logo
Dagens analyser - måndagen den 9 december 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-12-09 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-12-09 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,0% OMXS30 1,1% DJI 1,2% NASDAQ 1,0%
663,8 1 742,6 28 015,1 8 656,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
BW LPG Köp 109 (74) NOK

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:118,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-09 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-09 kl. 14:50.

UPPDATERING

Svenska bostadsmarknad – stigande priser men volymer ned 2020

Veidekkes utsikter för den svenska bostadsmarknaden är en mindre prisökning genom 2021 även om nya byggstarter förblir väl under efterfrågan till följd av införda regulatoriska åtgärderna. 2020 bör utgöra botten för nya starter (-37% från toppen), varefter det finns utrymme för tillväxt. En nyckeltrigger för aktien de kommande tolv månaderna är Veidekkes beslut att knoppa bostadsdivisionen, där vi prognosticerar att bostadsdivisionen utgör 27% av koncernens EBIT för 2020 (varav Sverige 8%). Vi tillsätter ett ganska försiktigt värde för övervärden i byggrätter och göra inga ändringar i VPA för 2019-2021p efter fredagens bredare marknadsuppdatering. Vi upprepar Köp och riktkursen 120 NOK.

2020 blir botten för byggstarter

Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss ser nya bostadsbyggstarter på cirka 40 000 bostäder under 2020 (-12% å/å) men att det också kommer att utgöra botten (-37% sedan 2017). Det är klart ovanligt att se ett sådant stort fall utan en recession men det kan delvis skyllas på flera negativa åtgärder. Enligt Veidekke uppgår den ekonomiska efterfrågan till 52 000 bostäder, vilket är lägre än Boverkets estimat på 65 000 bostäder, men det är ändå 30% över nivån för 2020. Sammantaget innebär det att det nya utbudet kommer understiga efterfrågan och därmed ge stöd åt prisnivåerna. Enligt Veidekke är den största osäkerheten inför 2020 politisk, där en möjlig nedtrappning av de senaste amorteringsreglerna skulle kunna gynna efterfrågan medan sämre ränteavdrag skulle vara negativt.

Möjlig delning av bolaget

Tuff konkurrens noterades inom byggverksamheten, särskilt i Sverige, då kommersiella kontrakt var eftersökta efter nedgången inom bostadsproduktionen. Dock, avknoppningen av bostadsdivisionen bör ses som ett offensivt drag. I Q3 2019 uppgav Veidekke att alla alternativ var möjliga för fastighetsdivisionen: försäljning av hela eller delar eller en separat notering. Samtidigt uppgav ledningen att utdelningspolicyn behålls oförändrad. Vi upprepar Köp och riktkursen 120 NOK.

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:92,00 SEK
Pris:87,62 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-09 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-09 kl. 11:00.

UPPDATERING

1 miljard USD i böter

Ericsson har gått med på att betala 1,06 miljarder USD i böter för korruptionsutredningen med DOJ/SEC och Ericsson fortsätter att förbättra sitt etik- och efterlevnadsprogram. och bolaget har fortfarande en betydande nettokassa på 30 miljarder SEK. Vi upprepar Behåll och riktkursen 92 SEK då vi ser tilltagande marginalpress under de kommande kvartalen trots gynnsamma förhållanden.

Uppgörelse med DOJ/SEC

På fredagskvällen meddelade Ericsson att bolaget nått en uppgörelse, ett treårigt så kallad Deferred Prosecution Agreement med US Department of Justice. Uppgörelsen avser anklagelser om straffrättsliga överträdelser av reglerna i US Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) i fem länder (inklusive Djibouti där det även finns ett fall av mutbrott). Enligt avtalet kommer Ericsson att betala cirka 520 MUSD. Ericsson har även nått en separat uppgörelse avseende civilrättsliga anklagelser framförda av Securities and Exchange Commissions (SEC) relaterade till påstådda överträdelser av FCPA:s regler om bokföring och redovisning respektive mutor. Ericsson har gått med på att betala 485 MUSD plus ränta på 82 MUSD. Sammantaget uppgår betalningarna till 1,06 miljarder USD eller 10,1 miljarder SEK, vilket fullt ut täcks av reserveringen på 11,5 miljarder SEK som bokades i Q3. Ericsson har också godtagit att anlita en oberoende observatör för övervakning av bolagets regelefterlevnad under tre år.

Fortsatt stark nettokassa

Sammantaget är den finansiella sanktionen materiell, men ändå cirka 10% lägre än bolagets intitiala förväntan. Ericsson kommer fortsatt att ha en komfortabel nettokassaposition på vid årets utgång och vi ser en begränsad påverkan på verksamheten i detta skede.

Behåll och riktkurs 92 SEK

Vi upprepar Behåll och riktkursen 92 SEK, då vi ser marginalpress de kommande kvartalen trots gynnsamma marknadsförhållanden.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:484,00 NOK
Pris:449,10 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalyser
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-06 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-09 kl. 08:26.

UPPDATERING

Ett högkvalitativt namn

SalMar är en av världens största laxodlare med exponering mot centrala och norra Norge, Island och Skottland. SalMar har några av de bästa odlingsplatserna i världen och bolaget kan därför hålla kostnaderna lägre än konkurrenterna. Över tid har SalMar lyckats uppnå ett premiumpris på 2 NOK/kg till följd av större sålda fiskar och därmed också bättre biologi. SalMar är aktien att äga då det är den bästa norska odlaren och exponerad mot den attraktiva laxmarknaden under de kommande 6-12 månaderna. SalMar erbjuder också hygglig volymtillväxt de kommande åren till följd av Island och två nya odlingar offshore. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Bolagsprofil

Laxodlingslicenser är precis som bostadsmarknaden, allt handlar om läge. Bra lägen innebär att du har mer kontroll över biologin, mindre laxlus och därmed lägre kostnader per kg. Större och hälsosammare fisk ger också ett premiumpris. Den exceptionellt höga avkastningen på nya investeringar för SalMar innebär att bolaget förtjänar ett premiumpris i jämfört med de flesta bolag. Därtill är bolaget inte exponerat mot södra Norge, vilket innebär att SalMar har en relativt högre andel inom ”grönt ljus” inom det norska trafikljussystemet, vilket innebär en strukturellt bättre möjlighet att växa.

Investment case

För 2020 förväntar vi oss låg global utbudstillväxt (1,9%) och högre priser. Vi bedömer att SalMar har den säkraste volymtillväxten för 2020p till följd av verksamheterna offshore (mindre exponering mot sjukdomar) och är därför ett bolag som kan dra nytta av de höga priser som vi ser komma 2020p. På lång sikt ser vi potential i Island.

Triggers

Laxpriset kommer att vara nyckeltriggern på kort sikt. Vi förväntar oss låg global tillväxt de kommande månaderna kombinerat med en period med mycket hög efterfrågan (efterfrågan är högst mellan jul och påsk). Vi tror också att SalMar i norr kommer att ha lägre kostnader till följd av hälsosammare fisk i Q4 2019p.

Värdering

Vi värderar SalMar till 20 NOK i EBIT/kg för 2025p och WACC på 7%. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 663,8 1,0% 1,0% 26,4%
OMXS30 1 742,6 1,1% 0,7% 23,7%
OMXH25 4 026,5 0,0% -0,8% 9,3%
OMXC20 1 124,4 0,4% 1,5% 26,1%
OSEBX 906,5 1,0% 0,4% 13,4%
OMXBB 986,1 0,1% 0,0% 12,9%
Dow Jones 28 015,1 1,2% -0,1% 20,1%
S&P500 3 145,9 0,9% 0,2% 25,5%
Nasdaq C 8 656,5 1,0% -0,1% 30,5%
SX5E 3 692,3 1,2% -0,3% 23,0%
DAX 13 166,6 0,9% -0,5% 24,7%
CAC40 5 871,9 1,2% -0,6% 24,1%
RTS 1 448,3 1,3% 0,7% 35,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,4 1,6% 3,1% 19,7%
Guld 1 459,7 -1,1% 0,0% 14,1%
Silver 16,9 0,4% -0,1% 9,5%
Aluminium 1 750,5 -0,3% -2,0% -6,4%
Bly 1 881,0 -0,6% -3,4% -6,4%
Koppar 5 867,5 0,2% 0,2% -1,6%
Nickel 13 420,0 1,9% -2,8% 26,7%
Zink 2 250,0 -0,2% -2,7% -10,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,07 -0,10 1,10 20,30
Sverige, 10 år 0,04 -1,50 3,20
Norge, 10 år 1,45 1,30 7,00 -34,50
Tyskland, 10 år -0,30 -0,30 4,60 -53,80
GB, 10 år 0,75 -1,70 4,60 -58,29
USA, 10 år 1,84 4,33 5,62 -84,73
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,50 -0,3% -0,5% 3,6%
USD / SEK 9,50 0,1% -0,7% 7,2%
GBP / SEK 12,46 -0,3% 0,6% 10,3%
NOK / SEK 1,04 0,1% 0,0% 1,5%
DKK / SEK 1,41 -0,3% -0,5% 3,5%
CAD / SEK 7,16 -0,5% -0,6% 10,4%
CHF / SEK 9,59 -0,2% 0,1% 6,6%
JPY / SEK 0,09 0,2% 0,1% 8,2%
EUR / USD 1,10 -0,4% 0,2% -3,3%
USD / JPY 108,66 -0,1% -0,8% -1,0%
EUR / GBP 0,84 0,0% -1,1% -6,1%
AUD / USD 0,68 0,1% 1,0% -3,0%
USD / CAD 1,33 0,6% -0,1% -2,9%
GBP / USD 1,31 -0,4% 1,3% 2,9%
USD / NOK 9,14 0,0% -0,7% 5,6%
EUR / NOK 10,10 -0,4% -0,5% 2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York avancerade under fredagen, sedan en oväntad styrka i jobbrapporten för november återigen lockat till köp av risktillgångar.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 1,2 procent till 28.015. Det bredare S&P 500 var upp 0,9 procent till 3.146 medan Nasdaqs kompositindex hade ökat 1,0 procent till 8.657.

Även dollarn stärktes efter rapporten som visade att sysselsättningen i USA steg med 266.000 personer i november, jämfört med väntade 185.000, samtidigt som jobbutfallen för föregående två månader reviderades upp.

Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, vilket var lägre än väntade 3,6 procent, samtidigt som timlönerna steg snäppet mer än väntat.

"För aktiemarknaden, ger det lite uppmuntran att USA verkligen inte är på väg mot en hård landning… Inför nästa år är utsikterna för rapporterna fortfarande i ganska god form", sade James McCann, vid Aberdeen Standard Investments, till Bloomberg News.

Handelsförhandlingarna mellan USA och Kina var annars fortsatt i blickfånget. Donald Trump sade under torsdagen att USA har "väldigt bra samtal" med Kina och att "något kan hända" angående en lösning innan tidsfristen den 15 december. Under fredagen kommenterade Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow att "framsteg har gjorts", men att något formellt avtal ännu inte slutits.

Sektorvis gick energisektorn starkt i kölvattnet av turerna och de olika beskeden vid mötet för oljekartellen Opec och deras samarbetspartners där produktionsminskningar klubbades.

Bland storbolagen steg konglomeratet 3M med 4,3 procent och kemibolaget Dow med 2,4 procent. Apple steg 1,9 procent och noterades under handeln till en ny rekordnotering på 271 dollar.

Uber backade 2,8 procent. Skjutsdelningstjänsten fick under fjolåret in över 3.000 anmälningar om sexuella övergrepp från förare, enligt en rapport som avser att förbättra säkerheten och bevisa att bolaget faktiskt agerar efter att myndigheter kritiserat verksamheten ur flera aspekter.

Goldman Sachs kan komma att få betala mindre än 2 miljarder dollar i en förlikning i den nu ökända 1MDB skandalen. En klart mindre summa än de 7,5 miljarder dollar som Malaysias finansminister tidigare yrkat på. Aktien stängde 3,4 procent upp.

Elbilstillverkaren Tesla stärktes 1,7 procent till 356 dollar. Morgan Stanley har kvar sin riktkurs på 250 dollar och rekommendationen jämvikt, men säger nu att det optimistiska scenariot är 500 dollar per aktie snarare än 440 dollar. Den nyligen uppvisade Cybertrucken och ett mer optimistiskt scenario i Kina ligger bakom den förbättrade kurspotentialen. Vidare har kinesiska industridepartementet listat Teslas Model 3 som en av de fordonsmodeller med förnybarhetsprofil som rekommenderas få stöd av statliga subventioner.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg tydligt på fredagen i linje med omvärlden efter oväntat stark amerikansk arbetsmarknadsdata över sysselsättning, arbetslöshet och timlöner. Även vissa positiva signaler i handelssamtalen inverkade positivt tidigare under handelsdagen.

Storbolagsindexet OMXS30 steg 1,1 procent till nivån 1.743. Aktier för 15,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Ståltillverkaren SSAB avancerade ytterligare 4,4 procent i spåren av sin kapitalmarknadsdag i onsdags och låg i topp inom storbolagsindexet, liksom dagen före. I toppskiktet befann sig också Electrolux, som steg 3,3 procent, samt Getinge som ökade 3,2 procent med stöd av att Morgan Stanley dragit upp rekommendationen på medicinteknikbolaget till jämvikt.

Den enda aktien på minus inom storbolagsindexet var Swedbank som var ned marginellt.

Oljebolagen gynnades av ett högre oljepris sedan deltagarna vid Opec-mötet i Wien bekräftat att de är överens om en ytterligare oljeproduktionsminskning.

Hexagon gick svagare än index och steg bara 0,1 procent. H&M-familjen Perssons investeringsbolag Ramsbury har sålt 3 miljoner aktier i mätteknikbolaget under november. En kursuppgång på över 30 procent i år och den efterföljande "något" ansträngda värderingen ledde fram till Ramsburys beslut att skala ned innehavet, sade Ramsburys investeringschef Johan Vögeli till Nyhetsbyrån Direkt.

E-handlaren Sportamore föll 20 procent efter att ha vinstvarnat. Auktionshuset Lauritz.com som också skickade ut en vinstvarning föll 5,2 procent.

SAS handlades ned ytterligare 5,6 procent efter torsdagens kursras, som kom efter vd:s uttalanden vid delårsrapporten om otillfredsställande helårsresultat och osäkra ekonomiska framtidsutsikter. Fredagens trafiksiffror från flygbolaget visade att den reguljära passagerartrafiken ökade med 0,3 procent i november. Det högre oljepriset gynnade inte flygbolagen på fredagen.

Oncopeptides steg 6,3 procent till 139:90 kronor. SEB Equities har inlett bevakning av forskningsbolaget med köpråd och riktkursen 149 kronor.

Forskningsbolaget Bioarctic avancerade 3,4 procent. Amerikanska Biogens presentation vid den vetenskapliga kongressen CTAD på torsdagen gav blandade reaktioner bland analytikerna. Bioarctics läkemedelskandidat Ban2401 utvecklas liksom Biogens aducanumab mot Alzheimers sjukdom. En läkarexpert som Credit Suisse har pratat med bedömer att Biogens aducanumab har stöd för ett godkännande, men med betydande restriktioner.

Forskningsbolaget Camurus backade 7 procent till 83:20 kronor. Teckningskursen i bolagets riktade nyemission landade på 82 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 BNP (def) Q3 0.2%/0.6% 0.1 %/0.2 %
JP 00:50 Bytesbalans okt
DE 08:00 Handels- och bytesbalans okt 18.7b/n.a. 21.2b/25.5b
EMU 10:30 Sentix investerarförtroende dec -5.0 -4.5

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.