Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 12 februari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-02-12 kl. 08:29 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-02-12 kl. 08:32 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,4% OMXS30 1,4% DJI 0,0% NASDAQ 0,1%
721,8 1 884,1 29 276,3 9 638,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bygghemma Behåll (Köp) 75 (60) SEK
Wihlborgs Köp 220 (195) SEK

Mowi ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:243,00 NOK
Pris:221,10 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12 kl. 07:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 14:10.

UPPDATERING

Q4: Inga stora överraskningar

Mowi rapporterade operativ EBIT på 166 MEUR, jämfört med den tidigare verksamhetsuppdateringen som indikerade 165 MEUR. Bolaget nådde en justerad VPA på 0,22 EUR (vår förväntan var 0,24 EUR) och en utdelning per aktie med 2,6 NOK. Mowi verkar ha odlingskostnaderna i Norge mer eller mindre under kontroll medan odlingskostnaderna i regioner som Skottland och Kanada för närvarande är höga. Nyckelfrågan gällande de framåtblickande estimaten är när vi kan anta att kostnaderna i de regionerna har normaliserats. Vi upprepar Behåll och riktkursen 243 NOK.

Guidning

Bolaget guidar för volymer som uppgår till 450 000 ton och investeringar på 265 MEUR. Vi noterar att Mowi vid utgången av Q4 rapporterade negativ tillväxt i biomassan med 5% å/å. Bolaget uppger att antalet individer i haven är stabilt å/å, vilket tydligt medför att den genomsnittliga vikten på fisken gått ned. Bolaget ser också en global efterfrågetillväxt på 2-5% för 2020p.

Värdering

Vi värderar Mowi genom en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 7%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 243 NOK.

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:260,00 NOK
Pris:226,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 13:19.

UPPDATERING

Kommer kostnaderna komma ner i Q3?

NRS hade kostnader som var väl över förväntningarna för Q4 2019 och bolaget guidar att kostnaderna kommer att förbli höga de kommande två kvartalen. Andra halvåret förväntas volymerna stiga och kostnaderna falla till normala nivåer. Kostnadsinflationen är kopplad till lägre volymtillväxt andra halvåret 2019. Vi bedömer att kostnaderna kommer att falla tillbaka, men vi bedömer nu 35 NOK/kg för andra halvåret istället för 33 NOK/kg. Det sänker vår VPA med cirka 7,7% för 2021p. För 2020p sänks VPA med 13,8% till följd av de inflaterade kostnaderna under första halvåret. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 260 NOK (270).

Q4

Q4 2019 innebar en viss besvikelse. Det förväntades att NRS skulle bli en renodlad lågkostnadsproducent i norra Norge efter att den södra regionen sålts. Nu kommer kostnaderna vara högre en stund innan de kommer ner till följd av att volymerna ökar. Osäkerheten nu för investerare är att mycket förväntan ställs till den andra halvan av 2020p. Vi bedömer att bolaget kan behålla utdelningen med 10 NOK/aktie så länge som priset stannar på nuvarande nivåer.

Värdering

Vi värderar NRS med en långsiktig EBIT/kg på 18 NOK och WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 260 NOK (270).

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:26,00 CHF
Pris:24,15 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker, Head of Capital Goods
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 12:11.

UPPDATERING

Modelluppdatering efter PG-avyttring

Efter ytterligare diskussioner med ABB har vi uppdaterat våra prognoser för att återspegla den effekt vi förväntar oss att avyttringen av Power Grids-verksamheten ska få i de redovisade siffrorna. Vår modell har justerats för att bättre fånga kapitalutskiftningen till aktieägarna med 7,6-7,8 miljarder USD och värderingen av den kvarvarande andelen på 19,9%. Ändringar i vår modell leder till en sänkt riktkurs till 26 CHF (28,5). Vi upprepar Köp.

Power Grids skattekostnader sprids över Q1-Q3

Vår uppdaterade modell inkluderar nu totalt 450 MUSD i extraordinära skattekostnader relaterade till Power Grids för 2020. Vi inkluderar en intäkt med 5 000 MUSD i Q3 vid tidpunkten för försäljningen till Hitachi.

Påverkan på kassaflöde

Vi förväntar oss att ABB erhåller mellan 7,6-7,8 miljarder USD i kassa när försäljningen av Power Grids avslutas. Ledningen avser att återföra det kapitalet till aktieägarna på det mest effektiva sättet. Vi antar att det kommer att ske via ett aktieåterköpsprogram. Vi räknar med en kapitalöverföring med 7,7 miljarder USD under andra halvåret 2020. Vi reducerar antalet aktier med 275 miljoner. Vi inkluderar också en investering med 1,4 miljarder USD i balansräkningen kopplat till den kvarstående ägarandelen i Power Grids.

Sänkt riktkurs

Vi har rättat vår modell för perioden 2021 och framåt för att inkludera värdet på ägarandelen med 20% för Power Grids och påverkan på den planerade kapitalöverföringen. Vi har också gjort ändringar i våra prognoser för de olika divisionerna. Vår 12-månaders riktkurs återspeglar genomsnittsvärderingen som härleds från 11x EV/EBITDA, 13x EV/EBITA och 20x PE för våra prognoser 2021, vilket ger vår riktkurs på 26 CHF (28,5). Vi upprepar Köp.

Ratos

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:34,32 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 10:41.

EFTER RAPPORT

Q4: Blandat utfall – höjd riktkurs

Ratos Q4-rapport var blandad. Å ena sidan ser vi förbättringar i flera innehav och 10 av 12 bolag i portföljen visar organisk tillväxt och 16% samlad tillväxt, om än från låga nivåer. Å andra sidan visar rapporten på sjunkande sekventiella EBITA-marginaler i flera av de större innehaven. Vi gör vissa förändringar i estimaten och höjer riktkursen till 30 SEK (28), men upprepar Minska.

Intäkter växer på bekostnad av marginaler

Flera av innehaven visar tillväxt å/å (16% organiskt på aggregerad nivå) om än från låga nivåer i Q4 2018. Det kom på bekostnad av lägre sekventiella marginaler i flera av innehaven, som inte bara är säsongsmässiga, i till exempel Aibel, Diab, Ledil och Hent, för att nämna några. Vi noterar dock att det finns anledningar till de lägre marginalerna i Aibel, Diab och Hent, varav de två senare bör se förbättrade marginaler under 2020p.

Ytterligare kapitaltillskott i Plantasjen behövs

Det mest bekymmersamma innehavet Plantasjen rapporterade EBITA på -202 MSEK, jämfört med förväntade -147 MSEK och Plantasjen har för närvarande en nettoskuld/EBITDA på 13,7x. Bolaget möter kvartalet med mest kassautflöde i Q1 och vi bedömer att ytterligare kapitaltillskott behövs och vi räknar med 200 MNOK, vilket är i linje med förra årets kapitaltillskott. Vi gör inga förändringar i vår värdering av Plantasjen, då vi redan värderade innehavet till 0 MSEK inför rapporten.

Värdering

Vi gör mindre justeringar i våra estimat och höjer riktkursen till 30 SEK (28) men upprepar Minska.

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:164,95 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 09:40.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – på den positiva sidan

Trelleborgs Q4 var något bättre än konsensus och vår förväntan med 6% bättre justerat EBIT-resultat. Den organiska försäljningstillväxten var 0%, jämfört med konsensus på -1,4% och vår förväntan på -2%. Alla affärsområden växte organiskt under kvartalet med undantag av Wheels Systems, som fortsätter att ha det kämpigt med -9% organisk tillväxt i Q4. Justerad EBIT-marginal uppgick till 11,2%, jämfört med konsensus på 10,8% och vi på 11%. I utsikterna för efterfrågan väntas efterfrågan i Q1 vara något lägre än i Q4, vilket är i linje med förväntningarna efter det bättre än väntade fjärde kvartalet. Ledningen förväntar sig ett mer utmanande efterfrågescenario på kort sikt, delvis som följd av den senaste utvecklingen i Kina. Sealing Solutions (som utgör cirka 55% av EBIT) rapporterade imponerande organisk tillväxt på 3% med en EBIT-marginal på 21,6%, jämfört med vår förväntan på -2,5% och 19,7%. Sammantaget bedömer vi att rapporten är positiv. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 190 SEK.

Bygghemma

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:48,00 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 08:32.

UPPDATERING

Inväntar nästa steg

Vi sänker Bygghemma till Behåll (Köp) efter en uppgång med 45% sedan vi inledde bevakningen i september förra året. Vi bedömer att multipelexpansionen är motiverad genom förbättrad visibilitet för tillväxten och vi höjer även riktkursen till 75 SEK (60) till följd av högre tillväxtutsikter på medel och lång sikt. Genomsnittliga ordervärden har återhämtat sig och aktiens likviditet har förbättrats, vilket driver värderingen från 1x till 1,3x bolagsvärde/försäljning (2020p). Uppsidan till vår nya riktkurs är begränsad och vi sänker därför rekommendationen till Behåll (Köp).

Star tillväxt förväntas – i huvudsak drivet av marknaden

I Norden anser vi att aktörer med fysiska butiker som Clas Ohlson och IKEA utgöra det största hotet för att nå tillväxt utöver den generella e-handelsmarknaden. Möjlig risk finns även om Amazon kliver in på marknaden, men vi anser att Bygghemmas specialistkategorier är relativt skyddade från generell konkurrens. Vi höjer vår förväntade genomsnittliga tillväxt till 10% (från 8%) för 2022-2023p, i linje med förutsett marknadstillväxt, vilket medför att online vuxit till 30% av marknaden (från mindre än 10%) till 2030p.

Gynnsamma marginaler kan försvaras – men låg visibilitet

Det finns två perspektiv för marginalutvecklingen framöver: 1) marginalen är begränsad till olika varumärken vilja att betala för att synas. Detta beror på Bygghemmas effektivitet och konkurrensmiljö; 2) ökad skala bidrar till skalfördelar genom förhandlingskraft och ökat erbjudande av egna varumärken och tjänster.

Multipelexpansion motiverat, men sänkning till Behåll (Köp)

Vi bedömer att multipelexpansionen är motiverad och höjer vårt antagande om tillväxt till 10% i genomsnitt för 2023-2030p) och en evig tillväxt om 2,25%. Vi applicerar en rörelsemarginal med 6% från 2021p och diskonterar med WACC 8,5% vilket ger oss en måttlig uppsida med 7%. Vi sänker rekommendationen till Behåll (Köp) och höjer riktkursen till 75 SEK (60).

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:199,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 08:32.

EFTER RAPPORT

Höjd utdelning är ett förtroendeingivande tecken

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 220 SEK (195) efter Q4-rapporten, där en accelererande nettouthyrning och en utdelningshöjning med 20% å/å var det mest positiva. Medan utvecklingsportföljen har försvagats lite, bör det finnas gott utrymme för en återhämtning givet de nuvarande marknaderna och Wihlborgs skuldsättningsgrad på cirka 52%, väl under det maximala målet på 60%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 220 SEK (195).

Ökande nettouthyrning

Vi anser att den sammanlagda hyresmarknaden är stark. Medan hyrestillväxten med jämförbara siffror sjunkit gradvis under 2019 har nettouthyrningstrenden förbättrats q/q och där nettouthyrningen för 2019 nådde 95 MSEK. Därtill har ett antal nya kontrakt redan meddelats under Q1, vilket tyder på att den goda trenden fortsätter in i 2020.

Möjligheter att höja utvecklingsportföljen

Enligt vd finns det klara ambitioner att starta nya projekt under 2020 och vi bedömer att chanserna för det är höga. Givet skuldsättningen med 52% mot det maximala målet på 60% ser vi att det finns gott om manöverutrymme om möjligheter uppstår.

Köp, riktkurs höjs till 220 SEK (195)

Vi gör begränsade ändringar i estimaten för FFO (kassaflöde) och NAV, samtidigt som vi höjer estimaten för utdelning per aktie till 5 SEK och 5,5 SEK. Vår tillgångsbaserade riktkurs är satt med en premie på 35% till 12-månaders framåtblickande NAV. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 220 SEK (195).

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8 000,00 GBX
Pris:7 688,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-11 kl. 07:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-12 kl. 08:32.

EFTER RAPPORT

Inför Q4 – alla ögon på Kina

AstraZeneca kommer att presentera Q4-rapporten den 14 februari. Konsensusförväntningarna ser rimliga ut, med lägre försäljningstillväxt på 11%, till följd av engångseffekter. För utsikterna 2020, om någon märkbar effekt från coronaviruset märks, kan försäljningsutsikterna sänkas från strax över 10% till cirka 9%, även om en VPA-tillväxt på cirka 20% fortfarande ser trolig ut. Viktigt dock är att det är en engångspåverkan som helt borde reverseras 2021, då vi ser bättre tillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 GBP.

Q4 tyngs av engångsposter

AstraZenecas Q4-siffror väntas tyngas av flera engångseffekter eller motvind, inklusive lagerneddragningar och prissänkningar i Kina inför nya ersättningsnivåer, likväl som en nedskrivning med 100 MUSD för rättigheter vid slutet av året. Av dessa anledningar bör AstraZenecas försäljningstillväxt vara lägre, cirka 11%, än den utomordentliga tillväxten med 17% under de första 9 månaderna 2019. Vår förväntan är ungefär i linje med konsensus.

Valuta, coronavirus och avyttringar

Våra försäljningsestimat sänks med 1-2% efter valuta, mindre avyttringar och engångseffekter där vi nu inkluderar en måttlig påverkan från coronaviruset i Kina. Detta sänker vår antagna försäljningstillväxt till 9,2% från strax över 10%. Vi noterar att det redan varit betydande brus på marknaderna om AstraZenecas Kina-exponering som en risk. Dock: 1) antalet nya fall har börjat sjunka; 2) det borde vara en engångseffekt för 2020 som återhämtas 2021, med minimal påverkan på AstraZenecas värde.

Oro för coronavirus verkar överdriven

På medellång sikt förväntar vi oss 12,1% i genomsnittlig tillväxt för 2019-2021p och 24,4% i genomsnittlig VPA-tillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 GBP.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 721,8 1,4% 2,6% 6,0%
OMXS30 1 884,1 1,4% 3,5% 6,3%
OMXH25 4 581,5 1,4% 5,1% 8,5%
OMXC20 1 240,9 1,1% 4,1% 9,3%
OSEBX 925,7 1,5% 0,9% -0,6%
OMXBB 1 061,2 0,4% 1,9% 6,9%
Dow Jones 29 276,3 0,0% 1,6% 2,6%
S&P500 3 357,8 0,2% 1,8% 3,9%
Nasdaq C 9 638,9 0,1% 1,8% 7,4%
SX5E 3 825,8 0,9% 2,5% 2,2%
DAX 13 627,8 1,0% 2,6% 2,9%
CAC40 6 054,8 0,6% 2,0% 1,3%
RTS 1 539,6 2,4% -0,5% -0,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 54,0 1,4% 0,1% -18,2%
Guld 1 570,5 -0,2% 0,8% 3,7%
Silver 17,7 -0,4% -0,1% -1,9%
Aluminium 1 689,5 0,8% 0,1% -6,1%
Bly 1 820,0 0,6% -1,9% -5,4%
Koppar 5 696,0 0,6% 0,8% -7,5%
Nickel 13 100,0 1,7% 2,3% -6,4%
Zink 2 145,0 0,8% -3,3% -6,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,17 -0,50 -1,20 2,20
Sverige, 10 år 0,01 -0,60 2,30 -13,60
Norge, 10 år 1,39 -0,60 5,70 -15,00
Tyskland, 10 år -0,39 1,40 0,80 -20,20
GB, 10 år 0,59 1,30 0,50 -22,80
USA, 10 år 1,58 3,86 -1,75 -33,50
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,52 -0,4% -0,8% 0,1%
USD / SEK 9,63 -0,3% 0,3% 2,9%
GBP / SEK 12,47 -0,2% -0,3% 0,6%
NOK / SEK 1,04 0,1% 0,1% -2,2%
DKK / SEK 1,41 -0,4% -0,8% 0,1%
CAD / SEK 7,25 -0,1% 0,2% 0,4%
CHF / SEK 9,86 -0,3% -0,4% 2,0%
JPY / SEK 0,09 -0,5% -0,2% 1,8%
EUR / USD 1,09 -0,1% -1,1% -2,8%
USD / JPY 109,92 0,2% 0,5% 1,1%
EUR / GBP 0,84 -0,2% -0,5% -0,5%
AUD / USD 0,67 0,6% -0,1% -4,4%
USD / CAD 1,33 -0,2% 0,1% 2,5%
GBP / USD 1,29 0,2% -0,6% -2,3%
USD / NOK 9,25 -0,4% 0,2% 5,2%
EUR / NOK 10,09 -0,5% -0,9% 2,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York stängde runt oförändrade nivåer på tisdagen då marknaden fortsatte att utvärdera coronavirusets ekonomiska effekt.

Dow Jones storbolagsindex stängde oförändrat vid 29.276. Det bredare S&P 500-indexet steg 0,2 procent till 3.358 och Nasdaqs kompositindex avancerade 0,1 procent till 9.639.

Sektorsvis presterade fastighetsbolag bäst, medan teknikbolagen hamnade på minus.

Teknikjättarna Alphabet, Apple, Facebook, Amazon och Microsoft kommer att utredas av den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC angående förvärv av startups, rapporterade Bloomberg News. Aktierna handlades blandat.

Bland övriga bolag föll Under Armour runt 18 procent. Sportklädesbolaget rapporterade en förlust för det gångna kvartalet och varnade för att virusutbrottet i Kina kan komma att minska försäljningen med mellan 50 och 60 miljoner dollar.

Mobiloperatören Sprint rusade runt 77 procent sedan en amerikansk domstol gett klartecken för bolagets planerade fusion med T-Mobile, vars aktie i sin tur steg omkring 12 procent.

Leksakstillverkaren Hasbro överträffade förväntningarna med sitt resultat för det senaste kvartalet och bland annat leksaker kopplade till Frost 2 och Star Wars bidrog till att lyfta resultatet. Försäljningen var dock något under förväntan. Aktien sjönk 0,8 procent.

Hotellkedjan Hilton överträffade analytikernas förväntningar både med resultat och intäkter. Bolaget utsikter för 2020 var däremot svagare än förväntat och Hilton påpekade dessutom att utsikterna inte tog någon hänsyn till coronaviruset. Aktien var upp 1,4 procent.

Meddelandetjänsten Slack föll 2,1 procent. Bolaget har klargjort att IBM varit dess största kund under flera år, som svar på tidigare uppgifter i medier om att Slack tecknat ett nytt avtal med IBM.

Pivotal Research har sällat sig till den minoritet av analytiker på Wall Street som har en säljrekommendation på Facebook. Enligt Pivotal är det framförallt utvecklingen i USA som är mest oroväckande för den sociala mediejätten, vars aktie sjönk 2,8 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen var upp 2 punkter till 1,59 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg på tisdagen till en ny rekordnivå i linje med amerikanska börsuppgångar. Vid kongressutfrågningen av Federal Reserves ordförande Jerome Powell sade han att centralbanken noga följer utvecklingen kring coronaviruset. En nedgång av antalet nya smittade i Kina var samtidigt en viss lättnad för aktiemarknaderna.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 steg 1,4 procent till nivån 1.884. Aktier för 22,1 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Ericsson avancerade 6,5 procent. Samgåendet mellan de amerikanska operatörerna T-Mobile och Sprint fick ett domstolsgodkännande, något som lyfte både Ericsson och Nokia enligt bedömare som Nyhetsbyrån Direkt var i kontakt med.

Flera verkstadsföretag steg 2-3 procent, däribland Assa Abloy, Atlas Copco och Sandvik. Mindre konjunkturkänsliga bolag som Getinge, Securitas och Telia halkade efter.

I skogssektorn stärktes Stora Enso med 2 procent efter besked om att finska pappersstrejken är över.

Netmore Group avancerade nästan 60 procent efter ett ramavtal med teleoperatören Elisa i Sverige och Finland.

Tangiamo ökade 36 procent efter ett exklusivt distributionsavtal med RBY Gaming för Kanada samt New Jersey och Florida i USA.

Rapportfloden rullade samtidigt vidare. Probiotikabolaget Probi steg 16 procent efter att ha meddelat ökad vinst.

I fastighetsbranschen kom ett par rapporter. Diös lyfte 6 procent efter att höjt sitt mål för förvaltningsresultatet. Även sektorkollegan Wihlborgs steg 6 procent efter att ha redovisat högre kvartalssiffror än tidigare.

Teknikkoncernen Sdiptech steg 12 procent efter att ha vittnat om fortsatt god efterfrågan.

Handelsbolaget Bufab backade dock 5 procent efter sitt bokslut. I fjärde kvartalet tilltog den inbromsning som syntes redan i början av hösten.

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma föll 5 procent efter att i sin rapport ha belyst att tidpunkten för när en ny studie kan göras efter det uppmärksammade utfallet kring nagelsvampsstudien för MOB-015 styrs av resultat i en annan studie.

Svagt gick även Eniro som tappade 3 procent. Sök- och annonsbolaget, som är inne i en ny rekapitaliseringsprocess, redovisade ett försäljningsfall på 23 procent och gjorde en nettoförlust på 45 miljoner kronor i kvartalet.

Fertilitetslösningsbolaget Vitrolife föll 3,5 procent efter att vd Thomas Axelsson sålt runt halva sitt aktieinnehav.

SBB har gjort sin första kommunaffär i Danmark genom köp av en skolfastighet. Aktien var upp 2,3 procent.

Flera ändrade rekommendationer eller riktkurser fick genomslag i aktiekurserna. Gruvbolaget Lundin Mining klättrade 4 procent med stöd av en riktkurshöjning från JP Morgan.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Kindred Köp 82 SEK na na
Kungsleden Köp 114 SEK na na
pandox Köp 240 SEK na na
Sweco Behåll 360 SEK na na
Klövern Behåll 24 SEK na na
Net ent Behåll 32 SEK na na
Adevinta Minska 95 NOK na na
Mowi Behåll 243 NOK na na
Ocean Yield Köp 54 NOK na na
Storebrand Köp 78 NOK na na
Thule Behåll 225 SEK 0,25 na
Trelleborg Köp 190 SEK na na
Kambi Köp 180 SEK na na
Bilia Köp 117 SEK 2,93 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 Industriproduktion dec -1.7%/-1.9% 0.2 %/-1.5 %
09:30 Riksbanken: räntebesked, penningpolitisk rapport
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
Bygghemma SE0010948588 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 3, 4
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.