Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 9 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-09 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-09 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 -0,1% DJI 0,6% NASDAQ 0,7%
688,9 1 795,4 28 745,1 9 129,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
DNB Behåll 171 (170) NOK
Chr. Hansen Behåll (Minska) 510 (500) DKK
DNO Behåll (Köp) 11 (21) NOK

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:149,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-09 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-09 kl. 09:59.

UPPDATERING

Abonnenter och streamingintäkter något bättre än förväntningarna

Storytel rapporterade gedigen tillväxt i Q4 med abonnemang och streamingintäkter som var något bättre än våra förväntningar och bolagets mål. Dock, aktien har utvecklats starkt den senaste tiden och vi förväntar oss en neutral kursreaktion. Vi upprepar Köp och riktkursen 144 SEK.

Stark abonnemangstillväxt i linje med förväntningarna

Storytel rapporterar 1 083 400 abonnenter för Q4, vilket är något högre än förväntningarna på 1 079 000. Streamingintäkter för Q4 uppgick till 421 MSEK, vilket var 0,9% över förväntan och bolagets mål på 417 MSEK. Abonnentintaget och intäktstillväxten var solid både i Norden och utanför Norden, där den senare fortsatte att växa med mer än 100%, vilket bekräftar vår syn att utanför Norden kommer att vara den nya tillväxtmotorn för bolaget.

Värdering

Vår riktkurs på 144 SEK är baserad på genomsnittet av bolagsvärde/försäljning på 3,7x för 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,8%, långsiktig EBITDA-marginal på 17,5%). Vi upprepar Köp.

Wärtsilä

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,00 EUR
Pris:9,71 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-09 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-09 kl. 09:20.

UPPDATERING

Utsikter förbättras 2020

Wärtsilä kommer att rapportera Q4 den 30 januari. Vi förväntar oss ett resultat något under guidningen för att ta höjd för förseningar och strejken. Dock, vi förväntar oss att orderingången förbättras q/q och det finns också potential för bättre utsikter inom Marine, vilket innebär att Q4-rapporten kan innebära viss lättnad för investeraroron. Vi upprepar Köp och riktkursen 12 EUR.

Sekventiell förbättring förväntas

Medan vi förväntar oss att orderingången minskar med 39% å/å till 1 244 MEUR, förväntar vi oss i alla fall en förbättring q/q både inom Energy och Marine, vilket skulle vara en lättnad för investerare jämfört med den senaste trenden. När det gäller intäkterna förväntar vi oss oförändrade intäkter å/å på 1 527 MEUR, vilket visar på det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet. Nyheter om försenade scrubberinstallationer skapar viss oro, men vi bedömer att det är återspeglat i vårt estimat. Vi förväntar oss underliggande EBIT på 268 MSEK, med en oförändrad marginal å/å på 17,6%. Det skulle innebära att vårt jämförbara EBIT skulle uppgå till 456 MEUR, vilket är något under bolagets guidning på 477 MEUR för att ta höjd för scrubberförseningar och den finska strejken i december. Vi förväntar oss en oförändrad utdelning på 0,48 EUR per aktie.

Potential för bättre utsikter inom Marine

Vi förväntar oss att efterfrågeutsikterna förbättras från svaga till solida för Marine, drivet av ökad scrubberaktivitet och tjänster offshore, medan vi förväntar oss stabila eller solida nivåer för Wärtsiläs viktigaste marina segment LNG och kryssningar. För Energy förväntar vi oss att efterfrågan förblir svag, men åtminstone stabil på en låg nivå.

Köp upprepas

Vår nuvarande riktkurs på 12 EUR innebär 15x EV/EBIT för tjänsteverksamheten vilket vi anser rimligt. Nuvarande investerare får den marknadsledande utrustningsverksamheten på köpet. Med 24% uppsida till vår riktkurs på 12 EUR upprepar vi Köp. Värdeinvesterare får också stöd av direktavkastningen på 5%.

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:75,25 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-09 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-09 kl. 08:18.

EFTER RAPPORT

Marginalpress som förväntat

Dustin rapporterade Q1 igår. Trots hygglig intäktstillväxt, räddad av offentlig sektor och förvärv, var det ingen resultattillväxt. Marginalerna fortsätter att möta motvind från de transformativa investeringarna och högre försäljning till offentlig sektor. Då det var enligt förväntan behåller vi vår syn om en återhämtning av marginalerna under andra halvåret, vilket resulterar i en attraktiv vinsttillväxt. Vi gör minimala estimatförändringar och upprepar Köp samt riktkursen 90 SEK.

Organisk tillväxt på 6% från offentlig sektor

Tillväxten under Q1 på 12,2%, varav 6,1% organiskt var mycket nära våra förväntningar på 13,4% respektive 7,3%. Affärsområdet SMB var sämre än förväntan medan LCP utvecklades bättre. Hela den organiska tillväxten genererades från LCP (15,2%), främst från offentlig sektor och svag efterfrågan från stora bolag. Organisk tillväxt inom SMB fortsatte att dämpas av svag efterfrågan för det andra kvartalet på raken. Ledningen fortsätter att förvänta sig att efterfrågan inom SMB återhämtar sig snart.

Ingen vinsttillväxt som väntat

Trots den goda intäktstillväxten var det återigen ingen vinsttillväxt och EBITA uppgick till 157 MSEK då marginalerna pressades med cirka 70 punkter till 4,5%. SMB-marginalen fortsätta att möta motvind från investeringar i försäljnings- och leveransorganisationen, och från en svagare marknad, vilket innebar att marginalen föll med hela 130 punkter å/å. LCP-segmentet fortsätter också att se marginalpress med nästan 100 punkter å/å till 5,5% genom högre lågmarginalförsäljning till offentlig sektor och mindre gynnsam produktmix.

Marginalåterhämtning andra halvåret

Vi gillar Dustins initiativ att investera i verksamheten för att höja den långsiktiga lönsamheten samt för kostnadsbesparingar. Vi behåller vår syn att marginalerna borde börja återhämta sig andra halvåret när investeringarna börjar få effekt. Den största risken är fortsatt svag efterfrågan från SMB-kunderna.

Köp upprepas

Vi gör minimala förändringar i estimaten. Trots kortsiktig marginalpress ser vi attraktiv vinsttillväxt på medellång sikt när marginalerna återhämtar sig. Vi upprepar Köp och riktkursen 90 SEK.

Adevinta

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:95,00 NOK
Pris:100,96 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-09 kl. 08:18.

UPPDATERING

Snabbt växande ledare online

Adevinta är ett ledande företag för onlineannonser i Frankrike, Spanien och flera andra europeiska länder samt i Brasilien. Mer än 90% av de proportionella intäkterna kommer från Europa. Sektorn lockar dessutom alltmer aktivister. Vi upprepar Minska och riktkursen 95 NOK.

Risk/nytta av reglering eller ökade statliga utgifter

Den största regleringsrisken som vi för närvarande är medvetna om är den franska skatten på digitala tjänster (DST). Det råder dock stor osäkerhet om skatten är tillämplig på Adevinta. Ledningen bedömer emellertid att DST inte är tillämpligt och därför har inga avsättningar utförts. Även om myndigheterna drar slutsatser annorlunda, kommer skatten sannolikt inte att överstiga 9 MEUR för 2019p. Adevintas visningsannonsintäkter har däremot varit pressat under en längre tid, till stor del på grund av konkurrens från Google och Facebook.

Överklagande, avnotering av potential och spin-off

Den europeiska online-klassificerade industrin lockar i allt högre grad aktivister som försöker hämta värde genom uppdelningar och konsolidering. Adevinta är uppenbarligen en naturlig deltagare i marknadskonsolideringen, även om dess ägarstruktur (Schibsted äger 59% av Adevinta) enligt vår åsikt ställer till problem. Under de rätta omständigheterna skulle dock Schibsted förmodligen vara bredd att minska sitt innehav till under 50%. Även om vi inte ser några stora konsolideringsmöjligheter på marknaden på grund av lagstiftningsfrågor, innebär Adevintas centrala och löpande tekniska kostnader en betydande besparingspotential vid en större sammanslagning.

Värdering och momentum

Våra långsiktiga estimat inkluderar en försäljning som gör att EBITDA-marginalen ökar från 29% till 42%. Vi värderar aktien genom en kassaflödesvärdering baserat på en summan-av-delarna med en kostnad för eget kapital på 8-12% (beroende på marknad) och ett fritt kassaflöde på 3%, vilket genererar ett rimligt värde på 12 MEUR (9,5 EUR per aktie). WACC är cirka 8% och EV/EBITDA för 2021p är 21,5x. Vi upprepar Minska och riktkursen 95 NOK.

Chr. Hansen

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:510,00 DKK
Pris:510,40 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-09 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-09 kl. 08:18.

UPPDATERING

Höjer från Minska till Behåll

Även om de risker vi märkte i vår tidigare analys inte har försvunnit, har riskbelöningen förbättrats avsevärt efter en aktiekursnedgång på cirka 30%. Vårt tänkande om en lägre tillväxt har lett oss till slutsatsen att, i samband med en minskande värderingspremie, Chr. Hansen inte längre har en Minskarekommendation. Därför uppgraderar vi till Behåll samtidigt som vi höjer riktkursen till 510 DKK (500 DKK).

Varför behöll vi Minskarekommendationen under 2019?

Vår viktigaste anledning till att vara skeptiska mot Chr. Hansen under 2019 var de överdrivna konsensusförväntningarna och värderingarna. Särskilt när det gällde FC&E-enheten förutsåg marknaden ett bästa scenario där 1) Kinas tillväxt skulle fortsätta; 2) eurobaserad prissättning skulle vara konsekvent och bidra med +3% till den organiska tillväxten; 3) ingen/låg konkurrens i mejerikulturen skulle vara hållbar.

Ingen skillnad mellan våra förväntningar och konsensus

Även om det tog ett tag innan marknaden insåg riskerna för dessa antaganden, har VPA för konsensus sjunkit nära 10% sedan Chr. Hansens första vinstvarning i juni 2019. Som ett resultat har skillnaden mellan våra estimat och konsensus försvunnit helt under de kommande två räkenskapsåren (5,4% i organiskt tillväxt 2019/2020p enligt våra estimat medan konsensus ligger på 5,6%).

Ingen ytterligare nedgång i aktiekursen

Kombinerat med Chr. Hansens överlägsna ROIC-post har vi svårigheter att validera en ytterligare betydande nedgång i aktiekursen i samband med konkurrentvärderingen.

Riktkurs höjs till 510 DKK (500 DKK)

Vår riktkurs baseras på en kassaflödesvärdering (WACC på 6,7% och långsiktig tillväxt på 3%). Vi höjer rekommendationen från Minska till Behåll, och höjer även riktkursen från 500 DKK till 510 DKK.

DNB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:171,00 NOK
Pris:166,00 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-09 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-09 kl. 08:18.

UPPDATERING

Inför Q4: positiva effekter av räntehöjning väntas

DNB kommer att rapportera Q4 den 6 februari. Vi förväntar oss ett nettoresultat på 4 954 MNOK. Det skulle innebära en nedgång med 14% sedan Q3, vilket vi förväntar oss i huvudsak drivs av omvärderingseffekter av swap-kontrakt (-316 MNOK) och AT1 (-742 MNOK). Dessa effekter har redan kommunicerats. Den underliggande utvecklingen väntas vara stark, primärt drivet av bättre räntenetto. Vi sänker vårt estimat för nettoresultatet med 4% för 2019, men höjer med 2,3% för 2020, till följd av förändringar i våra estimat för nettoresultatet på finansiella poster, drivet av omvärderingseffekter. Vi gör endast mindre ändringar i vårt estimat för 2021. Vi höjer riktkursen till 171 NOK (170) och upprepar Behåll.

Bättre räntenetto väntas

DNB rapporterar troligtvis bättre räntenetto trots en 170 MNOK högre resolutionsfondsavgift, jämfört med Q3. Efter centralbankens räntehöjningar har DNB höjt boräntorna ungefär i linje med höjningen av tremånaders NIBOR. Dock, detta verkar vara väntat av marknaden. Vi förväntar oss att banken rapporterar räntenetto för Q4 på 10 175 MNOK, medan konsensus ligger på 10 140 MNOK.

Värdering

Vi värderar DNB med en antagen kostnad för eget kapital på 10,3% och evig ROE på 11,6%. DNB handlas för närvarande till pris/eget kapital på 1,2x (konsensus), jämfört med stora nordiska bolag på 1,08x. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 171 NOK (170).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 688,9 -0,1% 1,2% 1,2%
OMXS30 1 795,4 -0,1% 1,3% 1,3%
OMXH25 4 236,6 -0,5% 0,3% 0,3%
OMXC20 1 122,7 0,0% -1,2% -1,2%
OSEBX 938,5 0,1% 0,8% 0,8%
OMXBB 1 001,4 0,1% 0,9% 0,9%
Dow Jones 28 745,1 0,6% 0,7% 0,7%
S&P500 3 253,1 0,5% 0,7% 0,7%
Nasdaq C 9 129,2 0,7% 1,7% 1,7%
SX5E 3 772,6 0,4% 0,7% 0,7%
DAX 13 320,2 0,7% 0,5% 0,5%
CAC40 6 031,0 0,3% 0,9% 0,9%
RTS 1 589,1 1,3% 2,6% 2,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 65,4 -4,1% -0,8% -0,8%
Guld 1 572,0 0,3% 3,8% 3,8%
Silver 18,4 1,5% 2,1% 2,1%
Aluminium 1 771,5 -1,3% -1,6% -1,6%
Bly 1 908,5 0,2% -0,8% -0,8%
Koppar 6 154,0 0,3% 0,0% 0,0%
Nickel 13 810,0 -0,4% -1,4% -1,4%
Zink 2 406,0 2,6% 4,9% 4,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,21 1,00 5,60 5,60
Sverige, 10 år 0,12 1,90 -2,50 -2,50
Norge, 10 år 1,38 4,60 -16,90 -16,90
Tyskland, 10 år -0,27 2,00 -7,90 -7,90
GB, 10 år 0,79 0,40 -3,30 -3,30
USA, 10 år 1,87 5,08 -4,37 -4,37
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,51 -0,2% 0,0% 0,0%
USD / SEK 9,45 0,0% 1,0% 1,0%
GBP / SEK 12,38 -0,1% -0,2% -0,2%
NOK / SEK 1,07 -0,1% 0,1% 0,1%
DKK / SEK 1,41 -0,1% 0,0% 0,0%
CAD / SEK 7,25 -0,1% 0,4% 0,4%
CHF / SEK 9,74 0,2% 0,8% 0,8%
JPY / SEK 0,09 0,0% 1,0% 1,0%
EUR / USD 1,11 -0,2% -0,9% -0,9%
USD / JPY 108,64 0,0% 0,0% 0,0%
EUR / GBP 0,85 0,0% 0,2% 0,2%
AUD / USD 0,69 -0,2% -2,5% -2,5%
USD / CAD 1,30 0,1% 0,5% 0,5%
GBP / USD 1,31 -0,2% -1,1% -1,1%
USD / NOK 8,86 0,1% 0,9% 0,9%
EUR / NOK 9,86 -0,1% -0,1% -0,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York inledde onsdagen med avvaktande rörelser efter nattens iranska attack på amerikanska militärbaser i Irak. Sentimentet förbättrades dock sedan USA:s president Donald Trump hållit ett tal om konflikten och vid stängning noterades tydliga plus. Uppgångarna dämpades dock under de avslutande minuternas handel vilket Bloomberg News kopplade samman med medierapporter om påstådda explosioner i Baghdad.

Dow Jones storbolagsindex hade vid stängning stigit med 0,6 procent till 28.745. Det bredare S&P 500 hade adderat 0,5 procent till 3.253, medan Nasdaqs kompositindex var upp 0,7 procent vid 9.129.

Sektorvis steg IT 1 procent medan energi backade 1,7 procent.

Donald Trump sade i sitt anförande att Iran tycks ha backat efter attacken mot amerikanska militärbaser. Han sade också att skadorna har varit begränsade och att inga amerikaner har omkommit.

"Den nedtonade naturen av talet är vad marknaden verkligen fokuserar på", sade Michael Antonelli, marknadsstrateg vid Robert W. Baird, till Reuters.

Bland enskilda aktier backade flygplanstillverkaren Boeing 1,8 procent efter flygkraschen i Iran med ett Boeing 737-800 tillhörande ett ukrainskt flygbolag.

Elbilstillverkaren Tesla fortsatte att stiga och på onsdagen adderades ytterligare 4,9 procent. Aktien har nu stigit med över 100 procent sedan början av oktober.

Matleveransföretaget Grubhub rusade 12,6 procent. Källor uppgav för Wall Street Journal att bolaget överväger strategiska alternativ, bland annat en möjlig försäljning, i spåren av ökad konkurrens samt nedgången i aktiekursen.

Apotekskedjan Walgreens Boots föll 5,8 procent efter att kvartalsvinsten inte levde upp till marknadens förväntningar.

Öl- och sprittillverkaren Constellation Brands steg däremot 3,7 procent sedan kvartalsresultatet kommit in bättre väntat. Bolaget höjde även sin resultatprognos för helåret.

Varuhuskedjan Macys handlades upp 2,4 procent efter besked om att handeln vid de gångna storhelgerna minskade klart mindre än vad som hade befarats.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 4 punkter vid 1,86 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde onsdagen med en tydlig nedgång efter nattens iranska attack på amerikanska militärbaser, men återhämtade sig successivt under dagens lopp. Swedish Match fortsatte att stiga för den fjärde dagen i rad, medan skogsbolaget SCA gick i motsatt riktning.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat 0,1 procent till nivån 1.795. Aktier för 15,1 miljarder kronor hade då omsatts. På de europeiska börserna var utvecklingen mer positiv där tyska DAX-index var upp 0,7 procent och Parisbörsens CAC40 upp 0,2 procent.

Högst upp inom storbolagsindexet OMXS30 placerade sig Swedish Match som steg 1,9 procent. Det är den fjärde uppgångsdagen i rad, och sedan beskedet om att det amerikanska läkemedelsverket FDA:s regleringsbesked inte innehöll ett förbud mot smaksatta cigarrer, är aktien upp 9 procent.

Strax bakom tobaksbolaget avancerade Boliden och Tele2 1,6 respektive 0,9 procent. Hygienbolaget Essity som tilldelats en köprekommendation av Handelsbanken steg 0,8 procent.

I den nedre delen av OMXS30 syntes Handelsbanken som backade 1,3 procent. Långt ner placerade sig även skogsbolaget SCA som i likhet med sektorkollegorna Stora Enso och Holmen hade en tung dag på börsen. SCA var ner 0,1 procent och Stora Enso och Holmen var ner 3,1 respektive 0,9 procent. I den negativa vågskålen för Stora Enso låg en säljrekommendation från UBS.

I bettingsektorn har Leo Vegas valt att stänga ned det problemtyngda förvärvet Royal Panda på den brittiska marknaden. I en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt skriver bolaget att det i stället ska satsa på de kvarvarande varumärkena Leo Vegas och Rocket X. Aktien sjönk i samband med nyheten men återhämtade sig och var vid stängning i stället upp 1,3 procent.

Det First North-listade affiliatebolaget Raketech vinstvarnade på eftermiddagen för det fjärde kvartalet. Med hänvisning till något lägre intäkter samt extraordinära kostnader motsvarande totalt 1 miljoner euro väntas ebitda-resultatet för årets sista kvartal bli 1,6 miljoner euro. Aktien föll 8,8 procent.

I samma sektor fortsatte Catena Medias utförslöpa på onsdagen när aktien tappade 2,6 procent och noterade en ny bottennivå vid 35:80 kronor.

Avanza klättrade 3 procent till 103:80 kronor. Handelsbanken har höjt riktkursen för Avanza till 115 kronor från 100 kronor och upprepar sitt köpråd.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 02:30 KPI dec 4,7% 4,5%
DE 08:00 Industriproduktion nov 0,8%/-3,7% -1,7%/-5,3%
DE 10:00 VDMA maskinorder nov
USA 13:30 Challenger varselstatistik dec

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Storytel SE0007439443 1, 4
Wärtsilä Inga tillkännagivanden
Dustin Group SE0006625471 Inga tillkännagivanden
Adevinta Inga tillkännagivanden
Chr. Hansen DK0060227585 Inga tillkännagivanden
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.