logo
Dagens analyser - måndagen den 13 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-13 kl. 08:17 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-13 kl. 08:20 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,7% DJI -0,5% NASDAQ -0,3%
689,7 1 785,0 28 823,8 9 178,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Nordea Bank Köp 8,5 (8) EUR

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:13,14 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-13 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-13 kl. 14:56.

UPPDATERING

Nollpunkt

XXL behöver en nystart efter att ha rapporterat jämförbar försäljning som minskade med 12% och EBIT på nollnivå. Med antagande om en mittpunkt i EBITD-guidningen förväntar vi oss att VPA för 2019p når 0,11 NOK och lyfter fram den förnyade risken för en andra nyemission. Med det sagt meddelade XXL den efterlängtade vd-rekryteringen strax efter. Pål Wibe (nuvarande vd på Europris) passar perfekt för den utmanande uppgiften, enligt vår mening. Han kommer att ta sig an utmaningen att återvinna relevansen och kombinera det med XXL’s skalfördelar. Vi förväntar oss betydande investeringar i e-handel, en omdefinierad butiksupplevelse och ett mer fokuserat sortiment. Över tid förväntar vi oss att Wibe utökar utbudet av egna varumärken för att höja lönsamheten. Vi sänker riktkursen till 14 NOK (18), vilket medför P/E 12x för 2021p, men upprepar Behåll efter ledningsförändringarna.

Estimat ned mot noll för helåret 2019

Enligt våra estimat är den implicita rörelsemarginalen 2-2,3% för helåret 2019, vilket motsvarar VPA mellan 0,02-0,19 NOK. Vårt estimat på 1,08 NOK för Q4 kom därför på skam. Cirka två tredjedelar av våra sänkta estimat är relaterade till lägre försäljning och resterande del till lägre bruttomarginal.

Förnyad risk för nyemission och lagernedskrivning

XXL förhandlade nyligen om kovenanterna, vilket tillät 4,25x nettoskuld/EBITD för Q4 (upp från 3,5x) och 4x genom 2020. Bolaget förväntar sig att vara i linje med villkoren, men enligt våra siffror måste lagren ha minskats och leverantörsskulderna ökat för att nå detta. XXL kommer därför sannolikt att behöva stöd från bankerna för att inte behöva göra nyemission under Q1, vilket kan bli svårt mot en trolig ökning av lagernedskrivningarna.

Vändning i försäljningsmomentum med stöd av ny vd

Wibe är en outsider till XXL med stor vision och karismatiskt uppträdande. Han är en av de mest erfarna inom norsk detaljhandel och vi bedömer att hans kunskaper inom trafikdrivande aktiviteter kompletterar XXL:s nuvarande kompetenser och kostnadsdisciplin.

Behåll upprepas efter ledningsförändringar

Vi sänker riktkursen till 14 NOK (18) då vi tar höjd för lägre försäljning och lönsamhet, vilket medför 12x P/E för 2021p, men vi upprepar Behåll efter ledningsförändringarna.

Valmet

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:23,00 EUR
Pris:21,68 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-13 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-13 kl. 09:21.

UPPDATERING

Hyggligt Q4 väntas

Även om vi förväntar oss att Q4 blir hyggligt när det gäller orderingång, resultat och guidning förväntar vi oss att ordercykeln mattas under 2020p, vilket gör en ytterligare kursuppgång svår. Vi flyttar fram vår värderingsmodell ett år, vilket höjer riktkursen till 23 EUR (21). Vi upprepar Behåll.

Fortfarande hygglig orderingång för Q4

Valmet rapporterar Q4 den 5 februari. Baserat på meddelade order, med uppgraderingen av Metsä Board Husum på cirka 125 MEUR, den största hittills, förväntar vi oss en orderingång på 989 MEUR för Q4, -4% å/å och -7% q/q. Vi väntar fortfarande på Lenzing/Duratex och massaordern från UPM och det kommer sannolikt ske 2020. När det gäller intäkter förväntar vi oss 1 118 MEUR, +14% å/å, varav 7% organiskt, medan vi inte förväntar oss att bolaget når rekordmarginalen från Q4 2018 utan istället ser EBITA på 117 MEUR och en marginal på 10,5%, -90 punkter å/å. Vi ser en växande utdelning på 0,75 EUR, vilket lägger oss i stort sett i linje med preliminärt konsensus för de flesta nyckeltalen.

Väntad guidning om växande intäkter och EBITA

Även om Valmet inte ger någon explicit guidning om orderingången förväntar vi oss att de ger en guidning om växande intäkter och EBITA för 2020p. När det gäller kortsiktiga utsikter förväntar vi oss att Valmet upprepar goda utsikter för Services, Automation, Massa och Board&Paper och tillfredsställande för Energy medan vi kan se att Tissue uppgraderas till goda utsikter.

Behåll upprepas, höjd riktkurs

Vi rullar fram vår värdering ett år, applicerar historiskt P/E på 15x och EV/EBITA på 10,5x för 2021p och når den nya riktkursen 23 EUR, vilken även får stöd av vår kassaflödesvärdering som ger ett rimligt värde på 23,6 EUR med antagen WACC på 10,5%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 9%. Medan intäkter och resultat förväntas växa till följd av den starka orderboken bedömer vi att det blir svårt för aktien att överprestera mot index då orderingången faller. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 23 EUR (21).

PGS

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:18,40 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-10 kl. 08:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-13 kl. 08:20.

UPPDATERING

Intäkter för Q4 i linje med konsensus

PGS redovisade intäkter under Q4 på 288 MUSD, i stort sett i linje med konsensus på 295 MUSD. Intäktsdelningen visade att multiklienter var något under konsensus medan kontraktsintäkter något över. Det finns ännu ingen uppdatering om orderboken, men vi förväntar oss att detta kommer att vara nyckelpunkten i Q4-rapporten den 30 januari. Vi upprepar Behåll och riktkursen 14 NOK.

Intäkter i linje med marginalkostnadsmiss och kontraktsslag

PGS:s intäkter under Q4 var i linje med konsensus. Resultatet representerar den högsta kvartalomsättningen sedan Q4 2014, vilket återspeglar den pågående återhämtning inom industrin. Kontraktsintäkter på 104 MUSD överträffade förväntningarna (konsensus på 93 MUSD), medan intäkterna från multiklienter uppgick till 177 MUSD vilket var lägre än konsensus på 192 MUSD. PGS gav ingen uppdelning på finansieringen och försäljningen inom multiklientverksamheten.

Brett utfall på seismiska intäkter under Q4

För tre av fyra viktiga multiklientaktörer (CGG, TGS och PGS) avviker trenderna å/å avsevärt. I CGG minskade intäkterna med 26%, i PGS skedde en minskning på 11% och i TGS en minskning på 5% å/å. Vi framhåller att intäkterna från multiklienterna är otydliga och att effekterna å/å också kan återspegla företag som är mindre villiga att tillhandahålla stora rabatterade datapaket eftersom återhämtningen rör sig framåt.

Q4-rapporten bör handla om marknadstrender och återfinansiering för 2020p

PGS tillhandahöll inte en uppdaterad orderstock i sin intäktsuppdatering, och vi förväntar oss att detta kommer att vara det centrala fokuset (tillsammans med marknadskommentarer) i Q4-rapporten den 30 januari. Våra kanalkontroller indikerar att delar av marknaden har en begränsad omprissättning inför 2020p. PGS:s refinansiering måste hanteras under H1 2020. Genom att återspegla den pågående refinansieringen tillsammans med våra förväntningar på god tillväxt inom industrins tillgångar 2020p, anser vi att en betydande rabatt förblir rättvis. Riktkursen baseras på en summan-av-delarna med 30% rabatt samt en normaliserad fartygsvärdering. Vi upprepar Behåll och riktkursen till 14 NOK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,50 EUR
Pris:7,25 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-13 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-13 kl. 08:20.

UPPDATERING

Bättre position än på länge

Med nytt ledarskap på plats och förväntningarna som återställdes vid kapitalmarknadsdagen förra året bör aktien nu fokusera på utveckling enligt den nya planen. Vi anser att denna plan för Nordea är överlägsen gällande utveckling för 2020p. Genom att uppdatera vår summan-av-delarna med estimat för 2021p, når vi en ny riktkurs på 8,5 EUR (8 EUR). Vi upprepar Köp.

Investment case

Nordea har den bredaste och mest diversifierade vinstprofilen jämfört med de andra bankerna vi täcker, och är den minst exponerade banken mot svenska hushåll. Vi anser att det finns en AML-risk men då banken har varit i framkant när det gäller att bygga upp efterlevnadsrutiner bör risken sjunka. Investerare har också straffat Nordea för dess svaga tillväxt. I takt med att dessa problem minskar kommer tillväxten sannolikt att öka. Med nytt ledarskap på plats sedan förra året är fokus nu på att återställa lönsamheten för att uppnå en ROE över 10% 2022p. Vi tror att detta kommer att uppnås genom att justera kostnaderna. Banken är också starkt kapitaliserad och ger attraktiva utbetalningar medan Nordea fortfarande kan upprätthålla tillväxt och investeringsmöjligheter.

Positionering för bankindustrins förändringar

Nordea har klarat sig bra i jämförelse med de europeiska bankernas digitala motståndskraft. Även om de inte är lika öppna för digital förändring, som konkurrenterna, verkar Nordeas ledning ha tagit upp allvaret av potentiell förändring och har investerat både i organisation och produktutveckling. Nordea är den enda stora nordiska banken som erbjuder support för både Google Pay och Apple Pay. Även om Nordea startar från en svagare utgångspunkt än sina konkurrenter (på grund av äldre IT-infrastruktur) bedömer vi att deras IT-utvecklingsprogram kommer att ge banken en stark position i förhållande till konkurrenterna. Dessutom är det en attraktiv partner för fintech-spelare, med tanke på dess breda regionala närvaro. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 8 EUR till 8,5 EUR.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:100,40 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-13 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-13 kl. 08:20.

UPPDATERING

I ljuset av konkurrens

Då vi kliver in i 20-talet, efter ett årtionde av stigande hushållsutlåning och lönsamma utlåningsmarginaler, bedömer vi att de transformativa krafterna inom banksektorn kommer att vara tuffa för SHB. Genom att luta sig mot den traditionella kontorsrörelsen är banken exponerad mot digitala och konkurrensmässiga trender som både pressar marginalerna och ökar behovet av investeringar. Vi upprepar Minska och riktkursen 90 SEK.

Investment case

Vi anser att SHB är fullt exponerat mot de transformativa krafterna som sker inom banksektorn de kommande åren. Banken har gynnats kraftigt av de fallande räntenivåerna, under det senaste decenniet, vilket bidrog till kraftiga prisuppgångar för bostäder och kommersiella fastigheter och ledde till ohållbart hög utlåningstillväxt i Sverige. Dock, då utlåningstillväxten är på väg ner i linje med den accelererande digitaliseringen för hushållsbanker kommer den konkurrensmässiga dynamiken att vara tuff för SHB. Banken, med sin traditionella affärsmodell, kommer att få det tufft att konkurrera då kärnmarknaderna blir alltmer digitaliserade med ökat fokus på nya kanaler och gränssnitt, vilket sätter press på lönsamheten. SHB är en av de dyraste i Europa sett till värdering och handlas till 2020p pris/eget kapital (exklusive immateriella poster) på 1,32x och då vi ser en nedsida i konsensusestimaten på 4% för 2020p och 9% för 2021p upprepar vi Minska.

Digitala utmaningar

Under det senaste decenniet har SHB:s överlägsna kostnadseffektivitet försvunnit då konkurrenterna sänkt kostnaderna i förhållande till intäkterna. Det genomsnittliga K/I-talet för de större nordiska konkurrenterna var 61% vid millennieskiftet och medan snittet fallit till 46% för 2018, låg SHB på 48%. Under 2018-2019 har banken tvingats investera i digitalisering för att kompensera för tidigare underinvesteringar. När vi ser på vårt benchmark för att bedöma europeiska bankers motståndskraft mot digital transformation hamnar Handelsbanken i det nedre intervallet då bankens affärsmodell är koncentrerad kring låg risk och enkelt paketerade produkter. Vi ser det som en ytterligare anledning att oroa sig för bankens behov av ytterligare investeringar för att inte hamna efter konkurrenterna. Vi upprepar Minska och riktkursen 90 SEK.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:255,00 DKK
Pris:322,00 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-10 kl. 11:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-13 kl. 08:20.

UPPDATERING

Guidning kan svika

I huvudsak då Novozymes inte sammanställt några uppdaterade konsensussiffror inför Q4 ser de ut att vara möjliga att slå. Vi ligger en bit över konsensus i vår förväntan och den huvudsakliga anledningen till att vi ser bättre organisk tillväxt är de väsentligt bättre förutsättningar för etanol i USA under november och december samt ytterligare brasiliansk etanolkapacitet. Vi förväntar oss också högre EBIT, jämfört med konsensus, då besparingar från omstruktureringsprogrammet från Q3 börjar få effekt, vilket bör hjälpa EBIT med cirka 75 MDKK. Vi upprepar Minska och riktkursen 255 DKK.

Guidning i fokus

Viktigare än Q4-siffrorna blir helårsguidningen för 2020. Givet att vi förväntar oss en nedgång i rörelseresultat och nettovinst under året (vår förväntan är 3% lägre än konsensus för rörelseresultatet) förutser vi en besvikelse. I det sammanhanget är det viktigt att inse att basnivån kommer att vara 437 MDKK lägre för 2020 om hela omstruktureringsprogrammet investerats, vilket är cirka 10% av EBIT för 2019. Därtill är de senaste årens skattefördelar inte längre applicerbara för 2020, vilket innebär att skattesatsen höjs till 21,5% (från 19%). Vår kassaflödesvärdering ger en riktkurs på 255 DKK. Vi upprepar Minska.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 689,7 -0,3% 0,5% 1,3%
OMXS30 1 785,0 -0,7% 0,0% 0,7%
OMXH25 4 262,1 0,5% -0,1% 1,0%
OMXC20 1 138,7 0,7% 1,5% 0,3%
OSEBX 939,4 0,1% -0,4% 0,9%
OMXBB 1 005,4 -0,2% 0,9% 1,3%
Dow Jones 28 823,8 -0,5% 0,7% 1,0%
S&P500 3 265,4 -0,3% 0,9% 1,1%
Nasdaq C 9 178,9 -0,3% 1,8% 2,3%
SX5E 3 789,5 -0,2% 0,4% 1,2%
DAX 13 483,3 -0,1% 2,0% 1,8%
CAC40 6 037,1 -0,1% -0,1% 1,0%
RTS 1 614,7 0,8% 3,2% 4,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 65,0 -0,6% -5,3% -1,5%
Guld 1 553,6 0,2% 0,3% 2,6%
Silver 17,9 0,0% -1,6% -0,7%
Aluminium 1 771,5 0,0% 0,8% -1,6%
Bly 1 922,0 1,1% 1,7% -0,1%
Koppar 6 157,0 0,0% 1,3% 0,0%
Nickel 14 050,0 -0,5% 2,3% 0,4%
Zink 2 382,0 -1,5% 4,3% 3,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,21 0,40 2,90 6,40
Sverige, 10 år 0,16 0,30 3,20 0,70
Norge, 10 år 1,42 1,20 5,00 -12,20
Tyskland, 10 år -0,23 0,00 4,60 -4,20
GB, 10 år 0,78 -3,50 3,30 -4,40
USA, 10 år 1,82 -3,15 3,42 -9,44
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 0,2% 0,7% 0,4%
USD / SEK 9,50 0,1% 1,1% 1,4%
GBP / SEK 12,40 0,2% 1,1% 0,0%
NOK / SEK 1,07 0,0% 0,3% 0,3%
DKK / SEK 1,41 0,2% 0,7% 0,4%
CAD / SEK 7,28 0,4% 0,6% 0,8%
CHF / SEK 9,76 0,0% 0,9% 0,9%
JPY / SEK 0,09 0,0% -0,3% 0,6%
EUR / USD 1,11 0,1% -0,5% -1,0%
USD / JPY 109,56 0,0% 1,4% 0,8%
EUR / GBP 0,85 0,0% -0,4% 0,4%
AUD / USD 0,69 0,8% -0,7% -1,8%
USD / CAD 1,31 -0,3% 0,5% 0,6%
GBP / USD 1,31 0,1% -0,1% -1,4%
USD / NOK 8,89 0,0% 0,8% 1,1%
EUR / NOK 9,87 0,1% 0,3% 0,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades oregelbundet under fredagen men avslutade dagen i negativt territorium nära lägsta nivåerna för dagen, bland annat efter en jobbrapport som inte riktigt nådde upp till förväntningarna. Förutom jobbsiffran hänvisade analytiker till vinsthemtagningar inför rapportperioden och en stark inledning på året.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 0,5 procent till 28.823. Det bredare S&P 500 var ned 0,3 procent till 3.265 och Nasdaqs kompositindex backade 0,3 procent till 9.178.

Jobbrapporten för december visade att antalet sysselsatta i USA ökade med 145.000 personer i december och att arbetslösheten var 3,5 procent. Väntat var en ökning med 160.000 och en arbetslöshet på just 3,5 procent.

"Vi har haft en extremt stark start på året med ett antal teknikaktier i ledning och en jobbrapport som inte riktigt nådde förväntningarna", sade Michael James vid Wedbush Securities till Reuters.

Det har enligt James gett investerare en anledning att plocka hem lite vinster.

Flygplanstillverkaren Boeing backade 1,9 procent på fredagen efter att ha publicerat flera interna meddelanden som visade att anställda varit kritiska till utvecklingen av flygplansmodellen 737 Max.

Nöjesparksoperatören Six Flags rasade närmare 18 procent på fredagen efter att ha levererat en varning för fjärde kvartalets intäkter. Bolagets parker i Kina har stött på problem och utvecklas inte som väntat.

Dermira, som är verksamt inom medicinsk dermatologi, var upp 4,5 procent efter att läkemedelsjätten Eli Lilly lagt ett kontantbud värt 1,1 miljarder dollar.

Flera analyshus har varnat för att hajpen i cannabisaktier är över och att det nu väntas år av konsolidering innan börskurserna kan börja ta fart igen. På fredagen backade det USA-noterade cannabisbolaget Aurora med 11,3 procent. Det såg något bättre ut för sektorkollegorna Canopy Growth och Tilray som var ned 1,3 respektive 1,8 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 3 punkter till 1,82 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen utvecklades tydligt sämre än de europeiska motsvarigheterna på fredagen. Skanska gynnades av en amerikansk order medan mindre cykliska bolag lyfte efter den amerikanska jobbrapporten.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ner 0,7 procent till nivån 1.785. Aktier för 15,6 miljarder bytte händer på veckans sista handelsdag. Bland de europeiska börserna var DAX i Frankfurt och CAC40 i Paris omkring oförändrade vid samma tidpunkt.

Eftermiddagens amerikanska jobbrapport kom in något under analytikernas förväntningar och satte initialt avtryck på finansmarknaderna, men vid börsstängning var förändringarna måttliga.

På OMXS30 placerade sig H&M i botten av storbolagslistan med en nedgång på 2,6 procent. Flera internationella sektorkollegor har den senaste tiden flaggat för en svagare julhandel, och på fredagen varnade den brittiska sportskohandlaren JD Sports för en svag inhemsk julhandel.

Längt ner syntes även Ericsson, SSAB och SEB med nedgångar på mellan 1,45 och 2,24 procent. Samtliga tre bolag har fått sänkta rekommendationer av analytiker.

I motsatt ände steg Skanska 1 procent. Byggbolaget har fått en order värd 2,3 miljarder kronor i USA som kommer att inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.

Bland övriga vinnare återfanns traditionellt mindre cykliska aktier så som Getinge, Swedish Match och Essity, som flyttade fram positionerna något efter den svagare än väntat amerikanska jobbrapporten.

Trelleborg klättrade 3 procent sedan Morgan Stanley höjt sin rekommendation för industrikoncernen till övervikt. Enligt analyshuset kan fjärde kvartalet utgöra botten för bolagets tillväxt.

Evolution Gaming har tecknat avtal om live casino-tjänster till Parx Casino i Pennsylvania och New Jersey. DNB Markets, som har höjt sinn riktkurs, menar att det inte är osannolikt att Evolution Gaming sluter ytterligare avtal med, till exempel, speljätten bet365. Aktien avancerade över 300-kronorsnivån med fredagens uppgång på drygt 6 procent.

I samma näringskedja fortsatte affiliatebolaget Raketech, som steg nära 9 procent på torsdagen efter att vd köpt aktier, med +4,7 procent på fredagen sedan även en styrelseledamot köpt aktier. Med fredagens uppgång är hela nedgången i samband med vinstvarningen tidigare i veckan därmed återtagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
UK 10:30 Industriproduktion nov -0,1%/-1,2% 0,1%/-1,3%
UK 10:30 BNP nov 0,0%/-0,1% 0,0%/0,0%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Valmet FI4000074984 Inga tillkännagivanden
PGS Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 1, 3, 4, 6
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.