyligen lanserade produkter.

Attraktiv värdering

Arcus P/E-multipel för 2020p har minskat till 11,5x jämfört med det historiska genomsnittet på 13,4x sedan börsnoteringen. Det tappade investerarförtroendet har triggats av nedjusterade VPA-estimat och oväntade negativa händelser. Vi känner dock viss trygghet i de underliggande tillväxtsiffrorna och ser potential för en substantiell marginalförbättring och normaliserade valutajusteringar samt operativa hävstång. Vårt estimat för 2019p EBITDA är cirka 4% högre än konsensus och vi förväntar oss en omvärdering i relation till Q4-siffrorna. Vi upprepar därför Köp och riktkursen 45 NOK. Vår riktkurs är baserad på 25% i avkastning på sysselsatt kapital (12,5% EBITA-marginal), 7% WACC och 1,5% i långsiktig tillväxt.

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:100,50 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research, Head of Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-14 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-14 kl. 08:46.

UPPDATERING

Q3: Hyggligt men huvudfokus på uppdelningen av bolaget

Veidekkes Q3-resultat var i linje eller en aning svagare än väntat. Orderboken är ned 5% q/q (+2% å/å), medan segmentens försäljning och EBIT var 2% bättre (med Construction sämre och Industry bättre). Operativt kassaflöde är svagare å/å. Marknadsutsikterna har sänkts något för Sverige och Danmark, men höjts q/q. Vid första anblicken förväntar vi oss att konsensus EBIT förblir i stort sett oförändrat för 2019-2020p beroende på fler detaljer från resultatpresentationen. Ett huvudfokus kommer att vara bolagets beslut att sälja eller särnotera bostadsutvecklingsdivisionen. Vi noterar att sådana åtgärder har haft en blandad utveckling för konkurrenterna (till exempel NCC/Bonava), vi förväntar oss att marknaden reagerar positivt på uppdelningen och utvecklas bättre än marknaden i övrigt under dagen. Vi upprepar Köp och riktkursen 110 NOK.

Royal Unibrew

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:500,00 DKK
Pris:569,60 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-14 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-14 kl. 08:17.

EFTER RAPPORT

Gedigen utveckling

Royal Unibrews Q3-resultat var bättre än förväntningarna. Rörelsemarginalerna var bättre än förväntat, särskilt i Finland. Bolaget förväntar sig nu intäkter och rörelseresultat i den översta delen av intervallet för resultatguidningen. Vi förväntar oss att konsensusestimaten höjs med 1-2%. Vi upprepar Minska och riktkursen 500 DKK.

Q3 bättre än förväntat

Intäkterna för Q3 var 1% bättre än konsensus förväntan och EBIT var 5% bättre än väntat. Bruttomarginalen förbättrades med 60 punkter, medan rörelsekostnader minskade jämfört med oförändrade intäkter. Nettoresultatet och VPA var 6-7% bättre än konsensus.

Solid kommersiell exekvering

Den kommersiella exekveringen hos Royal Unibrew fortsätter att vara solid. Royal Unibrew introducerade ett antal varumärken på olika marknader där bolaget ser stor tillväxtpotential. Som exempel finns det italienska vattenvarumärket Fonti di Crodo i Danmark och energidrycken Faxe i Finland. Volymtillväxten i Italien var också solid, drivet av både öl och läsk.

God utveckling mer än reflekterad i värdering

Vi bedömer att mer än Royal Unibrews solida utveckling återspeglas i värderingen. Den nuvarande aktiekursen innebär P/E på 24x för 2020 och EV/EBITDA på cirka 16,5x. Det innebär ett premium på 25-40% jämfört med en grupp av globala bryggerikoncerner. Även om exekveringen är stark är den bedömda EBIT-tillväxten på 5% i linje med andra bryggerikoncerner. Vi upprepar Minska och riktkursen 500 DKK.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:484,00 NOK
Pris:435,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-14 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-14 kl. 08:17.

EFTER RAPPORT

Q3: Blandat resultat

I kvartalet var centrala Norge och Arnarlax positiva överraskningar, medan norra Norge och Scottish Seafarms var svaga. Norra Norge kommer att bli väsentligt bättre nästa kvartal och är därmed inget stort problem. Justerad VPA blev 3,7 NOK, i linje med vår förväntan men lägre än konsensus på 4,3 NOK. Aktien lär troligtvis gå svagt under dagen, vilket vi ser som ett bra köptillfälle. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK

Det finansiella

SalMar rapporterade operativ EBIT på 614 MNOK (konsensus 617 MNOK). Bolaget uppnådde 16,4 NOK i EBIT/kg i Norge. Justerad VPA uppgick till 3,7 NOK. Det delägda bolaget Norskott Havbruk hade ett dåligt kvartal och därför är det mer relevant att titta på VPA under kvartalet (jämfört med EBIT). Norra Norge hade en svag utveckling men väntas se en betydande förbättring nästa kvartal till följd av stigande volymer. Biologiska utmaningar gjorde att EBIT/kg sjönk väsentligt i Skottland och Shetlandsöarna.

Utsikter

SalMar ger en volymguidning för 2020 på 152 000 ton i Norge (vår förväntan 152 500 ton) och totala volymer i Island på 10 000 ton (vår förväntan: 15 000 ton). För 2020 nämner bolaget inte Scottish Seafarms, men de har sänkt volymerna för 2019 till 27 000 ton (30 000).

Värdering

Vi värderar bolaget med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 20 NOK och WACC på 7%. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Orkla

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:85,00 NOK
Pris:87,40 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-14 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-14 kl. 08:17.

UPPDATERING

Reglering i Norge kan öka marginalerna, men är inte utan risk

För att säkra bevis i en pågående utredning av olaglig prisdiskriminering genomförde de norska konkurrensmyndigheterna (NCA) en räd denna vecka på Orkla, Mondelez och NorgesGruppen (NG). Myndigheten har dragit slutsatsen att det finns prisskillnader mellan leverantörer och livsmedelshandlare i Norge. Även om detta väntades uppnår den största aktören (NG, cirka 47% i grossistmarknadsandelar 2018) en större relativ rabatt från alla leverantörer i undersökningen (5-10% i genomsnitt) än vad som "rimligen" kan förklaras med kostnader, hävdar NCA. Upphandling är en hög inträdesbarriär och ansträngningarna att välkomna nya detaljhandlare och sänka butikernas förhandlingsstyrka som kommer att vara positiva för Orkla. Men mindre frihet i förhandlingar kan göra att återförsäljare letar efter alternativa leverantörer (t.ex. en ökande andel av privata varumärken). Trots allt är den underliggande frågan för Orkla att dess största kund kontrollerar nästan hälften av kärnmarknaden. Vi upprepar Behåll och en riktkurs på 85 NOK.

Prisskillnader är långsiktigt kända & okända

2017 drog det norska handelsdepartement slutsatsen i en rapport att förvärv på den norska livsmedelsmarknaden var den högsta inträdesbarriären. En utredning beställdes 2018 för att undersöka möjligheten till olagliga prisskillnader som kan ha haft en negativ inverkan på konkurrensen. Prisskillnaden för kunderna är i allmänhet laglig, så länge de inte diskriminerar kunderna för liknande tjänster, skadar konkurrensen eller påverkar konsumenterna negativt. Det är emellertid omöjligt att jämföra "äpplen och äpplen" med tanke på olika skalor, buntning av tjänster och andra avtal. Följaktligen har inga slutsatser gjorts när det gäller förekomsten av diskriminering, även om bevis finns för ytterligare utredningar. Dessutom kommer en lag att föreslås av regeringen under våren nästa år för att uppmuntra konkurrens inom norska mataffärer.

Prisreglering kan vara positivt för Orkla, men medför en viss risk

I allmänhet är den norska livsmedelshandlarens förhandlingsstyrka betydande, vilket framgår av Orklas marginaler jämfört med internationella konkurrenter. Olaglig prisdiskriminering kan bli böter, men den ekonomiska risken är enligt vår mening begränsad. Anledningen till att det finns prisskillnader är emellertid mer betydelsefull. Nya bestämmelser, som kan begränsa NG: s pris kraft framöver, kan visa sig vara positiva för leverantörerna eftersom det kan höja NG: s priser. Nackdelen med detta argument (för leverantörer) är att NG fortfarande kommer att utnyttja sin position för att öka den privata varumärkesandelen ytterligare, om leverantörspriserna ökar, och därmed sätter ännu mer press på leverantörerna. Vi gör inga ändringar i vår rekommendation eller riktkurs på 85 NOK, baserat på en summan-av-delarna analys där vi värderar BCG till 75 NOK per aktie, motsvarande 2021E EV/EBIT på 14,4x. Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 661,6 -0,4% 0,5% 26,0%
OMXS30 1 766,6 -0,5% 0,2% 25,4%
OMXH25 4 132,8 -0,8% -0,6% 12,1%
OMXC20 1 107,2 0,6% 3,4% 24,2%
OSEBX 909,0 -0,7% -0,2% 13,7%
OMXBB 982,5 -0,3% -0,6% 12,4%
Dow Jones 27 783,6 0,3% 1,1% 19,1%
S&P500 3 094,0 0,1% 0,6% 23,4%
Nasdaq C 8 482,1 0,0% 0,8% 27,8%
SX5E 3 699,5 -0,3% 0,3% 23,3%
DAX 13 230,1 -0,4% 0,4% 25,3%
CAC40 5 907,1 -0,2% 0,7% 24,9%
RTS 1 437,9 -0,8% -2,3% 34,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,4 0,5% 1,0% 15,9%
Guld 1 462,9 0,7% -1,6% 14,4%
Silver 17,0 1,3% -3,4% 9,6%
Aluminium 1 768,0 0,1% -2,7% -5,4%
Bly 2 037,0 -2,0% -4,7% 1,4%
Koppar 5 823,0 -0,3% -1,5% -2,4%
Nickel 15 530,0 0,2% -5,2% 46,6%
Zink 2 482,0 -2,4% -1,8% -1,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,04 -0,50 0,60 17,10
Sverige, 10 år 0,00 -5,90 0,00
Norge, 10 år 1,50 -7,50 0,80 -28,90
Tyskland, 10 år -0,31 -6,10 1,90 -54,60
GB, 10 år 0,74 -6,90 1,00 -58,99
USA, 10 år 1,87 -4,33 6,05 -81,32
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,72 0,2% 0,7% 5,7%
USD / SEK 9,73 0,3% 1,3% 9,8%
GBP / SEK 12,50 0,3% 1,0% 10,7%
NOK / SEK 1,06 -0,2% 0,8% 3,4%
DKK / SEK 1,43 0,2% 0,7% 5,6%
CAD / SEK 7,35 0,2% 0,8% 13,2%
CHF / SEK 9,84 0,7% 1,5% 9,4%
JPY / SEK 0,09 0,6% 1,5% 10,8%
EUR / USD 1,10 0,0% -0,6% -3,7%
USD / JPY 108,74 -0,4% -0,3% -0,9%
EUR / GBP 0,86 0,0% -0,3% -4,5%
AUD / USD 0,68 -0,1% -0,9% -2,9%
USD / CAD 1,32 0,1% 0,5% -3,0%
GBP / USD 1,28 0,0% -0,3% 0,8%
USD / NOK 9,19 0,5% 0,4% 6,1%
EUR / NOK 10,12 0,4% -0,2% 2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades blandat på onsdagen. Uppgifter i Wall Street Journal om att Kina inte har bundit sig till att köpa amerikanska jordbruksprodukter fick börserna att backa något tidigare under kvällen.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,3 procent till 27.783. Det bredare S&P 500 steg 0,1 procent till 3.094, medan Nasdaqs kompositindex tappade 0,1 procent till 8.482.

Sektorvis var det kraftbolag som gick bäst medan finans och energi var de sektorer som tog mest stryk.

Före öppning sade Fed-chefen Jerome Powell att utsikterna för den amerikanska ekonomin är gynnsamma, men att betydande risker kvarstår.

Disney stärktes 7,3 procent då bolaget meddelade att den nya streamingtjänsten Disney+, som hade premiär på tisdagen, redan har fått 10 miljoner abonnenter. Konkurrenten Netflix sjönk 3,1 procent.

Klädbolaget Canada Goose redovisade ett resultat som var starkare än väntat men prognosen höjdes inte, vilket fick Wells Fargo att sänka ritkursen till 50 från 55 dollar. Aktien sjönk 10,8 procent till 34:80 dollar.

Sportmärket Nike har beslutat att lämna världens största handelsplats - e-handlaren Amazon. Nike uppges vilja skapa en mer direkt och personlig koppling till sina egna kunder samt öka kontrollen över försäljning av förfalskade varor. Nike steg 2,0 procent medan Amazon sjönk 1,4 procent.

Google avser inom kort att, tillsammans med bland annat Citigroup, lansera privatkonton, enligt Wall Street Journal. Moderbolaget Alphabets aktie var ned marginellt.

Apple var upp 1,0 procent. Iphone-montören Hon Hai Orecision har levererat ett starkt resultat för det tredje kvartalet, vilket kan tyda på en stark försäljning för Iphone 11, enligt Bloomberg News.

Meritor, som konkurrerar med svenska Haldex, tappade inledningsvis då guidningen för kommande års vinst var klart lägre än väntat enligt Bloomberg News analytikersnitt. Aktien återhämtade sig dock efter vd:ns kommentarer och var upp 1,5 procent.

Bland makronyheter visade statistik att konsumentpriserna i USA steg 0,4 procent i oktober, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad i fjol steg KPI med 1,8 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 5 punkter till 1,88 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen backade i en vikande tendens på onsdagen. Efter att ha noterat ett dagslägsta vid en nedgång på något över en procent återhämtade sig index till lunchtid. Under eftermiddagen noterades en utveckling i sidled. Investerarnas fokus kretsade kring handelssamtalen mellan USA och Kina och det tal som president Donald Trump höll efter tisdagens stängning svensk tid.

Vid börsens stängning var Stockholmsbörsens OMXS30 ned 0,5 procent till nivån 1.767. Aktier för 19,4 miljarder kronor hade då bytt händer.

Storbolagsindex toppades av Getinge som steg 1,7 procent. Defensiva bolag visade styrka där Essity och Tele2, båda ökade över 1 procent. Astra Zeneca steg 1,6 procent.

Kinnevik handlas från och med onsdagen exklusive rätt att erhålla inlösenaktier vid utskiftningen av innehavet i Millicom. Aktien var ned 53:40 kronor. Varje stamaktie i Kinnevik kommer att ge rätt till en inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer att ge rätt till 0,1372 depåbevis i Millicom, vilket baserat onsdagens kurs vid 10-tiden ger ett värde på cirka 56 kronor per aktie.

Swedbank handlades ned nästan 4 procent, SEB och Nordea med omkring 2 procent.

Estlands finansminister Martin Helme anser att Swedbank inte varit ärliga mot den estniska finansinspektionen, enligt en intervju med Dagens Industri där han även uppger att han tror att Swedbank inser att det väntar "tunga böter" från USA.

Brittiska Tullow Oil rasade 27 procent efter att bolaget flaggat för att två fyndigheter utanför Guyana innehåller tung olja med höga sulfithalter, vilket signalerar att projekten kan bli svåra att kommersialisera. Tullow och parterna Total och Eco Atlantic, som Africa Oil äger nära 20 procent i, håller nu på att utvärdera den kommersiella dugligheten av dessa fyndigheter. Africa Oil svarade med en nedgång på nästan 7 procent.

Handeln i teknikhandelsbolaget Christian Berner startade igen efter handelsstopp under tisdagen. Förhandlingar pågår om en större order inom värmeteknik, meddelade bolaget på tisdagskvällen. Christian Berners aktie stärktes 6 procent.

Bland onsdagens rapportbolag steg Sintercast och Allgon båda med runt 11 procent. Även konsultföretaget BTS var upp 1,7 procent efter en rapport med ökad försäljning och vinst.

Systemair steg knappt 2 procent. Handelsbanken har höjt sin rekommendation för Systemair till köp från behåll.

Solenergibolaget Soltech presenterade nya finansiella mål. Aktien var upp 6,6 procent.

First North-bolaget Isofol Medical har entledigat vd Anders Rabbe och styrelsens ordförande Ulf Jungnelius tar över som vd. Aktien steg cirka 1 procent.

Ambea och Bonesupport sjönk efter aktieplaceringar och där resultaten av försäljningarna meddelades på onsdagsmorgonen. Ambea-aktien sjönk 5,7 procent medan Bonesupport tappade 5,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Salmar Köp 484 NOK 3,6 na
Veidekke Köp 110 NOK na na
Opus Köp 6,50 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00.50 BNP (prel) Q3 0.2% / 0.9% 0.3% / 1.3%
CH 03:00 Industriproduktion okt 5.4% / 5.6% 5.8% / 5.6%
CH 03.00 Detaljhandel okt 7.8% / 8.1% 7.8% / 8.2%
CH 03:00 Investeringar okt 10.5%
EMU 11:00 BNP (est) Q3 0.2%/1.1% 0.2%/1.1%
USA 14:30 PPI okt 0.2% / 1.5% -0.3%/2.0%
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Bouvet ASA NO0010360266 Inga tillkännagivanden
Arcus ASA NO0010776875 Inga tillkännagivanden
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.