Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 21 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-21 kl. 08:12 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-21 kl. 08:15 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,3% DJI 0,2% NASDAQ 0,3%
705,1 1 821,3 29 348,1 9 388,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Svenska Handelsbanken Minska 91 (90) SEK
SEB AB Minska 86 (84) SEK
Sweco Behåll 360 (310) SEK
Alimak Group Behåll (Köp) 150 (145) SEK
Tomra Systems ASA Behåll (Köp) 300 NOK
SSAB Behåll 32 (28) SEK

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:92,00 SEK
Pris:84,68 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-17 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 13:15.

INFÖR RAPPORT

Konsensus kan ligga för högt för 2020

Även om Ericsson väntas leverera ett blandat resultat för Q4, ser konsensusförväntningarna lite för höga ut för Q4 2019 och 2020. Vi upprepar Behåll och riktkursen 92 SEK, då konsensusförväntningarna kan behöva justeras ned.

Försäljningstillväxt väntas avta i Q4

Vi förväntar oss en försäljning på 66,3 miljarder SEK i Q4, +4% å/å. Nätverksförsäljningen kan växa med +3% LFL i Q4, till följd av svagare kortsiktig efterfrågan i USA, Kina och Latinamerika medan 5G-utrullningar är fortsatt starka i Korea och vissa vunna marknadsandelar i Europa. Den digital tjänsteverksamheten kan minska med 4% LFL i Q4, till följd av att bolaget lämnat olönsamma kontrakt medan Managed Services kan sjunka med 9% LFL till följd av utträde ur icke-strategiska projekt.

Underliggande rörelsemarginal kan minska med 140 punkter q/q

Vi förväntar ett blandat resultat för Q4 och konsensus ser ut att vara lite för optimistiskt. Underliggande bruttomarginal kan minska med 60 punkter q/q till 37,2% i Q4 (40 punkter under marknadens förväntan) till följd av större påverkan från strategiska avtal och negativa mixeffekter. Underliggande rörelsemarginal väntas minska med 140 punkter q/q till 10% för Q4, påverkat av högre rörelsekostnader. Medan nätverksmarginalen väntas minska med 340 punkter q/q till 15%, kan divisionen för digitala tjänster äntligen närma sig breakeven.

Ledningen bör upprepa mål på medellång sikt

Ledningen bör bekräfta de gynnsamma trenderna under de kommande kvartalen och upprepa målet med >10% i underliggande rörelsemarginal för 2020, trots kortsiktig marginalmotvind (upprampning av strategiska avtal, 5G-projekt i Kina och högre 5G-investeringar). Vi förväntar 10,5% i underliggande rörelsemarginal för 2020 och befarar att konsensus är lite för ambitiöst för 2020 med 11,5% i underliggande rörelsemarginal (+180 punkter).

Behåll upprepas

Vi upprepar Behåll och riktkursen 92 SEK. Trots en hygglig värdering (9,2x 2020p EBIT) kan marginalerna lida kortsiktigt och konsensus ligga lite för högt för 2020.

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:212,00 SEK
Pris:189,65 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-21 kl. 09:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 10:45.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – blandad rapport

Sandviks rapport var blandad. De sammantagna siffrorna var i stort sett i linje med förväntningarna medan det var avvikelser i affärsområdena. Resultatet för SMS (Machining Solutions) var sämre än väntat medan SMRT (Mining & Rock Technology) slog förväntningarna. SMS hade en organisk orderingång på -10% och ser svag aktivitet i alla regioner. Marginalen var chockerande 20,3% och berodde på undertäckning av fasta kostnader samt lägre produktionsvolymer för att minska varulagret. SMRT hade en organisk orderingångstillväxt på -7% med en orderingång som föll med 3% exklusive en stor order under förra året. Utrustning såg ett tvåsiffrigt fall medan service växte omkring 5%. Underliggande efterfrågan förblir oförändrad. Rörelseresultatet var 7% bättre än väntat, med en marginal som var 60 punkter bättre än marknadens förväntningar. Marknaden kommer sannolikt fokusera på den sämre marginalen inom SMS, vilket bör leda till en något sämre kursutveckling än index under dagens handel. Vi förväntar att konsensusförväntningarna blir i stort sett oförändrade efter rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 212 SEK.

Outokumpu

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:2,70 EUR
Pris:3,20 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-21 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 09:21.

UPPDATERING

Q4: Omvänd vinstvarning till följd av råmaterialeffekter

Outokumpus omvända vinstvarning för Q4 var i huvudsak relaterad till råmaterial, men det reducerar ändå riskerna. Bolaget förväntar sig nu underliggande EBITDA på cirka 70 MEUR för Q4, jämfört med den tidigare guidningen om samma nivå som Q3. För stunden bedömer vi att utmaningarna väger tyngre än potentialen på kort och medellång sikt, och upprepar därför Minska, men höjer riktkursen till 2,70 EUR (2,20).

Q4 får lyft av råmaterialrelaterade effekter

Outokumpu förväntar sig nu att EBITDA för Q4 uppgår till 70 MEUR, jämfört med den tidigare guidningen om underliggande EBITDA på 45 MEUR. Förbättringen är i huvudsak beroende på positiv påverkan från råmaterial, inklusive förbättrad råmaterialeffektivitet och hedge-effekter.

Fortsatt utmanande marknad

Nivån av importer till EU har förblivit på en hög nivå under Q4, vilket effektivt satt ett tak på prisökningar. Dock, de preliminära tullarna i EU:s antidumpningsutredning till mitten på 2020 kan dämpa pressen från import under första halvåret 2020 och ge viss lättnad. Dock förväntar vi oss att volymerna är säsongsmässigt upp under Q1.

Minska upprepas, riktkurs höjs

Vår Minska-rekommendation och riktkurs på 2,70 EUR (2,20) är baserad på en EV/EBITDA-multipel på 6x, upp från 5,6x för 2020-2021p till följd av minskad risk. Fortsatt begränsat värderingsstöd, kombinerat med relativt hög skuldbörda, förklarar vår negativa inställning.

Epiroc

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:116,00 SEK
Pris:121,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-21 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Ytterligare försenade projekt?

Även om det har varit en liten förändring i underliggande efterfrågan har vi sett kontinuerliga förseningar i utrustningsorder under året och det finns inga indikationer om att Q4 skulle vara annorlunda. Vi förväntar oss en uppgång i gruvinvesteringar 2020-2021 och ser fortsatt goda fundamenta i gruvmarknaderna, men ser också risken för ytterligare förseningar. Med vad som ser ut som en paus i tillväxten för gruvutrustning, och då värderingen är rimlig, upprepar vi Behåll och riktkursen 116 SEK.

Fortsatt dämpade utsikter?

Vi fortsätter att se orderingången skjutas fram i Q3 och Epirocs utsikter i Q3 var mer dämpade än i Q2. Utrustningsorder försvagades i Q3 och det finns inga tecken på förbättringar i Q3. Efterfrågan har inte påverkats och inte heller pipeline, men det tar längre tid att skriva avtal. Vi räknar med -1% organisk tillväxt i kvartalet.

Service bör fortsätta växa

Medan orderingången för utrustning varit dämpad, har orderingången för eftermarknad och service förblivit god. Vi räknar med en organisk tillväxt på 4%, i stort sett i linje med utvecklingen hittills i år. Metallproduktionen fortsätter att växa i stadig takt och Epiroc fortsätter att fokusera på att ge service till en högre andel av den installerade basen.

Långsiktiga fundamenta fortsatt gynnsamma

Vårt basscenario är att vi ser en betydande återhämtning i gruvinvesteringarna under 2020-2022. Ytborrningsutrustning med livslängder på 10-15 år står för cirka hälften av koncernens utrustningsorder och Epiroc har sett en begränsad återhämtning i utbytesefterfrågan hittills. Vår riktkurs är beräknad genom P/E på 20x och EV/EBIT på 14x för resultatet 2022p, som sedan diskonteras till slutet av 2020, och en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 22%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 116 SEK.

Alimak Group

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:142,40 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-21 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 08:15.

UPPDATERING

Q4: Konstruktionsorderingång i fokus

Orderingången har varit svag två kvartal i rad och borde påverka intäkterna under Q4 2019 och Q1 2020. Vi måste se förbättringar i orderingången och ytterligare stabilisering av EBITA-marginalen för industriell utrustning för att förändra våra resultatutsikter för 2020-2021p. Vi ser en begränsad uppsida till vår riktkurs och sänker därför rekommendationen från Köp till Behåll samtidigt som vi höjer riktkursen till 150 SEK (145).

Svagt kvartal väntar Contstruction

Efter två kvartal i följd med svagt orderingång inom Construction är vi försiktiga med affärsområdets intäkter för Q4 2019p och Q1 2020p. Alimak är en nischaktör på byggmarknaden och är beroende av några stora kunder. Vi måste se förbättrad orderingång innan vi höjer våra intäktsestimat inom Construction för 2020p.

Marginalförbättring inom Industrial Equipment

Vi förväntar oss att åtgärder som vidtagits för att förbättra marginalerna inom industriell utrustning kommer att realiseras under Q4 2019p och ytterligare förbättringar under 2020p. Vindenheten har upplevt priskonkurrens från Kina. Som en konsekvens har åtgärder vidtagits för att anpassa kostnaderna bättre till intäkterna. Alimak kommer inte att tävla i priskonkurrensen och ger därför upp tillväxt för att upprätthålla marginalen. Vi förväntar oss en EBITA-marginal på 6,3% under Q4 2019p och ytterligare förbättring till 7,5% under 2020p, samt 8% 2021p. Industriell utrustning står för 50% av försäljningen och är den främsta bidragande faktorn till vinstförbättringen.

Vd:n avgår under 2020

Alimak meddelade nyligen att Tormod Gunleiksrud kommer att avgå som vd under 2020. Trots att Tormod är väl erfaren, särskilt inom ”gamla Alimak”, bedömer vi att en ny vd med starka resultat från M&A-verksamhet kan vara ett uppsving för företaget när det gäller nya förvärv. Alimak har haft problem med båda sina förvärv från 2017 inom vind- och byggunderhållsenheter.

Värdering

Rekommendationen sänks från Köp till Behåll, och vi räknar med att företaget förtydligar sin orderbok inom Construction efter Q4-rapporten. Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering med en WACC på 8,4%, en långsiktig tillväxt på 3% och en långsiktig EBIT-marginal på 15%. Vi gör endast små ändringar i våra estimat inför rapporten och höjer vår riktkurs något till 150 SEK (145), samtidigt som vi sänker rekommendationen från Köp till Behåll.

Tomra Systems ASA

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:280,00 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-21 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 08:15.

UPPDATERING

Några gupp på vägen

Även om Frankrike verkar försena införandet av ett pantsystem och västra Australien sannolikt väljer en annan lösning än Tomra, bedömer vi att marknadsmöjligheterna i stort sett är oförändrade. Dock, aktien har gått mycket starkt och är nära vår riktkurs. Vi nedgraderar till Behåll (Köp) och upprepar riktkursen 300 NOK.

Frankrike skjuter fram beslut till 2023

Regeringen i Frankrike har tryckt på för att inför ett pantsystem, men det verkar svårt att få igenom lagstiftningen i parlamentet och den senaste informationen indikerar att landet kan fortsätta med nuvarande system för stunden och försena beslutet till 2023. Det ger fortfarande två år att implementera ett pantsystem för att uppfylla EU-regleringen att 77% ska samlas in till 2025. Dock, det är negativt att Frankrike verkar senarelägga beslutet till 2023.

Västra Australien väljer bort Tomra

Västra Australien har haft en pågående process för ett insamlingssystem med bedömd uppstart den 2 juni 2020. Det har pågått en upphandlingsprocess där vi bedömer att Tomra deltagit, men vi tror inte att Tomra varit lyckosamma med att säkra betydande leveranser av sin teknologi till koordinatorn för systemimplementationen i västra Australien, vilket är en besvikelse.

Nedgradering till Behåll

Tomras aktie har utvecklats starkt och är nu nära vår riktkurs på 300 NOK. Vår nuvarande riktkurs, baserad på en summa-av-delarna-värdering, diskonterar mycket av potentialen inom EU, och även om vi anser att den potentialen är oförändrad efter förseningen i Frankrike bedömer vi att det är för tidigt att diskontera marknadsmöjligheter utanför EU och behåller därför riktkursen oförändrad. Därför, även om vi inte ändrat vår positiva syn till de stora möjligheterna, ändrar vi rekommendationen till Behåll (Köp), då aktiekursen är nära vår riktkurs.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:32,00 SEK
Pris:32,64 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-21 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-21 kl. 08:15.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Alla ögon på utsikterna

Den kommande Q4-rapporten kommer att tyngas av den svaga stålmarknaden, särskilt i Europa, men också av underhåll, den finska strejken och omstruktureringen av Tibnor. Alla ögon kommer därför att vara på utsikterna. Under 2020 kommer lägre råmaterialpriser och prishöjningar på plåt i USA att ge stöd. Vi upprepar Behåll, men höjer riktkursen till 32 SEK (28).

Q4 EBITDA väntas minska med 85% å/å

Vi prognosticerar att justerad EBITDA för Q4 uppgår till 295 MSEK, ned med 85% från 1 971 MSEK i Q4 2018. Kvartalet kommer inte bara att tyngas av guidade underhållskostnader omkring 835 MSEK, strejken i Finland väntas påverka med 250 MSEK och som tillägg har vi adderat 50 MSEK i omstruktureringskostnader för Tibnor. Vi förväntar oss att leveranserna minskar med 3% å/å till 1 580 kton och ned med 2% q/q.

Trots svaga marknader förväntas utdelning hållas uppe

Trots de svaga europeiska stålmarknaderna förväntar vi oss att utdelningen hålls uppe. Vi prognosticerar en utdelning på 1,25 SEK (1,50) per aktie och över målet på 30-50% av nettovinsten. Utdelningen skulle motsvara cirka 80% av nettovinsten och signalera en tro på kassagenereringen framöver.

Råmaterial och USA bör ge stöd i Q1

De höga priserna på järnpellets som gick från att handlas kring 30-40 USD per ton, steg till över 40 USD/ton under 2017, över 50 USD/ton 2018 och nära 70 USD/ton första halvåret 2019 har nu fallit till 30 USD/ton. Lägre stålpriser och den planerade uppstarten av Samarcos verksamheter i Brasilien under 2020 är de huvudsakliga anledningarna. Detta, i kombination med högre plåtpriser i USA, bör ge stöd till utsikterna för Q1. Vårt EBITDA för 2019p är ned med 6% efter att ha adderat kostnader för strejken i Finland, men de lägre råmaterialpriserna ger stöd för 2020-2021p.

Hälsosamt fritt kassaflöde

Vi baserar vår riktkurs på 32 SEK (28) på en kombination av 2020-2021p EV/EBITDA på 5x och EV/EC på 31-36 SEK. Vår kassaflödesvärdering ger ett värde på 50 SEK per aktie. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 32 SEK (28).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 705,1 0,0% 1,9% 3,6%
OMXS30 1 821,3 -0,3% 1,7% 2,8%
OMXH25 4 396,5 0,7% 2,6% 4,1%
OMXC20 1 180,7 0,2% 3,5% 4,0%
OSEBX 946,2 0,0% 0,6% 1,6%
OMXBB 1 032,0 0,6% 1,2% 3,9%
Dow Jones 29 348,1 0,2% 1,8% 2,8%
S&P500 3 329,6 0,4% 2,0% 3,1%
Nasdaq C 9 388,9 0,3% 2,3% 4,6%
SX5E 3 799,0 -0,2% 0,5% 1,4%
DAX 13 548,9 0,2% 0,7% 2,3%
CAC40 6 078,5 -0,4% 0,7% 1,7%
RTS 1 646,6 0,5% 1,7% 6,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,9 0,4% -0,2% -1,7%
Guld 1 557,6 0,2% 0,3% 2,8%
Silver 18,1 0,3% 0,8% 0,1%
Aluminium 1 796,0 0,1% 1,4% -0,2%
Bly 1 977,0 -2,5% 2,9% 2,8%
Koppar 6 276,5 -0,4% 1,9% 2,0%
Nickel 13 840,0 -3,1% -1,5% -1,1%
Zink 2 434,0 -0,2% 2,2% 6,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,20 -0,30 -1,50 4,90
Sverige, 10 år 0,14 1,30 -1,40 -0,70
Norge, 10 år 1,41 0,20 -1,30 -13,50
Tyskland, 10 år -0,21 1,50 2,40 -1,80
GB, 10 år 0,66 -0,30 -11,60 -16,00
USA, 10 år 1,83 2,81 0,98 -8,46
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 -0,1% 0,0% 0,4%
USD / SEK 9,52 0,1% 0,5% 1,7%
GBP / SEK 12,37 -0,2% 0,6% -0,2%
NOK / SEK 1,07 -0,2% 0,1% 0,1%
DKK / SEK 1,41 0,0% 0,0% 0,4%
CAD / SEK 7,29 0,1% 0,4% 1,0%
CHF / SEK 9,82 -0,1% 0,6% 1,6%
JPY / SEK 0,09 0,1% 0,3% 0,3%
EUR / USD 1,11 -0,1% -0,5% -1,3%
USD / JPY 110,16 0,0% 0,2% 1,4%
EUR / GBP 0,85 0,1% -0,6% 0,6%
AUD / USD 0,69 -0,2% -0,6% -2,3%
USD / CAD 1,31 0,0% 0,0% 0,7%
GBP / USD 1,30 -0,3% 0,2% -1,9%
USD / NOK 8,93 0,2% 0,3% 1,6%
EUR / NOK 9,90 0,1% -0,1% 0,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börsen stängd igår (20/1-20).

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen höll sig under fredagens rekordnivå under större delen av måndagen. Verkstad och telekom syntes i toppskikten, medan Hexagon gick i motsatt riktning.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ner 0,3 procent till 1.821. Att USA-börserna höll helgstängt för firandet av Martin Luther King-dagen satte sin prägel på handeln, och aktier för måttliga 13,4 miljarder kronor omsattes. På kontinenten var DAX upp 0,2 procent i Frankfurt medan CAC40 i Paris var ned 0,5 procent.

Högst upp bland storbolagen steg Tele2 1,6 procent. Även sektorkollegan Telia var upp 0,9 procent. Tillsammans med teleoperatörerna gick även ståltillverkaren SSAB starkt och aktien steg 1,4 procent, bland annat med stöd av en omvänd vinstvarning från den finländska branschkollegan Outokumpu, som steg närmare 14 procent på Helsingforsbörsen.

Sandvik, som är det första stora svenska bolaget att släppa rapport för det fjärde kvartalet på tisdagen före börsöppning, steg 0,9 procent. Deutsche Bank har återupptagit bevakning av Sandvik med köprekommendation.

I motsatt riktning gick Hexagon som var ner 1,9 procent. Deutsche Bank sänkte på måndagen sin rekommendation till behåll (köp).

Nedåt var det även för Astra Zeneca och Autoliv som förlorade 1,1 respektive 1,2 procent.

Gruvprospekteringsbolaget Josemaria Resources, som har stigit de föregående två handelsdagarna, fortsatte upp 16 procent på måndagen. Därmed summerar de senaste tre dagarnas uppgång till 27,6 procent.

Oljepriserna steg på måndagsmorgonen på oro kring oljeproduktionen i Libyen och Irak. Det gynnade flera utav oljebolagen på börsen där International Petroleum Corporation (IPC) steg 1,8 procent. Bolaget meddelade även förvärv av tillgångar i Kanada i form av Granite Oil Corporation för 59 miljoner dollar. IPC:s största ägare Lundin Petroleum var upp 1,6 procent för dagen.

Gamingbolaget Stillfront avancerade 5 procent efter att Dagens Industri under Veckans Aktie rekommenderat köp innan bolagets nya finansiella mål har prisats in i kursen.

Kindred, som rasade i samband med förra veckans vinstvarning, stärktes 2,7 procent på måndagen. Börsveckan rekommenderar i veckans nummer fortsatt köp för bettingbolaget.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sandvik Köp 212 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 11:00 ZEW-index jan 15,0/na -19,9/10,7
KR Export och import 20-dagar jan -2,0%/-0,5%
BOJ: räntebesked
08:00 Swedbank: konjunkturprognos

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 1
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Alimak Group SE0007158910 Inga tillkännagivanden
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.