logo
Dagens analyser - tisdagen den 24 mars 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-03-24 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-03-24 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -5,2% OMXS30 -4,7% DJI -3,0% NASDAQ -0,3%
478,9 1 292,3 18 591,9 6 860,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
TietoEVRY Minska 16 (24) EUR
Demant Minska 135 (190) DKK

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 NOK
Pris:40,81 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-24 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-24 kl. 10:21.

UPPDATERING

Ingen återhämtning, men kommer överleva och fortsätta generera fritt kassaflöde

Subsea 7 kommer att säkra mycket mindre arbete än vi tidigare hade förväntat oss för 2020-2022p. Vi sänker vår prognos för orderingången väsentligt (2 miljarder USD per år i genomsnitt). Medan påverkan på 2020p är ganska begränsad, sänker vi intäktsestimaten för 2021-2022p och EBITDA med cirka 30%. På den positiva sidan kommer Subsea 7 överleva den här utmanande miljön och fortsätta generera fritt kassaflöde. Fundamenta kvarstår solitt (balansräkning, teknologi, position) och bolaget kan göra vissa opportunistiska förvärv. Med 2022p som botten i vår värdering och med en EV/EBITDA-multipel på 6x når vi en riktkurs på 100 NOK (150). Vi upprepar Köp.

GN Store Nord

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:310,00 DKK
Pris:267,70 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Chef Medtech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-24 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-24 kl. 09:19.

UPPDATERING

Förblir en bra story

Vi sänker våra estimat materiellt för både Hearing och Audio. Även om visibiliteten förblir låg anser vi att GN har en bra setup för verksamheten både inom Hearing (ingen retail) och Audio (uppkopplad arbetskraft). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 310 DKK (427).

Kunder utgör huvudsaklig riskgrupp för covid-19

Vi har redan flaggat för att leverantörer av hörapparater bör se en betydande negativ påverkan på försäljning och resultat från covid-19 då den huvudsakliga kundgruppen också är den huvudsakliga riskgruppen för covid-19. Vi antar 6-8 veckor av nedstängning och en mycket långsam återhämtning den tredje månaden. Vi förväntar oss att 40% av den förlorade försäljningen tas igen under andra halvåret. Medan GN Hearing kan ha större besparingsmöjligheter än Demant och Sonova får vi inte känslan att det kommer att synas. Vi sänker våra estimat för Hearing med -12% för försäljningen och -26% för EBITA. Risken förblir dock på nedsidan, då antagandet om 2,5 månader i förlorad försäljning kan vara för optimistiskt.

Audio täcker behov i en uppkopplad värld

Audio-verksamheten utgör 50% av koncernen och består till 70% av företag och 30% av konsumenter. Som vi förstår det har Audio påverkats av komponentbrist under Q1, i huvudsak inom Consumer. Dock är vi mindre negativa till Audio med en förväntad återhämtning under Q3, där online-försäljningen kan växa. För 2021 bedömer vi att Audio kan utvecklas väl. Vi tror att covid-18-krisen lyfter fram behovet av en uppkopplad arbetskraft och ser därför att Audio gynnas av underliggande trender. Även om det blir en recession bedömer vi att investeringarna i ny teknologi inte stoppas helt.

Köp upprepas, sänkt riktkurs

Vi sänker vår riktkurs betydligt till 310 DKK (427). Sänkningen är baserad på sänkta estimat och väsentligt lägre multiplar för konkurrenterna Sonova och Demant.

TietoEVRY

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:17,51 EUR
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-24 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-24 kl. 08:17.

UPPDATERING

Stabila intäkter, men hög hävstång

Även om TietoEVRY har en av de mest motståndskraftiga intäktsraderna i den här nedgången, har de också den största hävstången. Mer skuldsättning behövs för att möjliggöra utdelningen. Förutom osäkerheterna från coronaviruset, bidrar stora implementeringskostnader till ytterligare risker. Vi sänker riktkursen till 16 EUR (24 EUR) och upprepar Minska.

Stabila intäkter

Krisen genererar ytterligare efterfrågan på några få områden så som telekom, digital arbetsplats och cybersäkerhet. Cirka 30% av intäkterna kommer från fleråriga kontrakt genom licenser från branschens mjukvaruverksamhet och ytterligare 30% från att hantera IT-infrastruktur genom hybridinfrastruktur.

Ingen organisk tillväxt i den nya miljön

Vi uppskattar att den organiska tillväxten kommer minska med 2% under Q2 2020p, men vara oförändrad vid årets slut. Detta baseras på att konsultintäkterna backar med 5%. Dessutom kommer valutan troligen bidra negativt till försäljningen under Q1 med 3-5%. Exponeringen mot den norska kronan är nu  30% efter samgåendet.

Siktar mot en rörelsemarginal på 10%

En nedgång på 100 punkter ger oss en rörelsemarginal på 10%, främst på grund av coronaviruset som orsakar lägre intäkter från konsult- och R&D-verksamheten.

Minska, riktkurs ner till 16 EUR

Trots att aktien ser attraktiv ut med en justerad EBIT på 11x kan justeringarna uppgå till 100 MEUR där majoriteten har negativ effekt på kassaflödet. Nettoskulden uppgår till nästan 3x EBITDA. Företaget har också ett lån på 300 MEUR som förfaller i år. Den underliggande VPA-ändringen för 2020p är -15%. Vi sänker riktkursen från 24 EUR till 16 EUR (WACC på 9%) och upprepar Minska.

Lundin Petroleum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 SEK
Pris:157,90 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-23 kl. 21:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-24 kl. 08:17.

UPPDATERING

Sänkt utdelning

Till en redan lång lista av bolag kan vi nu addera en utdelningssänkning från Lundin Petroleum med 44%. Trots att bolaget har en av de lägsta breakeven-nivåerna inom sektorn uppger Lundin Petroleum att dess oro för de generella makroutsikterna har lett till en föreslagen utdelningssänkning för att skydda likviditeten. Vi anser att Lundin Petroleum är ett av de bäst positionerade bolagen för att hantera en nedgång och gårdagkvällens meddelande lyfter fram de svåra förhållandena i sektorn för tillfället. Efter utdelningssänkningen uppgår Lundin Petroleums fria kassaflöde efter utdelning till 160 MUSD vid ett oljepris (Brent) på 40 USD. Vi upprepar Köp och riktkursen 200 SEK.

Utdelningssänkning sund finansiell hantering

Utdelningssänkningen är kanske lite överraskande även om det är sunt finansiellt agerande för att sänka kostnaderna över hela linjen. Givet Lundin Petroleums historiska agerande kunde man kanske ha förväntat sig en utdelningssänkning. Enligt våra siffror bedömdes inte utdelningen för 2020p utgöra någon risk vid Brent på 40 USD, men nu är Brent omkring 27 USD per fat och kan potentiellt falla med ytterligare 10 USD de kommande tre månaderna.

Påverkan på investment case

I detta steg gör vi inga förändringar i våra estimat då bolaget är i linje med sektorn och snabbt kan återkomma med en andra våg av kostnadsbesparingsåtgärder. Vi upprepar vår syn att Lundin Petroleum är ett av de bäst positionerade bolagen inom den nordiska olje- och gassektorn för att parera en nedgång. Vi sänkte nyligen vårt oljeprisantagande till 40 USD för 2020p och 45 USD för 2021 med en ökning till 50 USD för 2022. Dock, då efterfrågan på olja imploderar genom effekterna från coronaviruset kan överutbudet bli häpnadsväckande 15 miljoner fat/dag i Q2, vilket kan skicka ned oljepriset till 10 USD per fat och alla tidigare förutsättningar sätts då ur spel.

Värdering

Vi värderar Lundin Petroleum genom en summa-av-delarna-värdering baserat på ett långsiktigt oljepris på 50 USD/fat och naturgaspris på 5,6 USD/mcf. Vi upprepar Köp och riktkursen 200 SEK.

Demant

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:135,00 DKK
Pris:145,45 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Chef Medtech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-24 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-24 kl. 08:17.

UPPDATERING

Det blir inte lättare

I likhet med konkurrenterna kommer Demant att uppleva en betydande motvind från covid-19 för 2020. Vi försöker återspegla ett möjligt scenario, men bedömer att riskerna förblir på nedsidan. Att gå från ett tufft 2019 (cyberattacken) till ett tufft 2020 med covid-19, oroar vi oss för att 2021 inte kommer att bli mycket lättare, med OTC och DTC (Direct-to-consumer) som kommer i spel. Vi förblir negativa och upprepar Minska samt sänker riktkursen till DKK SEK (190).

Kunder i riskgrupper

Vi har redan flaggat för att leverantörer av hörapparater bör se en betydande negativ påverkan på försäljning och resultat från covid-19 då den huvudsakliga kundgruppen också är den huvudsakliga riskgruppen för covid-19. Vi antar 6-8 veckor av nedstängning och en mycket långsam återhämtning den tredje månaden. Vi förväntar oss att 40% av den förlorade försäljningen tas igen under andra halvåret. Efter samtal med Demant förstår vi att potentialen för kostnadsbesparingar är begränsad och den största besparingspotentialen gäller minskat antal anställda. Vi sänker försäljningen för 2020p med 11% och nettoresultatet med 28%.

Risk förblir på nedsidan

Medan Demants aktie har fallit med 37% sedan virusutbrottet bedömer vi att risken förblir på nedsidan, den närstående nedstängningen kan vara längre än 6-8 veckor och tillförsikten hos konsumenter äldre 65 kan ta längre tid att återhämta sig.

Minska upprepas

Vi sänker riktkursen till 135 DKK (190) och upprepar Minska.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 478,9 -5,2% -3,6% -29,7%
OMXS30 1 292,3 -4,7% -2,8% -27,1%
OMXH25 2 911,4 -4,3% -0,8% -31,0%
OMXC20 939,8 -3,4% -2,6% -17,3%
OSEBX 635,9 -4,9% -0,5% -31,7%
OMXBB 777,5 -3,7% 3,3% -21,7%
Dow Jones 18 591,9 -3,0% -7,9% -34,9%
S&P500 2 237,4 -2,9% -6,2% -30,7%
Nasdaq C 6 860,7 -0,3% -0,6% -23,5%
SX5E 2 485,5 -2,5% 1,4% -33,6%
DAX 8 741,2 -2,1% 0,0% -34,0%
CAC40 3 914,3 -3,3% 0,8% -34,5%
RTS 883,8 -4,4% -8,6% -42,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 27,0 0,2% -10,0% -59,0%
Guld 1 525,4 2,1% 2,5% 0,7%
Silver 12,5 -1,0% -3,5% -30,7%
Aluminium 1 536,0 -2,8% -6,4% -14,7%
Bly 1 608,5 -3,9% -4,5% -16,4%
Koppar 4 617,5 -4,9% -11,4% -25,0%
Nickel 11 055,0 -2,8% -6,1% -21,0%
Zink 1 814,0 -3,5% -6,1% -20,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,36 6,10 7,70 20,60
Sverige, 10 år -0,03 -4,10 0,10 -18,30
Norge, 10 år 0,97 -0,30 11,70 -57,30
Tyskland, 10 år -0,38 -6,70 9,30 -19,30
GB, 10 år 0,42 -12,40 -0,20 -40,50
USA, 10 år 0,76 -20,06 3,65 -116,30
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 11,10 0,5% 1,0% 5,6%
USD / SEK 10,31 -0,2% 4,6% 10,2%
GBP / SEK 11,85 -2,3% -2,1% -4,4%
NOK / SEK 0,91 3,2% -4,9% -14,3%
DKK / SEK 1,49 0,5% 1,1% 5,6%
CAD / SEK 7,09 -1,4% 0,5% -1,7%
CHF / SEK 10,50 0,2% 0,8% 8,6%
JPY / SEK 0,09 -0,2% -0,8% 7,5%
EUR / USD 1,08 0,7% -3,4% -4,1%
USD / JPY 111,36 0,0% 5,4% 2,5%
EUR / GBP 0,94 2,9% 3,2% 10,5%
AUD / USD 0,58 -1,5% -6,1% -18,1%
USD / CAD 1,45 1,3% 4,0% 12,1%
GBP / USD 1,15 -2,2% -6,4% -13,3%
USD / NOK 11,30 -3,2% 10,0% 28,6%
EUR / NOK 12,16 -2,6% 6,3% 23,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York fortsatte att falla under måndagskvällen då det stimulanspaket som ska mildra de ekonomiska effekterna av viruspandemin inte röstades igenom i senaten.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 3,0 procent till 18.592. S&P 500-indexet sjönk 2,9 procent till 2.237, medan Nasdaqs kompositindex backade 0,3 procent till 6.861.

Enligt senatens majoritetsledare Mitch McConnell kan det dröja till på fredag innan stödpaketet röstas igenom.

Den amerikanska finansministern Steven Mnuchin sade på måndagen att senaten är "väldigt nära" ett stödpaket, ett budskap som demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, upprepade strax innan kvällens omröstning.

Tidigare under måndagen meddelade Federal Reserve att de dagligen kommer att köpa statsobligationer för 75 miljarder dollar och bostadsobligationer för 50 miljarder dollar, med omedelbar verkan.

"Även om Feds agerande underlättar enormt kan marknaden endast hållbart förbättras när ekonomin tillåts komma tillbaka eller åtminstone när det finns ett tydligt tillvägagångsätt för hur detta ska gå till", sade Paul Hickey på Bespoke Investment Group, enligt CNBC.

Den problemtyngda flygplanstillverkaren Boeing var upp drygt 10 procent sedan Goldman Sachs satt en köprekommendation för aktien, upp från tidigare neutral. Boeing-aktien har trots dagens uppgång fallit med nästan 70 procent sedan årsskiftet.

I samma sektor meddelade General Electrics flygteknikavdelning att personalstyrkan i USA kommer att minska med 10 procent på grund av den minskade efterfrågan i coronatider. GE-aktien backade runt 7 procent.

Netflix har uppgraderats till outperform från neutral av Baird. Aktien steg drygt 9 procent.

Coca-Cola har återhämtningsmöjligheter efter covid-19 menar JP Morgan som uppgraderat aktien till övervikt. Dryckesjätten sjönk dock 3,0 procent.

Anläggningsmaskinstillverkaren Deere har dragit tillbaka sina finansiella prognoser för 2020 och tillfälligt stängt vissa verksamheter som en följd av virusutbrottet. Aktien sjönk 0,4 procent.

Amazon var upp 2,5 procent. Bolagets lagerarbetare har fått ökad övertidsersättning i takt med att online-handeln ökat kraftigt.

Teleoperatören AT&T gick ned 6,5 procent efter att Cowen & Co nedgraderat aktien och varnat för en ökad risk för en coronaviruseffekt vid verksamheten Warner Media.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 0,74 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde lägre på måndagen efter att tillfälligt stigit i samband med att Fed meddelat ytterligare stödköp av obligationer. Tele2 var enda storbolagsaktie på plus, medan industriaktier hade det tufft.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ner 4,7 procent till nivån 1.292. Aktier för drygt 30 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Tyska DAX-indexet och Parisbörsens CAC40 var vid samma tid ner 2,1 respektive 3,5 procent.

Federal Reserve meddelade på måndagen köp av statsobligationer och bostadsobligationer för 125 miljarder dollar, med omedelbar verkan. Marknadens initialt positiva reaktion förbyttes dock snabbt i skepsis mot stödköpens förmåga att göra något åt de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.

Inom storbolagsindexet OMXS30 var Tele2 enda aktie på plus med en uppgång på 1,8 procent. Sektorkollegan Telia syntes också högre upp i listan, om än med en nedgång på 1,8 procent.

DNB Markets menar att såväl Tele2 som Telia torde vara relativt motståndskraftiga under coronaoron och har höjt sina rekommendationer för teleoperatörerna till köp från behåll.

Getinge och Boliden placerade sig också högre upp med nedgångar på 1,8 respektive 1 procent. Längre ned i indexlistan föll Assa Abloy, SKF och ABB över 7 procent, tillsammans med Nordea och Swedbank som också backade över 7 procent vardera.

Advokatfirman Clifford Chance utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt visade på transaktioner med hög risk för misstänkt penningtvätt om totalt 37 miljarder euro. Samtidigt har styrelsen beslutat att häva tidigare vd Birgitte Bonnesen avgångsvederlag.

Electrolux Professional gjorde börsdebut på måndagen och B-aktien handlades till cirka 18:80 kronor. DNB Markets menar att det avknoppade bolaget förvisso går en efterfrågekollaps till mötes, men att den låga värderingen gör aktien attraktiv på sikt och har inlett bevakning med rekommendation köp.

JM sällade sig till skaran bolag som drar in eller sänker utdelningen. Bostadsutvecklingsbolaget halverade sitt utdelningsförslag och aktien föll närmare 11 procent.

Semafo har ingått avtal med Endeavour om ett samgående. Transaktionen värderar Semafo till drygt 22:20 kronor per aktie, vilket är en premie om drygt 27 procent baserat på det volymviktade snittpriset under de senaste 20 handelsdagarna till och med 20 mars. Aktien steg 18,6 procent till 17:60 kronor.

Uppåt var det även för Leo Vegas som steg nära 8 procent. Mobilkasinobolaget har den senaste tiden gått mot strömmen i den övrigt pressade bettingsektorn och är under de senaste sju dagarna upp över 20 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 PMI (prel) mar
EMU 10:00 PMI (prel) mar 49,2/52,6/51,6
USA 14:45 Markit PMI (prel) mar 45,0/44,0/na 50,7/49,4/49,6
USA 15:00 Försäljning nya hem feb 750k/-1,8% 764k/7,9%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
GN Store Nord DK0010272632 Inga tillkännagivanden
TietoEVRY FI0009000277 Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
Demant DK0060738599 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.