Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 15 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-15 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-15 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,5% DJI 0,0% NASDAQ 0,0%
659,6 1 757,4 27 782,0 8 479,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Evolution Gaming Behåll 259 (229) SEK
Opus Köp 7,25 (6,5) SEK
Lundin Mining Köp 70 (59) SEK

Clas Ohlson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:94,90 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 08:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-15 kl. 14:00.

UPPDATERING

Q2: Något svagare än förväntad försäljning

Clas Ohlson rapporterad svagare än förväntad försäljning för oktober på 755 MSEK, vilket motsvarar en total tillväxt på -1%. Försäljningen för Q2 2018/2019 (aug-okt) uppgick till 2 165 MSEk, med LFL +1%. För kvartalet var försäljningen 1% sämre än konsensus från Bloomberg. Den negativa avvikelsen berodde till stor del på negativ tillväxt i onlineförsäljningen i okboter på -8% till följd av en uppgradering av plattformen. Vi förväntar oss negativa estimatrevideringar inför Q2-rapporten den 4 december och att aktien utvecklas sämre än index under dagen. Vår riktkurs på 110 SEK motsvarar P/E på 15x för VPA för 2020/2021p och en direktavkastning på 5,7%. Vi har rekommendationen Köp.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:117,00 SEK
Pris:108,75 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-15 kl. 13:32.

UPPDATERING

Vad vi lärde oss på kapitalmarknadsdagen

På bolagets kapitalmarknadsdag upprepade ledningen att efterfrågan på utrustning är relativt dämpad, vilket med tiden borde innebära att serviceförsäljningen kan fortsätta växa fint. På medellång sikt är efterfrågan hälsosam och med flottan som har en genomsnittlig ålder på 7 år och med en fjärdedel som är äldre än 10 år finns det ett uppdämpt utbytesbehov vilket kan addera till den underliggande efterfrågan. Intresset för automation förblir mycket stort. Vi upprepar Köp och riktkursen 117 SEK till följd av de positiva långsiktiga efterfrågetrenderna.

Dämpad efterfrågan på utrustning…

Epiroc upprepade den kortsiktiga guidningen på kapitalmarknadsdagen. På kort sikt förväntar sig bolaget inte att orderingången för utrustning kommer tillbaka till nivån för de senaste fyra kvartalen. Visibiliteten är låg och en order här och där kan ändra bilden. På medellång sikt är efterfrågan hälsosam med en kontinuerligt ökande gruvproduktion och en utrustningsflotta med en genomsnittlig ålder på 7 år, vilket skapar ett uppdämpt behov. Med ytborrning som utgör cirka 50% av utrustningsportföljen (livslängd på 10-15 år) är Epiroc mer känsligt mot investeringscykeln än vad konkurrenten Sandvik är, som har en högre andel Load & Haul (livslängd på 6-7 år).

…men stark efterfrågan på service fortsätter

Den dämpade efterfrågan på utrustning driver serviceförsäljningen då gruvproduktionen fortsätter att växa i oförändrad takt. Epiroc fortsätter att bearbeta sin installerade bas och vinner marknadsandelar varje månad. Med servicemarginalen som är 2-3x gånger högre än utrustningsmarginalen driver det lönsamheten.

Automation och elektrifiering nyckeldrivare kommande år

Till följd av de långsiktiga utmaningarna som gruvindustrin möter har gruvbolagen minskat produktiviteten med 27% sedan 2004 och sedan finanskrisen är ökad produktivitet ett huvudfokus för industrin. Intresset för automation förblir mycket högt. Exempel hos kunder visar på produktivitetsförbättringar med 20%, med 30% ökning av borrtiden. Vår riktkurs är baserad på 20x P/E och 14x EV/EBIT för vinsten 2021p som sedan diskonteras till slutet av 2020p och en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 21%. Vi upprepar Köp och riktkursen 117 SEK.

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:78,00 NOK
Pris:63,14 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-15 kl. 09:49.

UPPDATERING

Inget bra resultat

Det fanns inte mycket positivt i LSG:s rapport. Utsikterna för 2019 sänktes med 5% och guidningen för 2020 var omkring 3% sämre än förväntat. Finansiellt var det ett svagt kvartal och enbart Aurora presterade bättre än förväntat. När det gäller operativt EBIT rapporterade bolaget cirka 24% sämre ån våra och konsensus förväntningar. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 78 NOK.

Det finansiella

LSG nådde operativ EBIT på 501 MNOK (vår förväntan var 663 MNOK) och justerad VPA på 0,51 NOK (vår förväntan 0,87 NOK. Sammantaget presterade bolaget sämre än väntat i alla operativa segment förutom Aurora (Nordnorge).

Utsikter

LSG guidar för volymer i Norge för 2020 på 172 000 ton (vår förväntan: 177 000 ton) och därtill sänkte de guidningen för 2019 till 160 000 ton (från 168 000 ton). Sänkningen härleds från -1000 ton i Aurora, -5 000 ton i centrala Norge och – 2 000 ton i västra Norge. Sammantaget förväntar vi oss att marknadens VPA-estimat faller med 5%.

Värdering

Vi värderar LSG med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 8% och 2% i långsiktig tillväxt. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 78 NOK.

Evolution Gaming Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:259,00 SEK
Pris:246,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-15 kl. 08:18.

UPPDATERING

Evolution Gaming fortsätter att imponera men aktien är fullvärderad

Efter starkare än väntad tillväxt och lönsamhet under Q3 har vi höjt våra EBITDA-estimat för 2020-2021p med 12-14%. Medan vi höjer riktkursen till 259 SEK (229) fortsätter vi att se aktien som fullvärderad och med begränsad uppsida upprepar vi Behåll.

Stark tillväxt och fortsatt lönsamhetsförbättring

Evolutions tillväxt på 47% i Q3 var mycket bättre än vårt estimat på 39% och lönsamheten fortsätter att förbättras mer än väntat med EBITDA-marginal på 51,2%, jämfört med vår förväntan på 49,5%. Dock, medarbetartillväxten var ovanligt låg i kvartalet och med en normaliserad personaltillväxt förväntar vi oss något lägre lönsamhet i Q4. Dock har vi höjt EBITDA-estimaten till 49% (48%) under 2020-2021p vilket återspeglar starkare än väntad operativ hävstång och vi har även höjt EBITDA-estimaten för 2020-2021p med 12-14%.

Ny rapportering visar att Asien står för 15%

Evoltion Gaming har ändrat sin rapportering och delar upp den geografiska rapporteringen i fler detaljer där Asien och Nordamerika är två nya separata marknader. Bolagets exponering mot Asien har historiskt varit ett frågetecken, men i Q3 rapporterade Evolution att Asien står för cirka 15% av intäkterna, medan vi hade bedömt intäkterna till intervallet 10-15%. Därtill uppger bolaget att Nordamerika står för cirka 6% i Q3, vilket var i linje med våra estimat.

Riktkurs höjs till 259 SEK (229)

Som en följd av de höjda estimaten höjer vi riktkursen till 259 SEK (229) vilket är baserat på genomsnittet av 23x EV/EBIT för 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 10,4%; långsiktig EBITDA-marginal 45%). Även om vi fortsätter att förvänta oss att Evolution Gaming fortsätter rapportera stark tillväxt bedömer vi att det är fullt återspeglat i aktiekursen. Vi upprepar Behåll.

Opus Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7,25 SEK
Pris:6,02 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-15 kl. 08:18.

UPPDATERING

Starkare EBIT än väntat

Opus rapporterade bättre Q3-resultat än väntat. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 8% och EBITA var 20% bättre än väntat. Vi höjer våra prognoser med 15-20% och riktkursen till 7,25 SEK (6,50) och upprepar Köp. Aktien handlas med en väsentlig rabatt i förhållande till konkurrenterna.

Q3

Den organiska försäljningstillväxten var 7,9% och förklaras av en stark utveckling i Sverige. EBIT uppgick till 83 MSEK jämfört med vår förväntan på 57 MSEK, vilket förklaras av en bättre marginal. Utöver detta finns en nedskrivning för den argentinska verksamheten med 21 MSEK till följd av den förlorade koncessionen i Buenos Aires. Det operativa kassaflödet uppgick till 153 MSEK (55). Nettoskulden i relation till EBITDA förbättrades något från 3,1x till 3x, fortfarande relativt högt men utvecklingen går åt rätt håll.

För hög rabatt

Opus aktie handlas med en rabatt till andra större TIC-bolag (Testing, Inspection, Certification). En anledning är att konkurrenterna har en begränsad exponering mot fordonsbesiktning som vi anser har en högre operativ risk då kontrakten i USA har en ändlig livslängd. Dock, för närvarande är rabatten för stor. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 7,25 SEK (6,50). Riktkursen baseras på en kombination av konkurrentvärderingar och en kassaflödesvärdering (WACC 10,5%; EBITDA-marginal på 18% och långsiktig tillväxt på 1%).

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:53,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-15 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-15 kl. 08:18.

UPPDATERING

Bitarna faller på plats

Alla bitar börjar falla på plats för Lundin Mining i form av det brasilianska förvärvet Chapada, den förbättrade produktionsprofilen vid koppargruvan Candelaria och zinkexpansionen vid Neves-Corvo i Portugal som dubblar zinkproduktionen. Samtidigt väntas investeringarna minska till underhållsnivåer för 2021-2022p. Vi prognosticerar goda kassaflöden i intervallet 400-500 MUSD för 2020-2022p. Det bör föranleda en omvärdering de kommande åren. Med antagande om en EV/EBITDA-multipel på 4-5x, lägre än de historiska nivåerna, ser vi omvärderingspotential till 70-80 SEK för 2020-2021p eller cirka 40% över nuvarande nivå med ytterligare uppsida efter 2021p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 70 SEK (59).

Höjd riktkurs

Vår riktkurs är baserad på en kombination av 4-5x EV/EBITDA på 2020-2021p och nuvärdet i vår summan-av-delarna på 70 SEK. Vi ser gedigna värden i Lundin Minings tillgångar och gillar bolagets exponering mot koppar på 60-70%. Vi höjer riktkursen till 70 SEK (59) efter att ha tagit bort rabatten på 15% till vår summan-av-delarna då bitarna nu börjar falla på plats. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 659,6 -0,3% 0,1% 25,6%
OMXS30 1 757,4 -0,5% -0,4% 24,8%
OMXH25 4 089,0 -1,1% -1,9% 11,0%
OMXC20 1 101,5 -0,5% 1,8% 23,5%
OSEBX 907,8 -0,1% -1,1% 13,6%
OMXBB 984,0 0,2% -0,2% 12,6%
Dow Jones 27 782,0 0,0% 0,4% 19,1%
S&P500 3 096,6 0,1% 0,4% 23,5%
Nasdaq C 8 479,0 0,0% 0,5% 27,8%
SX5E 3 688,8 -0,3% -0,5% 22,9%
DAX 13 180,2 -0,4% -0,8% 24,8%
CAC40 5 901,1 -0,1% 0,2% 24,7%
RTS 1 437,0 -0,1% -3,4% 34,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,3 -0,1% 0,0% 15,8%
Guld 1 466,7 0,3% -1,2% 14,7%
Silver 17,0 0,5% -2,8% 10,2%
Aluminium 1 756,0 -0,7% -3,4% -6,1%
Bly 2 023,5 -0,7% -3,9% 0,7%
Koppar 5 835,0 0,2% -1,8% -2,2%
Nickel 15 355,0 -1,1% -5,8% 44,9%
Zink 2 458,0 -1,0% -3,3% -2,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,04 -0,10 0,40 17,00
Sverige, 10 år -0,02 -2,20 -6,10
Norge, 10 år 1,45 -4,70 -11,10 -33,60
Tyskland, 10 år -0,34 -3,20 -7,50 -57,80
GB, 10 år 0,72 -2,00 -2,90 -60,99
USA, 10 år
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 -0,3% 0,6% 5,5%
USD / SEK 9,71 -0,2% 1,0% 9,6%
GBP / SEK 12,49 0,0% 1,3% 10,6%
NOK / SEK 1,06 -0,1% 0,3% 3,3%
DKK / SEK 1,43 -0,3% 0,7% 5,3%
CAD / SEK 7,33 -0,3% 0,5% 12,9%
CHF / SEK 9,83 -0,1% 1,7% 9,3%
JPY / SEK 0,09 0,0% 1,7% 10,7%
EUR / USD 1,10 -0,1% -0,4% -3,8%
USD / JPY 108,58 -0,1% -0,7% -1,0%
EUR / GBP 0,86 -0,2% -0,7% -4,7%
AUD / USD 0,68 -0,8% -1,6% -3,8%
USD / CAD 1,33 0,1% 0,6% -3,0%
GBP / USD 1,29 0,1% 0,3% 1,0%
USD / NOK 9,18 -0,1% 0,8% 6,1%
EUR / NOK 10,10 -0,1% 0,4% 2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades runt nollstrecket på torsdagen då det fortfarande rådde oklarheter kring handelssamtalen mellan USA och Kina.

Dow Jones storbolagsindex stängde oförändrat vid 27.782. Det bredare S&P 500 hade stigit 0,1 procent till 3.097, medan Nasdaqs kompositindex hade tappat 0,1 procent till 8.479.

Sektorvis var det fastighetsbolag och råvarubolag som gick bäst medan energi och teknik var de sektorer som tog mest stryk.

Varuhuskedjan Walmart höjde sin vinstprognos för helåret, samtidigt som bolaget överträffade analytikernas vinstförväntningar för det gångna kvartalet. Aktien inledde uppåt men föll tillbaka under kvällen då analytiker uttryckte oro över att försäljningsprognosen inte höjdes samt en svag tillväxt i varor utanför livsmedel. Aktien stängde ned 0,3 procent.

Walt Disney backade en dryg procent efter onsdagens stigning på drygt 7 procent, då bolaget registrerade 10 miljoner användare under den första dagen för den nya streamingtjänsten Disney+.

Konkurrerande Netflix steg 2,3 procent. Imperial Capital upprepade sin köprekommendation och ser en 50 procent uppsida för aktien och betonade att det finns gott om plats för fler aktörer inom streamingvärlden.

Target, Nordstrom, Gap och L Brands var samtliga upp mellan 1,5 och 2,5 procent sedan Walmart dragit upp förhoppningarna för detaljhandeln 2020.

Livsmedelsbolaget Kraft Heinz backade 7,0 procent sedan Goldman Sachs sänkt aktien till sälj från tidigare neutral.

Cisco backade 7,3 procent. Bolagets kvartalsvinst var aningen högre än väntat, men Ciscos egen prognos för det innevarande kvartalet var svagare än väntat och bolaget pekade även på en försvagning i globala teknikinvesteringar.

Cannabisbolaget Canopy Growth föll drygt 14 procent efter en rapport för det andra kvartalet som bommade analytikernas förväntningar.

"De senaste två kvartalen har varit utmanande för den kanadensiska cannabissektorn", skriver vd Mark Zekulin i rapporten.

Apple sjönk 0,7 procent efter att ha fått en säljrekommendation av Maxim, som hänvisade till lägre iPhone-intäkter under kommande år.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 6 punkter till 1,83 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen präglades av slagig handel på torsdagen, med konjunkturoro och väntan på nya nyheter i förhandlingarna mellan USA och Kina som fond. MQ steg efter en konceptnyhet, medan Boozt gick i motsatt riktning efter en prognossänkning.

Vid stängning var OMXS30 ner 0,5 procent till nivån 1.757. Aktier för 15,4 miljarder kronor hade då omsatts. På de ledande europeiska börserna var riktningen likartad i Frankfurt medan CAC40 i Paris höll sig strax under nollstrecket.

Börshumöret dämpades på torsdagen av Kina-data som visade att både industriproduktionen och detaljhandeln ökade i en långsammare takt i oktober än väntat. Dessutom var japansk BNP-utveckling svagare än analytikernas förväntningar.

Men trots en bakomliggande konjunkturoro syntes ingen tydlig uppdelning mellan konjunkturkänsliga och mer defensiva aktier inom OMXS30-indexet. Högt upp i listan placerade sig verkstadsbolaget Atlas Copco, vars B-aktie var upp 0,6 procent. Bäst gick dock Kinnevik med en uppgång på 1,2 procent. Industriägaren Investor tillhörde också vinnaraktierna.

Bland de mer defensiva aktierna var det uppåt även för Securitas, som steg 0,5 procent. Securitas konkurrent G4S har satts upp på den norska oljefondens svarta lista på grund av risker för att bolaget medverkar till människorättsbrott, anser den statliga investeraringsjätten. Swedish Match sällade sig också till skaran med aktier på plus.

Listan med aktier som gick sämre än index bestod även den av en blandning mellan defensiva och cykliska aktier. Skogsbolaget SCA och Hexagon var ner 1,8-1,9 procent. DNB Markets har inlett bevakning av gruvbolaget Boliden med rekommendationen köp till riktkurs 300 kronor. Aktien var trots det ner 1,1 procent till 259:30 kronor.

Av de mer defensiva aktierna noterade Getinge och Astra Zeneca nedgångar runt 1 procent.

Utanför storbolagslistorna presenterade MQ ett nytt butikskoncept som bland annat innebär att "fler typer av produkter och tjänster för människor i dagens flexibla arbetsliv", under 2020 kommer att flytta in i kedjans samtliga butiker som också byter namn till Marquet. Aktien var som mest upp 17 procent men stannade på en uppgång på 6,9 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Karo Pharma Behåll 38,46 SEK
Nibe Minska 96 SEK
Maersk Köp 9000 DKK
Leroy Seafood Köp 78 NOK

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 05:30 Industriproduktion (def) sep 1,4%/1,1%
EMU 11:00 Handelsbalans sep 18,7b/n a 20,3b/14,7b
EMU 11:00 KPI (def) okt 1,1% 1,1%
USA 14:30 Empire manufacturing index nov 6 4
USA 15:15 Industriproduktion okt -0,3% -0,4%
10:00 Olja: IEA månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden
Evolution Gaming Group SE0012673267 Inga tillkännagivanden
Opus Group SE0001696683 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.