logo
Dagens analyser - måndagen den 27 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-27 kl. 08:26 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-27 kl. 08:29 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,0% OMXS30 1,0% DJI -0,6% NASDAQ -0,9%
700,5 1 812,8 28 989,7 9 314,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Haldex Köp 60 (63) SEK
Skanska Köp 255 (240) SEK

Arise

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:38,00 SEK
Pris:33,30 SEK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-27 kl. 14:44.

UPPDATERING

Fortfarande katalysatorer framöver

Arise har stigit med 130% sedan vi inledde bevakning i mitten på 2018, men det finns fortfarande kapitel att skriva i den här aktiestoryn: 1) försäljningen av 200 MW under 2020; 2) refinansiering av företagsobligationen; 3) utdelningsmeddelandet för 2021. När vi jämför värdet på utvecklingsverksamheten med konkurrenten Eolus, ser vi en betydande uppsida till vår värdering på 500 MSEK och höjer riktkursen till 38 SEK (30). Arise är väl positionerat för att dra fördel från år av stark tillväxt inom nordisk vindkraft, och med hänsyn till det ESG-premium som åsätts andra förnybara aktier dessa dagar, är Arise ett av få bolag som är prissatt väl under rimligt värde. Vi upprepar Köp.

Fortfarande möjligt att få ESG-exponering under rimligt värt

Under 2019 såg vi betydande ESG-premium på förnybara aktier. Arise handlas dock fortfarande under rimligt värde. Trots volatila kraftpriser, ser vi värderingsstöd från transaktioner på vindtillgångar på 1,1 miljard SEK. När vi adderar 1 miljard SEK i värdering för utvecklingsverksamheten når vi ett värde på 38 SEK per aktie. Vi fortsätter att bedöma att Arise har kapacitet att dela ut 3 SEK per aktie för 2021, vilket medför en direktavkastning på 8% för den nya riktkursen. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 38 SEK (30).

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:260,00 SEK
Pris:235,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Reseach, Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-27 kl. 13:24.

UPPDATERING

Byggstarter i projektportföljen blir viktiga triggers i år

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 260 SEK (250) efter Q4-rapporten, där positiv nettouthyrning och positiva kommentarer kring 2021 var betryggande för oss. Även om det var väntat är Castellums historik med 22 år av utdelningstillväxt svårslagen och vi förväntar oss att bolaget fortsätter på den inslagna banan även 2020-2021p. I likhet med konkurrenterna inkluderar vi bara åtagna investeringar i våra prognoser, men med antagande om inga regulatoriska förseningar ser vi att risken i våra investeringsestimat tydligt ligger på uppsidan för 2020-2021p.

Utvecklingsportfölj kan växa väsentligt över 2021p

Då nettouthyrningen var en besvikelse i Q3 är vi tillfreds med att se den positiva siffran för Q4 (14 MSEK). Mer viktigt är dock att utsikten för 2020 är stark då nettouthyrningen väntas gynnas av nya projektstarter (vårt estimat 150 MSEK). Åtagna investeringar uppgick till 1,1 miljarder SEK vid utgången av Q4, men nya utvecklingsprojekt på upp till 10 miljarder SEK kan startas 2020-2021p, gör Castellums tillväxtprofil betydligt mer attraktiv.

Köp, höjd riktkurs

Vi gör begränsade ändringar i våra estimat för 2020-2021p för kassaflöde och substansvärde. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 260 SEK (250) för att fånga projektstarter och ytterligare sänkta avkastningskrav.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:95,65 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Reseach, Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-27 kl. 10:38.

UPPDATERING

Starkt momentum i orderingången

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 110 SEK (100) inför Q4-rapporten den 6 februari. Den förannonserade orderingången pekar mot en stark uppgång q/q och Peab bör gynnas av den gradvis starkare svenska bostadsmarknaden. Vi höjer VPA med 6% för 2019p, men lämnar 2020-2021p oförändrade.

Strukturellt starkare

Vi bedömer att Peabs rörelsemarginalåterhämtning under de senaste åren från låga 1,4% 2013 till 4,9% Q3 2019 (rullande tolv månader) är ”strukturell”, även om byggverksamhet alltid bär en högre inneboende risk. Striktare krav vid orderintag, bedömningar av tillgängliga resurser och ”tillbaka till rötterna”-strategin har alla bidragit. Enligt oss är en nyckel till den starkare än förväntade rörelsemarginalen framöver är den allt mer betydande divisionen för kommersiella fastigheter, både från kapitalvinster och återkommande intäkter. Orderingången föll med 4% q/q (-9% å/å), men den starka förannonserade orderingången i Q4 tyder på en stark uppgång q/q.

Inför Q4

Våra förväntningar inkluderar en orderingång på 12 miljarder SEK (15% å/å), försäljning på 15,7 miljarder SEK (+6%), rörelseresultat på 839 MSEK (-3%) och utdelning per aktie på 4,5 SEK (+7%). Vi ligger ungefär 2% över konsensus i våra förväntningar för utdelning per aktie och konsensus.

Köp, riktkurs 110 SEK (100)

Vi höjer VPA med 6% för 2019p och höjer riktkursen till 110 SEK (100) och upprepar Köp. Vår riktkurs är baserad på en summa-av-delarna-värdering, historiska och konkurrentmultiplar.

Ericsson

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:79,70 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 08:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-27 kl. 09:26.

UPPDATERING

Uppgradering till Köp

Vi uppgraderar aktien till Köp och höjer riktkursen till 95 SEK (92), då Ericsson, trots kortsiktig motvind, ser ut att vara på god väg att växa med 4-5% i jämförbar försäljning över 2020-2022p, med underliggande rörelsemarginal >10% och stark kassaflödesgenerering.

På väg mot 4-5% organisk tillväxt 2020-2022p

Trots kortsiktig motvind bör nätverksmarknaden förbli solid under 2020p med: 1) fortsatt gynnsamma underliggande trender i USA tack var accelererad övergång till 5G och fortsatt stark datatrafiktillväxt; 2) starka tillväxtutsikter i Asien; 3) initiala 5G-utrullningar i Europa, där Ericsson tar marknadsandelar. Vi förväntar fortfarande 5% organisk tillväxt 2020p (tack vare ökade marknadsandelar i Kina och Europa), 4% 2021p och 4,5% 2022p.

Fortsatt sikte på 10,5% i underliggande rörelsemarginal för 2020p

Ericsson bör påverkas av ett par motvindar på kort sikt, inklusive: 1) accelererade investeringar i digitalisering, regelefterlevnad och säkerhet; 2) konsolideringen av Kathrein som tillför en ledande antennportfölj, men som väntas göra förlust 2020; 3) upprampningen av strategiska avtal och 5G-projekt i Kina de kommande månaderna. Trots högre rörelsekostnader 2020 (+4%) är Ericsson på god väg att nå målet med >10% i underliggande rörelsemarginal för 2020 tack vare solid operationell hävstång, en växande påverkan från effektivitetsvinster, en gradvis turnaround i Kathrein och den digitala tjänsteverksamheten. Efter 2020 bedömer vi fortfarande att rörelsemarginalen kan växa mot 13% för 2022p. Ericsson bör fortsätta generera starka kassaflöden 2020-2022 tack var högre rörelseresultat, en viss minskning i investeringstakt och god kontroll av rörelsekapitalet. Avkastningen från det fria kassaflödet kan gradvis växa mot 8% för 2022p.

Köp och höjd riktkurs

Vi höjer VPA med cirka 1-2% för 2020-2022p och höjer riktkursen till 95 SEK (92). Vi uppgraderar till Köp (Behåll) då aktien fallit med 20% sedan den nyliga toppen i maj, och då utsikterna förblir positiva för de kommande åren.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:50,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-27 kl. 08:29.

UPPDATERING

Svag avslutning väntas

Haldex väntas presentera en ganska svag rapport den 13 februari. Avmattningen inom tunga fordon och släp väntas ge avtryck, men eftermarknaden på nästan 50% väntas stabilisera. Långsiktigt är ordern från Mercedes/Unimog och beslutet från en annan ledande lastbilsproducent att fortsätta använda Haldex bromssystem är goda nyheter. Vi sänker våra prognoser något till följd av den förväntade nedgången i lastbilsproduktionen. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 60 SEK (63). Aktien har underpresterat och vi ser ett attraktivt köptillfälle vid nuvarande nivåer.

Inför Q4

Utsikterna för Q4 indikerade något lägre försäljning och svagare rörelsemarginal. Efterfrågan inom NAFTA under 2019 har gynnats av orderboken, även om Q4-produktionen minskat väsentligt. Under 2020 väntas nedgången i produktion i ISA ha en negativ påverkan, särskilt under inledningen av året. Rörelseresultatet för Q4, exklusive engångseffekter, förväntas uppgå till 42 MSEK (38). Utöver det tillkommer kostnader för att göra produktionsstrukturen mer effektiv. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 60 SEK (63). Riktkursen är baserad på en kombination av jämförelsemultiplar och en kassaflödesvärdering.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:255,00 SEK
Pris:226,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research, Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-27 kl. 08:29.

UPPDATERING

Inleder 2020 på stadig grund

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 255 SEK (240), inför Q4-rapporten den 7 februari. Q4 bör utgöra det tredje kvartalet i följd med förbättrad EBIT-tillväxt å/å, vilket adderar förtroende till att Skanskas pågående marginalåterhämtning är intakt. Vi höjer 2019p VPA med 3% medan 2020-2021p VPA lämnas oförändrade för stunden, även om den risk vi ser ligger på uppsidan och särskilt inom den kommersiella fastighetsdivisionen.

Stark orderingång trots försiktiga marknadsutsikter

Skanska marknadsutsikter var försiktiga i Q3. Dock noterar vi att kommunicerad orderingång har varit stark trots bolagets tydliga budskap att fokus ligger på marginaler. I tillägg indikerar nyhetsflödet från den kommersiella fastighetsdivisionen att avslutningen på 2019 varit starkt och att inledningen av 2020 varit uppmuntrande, särskilt i Sverige. Vi bedömer att Skanska gynnas genom 2020.

Inför Q4

Våra förväntningar inkluderar en orderingång på 50 miljarder SEK (+2% å/å, trots tuffa jämförelsetal), försäljning på 49,2 miljarder SEK (-1%), rörelseresultat på 2 639 MSEK (+11%) och 6,25 SEK i utdelning per aktie (+4%)

Höjd riktkurs

Vi höjer VPA för 2019p med 3% och höjer riktkursen till 255 SEK (240), baserat på en summa-av-delarn, historiska och jämförelsemultiplar. Vi upprepar Köp

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 700,5 1,0% -0,6% 2,9%
OMXS30 1 812,8 1,0% -0,7% 2,3%
OMXH25 4 344,3 0,5% -0,5% 2,9%
OMXC20 1 193,6 0,8% 1,3% 5,1%
OSEBX 940,0 1,0% -0,7% 0,9%
OMXBB 1 035,9 0,4% 1,0% 4,3%
Dow Jones 28 989,7 -0,6% -1,2% 1,6%
S&P500 3 295,5 -0,9% -1,0% 2,0%
Nasdaq C 9 314,9 -0,9% -0,8% 3,8%
SX5E 3 779,2 1,1% -0,8% 0,9%
DAX 13 576,7 1,4% 0,4% 2,5%
CAC40 6 024,3 0,9% -1,3% 0,8%
RTS 1 599,8 0,2% -2,3% 3,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,7 -2,2% -6,4% -8,0%
Guld 1 564,3 0,1% 0,4% 3,3%
Silver 17,8 1,3% -1,3% -1,2%
Aluminium 1 775,5 -0,3% -1,1% -1,4%
Bly 1 960,0 -1,5% -0,9% 1,9%
Koppar 5 968,0 -1,4% -4,9% -3,1%
Nickel 12 990,0 -2,3% -6,1% -7,2%
Zink 2 354,5 -1,3% -3,3% 2,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,19 -0,20 -0,40 4,50
Sverige, 10 år 0,06 -1,40 -8,10 -8,80
Norge, 10 år 1,35 -3,00 -6,00 -19,50
Tyskland, 10 år -0,33 -3,10 -12,50 -14,30
GB, 10 år 0,58 -3,70 -7,90 -23,90
USA, 10 år 1,68 -5,90 -15,76 -24,22
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 0,0% 0,0% 0,4%
USD / SEK 9,57 0,2% 0,6% 2,2%
GBP / SEK 12,50 -0,2% 0,9% 0,8%
NOK / SEK 1,06 0,0% -0,9% -0,7%
DKK / SEK 1,41 0,0% -0,1% 0,4%
CAD / SEK 7,28 0,3% 0,0% 0,9%
CHF / SEK 9,86 0,1% 0,3% 2,0%
JPY / SEK 0,09 0,2% 1,3% 1,5%
EUR / USD 1,10 -0,2% -0,6% -1,8%
USD / JPY 109,44 0,1% -0,7% 0,7%
EUR / GBP 0,84 0,2% -0,9% -0,4%
AUD / USD 0,68 -0,3% -0,7% -2,9%
USD / CAD 1,31 0,0% 0,6% 1,3%
GBP / USD 1,31 -0,4% 0,3% -1,4%
USD / NOK 9,04 0,2% 1,5% 2,9%
EUR / NOK 9,97 0,1% 0,9% 1,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna tappade på fredagen efter att ny oro kring coronaviruset tagit fokus från starka bolagsrapporter.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex tappat 0,6 procent till 28.990. Det bredare S&P 500-indexet backade 0,9 procent till 3.295. Nasdaqs kompositindex var ned 0,9 procent till 9.314.

Världshälsoorganisationen WHO kallade på torsdagen utbrottet av coronaviruset för ett "nödläge i Kina". WHO valde dock att inte klassa händelserna som ett globalt nödläge, vilket inledningsvis lugnade marknaden. Rapporter på fredagseftermiddagen om ett andra och tredje bekräftat fall i USA satte dock ny press på börsen.

Boeing-aktien steg 1,7 procent på fredagen efter rapporter om att amerikanska luftfartsmyndigheten FAA:s chef Stephen Dickson sagt att ett godkännande av olycksmodellen 737 Max kan komma före mitten av året om framstegen från Boeings sida fortsätter. Tidigare under fredagen hade aktien varit ned lika mycket efter rapporter om att bolaget kan minska produktionstakten av flygplanet 787 Dreamliner.

Chiptillverkaren Intel levererade en rapport för fjärde kvartalet som kom in klart bättre än väntat. Bolaget gav också en helårsprognos som överträffade analytikernas förväntningar. Flera analytiker höjde sina riktkurser för aktien och enligt Bloomberg News ligger snittet nu på 66 dollar jämfört med 59 dollar för en vecka sedan. Aktien rusade 8,1 procent.

Även Broadcom steg med 1,4 procent efter att ha tecknat ett avtal med Apple om leverans av trådlösa komponenter. Avtalet värderas till cirka 15 miljarder dollar, eller 143 miljarder kronor. Apple svarar för närvarande för omkring 20 procent av Broadcoms årliga intäkter.

Kortföretaget American Express steg 2,8 procent efter att bolaget rapporterade resultat och intäkter som var något högre än väntat. Enligt bolaget drevs tillväxten såväl av högre kortavgifter som av ökat handlande av kunderna.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 5 punkter till 1,69 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Tendensen var optimistisk på fredagens Stockholmsbörs, som stärktes efter en dag där Ericsson var ett av de få bolag som bidrog med negativa nyheter. I det internationella flödet var rapporteringen kring coronaviruset, som fått fäste i Kina och dämpat stämningen under veckan, något mindre negativ än tidigare.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 1,0 procent till 1.813. Under dagen omsattes aktier för 19,2 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

På fredagen framkom att Världshälsoorganisationen WHO har valt att inte signalera nödläge kring coronaviruset, vilket togs emot positivt av marknaderna.

I Stockholm var Ericsson och Autoliv de enda bolagen på minus i OMXS30. Ericsson stängde ned 5,8 procent efter en öppning där aktien initialt tappade hela 10 procent.

Enligt Ericssons vd Börje Ekholm är bolaget på "god väg" att nå sina mål för 2020, däribland en rörelsemarginal på över 10 procent. Samtidigt varnades för bland annat högre rörelsekostnader. Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor för det fjärde kvartalet, medan snittet av 19 analytikers prognoser låg på 7,5 miljarder kronor. I det justerade rörelseresultatet ingick en återföring om 0,7 miljarder kronor relaterad till Ericssons tidigare meddelade förlikning i USA - i konsensus hade dock bara vissa analytiker räknat med en återföring.

I toppen av storbolagsindex hamnade till slut Assa Abloy som steg 2,8 procent, följt av Hexagon som var upp 2,7 procent efter en höjd riktkurs från Goldman Sachs. Bland övriga bolag med betydande uppgångar fanns industritungviktare som Assa Abloy, Sandvik, ABB och SKF.

Flera bolag redovisade sina resultat på fredagsmorgonen. Efter en inledande nedgång vände Castellum och steg 3,8 procent, sedan fastighetsbolaget redovisat ett förvaltningsresultat på 766 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Infronts snittestimat låg på 802 miljoner.

Kabe backade 3,2 procent efter att ha vinstvarnat för det fjärde kvartalet, med hänvisning till en svagare marknad för husbilar. Bolaget bedömer att kvartalets omsättning blir cirka 450 miljoner kronor, att jämföra med 702 miljoner motsvarande kvartal året före. Resultatet efter finansnetto väntas bli cirka 11 miljoner kronor, jämfört med 42 miljoner året före.

Forskningsbolaget Lipidor var en av dagens stora vinnare med ett kurslyft på hela 42 procent. Bolaget rapporterade om positiva resultat i en fas 3-studie med AKP01 (kalcipotriolspray) vid behandling av mild till måttlig psoriasis. Utvärdering av sekundära behandlingsmål samt en mer detaljerad analys av studieresultaten väntar närmast.

Ett par andra vinnare var bränslecellsutvecklaren Powercell, som lyfte 6,6 procent, och livekasinobolaget Evolution Gaming som avancerade 2,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 10:00 IFO-index jan
SE 10:45 AF: veckostatistik
USA 16:00 Försäljning nya hem dec
USA 16:30 Dallas Fed index jan

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Arise SE0002095604 3
Castellum SE0000379190 3
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.