Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 28 januari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-01-28 kl. 08:11 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-01-28 kl. 08:14 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -2,1% OMXS30 -2,3% DJI -1,6% NASDAQ -1,9%
685,5 1 771,5 28 535,8 9 139,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Arise Köp 38 (30) SEK
Castellum Köp 260 (250) SEK
Peab Köp 110 (100) SEK
Ericsson Köp (Behåll) 95 (92) SEK

Fortum

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:20,00 EUR
Pris:22,94 EUR
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Chefsanalytiker, Head of Utilities/Renewable Energy
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 14:47.

UPPDATERING

Höjd riktkurs efter nya antaganden

Vår värdering förblir lägre än den nuvarande aktiekursen och vi ser inget stöd från högre kraftpriser (varken i Norden eller Centraleuropa) eller från förvärvet av Uniper. Det senare blir inte bara dyrare, utan sätter också frågetecken kring Fortums strategiska inriktning och sammantagna klassificering när det gäller klimatpåverkansjämförelser. Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 20 EUR (16), i linje med vår värderingsmodell.

Nya antaganden

Våra nya antaganden är: WACC ned till 3% (4,8%); konsoliderad EBIT som fortsätter utförslöpan inom segmentet för konsumentlösningar vilket fortsätter från detta decennium till nästa, avkastning på rörelsenivå på nettoinvesteringar som ligger 100% över vårt nya WACC.

Värdering

Vi värderar livslängden på tillgångarna och vår värdering ger inte en riktkurs som är högre än 20 EUR. Varken centraleuropeiska eller nordiska elpriser motiverar ett högre värde och inte heller förvärvet av Uniper. Vi ser ingen förbättring i prismiljön i år och anser att förvärvet av Uniper inte är positivt. Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 20 EUR (16).

Byggmax

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:32,00 SEK
Pris:28,60 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28 kl. 08:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 13:37.

EFTER RAPPORT

Resultat i linje trots svag jämförbar försäljning

Byggmax rapporterade en EBITA-förlust för Q4 på 6 MSEK, jämfört med konsensus förväntan på en förlust om 8 MSEK. Jämförbar (LFL) försäljning var svagare än väntat med -8,7% (konsensus -5%). Den negativa intäktsutvecklingen uppvägdes delvis av högre bruttomarginal på 33,3% (31,3% förra året), medan rörelsekostnaderna var mer eller mindre i linje. Vi förväntar oss att aktien underpresterar mot marknaden i dag, till följd av den svaga jämförbara försäljningsutvecklingen. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 32 SEK.

Svag jämförbar försäljning

Den negativa tvååriga utvecklingen i jämförbar försäljning accelererade till -6% i Q4, från -4% i Q3 och -2% i Q2. Skånska visade en ökning med 1,9% LFL, medan den negativa avvikelsen främst var driven av -10,3% LFL i Byggmax. Enligt ledningen berodde den negativa försäljningen till stor del på den tidiga ankomsten av höstsäsongen (marknaden förväntas ha minskat med 5-8%). Rörelsemarginalen förbättrades med 50 punkter 2019 jämfört med 2018 samtidigt som utvecklingen var positiv för Skånska Byggvaror. Med det sagt sjönk jämförbar försäljning med 2,3%, trots enkla jämförelsesiffror. Ledningen ser dock tecken på förbättring i marknaden och förväntar sig att 2020 blir ett mer positivt år.

Värdering

Vår riktkurs på 32 SEK motsvarar en avkastning på det fria kassaflödet på 6% för 2019-2021 och 14x EV/EBITA för 2020p. Vi har rekommendationen Behåll.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:289,00 SEK
Pris:377,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28 kl. 12:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 12:58.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – lite svagt

Q4-resultatet var något sämre än väntat, med organisk orderingångs- och försäljningstillväxt på 1% (orderingången växte med 6% i Q3). Rörelsemarginalen uppgick till 21,6% (21,9%) vilket medförde att rörelseresultatet var 2% sämre än förväntat. Det har förekommit vissa spekulationer om en extrautdelning, men det blev bara en ordinarie utdelning på 7 SEK per aktie, i linje med förväntan. Utsikterna upprepades ”något lägre efterfrågan kommande kvartal”. Den svagare än väntade organiska orderingångstillväxten berodde i huvudsak på att Kompressorteknik och Vakuumteknik var något sämre än väntat, medan Industriteknik var betydlige sämre (-11% mot förväntade -3%). Marginalförsämringen berodde på att Vakuumteknik var 50 punkter sämre än väntat och Industriteknik 180 punkter sämre. Vi förväntar oss att konsensus förblir i stort sett oförändrat efter rapporten, men anser att det är rimligt att aktien är svag då den varit mycket stark under lång tid. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 289 SEK.

Electrolux

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:229,90 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28 kl. 08:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 09:44.

UPPDATERING

Utläsning från stark Whirlpool-rapport

Den amerikanska konkurrenten Whirlpool rapporterade ett starkt Q4-resultat och slog konsensusförväntningarna för VPA och guidningen för 2020p VPA är i linje med konsensus. Guidningen för pris/mix och råmaterial är positiv och indikerar en potentiell uppsida i våra antaganden för Electrolux. Electrolux rapporterar Q4 den 31 januari. Vi upprepar Behåll och riktkursen 270 SEK.

Starkt resultat, med rekordhög nordamerikansk marginal

Whirlpool slog konsensusförväntningarna för underliggande VPA med 15%. Marginalen i Nordamerika steg till rekordhöga 13,3%, medan Europa hade en svagare utveckling. Det är tydligt att Whirlpool utvecklas dramatiskt mycket bättre än Electrolux i Nordamerika och är på väg ikapp i Europa.

Positiv guidning

Whirlpool ger en guidning om positiv organisk tillväxt på 3% för 2020 och en marginal på 7,5%, +60 punkter å/å. Pris/mix-effekter fortsätter att vara positiva. Whirlpools VPA-guidning för 2020 är 16-17 USD per aktie, jämfört med 16,34 USD från konsensus.

Q4 på fredag

Electrolux presenterar Q4 på fredag. Vi förväntar svaga siffor och huvudfokus kommer att vara på detaljer kring Professional. Vi upprepar Behåll och riktkursen 270 SEK.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:32,00 SEK
Pris:30,09 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28 kl. 08:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 09:12.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – svagt Q4, men starkt kassaflöde och högre än väntad utdelning

Q4-resultatet var svagare än förväntat inom Specialstål och Americas, då lägre leveranser slog mot särskilt Specialstål. Volymerna förväntas öka i Q1, men priserna förväntas gå ned något inom Specialstål och Europa. Kassaflödet var starkt med 1,3 miljarder SEK och ett mycket gott tecken är att utdelningen på 1,50 SEK upprepades. Vi förväntar oss en neutral kursreaktion, där stark utdelning och kassaflöde kompenserar för svagare Q4-resultat. Vi upprepar Behåll och riktkursen 32 SEK.

Q4

EBITDA för Q4 var en förlust på -127 MSEK och sämre än Infront konsensus på 172 MSEK. Den huvudsakliga avvikelsen Specialstål med EBITDA för Q4 på 28 MSEK (marknadsförväntan på 184 MSEK) och Americas med en EBITDA-förlust på -1 MSEK (förväntan på +128 MSEK). SSAB Europa var ungefär lika dåligt som förväntat med en förlust på 128 MSEK. Den föreslagna utdelningen med 1,50 SEK per aktie var något över marknadens förväntan på 1,19 SEK och kassaflödet var starkt.

Utsikter Q1

Volymerna q/q för Q1 2020 förväntas öka till följd av lageruppbyggnad och något högre efterfrågan från låga nivåer. Priserna för SSAB Americas förväntas vara mer eller mindre oförändrade q/q. Priserna för SSAB Europa och SSAB Specialstål förväntas vara något lägre q/q i Q1 2020. Vi upprepar Behåll och riktkursen 32 SEK.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:28,41 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 08:14.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Fokus på Tyskland och Storbritannien

När LeoVegas rapporterar Q4 den 14 februari kommer fokus att vara på utvecklingen i Tyskland efter borttagandet av PayPal som betalningsalternativ och i Storbritannien där bolaget har utvecklats svagt och nyligen stängde ned casinomärket Royal Panda. Vi har sänkt våra estimat något inför rapporten men behåller riktkursen oförändrad på 58 SEK.

Tyskland och Storbritannien påverkar negativt

Vi förväntar oss att LeoVegas rapporterar intäkter på 86 MEUR för Q4 2019, vilket är något ned från 88 MEUR i Q3 2019. Bolaget meddelade en svag start på Q4, i samband med Q3-rapporten, till följd av att Tyskland tagit bort PayPal som betalningsalternativ. Därtill är den brittiska marknaden fortsatt tuff för bolaget som nyligen stängde ned Royal Panda. Dock, andra varumärken riktade mot Storbritannien utvecklas bättre och det indikerar att den negativa påverkan från Storbritannien avtar.

Norden utvecklas väl

Vi förväntar oss att den positiva utvecklingen i Norden fortsätter. Intäktsdata från skattemyndigheten indikerar fortsatt tillväxt q/q för LeoVegas i Sverige. Resten av Europa, vid sidan av Tyskland och Storbritannien, förväntas också växa med den nyliga lanseringen i Spanien och positiv trend i Italien. Därtill väntas också resten av världen växa med de nyliga lanseringarna i Brasilien och Japan.

Oförändrad riktkurs

Sammantaget sänker vi våra estimat något (1% för 2019-2021p EBIT) men behåller riktkursen på 58 SEK oförändrad. Vi fortsätter att se en betydande uppsida där vi förväntar oss att värderingen normaliseras då tillväxten gradvis förbättras efter den svaga utvecklingen 2018-2019. Aktien handlas för närvarande till 6x EV/EBIT för 2020-2021p, vilket är lågt jämfört med det historiska sektorsnittet på cirka 10x EV/EBIT. Vi upprepar Köp.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:159,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 08:14.

INFÖR RAPPORT

Behöver fortfarande bevisa sig

Vi upprepar Behåll och riktkursen 165 SEK inför Q4-resultatet den 30 januari. Vi förväntar oss att EBIT förbättras q/q och å/å, delvis beroende på gynnsamma jämförelsetal. NCC:s lönsamhet är gradvis på väg tillbaka, även om vi befarar att omstruktureringen kommer att ta längre tid än förväntat och att marginalmålen är utom räckhåll genom 2021p. På den positiva sidan kan en snabbare än väntad turnaround leda till att vi är alltför försiktiga inför aktien. Våra VPA-estimat för 2019-2021 är i stort sett oförändrade, medan vi förväntar oss att utdelningen per aktie höjs till 5 SEK (4) för att återspegla högre VPA och justerad nettoskuld/EBITDA under det maximala målet.

Inför Q4

Våra förväntningar inkluderar orderingång på 14,5 miljarder SEK, försäljning på 19,5 miljarder SEK, EBIT på 736 MSEK och utdelning per aktie på 5 SEK. Jämfört med Infront konsensus ligger vi 6% under för Q4.

Behåll, riktkurs 165

Vi upprepar Behåll och riktkursen 165 SEK, vilken är baserad på en kombination av en summa-av-delarna, historiska och jämförelsemultiplar.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 SEK
Pris:310,70 SEK
Analytiker:Karel Zoete
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-01-28 kl. 08:14.

UPPDATERING

Stark vinsttillväxt väntas fortsätta

Vi förväntar oss att Essity har den bästa EBITA-tillväxten inom sektorn under första halvåret 2020. Med massakostnadsprognoser som är ned med nästan 30% å/å i Q1 och 17% i Q2 ,och då Essity drar fördel av ytterligare kostnadsbesparingar bedömer vi att bolaget är redo för ännu ett år av stark vinsttillväxt. Vi höjer våra EBITA-prognoser för 2020 med 3% och upprepar Köp.

Budskap om prissänkning inte dåligt

Mycket av den initiala negativa kursreaktionen i samband med Q4-rapporten berodde på budskapet om prissänkningar i Europa under 2020. Med väsentligt lägre råmaterialkostnader under första halvåret 2020 och stabila eller högre priser i Asien och Latinamerika bedömer vi att vårt investment case är intakt baserat på marginalförbättringar och vinsttillväxt under 2020.

Attraktivt investment case

Vi förväntar att Essity visar en vinsttillväxt som är bäst inom sektorn. Mot bakgrund av det ser vi en attraktiv uppsida på 12 månaders sikt. Vi upprepar Köp och riktkursen 360 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 685,5 -2,1% -2,8% 0,7%
OMXS30 1 771,5 -2,3% -2,7% 0,0%
OMXH25 4 246,7 -2,2% -3,4% 0,6%
OMXC20 1 165,1 -2,4% -1,3% 2,6%
OSEBX 921,3 -2,0% -2,6% -1,1%
OMXBB 1 025,0 -1,0% -0,7% 3,2%
Dow Jones 28 535,8 -1,6% -2,8% 0,0%
S&P500 3 243,6 -1,6% -2,6% 0,4%
Nasdaq C 9 139,3 -1,9% -2,7% 1,9%
SX5E 3 677,8 -2,7% -3,2% -1,8%
DAX 13 204,8 -2,7% -2,5% -0,3%
CAC40 5 863,0 -2,7% -3,5% -1,9%
RTS 1 541,9 -3,6% -6,4% -0,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,3 -2,3% -8,5% -10,1%
Guld 1 580,1 1,0% 1,4% 4,3%
Silver 18,3 2,6% 1,3% 1,4%
Aluminium 1 755,5 -1,1% -2,3% -2,5%
Bly 1 901,0 -3,0% -3,8% -1,2%
Koppar 5 779,0 -3,2% -7,9% -6,1%
Nickel 12 650,0 -2,6% -8,6% -9,6%
Zink 2 293,0 -2,6% -5,8% 0,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,20 0,10 -0,30 4,60
Sverige, 10 år 0,00 -6,30 -14,40 -15,10
Norge, 10 år 1,31 -3,50 -9,50 -23,00
Tyskland, 10 år -0,38 -5,00 -17,50 -19,30
GB, 10 år 0,53 -5,80 -13,70 -29,70
USA, 10 år 1,60 -7,33 -23,09 -31,55
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,60 0,5% 0,5% 0,9%
USD / SEK 9,63 0,6% 1,1% 2,9%
GBP / SEK 12,57 0,5% 1,6% 1,4%
NOK / SEK 1,05 -0,5% -1,2% -1,1%
DKK / SEK 1,42 0,5% 0,5% 0,9%
CAD / SEK 7,30 0,3% 0,2% 1,2%
CHF / SEK 9,93 0,7% 1,1% 2,7%
JPY / SEK 0,09 1,1% 2,3% 2,6%
EUR / USD 1,10 -0,1% -0,6% -1,9%
USD / JPY 108,91 -0,5% -1,1% 0,2%
EUR / GBP 0,84 0,0% -1,1% -0,5%
AUD / USD 0,68 -1,0% -1,6% -3,9%
USD / CAD 1,32 0,3% 0,9% 1,6%
GBP / USD 1,31 -0,1% 0,4% -1,4%
USD / NOK 9,14 1,1% 2,4% 4,0%
EUR / NOK 10,07 1,0% 1,7% 2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna sjönk under måndagen då investerare utvärderade den ekonomiska effekten av virusutbrottet i Kina.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 1,6 procent till 28.535. Det bredare S&P 500-indexet hade backat 1,6 procent till 3.244. Nasdaqs kompositindex var ned 1,9 procent till 9.139.

Enligt CNBC har antalet smittade uppgått till minst 2.900 och antalet döda ökat till minst 82 sedan utbrottet av coronaviruset i Kina förra veckan.

Under måndagskvällen uppmanade USA:s utrikesdepartement alla invånare som har en resa till Kina inplanerad att tänka över sitt beslut.

Tidigare under måndagen skrev Donald Trump på Twitter: "Vi har mycket nära kommunikation med Kina om viruset. Vi har erbjudit Kina och president Xi all nödvändig hjälp".

Bland sektorer som har påverkats negativt av virusoron fanns bland annat konsumentvarubolag med stor exponering mot Kina såsom Apple, Disney och Nike som samtliga var ned mellan 1,8 och 3,0 procent.

Även resebranschen drog nedåt då flygbolagen Delta, United och American Airlines var ned mellan 3,4 och 5,5 procent.

Bland övriga reserelaterade bolag var det även påtagliga nedgångar för Expedia, kryssningsbolaget Carnival och hotellkedjan Marriott.

Däremot var det uppåt för flera läkemedelsbolag där läkemedelsutvecklare som Nanoviricides, Inovio och Novavax steg kraftigt. Nanoviricies, som arbetar med behandlingar för virus som den asiatiska fågelinfluensan och hiv, steg 87 procent.

Abbvie, vars hivmediciner används i Kinas behandlingsplaner för det nu aktuella viruset, handlades 0,6 procent högre.

Boeing har stärkt balansräkningen med över 12 miljarder dollar, motsvarande cirka 115 miljarder kronor, genom ett lån från ett dussintal banker för att kunna hantera den pågående krisen med 737 Max-modellen. Aktien steg på beskedet men stängde ändå ned 2,0 procent för dagen.

Kosmetikabolaget Estee Lauder sjönk 4,1 procent efter att ha blivit nedgraderat till perform från outperform av Oppenheimer med hänvisning till spridningen av coronaviruset.

American Express dippade 3,3 procent sedan en analytiker på Stephens sänkt aktien till jämvikt från övervikt.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 8 punkter till 1,60 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Oron för coronavirusets spridning angav tonen på världens börser på måndagen. På Stockholmsbörsen backade samtliga storbolag, i synnerhet pressades råvaru- och industribolag med stor kinaexponering.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 2,3 procent till 1.772. Då hade aktier för 19,7 miljarder kronor bytt händer på Stockholmsbörsen. På de europeiska börserna var DAX och CAC40 vid samma tidpunkt ner omkring 2,7 procent.

Priset på olja föll brant på måndagen och drog med sig de svensklistade oljebolagen ner, där Enquest utmärkte sig med en nedgång på nära 7 procent. Även bland basmetallerna pekade pilarna nedåt och Boliden gick i samma riktning som kopparpriset och gruvbolaget var ner 4,1 procent för dagen.

Skogsbolagen påverkades också av virusoron och handlades överlag lägre. I tillägg tyngdes sektorn även av den strejk som berör större delen av den finländska pappers- och massaindustrin. Enligt SEB drabbas i synnerhet Stora Enso, UPM-Kymmene och Metsä Board. Stora Enso var ner 4,4 procent och på storbolagslistan tappade SCA 3 procent.

Långt ner i listan bland storbolagen på OMXS30 syntes en rad industribolag med stor exponering mot Kina. Lastbilstillverkaren Volvo var ner 4,3 procent och var med det måndagens sämsta storbolagsaktie. Electrolux och Sandvik var ner 3,6 respektive 3 procent.

Bland de relativa storbolagsvinnarna syntes mindre cykliska Essity och Swedish Match med nedgångar på 0,7 respektive 1,1. Ericsson stod också emot förhållandevisväl efter fredagens rapportras.

Flygbolag världen över fortsatte att pressas av oro för minskat resande och i Stockholm var SAS var ner 4,4 procent medan konkurrenterna Lufthansa och Norwegian var ner 6,3 respektive 4,1 procent.

Oncopeptides inledde dagen med att bygga vidare på förra veckans nedgångar i spåren av uppgifter på sociala medier om att en amerikansk hedgefond nyligen kommit ut med en mycket negativ analys om bolaget. En timme innan lunch hölls en telefonkonferens där bolaget uppgav att det dokument som har florerat på forum och i sociala medier felaktigt påvisar hur melflufens verkningsmekanism fungerar. Aktien vände uppåt och var vid stängning ner en dryg procent efter att som mest varit ner närmare 4 procent.

Finepart, som steg kraftigt under den senare delen av förra veckan i spåren av en maskinorder från Apple, fortsatte upp närmare 18 procent på måndagen. Sedan ordern meddelades är aktien nu upp 140 procent.

Ljudboksbolaget Storytel förlorade 4 procent sedan Dagens Industri rekommenderat sälj av aktien. Tidningen pekar på emissionsrisken, den tyngande utlandsexpansionen samt den långa vägen till vinst - i kombination med den senaste månadens branta kursuppgång.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
SSAB Behåll 32 SEK -0,67 na
Byggmax Behåll 32 SEK -0,26 na
Atlas Copco Minska 289 SEK na na
Autoliv Behåll 75 USD na na
Kone Minska 48 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
Börserna i Kina är stängda för nyårsfirande
SE 09:30 Handelsbalans dec 2.9b
SE 09:30 PPI dec 0.3 %/1.2 %
SE 09:30 Detaljhandel dec -0.4 %/1.3 %
USA 14:30 Order varaktiga varor (prel) jan 1.2%/0.4% -2.1 %/0.1 %
USA 15:00 S&P/CS husprisindex jan 0.35% / 2.45% 0.43% / 2.23%
USA 16:00 Hushållens konfidensindikator jan n.a./n.a./ 128.0 170.0/97.4/126.5
USA 16:00 Richmond Fed index jan -3 -5
22:30 Oljelager (API), veckostatistik

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Fortum FI0009007132 Inga tillkännagivanden
Byggmax SE0003303627 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 1
SSAB SE0000171100 3
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.