logo
Dagens analyser - fredagen den 29 november 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-11-29 kl. 08:13 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-11-29 kl. 08:16 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,2% OMXS30 -0,1% DJI 0,0% NASDAQ 0,0%
657,7 1 735,3 28 164,0 8 705,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Gränges Köp 115 (110) SEK
Elekta Köp 141 (143) SEK

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:76,85 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-29 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-29 kl. 10:12.

UPPDATERING

Betryggande kapitalmarknadsdag

Dustin höll en kapitalmarknadsdag under gårdagen. Bolaget utvecklas enligt femårsplanen som sattes för två år sedan och målen förblir därför oförändrade. Nyckelbudskapet var bolagets ambition att styra om verksamheten i riktning mot högre andel tjänster (och marginaler). Vi gör inga ändringar i våra estimat, vilket innebär att vi fortfarande förväntar oss att marginalerna kommer att vara under press H1 innan vi börjar se en återhämtning under H2. Trots kortsiktig marginalpress förväntar vi oss en gedigen resultattillväxt till 2021p. Aktien handlas till 11,5x EBIT för 2021p, vilket är för lågt då vi anser att det bör vara ganska lätt för Dustin att leverera nästan 15% i årlig EBITA-tillväxt till 2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK.

Fortsatt mål om 8% organisk tillväxt

Dustin fortsätter att sikta på 8% organisk tillväxt över en konjunkturcykel och ytterligare 2-3% tillväxt genom förvärv. Den organiska tillväxten förväntas drivas av: 1) underliggande hårdvarumarknad som växer med 2-3%; 2) ytterligare 2-3% genom den ledande onlinepositionen; 3) 2-3% från ökad tillväxt inom tjänster. De senaste 5 åren har bolaget uppnått 11,2% tillväxt, varav 6,1% organiskt.

Tydlig plan för att nå 5-6% i EBITA-marginal

Förra året var en besvikelse avseende lönsamheten. Marginalerna var under press genom investeringar i försäljnings- och leveransorganisation, en högre andel försäljning till offentliga sektorn och integrationskostnader från förvärv. Dock, Dustin fortsätter att förvänta sig att marginalerna ökar på medellång sikt och har lagt ut en omfattande plan för att nå målet med 5-6% EBITA-marginal. Marginalerna väntas öka genom mognande LCP-kontrakt, effektivitetsvinster (lagerautomation), mer egna varumärken med 20% marginal, värdeadderande förvärv och till sist ökande andel försäljning av tjänster.

Köp och riktkurs 90 SEK upprepas

Vi gör inga förändrar i våra estimat och upprepar Köp samt riktkursen 90 SEK. Vår riktkurs innebär 13x vårt EBITA-estimat för 2021p, medan aktien handlas till 11,5x.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:94,70 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-29 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-29 kl. 08:16.

UPPDATERING

Stort förvärv

Gränges är på väg att förvärva polska Konin. Förvärvet kommer att stärka bolagets erbjudande framöver inför övergången till elfordon. Det skapar också en mer jämn geografisk mix, vilket minskar den amerikanska exponeringen och ökar exponeringen mot Europa. Priset motsvarar EV/EBITDA på 6,9x, vilket verkar rimligt och är något lägre än Gränges egna multiplar. Sammantaget ser Konin ut att komplettera Gränges verksamhet och på det sätt Gränges hanterade integrationen av Noranda-förvärvet bådar gott. När det gäller de kortsiktiga utsikterna indikerar Gränges att guidningen för Q4 kommer att vara i den lägre delen i intervallet om 5-10% i nedgång Q4/Q4. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 115 SEK (110), då vi anser att förvärvet adderar värde.

Vad ligger bakom?

Elfordon ger mycket goda tillväxtmöjligheter för Gränges då elbilar innehåller 40% mer aluminium. Konin kommer att stärka Gränges erbjudande. Förvärvet breddar också erbjudandet i Europa, då Konin har 30% exponering mot bilindustrin, vilket är väsentligt högre än Gränges exponering mot Europa. Gränges får också en mer balanserad geografisk struktur.

Väntat myndighetsgodkännande

Förvärvet väntas få regulatoriskt godkännande i Q1 2020 då Gränges och Konin har begränsade marknadsandelar. Även om de har starka positioner inom vissa nischsegment förväntar vi oss inte att det påverkar affären.

Nyemission på 2 miljarder SEK

Gränges kommer att göra en nyemission på 2 miljarder SEK, varv tre fjärdedelar kommer att användas för att finansiera förvärvet av Konin. Nyemissionen väntas ske i Q2 2020 efter att förvärvet fått klartecken av myndigheterna. Skuldsättningen kommer att vara i stort sett oförändrad på cirka 2,6x nettoskuld/EBITDA efter nyemissionen. Utdelningspolicyn påverkas inte. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 115 SEK (110), då vi anser att förvärvet adderar värde.

Elekta

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:141,00 SEK
Pris:120,00 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, Head of German Equity Research, Medtech Equipment & Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-29 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-11-29 kl. 08:16.

EFTER RAPPORT

Uppdatering av modell och riktkurs efter bakslag

Elektas resultat under Q2 var ett bakslag och vi är oroliga för orderingången i USA. Men de förklarade drivkrafterna väl för marginalnedgången och vi medger att verksamheten är volatil kvartalsvis efter ett enastående första kvartal. Medan vi sänker vår VPA för innevarande år med 10%, är sänkningen begränsad till 5% för nästa år och vår värderingsuppdatering utlöser bara en måttlig justering av riktkursen. Vi fortsätter att tycka om aktien med en attraktiv marknadstillväxt förstärkt av god framgång med Unity, en tillgångslätt affärsmodell med en stark balansräkning som är verksam i ett branscholigopol. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 141 SEK (143).

Nyckelpunkter från konferenssamtalet - generellt lugnande

Vi diskuterade Elektas Q2-resultat i detalj i analysen den 18 november efter att bolagets preliminära resultat och den sänkta guidningen presenterades. Ingen tvekan om att detta var ett bakslag men totalt sett anser vi att konferenssamtalet idag främst var lugnande. Vi skulle betona följande nyckelpunkter: 1) guidningen på medellång sikt bekräftades: Elekta förklarade att de flesta av de problem som ledde till att deras utsikter för helårets-marginaler (FX, förseningar) borde vara engångsposter. Följaktligen bekräftade de sin guidning på medellång sikt vilket skulle innebära en EBITA-marginal på cirka 20% för nästa år. Därför bör de frågor som utlöste guidningen i år inte spillas över till nästa år. Endast den starkare GBP har en återkommande överförande effekt. 2) bra förklaring av valutakursfrågor drev marginalmissen: Ledningen tillhandahöll en uppdatering av försäljning och kostnadsexponering för viktiga valutor. Den största besvikelsen berodde på posten "valutakursdifferenser" i resultaträkningen som fångar kassaflödes-/balansräkningssäkringar och oskyddade mindre valutapositioner värda negativa 1 120 MSEK under kvartalet. Detta är fortfarande svårt att förutsäga men är vanligtvis inte återkommande (även om FX-svängningar alltid utlöser vissa effekter). 3) kassaflödet förväntas förbättras i H2: det operativa kassaflödet var dåligt under första halvåret på 210 MSEK (jämfört med 130 MSEK förra året). Kassaflödet förbättrades men ett massivt rörelskapitalutflöde på 1 218 MSEK var en stor börda (mestadels Q1). Den största bördan var varulagret. Bolaget specificerade att 400 MSEK var relaterade till hård Brexit-beredning som nu kommer att tynga H2. Även fordringar flyttades upp. Elekta implementerade nya processer och uppgav att de arbetar intensivt för att lösa dessa. De förväntar sig att rörelsekapitalet som % av försäljningen kommer att komma in på cirka -10% i år (mot -6,7% under Q2) vilket innebär cirka 500 MSEK från rörelsekapitalet i H2. En stor del av detta bör vara relaterat till Brexitlager. 4) USA:s nya återbetalningsregler kan försenas, sannolikt börjar de inte under 2020. Dessa betraktades tidigare av vissa som en risk medan Elekta hävdade att de till och med kunde vara positiva. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 141 SEK (143).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 657,7 -0,2% 1,1% 25,2%
OMXS30 1 735,3 -0,1% 0,9% 23,2%
OMXH25 4 077,4 -0,2% 0,5% 10,6%
OMXC20 1 115,1 0,2% 3,9% 25,1%
OSEBX 908,4 -0,4% 0,9% 13,6%
OMXBB 983,7 0,1% -0,2% 12,6%
Dow Jones 28 164,0 0,0% 1,4% 20,7%
S&P500 3 153,6 0,0% 1,6% 25,8%
Nasdaq C 8 705,2 0,0% 2,3% 31,2%
SX5E 3 704,5 -0,2% 0,7% 23,4%
DAX 13 245,6 -0,3% 0,8% 25,4%
CAC40 5 912,7 -0,2% 0,5% 25,0%
RTS 1 439,2 -0,1% -1,1% 34,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,9 -0,3% -0,2% 18,7%
Guld 1 454,7 0,0% -0,8% 13,7%
Silver 16,9 -0,6% -0,8% 9,6%
Aluminium 1 765,0 -0,3% 0,7% -5,6%
Bly 1 926,0 -1,0% -2,4% -4,1%
Koppar 5 881,5 -0,7% 1,2% -1,4%
Nickel 14 070,0 -2,6% -2,4% 32,8%
Zink 2 312,5 -1,0% -0,7% -7,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,06 -0,40 -1,30 19,20
Sverige, 10 år -0,01 1,10 1,60
Norge, 10 år 1,37 -0,50 -5,90 -42,40
Tyskland, 10 år -0,37 0,30 -3,30 -60,50
GB, 10 år 0,67 0,00 -8,20 -66,39
USA, 10 år 1,77 0,08 -0,09 -91,65
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 -0,1% -1,3% 3,9%
USD / SEK 9,57 -0,2% -0,7% 7,9%
GBP / SEK 12,34 0,0% -0,9% 9,3%
NOK / SEK 1,04 -0,2% -1,2% 1,8%
DKK / SEK 1,41 -0,1% -1,3% 3,8%
CAD / SEK 7,20 -0,2% -0,8% 10,9%
CHF / SEK 9,58 -0,2% -1,5% 6,5%
JPY / SEK 0,09 -0,3% -1,6% 8,1%
EUR / USD 1,10 0,1% -0,6% -3,7%
USD / JPY 109,54 0,1% 0,9% -0,2%
EUR / GBP 0,85 -0,1% -0,5% -5,0%
AUD / USD 0,68 -0,2% -0,4% -3,9%
USD / CAD 1,33 0,0% 0,1% -2,7%
GBP / USD 1,29 0,2% -0,2% 1,3%
USD / NOK 9,18 0,0% 0,5% 6,0%
EUR / NOK 10,10 0,1% -0,2% 2,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Ingen marknadskommentar pga. att de amerikanska finansmarknaderna håller helgstängt för firande av Thanksgiving.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tyngdes på torsdagen, precis som omvärldsbörserna, av en lägre riskvilja efter att USA:s president Donald Trump undertecknat ett lagförslag om att stötta demokratiprotesterna i Hongkong. Sandvik och SKF gick mot strömmen efter höjda analytikerbetyg, medan de indextunga storbankerna backade.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,1 procent till 1.735. Aktier för blygsamma 11,4 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. I Tyskland och Frankrike var motsvarande index ned omkring 0,3 procent. I USA höll börserna stängt för Thanskgiving-firande.

På OMXS30 toppade de båda verkstadsbolagen Sandvik och SKF listan med uppgångar på 1,9 respektive 1,3 procent. Exane BNP Paribas har höjt sina betyg för aktierna till outperfrom med högre riktkurser. Mäklarfirman sänkte i samma analys Epiroc, som tappade 1,2 procent, till underperform.

Bland övriga aktier som trotsade det i övrigt dämpade humöret syntes defensiva aktier som Swedish Match och Essity.

De svenska storbankerna pressades av Finansinspektionens förslag om en höjning av riskvikterna för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. Per Bolund sade även till Dagens Industri att IMF ska leda en granskning av penningtvätt avseende Norden, Baltikum och Sverige. Handelsbanken var ned 2,2 procent och SEB som rekylerade upp på onsdagen backade 0,9 procent i torsdagens handel.

Svagt på torsdagen gick även Getinge som sjönk 2,7 procent. På onsdagskvällen meddelade bolaget att det kommer att betala cirka 35 miljoner kronor i böter i Brasilien gällande fall av konkurrensbegränsande förfaranden.

Gränges retirerade 3,1 procent sedan bolaget flaggat för förvärv av Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium, för 2,3 miljarder kronor på skuldfri bas. En företrädesemission om 2 miljarder kronor kommer att genomföras.

Ner var det också för Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Aktien föll närmare 10 procent efter att bolaget vänt till förlust i det tredje kvartalet. "Engångskostnader" i USA och Tyskland, hävdar bolaget.

Informationstjänsteföretaget Karnov rapporterade en nettoomsättning på 190 miljoner kronor (176) för det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten var 6 procent. Aktien belönades med en uppgång på 3,7 procent.

Nätbanken Avanza steg 7,9 procent. Det finns god potential, både kort och lång sikt när snittåldern på kunderna ökar och banken kan växa i takt med att kunderna mognar, skrev Handelsbanken Capital Markets som höjt sin rekommendation för aktien till köp.

Lime tappade 2 procent till 139 kronor sedan den störste ägaren Monterro sålt 1,2 miljoner aktier i bolaget till kursen 136 kronor, en rabatt med knappt 5 procent mot stängningskursen. Investmentbolaget Svolder passade på att öka sitt innehav i kundhanteringsaktören till 5,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Avance Gas Köp 45 NOK 0,52 0,46

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Industriproduktion (prel) okt -2.0% / ‑5.3% 1.7% / 1.3%
SCB: investeringsenkäten Q3
SCB: BNP Q3 0.2% / 1.7% 0.1% / 1.0%
EMU 11:00 KPI (prel) nov -0.4% / 0.9% 0.1% / 0.7%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Dustin Group SE0006625471 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.