logo
Dagens analyser - torsdagen den 12 december 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-12-12 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-12-12 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,4% DJI 0,1% NASDAQ 0,4%
663,2 1 741,6 27 911,3 8 654,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Metso Köp 44 (39) EUR
Assa Abloy Behåll 228 (222) SEK
Lucara Diamond Corp. Behåll 7 (8) SEK
Atlas Copco Minska 287 (272) SEK

Munters

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:50,00 SEK
Pris:48,14 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 15:11.

UPPDATERING

Miljötrender ger stöd

Munters väntas dra fördel av långsiktiga miljötrender för att minska energiförbrukningen och utsläpp. Bolaget implementerar också sitt Full Potential Program (FPP), vilket kommer att reducera kostnaderna med 1 SEK per aktie per år. Kostnaderna för att implementera FPP kommer att höja skuldsättningen, men Munters undersöker fortfarande exists för att balansera detta. Q3-rapporten var något starkare än förväntat och vi höjer våra prognoser. Vi upprepar Behåll och riktkursen 50 SEK.

Investment case

Munters fokus på energi- och kostnadseffektiva klimatlösningar skapar långsiktiga tillväxtmöjligheter. Därtill implementerar Munters för närvarande FPP, vilket inkluderar flera effektiviserings- och omstruktureringsåtgärder med intentionen att öka tillväxten och lönsamheten. FPP-besparingarna uppgår till 210 MSEK till en uppskattad kostnad på 375 MSEK och åtgärderna inkluderar en fabriksstängning i Belgien. Munters rör sig nu mot steg två i programmet och fokuserar nu på att öka lönsamheten och tillväxten.

Q3

Orderingången förbättrades med 6% till 1 680 MSEK, i stort sett i linje med vårt estimat. Inom Airtech växte orderingången med 5% med stöd av order från litiumbatteri-industrin och det marina segmentet. Inom FoodTech sjönk orderingången med 7%, justerat för några större SaaS-order var orderingången oförändrad. I Kina förbättrades orderingången från grisindustrin. Kina är en långsiktig möjlighet om och när påverkan från den afrikanska svinpesten minskar. EBITA uppgick till 248 MSEK jämfört med förväntade 203 MSEK.

Värdering

Munters handlas till EV/EBITDA på 10-11x för 2020p, i linje med sektorkollegorna, medan långsiktiga tillväxttrender kan ge stöd till en premievärdering. Dock, nettoskulden/EBITDA på 3,5x är tydligt över Munters mål på 1,5-2,5x. Det är delvis därför som Munters genomför en strategisk översyn av verksamheterna inom Data Center och Mist Elimination, vilka kanske kan finna en bättre plats någon annan stans. Vi upprepar Behåll och riktkursen 50 SEK.

Electrolux

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:252,80 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 13:43.

UPPDATERING

Avknoppning av Professional adderar värde

Kommande triggers inkluderar den planerade avknoppningen av Professional och utvecklingen av automationsprojekt. Dock, efter en stark kursutveckling ser risk-/avkastningsprofilen balanserad ut och vi upprepar Behåll och riktkursen 270 SEK.

Investment case

Electrolux planerar för närvarande att knoppa av sin verksamhet inom Professional (Q1 2020), medan den kvarvarande konsumentverksamheten genomgår ett större automationsprogram med sikte på att spara 3,5 miljarder SEK till 2024, eller 50% av nuvarande EBIT. Vi ser värdeskapande genom högre konkurrentvärderingar för Professional, kopplat med attraktiv tillväxt och förvärv som adderar värde, medan nyckelfrågan för konsumentverksamheten handlar om hur mycket av kostnadsbesparingarna som kan stanna i bolaget, i ljuset av ökande kinesisk konkurrens.

Lärdomar från Q3

Electrolux rapporterade en marginal för Q3 på 4,9%, vilket var 8% bättre än vår förväntan, med alla divisioner bättre än väntat, förutom Nordamerika och Professional. Dock, bolaget medgav att en del kostnader hade skjutits fram till Q4, där de också såg vissa extra kostnader relaterat till uppskalad produktion i USA vid den nya automatiserade fabriken. Electrolux ser sänkt motvind från råmaterial och tullar, men höjt valutamotvinden vilket sammanlagt ger en neutral effekt.

Värdering och triggers

Vår riktkurs på 270 SEK är summan av 14x EV/EBIT-multipel för Professional och P/E 11x för kvarvarande Consumer, vilket är lägre än det historiska snittet på 12x. Aktien har utvecklats starkt i år och med begränsad uppsida upprepar vi Behåll och riktkursen 270 SEK.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:92,48 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 13:00.

UPPDATERING

Förblir attraktivt

Det långsiktiga caset förblir attraktivt med den nya vd:n som förflyttar bolaget mot nya tillväxt- och marginalmål, vilket potentiellt kan ge ett rimligt värde på 150 SEK om fem år. Kortsiktiga triggers än ändrade amerikanska tullar och/eller att den amerikanska RV-marknaden bottnar ur. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Investment case

Dometic är den klara marknadsledaren för sina kärnprodukter som används i fritidsfordon, nöjes- och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar. Under den nya vd:n har bolaget satt målen med 10% i tillväxt och 16-17% i marginal inom några år genom att expandera in i nya tillväxtmarknader eller genom förvärv, såväl som genom att strömlinjeforma bolaget med färre fabriker i högkostnadsländer, medan det på kort sikt handlar om att parera nedgången på RV-marknaden och handelstullar.

Lärdomar från Q3

Dometic rapporterade intäkter som backade med 6% organisk å/å och en marginal som föll med 210 punkter å/å till 13,5%. Det huvudsakliga sänket var påverkan från handelstullar med 86 MSEK i kvartalet, vilket kommer att motverkas över tid genom en fabrik i Mexiko. EMEA var återigen bättre än förväntat. Guidningen upprepades med negativ organisk tillväxt för 2019, men nu också för Q4, medan marginalguidningen sänktes till 13,5% jämfört med 14% tidigare. Bolaget gav också detaljer om sitt effektiviseringsprogram och förväntar sig att sänka kostnaderna med 400 MSEK från 2022 med relaterade kostnader på 750 MSEK.

Värdering och triggers

Applicering av historiska 11x EBIT och 13x P/E för 2020p ger ett rimligt värde på 90 SEK. Dock, genom att räkna in effekterna av besparingsprogrammet adderar vi 10 SEK till det rimliga värdet. Kortsiktiga triggers inkluderar sänkta handelstullar och att RV-marknaden bottnar i USA. Det långsiktiga caset förblir attraktivt med de nya målen med 10% intäktstillväxt och 16-17% i marginal, vilket indikerar ett rimligt värde på 150 SEK om fem år. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:105,15 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-11 kl. 07:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 09:25.

UPPDATERING

Spela på den växande eSports-marknaden

MTG är ett unikt och attraktivt spel på den växande eSports-marknaden. Bolaget är världsledande i organisationen av eSports-events och digitala festivaler. MTG genomför för närvarande en strategisk översyn av tillgångarna inom online gaming. Vi upprepar Köp och riktkursen 125 SEK.

Investment case

Som den globala ledaren inom eSports (20% marknadsandel), MTG tacklar för närvarande utmaningar som tittarmätningar och intjäning på mediarättigheter som, om de lyckas, kommer att erbjuda en betydande uppsida för bolagets globala turneringar och live-event. MTG meddelade nyligen ett avtal om mätning med Nielsen Consulting och lanseringen av en ny turneringsstruktur med fasta och återkommande agendor. MTG verkar inom en mycket snabbt växande marknad som förväntas växa med 27% 2019.

Värdering

Vår riktkurs återspeglar en kassaflödesbaserad baserad summan-av-delarna med 9% i kostnad för eget kapital. Vår värdering av gamingvertikalen medför 10,9x EV/EBITDA för 2020p, jämfört med jämförelsegruppen på 11,7x. MTG hade en nettokassa på 1,8 miljarder SEK i Q3 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen 125 SEK

ICA Gruppen

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:415,00 SEK
Pris:424,80 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-12 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 09:25.

UPPDATERING

Feedback från kapitalmarknadsdag

Ledningen använde kapitalmarknadsdagen för att visa på bolagets tillväxt och effektivitetsinvesteringar och lyfta fram att marginalen nu är nära målet (4,4% mot 4,5%), men att den kommer att fluktuera från nuvarande nivå. Vi tolkar det som att accelererande tillväxt kan ske på bekostnad av lägre marginaler om de inte motverkas av effektivitetsvinster. Investeringsbudgeten på 4 miljarder SEK var i linje med förväntningarna, men kan komma att förändras. Vi gör inga förändringar i våra estimat efter kapitalmarknadsdagen. Vi upprepar Minska och riktkursen 415 SEK.

Tillväxt över lönsamhet på kort sikt

ICA siktar på en tillväxt snabbare än marknaden. För 2020p förväntar sig ICA en tillväxt på 2,5% för ICA Sverige, cirka 3% för Rimi Baltics och 3,7% för Apoteket Hjärta. För att driva aktien ytterligare måste bolaget leverera tillväxt. Konsensusestimatet ligger på en intäktstillväxt på 2,3%, vilket är lägre än ICA:s förväntningar. Lönsamheten har förbättrats till 4,4%, jämfört med målet på 4,5%. Ledningen verkar dock fokusera på tillväxten och betonade att marginalen kan fluktuera framöver. Vi tolkar det som att det finns en risk på nedsidan i marginalen medan konsensus förväntar en stigande marginal

Starkt investment case men begränsad uppsida

Strategiska investeringar har betalat sig 2019, men med ökande påverkan från digitala lösningar och e-handel. Vi bedömer att ICA kan behålla marknadsandelarna, men att det finns en risk i marginalerna. Vi upprepar Minska och riktkursen 415 SEK.

Metso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:44,00 EUR
Pris:33,72 EUR
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 08:30.

UPPDATERING

Hälsosamma slutmarknader och synergier från samgående med Outotec

Även om nya guld- och kopparprojekt kommer i en långsammare takt än vi hade förväntat oss förblir de långsiktiga fundamentala faktorerna solida. Koncernens marginal fortsätter att expandera till följd av besparingar och det finns mer än 100 MEUR i besparingar att realisera efter samgåendet mellan Metso Minerals och Outotec. Med en värdering under långsiktigt genomsnitt anser vi att risk-/avkastningskvoten är attraktiv. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 44 EUR (39).

Investment case

Vi är positiva till gruvindustrin och särskilt till koppar- och guldmarknaderna som båda har utmärkta fundamenta. Den nya vd:n fortsätter att skära i kostnaderna och se över strategin, vilket har resulterat i en betydande marginalexpansion. Samgåendet med Outotec bör ge synergier på minst 100 MEUR. Även om värderingen har normaliserats förblir den lägre än historiskt låga nivåer samtidigt som resultattrenden fortsätter att förbättras.

Lärdomar från Q3

Även om orderingången var något på den svaga sidan, med -1% i organisk orderingångstillväxt för koncernen och -3% för Minerals var EBITA mycket stark med marginaler som ökade med 180 punkter å/å. Gruvkunder fortsatte att skjuta fram order till följd av makroosäkerhet och försenade tillståndsprocesser, men orderingången för service fortsatte att visa tvåsiffrig tillväxt. Bolaget guidade för att marknadsaktiviteten för både utrustning och service skulle förbli på nuvarande nivåer. I slutet av oktober godkände de båda extra bolagsstämmorna i Metso och Outotec samgåendet, såväl som avknoppningen av Neles.

Värdering och katalysatorer

Nyckelkatalysatorn är en fortsatt återhämtning av investeringar i gruvmarknaden, men också ytterligare förbättringar i marginalerna vilket kommer att vara nyckeln när Q4 presenteras den 6 februari. Vi uppdaterar vår modell och höjer VPA med 10-20% för 2019-2020p och höjer riktkursen med 13% till följd av höjda estimat. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 44 EUR (39).

Hexagon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:608,00 SEK
Pris:529,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-12 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 08:30.

UPPDATERING

Vykort från kapitalmarknadsdagen i Cobham

Under kapitalmarknadsdagen visade Hexagon några av de nya applikationerna och berättade för oss att de känner att det senaste decenniets investeringar börjar bära frukt. Bolaget upprepade målen för 2021 och ledningen berättade att de efter 2021 behöver investera mer i försäljning och marknadsföring för att accelerera försäljningen av produkter och lösningar. Vi fortsätter att gilla produktportföljen och hur Hexagon befinner sig mitt i trenderna mot digitalisering och automation. Vi upprepar Köp och riktkursen 608 SEK.

Mål för 2021 upprepas

Det fanns en viss oro inför kapitalmarknadsdagen att Hexagon skulle sänka de finansiella målen, men målen upprepades istället. Bolaget siktar på att nå 4,6-5,1 miljarder EUR i intäkter och en marginal på 27-28%, vilket innebär att Hexagon behöver addera cirka 700 MEUR i försäljning och 270 MEUR i EBIT, vilket motsvarar en inkrementell marginal på 40%. Då mycket av den nya försäljningen kommer från nya produkter ser det nåbart ut. Efter 2021 medges att den inkrementella marginalen behöver komma ned för att möjliggöra accelererade investeringar i försäljning och marknadsföring.

Produktlanseringar kritiska för kortsiktig tillväxt

En viktig drivare, det senaste året, har varit produktlanseringar och med årets produktlanseringar i november har det funnits ett gap, men återkopplingen har varit positiv och bör ge bränsle till tillväxten första halvåret nästa år. SmartBuild, Hexagons lösning för att digitalisera byggindustrin, kommer att kommersialiseras i början på nästa år. Till en början kommer fokus att vara på generella byggbolag (som till exempel Skanska) och vi kan förvänta oss att försäljning gradvis tar fart. Oavsett det bedömer vi att SmartBuild är en av de mest spännande produkterna i Hexagons portfölj.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av målmultiplar (20x P/E och 18 x EV/EBIT för 2021) och en kassaflödesvärdering (WACC 8%, långsiktig tillväxt 3% och långsiktig marginal på 27%). Vi upprepar Köp och riktkursen 608 SEK.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:11,99 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, paper & packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-12 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-12 kl. 08:30.

UPPDATERING

Nytt ansikte, samma story

Efter möte med nya vd:n, Annica Bresky, är vårt första intryck positivt. Då Bresky har varit chef för divisionen Consumer Board sedan 2017 och varit en del av ledningsgruppen, ser vi inget dramatiskt skifte i bolagets strategi. Istället förväntar vi oss att bolaget fortsätter att fokusera på ambitiösa kostnadsbesparingar och att växa inom lönsamma nischer som gynnas av miljöfaktorer. Med 1,6 miljoner hektar nordisk skogsmark är Stora Enso ett av världens största skogsbolag, med både resultatstabilitet och tillväxtmöjligheter. Därtill är det mesta av vårt höjda resultatantagande för 2021p baserat på kostnadsbesparingar och tillkommande resultat från konverteringsinvesteringen i Oulo. Vi upprepar Köp och riktkursen 16 EUR.

Ny vd: positivt första intryck

Trots att vara relativt ung (45 år) har Bresky cirka 20 års industrierfarenhet från olika positioner på Billerud, Holmen och Stora Enso, vilket är mycket positivt för hennes trovärdighet. Då hon varit en del av ledningsgruppen sedan 2017 förväntar vi oss inga dramatiska förändringar. Vi förväntar oss att fokus på kostnadsbesparingar kommer att fortsätta och att tillväxten fortsätter inom lönsamma nischer inom kartong. Vi förväntar oss därför att bolaget behåller målen med att överträffa marknadstillväxten på alla marknader utom papper, att utdelningsmålet behålls (50% utdelningsgrad över tid) och att hålla nettoskulden/EBITDA under 2x. Vi upprepar Köp och riktkursen 16 EUR, vilken baseras på en rabatt med 10% till vår summan-av-delarna på 17,5 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 663,2 0,3% 1,0% 26,3%
OMXS30 1 741,6 0,4% 0,9% 23,6%
OMXH25 4 040,6 0,1% 0,1% 9,6%
OMXC20 1 115,0 -0,3% 0,0% 25,1%
OSEBX 900,2 -0,4% 0,2% 12,6%
OMXBB 985,7 -0,1% 0,0% 12,8%
Dow Jones 27 911,3 0,1% 0,9% 19,6%
S&P500 3 141,6 0,3% 0,9% 25,3%
Nasdaq C 8 654,1 0,4% 1,0% 30,4%
SX5E 3 687,5 0,4% 0,7% 22,9%
DAX 13 146,7 0,6% 0,0% 24,5%
CAC40 5 860,9 0,2% 1,1% 23,9%
RTS 1 463,2 0,6% 2,3% 36,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,7 -1,0% 1,1% 18,4%
Guld 1 466,8 0,1% -0,6% 14,7%
Silver 16,7 -0,1% -2,7% 7,7%
Aluminium 1 751,5 0,1% -1,1% -6,3%
Bly 1 903,0 0,5% 0,2% -5,3%
Koppar 6 083,0 0,5% 4,5% 2,0%
Nickel 13 535,0 3,6% 2,2% 27,7%
Zink 2 222,0 0,0% -1,5% -11,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,02 -1,70 -5,10 15,60
Sverige, 10 år 0,03 -1,30 0,70
Norge, 10 år 1,44 -0,70 5,40 -34,60
Tyskland, 10 år -0,32 -1,50 1,20 -55,60
GB, 10 år 0,78 -1,00 5,70 -55,09
USA, 10 år 1,78 -5,44 0,37 -89,90
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,46 -0,7% -0,7% 3,2%
USD / SEK 9,44 -0,7% -0,7% 6,5%
GBP / SEK 12,44 -0,6% -0,2% 10,2%
NOK / SEK 1,03 -0,5% -0,7% 0,7%
DKK / SEK 1,40 -0,7% -0,7% 3,1%
CAD / SEK 7,14 -0,5% -0,6% 10,0%
CHF / SEK 9,57 -0,7% -0,4% 6,4%
JPY / SEK 0,09 -0,7% -0,6% 7,5%
EUR / USD 1,11 0,0% 0,0% -3,0%
USD / JPY 108,70 0,0% -0,1% -0,9%
EUR / GBP 0,84 -0,1% -0,5% -6,3%
AUD / USD 0,69 0,6% 0,0% -2,7%
USD / CAD 1,32 -0,1% -0,1% -3,2%
GBP / USD 1,32 0,1% 0,5% 3,5%
USD / NOK 9,16 -0,1% 0,0% 5,7%
EUR / NOK 10,15 -0,2% -0,1% 2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York handlades med dragning uppåt under onsdagen, samtidigt som den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade räntan oförändrad.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 0,1 procent till 27.911. Det bredare S&P 500 stärktes 0,3 procent till 3.142, samtidigt som Nasdaqs kompositindex avancerade 0,4 procent till 8.654.

Federal Reserve meddelade som väntat att styrränteintervallet lämnades oförändrat efter FOMC-mötet på onsdagskvällen. Ledamöternas ränteprognoser antyder nu oförändrad ränta nästa år följt av en höjning under såväl 2021 som 2022.

Dollarn försvagades något efter räntebeskedet och nedgången förstärktes när Fedchefen Jerome Powell, vid den efterföljande presskonferensen, upprepade att det kommer att krävas en "signifikant, ihållande" uppgång i inflationen för att en räntehöjning ska bli aktuell.

"Det är stadigt från Fed i dag… Den här ackommoderande hållningen kommer vara ett stöd för risktillgångar in i nästa år", sade Jason Pride, investeringschef vid Glenmede Trust, till Bloomberg News.

Sektorsvis var det råvaru- och IT-bolag som gick starkast medan fastighetsbolag presterade sämst.

Bland enskilda aktier gick byggvaruhuskedjan Home Depot ned 1,8 procent efter att inför en investerarträff ha sänkt sina försäljningsprognoser för nästa år till följd av avmattning på den amerikanska husmarknaden. Bolaget spår att den jämförbara butiksförsäljningen ökar 3,5-4 procent 2020.

Oljebolaget Chevron kommer att ta nedskrivningar på 10-11 miljarder dollar i fjärde kvartalet varav mer än hälften från bolagets naturgasprojekt Appalachia till följd av lägre gaspriser. Aktien backade 1,4 procent.

Gamingbutikskedjan Gamestop föll 15 procent i spåren av bolagets vinstvarning på tisdagskvällen. Gamestop överraskade jämfört med analytikernas redan lågt ställda förväntningar genom att presentera en större förlust för tredje kvartalet samt sänka helårsprognoserna.

Certifieringsprocessen för Boeings problemmodell 737 Max, som togs ur drift efter två olyckor på kort tid, kommer att dröja in i 2020, enligt en högt uppsatt chef på USA:s federala flygmyndighet. Nyheten fick aktien att initialt handlas ned, men fortsatte resten av dagen uppåt och avslutade upp 0,6 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 4 punkter till 1,80 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fick en trög start på onsdagen, men vände upp efter att börserna i USA öppnat i dur. Försiktighet fortsatte dock att prägla handeln på världsbörserna i väntan på onsdagskvällens räntebesked från Fed, samt utvecklingen i handelskonflikten där USA:s tulldeadline mot Kina kommer allt närmare.

Vid stängning var OMXS30-index upp 0,4 procent till nivån 1.742. Aktier för 16,9 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Tyska DAX var samtidigt upp 0,6 procent medan Parisbörsens CAC 40 var upp 0,3 procent.

Krononan stärktes och svenska räntor steg något i spåren av svenska KPI-siffror som var högre än analytiker väntat sig. Statistiken fick analytiker att nu betrakta en räntehöjning från Riksbanken nästa vecka som mer eller mindre given. Onsdagens huvudpunkt är dock räntebeskedet från amerikanska Federal Reserve, som väntades efter svensk börsstängning. Samtliga bedömare i Bloomberg News prognosenkät spår oförändrad styrränta från Fed.

Inom OMXS30-indexet placerade sig Boliden i täten med en uppgång på 1,9 procent. Handelsbanken var tätt bakom gruvbolaget med en uppgång på 1,7 procent. Även sektorkollegan SEB steg 0,9 procent, medan Swedbank och Nordea syntes på den nedre halvan av listan.

Hexagons vd Ola Rollén sade på kapitalmarknadsdagen i London att målet om att nå en nettoomsättning på 4,6-5,1 miljarder euro till 2021 är "fortsatt nåbart". Det gladde marknaden och aktien belönades med en uppgång på 1,3 procent för dagen. Bolagets övriga finansiella mål upprepades.

SSAB adderade 1,1 procent till kursen som sedan bolagets kapitalmarknadsdag i förra veckan har klättrat över 14 procent. OMXS30 har under samma period stigit 2,6 procent. Uppåt, 0,9 procent, var det även för H&M som precis som SSAB har gått bättre än index den senaste veckan.

Svagast bland storbolagen gick Electrolux som sjönk 1,6 procent. Citi Investment Research har sänkt sin rekommendation till sälj. Bland andra aktier som tappade fanns Ericsson, Securitas och Getinge som alla var ned över 1 procent.

Dagligvarubolaget Ica upprepade sina finansiella mål på onsdagens kapitalmarknadsdag och siktar på att behålla marginalnivån för Ica Sverige som verksamheten visat under 2019. Lönsamheten för Rimi Baltic beräknas dock tyngas på kort sikt av den tyska lågprisaktören Lidls intåg i Baltikum. Aktien var vid stängning upp 0,4 procent.

Nordea Markets har inlett bevakning av Scandic Hotels med ett köpråd och riktkursen 134 kronor. En uppgång på drygt 9 procent placerade hotellbolaget högt upp bland kursvinnarna.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Maskinorder okt
DE 08:00 KPI (def) nov -0.8 %/1.1 %
FR 08:45 KPI (def) nov 0.1 %/1.2 %
SE 09:30 Arbetslöshet nov 6.3%/6.8% 6.0 %/6.6 %/6.8 %
EMU 11:00 Industriproduktion okt 0.1 %/-1.7 %
USA 14:30 PPI nov 0.2%/1.2% 0.4 %/1.1 %
USA 14:30 Nyanmälda arbetslösa vecko data
09:00 Riksbanken: direktionen sammanträder
13:45 ECB: räntebesked
14:30 ECB: ECB-chefen Christine Lagarde håller presskonferens
10:00 Olja: IEA månadsrapport
UK Parlamentval

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 6
Metso FI0009007835 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.