Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 14 februari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-02-14 kl. 13:01 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-02-14 kl. 13:04 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,1% OMXS30 -0,4% DJI -0,4% NASDAQ -0,1%
725,3 1 883,0 29 423,3 9 712,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
SATS Köp 30 (25) NOK

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:242,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-14 kl. 15:07.

EFTER RAPPORT

Svag avslutning på 2019 och högre än väntad investeringsnivå

Q4 EBIT, exklusive PIR (omvärderingseffekter), var lägre än marknadens förväntningar, primärt beroende på lägre kopparhalter i Aitikgruvan. Dock, en förbättring förväntas för 2020. Ingen extrautdelning föreslås, till följd av en investeringsnivå som är 800-900 MEUR högre än förväntat. Vi gillar Bolidens väldiversifierade tillgångsbas, starka balansräkning och integrerade affärsmodell, men ser en neutral risk-/avkastningskvot och upprepar Behåll och sänker riktkursen till 250 SEK (275).

Lägre kopparproduktion än väntat tyngde gruvor

Bolidens rörelseresultat för Q4, exklusive PIR, var 1 721 MSEK och 12% sämre än marknadens förväntan om 1 952 MSEK och 6% sämre än vårt estimat. Det var en negativ avvikelse inom gruvor med rörelseresultat på 890 MSEK, jämfört med förväntade 1 148 MSEK. Dock, en förbättring väntas efter bättre kopparhalter kommande kvartal.

Ingen extrautdelning

Den föreslagna utdelningen med 7 SEK per aktie var väsentligt lägre än marknadens förväntan på 11 SEK (ordinarie 7,19 SEK, plus extrautdelning 3,81 SEK). Högre investeringsnivåer vid expansionen i Kevitsa är en anledning.

Sänkta estimat 2020p efter påverkan från coronavirus

Kortsiktigt har coronaviruset snabbt sänkt våra tillväxtförväntningar. Koppar-, zink- och nickelpriserna har fallit med cirka 10% sedan mitten på januari, medan ädelmetaller har legat oförändrade på en hög nivå. Vi sänker våra prognoser för koppar, zink och nickel i linje med prisnedgången men räknar med en återhämtning under andra halvåret. Förstärkningen av USD i förhållande till SEK motverkar delvis effekten och vi höjer USD/SEK-kursen till 9,50 SEK (9,30). Sammantaget sänker vi VPA för 2020p med 5% och 2021p är i stort sett oförändrat.

Behåll upprepas, sänkt riktkurs

Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2020-2021p, jämfört med konkurrenterna på 5-5,5x och de senaste tio årens snitt på 5,4x. Vår riktkurs på 250 SEK (275) är baserad på 5,2x EV/EBITDA för 2020-2021p och en rabatt med 15% till vår summa-av-delarna på 300 SEK. Vi upprepar Behåll.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:195,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-14 kl. 14:24.

EFTER RAPPORT

Trotsar oro för detaljhandeln

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 225 SEK (210) efter Q4, där lägre vakansgrad q/q, höjda hyror både för kontor och butiker, och fortsatt fallande avkastningskrav var de mest positiva faktorerna. Marknadsutsikterna för 2020-2021p förblir stödjande givet försiktigt utbud och stark efterfrågan och vi förväntar oss fortsatta hyreshöjningar över 2021. Vi höjer 2020-2021p NAV och FFO (kassaflöde) med upp till 2%, medan utdelningsförväntan sänks något. Dock, 2019 utgjorde det nittonde året i följd med utdelningstillväxt, vilket är en historik få bolag kan matcha.

Kommersiella hyror fortsätter upp

Kontorshyror, både i Stockholm och Göteborg, har vuxit starkt de senaste åren. Med genomsnittliga hyreskontrakt på 3-5 år förväntar vi oss positiva hyreshöjningar vid omförhandlingar med 10% över 2021p. Vi anser att oron för bolagets butiksexponering är överdriven, då topphyror stabiliseras på goda nivåer. Därtill finns tecken på en gradvis förbättring i NK, vilket visar att renoveringen bär frukt.

Köp, riktkurs höjs till 225 SEK (210)

Vi höjer 2020-2021p FFO (kassaflöde) och NAV med upp till 2%, medan utdelningen per aktie sänks till 4,1 SEK (4,3) och 4,3 SEK (4,6). Vår tillgångsbaserade riktkurs på 225 SEK är baserad på 10% premium till vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q4 2020p 205 SEK). Vi upprepar Köp.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:33,37 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-14 kl. 14:03.

EFTER RAPPORT

Q4 nära förväntan, positiv start på Q1

LeoVegas rapporterade intäkter i linje med förväntningarna, medan EBITDA var något sämre. Dock, Q1 har startat bra, vilket medför att konsensus kan behöva justeras upp. Vi förväntar oss att aktien är upp idag till följd av den positiva starten på Q1. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 58 SEK.

Q4

Intäkterna uppgick till 87,1 MEUR, i linje med konsensus på 86,8 MEUR, medan EBITDA på 9,2 MEUR var något sämre än förväntade 9,5 MEUR. LeoVegas uppger att Storbritannien, exklusive Royal Panda, ökade med 15% q/q vilket medför att botten har setts. LeoVegas uppger också att Tyskland växer m/m efter ett fall i Q3 när PayPal togs bort från marknaden. Q1 har startat bra med intäkter på 30,1 MEUR i januari, vilket medför en kvartalstakt på 90 MEUR mot konsensus förväntan på 86,8 MEUR. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 58 SEK.

Munters

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:54,00 SEK
Pris:51,95 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-14 kl. 13:36.

EFTER RAPPORT

En något blandad avslutning

Munters rapporterade en något svagare Q4-rapport, med EBITA 10% lägre än vår prognos. Dock, det verkar delvis bero på temporärt högre kostnader. Orderingången var i linje och skuldsättningen har förbättrats under året, vilket sannolikt bidragit till Munters beslut att behålla Mist Elimination och kvarvarande Data Center-verksamhet efter den strategiska översynen. Vi gör små förändringar i våra prognoser och höjer riktkursen till 54 SEK (52) till följd av förbättrad visibilitet efter rapporten. Vi upprepar Behåll.

Q4

Orderingången uppgick till 1 845 MSEK, vilket representerade oförändrad organisk tillväxt och var i stort sett i linje med våra estimat. Försäljningen upp till 1 842 MSEK och EBITA uppgick till 229 MSEK, vilket var i linje med förra året men 10% sämre ån vårt estimat. Skillnaden förklaras av att EBITA-marginalen uppgick till 12,4%, istället för väntade 13,6%. Enligt Munters berodde det på produktmix och högre lönekostnader relaterade till tillväxt inom vissa områden.

Data Center och Mist Elimination behålls

Den strategiska översynen av Data Center och Mist Eliminination resulterade i att båda delarna behålls. Munters ser stor potential till värdeskapande, inte minst genom digitaliseringstrenden och efterfrågan på hållbara lösningar. En anledning till beslutet är sannolikt att det är för tidigt för Munters att få ett rimligt pris. En annan anledning är också att skuldsättningen förbättrats. Dock är nuvarande 2,9x nettoskuld/EBITDA fortfarande över målet på 1,5-2,5x.

Nästa steg i Full Potential Programme

Munters verkar trygga med förbättringarna genom Full Potential Programme. FPP-besparingarna uppgår till 210 MSEK och den årliga takten nåddes vid slutet av Q4. Vi har inkluderat omkring tre fjärdedelar av besparingarna i våra prognoser. Munters rör sig nu mot de kvarvarande stegen i programmet och fokuserar nu på att förbättra lönsamheten och tillväxten. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 54 SEK (52).

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:63,00 SEK
Pris:48,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-14 kl. 13:20.

EFTER RAPPORT

Avslutar bättre än väntat

Haldex presenterade en bättre Q4-rapport än väntat. Guidningen för 2020 indikerar en marginalförbättring och Haldex slog också guidningen för Q4 något. Vi höjer våra prognoser något. Även om vi inte förväntar oss att bolaget når målet med 10% i rörelsemarginal för 2020 bedömer vi en god resultatutveckling under åren som kommer. Aktien har underpresterat och vi ser ett attraktivt köptillfälle vid nuvarande kurser och upprepar Köp. Vi höjer riktkursen till 63 SEK (60).

Q4

Haldex lyckades slå guidningen för 2019 och visa en viss ökning i försäljning och rörelsemarginal. Eftermarknaden utgjorde 50% av försäljningen. EBIT på 44 MSEK, justerat för engångsposter, var en förbättring med 16% q/q och något bättre än väntat.

Produktionsflyttar ger stöd

Haldex har implementerat de slutliga stegen av flera åtgärder för att strömlinjeforma produktionen, vilket tillsammans med minskade kostnader är ett viktigt steg för att nå rörelsemarginalmålet på 10%. Åtgärderna inkluderar en produktionsflytt från USA till Mexiko, vilket kommer att spara 25 MSEK och flytt av produktion från Tyskland till Ungern som sparar 50 MSEK.

Höjd riktkurs

Aktien har underpresterat och vi ser ett attraktivt köptillfälle vid nuvarande kurser och upprepar Köp. Vi höjer riktkursen till 63 SEK (60). Riktkursen är baserad på en kombination av konkurrentmultiplar och en kassaflödesvärdering (WACC: 9,5%, EBIT-marginal: 8%, långsiktig tillväxt: 2%).

SATS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:21,60 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-14 kl. 13:04.

UPPDATERING

Fortsätter i rätt riktning

SATS levererade god underliggande tillväxt i viktiga parametrar under 2019 och är väl positionerad för att fortsätta växa genom att dra nytta av en sund nordisk fitnessmarknad och viktiga bolagsinitiativ. Vi höjer riktkursen till 30 NOK (25) när vi sänker rabatten till marknadsvärdet till följd av mer förtroende för tillväxt, marginalutvidgning och vändning i Danmark. Vi har rekommendationen Köp.

Dansk vändning på rätt spår

SATS redovisade intäkter från Q4 2019 på 1 036 MNOK med en EBIT på 132 MNOK vilket var något under våra estimat på 141 MNOK. Avvikelsen orsakades av något lägre EBIT i Sverige på grund av utmaningar med att rekrytera tillräckligt kvalificerade personliga tränare, ett problem de också stött på i Norge. Danmark och Finland levererade över förväntningarna, och vi var nöjda med att se den danska vändningen på rätt väg. En rad initiativ har genomförts i Danmark och ARPM ökade i följd med 7%, men antalet medlemmar har sjunkit, en utveckling som vi förväntar oss kommer att vända under 2020 med initiativ på platser som klubbuppgraderingar, SATS gruppträningskurser med utbildade instruktörer och implementering av SATS operativa rutiner.

Väl positionerat i attraktiv marknad

Vi bedömer att SATS är i en utmärkt position att fortsätta växa sin verksamhet, drivet av en hållbar tillväxt på den nordiska fitnessmarknaden med viktiga drivkrafter som befolkningsökning, urbanisering, ökning av enstaka hushåll och ökad hälsomedvetenhet. Dessutom kommer SATS att driva företagsinitiativ som nya klubböppningar (sju klubbar 2020p), bättre utnyttjande av befintliga klubbar, churn management och tillväxt i ARPM både genom den flexibla prissättningsmodellen och tillväxten av personliga tränare och detaljhandels intäkter, vilket kommer att stödja en marginalexpansion. SATS har lanserat sitt eget sortiment för basträningskläder, en lansering av färskmat på 15+ klubbar i Sverige, och terapeuter med behandlingsrum integrerade i klubbarna som exempel på initiativ för att driva detaljhandelns intäkter.

Vi höjer riktkursen till 30 NOK (25)

SATS presterar bra och värderas attraktivt relativt till dess konkurrenter. Vår värdering, som tar hänsyn till en jämförelse av konkurrenter och en kassaflödesvärdering, tyder på ett marknadsvärde på cirka 32 NOK per aktie. Vi har sänkt rabatten till marknadsvärdet på grund av mer förtroende för omsättningstillväxt, marginalutveckling och vändningen i Danmark. Vi höjer därför riktkursen till 30 NOK (25) och upprepar rekommendation Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 725,3 0,1% 2,0% 6,5%
OMXS30 1 883,0 -0,4% 1,7% 6,3%
OMXH25 4 548,3 -0,2% 1,4% 7,7%
OMXC20 1 234,6 -0,2% -0,3% 8,7%
OSEBX 926,3 -0,5% -1,1% -0,6%
OMXBB 1 068,3 0,1% 2,1% 7,6%
Dow Jones 29 423,3 -0,4% 0,1% 3,1%
S&P500 3 373,9 -0,2% 0,8% 4,4%
Nasdaq C 9 712,0 -0,1% 1,5% 8,2%
SX5E 3 846,7 -0,2% 1,1% 2,7%
DAX 13 745,4 0,0% 1,3% 3,7%
CAC40 6 093,1 -0,2% 0,9% 1,9%
RTS 1 543,5 -0,9% 0,3% -0,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 56,3 1,0% 2,6% -14,6%
Guld 1 575,1 0,7% 0,8% 4,0%
Silver 17,6 0,5% -0,7% -2,2%
Aluminium 1 701,5 -0,3% 0,2% -5,5%
Bly 1 877,0 0,9% 1,8% -2,4%
Koppar 5 716,0 -0,5% -0,2% -7,1%
Nickel 13 065,0 0,1% 0,4% -6,7%
Zink 2 157,0 0,8% -2,2% -5,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,16 -0,40 -1,60 0,90
Sverige, 10 år 0,01 -0,90 -5,00 -13,90
Norge, 10 år 1,38 -4,90 -4,40 -16,00
Tyskland, 10 år -0,39 -1,10 -3,60 -20,40
GB, 10 år 0,66 4,10 4,10 -15,80
USA, 10 år 1,62 -1,03 -2,61 -29,88
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,49 0,1% -0,8% -0,2%
USD / SEK 9,67 0,5% 0,4% 3,3%
GBP / SEK 12,62 1,1% 1,4% 1,8%
NOK / SEK 1,04 0,0% 0,2% -1,9%
DKK / SEK 1,40 0,1% -0,8% -0,2%
CAD / SEK 7,30 0,5% 0,7% 1,1%
CHF / SEK 9,88 0,3% 0,0% 2,2%
JPY / SEK 0,09 0,7% 0,6% 2,2%
EUR / USD 1,08 -0,4% -1,2% -3,4%
USD / JPY 109,82 -0,2% -0,1% 1,0%
EUR / GBP 0,83 -1,0% -2,1% -1,9%
AUD / USD 0,67 -0,2% -0,1% -4,2%
USD / CAD 1,33 0,0% -0,3% 2,2%
GBP / USD 1,31 0,6% 1,0% -1,5%
USD / NOK 9,26 0,5% 0,2% 5,4%
EUR / NOK 10,04 0,1% -1,0% 1,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York tappade mark under torsdagen efter ny statistik från Kina som visade att coronaviruset skördat fler offer än tidigare aviserats.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex sjunkit 0,4 procent till 29.423. Det bredare S&P 500-indexet var ned 0,2 procent till 3.374 och Nasdaqs kompositindex backade 0,1 procent till 9.712.

Kina har rapporterat att nästan 60.000 personer har infekterats med coronaviruset i landet medan dödstalet nu har överskridit 1.300 människor.

Enligt en talesperson för USA har landet "inte högt förtroende för den information som kommer från Kina", rapporterade CNBC.

Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba bjöd på resultat och intäkter i senaste kvartalet som var något högre än väntat. Bolaget uppgav efter delårsrapporten att virusutbrottet i Kina kommer att påverka intäktstillväxten negativt för innevarande kvartal. Aktien handlades ned med 1,8 procent.

Tesla vill ta in kapital via aktieförsäljning till flera storägare, bland annat Elon Musk som förbundit sig att teckna för upp till 10 miljoner dollar. Vidare meddelade Tesla att bolaget planerar att öka sina kapitalinvesteringar för 2020 till upp till 3,5 miljarder dollar, vilket skulle motsvara en ökning med 164 procent från 2019. Teslas aktie handlades upp 4,8 procent.

Cisco Systems, som tillverkar nätverksutrustning, sjönk drygt 5 procent. Onsdagskvällens kvartalsrapport visade resultat och försäljning lite över förväntningarna, men bolagets försäljningsprognos ansågs svag enligt Bloomberg News.

Kasinogruppen MGM Resorts backade också över 5 procent. Bolaget drar tillbaka sin prognos för 2020 till följd av effekterna från coronaviruset på bolagets kasinon i Macau och Las Vegas. Dessutom ska vd tillika ordförande sluta.

Dryckes- och snacksföretaget Pepsico gick mot strömmen och steg något efter sin rapport, vilket också gällde Applied Materials som steg 3 procent.

En amerikansk domstol har temporärt satt stopp för det så kallade JEDI-kontraktet, som har tilldelades Microsoft och är värt 10 miljarder dollar. Detta efter en protest från Amazon, som anser att beslutet påverkades av Donald Trumps partiskhet. Båda aktierna backade runt en halv procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen var ned 2 punkter till 1,61 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades på torsdagen nedåt, efter att en ny metod för klassificering av smittade och döda av coronaviruset införts. Ett nytt sätt att beräkna utifrån en vidare form av diagnos gjorde att antalet döda och smittade i Kina ökade kraftigt.

Mängder av bokslut strömmade in där Boliden stack ut med en resultatmiss. De flesta sektorer noterades lägre.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 0,4 procent till 1.883 och aktier för 24,6 miljarder kronor bytte ägare under dagen.

Bolidens intäkter och resultat var klart lägre än väntat för det fjärde kvartalet. För affärsområdet Gruvor var rörelseresultatet hela 22 procent under förväntan. Lägre metallhalter och ökad investeringstakt nämndes i rapporten som delförklaringar till att utfallet inte blev bättre.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi missade förväntningarna på ebita-resultatraden - utfallet var 5 procent under förväntan. Aktien backade initialt men hämtade sig efter optimistiska vd-uttalanden och steg 2,2 procent.

Onsdagens vinnare Evolution Gaming fick av Pareto en höjd rekommendation till köp och aktien fortsatte upp ytterligare 2,8 procent efter onsdagens 15-procentiga lyft.

Fastigheter gick starkt efter några färska rekommendationshöjningar i sektorn.

"Jag tror det handlar om bra rapporter, samt de senaste utsikterna på räntesidan - Riksbankens 'lugna' besked, coronavirus som påverkar konjunkturutsikter och på kort sikt gör att räntehöjningar skjuts på framtiden av marknaden", kommenterade en analytiker för Nyhetsbyrån Direkt.

I Munters mäklades på förmiddagen en storaffär på 17,8 miljoner aktier, motsvarande nära 10 procent av kapitalet. Delägaren Nordic Capital uppgav sig ha sålt hela sitt innehav i Munters, cirka 27 miljoner aktier, till kursen 48:50 kronor. Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM bekräftade att firman köpt ytterligare nära 9,2 miljoner aktier i Munters. Munters handlades ned större delen av dagen men hämtade sig till en uppgång med 0,6 procent till 52:25 kronor.

Bravida lyfte 8,9 procent. Installationsbolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet var något högre än väntat. Bravida skriver i rapporten att bolagets lista på potentiella förvärv som skulle passa är fortsatt lång.

Nibe avancerade drygt 5 procent. Bolagets resultat för det gångna kvartalet var något lägre än förväntningarna, men värmeteknikföretaget skrev i rapporten att det är "försiktigt positivt" till år 2020 som helhet.

Fingerprint Cards tappade 6,5 procent efter att ha redovisat en förlust på drygt 15 miljoner kronor på rörelseresultatnivå. Bolaget skrev i sin rapport att genomslaget för smarta kort dröjer och att det räknar med en "dämpande" effekt från coronavirusutbrottet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Tieto Minska 24 EUR na na
Aker ASA Köp 660 NOK na na
REC Silicon Minska 3.10 NOK na na
Besqab Minska 140 SEK na na
Arise Köp 38 SEK na na
Astra Zeneca Köp 8000 GBX na na
Leo vegas Köp 58 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 BNP (prel) Q4 0.1%/0.4% 0.1 %/0.5 %
EMU 11:00 Handelsbalans dec 19.2b/20.7b
EMU 11:00 BNP (prel) Q4 0.1%/1.0% 0.1 %/1.0 %
USA 14:30 Detaljhandel jan 0.3%/0.3% 0.3 %/0.7 %
USA 15:15 Industriproduktion jan -0.3%/0.1% -0.3 %/0.2 %
USA 16:00 Michiganindex (prel) feb 99.0/n.a./n.a. 99.8/114.4/'90.5

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Boliden SE0012455673 1, 3
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
SATS NO0010863285 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.