Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 27 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-27 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-27 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 -0,1% DJI 0,2% NASDAQ 0,2%
660,5 1 741,0 28 121,7 8 647,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
BW Offshore Köp 90 (82) NOK

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:55,00 NOK
Pris:47,30 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 08:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 14:28.

UPPDATERING

Q3: Svagare än förväntat

Kids Q3-rapport var svagare än våra förväntningar, i huvudsak beroende på lägre bruttomarginal i Norge och valutaomräkning av den svenska verksamheten. EBIT på 64 MNOK var 21% sämre än konsensus och negativ kursreaktion är rimlig. EBIT minskade med 12 MNOK å/å (exklusive IFRS16). VPA uppgick till 0,89 NOK (1,26 NOK Q3 2018) vilket var 30% sämre än konsensus förväntan. VPA-avvikelsen har en påverkan med -8% för konsensus för 2019p. Negativa estimatändringar är därför att vänta. Vi har en Köprekommendation och riktkursen 55 NOK, vilket motsvarar P/E på cirka 12x för 2020p.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:53,20 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 10:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 14:01.

UPPDATERING

Produktionsutsikter i linje, höjd utdelning och förnyat återköpsmandat

Lundin Minings treårsprognos är i linje med våra förväntningar och ger stöd till bolagets attraktiva profil. Lundin Mining höjer kvartalsutdelningen med 33% till en årlig utdelning på 0,16 CAD (0,12), eller till cirka 1,15 SEK och förnyar återköpsprogrammet. Det visar på styrkan i balansräkningen och tillgångsbasen trots den nuvarande makromiljön. Vi upprepar Köp och riktkursen 70 SEK.

Produktionsutsikter i linje med förväntningar

Lundin Minings treåriga utsikt för 2020-2022 bekräftar vår positiva syn och den förväntade starka kassaflödesprofilen för de kommande åren som vi berört tidigare. Produktionsutsikten var i stort sett i linje med förväntningarna med en viss positiv vikt för 2022 för kopparproduktionen vid Candelaria (6-7% över vår prognos). Investeringar på 620 MUSD och expansionskostnader på 65 MUSD för 2020 var något under vårt estimat på 635 MUSD och 70 MUSD.

Positivt med ökad utdelning

Kvartalsutdelningen höjdes med 33% till 0,04 CAD (0,03 CAD). Det är mycket positivt och lyfter fram styrkorna och styrelsens starka tilltro till tillgångsbasen. Lundin Mining förnyar också återköpsmandatet. Vi förväntar oss att bolaget åter blir i stort sett skuldfritt till slutet av 2020 efter 800 MUSD-förvärvet av Chapada i mitten på 2019.

Betydande omvärderingspotential

Aktien handlas till 3,5x EV/EBITDA för 2020p, vilket sjunker till 3x för 2021-2022p. Bolaget är därför extremt billigt på framtida vinster, vilket ger stöd för en omvärdering. Vårt basscenario indikerar en uppsida på cirka 30% för 2020-2021p, med försiktiga EV/EBITDA på 4-4,5x jämfört med tioårssnittet på 5,3x.

Köp och riktkurs upprepas

Vår riktkurs är baserad på en kombination av 4-5x EV/EBITDA för 2020-2021p och nuvärdet av vår summan-av-delarna-värdering på 70 SEK. Vi ser solida värden i Lundin Minings tillgångsbas och gillar bolagets kopparexponering på 60-70%. Vi upprepar Köp och riktkursen 70 SEK.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:79,92 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 09:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 10:29.

UPPDATERING

Påstådd penningtvätt på upp till 280 MUSD

Informationen som SEB gick ut med igår kväll och påståendena från Uppdrag granskning indikerar en betydande inblandning i penningtvätt. Det ökar tydligt risken för ett stort bötesbelopp för banken som fortfarande handlas med ett premium jämfört med de nordiska konkurrenterna. Dock, de 25,8 miljarder EUR som associeras med estniska utländska kunder som klassats som lågtransparenta är en lägre siffra än vad som påståtts för konkurrenterna Swedbank och Danske Bank. Vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

130 kunder ”med tydliga varningssignaler”

I morse (tillgängligt på SVT Play) uppgav Uppdrag granskning att de identifierat 194 misstänkta SEB-kunder, varav 130 visar tydliga tecken på misstänkt penningtvätt. För perioden 2005-2017 påstås dessa kunder ha slussat 280 MUSD genom SEB och cirka 72 MUSD är relaterade till Magnitsky-affären. Dock, enligt Reuters har SEB:s vd sagt att banken inte sett några bevis på att något bolag som omfattats av sanktionslistan någonsin varit kund hos SEB. Undersökningen är baserad på dataläckor från den litauiska banken Ukia, såväl som andra dokument som berör SEB. SEB uppgav förra veckan att bolaget fått en lista på 194 företagskunder från Uppdrag granskning. Enligt banken har namnen på listan, ur ett materiellt perspektiv, redan täckts av bankens egna analys och ändrar inte bankens fundamentala bedömning. Genom att ha jämfört namnen på listan med den interna analysen uppger banken att de har varit medvetna och agerat på mer än 95% av namnen på listan och att många kunder verkar härstamma från 2006-2008.

AML-bekymmer kan leda till ytterligare fall

Framåtblickande pris/eget kapital för SEB är 1,14x, jämfört med 1,01x för Swedbank. Framåtblickande P/E är 9,1x för SEB och 7,1x för Swedbank och 6,6x för Danske Bank. Begränsade böter har sannolikt tagits höjd för i SEB:s estimat. För Swedbank och Danske Bank har lönsamhetsförväntningarna också sjunkit efter kostnadsökningar relaterade till AML. I vår värdering har vi använt en hög kostnad för eget kapital på 11,3% för att ta höjd för de höga AML-risken och vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:272,00 SEK
Pris:355,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 09:31.

UPPDATERING

Vykort från Brighton/Burgess Hill

Kortsiktig visibilitet förblir grumlig även om den långsiktiga investeringstrenden är stark. Atlas Copcos kapitalmarknadsdag illustrerar bolagets höga kvalitet och förklarar hur det kommer att generera värde över tid. Även om bolaget bör kvarstå som ett kärninnehav i en industriportfölj fortsätter vi att se risk-/avkastningsprofilen som oattraktiv och upprepar Minska och riktkursen 272 SEK.

Två motstridiga trender

Atlas upprepade de kortsiktiga målen att efterfrågan borde bli något lägre sekventiellt i Q4 men förutom det gavs inga detaljer om den nuvarande verksamheten. Det finns en positiv och en negativ trend. Långsiktiga investeringar (inklusive halvledare i Kina, elbilar och stora industrikompressorer) är starka medan det finns en tveksamhet för kortsiktiga investeringar, inklusive kapacitetsinvesteringar och små och medelstora industrikompressorer. Det kan innebära att vi kan se högre volatilitet i den organiska tillväxten än vi har sett historiskt.

Högre kostnader för R&D och service

Med marknadsledande positioner inom de flesta nischer och fortsatt stigande R&D-kostnader möjliggör för Atlas att fortsätta vinna över konkurrenterna. Samtidigt kommer det fortsatta fokuset på service (service har vuxit med 11% i genomsnitt under det senaste decenniet medan utrustning har vuxit med 10%) både hjälpa bolaget att behålla positionen framför konkurrenterna och upprätthålla hög lönsamhet.

Sekulär tillväxt, men inga tecken på att minnesmarknaden återhämtas

Den senaste tiden har sett en god återhämtning inom Vakuumteknik, i huvudsak inom nya teknologier. Det finns fortfarande gott om tveksamhet inom minnen och platta skärmar. Medan det finns en sekulär tillväxt inom vakuum-marknaden är det som har imponerat mest är hur affärsområdet har lyckats försvara marginalerna. Service har vuxit snabbare än utrustning med i genomsnitt 24% per år jämfört med 21% för utrustning och området har den största andelen temporärt anställda inom koncernen. Förväntan finns att minnesmarknaden återhämtar sig nästa år, men än så länge finns inga tecken på det. Dock, det finns ingen anledning att anta att marginalerna inte kommer att förbli höga. Vår riktkurs är baserad på P/E 18x på EV/EBIT på 14x för 2021 och en kassaflödesvärdering med 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 22%. Vi upprepar Minska.

BW Offshore

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 NOK
Pris:63,85 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Åtgärder som bär frukt

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 90 NOK (82 NOK), till följd av ökat värde för E&P-verksamheten efter den framgångsrika upptäckten av Hibiscus och en fullständig revidering av vår modell för Dussafu. Kombinerat med flera positiva justeringar är vi nu 30% över konsensus för EBITDA 2021p. Efter refinansieringsåtgärderna, som genomfördes under Q4, har vägen mot återinförda utdelningar blivit tydligare och kommer enligt våra estimat att vara en viktig drivkraft för aktien under 2020p. Vi upprepar Köp.

Full revidering av E&P-modellering, uppskattningar uppdaterade

Vi utför en fullständig översyn av vår modell för Dussafu, och inkluderar även Ruche-fas 1 efter första investeringsbeslut tidigare under november. Som ett resultat är konsensus för EBITDA upp med cirka 30%. EBITDA 2020p stiger med 6%, till följd av den ökade sannolikheten för en förlängning av Pioneer.

Goda nyheter bakom oss och fler triggers framöver

BWO har haft kontinuerliga triggers under hösten. När vi går in i 2020 kommer nyhetsflödet troligen att avta, men vi förväntar oss mer fokus på utdelning i och med refinansieringen. Trots att ledningen inte är specifika i frågor gällande utdelning, noterade vi att ledningen vill sätta företaget i en position där utdelning kan återinföras. Vi räknar inte med att det kommer ske någon normal utdelning under 2020p, men vi utesluter inte en särskild utdelning i BW Energy.

Upprepar Köp och höjer riktkursen till 90 NOK (82)

Vi upprepar Köp, men höjer riktkursen till 90 NOK (82). Eftersom år 2020 ser ut att vara över genomsnittet för FPSO-flottan, sänker vi målmultipeln till 5x (jämfört med tidigare 5,5x). E&P-verksamheten tillämpar en kassaflödesvärdering med positiv effekt på cirka 10 NOK/aktie efter den reviderade modelleringen och inkluderingen av Ruche. Värt att notera är att Maromba-fältet är större än uppskattningen för Dussafu-området, så potentialen är större. Dock dröjer det tre år till första oljan. Vi upprepar Köp.

Wärtsilä

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,00 EUR
Pris:9,08 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 08:24.

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdagen – framtiden förblir ljus, men…

Guidningen upprepades under kapitalmarknadsdagen, men vissa timingfrågor kan komma att uppstå. I övrigt förblir utsikterna för Wärtsilä positiva på lång sikt, trots att det råder osäkerhet kring den svaga efterfrågan inom Energy. Vi upprepar Köp och riktkursen 12 EUR.

Guidningen upprepades under kapitalmarknadsdagen

Företaget upprepade sina långsiktiga finansiella mål (tilllväxt över BNP, marginal på 10-14%) samt dess guidning för helåret 2019p (jämförbar EBIT på 477 MEUR inklusive 150 MEUR i kostnadsöverskridanden) under deras kapitalmarknadsdag i Helsingfors den 26 november 2019. Leveranserna under Q4 2019 var under kontroll, trots att vissa leveranser av scrubbers kan försenas på grund av vissa fartygsägare medvetet försenade leveransen för att behålla de attraktiva priserna. Vd:n indikerade att rörelsekapitalet borde förbättras under Q4, men att de flesta effekterna dyker upp under Q1 2020p. Vd:n upprepade att företaget vidtagit korrigerande åtgärder för att minska risken för fler kostnadsöverskridanden och hade ytterligare identifierat vissa icke-kärnverksamheter som skulle avyttras (intäkter på 200 MEUR med en marginal på 1%).

Marine ser solitt ut

Vd:n sa att intäkterna för scrubbers kommer att uppgå till cirka 350 MEUR i år, med en ökning under 2020p. Den nuvarande spreaden på bränslepriser ser också lovande ut. Allmänna varvsbeställningar har avtagit under året, och även om Clarkson förutspår en återhämtning under 2020p var chefen för Marine skeptisk. Clarkson ser emellertid en mycket solid framtidsutsikt för Wärtsiläs nyckelsegment (kryssnings- och gastransportfartyg), som vi håller med om. Framtida regler för koldioxidutsläpp innebär god efterfrågan på Wärtsiläs lösningar, med betydande förhoppningar att deras lösningar för styrsystem kommer att bli en drivkraft för tillväxt och marginaler.

När, om någonsin, behövs reservkraft?

De ljusa utsikterna för deras motorteknologi, som skulle användas som reservkraft i en framtida energivärld, upprepades. En extern presentatör påstådde att marknaden kommer att starta från och med 2022, men vem vet? På kort sikt är efterfrågan låg och ledningen visade inget förtroende för någon återhämtning. Riktkursen på 12 EUR innebär en EV/EBIT 2020p under 15x. Vi upprepar Köp och riktkursen 12 EUR.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,00 EUR
Pris:6,53 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-27 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-27 kl. 08:24.

UPPDATERING

Positionering av banken inför bankindustrins transformation

Enligt vår mening har Nordeas ledning både förstått potentialen från nya förutsättningar genom digitalisering och även agerat för att positionera banken inför den oundvikliga transformationen. I vår jämförelse av europeiska bankers motståndskraft mot digital förändring kommer Nordea ut i topp tack vare adekvata investeringar i organisation och produktutveckling. Detta stärker vår preferens för Nordea relativt nordiska konkurrenter. Vi upprepar Köp och riktkursen 8 EUR.

Investment case

Nordea har den bredaste och mest diversifierade intjäningsprofilen av bankerna under vår täckning, med minst exponering mot svensk hushållssektor där vi ser mest press på marginaler och lönsamhet. Även om vi bedömer att det finns en latent AML-risk har banken gått före när det gäller att bygga regelefterlevnadsrutiner efter boten 2015, vilket borde sänka risken. Investerare har också straffat Nordea för svag tillväxt, i huvudsak beroende på en medveten risksänkning och fokus på regelefterlevnad och ny IT-infrastruktur. När dessa frågor är utagerade kommer tillväxten troligtvis ta fart. Med nytt ledarskap på plats under 2019 är fokus nu på att återställa lönsamheten med målet att uppnå K/I-tal på 50% och ROE över 10% under 2022. Vi bedömer att detta komma att uppnås genom att anpassa kostnaderna till den lägre intäktsnivån. Banken är också högt kapitaliserad, vilket ger möjlighet till attraktiva utdelningar samtidigt som banken kan växa och investera. Nordea handlas för närvarande till P/TB på 0,95X, jämfört med nordiska konkurrenters snitt på 1,27x, exklusive de penningtvättsdrabbade Danske Bank och Swedbank.

Positionering inför transformation

Nordea kommer ut mycket väl i vår jämförelse av digital motståndskraft när det gäller de europeiska bankerna under vår bevakning och når en topposition. Den nordiska bankmarknaden är mycket öppen för nya digitala tjänster vilket är en nackdel, men Nordea verkar ha insett storleken på de kommande förändringarna och investerat både i organisation och produktutveckling. Till exempel är Nordea den enda nordiska banken med stöd för både Google Pay och Apple Pay, och har den högst rankade mobilbanken för iOS i Norden. Även om Nordea kommer från ett sämre startläge än konkurrenterna genom den fragmenterade IT-infrastrukturen bedömer vi att de nuvarande IT-utvecklingsprogrammen, inklusive en ny plattform för kärnbankverksamhet, kommer att ge bolaget en stark position i förhållande till konkurrenterna. Därtill är Nordea en attraktiv partner för fintech-bolag genom den breda geografiska exponeringen. Vi upprepar Köp och riktkursen 8 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 660,5 0,3% 0,6% 25,8%
OMXS30 1 741,0 -0,1% -0,1% 23,6%
OMXH25 4 082,4 -0,1% -0,1% 10,8%
OMXC20 1 112,8 0,8% 1,1% 24,8%
OSEBX 911,0 -0,4% 0,8% 13,9%
OMXBB 979,1 0,1% -0,6% 12,0%
Dow Jones 28 121,7 0,2% 0,7% 20,6%
S&P500 3 140,5 0,2% 0,7% 25,3%
Nasdaq C 8 647,9 0,2% 0,9% 30,3%
SX5E 3 705,6 -0,1% 0,2% 23,5%
DAX 13 236,4 -0,1% 0,1% 25,4%
CAC40 5 929,6 0,1% 0,3% 25,3%
RTS 1 441,0 -0,9% -0,7% 34,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,3 1,0% 5,5% 19,5%
Guld 1 454,7 -0,3% -0,9% 13,7%
Silver 16,9 0,4% -1,1% 9,5%
Aluminium 1 750,5 -0,1% 0,9% -6,4%
Bly 1 908,0 -1,9% -3,0% -5,0%
Koppar 5 856,0 -0,3% 0,6% -1,8%
Nickel 14 370,0 -1,4% -0,7% 35,6%
Zink 2 301,0 -1,5% -2,6% -8,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,07 -0,70 0,40 19,70
Sverige, 10 år -0,04 0,50 -2,20
Norge, 10 år 1,36 -2,80 -6,60 -42,90
Tyskland, 10 år -0,38 -2,40 -4,00 -61,70
GB, 10 år 0,63 -5,50 -9,80 -70,09
USA, 10 år 1,74 -2,49 -4,63 -94,82
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,57 -0,5% -1,1% 4,3%
USD / SEK 9,59 -0,5% -0,5% 8,2%
GBP / SEK 12,32 -1,0% -1,2% 9,1%
NOK / SEK 1,05 -0,3% -1,0% 2,2%
DKK / SEK 1,41 -0,5% -1,1% 4,2%
CAD / SEK 7,22 -0,3% -1,0% 11,2%
CHF / SEK 9,61 -0,6% -1,3% 6,9%
JPY / SEK 0,09 -0,6% -1,0% 8,8%
EUR / USD 1,10 0,0% -0,6% -3,6%
USD / JPY 109,09 0,1% 0,5% -0,6%
EUR / GBP 0,86 0,5% 0,1% -4,4%
AUD / USD 0,68 0,2% -0,6% -3,6%
USD / CAD 1,33 -0,2% 0,5% -2,7%
GBP / USD 1,28 -0,5% -0,7% 0,8%
USD / NOK 9,17 -0,2% 0,5% 5,9%
EUR / NOK 10,10 -0,2% -0,1% 2,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna rörde sig svagt uppåt på tisdagen. Investerarna fortsatte att blicka mot handelsförhandlingarna mellan USA och Kina och på tisdagen sade Donald Trump att länderna är nära att nå ett handelsavtal. Kinas handelsdepartement uppgav tidigare att förhandlare från Washington och Peking har haft ännu ett telefonsamtal, där båda sidorna ska ha diskuterat metoder att "lösa kärnfrågor".

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,2 procent till 28.121. Det bredare S&P 500 steg också 0,2 procent till 3.140. Även Nasdaqs kompositindex adderade 0,2 procent 8.648.

Sektorvis avancerade fastighetsbolag 1,4 procent medan energi tappade 1 procent.

Hemelektronikhandlaren Best Buy steg knappt 10 procent, efter att ha rapporterat ett högre resultat än väntat för det gångna kvartalet. Även intäkterna överträffade estimaten.

Ännu starkare gick kedjan Dick's Sporting Goods, som lyfte 18,6 procent. Bolaget redovisade ett justerat kvartalsresultat på 0:52 dollar per aktie, mot väntade 0:38 dollar.

Inom detaljhandeln betraktades däremot den senaste rapporten från Dollar Tree som en flopp, trots att resultatet var något högre än väntat. Bolaget räknar med att det innevarande kvartalet kommer att bli svagare än analytikerna hittills har räknat med. Aktien föll över 15 procent.

Hewlett Packard Enterprise handlades ner 8,5 procent efter att ha levererat en rapport som inte föll investerarna i smaken.

En rejäl bunt statistik skördades i USA på tisdagen.

De amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 125,5 i november jämfört med 125,9 i oktober, lägre än väntade 127,0 enligt Reuters prognosenkät.

Försäljningen av nya enfamiljshus backade 0,7 procent i oktober jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 733.000 enheter. Analytiker hade räknat med en årstakt på 705.000 enheter enligt Bloomberg News, vilket skulle vara en uppgång med 0,6 procent jämfört med föregående månads preliminära utfall.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 2 punkter till 1,74 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen bjöd på ganska begränsade indexrörelser på tisdagen och stängde strax under oförändrad nivå efter kursuppgångar dagen före. Banksektorn presterade sämre än index med det största tappet i Swedbank. Flera fastighetsaktier gick samtidigt starkt.

Utvecklingen i handelssamtalen mellan USA och Kina fortsätter att stå i fokus. Enligt uppgifter från Kina har vice premiärminister Liu He haft en "konstruktiv" telefonkontakt med amerikanska handelsrepresentanter, och ska hålla fortsatt kontakt för att lösa utestående frågor om ett "fas ett"-handelsavtal.

Vid stängning hade OMXS30 backat 0,1 procent till nivån 1.741. Aktier för 20,5 miljarder kronor bytte ägare under dagen. På kontinenten låg tyska DAX-index kring oförändrat och och CAC40 i Paris var upp 0,2 procent.

Bland storbolagen i Stockholm gick Getinge och Kinnevik starkast med uppgångar på 2,9 respektive 2 procent, följda av Hexagon och Essity som båda steg cirka 1 procent.

I botten av OMXS30 befann sig banksektorn med Swedbank-aktien på minus 1,5 procent samt SEB och Nordea som båda var ned 1 procent. Handelsbanken backade 0,7 procent.

Enligt medieuppgifter kan det efter Danske Bank och Swedbank vara dags för norska storbanken DNB att bli utsatt för amerikanska penningtvättsutredningar. DNB-aktien sjönk drygt 2 procent på Oslobörsen.

Boliden, som har fått en sänkt rekommendation av Morgan Stanley till undervikt från övervikt, handlades ned 0,9 procent.

Atlas Copco höll kapitalmarknadsdag och har enligt vd Mats Rahmström inte sett något som bekräftar någon annan trend än vad verkstadsbolaget såg för drygt en månad sedan i samband med senaste delårsrapporten. Aktien stängde lätt upp.

I fastighetssektorn har Nyfosa köpt åtta fastigheter till ett värde om 826 miljoner kronor. Aktien steg 6,6 procent. Även flera andra fastighetsaktier handlades upp på tisdagens börs, bland dem Balder med 3,2 procent och Castellum med 2 procent.

Oscar Properties hade en svajig kursresa och stamaktien stängde slutligen på oförändrad nivå. Baserat på en acceptansgrad på omkring 50 procent i erbjudandet att byta preferensaktier mot stamaktier har bostadsutvecklaren beslutat att frångå det tidigare villkoret om en anslutningsgrad på minst 70 procent. Därmed genomförs utbyteserbjudandet och Oscar Properties kan också genomföra sin tidigare föreslagna företrädesemission.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Frontline Köp 160 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 02:30 Vinster i industriföretag okt -5,3%
SE 09:30 Handelsbalans okt 2,0b
USA 14:30 BNP (prel) Q3 1,9%/1,7% 1,9%/1,7%
USA 14:30 Order, varaktiga varor (prel) okt -0,5%/0,2% -1,2%/-0,4%
USA 15:45 Chicago PMI nov 47,1 43,2
USA 16:00 Privatkonsumtion och inflation (PCE) okt 0,3%/0,3%/0,0% 0,3%/0,2%/0,2%
20:00 FED: Beige Book

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
SEB AB SE0000148884 6
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
BW Offshore BMG1738J1247 3
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 4, 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.