logo
Dagens analyser - fredagen den 13 december 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-12-13 kl. 08:30 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-12-13 kl. 08:33 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 1,0% DJI 0,8% NASDAQ 0,7%
667,6 1 758,2 28 132,1 8 717,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kvaerner ASA Behåll (Köp) 12.50 (17) NOK
Boliden Behåll (Köp) 275 (290) SEK
Fagerhult Behåll (Ingen rekommendation) 65 SEK

Outotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,40 EUR
Pris:5,57 EUR
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalys
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 13:51.

UPPDATERING

Förbättrade marknader, högre marginaler

Vi har rekommendationen Köp i Outotec då vi förblir fundamentalt positiva till gruvmarknaden och då vi bedömer att förbättringarna i Outotecs lönsamhet inte återspeglas i värderingen, vilken förblir vid historiskt låga nivåer trots trenden med stadigt förbättrad lönsamhet. Samgående med Metso Minerals väntas generera kostnadssynergier på mer än 100 MEUR. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 8,4 EUR (7,3).

Värdering och katalysatorer

Nyckelkatalysatorer kommer att vara den pågående återhämtningen av gruvinvesteringar och ytterligare marginalförbättring, vilket kommer att vara nyckeltrenderna att bevaka i samband med Q4-rapporten den 6 februari. Vi uppdaterar vår modell efter Q3 och sänker VPA-estimaten för 2019-2020 med 6% respektive 2%, men rullar fram vår värdering ett år. Som ett resultat höjer vi riktkursen med 15%. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av målmultiplar och en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen 8,4 EUR (7,3).

Lindab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:118,00 SEK
Pris:118,20 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalys
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 13:30.

UPPDATERING

Expanderande marginaler på bekostnad av tillväxt

Vi applåderar vd Ringdahls effektiva och disciplinerade ansträngningar att lyfta Lindabs sammantagna lönsamhet de senaste 18 månaderna. Vi ser dock att de inte kommer utan påverkan, då kostnaden för att vara selektiv med affärerna saktar ned tillväxten, samtidigt som viktiga slutmarknader som Norden försämras ytterligare. Sammantaget bedömer vi Lindab som Behåll då aktien handlas nära det rimliga värdet och vi bedömer att det mesta av den positiva marginalutvecklingen nu är inkluderad i våra och konsensus estimat. Vi upprepar Behåll och riktkursen 118 SEK.

Lärdomar från Q3

Lindab slog konsensus förväntningar på rörelseresultatet med 13%. Bolaget fortsatt atte expandera marginalerna över våra prognoser medan tillväxten var svagare än vi hade förväntat oss med den nordiska regionen som visade negativ tillväxt å/å andra kvartalet i rad. Tillväxten i Europa kommer också ned från höga nivåer.

Värdering och katalysatorer

Lindab handlas för närvarande med en liten rabatt det historiska snittet för framåtblickande EV/EBIT på 11x. Lindab kommer att rapportera Q4 den 6 februari. Vår riktkurs är härledd ur genomsnittet av vår kassaflödesvärdering, summan-av-delarna, konkurrentvärderingar och målmultipeln på 9x för EV/EBIT 2020p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 118 SEK.

Norwegian Finans Holding

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:105,00 NOK
Pris:93,55 NOK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-12 kl. 14:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 10:08.

UPPDATERING

Plattform av högsta kvalitet för konsumentfinans

Efter ett decennium med stark tillväxt för nordiska nischbanker inom konsumentfinansiering bedömer vi att nästa fas kommer att karaktäriseras av lägre tillväxt och viss marginalpress, vilket redan verkar vara återspeglat i den svaga sektorvärderingen. I det här sammanhanget bedömer vi att det finns ett starkt case för accelererad konsolidering inom sektorn. Norwegian Finans Holding (NOFI) har byggt upp en plattform med oöverträffad skalbarhet och strålande distributionskapacitet som skulle ge ett starkt fundament för ett större finanshus inom konsumtionslån. Nordic Capital och Sampo förvärvade 17,5% av NOFI i augusti och vi bedömer att de kommer att fortsätta och lägga ett bud på resterande aktier. Vi inleder bevakning med Köp och riktkursen 105 NOK.

Värdering

Vi når riktkursen 105 NOK genom en sannolikhetsviktning av ett potentiellt bud på 110 NOK och vårt bedömda rimliga värde på 89 NOK per aktie. Vi härleder det antagna budpriset genom en multipelanalys av budet på den svenska konkurrenten Nordax 2017-2018 och justerar för lägre förväntad tillväxt. Baserat på våra estimat för 2019-2022p värderar vi NOFI genom en modell för överskottskapital, med antagande om kostnad för eget kapital på 11,5%, långsiktig tillväxt på 2,5% och 17% långsiktig avkastning på eget kapital. Vi inleder bevakning med Köp.

Boliden

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:275,00 SEK
Pris:253,80 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-13 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 08:33.

UPPDATERING

Valutamotvind kan stoppa ytterligare omvärdering för stunden

Vi gillar Bolidens väldiversifierade tillgångsbas, starka balansräkning och integrerade affärsmodell. Dock, förstärkningen av den svenska kronan mot dollarn skapar viss motvind för första gången på sju kvartal. Vi gillar och ser fortsatt potential i kopparmarknaden, men zinkmarknaden har varit svagare den senaste tiden, vilket är anledningen till att vi ser en neutral risk-/avkastningskvot på kort sikt. Vi sänker till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 275 SEK (290).

Valuta vänder till motvind

All Bolidens försäljning sker i dollar, vilket gör bolaget till ett av de mest känsliga i Norden när det gäller USD/SEK-kursen. I nästan två år har resultatet gynnats av valutamedvind från den försvagade svenska kronan. Sentimentet har försvagats de senaste månaderna, med den svenska kronan som stärkts med 5% mot dollarn. Varje 10-procentig ökning i kronan mot dollarn har en påverkan med 1 650 MSEK på koncernens rörelseresultat.

Samtidigt har aktien omvärderats

Samtidigt har aktien, under hösten, omvärderats från de alltför låga nivåerna i augusti på 4,5x EV/EBITDA på rullande tolv månader, till nuvarande 5-5,5x, vilket är mer i linje med det tioåriga genomsnittet. Till följd av starkare krona, något svagare zinkmarknad och aktiens utveckling har det tidigare gapet mot det underliggande metallprisindexet stängts.

Tillgångsbas och integrerad affärsmodell är styrkor

Med det sagt, vi gillar fortfarande Bolidens diversifierade metallportfölj och bevisade styrka i den integrerade affärsmodellen med både gruvor och smältverk. Vi ser fortsatt potential till en extrautdelning på 5-6 SEK, utöver den prognosticerade ordinarie utdelningen på 7,30 SEK. Det skulle ge en total utdelning på 12-13 SEK, vilket medför en direktavkastning på cirka 5% vid kurser på 250 SEK per aktie. Dock, till följd av något svagare zinkmarknad än tidigare förväntat sänker vi zinkprognoserna med cirka 4% och VPA med 4% för 2020-2021p.

Nedgradering till Behåll

Vår riktkurs på 275 SEK (290) är baserad på vår summan-av-delarna på 295 och 5,3x EV/EBITDA för 2020-2021p. Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2020-2021p, jämfört med konkurrenterna på 5-5,5x och tioårssnittet på 5,4x. Vi sänker till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 275 SEK (290).

Kvaerner ASA

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:12,50 NOK
Pris:11,04 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-13 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 08:33.

UPPDATERING

2020 blir troligtvis ett övergångsår

Gårdagens kapitalmarknadsdag, den första på sex år, var en besvikelse. Guidningen för nästa år var den huvudsakliga nyheten och resulterade i en sänkning med 50% av vårt EBITDA-estimat för nästa år. Även om det var positivt att höra detaljer från Kvaerners olika affärsområden hade vi förväntat oss ett tydligt och framåtblickande budskap när det gäller utdelningar (inget budskap alls kom). Med nuvarande investerarfokus på kassaflöden förväntar vi oss att aktien möter motvind kortsiktigt då vi uppskattar att kassaflödet är negativt med 2,5 NOK/aktie för 2020p. Med en solid balansräkning som skydd på nedsidan ser vi ingen anledning att minska i aktien, enligt vår mening. Dock, med kassautflöden och begränsade triggers anser vi inte längre att aktien är tillräckligt attraktiv och sänker rekommendationen till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 12,50 NOK (17).

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:191,90 SEK
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-12 kl. 14:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4-försäljningssiffror

H&M rapporter försäljningssiffror för Q4 den 16 december. Vi uppskattar att tillväxten varit 6,5% i lokala valutor, något över Infront konsensus på 5,7%. Vårt estimat är baserat på 2,1% från utökat lokalutrymme och 4,4% i jämförbar försäljning, med stöd av svaga jämförbara siffror, gedigen tillväxt online, generellt bättre mottagna kollektioner och en expanderande handelsperiod under Black week. Vi gör endast mindre förändringar i våra estimat för 2019-2020p och upprepar Behåll samt riktkursen 190 SEK.

Svag oktoberstatistik

I samband med Q3-rapportern presenterade H&M försäljningsdata för september som visade gedigna +8% i lokal valuta. Marknadsstatistiken försämrades i oktober med Textilwirtschaft som var ned med 9% (oförändrat i september), medan STIL-index var förblev negativt. Bilden var mer blandad i november som innehöll merparten av den allt viktigare perioden Black week. Vi räknar med en genomsnittlig tillväxt i lokal valuta på 5,9% under oktober-november, vilket kombinerat med 8% tillväxt i september adderar upp till vårt estimat med 6,5% i tillväxt i lokala valutor. Vi noterar också att jämförelsetalen från Q4 förra året är lätta.

Behåll och riktkurs 190 SEK upprepas

Vi upprepar Behåll och riktkursen 190 SEK, som vi når genom att använda en likaviktad blandning av diskonterade kassaflöden (8,2% WACC, långsiktig EBITDA-marginal på 14% och långsiktig tillväxt på 2%) och 12-månaders framåtblickande P/E-multipel på 20x.

Fagerhult

Rek: Behåll (Ingen rekommendation)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:60,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-13 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-12-13 kl. 08:33.

NY BEVAKNING

Lyser upp

Fagerhult tillhandahåller belysningslösningar med LED och huvudmarknaden är Europa. Belysningsmarknaden har upplevt ett byte till mer energieffektiva, LED-baserade lösningar under flera år i rad. Den installerade basen av LED-baserade belysningslösningar förblir begränsad och tillväxtmöjligheterna ser ut att vara betydande, särskilt i uppkopplade ”smarta” belysningslösningar. Fagerhult har anpassat sig till marknadsförändringarna och blivit en topp-tre leverantör i Europa genom bolagets förvärvsstrategi med målet att stärka både den regionala exponeringen och produktutbudet. Dock, bytet till LED attraherar nya konkurrenter och det finns flera sätt att uppgradera befintliga belysningssystem. Vi inleder bevakning med Behåll och riktkursen 65 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 667,6 0,7% 1,6% 27,1%
OMXS30 1 758,2 1,0% 2,0% 24,8%
OMXH25 4 064,8 0,6% 1,0% 10,3%
OMXC20 1 117,2 0,2% -0,2% 25,3%
OSEBX 905,2 0,5% 0,8% 13,2%
OMXBB 985,3 0,0% 0,0% 12,8%
Dow Jones 28 132,1 0,8% 1,6% 20,6%
S&P500 3 168,6 0,9% 1,6% 26,4%
Nasdaq C 8 717,3 0,7% 1,7% 31,4%
SX5E 3 706,4 0,5% 1,6% 23,5%
DAX 13 221,6 0,6% 1,3% 25,2%
CAC40 5 884,3 0,4% 1,4% 24,4%
RTS 1 497,0 2,3% 4,7% 40,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,2 0,8% 1,3% 19,3%
Guld 1 467,8 0,1% -0,6% 14,8%
Silver 16,9 1,2% 0,0% 9,1%
Aluminium 1 755,0 0,2% -0,1% -6,1%
Bly 1 920,0 0,9% 1,4% -4,4%
Koppar 6 097,0 0,2% 4,1% 2,2%
Nickel 13 810,0 2,0% 4,9% 30,3%
Zink 2 229,0 0,3% -1,2% -11,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,02 -0,80 -5,60 14,80
Sverige, 10 år 0,06 2,70 -0,10
Norge, 10 år 1,44 -0,50 0,70 -35,10
Tyskland, 10 år -0,28 4,10 2,00 -51,50
GB, 10 år 0,80 1,90 3,40 -53,19
USA, 10 år 1,90 11,64 10,80 -78,26
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,45 -0,1% -0,8% 3,1%
USD / SEK 9,40 -0,4% -1,0% 6,0%
GBP / SEK 12,33 -0,8% -1,3% 9,2%
NOK / SEK 1,03 0,2% -0,5% 0,9%
DKK / SEK 1,40 -0,1% -0,8% 3,0%
CAD / SEK 7,13 -0,2% -1,1% 9,8%
CHF / SEK 9,52 -0,5% -0,9% 5,9%
JPY / SEK 0,09 -1,0% -1,5% 6,4%
EUR / USD 1,11 0,3% 0,2% -2,7%
USD / JPY 109,29 0,5% 0,5% -0,4%
EUR / GBP 0,85 0,7% 0,5% -5,6%
AUD / USD 0,69 0,7% 1,1% -2,0%
USD / CAD 1,32 -0,2% 0,0% -3,4%
GBP / USD 1,31 -0,4% -0,3% 3,0%
USD / NOK 9,10 -0,6% -0,5% 5,1%
EUR / NOK 10,12 -0,3% -0,3% 2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York handlades i en stigande trend på torsdagen i spåren av nytänd handelsoptimism. Källor uppgav för Bloomberg News på torsdagskvällen att USA och Kina är överens om villkoren i ett "fas ett-avtal". Avtalet ska nu undertecknas av president Donald Trump, som tidigare på torsdagen hade skrivit på Twitter att ett "stort avtal" var nära förestående.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 0,8 procent till 28.132. Det bredare S&P 500 stärktes 0,9 procent till 3.169. Nasdaqs kompositindex adderade 0,7 procent till 8.717.

Sektorvis steg finans 2 procent medan fastighetsbolag tappade 1,5 procent.

Bland enskilda aktier föll Boeing 1,1 procent. Bolaget har skjutit upp planerna på en rekordproduktion om 57 stycken 737-flygplan per månad, rapporterade Reuters med hänvisning till källor.

Delta Air Lines gick upp nära 3 procent. Flygbolaget räknar med att trenden fortsätter 2020, var budskapet inför torsdagens investerardag där bolaget också levererade vinst- och försäljningsprognoser som överträffade konsensusestimaten.

Sportklädesbolaget Lululemon, som är mest känt för sina yogakläder, sänkte på onsdagen prognoserna för det fjärde kvartalet samtidigt som kvartalsrapporten för tredje kvartalet visade försäljningstillväxt. Aktien var ned 3,7 procent.

Aktien i fitnessbolaget Peloton fortsatte nedåt med 3,7 procent till 30:85 dollar per aktie. Aktien har de senaste dagarna straffats efter att Andrew Left, grundare av blankarfirman Citron Research, sagt att aktien kan falla till 5 dollar, enligt CNBC.

Amerikansk statistik visade att producentpriserna i USA var oförändrade i november. Analytikerna hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,2 procent, enligt Bloomberg News.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 11 punkter till 1,89 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg skarpt på förnyat hopp om en lösning i handelsstriden mellan USA och Kina på torsdagen, efter att initialt rört sig oregelbundet växelvis över och under nollstrecket. Verkstadsbolag och banker var dagens klara vinnare.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 1 procent upp till nivån 1.758. Aktier för 59 miljarder kronor var då omsatta på börsen. Stockholm kom ikapp och gick förbi de ledande Europabörserna. Stoxx 600 var upp 0,5 procent.

Amerikanska förhandlare har erbjudit Kina att minska tariffer till ett värde av 356 miljarder dollar med upp till 50 procent samt avlägsna nya söndagens inkommande tullar på, enligt Dow Jones. Strax innan nyheten skrev USA:s president Donald Trump på Twitter att ett handelsavtal är "väldigt nära".

Makropolitiken var även i övrigt het, med anförande och räntebesked från nytillträdda ECB-chefen Christine Lagarde. Det bjöds i likhet till amerikanska Federal Reserve inte på några överraskningar: Styrräntan är kvar på 0 procent.

Euron försvagades ytterligare 2 öre mot kronan på torsdagen, till 10:45, medan dollarn backade drygt 4 öre, till 9:40. För börsens exporttungviktare trumfade dock handelshoppet valutamotvinden. I linje med valutautvecklingen stod dock banker för stark utveckling under dagen.

Samtliga banker noterades över 2 procent upp, med Nordea i täten 2,7 procent högre. Det var dock Sandvik som gick allra bäst i OMXS30, 2,8 procent upp.

I botten fanns Electrolux, 1,1 procent ned, samt en hoper konsumentbolag som H&M och Essity kvar på minus. Hälsovårdsbolaget Getinge sjönk 1 procent och skogsbolaget SCA 1,1 procent.

Nyheten att en svensk förundersökning mot Ericsson avseende misstänkta mutbrott pågår hos Riksenheten mot korruption, vilket bekräftades för DI, sänkte aktien med runt 1 procent, men kursen klättrade tillbaka och stängde 0,4 procent upp.

Bland mindre bolag steg Sensys Gatso 9,4 procent efter att ha meddelat en order värd 52 miljoner kronor.

Strax aktie rusade 27,5 procent till 4:08 kronor. Redeye har inlett bevakning med riktvärde 6 kronor i basscenariot. Vidare gör bolaget ett förvärv av ett mobilskalsbolag.

På torsdagen debuterade två företag på First North. Det största av dem, Qleanair, stängde på 39:50 kronor, vilket kan jämföras med noteringserbjudandet 40 kronor per aktie.

Det andra bolaget är Moba Network, som driver ett flertal online-communities för dataspel. Teckningskursen i den emission som föregick noteringen var 176:50 kronor. Aktien stängde på 124:20 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Tankan Q4
JP 05:30 Industriproduktion (def) okt -4.2 %/-7.4 %
USA 14:30 Importpriser nov 0.2%/n.a. =0.5 %/-3.0 %
USA 14:30 Detaljhandel nov 0.4%/0.4% 0.3 %/0.2 %
USA 16:00 Lager osålda varor okt 0.2% 0.0 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Outotec FI0009014575 Inga tillkännagivanden
Lindab SE0001852419 Inga tillkännagivanden
Norwegian Finans Holding Inga tillkännagivanden
Boliden SE0012455673 1, 3
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Fagerhult SE0005935558 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.