logo
Dagens analyser - onsdagen den 20 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-20 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-20 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,1% DJI -0,4% NASDAQ 0,2%
656,9 1 743,2 27 934,0 8 570,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Stockmann Behåll 2,30 ( 2,10 ) EUR

Flex LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:180,00 NOK
Pris:78,80 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-20 kl. 08:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-20 kl. 09:57.

UPPDATERING

Resultatet som förväntat, men tidig utdelning till 4,6% årlig avkastning

Flex LNG rapporterade EBITDA under Q3 på 22 MUSD, något över våra och konsensus förväntningar på 20 MUSD, men det justerade resultatet på 5 MUSD var i linje med båda estimaten (VPA NOK 0,8). En positiv överraskning kom från den första kvartalsvisa utdelningen/aktie på 0,10 USD, vilket innebär en årlig avkastning på 4,6%. För Q4 indikerar guidningen 50-55 MUSD i intäkter och vårt estimat på 53 MUSD motsvarar en VPA på 4 NOK per aktie. Men konsensus är något över med intäkter på 58 MUSD. Företaget bekräftar att den interna fartygshanteringen nu är på plats, vilket skulle göra Flex LNG till en mer attraktiv partner för långsiktig charter. Marknadsutsikterna är oförändrade: ”[...] trots en lägre än förväntad tonnagemetertillväxt på grund av dämpad handel mellan USA och Asien och begränsade arbitrage-möjligheter, bedömer vi att marknaden är rimligt balanserad.” Vi upprepar Köp och en riktkurs på 180 NOK för Flex LNG. Handlas nu med 40% rabatt till nybyggda värden (128 NOK per aktie).

För mycket gas, men fortfarande för få fartyg

Som vi skrev i vår augustirapport är alla ögon nu riktade mot Q4 och 2020p, och vi har en positiv inställning till LNG-sjöfartssegmentet eftersom vi förväntar oss att efterfrågan på LNG-transportörer kommer att växa med i genomsnitt mer än 11% per år över de nästkommande tre åren, jämfört med att flottan växer med 8% per år. Den medförande förbättringen i flottanvändningen kommer sannolikt att öka fartygsägarnas förhandlingsstyrka och höja priserna, och den förbättrade förhandlingspositionen är inställd på att ge fartygsägarna kapacitet att ibland utvinna fullt värde i leveranskedjan, eftersom en del av den nya kondensationsförmågan kommer betraktas som en tagen kostnad på spotmarknaden. Förutsatt att Flex kunde prissätta hela sin flotta vid vår 2020p på 105 000 USD/dag skulle det innebära en VPA på 27 NOK för fartyg på vattnet under 2020p och 43NOK förutsatt en fullt levererad flotta.

Flex handlas långt under nybyggda priser (128 NOK/aktie)

Nybyggnadspriserna har stannat på 186 MUSD sedan maj 2019. Genom att ta en marknadsvärderingsstrategi för nybyggnadsvärdet skulle en tillgångsvärdering av 128 NOK per aktie för Flex LNG, prissätter aktien med en 40% P/NAV-rabatt. Med en prognos på 100 000 USD/dag för 2020-21p förblir vi positiva till aktien. Vi förväntar en rimlig återförsäljningsvärdering på 154-209NOK per aktie, och vår riktkurs på 180 NOK antar 0,9x P / NAV. Vi upprepar Köp.

Stockmann

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:2,30 EUR
Pris:2,18 EUR
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-20 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-20 kl. 08:30.

UPPDATERING

Inte redo för avgång

Vi höjer riktkursen till 2,3 EUR (2,1) efter högre estimat för Lindex (EBIT +13-14% för 2019-2020p). Vår värdering medför 10x EV/EBIT (2020p), i linje med KappAhl som nyligen förvärvades av Mellby Gård. Därtill värderar vi Stockmann handelsbutiker med en rabatt på 32% till det rimliga värdet på fastigheterna (4,8% direktavkastning) då vi anser att hyresintäkterna är förhöjda. Ledningen kommer att undersöka möjligheten att avyttra Lindex, medan åtgärder har vidtagits för att göra handelsbutikerna lönsamma. Vi har begränsat förtroende för butiksmodellen, men anser att tillgångsvärdena är stödjande vid nuvarande aktiekurs. Vi upprepar Behåll.

Upprepad guidning verkar svår att nå

Guidningen för helåret 2019 upprepades: samma nivå som 2019, exklusive avyttrade Nevsky Centre, men inklusive effekter av IFRS16, vilket medför en justerad EBIT på 26 MEUR. Vårt estimat på 22 MEUR ligger dock 15% lägre.

Potentiell avyttring av Lindex

I augusti meddelade Stockmann att bolaget beslutat att undersöka strategiska alternativ för ägandeskapet i Lindex. En avyttring kan lösa den finansiella situationen och strömlinjeforma verksamheten. KappAhl förvärvades nyligen till 10x EV/EBIT-estimatet för 2018/2019. Vid samma multipel skulle Lindex värderas till 339 MSEK, vilket motsvarar 4,7 EUR per aktie.

Ansträngd finansiell situation

I juni nådde bolaget en överenskommelse med bankerna om att bortse från kovenanten för nettoskuld/EBITDA för Q2 och Q3 och situationen anses nu vara under kontroll.

Riktkurs höjs till 2,3 EUR (2,1)

Vår riktkurs på 2,3 EUR innebär en rabatt på 10% till vårt värde för summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll.

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:72,00 USD
Pris:80,15 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-20 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-20 kl. 08:30.

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdag

Under gårdagens kapitalmarknadsdag presenterade Autoliv uppdaterade mål på medellång sikt. Ledningen siktar nu på en försäljningsutveckling 3-4% bättre än marknaden och justerad EBIT-marginal på 12% för 2022-2024. Vi bedömer att marginalmålet ser något ambitiöst ut och kommer till största del vara beroende av globala marknaden för lätta fordon (LVP). Under tiden kvarstår fokus på att vinna marknadsandelar, effektivitetsförbättringar och minskad skuldsättning kombinerat med en bibehållen aktieägarvänlig policy. Vi upprepar Behåll och riktkursen 72 USD.

Uppdaterade mål

Gårdagens uppdaterade mål inkluderade: 1) 3-4% bättre utveckling än marknaden med global LVP upp med 1-2% i genomsnitt; 2) 12% i justerad EBIT-marginal till följd av operativ hävstång från högre nyttjandegrader och normaliserade lanseringskostnader. Det från 2020 försenade marginalmålet på 13% är nu en ambition bortom 2025. Autoliv guidade också för en marginalförbättring å/å under 2020 med potentiell medvind (lägre råmaterialkostnader, stabiliserande bilmarknad, effektivitetsprogram, lägre lanseringskostnader) som mer än motverkar motvinden. Ytterligare detaljer om 2020 kommer att ges i samband med telefonkonferensen för Q4. Sammantaget, medan vi känner oss komfortabla med försäljningsmålet förblir vi mer skeptiska till lönsamhetsmålet givet den begränsade operativa hävstången.

Behåll, riktkurs 72 USD

Vi upprepar Behåll och riktkursen 72 USD. Autoliv handlas till 9,4x EV/EBIT och 11,9x vinsten för vårt estimat för 2020p. Vår riktkurs är baserad på en 70/30%-blandning av 9x EV/EBIT och en tioårig kassaflödesvärdering (9% WACC och 2% långsiktig tillväxt).

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:204,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of swedish equity research, nordic real estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-20 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-20 kl. 08:30.

UPPDATERING

Ser marknadstillväxt nästa år

Vid sin årliga hotellmarknadsdag upprepade Pandox sina positiva marknadsutsikter för 2020, även om utbudet på vissa marknader sannolikt kommer att sätta ett visst tryck på RevPAR, medan efterfrågan ses stabil. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 230 SEK.

Utsikterna för 2020 kräver marknadstillväxt

Pandox utmärker sig i vår nordiska fastighetsbolagsgrupp på grund av dess exklusiva fokus på hotell, som erbjuder en unik fördel. Cirka 85% av tillgångarna (efter värde) ägs och hyrs ut till operatörer, medan de återstående 15% både ägs och drivs av Pandox, vilket ger en god operativ hedge. Norden är den största marknaden på 44% (Sverige 25%) följt av Storbritannien (21%) och Tyskland (20%). Sedan starten 1995 har det kassamässiga resultatet aldrig minskat, vilket vi tillskriver dess mix, med fokus på det mindre volatila mittensegmentet. Vi tror att Pandox marknadsutsikter för 2020 är ungefär samma som efter Q3, dvs att efterfrågan är fast medan nytt utbud på vissa marknader kan sätta press på RevPAR, även om det sker en tillväxt till 2020 i deras portfölj. Under de senaste fem åren förväntar vi dessutom att Pandox har överpresterat i den europeiska RevPAR-tillväxten med cirka 80 punkter och under 2021p förväntar vi oss att denna trend kommer att fortsätta

Välfyllda kassakistor redo att tas i bruk

Vi uppdaterar vår VPA för 2019-21p för att fånga den senaste aktieemissionen (cirka 3 miljarder SEK till en kurs på 186,5 SEK per aktie den 5 november, cirka 9% av tidigare utestående aktier) och mindre tilläggsförvärv i Tyskland. Medan vi förväntar oss att intäkterna kommer att användas för förvärv, likväl som vi behandlar konkurrenter, inkluderar vi bara bestämda investeringar i våra prognoser. Vi noterar dock att Pandox har lagt till cirka 5% till FFO årligen från förvärv sedan börsintroduktionen 2015. Därmed, tills likvida medel investeras, sjunker vår FFO 2019-21p med cirka 2-6%, medan vi under tiden antar att skulden betalas ner. Skuldsättningsgraden för 2019p sjunker från 47% till 43% jämfört med målområdet 45-60%, vilket belyser den starka investeringskapaciteten.

Köp och riktkurs upprepas

Vi håller riktkursen oförändrad, vilken innebär cirka 15% premie till 12-månaders framåtblickande NAV Q3 2020p; 200SEK och återspeglar aktiens historiska P/NAV-mönster men också potential för ytterligare sänkte avkastningskrav och ytterligare investeringar, utöver våra nuvarande prognoser. Vi upprepar Köp och en riktkurs på 230 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 656,9 0,0% -1,1% 25,1%
OMXS30 1 743,2 -0,1% -1,8% 23,7%
OMXH25 4 084,7 -0,5% -2,0% 10,8%
OMXC20 1 101,0 0,0% 0,0% 23,5%
OSEBX 903,5 0,1% -1,3% 13,0%
OMXBB 985,4 0,3% 0,0% 12,8%
Dow Jones 27 934,0 -0,4% 0,9% 19,7%
S&P500 3 120,2 -0,1% 0,9% 24,5%
Nasdaq C 8 570,7 0,2% 1,0% 29,2%
SX5E 3 696,6 -0,2% -0,4% 23,2%
DAX 13 221,1 0,1% -0,5% 25,2%
CAC40 5 909,1 -0,3% -0,2% 24,9%
RTS 1 451,6 0,6% 0,2% 35,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,9 -2,5% -1,9% 13,2%
Guld 1 468,5 0,1% 1,1% 14,8%
Silver 17,1 2,0% 2,3% 10,7%
Aluminium 1 734,5 -0,5% -1,8% -7,2%
Bly 1 967,5 -0,4% -5,3% -2,1%
Koppar 5 821,5 -0,1% -0,3% -2,4%
Nickel 14 475,0 -1,9% -6,6% 36,6%
Zink 2 362,0 -0,9% -7,1% -5,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,06 0,80 1,70 19,30
Sverige, 10 år -0,02 -0,10 -7,70
Norge, 10 år 1,43 0,20 -14,90 -36,30
Tyskland, 10 år -0,34 1,10 -9,20 -57,70
GB, 10 år 0,73 0,50 -8,20 -60,29
USA, 10 år 1,78 -2,49 -13,20 -90,19
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,68 0,2% -0,1% 5,4%
USD / SEK 9,64 0,2% -0,7% 8,8%
GBP / SEK 12,47 0,0% 0,0% 10,4%
NOK / SEK 1,06 0,1% -0,4% 3,2%
DKK / SEK 1,43 0,2% -0,1% 5,3%
CAD / SEK 7,29 0,1% -0,7% 12,3%
CHF / SEK 9,74 0,0% -0,2% 8,3%
JPY / SEK 0,09 0,3% -0,1% 10,0%
EUR / USD 1,11 0,0% 0,6% -3,1%
USD / JPY 108,50 -0,1% -0,6% -1,1%
EUR / GBP 0,86 0,3% -0,1% -4,5%
AUD / USD 0,68 0,2% -0,2% -3,0%
USD / CAD 1,32 0,1% 0,0% -3,1%
GBP / USD 1,29 -0,3% 0,7% 1,5%
USD / NOK 9,12 0,2% -0,3% 5,4%
EUR / NOK 10,11 0,2% 0,3% 2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna på Wall Street utvecklades oregelbundet på tisdagen. Investerare riktade fokus mot aktier inom detaljhandelssektorn som sjönk på bred front. På handelsfronten hotade Donald Trump med höjda tullar om Kina inte skriver under ett handelsavtal.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning ned 0,4 procent till 27.934. Det bredare S&P 500 tappade 0,1 procent till 3.120, och Nasdaqs kompositindex var upp 0,2 procent vid 8.571.

Sektorvis steg hälsovård 0,7 procent medan energi tappade 1,5 procent.

På bolagsfronten föll byggvaruhuskedjan Home Depot 5,4 procent efter att kvartalsförsäljningen varit svagare än väntat och bolaget sänkt sin tillväxtprognos för verksamhetsåret 2019/2020.

Kohl's rasade i sin tur 19,5 procent. Varuhuskedjan sänkte sin resultatprognos för helåret samtidigt som kedjan missade estimaten gällande den jämförbara försäljningen i räkenskapsårets tredje kvartal.

I övrigt i detaljhandelssektorn backade Macy's med knappt 11 procent och Lowe's gick ned 1,4 procent.

Medicines, som utvecklar ett kolesterolpreparat, rusade 19,7 procent. Det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis uppges ha förhandlat om ett eventuellt förvärv av Medicines. Även andra aktörer har visat intresse för bolaget, uppger personer med insyn i frågan för Bloomberg News.

Slack-aktien föll 8,4 procent efter att Microsoft meddelat att deras tjänst "Teams" nu har 20 miljoner dagliga användare, upp från 13 miljoner i juli. Microsoft-aktien rörde sig i sin tur kring oförändrade nivåer.

Före börsöppningen presenterades statistik som visade att bostadsbyggandet i USA steg 3,8 procent i oktober, jämfört med månaden före, till en årstakt på 1.314.000 bostäder. Analytiker hade räknat med att byggandet skulle ha uppgått till en årstakt på 1.320.000 bostäder, enligt Bloomberg News.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 3 punkter till 1,78 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen var uppåt under större delen av tisdagen, men föll i slutet av handeln sedan USA-börserna försvagats efter ett par timmars handel.

Bankerna och penningtvätt tilldrog sig en del uppmärksamhet, men i botten bland storbolagen hamnade Getinge.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 0,1 procent till 1.743 och aktier för 16,6 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Högt omsatta var SEB och Swedbank, som båda väntas förekomma i kommande avsnitt av SVT:s "Uppdrag granskning". Vad gäller SEB uppgav banken att den fått en lista på företagskunder från SVT. Listan täcks "i allt väsentligt" av bankens egen analys, och SEB uppgav att kundrelationerna på listan till 95 procent är avslutade.

Vad gäller Swedbank skrev SVT i ett pressmeddelande om "nya avslöjanden", bland annat "ett nytt spår som rör ett av de allvarligaste regelbrotten en bank kan begå". Marknaden tycktes räkna med att de värsta felstegen är uppdagade, då SEB steg 0,8 procent och Swedbank handlades upp 0,9 procent.

I toppen på OMSX30 fanns SSAB som steg 2 procent - stål gick starkt i hela Europa. På tisdagen framkom även att grossisten Tibnor, som ägs av SSAB, genomför ett strukturprogram där 250 anställda berörs.

Statistik över leveranser av de sex största vitvarukategorierna i USA, AHAM 6, visade att leveranserna sjönk 12 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Electrolux handlades ned 3,2 procent.

Amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA kom på eftermiddagen med en uppdatering om den pågående utredningen om aortaballongpumpar från Getinges dotterbolag Maquet. FDA uppger att myndigheten fått in ytterligare 60 rapporter om fall där pumpar stängt av sig, inklusive två fall där patienten avlidit. Getinge föll 4,9 procent.

Förenade Arabemiraten tänker av Saab köpa ytterligare två flygburna övervakningssystem, Globaleye. Det potentiella ordervärdet för tilläggskontraktet uppges vara 1,02 miljarder dollar. Saab klättrade 1,8 procent.

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som handlades exklusive rätt till utdelning om 0:62 dollar, presenterade nya finansiella mål. Bolaget ska ha en justerad marginal runt 12 procent på tre till fem års sikt och under samma tidsperiod organiskt växa med i snitt 3-4 procent mer per år än tillväxten inom fordonsproduktionen. Bolaget spår också en förbättring av sin justerade rörelsemarginal 2020, jämfört med i år. Autoliv-aktien stängde 1,8 procent, motsvarande 1:28 dollar, lägre.

Oasmia föll 16 procent. Bolaget planerar, enligt sitt nyemissionsprospekt, att lansera Apealea i EU under 2020. Tidigare har bolaget sagt att planen var att lansera under det första kvartalet 2020.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:30 Handelsbalans okt ¥301.0b/ ¥261.2b -¥97.2b / -¥124.8b
20:00 FED: protokoll från FOMC-mötet 30/10

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Flex LNG BMG359472021 Inga tillkännagivanden
Stockmann FI0009000251 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.