logo
Dagens analyser - torsdagen den 13 februari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-02-13 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-02-13 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,3% DJI 0,9% NASDAQ 0,9%
724,7 1 889,8 29 551,4 9 726,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Norway Royal Salmon Köp 260 (270) NOK
ABB Köp 26 (28,5) CHF
Ratos Minska 30 (28) SEK
Mowi ASA Köp (Behåll) 243 NOK
Bilia Behåll (Köp) 130 (117) SEK
Klövern Köp (Behåll) 26 (24) SEK

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:195,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research, Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 12:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 14:59.

EFTER RAPPORT

Q4: Hyror fortsätter upp, även för butiker

Hufvudstadens Q4-resultat var i stort sett i linje. Hyreshöjningar nådde 13% och vakansgraden föll till 5% (7,1% i Q3) och marknadshyrorna fortsatte att stiga q/q, även för butiker, vilket är en positiv överraskning för oss. Den genomsnittliga fastighetsavkastningen är ned med 10 punkter till 3,6% och periodens finansieringskostnad är stabil q/q till 1,2%. Vid första anblicken förväntar vi oss inga större estimatförändringar från konsensus. Positiv utveckling för butikshyror och goda utsikter ger stöd och vi förväntar oss en mindre positiv kursreaktion. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 210 SEK.

Thule Group AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:231,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 08:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 12:00.

UPPDATERING

Svag tillväxt, men goda utsikter

Thule presenterade en blandad rapport för Q4 med goda utsikter men svagare tillväxt än förväntat. Thule mötte viss motvind i USA. Som en följd sjönk den organiska tillväxten med 0,6% q/q, under målet på 5%. Dock, Thule ser goda möjligheter att återta tillväxt och närma sig marginalmålet redan 2020, till följd av gjorda produktlanseringar och mindre motvind i USA. Rörelseresultatet var i linje med vårt estimat, och förbättrades med 10% q/q till 71 MSEK, och kom ihåg att Q4 är säsongsmässigt svagt. Vi gör små förändringar i våra prognoser. Vi upprepar Behåll. Vår riktkurs på 230 SEK är baserad på en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och EBITDA-marginal på 22%

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:140,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 07:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 10:06.

UPPDATERING

Q4-resultatet var något bättre än väntat

Kambis Q4-resultat var något bättre än förväntat då underliggande tillväxt från operatörerna var stark, vilket motverkar den lägre än väntade sportboksmarginalen. Vi har gjort små ändringar i våra estimat efter rapporten och upprepar Köp, medan riktkursen behålls oförändrad på 180 SEK.

Solid Q4-rapport

Kambi rapporterade intäkter på 26,7 MEUR, jämfört med vårt estimat på 26,2 MEUR, medan EBITDA uppgick till 10,1 MEUR (vårt estimat: 9,2 MEUR). Intäktstillväxten i Q4 var primärt driven av Kambis kunder med operatörsindex som växte med 52%. Detta kvartal illustrerar också den operativa hävstången i verksamhetsmodellen, med EBITDA-marginal på 37,7%, upp från 30,8% i Q3. Den är i linje med vår förväntan och bekräftar vår syn om växande lönsamhet de kommande åren.

Starka utsikter i USA

Medan Q4-siffrorna var starka ligger den huvudsakliga osäkerheten i Kambi den kommande påverkan från att DraftKings byter till en egen plattform. Vi har antagit att det gradvis kommer att börja ske från 2021p, även om det kan bli senare beroende på hur snabbt DraftKings kan migrera till SB Techs plattform. Dock, vi förväntar oss att det resulterar i en negativ påverkan med 10% på intäkterna, även om vi förväntar oss att Kambis andra amerikanska kunder kan motverka intäktsförlusten. Kunden med mest uppsida att addera är Penn National, där det nyliga förvärvet av Barstool sports kan lyfta närvaron inom sports betting.

Små ändringar i estimaten, Köp och riktkurs upprepas

Med Kambis Q4-resultat nära våra förväntningar gör vi bara små förändringar i våra siffror. Vår riktkurs på 180 SEK förblir oförändrad och med en uppsida på 35% upprepar vi Köp. Då aktien fallit tillbaka efter nyheten om DraftKings ser vi en begränsad nedsida.

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:275,00 SEK
Pris:242,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 09:25.

EFTER RAPPORT

Q4: Första intrycket – svagt Q4 till följd av gruvor, ingen extrautdelning

Rörelseresultatet för Q4, exklusive omvärderingseffekter (PIR), var 12% sämre än marknadens förväntningar till följd av lägre kopparproduktion i gruvorna. Dock, det väntas förbättras de kommande kvartalen med ökande mineralhalter i koppargruvan Aitik. Utdelningsförslaget med 7 SEK per aktie och ingen extrautdelning var lägre än förväntat. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion med 5-8% till följd av lägre resultat och ingen extrautdelning. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 275 SEK.

Lägre kopparproduktion än väntat tyngde gruvor

Bolidens rörelseresultat för Q4, exklusive PIR, var 1 721 MSEK och 12% sämre än marknadens förväntan om 1 952 MSEK och 6% sämre än vårt estimat. Det var en negativ avvikelse inom gruvor med rörelseresultat på 890 MSEK, jämfört med förväntade 1 148 MSEK. Dock, en förbättring väntas efter bättre kopparhalter kommande kvartal.

Ingen extrautdelning

Den föreslagna utdelningen med 7 SEK per aktie var väsentligt lägre än marknadens förväntan på 11 SEK (ordinarie 7,19 SEK, plus extrautdelning 3,81 SEK). Högre investeringsnivåer är en anledning. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion med 5-8% till följd av lägre resultat och ingen extrautdelning. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 275 SEK.

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:61,00 SEK
Pris:46,82 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 08:58.

EFTER RAPPORT

Q4-resultatet något svagt, men bra start på 2020

Betssons Q4-intäkter var cirka 1% sämre än förväntat, medan EBITDA var cirka 5% sämre än konsensus. Dock, starten på Q1 ser stark ut med intäktstillväxt på 6%, jämfört med konsensus på -3%. Utdelningen på 2,8 SEK per aktie var också i linje med förväntningarna. Till följd av den starka starten på Q1 förväntar vi oss att aktien stiger idag och att konsensusestimaten också höjs något. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 61 SEK.

Q4-rapporten något svag

Betssons intäkter uppgick till 1 289 MSEK för Q4 2019, jämfört med konsensus förväntan på 1 307 MSEK. De något lägre intäkterna ser ut att vara relaterade till sportboken, där intäkterna blev 312 MSEK, jämfört med vår förväntan på 326 MSEK, medan casino var nära vår förväntan. EBITDA uppgick till 292 MSEK mot konsensus på 307 MSEK. På den positiva sidan ser starten på Q1 stark ut med 6% tillväxt fram till den 9 februari, även om bolaget lyfter fram att det delvis är drivet av en stark sportboksmarginal. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 61 SEK.

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:178,75 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 08:42.

EFTER RAPPORT

Höjd riktkurs efter solitt kvartal

Trelleborg rapporterade justerat rörelseresultat cirka 6% bättre än förväntningarna och den organiska tillväxten på 0% var bättre än de -2% som vi hade förväntat oss. Vi gör mindre estimatförändringar, rullar fram vår kassaflödesvärdering ett år, uppdaterar jämförelsevärderingen, rullar fram multiplar ett år och som en konsekvens höjer vi riktkursen till 205 SEK (190) vilket indikerar en attraktiv uppsida med cirka 20%. Vi upprepar Köp.

Gedigen tillväxt överlag, exklusive Kina

Under telefonkonferensen lyfte ledningen fram att flaskhalsar i produktionen i Kina från stängda fabriker och transportleder är det största hindret för kortsiktig tillväxt för bolaget. Cirka 50% av Trelleborgs fabriker är för närvarande stängda. Utanför Kina verkar Trelleborg se en sammantagen tillväxtmiljö som är bättre våra förväntningar och ledningen uppgav att de skulle ha behållit utsikterna oförändrade om det inte varit för coronaviruset. Vd uppgav att den sammantagna orderboken är solid.

Ny riktkurs på 205 SEK och Köp upprepas

Vi gör mindre estimatförändringar, rullar fram vår kassaflödesvärdering ett år, uppdaterar jämförelsevärderingen, rullar fram multiplar ett år och som en konsekvens höjer vi riktkursen till 205 SEK (190) vilket indikerar en attraktiv uppsida med cirka 20%. Vi upprepar Köp.

Bilia

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:124,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 08:23.

EFTER RAPPORT

Service ger stöd

Bilia rapporterade Q4 EBIT i linje med den omvända vinstvarningen från den 23 januari. Dock, mixen var bättre där service utgjorde merparten. Utsikterna fortsätter att vara betryggande, med en ökning med 6% i orderboken för nya bilar och god efterfrågan på begagnade bilar, särskilt i Sverige efter bonus malus-systemet. Serviceförsäljningen fortsatte vara stark med en ökad andel servicekontrakt och en åldrande bilflotta. Vi höjer våra prognoser och vår riktkurs till 130 SEK (117). Dock, aktiekursen har rusat och EV/EBIT på 13x är rimligt. Utdelningen på 5,25 SEK kommer att delas upp på två tillfällen i april och oktober. Vi nedgraderar till Behåll (Köp).

Servicemöjligheter

Bilia har ökat andelen servicekontrakt väsentligt de senaste åren och har nått 114 000 kontrakt och närmar sig därmed det långsiktiga målet på 130 000 kontrakt genom att växa med 8% 2019. Det finns fortfarande en uppsida då penetrationsgraden för huvudmärket Volvo ligger på 40%. Efter kursuppgången sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp), men höjer riktkursen till 130 SEK (117). Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering med WACC på 9%, långsiktig tillväxt med 2% och en EBITDA-marginal på 5%.

Mowi ASA

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:243,00 NOK
Pris:221,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 08:23.

UPPDATERING

Höjd rekommendation, trots sänkta estimat

Vi uppgraderar Mowi till Köp (Behåll) trots drastiskt sänkta estimat för 2020p. Vi sänker våra estimat för att vara relativt försiktiga i vissa segment, där vi hade hoppats på mer (konsumentprodukter och Chile). Dock tror vi starkt på laxmarknaden och givet den relativt dämpade kursutvecklingen de senaste månaderna bedömer vi att det är dags att köpa. Vi upprepar riktkursen 243 NOK.

Ändringar i estimat

Vi sänker estimatet för EBIT till cirka 146 MEUR, vilket är en relativt drastisk sänkning. Vi sänker det norska odlingssegmentet med cirka 30 MEUR baserat på något högre kostnader i Q1 och lägre kontraktspriser i vår modell. Bolaget tecknade de flesta kontrakten under hösten 2019 då laxpriset var lägre än nu. Vi sänker också EBIT i Chile med cirka 57 MEUR baserat på lägre priser och något högre kostnader. Vi hade tidigare ganska aggressiva prisantaganden för Chile, men inser nu att det är osannolikt att de högre priserna nås, trots större antal stora fiskar i beståndet. Det faktum att Mowi Chile också är exkluderat från att leverera till Ryssland påverkar också priserna inom segmentet även om Ryssland på det stora hela är litet för Mowi. Den sista stora sänkningen är inom konsumentproduktledet som hade ett större marginal och givet den tuffa konkurrensen ser vi ingen god anledning till att marginalerna ska börja stiga igen.

Coronaviruset och laxpriset

Enligt oss är den största besvikelsen på den sammanlagda laxmarknaden att coronaviruset påverkar efterfrågan. Kina konsumerar 5% av det globala utbudet och har därför påverkan på priset. Dock, den underliggande efterfrågan verkar stark och vi tror inte att virusutbrottet kommer att vara länge. På grund av det här bedömer vi fortsatt att laxpriset kommer att vara starkt 2020.

Värdering

Vi värderar Mowi med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 7%. Efter våra sänkningar ligger vi nära konsensus, dock bedömer vi att den kommande starka laxmarknaden är attraktiv och uppgraderar därför aktien till Köp (Behåll) med oförändrad riktkurs.

Klövern

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:26,00 SEK
Pris:24,04 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-13 kl. 08:23.

UPPDATERING

Stora uppvärderingar på väg

Vi förväntar oss att Klövern ska handlas med 10% premie till NAV (5% tidigare). Detta, i kombination med extra fastighetsuppvärderingar i New York, får oss att höja vår tillgångsbaserade riktkurs till 26 SEK (24). Vi uppgraderar till Köp (Behåll).

Q4

Driftnettot var 3% bättre än våra förväntningar för Q4. Om vi exkluderar extraordinära poster för central administration förväntar vi oss att förvaltningsresultatet var 3% bättre. Klövern visade 1 028 MSEK i kvartalet (+1,9%), jämfört med vår förväntan på 1 294 MSEK (+2,4%). Dock, Klövern förväntar sig nu fastighetsuppvärderingar med 2 miljarder SEK från sin verksamhet i New York, jämfört med vår tidigare prognos på 1 miljard SEK. Byggnaderna förväntas vara klara 2021.

Uppgradering till Köp (Behåll)

Vi använde tidigare en premie med 5% till Klöverns tillgångar, men förväntar nu en premie på 10%. Det finns tre anledningar till det. Först ser vi goda möjligheter att Klövern kan sänka sina finansieringskostnader från dagens nivå på 2,3%. För det andra har bostadsmarknaden förbättrats väsentligt, vilket är viktigt för Klöverns Tobin Properties-verksamhet. För det tredje har situationen i Kista förbättrats och vi ser nu hyresökningar där, jämfört med oförändrad utveckling tidigare. Ändrad premie och extra fastighetsuppvärderingar får oss att höja riktkursen till 26 SEK (24) och höja rekommendationen till Köp (Behåll).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 724,7 0,4% 1,7% 6,4%
OMXS30 1 889,8 0,3% 2,3% 6,7%
OMXH25 4 558,5 -0,5% 2,7% 8,0%
OMXC20 1 237,2 -0,3% 0,8% 8,9%
OSEBX 930,8 0,6% 0,0% -0,1%
OMXBB 1 066,8 0,5% 2,2% 7,5%
Dow Jones 29 551,4 0,9% 0,9% 3,5%
S&P500 3 379,5 0,6% 1,3% 4,6%
Nasdaq C 9 726,0 0,9% 2,3% 8,4%
SX5E 3 854,4 0,7% 2,0% 2,9%
DAX 13 749,8 0,9% 2,0% 3,8%
CAC40 6 104,7 0,8% 2,0% 2,1%
RTS 1 557,4 1,2% -0,2% 0,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 55,8 3,3% 0,9% -15,5%
Guld 1 563,7 -0,4% 0,7% 3,2%
Silver 17,6 -0,8% -0,3% -2,7%
Aluminium 1 707,0 1,0% 1,1% -5,2%
Bly 1 861,0 2,3% 0,9% -3,2%
Koppar 5 747,0 0,9% 0,6% -6,6%
Nickel 13 050,0 -0,4% 0,3% -6,8%
Zink 2 140,0 -0,2% -3,7% -6,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,16 -0,90 -1,30 1,30
Sverige, 10 år 0,02 0,60 -2,90 -13,00
Norge, 10 år 1,43 3,90 1,80 -11,10
Tyskland, 10 år -0,38 0,90 -1,40 -19,30
GB, 10 år 0,62 2,90 -0,50 -19,90
USA, 10 år 1,63 4,65 -1,75 -28,85
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,48 -0,3% -0,5% -0,2%
USD / SEK 9,62 -0,1% 0,5% 2,8%
GBP / SEK 12,49 0,1% 0,4% 0,7%
NOK / SEK 1,04 0,2% 0,5% -1,9%
DKK / SEK 1,40 -0,3% -0,5% -0,2%
CAD / SEK 7,26 0,1% 0,7% 0,5%
CHF / SEK 9,85 -0,1% 0,1% 1,9%
JPY / SEK 0,09 -0,2% 0,2% 1,5%
EUR / USD 1,09 -0,2% -1,0% -2,9%
USD / JPY 110,02 0,1% 0,2% 1,2%
EUR / GBP 0,84 -0,4% -0,9% -0,9%
AUD / USD 0,67 0,4% 0,0% -4,0%
USD / CAD 1,33 -0,2% -0,3% 2,3%
GBP / USD 1,30 0,2% -0,1% -2,0%
USD / NOK 9,21 -0,4% 0,0% 4,8%
EUR / NOK 10,04 -0,6% -1,0% 1,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York visade styrka även under onsdagen efter signaler om en fortsatt avmattning i antalet nya fall av coronaviruset.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex stigit 0,9 procent till 29.551. Det bredare S&P 500-indexet var upp 0,6 procent till 3.379 och Nasdaqs kompositindex avancerade 0,9 procent till 9.726.

Sektorsvis presterade energibolag bäst, med stöd av ett stigande oljepris. Endast detaljhandelssektorn hamnade på minus med en marginell nedgång.

Antalet som dödats av coronaviruset har nu gått över 1.100 personer. Antalet bekräftade nya fall av coronaviruset i Kina var drygt 2.000 personer på tisdagen, därmed ytterligare en dag där antalet bekräftade nya fall minskade.

"Viruset är en osäkerhet men det verkar vara en hanterbar osäkerhet och jag tror det är så marknaden ser på det", sade Chuck Cumello, vd på Essex Financial Services.

Bland enskilda aktier rasade Bed Bath & Beyond över 20 procent. Heminredningskedjans jämförbara försäljning minskade 5,4 procent under december och januari, de första två månaderna i räkenskapsårets fjärde kvartal. Bolaget hänvisar till färre butiksbesök, lagerproblem och högre prisnedsättning.

Nättaxitjänsten Lyfts prognos för 2020 blev en besvikelse för analytiker. Morgan Stanley, RBC Capital och D.A. Davidson har samtliga sänkt sina riktkurser efter tisdagskvällens kvartalsrapport. Aktien var ned över 10 procent.

Hälsovårdsbolaget CVS Health handlades runt oförändrat efter att resultat såväl som intäkter slagit Wall Streets estimat.

Teknikkonglomeratet Cisco, som släppte kvartalssiffror efter onsdagens stängning, steg knappt 2 procent.

På råvarumarknaden handlades oljepriset upp i kölvattnet av förhoppningar om att de positiva signalerna på virusfronten ska leda till en mindre efterfrågeminskning på råolja än befarat. WTI-oljan steg 2,7 procent till 51:50 dollar per fat.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen var upp 3 punkter till 1,63 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde lätt upp till en ny rekordnivå på onsdagen, efter att skräcken för coronaviruset verkat fortsätta avta och Swedish Match bjudit på starka rapportbesked.

Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 0,3 procent till rekordstängningen 1.890 på onsdagen. Aktier för 23,2 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen under dagen. På kontinenten var Frankfurtbörsens och Parisbörsens huvudindex upp med någon halvprocent mer än OMXS30.

Swedish Match toppade storbolagsindex efter en kvartalsrapport där resultatet justerat för en nedskrivning avseende bolagets europeiska tuggtobaksverksamhet var bättre än väntat - för tolfte kvartalet i rad. Aktien steg 4,7 procent, också här till ny rekordnotering på 586:40 kronor. Autoliv (+3,4%) och Boliden (+2,7%) var två och trea som enda aktier med uppgångar på mer än 2 procent.

På minussidan fanns Kinnevik i botten (-1,6%), följt av Skanska (-1,2%) och Astra Zeneca (-0,7%).

Oljebolagen steg med oljepriset, som var upp runt 2,5 procent vid stängning. IPC adderade 6,9 procent och Lundin Petroleum drygt 2 procent.

Bland morgonens rapportbolag rusade IT-konsulten Prevas 18,3 procent efter att ha vänt till vinst och föreslagit utdelning på 0:75 kronor per aktie.

Livekasinounderleverantören Evolution Gamings ebitda-resultat slog förhandstipsen och utdelningen innebar en större höjning än analytiker räknat med. Belöningen på börsen blev ett kurslyft på 14,7 procent.

Bilia steg 13,9 procent. Rapporten var i linje med en omvända vinstvarning från januari, men nytt var en höjd utdelning.

Hoist Finance steg 12,4 procent efter att ha justerat upp mål för tillväxten i vinst per aktie till 15 procent från tidigare 10 procent per år och även justerat upp mål för avkastning på eget kapital. Rörelseresultatet var starkare än väntat, 117 miljoner mot estimatet 108 miljoner enligt Infront.

Trelleborg fick också tummen upp och aktien klättrade 8,4 procent. Industrikoncernens fjärde kvartal blev något starkare än vad analytikerna i snitt hade räknat med.

I botten fanns rapporterande G5 (-14,4%), Sweco (-5,8%) och Klövern (-4,3%). Probi rekylerade ned 6,3 procent efter tisdagens bokslutsrusning.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan och räntebanan oförändrade i sitt besked på onsdagen.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Elkem Behåll 25 NOK na na
Stockmann Behåll 2,3 EUR na na
Haldex Köp 60 SEK na na
Betsson Köp 61 SEK na na
Nyfosa Köp 105 SEK na na
Boliden Behåll 275 SEK na na
Karo Pharma Behåll 38,5 SEK na na
Munters Behåll 52 SEK na na
NIBE Minska 100 SEK na na
Schibsted Behåll 285 NOK na na
Hufvudstaden Köp 210 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 14:30 KPI jan 0,2%/2,5% 0,2%/2,3%
Business Sweden: Exportchefsindex Q1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Thule Group AB Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0012455673 1, 3
Betsson SE0012454379 3
Trelleborg SE0000114837 3
Bilia SE0009921588 Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Klövern SE0006593919 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.