logo
Dagens analyser - måndagen den 2 december 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-12-02 kl. 08:28 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-12-02 kl. 08:31 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,3% DJI -0,4% NASDAQ -0,5%
657,4 1 730,3 28 051,4 8 665,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Opus Group

Rek: Under granskning (Köp)
Riktkurs:7,25 SEK
Pris:5,98 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-02 kl. 10:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-02 kl. 11:12.

UPPDATERING

Bud på 7,75 SEK

Searchlight Capital Partners tillsammans med Opus vd Lothar Geilen meddelade idag ett bud på Opus på 7,75 SEK. Acceptansperioden är mellan den 5 december till den 9 januari 2020. Erbjudandet är villkorat av att budgivaren erhåller 70% av de utestående aktierna. Erbjudandet motsvarar en premie på 31% jämfört med fredagens stängningskurs och 40% jämfört med genomsnittskursen för de senaste tre månaderna. Sammantaget, då 25% av aktieägarna accepterat oåterkalleligt, inklusive Opus ledning, anser vi att chansen till ett moterbjudande är begränsad. Vi ändrar rekommendationen till Under granskning (Köp).

Erbjudandet i korthet

Searchlight Capital Partners tillsammans med Lothar Geilen, vd för Opus, genom Ograi BidCo AB meddelade ett kontantbud på Opus på 7,75 SEK per aktie. Acceptansperioden kommer att starta den 5 december och löpa ut den 9 januari 2020, såvida ingen förlängning sker. Styrelsen kommer nu att utvärdera erbjudandet och ge en rekommendation till budet inte senare än två veckor före acceptansperiodens utgång.

Accepterat av 25% av aktieägarna

Erbjudandet är villkorat av att budgivaren erhåller 70% av aktierna, vilket är ganska ovanligt. Erbjudandet har accepterats oåterkalleligt av 25% av aktieägandet, inklusive Magnus Greko och Jörgen Henschel, vilket begränsar chansen till ett moterbjudande. Huvudägaren, RWC Asset Management, har inte accepterat erbjudandet. Vi ändrar rekommendationen till Under granskning (Köp). Vår riktkurs på 7,25 SEK är baserad på en kombination av en konkurrentvärdering och en kassaflödesvärdering (WACC: 10,25%, EBITDA-marginal på 18% och långsiktig tillväxt på 2%).

Northern Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 NOK
Pris:20,20 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-02 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-02 kl. 09:52.

UPPDATERING

Upplagt för god utveckling 2020

Northern Drilling förblir en av våra favoritborrare och vi förväntar oss att bolaget utvecklas bättre än sektorn för 2020. Inte enbart är den implicita värderingen på 40 MUSD per fartyg väldigt attraktiv, men bolaget kommer även bli kassaflödespositivt nästa år. Kombinerat med potentiella avtalsnyheter för borrfartygen in i H2 2020 och inga balansräknings- eller likviditetsproblem ser vi en utomordentlig risk/avkastningskvot i detta case. Vi upprepar Köp och riktkursen 85 NOK.

Investment case

Northern Drillings två första riggar kommer att starta upp i vinter: Mira inledde verksamheten i november och Bollsta kommer att följa efter i april. Var och en av dessa bidrar med cirka 55-60 MUSD i årlig EBITDA, vilket gör Northern Drilling till ett av få borrbolag som väntas visa positiva fria kassaflöden för nästa år. Som tillägg har bolaget två fullt utrustade UDW-borrfartyg (ultra-deepwater) med planerad leverans i Q1 2021. Vi noterar att beläggningsgraden inom segmentet för närvarande uppgår till 88% och då vi förväntar oss en ytterligare stramare marknad under 2020 ser vi Northern Drillings två tillgångar som välplacerade för att skriva kontrakt inför leveransen. När vi tittar på tilldelade kontrakt visar segmentet inom UDW (ultra-deepwater) en klart stigande trend. Medan annonserade kontrakt har saktat in under Q3 och in i Q4 noterar vi att antalet upphandlingar har stigit kraftigt de senaste månaderna (+75% senaste 6 månaderna). Det bör skapa en än mer stram marknad vilket bör gynna Northern Drilling.

Köp, oförändrad riktkurs på 85 NOK

Den implicita värderingen av Northern Drilling är inget annat än fascinerande med två borrfartyg som värderas till 42 MUSD per styck, eller 1,5x EBITDA vid nuvarande spotpriser på 225 kUSD/dag. Marknaden verkar inte än bry sig om nästa år och vi vill därför ta chansen att påminna att kassaflödet är hyggligt redan vi nuvarande spotpriser. Enligt våra prisestimat för 2022 (375 kUSD/dag för de två semis och 325 kUSD/dag för de två borrfartygen) bedömer vi att Northerns flotta kan generera en avkastning från det fria kassaflödet på 80%. Vi upprepar Köp och riktkursen 85 NOK.

DNB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:170,00 NOK
Pris:154,80 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-29 kl. 07:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-02 kl. 08:31.

UPPDATERING

Økokrim har bekräftat att de undersöker DNB

Norges ekobrottsmyndighet Økokrim har bekräftat att de utreder DNB i relation till Samherji-fallet, där det påstås att minst 70 MUSD flyttats genom DNB-konton som tillhör ett skalföretag på Marshallöarna mellan 2011 och 2018. Påståenden i media, baserade på Wikileaks , hävdar att delar av detta kan vara kopplade till mutor av namibiska tjänstemän. Som vi tidigare nämnt anser vi att det är mycket sannolikt att DNB kommer att bötfällas i det här fallet. Vi uppskattar att det maximala bötesbeloppet DNB kan få från norska Finanstillsynet är cirka 5 miljarder NOK, men att det slutliga beloppet kommer sannolikt att vara i hundratals miljoner och inte miljarder, med tanke på den begränsade storleken. Även om Økokrims engagemang inte borde överraska, kommer denna typ av negativ press sannolikt att tynga aktiekursen framöver. Vi upprepar Behåll och riktkursen 170 NOK.

Falldetaljer innebär svag KYC-hantering

Överföringarna i fråga ägde rum från 2011 till maj 2018, efter en varning från Bank of New York Mellon. Under 2017 var dock DNB redan medvetna om att exponeringen var högrisk. Under 2015 uppdaterade DNB sin klientinformation på det aktuella kontot, men visste inte vem de slutliga ägarna var, vilket visar på svaga KYC-processer. I en kommentar sade DNB: ”Vi kan inte utesluta att vår egen bedömning av detta fall kommer att identifiera potentiella förbättringar av våra ansträngningar på detta område. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den som anklagas för korruption eller penningtvätt i denna fråga inte är en norsk bank, utan ett isländskt fiskeriföretag. ”

...och dessa hade redan påpekats av FSA

Vi tror att marknaden kan underskatta AML-risken i DNB. Bolaget fick kritik från norska Finanstillsynet för sina AML-rutiner 2016 och ytterligare kritik efter ett platsbesök förra året. DNB hade en stor närvaro i de baltiska länderna (hälften av dess andel säljs nu, men där det finns ett riskdelningsavtal). Dessutom har DNB stora internationella verksamheter inom sjöfart, fiske/fiskodling och olja och gas, vilket innebär högre risk att vara en väg för penningtvätt eller mutor.

Böter i miljoner som förväntas

Det finns inga anklagelser om brott i USA:s sanktionsavdelning, även om experter har påpekat att de amerikanska myndigheterna kan börja utreda, eftersom amerikanska banker var inblandade. USA har tagit ut de största böterna i AML-fall. I Norge kan böter fastställas till högsta 44 MNOK/2x som bankens intäkter från penningtvätt/10% av omsättningen. Med tanke på det aktuella omfånget för ärendet kommer beloppet sannolikt att ligga i miljoner snarare än miljarder. Vi upprepar Behåll och riktkursen 170 NOK.

Odfjell Drilling Ltd

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:25,44 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-29 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-02 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Höga förväntningar på julklapp från Equinor

Efter ett relativt stillsamt andra halvår hittills är scenen satt för ett positivt nyhetsflöde de kommande månaderna, med kontraktsförlängningar som förväntas för både DS Atlantic (Equinor) och DS Nordkapp (Aker BP). Vi förväntar oss att båda riggarna säkrar dagspriser i intervallet 350-400 kUSD/dag. Vi tror att det är för tidigt att bygga en story kring framtida utdelningar, vilka fortfarande ser ut att vara 2-3 år bort. Under de kommande 12 månaderna borde aktien gynnas av ytterligare tillägg till orderboken i en stark marknad, vilket kan ge en avkastning på det fria kassaflödet på 25% och attraktiva P/E på 10,5x för 2020p. Vi upprepar Köp.

Ökade estimat för 2019

Vi gör enbart mindre ändringar i våra estimat efter Q3-rapporten. Höjningen med 7% för justerat EBITDA för 2019 reflekterar i huvudsak den positiva avvikelsen för Q3. Vi ligger cirka 7% under konsensus för 2020p, vilket kan bero på mer konservativa antaganden för Deepsea Atlantic, Well services och/eller Platform Drilling.

Nyhetsflöde behövs och det kan komma

Fokus för Odfjell Drilling som investment case är nu på att leverera på de kontrakt som bolaget har (med goda dagspriser), vilket kommer att ge imponerande kassaflöden (25% avkastning på det fria kassaflödet för 2020p). Efter ett relativt lugnt andra halvår hittills förväntar vi oss nyheter inom kort från förnyelsen av DS Atlantic under ramavtalet med Equinor. Som tillägg uppgav ledningen att bolaget för diskussioner om den första förlängningen på ett år med kunden Akter BP och att uppdatering till marknaden kan ske sent i år eller tidigt nästa år. Vi förväntar oss att båda dessa når dagspriser på 350-400 kUSD.

Köp upprepas

Vi upprepar Köp då vi ser Odfjell Drilling som ett av få case inom sektorn med positivt kassaflöde 2020p och det enda riggbolaget där de kortsiktiga multiplarna är vettiga. Aktien handlas till 5x EV/EBITDA och 10,5 P/E för 2020p och med en orderbok som täcker mer än 90% för 2020p anser vi värderingen vara mycket attraktiv. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 657,4 0,0% 0,8% 25,2%
OMXS30 1 730,3 -0,3% 0,4% 22,8%
OMXH25 4 059,9 -0,4% -0,1% 10,2%
OMXC20 1 108,3 -0,6% 2,4% 24,3%
OSEBX 902,5 -0,7% -0,8% 12,9%
OMXBB 986,0 0,2% 0,4% 12,8%
Dow Jones 28 051,4 -0,4% 0,6% 20,3%
S&P500 3 141,0 -0,4% 1,0% 25,3%
Nasdaq C 8 665,5 -0,5% 1,7% 30,6%
SX5E 3 703,6 0,0% 0,4% 23,4%
DAX 13 236,4 -0,1% 0,6% 25,4%
CAC40 5 905,2 -0,1% 0,2% 24,8%
RTS 1 438,5 -0,1% -1,2% 34,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,4 -2,3% -1,5% 16,0%
Guld 1 460,2 0,4% -0,3% 14,2%
Silver 17,0 0,1% -1,2% 9,7%
Aluminium 1 785,5 1,2% 2,0% -4,5%
Bly 1 947,0 1,1% -0,6% -3,1%
Koppar 5 854,0 -0,5% 0,3% -1,9%
Nickel 13 810,0 -1,8% -4,1% 30,3%
Zink 2 312,5 0,0% -0,1% -7,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,06 0,00 -1,40 19,20
Sverige, 10 år 0,01 1,90 3,80
Norge, 10 år 1,38 0,90 -1,90 -41,50
Tyskland, 10 år -0,35 2,10 1,30 -58,40
GB, 10 år 0,71 3,50 -0,10 -62,89
USA, 10 år 1,78 1,30 1,04 -90,35
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 0,2% -0,5% 4,1%
USD / SEK 9,57 0,1% -0,5% 8,0%
GBP / SEK 12,38 0,3% 0,3% 9,7%
NOK / SEK 1,04 -0,3% -1,0% 1,5%
DKK / SEK 1,41 0,2% -0,5% 4,0%
CAD / SEK 7,21 0,1% -0,4% 11,0%
CHF / SEK 9,58 0,0% -0,8% 6,5%
JPY / SEK 0,09 0,1% -1,2% 8,2%
EUR / USD 1,10 0,2% -0,1% -3,5%
USD / JPY 109,51 0,0% 0,8% -0,2%
EUR / GBP 0,85 -0,1% -0,9% -5,0%
AUD / USD 0,68 0,0% -0,3% -3,9%
USD / CAD 1,33 0,0% 0,0% -2,7%
GBP / USD 1,29 0,2% 0,8% 1,6%
USD / NOK 9,21 0,4% 0,5% 6,4%
EUR / NOK 10,15 0,6% 0,5% 2,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades lägre under fredagens förkortade handelsdag efter nya spänningar mellan USA och Kina som kan spilla över på handelsförhandlingarna.

Dow Jones storbolagsindex var ned 0,4 procent till 28.051. Även det bredare S&P 500 sjönk 0,4 procent, till 3.141 medan Nasdaqs kompositindex sjönk 0,5 procent till 8.665.

Den förkortade handelsdagen efter Thanksgiving-firandet på torsdagen bidrog till klart mindre aktivitet än normalt.

Kina har varnat för "kraftfulla motåtgärder" på grund av USA:s Hongkong-resolution som i förlängningen kan leda till sanktioner och förlorad handelsstatus. Spänningarna om Hongkong ses som en möjlig fallgrop för handelssamtalen, även om huvudscenariot är att det kan lösas ändå.

"Det är absolut ett orosmoment att undertecknandet av Hongkong-förslaget kommer att ses som ett hinder för ett avtal", sade Rick Meckler vid Cherry Lane Investments till Reuters.

Sentimentet fick sig också en törn av att stickprov på flera håll i landet visade på kortare köer vid affärer inför shopping-helgdagen Black Friday, ett tecken på att e-handeln kan ha dämpat intresset för jippot.

Aktier i Tech Data Corp steg 12,3 procent efter att riskkapitalbolaget Apollo Global Management höjt sitt bud till omkring 5,14 miljarder dollar.

Ett fallande oljepris under fredagseftermiddagen pressade oljerelaterade aktier.

Oljepriserna föll hastigt efter att Ryssland antytt att det är önskvärt att skjuta upp ett beslut om produktionssänkningar, bara dagar innan nästa veckas Opecmöte.

Räntan på den amerikanska tioåringen var oförändrad vid 1,77 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen sjönk något på fredagen i linje med omvärlden när finansmarknaderna oroade sig för fortsatta spänningar mellan USA och Kina kring Hongkong. K-Fastigheter gjorde en mycket stark kursdebut på Stockholmsbörsen.

Storbolagsindex OMXS30 tappade 0,3 procent till nivån 1.730. Aktier för 20,2 miljarder kronor hade omsatts.

Boliden backade 2,9 procent. Nordea Markets sänkte sin rekommendation för gruv- och smältverksbolaget till behåll. Även ett antal andra verkstads- och industriföretag backade omkring 1 procent. Mätteknikbolaget Hexagon steg dock 0,3 procent under relativt hög omsättning.

Electrolux klättrade 1,7 procent sedan Handelsbanken höjt sin rekommendation till köp.

Hyresrättsfastighetsbolaget K-Fastigheter, med Erik Selin som storägare, rusade hela 55 procent när det skånska fastighetsbolaget hade handelspremiär på Stockholmsbörsen.

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra klättrade 13 procent efter att ha redovisat ökad orderingång för det gångna kvartalet.

Nobina lyftes 3,3 procent efter att ha fått ett treårskontrakt på 931 miljoner kronor för att fortsätta driva stadstrafiken i Malmö.

Teknikkonsulten Rejlers avancerade 2,4 procent efter att ha vunnit ett stort uppdrag kring järnvägsförbättring i Finland.

Christian Berner sjönk 7 procent efter att ha meddelat att den tilltänkta kunden i en tidigare kommunicerad potentiell stororder värd cirka 200 miljoner kronor har pausat förhandlingarna.

Stockholms stad har hävt avtalet för projektet Gasklockan med Oscar Properties. I slutet av förra veckan skulle bostadsutvecklaren betala 592 miljoner kronor för att få påbörja prestigeprojektet. Det gjorde inte bolaget och därmed blev risken för att avtalet skulle hävas högst konkret. Stamaktien steg 11 procent efter beskedet.

Bränslebolaget Smart Energy föll 11 procent efter att ha redovisat lägre intjäning och reviderat tidigare kvartalsrapport på grund av redovisningsfel och nedskrivning.

Rymdteknikbolaget Gomspace sjönk 8 procent efter en rapport där intäkterna var lägre än väntat på grund av sent inkomna order och att kostnadssänkningen från personalminskningar inte haft full effekt än.

På rekommendationsfronten drog Carnegie ned sitt råd för AAK till sälj. Specialfettsbolaget sjönk 3,7 procent.

Husbilstillverkaren Kabe steg 2,1 procent sedan Dagens Industri rapporterat att protesterna mot den nya fordonsskatten på husbilar har fått resultat och att finansminister Magdalena Andersson gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett nytt förslag.

Gaming Corps klättrade 40 procent efter att Nasdaq beslutat att bolagets aktie kan fortsätta vara upptagna till handel på First North.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 PMI nov 48.6
CH 02:45 Caixin industri-PMI nov 51.5 51.7
SE 08:30 Silf/Swedbank industri-PMI nov 47.0 46.0
EMU 10:00 industri-PMI (def) nov 46.6 46.6
USA 15:45 Markit industri-PMI (def) nov 52.2 52.2
USA 16:00 ISM industri-PMI nov n.a./ 47.0/n.a. 47.7/45.5/49.1
17:00 JP Morgan global industri-PMI nov

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Opus Group SE0001696683 Inga tillkännagivanden
Northern Drilling BMG6624L1090 Inga tillkännagivanden
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden
Odfjell Drilling Ltd BMG671801022 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.