Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 8 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-08 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-08 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,7% DJI -0,4% NASDAQ 0,0%
689,2 1 796,8 28 583,7 9 068,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

DNO

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:11,00 NOK
Pris:10,00 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-08 kl. 12:09.

UPPDATERING

Spänningar och depression

Trots en svag start på året anser vi att nedsidesrisken överträffar den potentiella uppsidan på kort sikt för DNO, då spänningarna i Irak sannolikt stiger de kommande 12 månaderna. Vi ser därför behovet att nedgradera till Behåll (Köp) och sänka riktkursen till 11 NOK (21) då vi anpassar oss till den nya världsordningen efter mordet på generalen Qasem Soleimani.

Spänningar i Irak väntas öka

Som vi ser det väntas spänningarna öka efter mordet på den iranska generalen Qasem Soleimani då Irans räckvidd når in i maktens korridorer i Bagdad. Medan det nästan är omöjligt att bedöma utgången av den nuvarande eskaleringen, men på kort sikt anser vi att sannolikheten för en eskalering i Irak överstiger sannolikheten för en nedtrappning och därför bedöms det rimligt med en mer negativ hållning till DNO:s aktie.

Depression med 50% nedsidesrisk

Om sanktioner mot Irak blir verklighet ser vi en ytterligare nedsidesrisk på 50% eller mer då 67% av nuvarande intäkter är i riskzonen för att försvinna helt. Dock, vi betonar att det inte är vårt grundscenario, men att det är en möjlighet. Det som håller oss från att sänka till en Minska-rekommendation är det underliggande värderingsstödet.

Nedgradering till Behåll

Vi värderar DNO med en summan-av-delarna med ett oljepris för Brent på 65 USD från 2020. Till följd av den förhöjda politiska risken höjer vi WACC för DNO i Irak till 20%, vilket är huvudanledningen till att riktkursen sänks till 11 NOK (21).

NENT Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 SEK
Pris:317,80 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-08 kl. 08:53.

UPPDATERING

Samägt bolag ändrar spelplanen

NENT har en unik portfölj av internationella sporträttigheter och en stark och växande pipeline av originalinnehåll. Kundbasen inom streamingtjänster växer med 25% å/å. Det samägda bolaget med Telenor kommer att förlänga satellitverksamhetens livslängd genom massiva kostnadssynergier, flera lager av minskad kundomsättning och inte minst försäljning av Viaplay till Canal Digitals kunder. Vi upprepar Köp och riktkursen 360 SEK.

En renodlad nordisk aktör

Förutom sin räckvidd mot konsumenter har NENT distributionsavtal på plats med alla relevanta distributörer i den nordiska regionen. En stor del av innehållet köps in i USD och bolaget har gett en guidning om valutamotvind på nästan 200 MSEK för 2020 eller mer än 10% av EBIT, vilket ska motverkas av ett effektivitetsprogram. En svagare USD skulle vara gynnsamt för bolaget.

Köp upprepas

NENT ger en guidning om ”meningsfull ensiffrig EBIT-tillväxt” på medellång sikt, med ytterligare massiva synergier från det samägda bolaget. Våra estimat innebär EV/EBIT på 7x och en utdelningskapacitet på 8%. Vi anser att det är mycket attraktivt, inte minst då kundbasen inom Viaplay växer med 25% å/å. Vi värderar NENT med en kassaflödesbaserad summan-av-delarna med 8,25% WACC. Vi upprepar Köp och riktkursen 360 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:77,80 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-08 kl. 08:18.

INFÖR RAPPORT

Sänkta marginaler inför Q4-rapport

Vi sänker vår antagna marginal för 2020 med 50 punkter till 10,6%, men vi förväntar oss fortfarande den bästa marginalen sedan 2007, då den kvarvarande CB-verksamheten stängs. Medan vi förväntar oss ett svagt Q4 den 4 februari kommer utsikterna för 2020 vara viktigast, där vi förväntar oss att ledningen ger en guidning om 3-5% tillväxt och en marginal över 10%. Vi upprepar Köp och riktkursen 95 SEK.

VPA sänks för 2019-2021p

I enlighet med Husqvarnas pressmeddelande från november som uppgav att CB-verksamheten fortfarande uppgick till 2,2 miljarder SEK, jämfört med 1,5 miljarder SEK som vi hade i vårt estimat, sänker vi försäljningsestimatet för 2020p med cirka 700 MSEK, vilket tillsammans med en starkare SEK sänker intäkterna med 4% för 2020-2021p. Vi tar också bort 50 punkter från marginalen och antar nu 10,6% i rörelsemarginal för 2020p, jämfört med bolagets mål på 10%. Även om det är lägre än vårt tidigare antagande på 11%, skulle det vara den högsta marginalen sedan 2007. Netto ger detta en minskning av VPA med -1%, -8% och -8% för 2019-2021p.

Svagt Q4 väntas

Q4 är det svagaste kvartalet under året, som vanligtvis visar en förlust, och vi bedömer att så också sker under 2019. Vi antar en försäljning på 6 814 MSEK, +5% å/å tack vare den svaga svenska kronan, och en underliggande rörelseförlust på 247 MSEK, före omstruktureringskostnader på 200 MSEK, vilket innebär en förbättring med 35 MSEK å/å. Vi förväntar oss en oförändrad utdelning på 2,25 SEK. Då Q4 är säsongsmässigt svagt bör fokus vara på ledningens utsikter där vi tror på en guidning om 3-5% tillväxt och en marginal över 10%.

Förväntningar inför 2020

Q1 2019 var oväntat starkt förra året till följd av att amerikanska Lowe’s byggde upp lager tidigare än normalt. Vi förstår det som att vi bör se samma mönster i år, vilket innebär normala jämförelsetal i USA, lätta för Husqvarna och svåra för Gardena. Q2 2019 visade sedan en sen ankomst av våren i USA, men en normal ankomst i Europa, vilket gör jämförelsetalen lätta i USA för hela säsongen men normala i Europa.

Köp och riktkurs 95 SEK

Vi rullar fram vår värdering med sänkta estimat vilket ger en oförändrad riktkurs på 95 SEK, vilket innebär historisk EV/EBIT på 13x och P/E på 16x för 2021, medan vår kassaflödesvärdering indikerar 96 SEK (WACC 9%, långsiktig marginal på 12%, långsiktig tillväxt på 2%). Vi upprepar Köp.

Atea

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:126,80 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-08 kl. 08:18.

UPPDATERING

Trots Danmark förväntar vi oss en viss marginalutvidgning för Q4

Atea kommer att rapportera resultatet för Q4 den 6 februari. Vi förväntar oss att det starka momentet i programvaruförsäljningen fortsätter att driva verksamheten och att marginalerna osannolikt kommer att expandera mycket trots den betydande lönsamhetsförbättringen som förväntas i Danmark. Våra estimat är 10% lägre än konsensus. Vi gör minimala ändringar av våra estimat för Q4, men vi upprepar Behåll och riktkursen på 120 NOK.

Programvaruförsäljning ska driva huvuddelen av tillväxten

Atea kommer att möta relativt lätta jämförelsetal under Q4, efter att ha levererat en tillväxt på 1,6% under Q4 förra året. Vi räknar med en organisk tillväxt på 5,2%, och framförallt en förbättring i Norge och Danmark. När det gäller produktmixen förväntar vi oss att den starka drivkraften i programvaruförsäljningen fortsätter att driva den största delen av verksamheten. Vårt intäktsestimat ligger 4% under konsensus.

Begränsad marginalutveckling trots förbättring i Danmark

Med tanke på ledningens förväntningar om en betydande lönsamhetsförbättring i Danmark, borde lönsamhetsjämförelsetalen vara lätta att uppnå. Marginalerna har dock jobbat i motvind. Vi förväntar oss att Danmark kommer att leverera en marginalförbättring på EBIT med 15 punkter å/å. Vi förväntar oss även att marginalerna kommer att minska i andra segment, vilket är i linje med förändringen för produktmixen. Våra estimat för EBIT ligger 10% under konsensus. VPA uppskattas till 2,29 NOK.

Upprepar Behåll och riktkurs till 120 NOK

Eftersom vi gör minimala ändringar i våra estimat, upprepar vi Behåll och riktkursen på 120 NOK. Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering med en långsiktig EBIT-marginal på 3,0%, en tillväxt på 2,25% och en WACC på 8,5%. Vi upprepar Behåll.

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:111,60 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-08 kl. 08:18.

UPPDATERING

Agerar på den blomstrande eSports-marknaden

MTG är ett unikt och attraktivt spel på den växande eSports-marknaden. Bolaget är världsledande i organisationen av eSports-events och digitala festivaler. MTG genomför för närvarande en strategisk översyn av tillgångarna inom online gaming. Vi upprepar Köp och riktkursen till 125 SEK.

Företagsprofil

Efter avknoppningen av sin traditionella medieverksamhet under Q1 (i NENT Group) är företaget nu fokuserade på eSport och onlinespel. MTG driver världens största eSports-arrangör via varumärkena ESL och Dreamhack, och är involverad i flera onlinespel via InnoGames och Kongregate. Dessutom investerar MTG i andra eSports- och spelbolag via en VC-fond.

Investeringscase

Som den globala ledaren inom eSports (20% marknadsandel), tacklar MTG för närvarande utmaningar som tittarmätningar och intjäning på mediarättigheter som, om de lyckas, kommer att erbjuda en betydande uppsida för bolagets globala turneringar och live-event. MTG meddelade nyligen ett avtal om mätning med Nielsen Consulting och lanseringen av en ny turneringsstruktur med fasta och återkommande agendor. MTG verkar inom en mycket snabbt växande marknad som förväntas växa med 27% 2019.

Katalysatorer och risker

En strategisk granskning av gruppens speltillgångar tillkännagavs under Q3, vilket kan leda till en exit eller någon form av JV, varigenom en partner skulle kunna bidra med kontanter och andra kapaciteter som skulle kunna förbättra expansionen. Med tanke på den aktuella aktiekursen bör ett sådant resultat frigöra aktieägarvärden. Vi föredrar en exit, eftersom det skulle resultera i en stor utdelning och skulle förvandla MTG till en ren eSports-aktie. Företaget har också meddelat ett kostnadsbesparande program och överväger en amerikansk notering.

Värdering

Vår riktkurs återspeglar vår kassaflödesvärdering som baseras på en summan-av-delarna med 9% i kostnad för eget kapital. I början av september tillkännagav MTG ett JV med den första streamingplattformen i Kina, Huya, som ännu inte har slutförts. Huya kommer att investera 30 MUSD i ELS. Detta innebär cirka 20% (12 SEK per aktie) högre värde än vår eSports-värdering. Vår värdering av gamingvertikalen medför 10,9x EV/EBIDTA för 2020p, jämfört med jämförelsegruppen på 11,7x. MTG hade en nettokassa på 1,8 miljarder SEK under Q3 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen till 125 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 689,2 0,4% 1,2% 1,2%
OMXS30 1 796,8 0,7% 1,4% 1,4%
OMXH25 4 259,9 -0,1% 0,9% 0,9%
OMXC20 1 122,9 0,3% -1,1% -1,1%
OSEBX 937,4 -0,3% 0,6% 0,6%
OMXBB 1 000,5 0,5% 0,8% 0,8%
Dow Jones 28 583,7 -0,4% 0,2% 0,2%
S&P500 3 237,2 -0,3% 0,2% 0,2%
Nasdaq C 9 068,6 0,0% 1,1% 1,1%
SX5E 3 759,3 0,2% 0,4% 0,4%
DAX 13 226,8 0,8% -0,2% -0,2%
CAC40 6 012,4 0,0% 0,6% 0,6%
RTS 1 568,4 0,3% 1,3% 1,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 68,3 -0,9% 3,4% 3,4%
Guld 1 567,9 -0,3% 3,5% 3,5%
Silver 18,1 -1,6% 0,6% 0,6%
Aluminium 1 794,0 0,2% -0,3% -0,3%
Bly 1 905,0 0,3% -1,0% -1,0%
Koppar 6 134,5 0,6% -0,3% -0,3%
Nickel 13 860,0 0,5% -1,0% -1,0%
Zink 2 346,0 0,5% 2,3% 2,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,20 1,10 4,60 4,60
Sverige, 10 år 0,11 -1,90 -4,40 -4,40
Norge, 10 år 1,33 -1,60 -21,50 -21,50
Tyskland, 10 år -0,29 1,00 -9,90 -9,90
GB, 10 år 0,79 3,70 -3,70 -3,70
USA, 10 år 1,82 1,49 -9,45 -9,45
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 0,0% 0,2% 0,2%
USD / SEK 9,45 0,4% 0,9% 0,9%
GBP / SEK 12,40 0,1% 0,0% 0,0%
NOK / SEK 1,07 -0,2% 0,2% 0,2%
DKK / SEK 1,41 0,0% 0,2% 0,2%
CAD / SEK 7,26 0,1% 0,5% 0,5%
CHF / SEK 9,72 0,1% 0,6% 0,6%
JPY / SEK 0,09 0,1% 1,0% 1,0%
EUR / USD 1,11 -0,4% -0,7% -0,7%
USD / JPY 108,62 0,3% -0,1% -0,1%
EUR / GBP 0,85 -0,1% 0,2% 0,2%
AUD / USD 0,69 -0,9% -2,3% -2,3%
USD / CAD 1,30 0,3% 0,4% 0,4%
GBP / USD 1,31 -0,3% -1,0% -1,0%
USD / NOK 8,85 0,6% 0,8% 0,8%
EUR / NOK 9,87 0,2% 0,0% 0,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna backade på tisdagen då den oro som skapats i samband med konflikten mellan USA och Iran fortsatte att prägla marknaden.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex sjunkit med 0,4 procent till 28.583. Det bredare S&P 500 hade backat 0,3 procent till 3.237, medan Nasdaqs kompositindex var oförändrat vid 9.068.

Samtliga sektorer handlades på minus där fastighetsbolag gick tyngst medan teknik och kommunikation endast sjönk marginellt.

USA:s försvarsminister Mark Esper sade på tisdagen and han skulle vilja se är en nedtrappning av situationen i Iran.

"USA vill inte starta ett krig med Iran, men är beredd på att avsluta ett", sade Esper.

Bland enskilda aktier steg Boeing med 1,1 procent. Flygplanstillverkaren har kommit överens med American Airlines om kompensation för flygförbudet av 373 Max-modellen.

Oljebolaget Apache rusade över 26 procent efter att ha aviserat ett stort oljefynd utanför Surinams kust.

Tesla steg 3,8 procent. Elbilstillverkaren levererade på tisdagen sin första Model 3-bil från den nya kinesiska fabriken. Bolaget lanserade också sin Model Y för den kinesiska marknaden.

Cybersäkerhetsföretaget Fireeye steg 3,2 procent till drygt 18 dollar, den högsta nivån på nästan ett år, efter att Sun Trust Robinson Humphrey höjt riktkursen från 15 till 22 dollar.

Chiptillverkaren Microchip Technology steg 6,7 procent efter att ha gett indikationer om en stark utveckling för det fjärde kvartalet. Sektorkollegan Micron Technology har uppgraderats till "outperform" från "market perform" av Cowen och steg 8,8 procent.

Livsmedelskoncernen Kellogg har uppgraderats till "outperform" från neutral av Credit Suisse. Aktien avancerade 1,3 procent.

Bland övriga aktier som gick starkt återfanns varuhuskedjorna Macys och Nordstrom som var upp 3,3 respektive 2,5 procent.

Oljepriset backade efter senaste tidens uppgångar. WTI-oljan stod i 62:50 dollar per fat, en nedgång på 0,3 procent för dagen. Brent tappade i ungefär samma utsträckning till drygt 68 dollar.

Statistik före börsöppningen visade att USA:s samlade underskott i handelsbalansen minskade till 43,1 miljarder dollar i november, från reviderade 46,9 miljarder dollar i oktober. Underskottet var något mindre än väntat.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,83 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Börsen inledde handelsveckan med positiv handel och investerarna tycktes därmed åtminstone tillfälligt ha skakat av sig oron för en eskalering mot öppet krig i Mellanöstern efter USA:s attack mot en iransk general i slutet på förra veckan.

OMXS30-index stängde 0,7 procent högre vid nivån 1.797 på tisdagen, som var veckans första handelsdag. Aktier för 17,4 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Indexutvecklingen var därmed bättre än Europasnittet. Stoxx Europe 600 var vid stängning 0,2 procent upp.

Sektormässigt var det en blandad bild med både defensiva som konjunkturberoende verkstadsbolag i så väl botten som toppen. Swedish Match steg till tätpositionen med en uppgång på 2 procent. H&M stod för en ökning på 1,4 procent likt Getinge. Electrolux och Tele2 stängde dagen 1,3 procent upp. Även Ericsson fanns i toppsegmentet med en uppgång på 1,2 procent.

SKF, Sandvik, ABB och Volvo fanns även de bland vinnarna med uppgångar kring 1 procent.

Även bankerna hittades - undantaget Nordea - på uppgångar omkring 0,5 procent. Handelsbanken fick sin rekommendation höjd till köp av Société Générale och steg just 0,5 procent. Nordea handlades dock ned 0,2 procent till bottenskiktet efter att ha fått en sänkt rekommendation till sälj av den franska banken.

I absoluta botten fanns Autoliv, 1,2 procent ned. Även SSAB och Alfa Laval fanns på minus, om än knappt. Telia steg 0,1 procent och Essity steg 0,2 procent - mindre än index - vilket bidrog till den sektormässigt spretiga bilden över storbolagen.

På de mindre listorna utmärkte sig MTG:s aktie, efter att ha stigit som mest över 4 procent. Detta sedan e-sportportföljbolaget ESL och Dreamhack ingått ett treårigt samarbetsavtal med Blizzard Entertainment. ESL och Dreamhack kommer skapa nya ESL Pro Tour-format för de bägge spelen Starcraft II och Warcraft III: Reforged. Vid stängningen hade ökningen dock mattats av till 0,7 procent.

Betssons aktie återhämtade sig ett par procent och slutade dagen 0,7 procent över nollstrecket efter att bolaget aviserat att spelsajten Betsafe stängs i Danmark inför en kommande skattehöjning. Vd Pontus Lindwall uppgav för Nyhetsbyrån Direkt att Betsson trots detta inte väntar sig intäktsminskningar.

Fintechbolaget Quickbit steg 5,2 procent efter att styrelseledamoten Lars Melander köpt aktier för 0,6 miljoner kronor.

Krisande Oscar Properties föll nyhetslöst 11 procent till nya rekordlägstanoteringen 1:87 kronor. Kursen är ned med 75 procent sedan ett år.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Dustin Group Köp 90 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriorder nov 0,2%/-4,7% -0,4%/-5,5%
EMU 11:00 Konjunkturbarometer dec
USA 14:15 ADP privat sysselsättning dec 165k 67k
SE 09:30 RB: protokoll från penningpolitiskt möte 18/12

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
DNO NO0003921009 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Atea NO0004822503 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.