logo
Dagens analyser - onsdagen den 25 mars 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-03-25 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-03-25 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 7,3% OMXS30 7,1% DJI 11,4% NASDAQ 8,1%
513,8 1 383,9 20 704,9 7 417,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Subsea 7 Köp 100 (150) NOK
GN Store Nord Köp 310 (427) DKK
Kindred Köp 75 (80) SEK
Electrolux Köp (Behåll) 140 SEK
Betsson Köp 64 (65) SEK

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 NOK
Pris:114,55 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 13:12.

UPPDATERING

Ytterligare besparingsåtgärder

I morse kom nyheten som vi har väntat på från Equinor med 20% minskade investeringar, 28% minskning av prospekteringskostnader och 7% minskning av rörelsekostnader för 2020. Detta kommer utöver ett redan indraget aktieåterköpsprogram. Enligt Equinor är breakeven-priset för olja (före utdelningar) 25 USD för resterande del av året. Som vi nämnde i den förra analysen anser vi att Equinor är en av de bästa aktierna att söka skydd i medan stormen passerar. Vi upprepar Köp och riktkursen 145 NOK.

Royal Unibrew

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:500,00 DKK
Pris:388,90 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 12:34.

UPPDATERING

Uppgradering till Köp

Vi sänker våra estimat för att återspegla påverkan från covid-19 och svagare makroekonomiska utsikter. Dock, vi bedömer att ledningen vidtar rätt åtgärder genom att dra in på kostnader och ta initiativ för att behålla den starka finansiella positionen. Vi bedömer att aktien har fallit för mycket. Vi sänker riktkursen till 500 DKK (640), ser en uppsida på 30% och höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Hur påverkas resultatet?

Royal Unibrews hela europeiska verksamhet kommer att påverkas av myndigheternas begränsningar och vår modell för covid-19 indikerar en negativ påverkan på intäkterna med 11% och 25% på rörelseresultatet.

Hur har marknaden reagerat?

Royal Unibrews ursprungliga guidning för 2020 medförde en sänkning av konsensus-EBIT med cirka 5% och det har redan diskonterats av marknaden. Efter bolagets besked att dra tillbaka guidningen helt bedömer vi att konsensus kommer att sänkas ytterligare. Royal Unibrews multipel för bolagsvärde/EBITDA har fallit från 17,5x vid utgången av 2019 till 11,5% för närvarande.

Hur påverkas rekommendation och riktkurs?

Vi har sänkt vårt estimat för rörelseresultatet 2020 med 14% och med 8% för 2021. Vi sänker riktkursen till 500 DKK (640) och höjer rekommendationen till Köp (Behåll), då vi anser att Royal Unibrew är ett kvalitetsbolag som kan motverka de negativa effekterna från covid-19 på ett bra sätt.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:26,54 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 10:38.

UPPDATERING

Casinofokus en styrka i nuvarande marknad

LeoVegas fokus på casino (cirka 90% av intäkterna) är en styrka i nuvarande marknad, där intäkterna från sportspel faller dramatiskt. Aktien har stått emot bättre än sina sektorkollegor, men värderingen förblir attraktiv med en solid balansräkning som ger stöd till utdelningen. Vi gör mindre ändringar i våra estimat för 2020p, men lämnar 2021 oförändrat. Vi upprepar Köp och riktkursen 59 SEK.

Begränsad påverkan från sport

Med cirka 90% av intäkterna från casino kommer påverkan på LeoVegas att vara begränsad. Bolaget har mestadels också rörliga kostnader inom segmentet då sportboken är outsourcad. Dock med sportspelsintäkter som väntas vara nedmed 80% i Q2 har vi sänkt våra estimat för 2020p och sänker intäkterna med 3% och EBITDA med 7%.

Köp och riktkurs 59 SEK upprepas

Vi upprepar vår positiva syn på LeoVegas som baseras på goda tillväxtutsikter genom geografisk expansion i kombination med en återhämtning på den brittiska marknaden, där bolaget nyligen sett en förbättring. Den starka balansräkningen medför också goda möjligheter att betala utdelningar. Vi upprepar Köp och riktkursen 59 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:57,00 SEK
Pris:47,51 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 08:47.

UPPDATERING

Bättre balansräkning än inför finanskrisen

Vi ser nu att coronaviruset börjar påverka efterfrågan, då butiker stängs och folk är satta i karantän. Vi sänker vårt estimat för VPA med ytterligare 65% och 28% för 2020-2021p. Vi sänker också riktkursen till 57 SEK (95), men upprepar Köp och ser en begränsad risk för en nyemission då balansräkningen är klart starkare än inför finanskrisen 2008, samtidigt som bolaget redan refinansierat sitt rörelsekapitalbehov.

Covid-19 påverkar efterfrågan

Husqvarnas initiala bedömning av påverkan från coronaviruset fokuserade på varuförsörjning från Kina, men effekten sprids nu dag för dag i Europa och USA och påverkar efterfrågan genom att länder sätts i karantän. Som en konsekvens sänker vi nu estimaten med ytterligare 15% för intäkterna och med 68% respektive 28% för VPA. Det antar en svag utveckling fram till Q1 2021.

Hur är det med balansräkningen?

Under finanskrisen var Husqvarna ett av få större industribolag som behövde göra en nyemission. På den tiden var dock skuldsättningen  mycket högre till följd av förvärvet av Gardena 2007. Nu är skuldsättningen mer normal vid 1,9x nettoskuld/EBITDA vid utgången av 2019. Dock, för Husqvarna sammanfaller det med det säsongsmässigt höga rörelsekapitalet vid slutet av mars, vilket kan sätta ytterligare press på finanserna, då detta vanligtvis hanteras med kortsiktig finansiering. Vi har dock pratat med CFO och han uppger att alla kortsiktig finansiering har lösts genom lån och obligationer. Kovenanten för den medellånga finansieringen är att Husqvarna behåller Investment Grade BBB (S&P), vilket vi bedömer vara möjligt på medellång sikt medan våra nya estimat gör att nettoskulden/EBITDA toppar på cirka 3x.

Ny riktkurs, Köp upprepas

Med historiska 12x bolagsvärde/EBIT för vårt nya estimat för 2021 når vi en riktkurs på 57 SEK (95). Vi bedömer att bolaget klarar sig från en nyemission den här gången.

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:64,00 SEK
Pris:36,58 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 08:24.

UPPDATERING

Casino motverkar förlusten av intäkter från sport

Cirka 25% av Betssons intäkter kommer från spel på sport och på grund av coronaviruset är nu nästan all sport inställd, vilket troligen leder till att intäkterna under Q2 minskar avsevärt. Å andra sidan verkar exponeringen med 75% mot casino hålla uppe intäkterna väl, vilket kommer lindra minskningen av intäkter från sport. Vi har sänkt EBITDA 2020p med 245 MSEK (-18%). Vi har gjort begränsande förändringar i estimaten för 2021p. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 65 SEK till 64 SEK.

Spel på sport kommer minska under Q2

Vi förväntar oss att intäkter från spel på sport kommer sjunka med cirka 80% under Q2 i jämförelse med Q1. Betsson har en egen sportbok, vilket innebär att många av kostnaderna är fasta. Sammantaget räknar vi med att EBITDA 2020p kommer att minska med 18%. Detta förutsätter dock att sportevenemangen återupptas under Q3.

Hög exponering minskar sänkningen i intäkter från spel på sport

Något som är positivt för Betsson är den höga exponeringen mot casino som utgöra cirka 75% av intäkterna. Casinosektorn är enligt aktörer inom branschen stabila med potential för tillväxt. Därför har vi inte gjort något förändring i casinointäkterna för 2020p eller 2021p.

Stark balansräkning och utdelning bör vara säkrad

Slutligen framhäver vi Betssons starka balansräkning (nettoskuld/EBITDA på 0,3x för 2019p), vilken antyder att företaget bör kunna betala sin förslagna utdelning. Riktkursen är baserat på en EV/EBIT-multipel på 8x 2021p och en kassaflödesvärdering (WACC på 11,9% och långsiktig EBITDA-marginal på 20%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 65 SEK till 64 SEK.

Electrolux

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:113,35 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 08:24.

UPPDATERING

Uppgradering til Köp

Medan 2020 kommer att vara ett tufft år för Electrolux bedömer vi att den starka balansräkningen minimerar risken för en nyemission och att resultatet kommer att återhämtas bra 2021, efter medvind från lägre råmaterialkostnader. Vår riktkurs på 140 SEK ger en uppsida på 30% och vi uppgraderar därför till Köp (Behåll).

Råmaterial ger medvind 2021

Electrolux Professional har nu knoppats av från Electrolux. Den kvarvarande verksamheten kommer att uppleva ett tufft 2020 med sjunkande efterfrågan, men vi bedömer dock att efterfrågan kommer att komma tillbaka och att den långsammare globala tillväxten kommer ge medvind från lägre råvarukostnader nästa år, vilket mer än uppväger den svagare efterfrågan. Effekten kommer inte vara lika stor som under finanskrisen, då råmaterialkostnaderna föll från historiska toppnivåer, men enligt vår mening kommer det att vara tillräckligt för att kompensera Electrolux och möjliggöra en marginal nära målet på 6%. Detta, i kombination med en stark balansräkning och med kortsiktigt finansieringsbehov löst genom en vältajmad obligation utgiven i början på mars, ger oss förtroende i utsikterna för Electrolux.

Uppgradering till Köp

Vår försiktiga riktkurs på 140 SEK är baserad på 0,4x bolagsvärde/försäljning för 2021p, vilket är i lägre delen av Electrolux historiska värderingsintervall, vilket vi anser är rimligt efter avknoppningen av Electrolux Professional. Med en uppsida på 30% höjer vi till Köp (Behåll).

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:25,96 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 08:24.

UPPDATERING

Stark balansräkning och casino motverkar kollaps inom sportsbetting

Kindred har nästan hälften av sina intäkter från sportsbetting och när nästan alla sportevenemang har skjutits upp förväntar vi oss ett massivt fall i intäkterna från sportsbetting under Q2 2020. Dock, bolagets starka balansräkning, i kombination med stabila casinointäkter, kommer att hjälpa bolaget att ta sig igenom den här svåra perioden. Vi förväntar oss också att återhämtningen kommer att vara snabb när väl matcherna kommer igång (vi antar Q3 2020 i våra estimat). Medan vi sänker estimaten för 2020 är de oförändrade för 2021. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 75 SEK (80) och anser att det betydande kursfallet utgör ett attraktivt köptillfälle.

Sportsbetting kollapsar

Med de flesta sportevenemang uppskjutna kommer intresset för sportsbetting vara mycket lågt de kommande månaderna. Det finns fortfarande vissa evenemang inom e-sport och trav. Vår tolkning från diskussioner med operatörer och uppdateringar från bolag inom sektorn är att intäkterna från sports betting kan var ned med 70-90% i Q2 2020, jämfört med Q1 2020. För Kindred antar vi ett fall med 80% i Q2 medan vi antar en återhämtning mot 80% av normala intäkter i Q3 2020. Som en följd har vi sänkt EBITDA för 2020p med cirka 29% eller 47 MGBP. Om sportsbetting inte kommer igång i Q3 ser vi en ytterligare nedsida med 15 MGBP.

Stark balansräkning och casinointäkter hjälper

Vi förväntar oss att Kindred fortfarande kan visa positiv EBITDA även med sportsbetting på mycket låga nivåer. Vi har inte antagit några kostnadsbesparingar eller personalnedskärningar, men det kan finnas viss flexibilitet att skjuta på marknadsföringskostnader, vilket kan ge något lägre kostnader i Q2 2020. Vi lyfter också fram att casinointäkterna är stabila och att balansräkningen är stark (nettoskuld/EBITDA på cirka 1,2x för 2019) och att det kommer att hjälpa bolaget genom en period med mycket låga intäkter från sportsbetting. Medan vi har sänkt estimaten för 2020p är de i stort sett oförändrade för 2021 och vi sänker därför riktkursen bara något till 75 SEK (80). Vi upprepar Köp.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 SEK
Pris:281,40 SEK
Analytiker:Karel Zoete
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-25 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-25 kl. 08:24.

UPPDATERING

Högre efterfrågan, lägre kostnader

Essity gynnas av krisen när konsumenter bunkrar toalettpapper. Även om divisionen Professional Hygiene sannolikt påverkas negativt, är den sammantagna effekten positiv och vi höjer vårt estimat för VPA 2020p med 2%. Riskerna förblir på uppsidan då råvarukostnader utvecklas gynnsamt för Essity. Vi upprepar Köp och riktkursen 360 SEK.

Consumer Tissue ser högre efterfrågan

Vi förväntar oss en stark utveckling för Essity under första halvåret, när konsumenter bunkrar toalettpapper i stora kvantiteter. Volymtillväxten i Europa har varit mellan 50% och 100% å/å de senaste veckorna. Samtidigt är Essity marknadsledare i Kina, men fabriken i Wuhan (24% av den kinesiska kapaciteten) har varit stängd i mer än en månad. Därtill gynnas Personal Care av bunkring medan verksamheten inom Professional Hygiene kommer att påverkas negativt av stängda events och mindre folk på offentliga platser och arbetsplatser.

Lägre råvarupriser stärker lönsamheten

Rörelseresultatet gynnas av pressen på råvarupriserna. Särskilt divisionen Personal Care spenderar årligen mer än 10 miljarder SEK på oljerelaterade produkter och väntas se högre marginaler andra halvåret. Därtill lägger Essity nästan 4 miljarder SEK på energikostnader. Massapriserna har varit oförändrade de senaste månaderna. Sammantaget stärker det vår övertygelse att 2020 kommer att vara ännu ett starkt år för Essitys marginaler.

Nya estimat

Sammantaget höjer vi vårt estimat för försäljningstillväxten till 3,6% (från 3,1) och justerad VPA med 2%, men fortsätter att flagga för att risken finns på uppsidan. Vi upprepar Köp och riktkursen 360 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 513,8 7,3% 1,6% -24,5%
OMXS30 1 383,9 7,1% 0,8% -21,9%
OMXH25 3 112,1 6,9% 4,3% -26,3%
OMXC20 969,5 3,2% -1,0% -14,6%
OSEBX 671,6 5,6% 4,1% -27,9%
OMXBB 791,6 1,8% 5,0% -20,3%
Dow Jones 20 704,9 11,4% -2,5% -27,4%
S&P500 2 447,3 9,4% -3,2% -24,2%
Nasdaq C 7 417,9 8,1% 1,1% -17,3%
SX5E 2 715,1 9,2% 7,3% -27,5%
DAX 9 700,6 11,0% 8,5% -26,8%
CAC40 4 242,7 8,4% 6,3% -29,0%
RTS 965,3 9,2% 3,3% -37,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 27,2 0,4% -5,5% -58,9%
Guld 1 605,8 5,3% 4,5% 6,0%
Silver 13,6 8,9% 9,5% -24,5%
Aluminium 1 532,5 -0,2% -5,9% -14,9%
Bly 1 617,0 0,5% -4,5% -15,9%
Koppar 4 789,5 3,7% -8,0% -22,2%
Nickel 11 075,0 0,2% -6,4% -20,9%
Zink 1 822,0 0,4% -4,1% -20,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,36 0,20 12,00 20,80
Sverige, 10 år -0,01 2,20 9,10 -16,10
Norge, 10 år 1,03 5,90 11,00 -51,40
Tyskland, 10 år -0,34 4,30 12,80 -15,00
GB, 10 år 0,47 5,10 -3,90 -35,40
USA, 10 år 0,82 6,81 -14,21 -109,49
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,97 -1,2% 0,6% 4,4%
USD / SEK 10,16 -1,5% 2,2% 8,5%
GBP / SEK 11,97 1,0% 0,2% -3,5%
NOK / SEK 0,92 0,4% -3,9% -14,0%
DKK / SEK 1,47 -1,1% 0,6% 4,4%
CAD / SEK 7,02 -1,1% 0,1% -2,8%
CHF / SEK 10,35 -1,4% 0,5% 7,1%
JPY / SEK 0,09 -1,6% -1,6% 5,8%
EUR / USD 1,08 0,3% -1,6% -3,8%
USD / JPY 111,49 0,1% 3,8% 2,6%
EUR / GBP 0,92 -2,1% 0,3% 8,2%
AUD / USD 0,59 3,0% -0,8% -15,7%
USD / CAD 1,45 -0,4% 2,1% 11,7%
GBP / USD 1,18 2,5% -1,9% -11,1%
USD / NOK 11,09 -1,9% 6,3% 26,2%
EUR / NOK 11,97 -1,5% 4,6% 21,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York rusade under tisdagen. Förhoppningar om stora finanspolitiska stimulanspaket, samt indikationer att USA:s president, Donald Trump, tycks angelägen om att häva de rådande restriktionerna trots den pågående pandemin gav stöd.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 11,3 procent till 20.685. S&P 500-indexet steg 9,3 procent till 2.446, samtidigt som Nasdaqs kompositindex avancerade 8,1 procent till 7.418.

Det finanspolitiska paketet som diskuterats kan komma att omfatta mellan 1.000 och 2.000 miljarder dollar, enligt CNBC. Paketet har tagits fram med stor brådska för att stötta sjukhus, människor och företag som alla vädjat efter pengar för att hantera de katastrofala effekterna av virusets framfart.

Flera beslutsfattare har uttalat att paketet kan komma att bli färdigt under tisdagen, men att det antagligen kommer att behövas röstas igenom under onsdagen, däribland USA:s finansminister Steven Mnuchin. Talmannen i USA:s representanthus, Nancy Pelosi, framträdde även på CNBC och menade att det fanns "riktig optimism" i kongressen över att ett paket skall kunna bli färdigt. "Det är inget fel att köpa lite här", sade David Tapper, grundare av hedgefonden Appaloosa Management, till CNBC. Han menar att marknaden kan vara "nära en botten när stimulanspaketet är färdigt… Det kan vara dags att köpa lite, och då menar jag lite", sade han. Bland enskilda aktier stärktes fordonstillverkaren General Motors närmare 20 procent. GM drar tillbaka sin guidning för 2020 och planerar att nyttja 16 miljarder dollar från bolagets kreditfacilitet i syfte att fylla på kassan under coronaviruspandemin.

Oljebolaget Chevron har meddelat att det sänker sitt investeringsprogram för 2020 med 4 miljarder dollar, eller 20 procent, och drar tillbaka sitt återköpsprogram som en följd av minskad efterfrågan i kölvattnet av coronavirusutbrottet och fallande oljepris. Chevron handlades upp cirka 23 procent.

Mastercard drog tillbaka sin guidning för helåret 2020 och förväntar sig nu en tillväxt om 0-4 procent. Tidigare i januari förväntade sig Mastercard en tillväxt i den lägre änden av 13-19 procent. Trots det dystra beskedet handlades aktien upp 16,6 procent.

Twitter avancerade 4,7 procent efter att mikrobloggbolaget på måndagen meddelat att intäkts- och resultatprognosen för det första kvartalet 2020 dras tillbaka som en följd av coronaviruset.

Boeing revanscherade och steg 20 procent. Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 7 punkter till 0,85 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen återhämtade sig ordentligt på tisdagen efter måndagens fall. Flertalet cykliska bolag ledde uppgången där en handfull aktier avancerade tvåsiffrigt.

Ekonomiska lättnader bidrog till optimismen där bland annat den amerikanska centralbanken Fed under måndagseftermiddagen åtagit sig att stödköpa obligationer medan ett nytt stödpaket väntas inom kort. På kontinenten har EU beslutat att lätta på budgetreglerna.

Vid stängning hade Stockholmsbörsen avancerat 7 procent till 1.384. Aktier för 30,1 miljarder kronor omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

Tyska DAX-indexet steg 10,1 procent medan franska CAC40 klättrade 6,6 procent. På USA-börserna rådde även kraftiga uppgångar på över 8,5 procent.

Riskindexet VIX, som under föregående veckat dansat på rekordhöga nivåer, hade fallit tillbaka till 59.

Inom storbolagsindexet OMXS30 noterades flertalet cykliska bolag i toppen. Autoliv, som rasat de senaste veckorna, studsade rejält och steg 16,6 procent. Sektorkollegan Veoneer utvecklades även starkt och klättrade 26,2 procent.

SSAB och Boliden avancerade även ordentligt och noterade uppgångar på 11-14 procent. Sandvik och Atlas Copco handlades upp 10,8 respektive 11,7 procent. H&M gick även starkt med en uppgång på 13,2 procent.

Bland de aktier som inte riktigt hängde med i indexuppgången noterades Swedbank som steg knappa 1,1 procent följt av defensiva Essity, upp knaptt 1 procent. De defensiva teleoperatörerna Tele2 och Telia avancerade omkring 1-2 procent.

Även de svenska storbanksaktierna presterade överlag något svagare än index, där dock Nordea stack ut och klättrade 5,8 procent.

Finansinspektionen uppmanar alla banker och kreditmarknadsbolag att omgående ändra sina utdelningsförslag och att vårens bolagsstämmor beslutar att inte betala aktieutdelningar. Flera storbanker har på sistone senarelagt sina årsstämmor och uppgett att man kommer överväga sina respektive utdelningsförslag. Handelsbanken gick ut på tisdagen och sade att banken skjuter upp beslutet om utdelningen till efter sommaren. Aktien var upp 3,8 procent för dagen.

Livekasinobolaget Evolution Gaming backade inledningsvis under tisdagen efter beskedet att georgiska myndigheter uppmanat bolaget att tillfälligt stänga studion i Tbilisi. Som mest var aktien ner drygt 8 procent. Under eftermiddagen kom köparna tillbaka och aktien noterades slutligen nästan 2 procent högre. Lundin Petroleum har också sänkt sitt utdelningsförslag. Aktien steg 15,7 procent, möjligen med viss hjälp från Pareto som höjt sin rekommendation för aktien till köp, från tidigare behåll.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 10:00 IFO-index mar 96,1/93,4/98,9
USA 13:30 Order varaktiga varor (prel) feb -1,0%/-0,4% -0,2%/0,8%
USA 14:00 Bopriser jan 0,4% 0,6%
15:00 Konjunktur: CPB världshandel
JP 00:50 BOJ: Protokoll

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Betsson SE0012454379 3
Electrolux SE0000103814 1
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.