Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 6 december 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-12-06 kl. 08:18 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-12-06 kl. 08:21 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,1% DJI 0,1% NASDAQ 0,0%
656,9 1 723,6 27 677,8 8 570,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Clas Ohlson Behåll (Köp) 115 (110) SEK
Systemair Behåll 180 (140) SEK
Avance Gas Köp 80 (45) NOK

BW LPG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:109,00 NOK
Pris:74,00 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-06 kl. 14:15.

UPPDATERING

En stram marknad blir stramare

Den tydligt ökande beläggningsgraden för 2020p kombinerat med den fortfarande betydande uppsidan i asiatiska LPG-priser får oss att starkt tro på att det finns en uppsida i spotpriserna och därför också mer uppsida i aktien. Vi modellerar 56 000 USD/dag VLGC-priser för 2020p, vilket medför årlig VPA på 36 NOK för BW LPG. Därför kommer NAV att överstiga 100 NOK när vi tar höjd för ett års kassaflöden vid oförändrade tillgångspriser. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 109 NOK (74).

VPA på 6,9 NOK för Q3

BW LPG rapporterad ett starkt resultat för Q3 med EBITDA på 149 MUSD, 8 MUSD bättre än vår förväntan. Vd kommenterade att prissättningen hittills under Q4 indikerar ett resultat i linje med Q3. Vi modellerar 55 kUSD/dag i spotpriser för Q4, upp från 51,15 kUSD/dag i Q3.

NAV når 121 NOK om ett år

Sedan maj har Clarksons marknadspriser för fem år gamla VLGC ökat från 52 MUSD till 64 MUSD med ett NAV på 76 NOK per aktie för BW LPG. Därför handlas aktien nu linje med NAV. Med ett prognosticerat TCE-pris på 56 kUSD/dag för BW LPG under de kommande kvartalen ser vi att NAV ökar med 36 NOK till följd av kassagenereringen. I tillägg förväntar vi oss att fem år gamla VLGC når ett pris på 70 MUSD, vilket lyfter NAV till 121 NOK per aktie. Vår riktkurs antar P/NAV på 0,9x. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 109 NOK (74).

Alfa Laval

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:231,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-06 kl. 10:53.

UPPDATERING

Vykort från kapitalmarknadsdagen i Malmö

Vid den årliga kapitalmarknadsdagen visade Alfa Laval hur bolaget är superbt positionerat mot megatrender som miljömässiga marinteknologier, men också mot alternativa proteiner och återvunnen spillvärme, två marknader som växer i explosiv fart. Vi bedömer att detta är ett bra ingångsläge i aktien och upprepar Köp och riktkursen 250 SEK.

Skeppsbyggande återgår till historiska nivåer 2020-2021

Alfa Laval höll sin årliga kapitalmarknadsdag under gårdagen. Det skedde ingen affärsuppdatering och de finansiella målen behölls oförändrade. Även om bolaget inte ser det i orderböckerna är divisionerna för Energy och Food&Water redo för potentiell avmattning 2020. Inom Marine väntas skeppskontrakteringen återgå till historiska nivåer för 2020-2021, medan efterfrågan på miljöprodukter väntas stabiliseras nästa år.

Marknadspotential på 11-13 miljarder EUR inom marin miljöteknik

Marknaden för PureBallast fortsätter att accelerera under de kommande åren då marknaden för upprustning av gamla fartyg fortsätter att växa. Efter att ha adresserat 1 miljard EUR av marknaden det senaste året är intäktspotentialen det kommande decenniet 8 miljarder EUR och bolaget ser att många planerar att tidigarelägga installationer, vilket innebär att marknaden kan accelerera framöver. Efter snabbare än väntat upptag för scrubbers 2018-2019 är marknadspotentialen för de kommande 5-6 åren 3-5 miljarder EUR. Antalet fartyg som väntas ha en scrubber installerad har ökat från 6 000 till 7 000.

Rider på megatrender

Två nyckeltrender på livsmedelsmarknaden är veganmat och etniska trender, och Alfa Laval är väl positionerat för att gynnas av båda. Bolaget gynnas också av tillväxten inom protein och har varit exponerat mot köttsubstitut som sojabönor i mer än ett decennium, men den marknaden accelererar nu. De senaste tre åren har Alfa Laval adresserat alger och insektsproteiner och planerar att skala upp och industrialisera produktionen. Inom energi har bolaget produkter för att återvinna spillvärme och sälja överskottsvärme från produktion. Det är en marknad som väntas växa från 25 miljarder USD under 2016 till 80 miljarder USD till 2025. Alfa Laval har också investerat i en avknoppning från Google som arbetar med energilagring.

Värdering

Genom att applicera snittet för europeiska kapitalvaror på 13,6x för EV/EBIT 2020p för 2021p och diskontera tillbaka ett år når vi ett rimligt värde på 250 SEK. Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 249 SEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 250 SEK.

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:182,00 SEK
Pris:157,60 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-06 kl. 10:11.

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdag

Securitas behöll sina finansiella mål oförändrade, men presenterade en ny ambition att dubbla högmarginalverksamheten inom E&SS till 2023p, vilket bör driva marginalmixen. Potentialen att förbättra flera underpresterande länder lyftes också fram, men det verkar inte finnas några snabba lösningar. Vi upprepar Behåll och riktkursen 182 SEK.

Finansiella mål oförändrade, men…

Bolaget meddelade vissa förändringar i de finansiella målen, men i huvudsak beroende på att ta höjd för de redovisningsförändringar som skett genom IFRS16, medan de i stort sett är oförändrade underliggande. Målen inkluderar: 1) VPA-tillväxt på 10% i genomsnitt över en cykel; 2) nettoskuld/EBITDA på 2,5x i genomsnitt och operativt kassaflöde på 70-80% av rörelseresultatet; 3) en utdelningsgrad på 50-60%.

…mål att dubbla omsättningen inom E&SS.

I tillägg till de finansiella målen meddelade bolaget ambitionen att dubba omsättningen inom högmarginalverksamheten Electronic&Security Solutions (E&SS) från 20 miljarder SEK till 40 miljarder SEK till 2023 (CAGR 15%). Det bör driva marginalmixen till en potentiell marginal på 5,5%, jämfört med 5,2% för 2018 med antagande om 10% marginal för E&SS. Med ett antagande om nettoskuld/EBITDA vid målet på 2,5x skulle det innebära VPA på 14 SEK. Genom att applicera vår målmultipel med 16x och diskontera tillbaka till 2020p skulle det ge ett rimligt värde på 180 SEK. Efter att sen ha adderat nuvärdet av utdelningarna kan vi se ett rimligt värde på 200 SEK om investerare får förtroende för att detta ambitiösa tillväxtmål nås.

Utrymme för förbättringar

Bortsett från potentialen i marginalmixen var det tydligt att det finns betydande förbättringspotential i flera underpresterande länder både i Europa och Latinamerika, men vad det verkar finns inga snabba lösningar. För stunden upprepar vi Behåll och riktkursen 182 SEK baserat på 16x VPA för 2020p.

Clas Ohlson

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:109,80 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-06 kl. 08:21.

EFTER RAPPORT

Ännu ett lättnadsrally inom retail

Lättnadsrally efter Q2-rapporten visar att marknaden fått förtroende för den positiva påverkan från de två senaste årens investeringar och, ännu viktigare, hållbarheten i Clas Ohlsons affärsmodell. Med det sagt nedgraderar vi till Behåll (Köp) då vi ser en begränsad uppsida i estimaten eller i multiplar, men höjer riktkursen till 115 SEK (110) till följd av att vi reviderar upp våra estimat med cirka 5% för det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Direktavkastningen på mer än 5% är uppmuntrande, men vi föredrar lägre värderade nordiska detaljhandlare som Europris och Kid, och även det mer attraktivt positionerade Bygghemma.

Ännu en lättnad

Sedan vi tog upp bevakning av Clas Ohlson i februari har vi varit positiva till bolagets affärskoncept. Clas Ohlson har en hög andel ”smarta köpare” som redan väljer butiker för utbud, hemartiklar och industriledande alternativ inom egna varumärken. Vi ansåg då och har även fortfarande en stark tilltro till Clas Ohlsons starka varumärke, outnyttjade e-handelspotential, effektiviseringsmöjligheter och egna varumärken. Ledningen har stängt olönsamma butiker i Storbritannien och Tyskland, och är nu i processen att stänga ineffektiva butiker i Norden (särskilt i Finland). Investerare har dock varit mer skeptiska till bolagets affärsmodell till följd av det förändrade konsumentbeteendet inom detaljhandeln och de ansenliga investeringar som bolaget gjort. Med en kursuppgång på cirka 20% efter 20% bättre underliggande rörelseresultat har investerare nu prisat in de positiva effekterna av investeringarna.

Höjda estimat

Vi höjer underliggande rörelseresultat och VPA med cirka 5% för 2020-2021p, men upp med bara 2% för rapporterat resultat för 2020p då vi höjer de strategiska investeringarna till 167 MSEK (144).

Nedgradering till Behåll

Vi ändrar rekommendationen till Behåll (Köp) då vår tro om återvunnet investerarförtroende nu har realiserats med P/E på 20x på rullande tolv månader och 15x för kommande tolv månader. Riktkursen höjs till 115 SEK (110) till följd av höjd långsiktig marginal till 7,7% (7,5%).

Systemair

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:169,50 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-06 kl. 08:21.

EFTER RAPPORT

Imponerande marginalutveckling

Vi höjer våra estimat för VPA med cirka 20% i genomsnitt för de kommande tre åren då Systemairs marginalutveckling visar sig vara mycket starkare än vi hade förväntat oss. Våra jämförelsemultiplar (en tredjedel av riktkursen) har stigit med cirka 6% sedan vår senaste uppdatering. Sammantaget når vi en ny riktkurs på 180 SEK (140), vilket ger en begränsad uppsida och ger en EV/EBIT-multipel på 12,6x för 2020/2021, jämfört med det historiska snittet på cirka 12x samtidigt som vi ser en avmattande europeisk byggmarknad de kommande åren. Vi upprepar Behåll.

Q2 2019/2020 starkt rakt igenom

Systemairs viktigaste kvartal är Q2, typiskt sett utgör Q2 cirka 36% av helårets resultat då marginalerna vanligtvis toppar under Q2. Bolagets imponerande utveckling under Q2 med cirka 2,4 procentenheter justerad marginaltillväxt å/å ger oss anledning till att vara optimistiska kring medan vi också varit för försiktiga med tillväxten. Ledningen förklarade den starka marginalutvecklingen med högt kapacitetsutnyttjande i alla regioner och vi har tydligt underskattat den kortsiktiga tillväxtpotentialen och den positiva påverkan från detta.

VPA höjs med cirka 20%

Vi har varit för försiktiga både när det gäller den organiska tillväxten men också ledningens förmåga att lyfta lönsamheten på kort sikt. Vi antar nu 1,3 procentenheter i högre rörelsemarginal för de kommande tre åren efter den starka utvecklingen.

Behåll, riktkurs höjs till 180 SEK (140)

Vi höjer riktkursen till 180 SEK (140) baserat på genomsnittet av vår kassaflödesvärdering, jämförelsevärdering och en målmultipel på 12,5x EV/EBIT för 2020/2021p. Vi upprepar Behåll.

Teckna D-aktier i Fastpartner AB

Riktkurs:80,00 NOK
Pris:47,90 NOK
Analytiker:

TECKNINGSERBJUDANDE

Teckna D-aktier i Fastpartner AB

Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på expansiva orter. Ca 85 procent av hyresintäkterna kommer från Storstockholmsområdet och fastighetsbeståndet består av drygt 200 fastigheter med ett värde om ca 27 miljarder kronor. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och noterar bolagets D-aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 3 - 11 december 2019 kl. 17:00. Erbjudandepris: Inom prisintervallet 84-88 kronor per D-aktie. Minsta post: Minsta teckningspost är 130 D-aktier därutöver jämna poster om 10-tal D-aktier upp till 12 490 D-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 12 490 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet en teckningskurs om 84 - 88 kronor motsvarar det en minsta investering om 10 920 – 11 440 kronor.

Läs mer om erbjudandet Intervju med vd, Sven-Olof Johansson

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-06 kl. 08:21.

UPPDATERING

De första 250% är säkrade, 60% är fortfarande kvar

Med en värdeökning på 250% i denna aktie hittills under 2019 och kunskapen om att det normalt är nödvändigt att ta vinst trots en genuin tro på ytterligare uppsida, kan våra förbättrade utsikter för sektorn ha blivit ett tufft beslut. Men det ökande flott-utnyttjandet för 2020p i kombination med den fortfarande betydande uppsidan i asiatiska LPG-priser (vilket sannolikt kommer att öka arbitrage) ger oss förtroende för ytterligare uppsida i spotpriser och vi ser nu 60% uppsida i Avance Gas. Vi modellerar 56 000 USD/dag VLGC-priser för 2020p, vilket innebär en VPA på 25 NOK för Avance Gas. Därför kommer substansvärdet att öka till 90 NOK på ett år när man tar hänsyn till kassaflödet. Vi upprepar Köp och ökar vår riktkurs till 80 NOK (45) för Avance Gas. Med en rabatt på nuvarande NAV och konkurrenter, erbjuder denna aktie den största uppsidan i detta segment.

Q3 var under förväntningarna och konkurrenterna

Avance Gas missade förväntningarna under ett kvartal med starka fraktsatser. Nettoresultatet var 25 MUSD jämfört med våra 33 MUSD. Den genomsnittliga TCE-kursen på 42 000 USD/dag var på den låga sidan med tanke på BW LPG: s rapporterade spotpris på 51 000 USD/dag. Bolaget guidar för en TCE över 50 000 USD/dag för Q4, och vi förväntar oss 55 000 USD/dag VLGC spot rate.

Stramare än vi trodde

Grunderna i LPG-marknaden utvecklas fortfarande ungefär i linje med våra förväntningar, men framåt måste vi nu höja produktionsökning i US, vilket i sin tur lyfter vår amerikanska exporttillväxt 2020p med nästan 80%. Vi reviderar därmed upp våra estimat av flottan för 2020 trots att utnyttjandet av 2019p sänkts till följd av att genomsnittliga distanser inte utvecklats som förväntat, främst på grund av det pågående handelskriget mellan USA och Kina, vilket innebär mindre långdistansimport från USA till Kina. Högre flott-utnyttjande och det är fortfarande ”för billiga” propanpriset i Asien vilket gör att vi lyfter vår VLGC-spoträntan för 2020p till 56 000 USD per dag.

Substansvärdet kommer att nå 90 NOK på ett år med tanke på våra prognoser

Sedan maj har Clarksons börskurs för en fem år gammal VLGC ökat från 52 MUSD till 64 MUSD med en NAV på 54 NOK per aktie för Avance Gas. Därför handlas aktien för närvarande till -9% rabatt till NAV mot BW LPG-handeln till par. Med en prognostiserad genomsnittlig TCE på 58 000 USD/dag under de kommande fyra kvartalen ser vi att NAV ökar med 29 NOK på grund av kontantgenerering. Dessutom förväntar vi oss att den fem år gamla VLGC når 70 MUSD och lyfter ett års NAV till 90 NOK per aktie. Vår riktkurs antar P/NAV på 0,9x. Vi upprepar Köp och ökar vår riktkurs till 80 NOK (45).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 656,9 0,0% -0,1% 25,1%
OMXS30 1 723,6 -0,1% -0,7% 22,4%
OMXH25 4 026,5 -0,2% -1,2% 9,3%
OMXC20 1 120,0 0,4% 0,4% 25,6%
OSEBX 897,7 -0,1% -1,2% 12,3%
OMXBB 984,8 -0,1% 0,1% 12,7%
Dow Jones 27 677,8 0,1% -1,7% 18,6%
S&P500 3 117,4 0,2% -1,1% 24,4%
Nasdaq C 8 570,7 0,0% -1,5% 29,2%
SX5E 3 648,1 -0,3% -1,5% 21,5%
DAX 13 054,8 -0,7% -1,4% 23,6%
CAC40 5 801,6 0,0% -1,9% 22,6%
RTS 1 430,4 0,0% -0,6% 33,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,4 0,6% -0,8% 17,8%
Guld 1 476,0 0,1% 1,5% 15,4%
Silver 16,9 -1,5% -0,4% 9,1%
Aluminium 1 756,0 -0,8% -0,5% -6,1%
Bly 1 893,0 -0,4% -1,7% -5,8%
Koppar 5 855,0 0,5% -0,5% -1,8%
Nickel 13 165,0 -0,6% -6,4% 24,3%
Zink 2 255,0 -0,1% -2,5% -10,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,07 -0,30 1,20 20,40
Sverige, 10 år 0,06 3,50 6,60
Norge, 10 år 1,43 4,20 6,60 -35,80
Tyskland, 10 år -0,30 3,30 7,00 -53,50
GB, 10 år 0,77 4,20 9,80 -56,59
USA, 10 år 1,79 1,21 2,59 -89,06
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 -0,1% 0,0% 3,9%
USD / SEK 9,50 -0,1% -0,7% 7,1%
GBP / SEK 12,49 0,2% 1,2% 10,6%
NOK / SEK 1,04 0,1% -0,4% 1,4%
DKK / SEK 1,41 -0,1% 0,0% 3,8%
CAD / SEK 7,20 0,3% 0,0% 10,9%
CHF / SEK 9,61 0,0% 0,3% 6,8%
JPY / SEK 0,09 -0,1% 0,0% 8,0%
EUR / USD 1,11 0,0% 0,8% -3,0%
USD / JPY 108,76 -0,1% -0,7% -0,9%
EUR / GBP 0,84 -0,3% -1,1% -6,1%
AUD / USD 0,68 -0,4% 0,9% -3,1%
USD / CAD 1,32 -0,4% -0,8% -3,5%
GBP / USD 1,32 0,3% 1,9% 3,3%
USD / NOK 9,14 -0,2% -0,3% 5,6%
EUR / NOK 10,14 -0,1% 0,4% 2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades med små rörelser på torsdagen då handelssamtalen mellan USA och Kina var fortsatt i fokus.Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,1 procent till 27.682. Det bredare S&P 500 steg 0,2 procent till 3.118 medan Nasdaqs kompositindex ökade 0,1 procent till 8.571.

Sektorvis var det råvarubolag som gick bäst medan energi var den sektor som klarade sig sämst.

USA:s president Donald Trump meddelade under kvällen att USA har "väldigt bra samtal" med Kina och att "något kan hända" angående en lösning innan USA:s planerade tullhöjning den 15 december träder i kraft.

Enligt en talesperson för Kinas handelsdepartement tidigare under dagen är Kina och USA i nära kontakt med varandra och samtalen mellan USA och Kina rör sig framåt mot ett fas ett-avtal.

På bolagsfronten höjde smyckeskedjan Signet helårsprognosen och redovisade bättre siffror än väntat för tredje kvartalet. Aktien steg 7,5 procent.Branschkollegan Tiffanys vinst var i stället sämre än väntat med en vinst per aktie på 0:65 dollar i tredje kvartalet, jämfört med väntade 0:85 dollar per aktie. Aktien backade marginellt.

Biogen steg 3,4 procent efter nya data om läkemedelsbolagets alzheimerpreparatet aducanumab. Enligt analytiker kan rapporten innebära att preparatet har tagit ett steg närmare ett godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, rapporterade CNBC.

Apple har fått höjd riktkurs till 300 dollar från 250 dollar av Citi, som upprepade sin köprekommendation. Investmentbanken förväntar sig en stark julhandel för Iphone-tillverkaren. Aktien var upp 1,5 procent till 266 dollar och har stigit nästan 70 procent sedan årsskiftet.

Lågprisvaruhuskedjan Dollar General steg 1,0 procent efter att rapportsiffrorna var bättre än analytikerestimaten samtidigt som helårsprognosen höjdes.

Facebooks aktie har fått en säljrekommendation av HSBC i en färsk analys, med hänvisning till risken att bolaget i närtid kan dömas till nya gigantiska böter. Aktien handlades dock upp 0,3 procent.

Nike har uppgraderats till köp från neutral av Goldman Sachs. Aktien steg 2,2 procent.

Livsmedelsjätten Kroger föll 3,0 procent sedan resultatet för det tredje kvartalet hamnat lägre än väntat.

Oljepriset steg under torsdagen efter besked att Opec+ uppges diskutera en utbudsreducering på en halv miljon fat per dag. Men uppgången tappade kraft under kvällen då reduceringen inte imponerade på analytiker.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,80 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände neråt under eftermiddagen efter att ha handlats i positivt territorium under större delen av dagen.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,1 procent till 1.723. Aktier för nästan 17 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Storbolagsindexet toppades av ståltillverkaren SSAB, som steg 4 procent efter sin kapitalmarknadsdag på onsdagen. Flera analytiker uttrycker i analysuppdateringar en viss lättnad över att bolaget verkar ha en klar plan för framtiden och att kassaflöden och utdelningar ska kunna bestå under kommande år.

Alfa Laval, som höll kapitalmarknadsdag, meddelade att de finansiella målen har uppnåtts för den senaste strategiperioden, men att de kommer att hållas oförändrade. Vd Tom Erixon beskrev målen som rimliga och såg bolagen har ingen avsikt att ändra dem i nuläget. Aktien backade 0,7 procent.

Även för Securitas stod kapitalmarknadsdag på schemat. Bolaget presenterade mål om att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Prognoserna om att säkerhetsmarknaderna i Nordamerika och Europa ska växa med cirka 4 procent respektive 2-3 procent under 2020 upprepades. Aktien svarade med en uppgång på 1,1 procent.

Axfood bjöd också in till kapitalmarknadsdag och bekräftade en investering om 240 miljoner euro för det nya logistiklagret inför bolagets kapitalmarknadsdag. Aktien backade 0,1 procent efter att som mest ha varit upp knappt 1,2 procent under förmiddagen.

Flygbolaget SAS rasade 15 procent trots att det justerade resultatet före skatt i det fjärde kvartalet låg klart över snittförväntningarna. Vd Rickard Gustafsson talade dock om ett otillfredsställande helårsresultat och osäkra ekonomiska framtidsutsikter.

Uppåt var det för ventilationsbolaget Systemair, plus 7,3 procent. Kvartalets rörelseresultat kom in på 284 miljoner kronor, jämfört med förväntningar om 218 miljoner kronor enligt Infront Data.

Bilia steg drygt 9,9 procent till 106:50 kronor sedan Nordea höjt sin rekommendation för aktien till köp från behåll med ny riktkurs 120 kronor. En rekommendationshöjning till köp från SEB hjälpte också byggbolaget Peab till en uppgång med 4,6 procent.

Informationstjänsteföretaget Karnovs storägare Five Arrows sålde efter onsdagens börsstängning hela sitt innehav i bolaget till en rabatt om på 8,4 procent. Aktien tappade 4,7 procent.

Affärsvärlden rekommenderar köp av Midway medan Xano får en säljrekommendation. Midway steg 2,1 procent medan Xano backade 3,5 procent.

Spotlight-listade Initiator Pharma visade på en klinisk signifikant effekt i en fas 2a-studie med läkemedelskandidaten IPED 2015 vid behandling av erektil dysfunktion. Aktien lyfte 24 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion okt 0.2%/-3.6% -0.6 %/-4.3 %
SE 09:30 Industriorder okt -0.2 %/-1.5 %
USA 14:30 Sysselsättning nov 3.6%/n.a. 3.6 %/63.3 %
USA 16.00 Michiganindex (prel) dec 97.0/n.a. 96.8/111.6/87.3

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
BW LPG BMG173841013 Inga tillkännagivanden
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Systemair SE0002133975 Inga tillkännagivanden
Teckna D-aktier i Fastpartner AB Inga tillkännagivanden
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.