Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 11 februari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-02-11 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-02-11 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,4% DJI 0,6% NASDAQ 1,1%
711,5 1 858,0 29 276,8 9 628,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Sagax Minska 137 (128) SEK
ABB Köp 28,5 (27) CHF
Skanska Köp 265 (255) Köp
Saab Köp 420 (430) SEK
Industrivärden Behåll 260 (239) SEK
Platzer Köp 130 (125) SEK
Equinor Köp 210 (215) NOK

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:148,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-10 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 14:47.

UPPDATERING

Ingen brådska

Q4 var ännu ett kvartal som utmärktes av svag tillväxt- och marginaltrend. Bolaget lovar ingen snabb lösning (”quick fix”) trots att viss påverkan bedöms ha varit temporär. Vi sänker VPA med 4% och sänker riktkursen till 160 SEK (182) och ser inget omedelbart trendskifte som kan trigga aktien. Vi upprepar Behåll.

Svag marginal

Securitas organiska tillväxt fortsatta att avta och är nu magra 2%, med ytterligare nedgång från Nordamerika, även om bolaget säger att det är temporärt. Dock, Securitas ser ingen återhämtning de kommande kvartalen. Marginalutvecklingen dämpades med -20 punkter å/å till 5,3% och var 30 punkter lägre än förväntningarna. Den långsammare organiska tillväxten har nu också påverkat den pågående marginalförbättringen från de senaste 5 åren. Detta kombineras med långsamt växande Europa där marginalerna fortsätter att sjunka trots att Frankrike gjorde något bättre ifrån sig, men där kontraktsomförhandlingar i problematiska länder bara kommer att ske från första halvåret. Detta innebar underliggande EBITA 6% sämre än våra förväntningar.

Svaga marginaler, omstrukturering och förvärv tynger kassaflödet

Kostnadsbesparingsprogrammet om 100 MSEK i Europa tog slut förra året, men gjorde inget synligt avtryck på marginalen. De pågående programmen i Nordamerika, verksamhetstransformation med syfte att förbättra marginalen med 50 punkter och bolagets IT-program med mål att spara 200 MSEK per år, kommer endast att visa effekt från 2021p och med full effekt från 2022p, men fortfarande driva kostnader på 250 MSEK för 2020p. Den nya Europachefen förväntas presentera en transformationsplan som väntas driva upp kostnaderna ytterligare, med potentiella förbättringar från 2022. Som tillägg, ambitionen att dubbla högmarginalverksamheten inom ESS till 2023p kommer att inkludera ett betydande antal förvärv. Vi bedömer att det är rätt väg att gå och nödvändigt för Securitas, men vi sänker VPA med 4%.

Behåll, riktkurs sänks till 160 SEK (182)

Med den nuvarande svaga tillväxt- och marginaltrenden bedömer vi att värderingen kommer att ligga närmare 15x P/E, jämfört med den tidigare nivån på 16x, och baserat på 15x P/E för 2021p når vi den nya riktkursen 160 SEK (182).

AF Poyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:275,00 SEK
Pris:248,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-10 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 13:13.

UPPDATERING

Höjd riktkurs efter blandad Q4-rapport

Q4-rapporten var blandad med starka marginaler genom större besparingar, men lägre tillväxt. Den huvudsakliga avvikelsen var återigen segmentet Industrial & Digital Solutions. Dock, bolaget ser stabiliserande volymer inom bilsegmentet. Marginalerna fick stöd av större besparingar än väntat och AFRY utökar effektivitetsåtgärderna och siktar på ytterligare 120 MSEK i löpande besparingar för 2020. Vi gör mindre förändringar i våra estimat och upprepar Köp samt höjer riktkursen till 275 SEK (260).

Q4

AFRY redovisade justerad EBITA på 516 MSEK, vilket var 2,5% lägre än Infront konsensus. Utdelningen föreslås till 5 SEK per aktie, jämfört med marknadens förväntan på 5,33 SEK. Justerad EBITA-marginal för Q4 uppgick till 9,5%, jämfört med vår förväntan på 9-9,1%. Tillväxten var 38% å/å (-3,9% organiskt, 40,9% förvärvad och valuta med 0,6%), jämfört med vår prognos på 48% (2% organiskt, 45% förvärvad och valuta med 1%). Vi och marknaden hade förväntat oss försäljning mer i linje med förra årets Q4.

Fortsatt starka utsikter och utökade besparingar

Rullande synergier uppgick vid utgången av Q4 till 218 MSEK, jämfört med det initiala målet med 180 MSEK. AFRY utökar kostnadsoptimeringen och effektivitetsåtgärderna med målet att nå ytterligare 120 MSEK i löpande besparingar till slutet av 2020. Det är i linje med våra förväntningar, men är fortfarande imponerande givet de stora besparingarna under 2019. Efterfrågan är fortsatt solid inom Infrastructure, Industrial & Digital Solutions och vi börjar se stabiliserande volymer inom bilsegmentet, med en sammantaget bra marknad inom Process Industries, men viss försiktighet har märkts avseende större investeringsbeslut och för Energy har efterfrågan förbättrats under kvartalet.

Långsiktiga tillväxtutsikter kvarstår

Vi argumenterar för att ÅF Pöyrys långsiktiga tillväxtutsikter, mål och marginalstabilitet, och förvärvshistoriken motiverar en multipel i den övre delen av det historiska handelsintervallet. Vi baserar vår riktkurs på en blandning av en P/E-multipel på 18-19x för 2020-2021p, vår summa-av-delarna-värdering på 275 SEK och en kassaflödesvärdering på 300 MSEK. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 275 SEK (260).

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:187,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 12:06.

EFTER RAPPORT

Q4: Utdelningstillväxt med 20%

Vi anser att Wihlborgs Q4-resultat var blandat, men utdelningen med 4,5 SEK per aktie var bättre än väntat. Förvaltningsresultatet uppgick till 424 MSEK och var 3% sämre än konsensus, medan NAV per aktie på 140 SEK var i linje med konsensus, med positiva värdeförändringar på 2,3% (upp från 0,4% i Q3). Nettouthyrningen var återigen positiv med 20 MSEK och uthyrningsgraden steg till 93% (92%). Vid första anblicken förväntar vi oss låg ensiffrig nedsidesrisk för konsensus för 2020p FFO (kassaflöde), medan utdelningsestimaten bör höjas. En neutral kursreaktion är rimlig, enligt vår bedömning. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 195 SEK.

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:99,00 SEK
Pris:89,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 08:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 10:13.

EFTER RAPPORT

Q4: Något svagt

Diös Q4-resultat var något svagare än förväntat. Förvaltningsresultatet var 3% sämre än konsensus och NAV per aktie på 73 SEK är 3% lägre än vår förväntan, även om utdelningen på 3,3 SEK medför en tillväxt å/å på 10%. Därutöver var fastighetsuppvärderingarna lägre q/q, även om avkastningskravet föll med 4 punkter q/q till 5,89%. Nettouthyrningen på 11 MSEK är gedigen och uthyrningsgraden stabil vid 90%. Vi ser låg ensiffrig nedsidesrisk i våra estimat för 2020p FFO och NAV, beroende på information från resultatpresentationen kl 10. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 99 SEK.

Resurs Holding

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:55,25 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-10 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Negativ syn på kreditförluster kvarstår

Efter Resurs Holdings Q4-resultat gör vi begränsade förändringar i våra vinstestimat. Banken gjorde en extra kreditförlustreservering med 35 MSEK under kvartalet, efter introduktionen av ett skuldregister i Norge. Vi ser det som ett möjligt tecken på stigande kreditförluster de kommande åren, vilket vi tagit upp i tidigare analyser. Vi upprepar Behåll och riktkursen 58 SEK.

Extra reservering

Resurs Holding rapporterade ett resultat före skatt som var 6% sämre än vi hade förväntat oss, drivet av en extra kreditreservering på 35 MSEK i Norge, till följd av möjlig överskuldsättning som gått att identifiera genom det nya skuldregistret. Ledningen uppgav att kreditkvaliteten inte hade underskattats, snarare har den nya regleringen och skuldregistret begränsat kundernas förmåga att refinansiera lånen, vilket i sin tur har höjt kreditrisken och motiverar reserveringen. Dock kan man ifrågasätta om dessa kunder borde ha getts en kredit från första början och vi ser därför en risk att kreditriskerna är högre hos norska hushåll än tidigare bedömningar. Vi var konservativa tidigare avseende kreditförlusterna och räknar nu med kreditförluster på 285 punkter för 2022p, upp från 226 punkter 2019, vilket vi förväntar kommer att utgöra motvind för resultatet.

Värdering

Efter Q4-rapporten gör vi begränsade förändringar i våra estimat och sänker med cirka 1% för 2020-2021, Vi förväntar en vinst per aktie med 6,1 SEK för 2022p. Banken handlas för närvarande till P/E 8,8x för 2021p. Vår förväntade direktavkastning uppgår till 7,6-7,7% för 2020-2022p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 58 SEK.

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:420,00 SEK
Pris:310,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Justerad riktkurs, men Köp upprepas

Saab rapporterade Q4-siffror som var sämre än våra och konsensus förväntningar, med en lägre sammantagen rörelsemarginal. Detta, i kombination med kommentarer under telefonkonferensen, och marginalutsikterna för 2020 får oss att sänka våra marginalestimat. Sammantaget sänker vi VPA för 2020-2022p med 4,1% och justerar riktkursen till 420 SEK (430), medan vi upprepar Köp då detta kvartal ändrar mycket lite i vår långsiktiga syn på detta investment case.

Q4 på den svaga sidan

Vi överraskades i huvudsak av den lägre EBIT-marginalen för Aeronautics. Vi förstår att de stora Gripen-kontrakten har betydande påverkan på lönsamheten inom affärsområdet över tid, vilket gör det svårt för en utomstående att ha insikt. Q4 ändrar lite på lång sikt för oss.

Dämpade förväntningar på orderingången för 2020p

Inför 2020p har vi ganska dämpade förväntningar på megaorder (mer än 10 miljarder SEK) givet timingen på stora upphandlingar som Gripen i Finland, Indien, Brasilien, Kanada och möjliga order på A26-ubåtar. Vi förväntar oss dock att Förenade Arabemiraten tecknar order på GlobalEye under 2020.

VPA sänks med 4,1% i genomsnitt för 2020-2022p

Vi sänker VPA för 2020-2022p med 4,1% i genomsnitt, då vi inkluderar lägre än förväntat utfall för Q4 2019 och sänker våra estimat något. Vi har också uppdaterat våra kassaflödesantaganden.

Köp upprepas med ny riktkurs 420 SEK (430)

Vi rullar fram vår värderingsmodell med ett år och justerar riktkursen till 420 SEK (430), vilket indikerar en uppsida med cirka 32%. Vi upprepar Köp.

Industrivarden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:260,00 SEK
Pris:242,40 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Solid substanstillväxt

Industrivärden rapporterade en substanstillväxt med 12% under kvartalet. Utdelningen på 6 SEK per aktie var i linje med vårt estimat. Den nuvarande skuldsättningen på 3% kommer att bli ännu lägre 2020p (1%) enligt våra estimat och Industrivärden kommer att ha gott om investeringsutrymme under 2020. Vi ser en begränsad uppsida vid nuvarande värderingsnivåer och upprepar Behåll. Vi höjer riktkursen till 260 SEK (239).

Investerar i befintlig portfölj

En anledning till bristen på nya investeringar, de senaste åren, är att Industrivärden sett bättre investeringsmöjligheter i de egna portföljbolagen som de känner väl. Även om vi gärna sett investeringar på annat håll, anser vi att argumenten är rimliga och att den senaste investeringen i Sandvik (200 MSEK) är väl investerade pengar.

Låg skuldsättning ger stöd för nya investeringar

Industrivärden föreslår en utdelning med 6 SEK per aktie. Bolaget kommer att erhålla utdelningar från portföljbolagen på 4,8 miljarder SEK, vilket innebär att nettoutdelningen kommer att vara 2,2 miljarder SEK och minska skuldsättningen ytterligare från 3% till 1%. Jämfört med skuldsättningstaket på 10% ger det gott om utrymme för nya investeringar under 2020p.

Positiv syn på portföljen

Vi har en positiv syn på merparten av portföljbolagen med Köp-rekommendationer för Ericsson, Essity, Sandvik, Skanska och Volvo, vilka utgör 77% av substansvärdet. Dock ser vi för närvarande en alltför begränsad uppsida för att motivera en höjd rekommendation och upprepar därför Behåll samtidigt som vi höjer riktkursen till 260 SEK (239).

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:115,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef Fastigheter
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-10 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Högre utgångsläge bör inte stoppa tvåsiffrig substanstillväxt

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 130 SEK (125) efter det solida Q4-resultatet. Utsikterna för Göteborgs kommersiella fastighetsmarknad förblir stödjande och vi förväntar oss att Platzers substansvärde fortsätter att växa med tvåsiffriga tal över 2021p. Lyckosamma fastighetsutvecklingsprojekt har bidragit och de potentiella möjligheterna är stora. Kombinerat med stabila finanser, där skuldsättningsgraden fallit under 50% för första gången, finns det utrymme för mer.

Köp och höjd riktkurs

Vi gör begränsade förändringar i estimaten för FFO (kassaflöde) och NAV för 2020-2021, medan utdelningen per aktie höjs givet den högre än väntade tillgångsbasen för 2019 då vi anser att Platzers finansiella position är stark. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 130 SEK (125) är baserad på 25% premium till vår 12-månaders framåtblickande NAV (Q4 2020p 96 SEK) till vilket vi adderar 7 SEK per aktie för sålda byggrättigheter i Södra Änggården som väntar på slutliga byggtillstånd. Vi upprepar Köp.

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 NOK
Pris:154,75 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-11 kl. 08:26.

UPPDATERING

Grönt är bra

Efter Equinors Q4-rapport och efterföljande kapitalmarknadsdag sänker vi riktkursen till 210 NOK (215), men behåller vår positiva syn på aktien. Aktiekursen är ned med nästan 10% sedan kapitalmarknadsdagen och vi bedömer att reaktionen är driven av en besvikelse i utdelningarna för 2020 och sänkt avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital för 2019 jämfört med 2018. Vi upprepar Köp.

Aktiekursen ned med 10% - vad händer nu?

Vi förvånades något av den negativa kursreaktionen efter Q4-rapporten och kapitalmarknadsdagen. Vi bedömer att den negativa reaktionen beror på rapporterade 9% i avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, vilket är ned med 23% från 2019. Equinor har tidigare handlats med en premie jämfört med europeiska konkurrenter, vilket inte är fallet längre efter kapitalmarknadsdagen. Där dock Equinor utmärker sig i förhållande till konkurrenterna är genom att införa förnybart i produktmixen.

Påverkan på investment case

Bortsett från imponerande breakeven på 55 USD i oljepris för att täcka utdelningar och organiska investeringar på 10-11 miljarder USD för 2020, har lite ändrats i vårt investment case. Vid sidan av Equinors olje- och gasverksamheter har vi svårt att se att en portfölj med vindkraftstillgångar offshore, som motsvarar 82% av Orsteds samlade vindkraftskapacitet offshore, kan prissättas med 98% rabatt jämfört med Orsted. Vi föredrar energiaktier som har en transitionsplan på plats, särskilt när de prissätts med så stor rabatt till rådande marknadspriser. Vi gör mindre estimatändringar för 2020-2021p.

Värdering

Vi värderar Equinor genom en summa-av-tillgångarna där vi har en kassaflödesvärdering för varje nyckelregion och nyckelfält. Som bas för vår värdering har vi en prognos för Brent på 65 USD från 2020 och framåt. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 210 NOK (215).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 711,5 0,4% 3,3% 4,5%
OMXS30 1 858,0 0,4% 4,2% 4,9%
OMXH25 4 517,5 -0,2% 5,2% 7,0%
OMXC20 1 227,6 -0,4% 4,3% 8,1%
OSEBX 912,3 -0,9% -0,2% -2,1%
OMXBB 1 057,1 0,6% 2,0% 6,5%
Dow Jones 29 276,8 0,6% 3,1% 2,6%
S&P500 3 352,1 0,7% 3,2% 3,8%
Nasdaq C 9 628,4 1,1% 3,8% 7,3%
SX5E 3 793,2 -0,1% 3,6% 1,3%
DAX 13 494,0 -0,1% 3,4% 1,8%
CAC40 6 015,7 -0,2% 3,1% 0,6%
RTS 1 504,0 -0,9% -1,1% -2,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 53,3 -2,2% -2,2% -19,3%
Guld 1 573,2 0,0% -0,1% 3,9%
Silver 17,8 0,1% 0,1% -1,4%
Aluminium 1 676,0 -1,0% -1,1% -6,9%
Bly 1 810,0 -1,4% -3,7% -5,9%
Koppar 5 659,5 0,1% 1,2% -8,1%
Nickel 12 880,0 0,9% 1,0% -8,0%
Zink 2 128,0 -1,1% -3,3% -7,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,18 0,10 -1,50 2,70
Sverige, 10 år 0,02 -1,40 6,30 -13,00
Norge, 10 år 1,40 0,00 10,10 -14,40
Tyskland, 10 år -0,41 -1,40 1,60 -21,60
GB, 10 år 0,58 -0,50 2,00 -24,10
USA, 10 år 1,54 -3,35 2,52 -37,36
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,56 0,0% -1,1% 0,5%
USD / SEK 9,67 0,4% 0,1% 3,3%
GBP / SEK 12,49 0,2% -0,6% 0,7%
NOK / SEK 1,04 0,4% 0,0% -2,2%
DKK / SEK 1,41 0,0% -1,1% 0,5%
CAD / SEK 7,26 0,3% -0,3% 0,5%
CHF / SEK 9,89 0,3% -1,0% 2,3%
JPY / SEK 0,09 0,4% -0,8% 2,3%
EUR / USD 1,09 -0,4% -1,2% -2,7%
USD / JPY 109,73 0,0% 0,9% 1,0%
EUR / GBP 0,85 -0,2% -0,5% -0,2%
AUD / USD 0,67 -0,1% -0,2% -5,0%
USD / CAD 1,33 0,1% 0,4% 2,7%
GBP / USD 1,29 -0,1% -0,7% -2,4%
USD / NOK 9,28 0,0% 0,1% 5,6%
EUR / NOK 10,14 -0,4% -1,1% 2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York handlades uppåt på måndagen, ett tvärt kast mot den gångna fredagens dystra börsutveckling. Investerare fortsatte reflektera kring vilken effekt virusutbrottet kan komma att få på bolagens intjäning och produktionskedjor.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,6 procent till 29.277. Det bredare S&P 500-indexet steg 0,7 procent till 3.352 och Nasdaqs kompositindex avancerade 1,1 procent till 9.628.

"Så omkullkastande som spridningen av coronaviruset varit hittills, kommer det globala fokuset på sjukdomen snart att frambringa en lösning för att stoppa dess spridning inom kort", skrev John Stotzfus, chefsstrateg vid Oppenheimer Asset Management, gällande virussmittan i ett kundbrev, enligt Bloomberg News.

Sektorsvis presterade IT-bolag bäst, tätt följt av detaljhandelsbolag.

Bland enskilda aktier handlades kopiatortillverkaren Xerox 1,4 procent uppåt efter att bolaget höjt sitt bud på sektorkollegan HP med 2 dollar per aktie till 24 dollar. HP:s aktie steg med cirka 0,8 procent, till en kurs lite under 22 dollar.

Apple lyckades skaka av sig osäkerheten kring underleverantörssituationen i Kina i spåren av coronaviruset och handlades upp 0,5 procent. På måndagen fick Appleunderleverantören Foxconn, världens största kontraktstillverkare av elektronik, grönt ljus att öppna verksamheten i Zhenghzou, men samtidigt gavs avslag för att uppta verksamhet i Shenzhen. Vidare spår analysföretaget Canalys att försäljningen av mobiltelefoner i Kina väntas rasa med 50 procent i det första kvartalet på grund av utbrottet av coronavirus.

Restaurant Brands International, som äger kedjan Burger King, meddelade att man stängt ungefär hälften av varumärkets alla restauranger i Kina på grund av det pågående virusutbrottet. Anledningen är enligt bolaget inte ett aktivt val, utan i de allra flesta fall ett resultat av lokala regleringar. Bolaget som även rapporterade under måndagen handlades upp 2,7 procent.

Tesla steg drygt 3 procent, efter att vid börsens öppning ha handlats kring 9 procent upp. Elbilstillverkaren uppges ha fått grönt ljus från kinesiska myndigheter att återstarta produktionen i Shanghai.

Läkemedelsjätten Abbvie fortsatte avancera 2,7 procent. Bolaget som redovisade en rapport över förväntan förra veckan belönades av analytiker vid Mizuho som skruvade upp riktkursen till 104 dollar, från tidigare 96 dollar. Aktien handlades till 94:75 dollar.

Fedex avancerade 0,7 procent sedan analytiker vid UBS börjat ana en vändning för aktien. En kombination av låga förväntningar och synliga steg för att förbättra kostnadsstrukturen stöder en positiv syn på aktien, enligt investmentbanken.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen var ned 2 punkter till 1,56 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen höll sig på plus på måndagen medan de ledande Europabörserna noterade lägre kurser. Rapportmässigt var det en lugn start på veckan som sedan väntas öka i intensitet. Kinnevik var en vinnare medan Electrolux och Autoliv tappade mark.

Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp 0,4 procent vid nivån 1.858. Aktier för 18,0 miljarder hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Starkast bland OMXS30-bolagen gick Kinnevik med en uppgång på 3 procent. Aktien har höjts till köp från behåll av DNB Markets.

SKF uppgav att bolaget öppnat sina tolv fabriker i Kina enligt plan. SKF var upp 0,4 procent.

Skanska stärktes drygt 2 procent. SHB har höjt rekommendationen till behåll (sälj) och Nordea har tagit in byggbolaget i sin svenska modellportfölj.

Nokia vände ned 3,6 procent och Ericsson sattes ned knappt 1 procent. USA:s vicepresident, Mike Pence, avfärdade sent på fredagen förslaget om att amerikanska staten bör köpa en kontrollpost i Ericsson, Nokia eller bådadera, enligt CNBC. Förslaget, som dagarna innan lades fram av justitieminister William Barr, fick Ericsson att stiga 5,7 procent i Stockholm på fredagen medan Nokia var upp med drygt 7 procent.

Atlas Copco handlades upp runt 1 procent, efter ett förvärv av tyska kvalitetsinspektionsbolaget Isra Vision till ett företagsvärde om cirka 11,7 miljarder kronor.

Assa Abloy stärktes 1,5 procent, efter köpet av det brittiska passerkontrollsbolaget Biosite. Förvärvet hade en omsättning på cirka 175 miljoner kronor. Aktien fick även höjd rekommendation till köp från behåll av Danske Bank.

Nolato belönades med en uppgång med 4,4 procent efter sitt bokslut. Omsättningen inkom över förväntningarna enligt Bloomberg och det justerade ebita-resultatet förbättrades med cirka 27 procent.

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisade en i det närmaste oförändrad orderingång samtidigt som rörelseresultatet sjönk i det fjärde kvartalet. Aktien straffades med en nedgång på drygt 3 procent.

Mekonomen, som var under press i fredags efter sin kvartalsrapport, rekylerade upp över 2 procent.

Teknikkonsulten Sweco handlades ned 3,5 procent. Nordea har sänkt Sweco till sälj.

Holmen, som gavss en köprekommendation av Dagens Industri, var upp cirka 2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Diös Köp 99 SEK na na
Aker BP Köp 325 NOK na na
Veidekke Behåll 120 NOK na na
Wihlborgs Köp 195 SEK na na
Kemira Minska 12 EUR na na
FLSmidth Behåll 250 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 12:00 NFIB Småföretagsindex jan 103,5 102,7
USA Primärval New Hampshire

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
AF Poyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 3, 4
Diös SE0001634262 4
Resurs Holding SE0007665823 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 Inga tillkännagivanden
Industrivarden SE0000107203 Inga tillkännagivanden
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.