logo
Dagens analyser - tisdagen den 14 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-14 kl. 08:42 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-14 kl. 08:45 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,3% DJI 0,3% NASDAQ 1,0%
692,0 1 790,5 28 907,1 9 273,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
XXL ASA Behåll 14 (18) NOK
Valmet Behåll 23 (21) EUR
Norway Royal Salmon Köp 270 (250) NOK
Salmones Camanchaca Behåll (Köp) 79 NOK
Bakkafrost Köp 700 (680) NOK

Vestas Wind Systems

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:645,00 DKK
Pris:634,80 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 14:22.

UPPDATERING

Inför Q4: starkare än förväntat för kommunicerade order

Orderaktiviteten för Q4 2019 finns nu i böckerna och Vestas meddelar en högre orderingång än vi hade förväntat. Vi höjer riktkursen till 645 DKK (615) då vi höjer VPA med 3% i genomsnitt för 2019-2021p efter höjda estimat för Power Solutions under 2020-2021p till följd av den starkare orderingången under Q4. Vi ser begränsad uppsida till vår nya riktkurs och ser 2020p som ett kortsiktigt toppår när det gäller installationer, vilket vi redan kan se i den senaste orderingången. Justerat för amerikansk orderingång ser vi svagare efterfrågan på kort sikt, medan den amerikanska marknaden väntas backa 2021p. Vi upprepar Behåll.

Bättre orderingång än väntat

Vestas har meddelat en turbinorderingång på 2 996 MW för Q4 2019, 29% sämre än Q4 2018, vilket bekräftar vår negativa syn kring orderingångstillväxten, även om det var cirka 20% över vår tidigare förväntan. Givet denna bättre siffra höjer vi vinstestimaten för Power Solutions med 7% för 2020p och 2021p.

Hög grad av osäkerhet

Vestas har historiskt kommunicerat 75% av den totala orderingången fram till Q2 2019. Q3 2019 ändrade den dynamiken då Vestas bara kommunicerade 55% av turbinorderingången. Givet den förändringen antar vi att Vestas bara kommunicerat 55% av turbinorderingången för Q4, vilket innebär en total orderingång på 5 447 MW för kvartalet. Detta innebär att total orderingång troligtvis är ner 1,3% å/å. Om vi istället antar att 75% kommunicerats uppgår den totala orderingången till 3 995 MW, ned med 28% å/å.

Q4-rapport den 5 februari med marginalfokus

Vestas rapporterar Q4 den 5 februari, där huvudfokus kommer att ligga på bolagets utsikter för 2020p och särskilt EBIT-marginalen där vi förväntar en marginal på 9,2%.

Höjd riktkurs till 645 DKK (615)

Vi höjer riktkursen till 645 DKK (615) då vi höjer VPA med 3% i genomsnitt för 2019-2021p efter höjda estimat för Power Solutions under 2020-2021p till följd av den starkare orderingången under Q4. Vi upprepar Behåll.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:43,00 NOK
Pris:32,53 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 13:01.

UPPDATERING

Q4: Ännu ett steg mot normalisering

Vi förväntar oss att Q4 innebär ännu ett steg mot normalisering efter utmaningarna vid Alunorte. Upstream-segmentet förväntas att fortsätta förbättras q/q och att utsikterna för primärmetallerna för 2020 förblir balanserade. Vi fortsätter att se omvärderingspotential som ännu inte har materialiserats och vi upprepar Köp och riktkursen 43 NOK.

Fortsatt förbättring

Vi prognosticerar underliggande EBITDA på 3 368 MNOK (Q4 2018: 2 210 MNOK). Den huvudsakliga avvikelsen är Primary Metal med en prognosticerad EBIT på 168 MNOK för Q4 (-677 MNOK Q4 2018). Förbättringen beror i huvudsak på lägre materialkostnader. Vi förväntar oss att utdelningen uppgår till 1,25 NOK, vilket indikerar en hälsosam direktavkastning på 4%.

Besparingsprogram gör skillnad

Det pågående effektiviseringsprogrammet med målsättning 6,4 miljarder NOK i EBIT för 2023 gör skillnad. Vi ser en förbättrad stabilitet i resultatet de kommande kvartalen, trots en utmanande marknad. Den strategiska översynen av Rolled Products fortsätter med en eventuell försäljning i korten.

Omvärderingspotential kvarstår

Problemen i Brasilien under 2018 och första halvåret 2019 har effektivt motverkat möjligheterna till en omvärdering. Endast när de brasilianska tillgångarna är tillbaka på banan kommer det att vara möjligt att dra nytta av den fulla potentialen. Vi förväntar oss att multiplarna ökar kvartal för kvartal när Hydro visar på stabiliteten i affärsmodellen, med stöd av vändning i den brasilianska lönsamheten och effektiviseringsprogrammet. Vi sänker våra estimat för EBITDA med 1-4% för 2019-2020p efter en något långsammare återhämtning av aluminiummarknaden än tidigare förväntat.

Köp och riktkurs 43 NOK upprepas

Vår riktkurs på 43 NOK är baserad på en summa-av-delarna, med EV/EBITDA-multiplar på 4-8x för de olika affärssegmenten för 2020-2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 43 NOK.

Lundin Petroleum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:325,00 SEK
Pris:328,00 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 08:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 10:13.

UPPDATERING

Ökade reserver

Lundin Petroleum släppte igår sin årliga rapport över reserverna. Bolaget fortsätter den goda utvecklingen och ersätter reserver i högre takt än de minskar, kvoten blev 150% för 2019. Lundin Petroleum har dock fått se reserverna minska från 745 mboe 2018 till 693 mboe för 2019 efter avyttringen av 2,6% av Johan Sverdrup till Equinor.

Värdering

Vi värderar Lundin Petroleum genom en summan-av-delarna med en kassaflödesanalys av varje kommersiell tillgång och som bas utgår vi från ett oljepris för Brent på 65 USD. Vi upprepar Köp och riktkursen 325 SEK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:380,00 DKK
Pris:341,00 DKK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 09:43.

UPPDATERING

Onlinetrafik driver återhämtning i försäljning

Vi höjer riktkursen till 380 DKK (330) inför Q4-rapporten den 4 februari och upprepar Köp. Pandoras jämförbara försäljning kommer att visa -8% och en EBIT-marginal på 26-27%. Vi antar 27% i marginal och höjer därför vårt justerade EBIT-resultat med 7%. Fjärde kvartalets jämförbara försäljning med bara -4% var uppmuntrande. Enligt oss ger utvecklingen stöd till vår tes om en återgång till underliggande vinsttillväxt redan 2020p. Vi blir därför mer optimistiska till de kortsiktiga vinstutsikterna och höjer VPA med 13% för 2020p och 7% för 2021p. Vi upprepar Köp.

Starka trafiksiffror

Vi hade högre förväntningar än -10% för Q3 då trafikdata från Google Trends visade en väsentlig förbättring i Q3 jämfört med första halvåret. Efter Q3-rapporten kände vi dock stöd efter fortsatt fin utveckling i online-trafiken. Med bara -4% i jämförbar försäljning för Q4 var den underliggande siffran betydligt bättre än befarat och sannolikt positiv när man justerar för medvetna neddragningar i sortimentet som del av programmet NOW och nylanseringen av varumärket i augusti förra året. Under vecka 1 och 2 i år är trafiken upp 12% å/å, vilket indikerar en positiv start på 2020.

Kostnadsbesparingar bidrar positivt redan från Q4

För att nå 27% i EBIT-marginal antar i en ökning med 340 punkter av bruttomarginalen å/å, men en ökning av rörelsekostnader med 480 punkter relativt försäljningen. Med kostnadsbesparingar som får full effekt från 2020p och med stabiliserande intäkter, ser vi att kvoten faller in i 2020p.

Riktkurs höjs till 380 DKK (330)

Vi höjer riktkursen till 380 DKK (330) efter höjda estimat och en viss höjning av målmultipeln för 2021 EV/EBIT på 8x (7,8x).

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 NOK
Pris:247,60 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

NRS publicerar Q4-rapporten den 11 februari. Vi förväntar oss att bolaget kommer att ha haft ett relativt bra kvartal med EBIT på 218 MNOK, vilket skulle vara det näst högsta någonsin. För att nå vårt antagande behöver bolaget nå EBIT/kg på 21,5 NOK och slakta 9 600 ton. Guidningen för kvartalet inkluderar 600 ton i södra Norge med sannolikt låg EBIT/kg. I norra Norge förväntas bolaget slakta 9 000 ton vilket borde ge oförändrade kostnader och höga uppnådda priser. Under kvartalet har bolaget 35% täckning från kontrakt till ett pris på 62,75 NOK. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 270 NOK (250).

Utdelningen förväntas bli 7 NOK

Vi förväntar oss att NRS höjer utdelningen till 7 NOK per aktie (6 NOK) då bolaget är i en gynnsam finansiell position. Vi tror inte att NRS ger någon extrautdelning efter försäljningen av verksamheten i södra Norge utan istället behåller kassan för kommande investeringar.

Värdering

Vi värderar NRS med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 18 NOK och WACC på 8,5%. Då vi tar bort den tidigare rabatten på 10% höjer vi därför riktkursen med 10%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 270 NOK (250).

Bakkafrost

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:700,00 NOK
Pris:685,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

Bakkafrost kommer att rapportera resultatet för Q4 2019 den 25 februari. Företaget slaktade imponerande 18 000 ton i Färöarna, vilket leder till att vi ökar vår VPA för 2019p med 12% (eftersom vi också ökar premiumpriset). Vi minskar inte våra antaganden om volymen 2020, även om vi noterar att det finns en risk att Bakkafrost kommer att minska sin guidning för 2020. Företaget har skördat många stora fiskar under Q4, vilket också erbjuder företaget till ett premiumpris. Vi uppskattar en EBIT på 525 MDKK under Q4. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 700 NOK (680).

Ett bra kvartal

Bakkafrost hade ett utmärkt kvartal. Vi noterar att en fisk som vägde mer än 8 kg såldes för 100 NOK/kg före jul i Norge. Vi beräknar att Bakkafrost når ett pris för EBIT/kg på 23,1 NOK på Färöarna. I Skottland estimerar vi att Bakkafrost kommer att uppnå EBIT/kg på 7,8 DKK. Inom mervärdessegmentet bedömer vi att Bakkafrost kommer att uppnå en EBIT på 18 MDKK. Fodersegmentet sålde 28 400 ton under kvartalet, vilket är 15% mer än under Q4 2018. Vi antar en EBIT-marginal på 18%. Det ger oss en total EBIT på 525 MDKK, vilket är rekord för företaget.

Slaktvikter

Under Q4 2019 nådde de genomsnittliga färöiska slaktvikterna 5,8 kg, vilket är rekordhögt. Det betyder att Bakkafrost troligen kommer att behålla sin volymguidning för 2020p och samtidigt uppnå en mycket högre prispremie under kvartalet. Därmed antar vi att Bakkafrost kommer att få en premie till det norska spotpriset på cirka 21 NOK/kg.

Värdering

Vi värderar företaget med en kassaflödesvärdering med en långsiktig EBIT/kg på 21 DKK och en WACC på 7,6%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 700 NOK (680).

Salmones Camanchaca

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:79,00 NOK
Pris:73,60 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

Det chilenska laxpriset har varit en besvikelse under Q4 2019, och eftersom företaget förväntas sälja cirka 45% av volymerna 2019 under Q4 kommer VPA påverkas negativt. Företaget slaktade cirka 1000 ton mindre än väntat under kvartalet. Vi noterar att det kan vara så att företaget har frusit ned ett betydande belopp för Q1 2020p, vilket troligen är smart ur ett lönsamhetsprespektiv. Vi förväntar oss att Salmones Camanchaca kommer att leverera en EBIT på 29 MUSD vilket är rekordhögt. Vi sänker rekommendationen från Köp till Behåll men upprepar riktkursen till 79 NOK.

Det finansiella

Vi förväntar oss att Salmones Camanchaca kommer att uppnå en EBIT/kg på 1,31 USD under Q4 2019 (1,43 USD under Q3 2019). Minskningen av lönsamheten beror till stor del på lägre uppnått laxpris under Q4. Vi förväntar oss också en liten kostnadsökning.

Positiv valuta

Salmones Camanchaca bör så småningom dra nytta av den svaga chilenska valutan, peson. Genom detta bör vi se en lönsamhetsökning. Peson har försvagat med cirka 12% (i jämförelse med USD) sedan början av 2018.

Värdering

Aktieutvecklingen har återhämtat sig och är nu relativt nära vår värdering. Vi värderar företaget med en kassaflödesvärdering och använder en långsiktig EBIT/kg på 1,25 USD och en WACC på 9,8%. Vi sänker rekommendationen från Köp till Behåll och upprepar riktkursen till 79 NOK.

Scatec Solar ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 NOK
Pris:118,80 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

En del av spelet

Vi ser motgången i Vietnam som en kostnad för att göra affärer på tillväxtmarknader och upprepar Köp och riktkursen 130 NOK. Medan vi medger risken för lägre förtroende för de kortsiktiga tillväxtutsikterna ser vi inga problem i de långsiktiga fundamentala faktorerna för Scatec. Nya projekt kommer att växa fram i Bangladesh, Sydafrika och Brasilien kan överraska på uppsidan för 2020p. Scatec gynnas fortfarande av en snabb tillväxt i global solenergi och kan dra fördel av hävstång på affärsmodellen i lågräntemiljön. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 NOK.

Vietnam nere för räkning

Risken för att regeringar försenar projekt eller ändrar de regulatoriska villkoren är en del av Scatecs affärsmodell. Detta ser ut att vara fallet i Vietnam och vårt basscenario innebär att en merpart av pipeline på 1,1 GW kommer att ändras till ett auktionsförfarande. Regeringen har dock indikerat att 400 MW av projekt kan accelereras, vilket kan innebära en uppsida till nuvarande konsensus för Vietnam.

Bangladesh, Brasilien och Sydafrika kan bli katalysatorer för 2020p

Efter ett svagt 2019 har Bangladesh ingått partnerskap med IFC för att få solenergiambitionerna tillbaka på rätt spår. Medan fokus har varit på omstruktureringen av Eskom behöver Sydafrika också en acceleration vilket kan vara ytterligare en katalysator för Scatec. Vi kan också få se resultat av de pågående förhandlingarna i Brasilien.

200 NOK per aktie till 2024 fortfarande inom räckhåll

Landspecifika motgångar är en del av spelet. Vi fortsätter att se en stark tillväxt i solenergi-installationer på tillväxtmarknaderna som vårt basscenario, med Scatec som den ledande aktören. Vi ser 84 NOK i värderingsstöd från ”säkra tillgångar” inklusive Tunisien. Med en antagen tillgångsbas på 4,5 GW under 2021p och 7,5 GW för 2023p får vi stöd från ytterligare 46 NOK. Med nuvarande takt kommer Scatec att handlas till 206 NOK 2024, vilket motsvarar 138 NOK i dag. Utöver god tillväxt inom solenergi kommer negativa räntor och ESG-flöden ge stöd. Vi upprepar Köp och riktkursen 130 NOK.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:484,00 NOK
Pris:469,70 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-14 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-14 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4

Även om vi sänker volymerna för Q4 2019 med 4,5%, höjer vi VPA med 1,1% för helåret. SalMar har varit i en gynnsam position tack vare det stigande laxpriset. Vi bedömer att SalMar troligtvis har lyckats bättre än genomsnittsodlaren genom att slakta närmare jul, vilket ger bolaget högre EBIT/kg. En av de viktigaste punkterna i rapporten den 26 februari blir utdelningen (vi förväntar 18 NOK per aktie) och möjliga förändringar i volymguidningen. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Det finansiella

Vi förväntar oss EBIT på 892 MNOK för Q4, jämfört med konsensus på 911 MNOK. Baserat på oförändrade lönsamhetsantaganden, men nya volymantaganden, landar konsensus på 870 MNOK, vilket är något under vår prognos. Under kvartalet förväntar vi oss att SalMar Norge genererar EBIT/kg på 21,8 NOK, vilket är cirka 1 NOK/kg lägre än Q4 2018. Vi förväntar oss att norra Norge har väsentligt lägre kostnader under kvartalet, cirka 35 NOK/kg. Norra Norge har rapporterat svagt resultat tre kvartal på raken och Q4 väntas bli vändpunkten. Vi förväntar oss att centrala Norge har oförändrade kostnader under kvartalet. Arnarlax slaktade 2 600 ton under Q4 och vi har antagit 11 NOK i EBIT/kg.

Värdering

Vi värderar SalMar med en kassaflödesmodell med långsiktig EBIT/kg på 20 NOK och WACC på 7%. Vi upprepar Köp och riktkursen 484 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 692,0 0,3% 0,8% 1,6%
OMXS30 1 790,5 0,3% 0,3% 1,1%
OMXH25 4 285,5 0,5% 0,5% 1,5%
OMXC20 1 141,1 0,2% 1,9% 0,5%
OSEBX 940,6 0,1% 0,1% 1,0%
OMXBB 1 019,4 1,4% 2,4% 2,7%
Dow Jones 28 907,1 0,3% 0,7% 1,3%
S&P500 3 288,1 0,7% 1,3% 1,8%
Nasdaq C 9 273,9 1,0% 2,2% 3,4%
SX5E 3 779,7 -0,3% 0,7% 0,9%
DAX 13 451,5 -0,2% 2,5% 1,5%
CAC40 6 036,1 0,0% 0,4% 1,0%
RTS 1 619,7 0,3% 3,3% 4,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,2 -1,2% -6,8% -2,7%
Guld 1 549,9 -0,2% -1,5% 2,3%
Silver 18,0 0,4% -2,5% -0,3%
Aluminium 1 766,5 -0,3% -1,4% -1,9%
Bly 1 891,5 -1,6% -0,4% -1,7%
Koppar 6 177,0 0,3% 1,3% 0,3%
Nickel 14 190,0 1,0% 2,9% 1,4%
Zink 2 366,5 -0,7% 1,3% 3,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,21 -0,80 2,10 5,60
Sverige, 10 år 0,18 2,10 5,30 2,80
Norge, 10 år 1,43 0,80 8,50 -11,40
Tyskland, 10 år -0,17 6,50 13,20 2,30
GB, 10 år 0,77 -1,00 2,00 -5,40
USA, 10 år 1,85 2,37 3,87 -7,07
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 0,0% 0,2% 0,4%
USD / SEK 9,47 -0,2% 0,7% 1,2%
GBP / SEK 12,30 -0,9% -0,7% -0,8%
NOK / SEK 1,06 -0,4% -0,4% 0,0%
DKK / SEK 1,41 0,0% 0,2% 0,4%
CAD / SEK 7,26 -0,2% 0,1% 0,6%
CHF / SEK 9,76 0,0% 0,5% 1,0%
JPY / SEK 0,09 -0,6% -0,8% 0,1%
EUR / USD 1,11 0,2% -0,5% -0,8%
USD / JPY 109,93 0,3% 1,5% 1,2%
EUR / GBP 0,86 0,8% 0,9% 1,2%
AUD / USD 0,69 0,0% -0,4% -1,8%
USD / CAD 1,31 0,0% 0,6% 0,7%
GBP / USD 1,30 -0,6% -1,4% -2,0%
USD / NOK 8,90 0,1% 1,1% 1,3%
EUR / NOK 9,91 0,3% 0,6% 0,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna på Wall Street handlades uppåt under måndagen. Investerare blickade förhoppningsfullt mot det planerade undertecknandet av USA:s och Kinas "fas ett"-handelsavtal i veckan samt starten på rapportperioden där banker är först ut.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,3 procent till 28.906. Det bredare S&P 500 steg 0,7 procent till 3.288 och Nasdaqs kompositindex avancerade 1 procent till 9.274.

Sektorvis steg råvarubolag 1,4 procent medan hälsovård backade 0,4 procent.

På onsdag väntas USA och Kina skriva under den första delen av ett handelsavtal, fas 1, i Washington. Från Kina kommer vice premiärminister Liu He att leda handelsdelegationen och från USA:s sida blir det handelsrepresentanten Robert Lighthizer som undertecknar dokumentet.

Bland enskilda aktier handlades Tesla upp 9,8 procent till knappt 525 dollar. Investmentbanken Oppenheimer har höjt riktkursen för elbilstillverkaren till "street high" - alltså den högsta riktkursen bland de etablerade analyshusen på Wall Street. Kursen ska upp till 612 dollar, menar Oppenheimer, en höjning med 59 procent från den tidigare riktkursen 385 dollar.

Sportklädesbolaget Lululemon, som är mest känt för sina yogakläder, adderade 4,4 procent efter att ha höjt sin resultat- och intäktsprognos för det fjärde kvartalet till följd av en positiv trend under jul- och nyårsperioden.

Inom banksektorn steg JP Morgan 0,8 procent medan Wells Fargo föll 0,7 procent. Bägge banker släpper kvartalsrapporter på tisdag. Citi, som också offentliggör räkenskaperna på tisdag, gick upp med 1,8 procent.

Beoynd Meat fortsatte uppåt med ytterligare 19 procent. Under förra veckan steg aktien med över 27 procent vilket var aktiens bästa vecka sedan juli, skrev CNBC.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,84 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg något på måndagen i linje med USA och Asien och på förhoppningar om att handelsavtalet mellan Kina och USA ska undertecknas som väntat i denna vecka. I övriga Europa sjönk snarare börsindexen en aning.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 ökade 0,3 procent till nivån 1.791. Aktier för 16,7 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Essity steg 3,1 procent under hög omsättning efter att det kinesiska mjukpappers- och hygienbolaget Vinda, som Essity äger 52 procent av, kommit med positiv preliminär kvartalsdata.

Mest omsatt var Ericsson-aktien som lyfte 1,7 procent efter en köprekommendation av Citi Investment Research.

Svagare gick det för Handelsbanken som backade 2,0 procent och Autoliv som tappade 1,7 procent.

Strålterapibolaget Elekta sjönk 5 procent. Amerikanska Viewray, som Elekta äger aktier i, föll rejält i USA-handeln efter att ha meddelat preliminära kvartalssiffror.

Husqvarna meddelade att divisionschef Henric Andersson blir ny vd från vårens årsstämma. Kai Wärn avslutar då sin anställning som vd och styrelseledamot, men fortsätter som senior rådgivare åt styrelsen. Aktien slutade upp 0,4 procent.

Astra Zeneca har stängt en fas 3-studie med Epanova med hänvisning till låg sannolikhet för att läkemedelskandidaten ska nå nytta för patienterna. Aktien tappade 0,8 procent.

Betsson steg 1,8 procent efter att ha meddelat sitt första renodlade sportboksavtal. Kund är speloperatören Ibet.

Speloperatören Kindred sjönk 1,6 procent till 55:48 kronor. Carnegie mäklade en storpost på 4,1 procent av kapitalet till kursen 52:50 kronor.

SEB Equities har kapat riktkursen för Veoneers aktie med 60 procent till 145 kronor. Rekommendationen sänks samtidigt till behåll. Bilsäkerhetsföretagets aktie tappade 4,8 procent till 128:50.

Oncology Venture slutade upp 27 procent efter en handelsdag som inleddes med kursuppgång, följt av handelsstopp och kommentarer från bolaget om att Oncology Venture visserligen ska ge en presentation vid en läkemedelskongress i USA i slutet av månaden, men att bolaget inte känner till något nytt som bedöms vara kurspåverkande.

Nobina steg 4,3 procent till 69:65 kronor. Dagens Industris analysredaktion rekommenderar köp av bussoperatören och tror att aktien kan nå tidigare toppnivå på 76 kronor inom ett år.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Handels- och bytesbalans nov 103,8b JPY 254,0b JPY
SE 06:00 Mäklarstatistik: bopriser dec
SE 09:30 SCB: hushållens konsumtion nov 0,2%/3,3%
USA 12:00 NFIB småföretagarindex dec 104,8 104,7
USA 14:30 KPI dec 0,2%/2,3% 0,3%
CH Handelsbalans dec 38,73b $

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Salmones Camanchaca CL0002409135 Inga tillkännagivanden
Scatec Solar ASA NO0010715139 3
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.