Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 17 februari 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-02-17 kl. 07:58 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-02-17 kl. 08:01 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,1% DJI -0,1% NASDAQ 0,2%
727,7 1 885,6 29 398,1 9 731,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Betsson Köp 65 (62) SEK

Storebrand

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:77,00 NOK
Pris:69,16 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Head of Insurance
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13 kl. 07:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 14:33.

UPPDATERING

En fin resa men dags att ta hem vinsten

Efter en period med stark kursutveckling i aktien, trots motvind från räntor, tar vi nu hem vinsten. Helårsresultatet för 2019 innehöll vissa mindre besvikelser för oss och vi flyttar fram vår förväntan om kapitalöverföringar till aktieägarna med 6 månader. Vi sänker därför riktkursen till 77 NOK (78) och med begränsad uppsida sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp).

Kapitalöverföringar skjuts fram

Storebrands solvensgrad var något lägre än vi hade förväntat oss och vi ser viss motvind för 2020. Även om vi välkomnar Storebrands start för översyn av kapitalöverföringar från juni 2020, är vårt estimat att dessa startar andra halvåret 2021. Vi bedömer att överskottskapitalet har vuxit sedan kapitalmarknadsdagen 2018, men också att bolaget finner annan användning för cirka 10 miljarder NOK av det tillgängliga kapitalet.

Fullvärderat, nedgradering till Behåll

Storebrands aktier har slagit Oslobörsens index med 25% sedan vår uppgradering i september och försäkringsindex med 14%. Givet räntornas utveckling under denna period anser vi inte längre att aktien är billig på relativ basis. Vi värderar Storebrand genom en summa-av-delarna-värdering med ett avkastningsantagande för varje division och når riktkursen 77 NOK (78). Med enbart 6% i uppsida sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp).

Grieg Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 NOK
Pris:131,60 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 14:10.

UPPDATERING

Kostnadsbesparingar fortsätter

Grieg Seafood har gjort ett bra jobb i Norge. Rogaland, med kostnader per kg på 35,7 NOK, är mycket imponerande givet att merparten av Griegs konkurrenter nu har en stigande kostnadsmiljö. Bolaget är säkert på att Kanada kommer ha lägre kostnader 2020, så länge det inte uppstår någon stor miljöhändelse. Shetland är mer osäkert och kostnadsförbättringen som väntades ske 2020 är nu framflyttad till 2021. Vi bedömer att med de nuvarande blygsamma multiplarna förväntas inga större förbättringar i segmenten utanför Norge och vi anser därför att Grieg Seafood är en intressant aktie även för 2020. Vi upprepar Köp och riktkursen 160 NOK.

Norge

Grieg Seafood Norge är på rätt väg. Post-smolt-strategin verkar vara en succé och bolaget har nu en kostnad per kg på 36,5 NOK i Norge. Framöver kommer Grieg Seafood att expandera något mer för sitt post-smolt-system. Givet den höga utnyttjandegraden i regionen är anledningen nu att sänka risken och bibehålla den låga kostnaden istället för att säkra tillväxt. Grieg siktar också på att slakta relativt låga volymer i Q3 i Rogaland för att sänka risken och avvakta perioden med säsongsmässigt låga priser. Vi gillar detta sätt att tänka. Finnmark är stabilt men kommer att ha en viss marginalpress i Q1. Fisken upplever en tuff vinter vilket ger lägre uppnådda priser. Vi förväntar att Finnmark når en rabatt på 7 NOK/kg till referenspriset och 2 NOK/kg i högre kostnader.

Skottland och Kanada

Shetland utgör en viss huvudvärk men ledningen uppger att biologin där blir bättre. Det bör leda till lägre kostnader och högre tillväxt, dock väntas den starka kostnadsförbättringen skjutas fram till 2021p (från 2020p). Regionen utgör ett visst frågetecken och EBIT/kg kan variera stort mellan kvartalen. Kanada förväntas ha lägre kostnader 2020p baserat på bättre biologi. Ledningen uppger sig vara säker på det och fisken i vattnet har sannolikt utvecklats bättre jämfört med förra året.

Värdering

Vi värderar Grieg Seafood genom en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 14 NOK och WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 160 NOK.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:33,75 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-17 kl. 07:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 12:13.

UPPDATERING

Positiva signaler för 2020

LeoVegas Q4-resultat var nära våra förväntningar och Q1 har startat bra, med starka intäkter i januari. Positiv utveckling i Storbritannien efter stängningen av Royal Panda har också förbättrat potentialen för LeoVegas att återgå till tillväxt i Storbritannien. Kombinerat med effektivitetsåtgärder har vi höjt våra estimat något och höjer riktkursen till 59 SEK (58). Vi upprepar Köp.

Q4 nära förväntningarna

Intäkterna uppgick till 87,1 MEUR, jämfört med vår förväntan på 86,1 MEUR, medan EBITDA på 9,2 MEUR kan jämföras med vår förväntan på 9 MEUR. Q1 har startat bra med intäkter på 30,1 MEUR i januari, vilket medför en kvartalstakt på 90 MEUR mot konsensus förväntan på 86,8 MEUR.

Något höjda estimat

Efter den svaga utvecklingen för Royal Panda i Storbritannien under 2019 meddelade LeoVegas att varumärket stängs i Storbritannien och att bolaget istället kommer att fokusera på LeoVegas och Rocket X-varumärkena samt att Rocket X-varumärkena ska flyttas över till den egna tekniska plattformen, vilket väntas generera en årlig kostnadsbesparing med 2 MEUR. Till följd av dessa effektivitetsåtgärder har vi höjt våra EBITDA-estimat för 2020-2021 med 1-3%.

Köp, riktkurs höjs till 59 SEK (58)

Det sammantagna intrycket från LeoVegas rapport är positivt, där indikationen om att tillväxten i Storbritannien kommer tillbaka är uppmuntrande. LeoVegas handlas till en låg värdering efter den svaga utvecklingen 2018-2019. Vi förväntar oss att värderingen normaliseras när bolaget förbättrar både intäkts- och resultattillväxten, vilket är anledningen till att vi ser en betydande uppsida. Vår riktkurs på 59 SEK (58) är baserad på genomsnittet av EV/EBIT på 10x 2021p och en kassaflödesvärdering med WACC på 11,4% och långsiktig EBITDA-marginal på 15%. Vi upprepar Köp.

Besqab

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:143,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-17 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 10:34.

EFTER RAPPORT

Bättre utsikter för 2020

Besqab redovisade en vinst som var i linje med våra förväntningar. Bolaget överförde markinnehav till projekt för 130 MSEK med nästan noll i marginal, vilket fick marginalerna att se ganska låga ut. Bättre resultat för 2020 får oss att höja riktkursen till 145 SEK (140). Med ingen nedsidespotential till riktkursen uppgraderar vi Besqab till Behåll (Minska).

Q4: I linje, justerat för marköverföring

Försäljningen i Q4 uppgick till 424 MSEK, jämfört med vår prognos på 290 MSEK. Å andra sidan var rörelseresultatet 30 MSEK, jämfört med vår prognos på 29 MSEK. Till följd av två stora byggstarter i kvartalet har Besqab överfört markinnehav för 130 MSEK till projektportföljen till nästan ingen marginal. Om vi exkluderar det från den totala försäljningen uppgår den till 294 MSEK och därmed mycket nära våra prognoser. För första gången har bolaget gett mer information om planerade byggstarter och vi estimerar nu 590 byggstarter i år, jämfört med enbart 500 tidigare. Å andra sidan kommer vissa projekt som vi tidigare trodde skulle starta 2021 att skjutas fram till 2022.

Klar förbättring 2021 redan i aktiekursen

Sedan börsintroduktionen 2014 har Besqab handlats till 12-månaders framåtblickande genomsnittligt P/E på 11x. Vi använder ett genomsnitt av VPA för 2020-2021p som bas för vår värdering. Med en kombinerad VPA på 13,2 SEK, når vi en riktkurs på 145 SEK. Vinsten kommer att lyfta 2021, men vi anser det för tidigt att räkna in det som följd av risken för en möjlig ny redovisningsstandard under våren. Utan någon nedsida till riktkursen höjer vi rekommendationen till Behåll (Minska).

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:35,06 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-17 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 09:10.

EFTER RAPPORT

Låga förväntningar inför Q4-rapporten

Catena Medias aktiekurs har fortsatt att backa de senaste månaderna, trots positiv utveckling i Q3 och positiva utsikter för Q4. Marknadsförväntningarna inför Q4 ser låga ut och aktien förblir väsentligt undervärderad, enligt vår mening. Vi bedömer att uppsidan kan realiseras, då vi förväntar oss att tillväxten kommer att fortsätta förbättras och vi upprepar Köp, även om vi sänker riktkursen till 77 SEK (81).

Fortsatt sekventiell förbättring förväntas

Catena Media rapporterade sekventiell förbättring i Q3 efter flera kvartal med svag tillväxt och bolaget gav också positiva utsikter inför Q4. Vi förväntar oss att den sekventiella tillväxten fortsätter med intäkter på 27,2 MEUR i Q4 (26,4 MEUR i Q3), till följd av tillväxt i USA och en fortsatt förbättring på andra marknader som utvecklades svagt första halvan på året. Vi förväntar oss stabila kostnader och att EBITDA förbättras från 11,5 MEUR i Q3 till 12 MEUR i Q4.

Fokus på kärntillgångar

Catena Medias fokus på att förbättra kärntillgångarna börjar ge positiv påverkan, där trafiksiffror ser ut att utvecklas väl de senaste månaderna. Bolagets huvudprodukt inom casino, AsgGamblers, ser ut att generera stabil och växande trafik, där lanseringen på nya marknader bör ge fortsatt tillväxt 2020p. För sportspelsprodukterna verkar de amerikanska tillgångarna (legalsportsreport.com, thelines.com och Play-varumärkena) utvecklas väl och re-lanseringen av europeiska varumärken som bettingpro.com ser också ut att ha positiv effekt på trafiken.

Signifikant uppsidespotential när tillväxten förbättras

Vi bedömer att Catena Media är signifikant undervärderat, då marknaden förblir skeptisk avseende den organiska tillväxtpotentialen. Dock, Q3-rapporten visade gedigen tillväxt q/q när utvecklingen av kärntillgångarna lyftes fram, vilket ser lovande ut. Därtill, när tilläggsersättningen för de amerikanska tillgångarna nu gjorts upp bör balansräkningen förbättras, då vi bedömer att bolagets solida kassaflöde kommer att reducera nettoskulden de kommande kvartalen. Vi upprepar Köp, även om vi sänker riktkursen något till 77 SEK (81) efter estimatändringar och ökat antal aktier.

Wärtsilä

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:12,00 EUR
Pris:11,18 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-17 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 08:54.

EFTER RAPPORT

Viss minskad oro – nedgradering till Behåll

Även om orderingången för Q4 minskade oron en del för efterfrågan på Wärtsiläs produkter, kvarstår en del osäkerhet över den kortsiktiga marginalutvecklingen. Bolagets värdering kvarstår med en rabatt till konkurrenterna, vilken vi bedömer är välmotiverad och vi upprepar riktkursen 12 EUR, men med begränsad uppsida efter aktiekursens återhämtning sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp)

Återhämtning i orderingång

Wärtsilä rapporterade förbättrad orderingång q/q som var väl över våra förväntningar, primärt drivet av Energy, men också bättre än väntat från Marine. Det bör minska oron för att Wärtsiläs svaga ordertrend är strukturell snarare än cyklisk.

VPA sänks med 5% för 2020p

Medan orderingången och intäkter för Q4 var bättre än våra förväntningar var marginalerna sämre än våra förväntningar, särskilt inom Marine. Detta, i kombination med försiktiga kommentarer om svaga marginaler i orderboken till följd av prispress och mix, får oss att sänka VPA med 5% för 2020p, men vi behåller 2021p oförändrat.

Nedgradering till Behåll efter kursuppgång

Wärtsiläs värdering kvarstår med rabatt i förhållande till Alfa Laval och andra europeiska kapitalvarubolag. Dock, vi anser att det är rimligt givet osäkerheten kring utsikterna inom Energy, såväl som marginalåterhämtningen. Vi behåll riktkursen 12 EUR oförändrad, vilket medför 2021p bolagsvärde/EBITDA på 12x och P/E 15x. Efter kursuppgången sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp), då uppsidan till vår riktkurs är begränsad till 7%.

Elkem

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:22,58 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 08:47.

EFTER RAPPORT

Fortsatt i karantän

Få svar kring Q1 2020 gavs i samband med Q4-rapporten, då upprampningen av Elkems fabrik i Xinghuo kommer att följa Kinas gradvisa återgång till normal aktivitet efter coronaviruset. Vi gör mindre förändringar i EBITDA-estimaten och upprepar Behåll och riktkursen 25 NOK, då risken för förhöjd siloxane-kapacitet under 2021 gör andra cykliska bolag mer attraktiva. Vi noterar dock att Elkem har betydande resultatkapacitet vid en återhämtning i råvarupriser. 2019 EBITDA återspeglar också en betydande förlust av specialvolymer till höga marginaler, vilket kan vända till gynnsam resultatutveckling i det fall det sker en vändning inom bil- eller stålindustrin. Vi upprepar Behåll och riktkursen 25 NOK.

Ännu ett svagt kvartal

Elkems Q4-resultat var 3-4% sämre än förväntningarna, med merparten av avvikelsen beroende på Övrigt/elimineringar. Den huvudsakliga avvikelsen var kanske utdelningen med 0,60 NOK per aktie, vilket var 20% sämre än marknadens förväntan, men i linje med våra förväntningar. Vi förväntar oss att EBITDA för Q1 överstiger 700 MNOK till följd av högre priser och med antagande om att fabriken i Xinghuo är uppe i full kapacitet om cirka 2 veckor.

Fortsatt i karantän

Vi upprepar Behåll och riktkursen 25 NOK baserat på 6x EBITDA för 2021p. Med handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som rör sig åt rätt håll och med en betydande uppsida i global tillverkning ser Elkem ganska attraktivt ut vid pris/eget kapital på 1x. Oavsett det rekommenderar vi att titta på andra cykliska bolag med liknande exponering, då vi oroar oss för ny silikon-kapacitet i marknaden från mitten på 2020 eller tidigt 2021.

Nyfosa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:94,05 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 08:01.

EFTER RAPPORT

Attraktiv kassaflödesmultipel

Q4-rapporten var svagare än förväntat, primärt beroende på högre kostnader. Vi inkluderar nu förvärvet på 8 miljarder SEK från SBB och justerar våra estimat. Vi upprepar Köp och riktkursen 105 SEK.

Temporärt högre kostnader i Q4

Förvaltningsresultatet var 15% sämre än förväntat drivet av temporärt högre kostnader för underhåll och administration. Exklusive dessa effekter bedömer vi att resultatet skulle ha varit 4% sämre än väntat. Vi ser avvikelsen som en timingfråga. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 138 MSEK (+0.8%) jämfört med vår prognos på 303 MSEK (+1.7%). Trots detta behåller vi våra värdeförändringar oförändrade framöver och räknar med en uppgång med 3% för både 2020 och 2021. Vi inkluderar nu förvärvet på 8 miljarder SEK från SBB, vilket förklarar en stor ökning i FFO (kassaflöde) under året.

Vår värderingsmetod

Vi noterar att räntekurvorna planar ut och att framtida fastighetsomvärderingar verkar mindre sannolika framöver. I den miljön kommer investerare att fokusera på säkra kassaflöden. Vi bedömer att det är rimligt att Nyfosa handlas till historiskt framåtblickande P/E-multipel på Stockholmsbörsen på 15,5x. Då vi nu inkluderat förvärvet beräknar vi att den maximala utspädningen blir 10%.

Billigt sett till kassaflödet

Vår riktkurs på 105 SEK är oförändrad och är härledd från FFO per aktie med 7,50 x 15,5 x 0,9. Med en fortsatt uppsida upprepar vi Köp. Nyfosas P/FFO på 13x är billigast i hela sektorn.

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:52,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-17 kl. 07:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 08:01.

UPPDATERING

Bra tilläggsförvärv med option genom sportbok

Betsson har meddelat att bolaget förvärvar Gaming Innovation Groups (GiG) B2C-division, vilket är ett tilläggsförvärv som passar väl, enligt vår mening. Vi bedömer att förvärvet kommer att addera cirka 15% till intäkterna och cirka 5-6% till EBITDA (med antagande om inga synergier) samtidigt som förvärvspriset också är attraktivt (cirka 0,4x bolagsvärde/försäljning och 4x bolagsvärde/EBIT). Efter förvärvet har vi höjt våra EBITDA-estimat för 2020-2021p med cirka 4-6% och höjer riktkursen till 65 SEK (62) och upprepar Köp.

Förvärv som adderar intäkter och nya varumärken

Det annonserade förvärvet av GIG:s B2C-verksamhet passar väl in i Betsson, enligt vår mening. Förvärvet kommer att addera 77 MEUR i intäkter och EBIT på 7,6 MEUR baserat på 2019 års siffror. Intäkterna fördelas till Norden (55%), västra Europa (cirka 8%), Centraleuropa (cirka 31%) och resten av världen cirka 6%. Enligt GIG:s Q3-rapport kommer cirka 45% av intäkterna från reglerade marknader eller marknader som snart kommer regleras och bör därför bidra till Betssons andel reglerade intäkter. Merparten av intäkterna från de förvärvade varumärkena kommer från varumärket Rizk (cirka 75%) medan även tre mindre varumärken som Guts, Kaboo och Thrills tillkommer.

Uppsida genom sportbok

Utöver tillägget av intäkter och varumärken kommer Betsson också addera sin sportbok till GiG:s B2B-erbjudande. Det är vältajmat då Betsson nyligen lanserat sin sportbok till externa kunder.

Höjd riktkurs

Betsson betalar cirka 31 MEUR (varav 22,3 MEUR kontant) för förvärvet. Efter förvärvet har vi höjt våra estimat för 2020-2021p EBITDA med cirka 4-6%. Vi höjer riktkursen till 65 SEK (62) och upprepar Köp.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8 000,00 GBX
Pris:7 300,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-14 kl. 08:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-02-17 kl. 08:01.

EFTER RAPPORT

Blandat resultat – solid intäktsguidning

Även om AstraZenecas intäktsguidning för 2020 är solid, med möjlig uppsida i konsensusestimaten, kommer den sämre än väntade utvecklingen för tillväxtprodukterna att uppfattas negativt, anser vi, i kombination med högre försäljnings- och administrativa kostnader. För AstraZeneca är det fortfarande möjligt att nå tvåsiffrig intäktstillväxt även efter att ha tagit höjd för coronaviruset, enligt vår bedömning. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 GBP.

Stark intäktsguidning

AstraZenecas utsikter för intäktstillväxten ser solid ut, beroende på påverkan från coronaviruset. Totala intäkter väntas växa med högt ensiffrigt tal eller lågt tvåsiffrigt tal, vilket kan jämföras med konsensus som hade förväntat sig cirka 10%. Att AstraZeneca nämner lågt tvåsiffrigt tal kan uppfattas som en lättnad från konsensus. Rörelsekostnaderna var märkbart högre i Q4, vilket ledde till att rörelseresultatet var 10,5% sämre än förväntat. Kvaliteten på Q4-försäljningen var svag, då tillväxtprodukter missade generellt.

Blandat resultat

Sammantaget var försäljningsmixen i Q4 negativ och det kommer att väcka viss oro. Totala intäktsprognoser för 2020 kommer att stiga något, trots påverkan från coronaviruset. Detta inkluderar intäkter från Enhertu (bröstcancerläkemedlet från Daiichi) och roxadustat. VPA-estimaten för 2020 kan minska något, men intäkterna vara bättre. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 GBP.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 727,7 0,3% 2,7% 6,9%
OMXS30 1 885,6 0,1% 1,9% 6,4%
OMXH25 4 546,6 0,0% 0,5% 7,7%
OMXC20 1 245,0 0,8% 1,0% 9,6%
OSEBX 929,2 0,3% 0,9% -0,2%
OMXBB 1 066,4 -0,2% 1,5% 7,4%
Dow Jones 29 398,1 -0,1% 1,0% 3,0%
S&P500 3 380,2 0,2% 1,6% 4,6%
Nasdaq C 9 731,2 0,2% 2,2% 8,5%
SX5E 3 841,0 -0,1% 1,1% 2,6%
DAX 13 744,2 0,0% 1,7% 3,7%
CAC40 6 069,4 -0,4% 0,7% 1,5%
RTS 1 534,9 -0,6% 1,1% -0,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 57,3 1,7% 5,2% -13,2%
Guld 1 581,4 0,4% 0,6% 4,4%
Silver 17,7 0,4% -0,4% -1,9%
Aluminium 1 704,5 0,2% 0,6% -5,3%
Bly 1 875,0 -0,1% 2,2% -2,5%
Koppar 5 737,0 0,4% 1,5% -6,8%
Nickel 13 035,0 -0,2% 2,1% -6,9%
Zink 2 138,0 -0,9% -0,7% -6,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,16 -0,10 -1,80 0,80
Sverige, 10 år 0,01 -0,20 -2,50 -14,10
Norge, 10 år 1,39 0,20 -1,40 -15,80
Tyskland, 10 år -0,41 -1,20 -1,40 -21,60
GB, 10 år 0,64 -2,90 4,90 -18,70
USA, 10 år 1,59 -3,40 0,73 -33,28
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 0,4% -0,3% 0,2%
USD / SEK 9,71 0,4% 0,8% 3,7%
GBP / SEK 12,64 0,1% 1,4% 1,9%
NOK / SEK 1,05 0,5% 1,2% -1,4%
DKK / SEK 1,41 0,4% -0,2% 0,3%
CAD / SEK 7,33 0,4% 1,2% 1,5%
CHF / SEK 9,89 0,1% 0,3% 2,4%
JPY / SEK 0,09 0,5% 0,9% 2,7%
EUR / USD 1,08 0,0% -1,1% -3,4%
USD / JPY 109,76 -0,1% 0,0% 1,0%
EUR / GBP 0,83 0,3% -1,7% -1,7%
AUD / USD 0,67 -0,2% 0,4% -4,4%
USD / CAD 1,33 0,0% -0,4% 2,2%
GBP / USD 1,30 -0,3% 0,6% -1,8%
USD / NOK 9,25 -0,1% -0,3% 5,3%
EUR / NOK 10,03 -0,1% -1,4% 1,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades oregelbundet kring nollan under fredagen. Svaga ekonomiska data och oro kring coronavirusets effekt på världsekonomin dämpade sentimentet.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex sjunkit 0,1 procent till 29.396. Det bredare S&P 500-indexet var upp 0,2 procent till 3.379 och Nasdaqs kompositindex steg 0,2 procent till 9.731.

Antalet smittade av coronaviruset fortsätter att stiga, men kinesiska företag och fabriker börjar så sakteliga komma i gång igen, vilket väcker hopp om att de ekonomiska effekterna kommer vara begränsade och kortsiktiga.

"Slutet på det här finns där ute och ger stöd till att marknaden vet att det blir ett tillfälligt problem för den globala ekonomin", sade Tim Ghriskey, chefinvesteringsstrateg vid Inverness Counsel, till Reuters.

Amerikanska data över industriproduktion och detaljhandel på fredagen gav stöd att Feds inställning om att vänta och se med sin ackommoderande policy.

På aktiefronten handlades grafikkortstillverkaren Nvidia upp 7 procent. Kvartalsrapporten, som släpptes sent på torsdagen, bjöd på starkare omsättning och vinst än vad analytikerna hade räknat med. Bolaget gav också en prognos om fick ett positivt mottagande av analytikerkollektivet.

Reseföretaget Expedia var upp 11 procent efter en att på torsdagen ha lämnat en prognos för 2020 som slog marknadens förväntningar. Bolaget spår en "tvåsiffrig" resultattillväxt men ville inte specificera något intervall givet osäkerheten kring hur stora besparingar som kommer realiseras och effekterna av coronaviruset.

Även det kanadensiska cannabisbolaget Canopy Growth rusade i New York efter sin kvartalsrapport. En lägre förlust än väntat ledde till ett kursrally på drygt 15 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen var ned 3 punkter till 1,59 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan på plus även om index inte bjöd på någon större rörelse på fredagen. Boliden och Astra Zeneca intog topp- respektive bottenplacering i storbolagsindex samtidigt som de stora kursrörelserna härstammade från det stora flödet av småbolagsrapporter.

Ute på kontinenten noterade de större marknaderna relativt små indexrörelser och USA-börserna låg något på plus när Stockholm firade helg.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp med 0,1 procent till nivån 1.886. Aktier för drygt 16 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

Antalet smittade coronafall fortsätter att stiga, även om den senaste uppdateringen inte visade på samma stora ökning som på torsdagen då kinesiska myndigheter hänvisade till en förändrad metodologi och diagnosmetod.

Bland storbolagen låg Boliden i topp med en återhämtning på 4 procent. UBS har höjt sin rekommendation till köp från neutral efter delårsrapporten som sände ned aktien med drygt 7 procent på torsdagen. UBS tror på extra utdelning från Boliden under 2020, efter att gruvbolagets bokslut inte gett något sådant besked för 2019, på tvärs mot vissa bedömares förväntningar.

H&M avancerade 1,1 procent. Aktien har på senare tid pressats tillbaka i spåren av det stora antalet butiker klädjätten stängt i Kina till följd av coronaviruset.

Astra Zeneca backade 3,2 procent. Läkemedelsbolagets fjärde kvartal bjöd på 8 procents lägre vinst för kärnverksamheten jämfört med analytikernas förhandstips. Flera av bolagets storsäljande läkemedel hade lägre försäljning än väntat i det gångna kvartalet. Även vinstprognosen för helåret var under förväntningarna.

Vindkraftsbolaget Arise seglade upp 8,4 procent efter ett kvartal med kraftigt ökad omsättning och rörelseresultat.

Omsorgsbolaget Ambea redovisade visserligen högre intäkter med stöd av förvärv, men marginalen försämrades. Utdelningen förslås sänkas något. Aktien sjönk 7 procent.

Inom samma sektor vände Attendo upp med 8,5 procent till 53:45 kronor efter torsdagens rapportfall på nära 8 procent. Carnegie har höjt rekommendationen till köp från behåll och justerat upp riktkursen till 60 kronor (50).

Nexam rasade 24 procent efter att ha meddelat en företrädesemission om 62 miljoner kronor vid bokslutsrapporten.

Medicover avancerade drygt 5 procent med stöd av en organisk försäljningstillväxt på 15 procent i det gångna kvartalet. Hälsovårdsbolaget har satt nya mål för de kommande åren.

Oasmia har utnämnt Francois Martelet till ny vd för bolaget. Aktien steg drygt 6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 BNP (prel) Q4 -1.0% / ‑3.8% 0.4% / 1.8%
JP 05:30 Industriproduktion (def) dec 1.3% / -3.0%
06:00 Svensk Handel: handelsbarometer
SE 09:30 Industrilager Q4 -3.1 bn

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Storebrand NO0003053605 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
Besqab SE0005991411 4
Catena Media MT0001000109 3
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Elkem NO0010816093 Inga tillkännagivanden
Nyfosa SE0011426428 3
Betsson SE0012454379 3
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.