Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 26 mars 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-03-26 kl. 08:32 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-03-26 kl. 08:35 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 4,3% OMXS30 4,5% DJI 2,4% NASDAQ -0,5%
535,8 1 446,6 21 200,6 7 384,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Autoliv Köp (Behåll) 60 (75) USD
Volvo Köp 140 (145) SEK
Haldex Köp 45 (63) SEK

Ahlstrom-Munksjö

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:15,00 EUR
Pris:11,20 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 08:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 15:00.

NY BEVAKNING

Hållbar tillväxt från naturfiber

Till följd av den höga exponeringen mot konsumentdrivna segment som matförpackningar och medicinska förbrukningsmaterial som väntas var immuna mot coronakrisen bedömer vi att bolaget är i en bra position att försvara verksamheten under detta utmanande år. Dock, till följd av 3% lägre volymer och svagare marginaler innebär vårt EBITDA-estimat för 2020p på 230 MEUR ett fall med 26%. Då naturfiber är en gemensam nämnare för hela produktutbudet förstärker önskan att komma bort från plast och aluminium bolagets efterfrågeutsikter. Med en adresserbar marknadstillväxt på cirka 4% och ett marginalmål på 14% (EBITDA), som vi bedömer är realistiskt, ser vi både en attraktiv tillväxt och en värdestory från 2021p. Vårt EBITDA-estimat för 2022p på 390 MEUR medför en avkastning på det fria kassaflödet på 14%. Vi inleder bevakning med Köp (Ingen rekommendation) och riktkursen 15 EUR.

NENT Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:191,70 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 13:00.

UPPDATERING

Motverkar intäktsförluster genom kostnadsbesparingar

Nent har i första hand abonemmangsintäkter. Reklamintäkterna är begränsade och 70% av de årliga volymerna är förutbestämda kontrakt. Uppskjutna sportevenemang har tvingar Nent att temporärt sänka priset på sportkanalerna, vilket kommer att motverkas genom kostnadsbesparingar. Nent har även dragit in utdelningen för 2019. Stremingverksamheten vid sidan av sport går bra och vi ser balansräkningen som skapligt stark. Vi upprepar Köp och riktkursen 330 SEK baserat på vår kassaflödesvärdering.

Ekonomisk nedgång och estimatrevideringar

Efter Nents prissänkningar sänker vi försäljningen och EBIT för 2020p med 9% respektive 31% och med 1% respektive 4% för 2021p. Reklamförsäljning utgjorde 26% av bolagets intäkter 2019 och cirka 70% av den årliga volymen är kontrakterad i förväg. Nent har uppgivit att antalet uppsagda sportabonnemang hittills varit begränsat, att Viaplay växer och även den streamade volymen. Nent har också meddelat kostnadsbesparingar på 0,7 miljarder SEK (exklusive sporträttigheter) med full effekt 2020. Vi höjer därför estimatet för EBIT 2020p med 20%, vilket innebär en minskning med 17% jämfört med estimatet innan krisen.

Inköp och valuta

I Q4 rapporterade Nent att de förväntade 200 MSEK i motvind från valuta, vilket motverkas av ett besparingsprogram på 250 MSEK. Till följd av uppskjutna matcher kommer inte bolaget redovisa rättighetskostnader i resultaträkningen innan matcherna skett. Nästan hälften av besparingsprogrammet på 0,7 miljarder SEK handlar om att dra ned på planerade innehållsköp.

Rörelsekostnadernas flexibilitet

Vi blev positivt överraskade över storleken på Nents besparingsprogram på 0,7 miljarder SEK och vi bedömer att det även kan finnas viss uppsida i siffran.

Balansräkning och refinansiering

Våra nuvarande estimat indikerar en nettoskuld/EBITDA på 2,6x för 2020p. Nent hade en bruttoskuld på4,8 miljarder SEK, exklusive leasing och kassa. Vi bedömer att cirka 2,2 miljarder SEK kommer att löpa ut 2020-2021 och att bolaget för närvarande har 3,3 miljarder SEK i outnyttjad kreditfacilitet. Vi upprepar Köp och riktkursen 330 SEK baserat på vår kassaflödesvärdering med WACC på 8,75%.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:55,85 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 10:01.

UPPDATERING

Ett tuff 2020 förväntas

Vi förväntar oss att Gränges, en leverantör av aluminiumkomponenter, fortsätter att påverkas av ett svagt fordonssegment (cirka 50% av försäljningen). Effekterna av covid-19-viruset är ännu inte observerade, men vi förväntar oss fortfarande att de närmaste kvartalen blir tuffa. En svag utveckling inom fordon kan balanseras av en något bättre utveckling i VVS-området och en ökning av USA: s produktionskapacitet mot slutet av året. Tidpunkten för förvärvet av Konin kan diskuteras, men det är ändå meningsfullt eftersom det förbättrar Gränges position som leverantör i en mer elektrifierad fordons värld. Förvärvet kommer att finansieras genom en aktieemission med stöd av ett försäkringsavtal. Sammantaget sänker vi vår riktkurs till 90 (110) SEK till följd av prognossänkningen och upprepar vår köprekommendation. Vår riktkurs är baserad på en konkurrentvärdering och kassaflödesmodell (WACC: 10%; EBITDA-marginal: 12%; löptid. Tillväxttakt: 3%).

En kapacitetsökning i USA kan delvis balansera minskande fordonssegmentet

Gänges Q1-guidning indikerar en ensiffrig volymnedgång i nedre delen av intervallet, vilket vi förväntar oss är osannolikt, även om covid-19-påverkan och volymnedgången kommer att bli mer uttalad under de kommande kvartalen. Efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter efter införandet av tullar för import av kinesiska produkter förväntas vara stödjande. Gränges kommer att ha det mesta av sin produktionskapacitet på 40kt upp och igång i mitten av året, vilket kan vara stödjande mot slutet av året.

Motiv bakom Konin-förvärvet

Med tanke på utbrottet av covid-19-viruset kunde tidpunkten för förvärvet av Konin ha varit bättre. Ändå är skälen fortfarande på plats: 1) el-fordon ökar innehållet i Gränges producerade aluminium med upp till 40% och Konin stärker erbjudandet, vilket gör det möjligt för Gränges att leverera bärande karossdetaljer; 2) förvärvet breddar också erbjudandet till slutanvändaren i Europa, eftersom Konin har en exponering på 30% mot fordon, jämfört med den betydligt högre exponeringen för Gränges i Europa; och 3) Gränges får en mer balanserad regional struktur.

Aktieemission delvis för att finansiera Konin

Gränges kommer att lansera en aktieemission med 2 miljarder SEK, varav tre fjärdedelar kommer att användas för att finansiera Konin-förvärvet. Emissionen förväntas lanseras under Q2 efter att affären har godkänts av konkurrensmyndigheterna och stöds av 34% av de nuvarande aktieägarna och ett avtal från finansieringsbankerna. Dess hävstång kommer att förbli mer eller mindre oförändrad, vid cirka 2,6-2,9x nettoskuld/EBITDA efter emissionen. Vi upprepar Köp en riktkurs på 90 (110) SEK.

Bulten

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:41,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 09:22.

UPPDATERING

Betydande avmattning förväntas

Bulten, som levererar fästen till bilindustrin, förväntas påverkas negativt av nedläggningen av större delen av den europeiska bilproduktionen, inklusive Volvo Cars och Trucks, de närmaste kvartalen, särskilt eftersom exponeringen mot eftermarknaden är begränsad. Detta bekräftas också av Bulten, som indikerade att Q1 kommer att vara svagt och drog tillbaka förslaget om utdelning. Framöver förväntar vi att förvärvet av PSM och uppbyggnaden av fullserviceleverantörskontrakt (FSP) kommer att stödja. Nedgången i aktiekursen diskonterar redan betydande störningar och lägre produktion 2020. Vi sänkte vår riktkurs till 70 (95) SEK. Vår riktkurs är baserad på en blandning av konkurrent-multiplar och en kassaflödesvärdering (WACC på 10%, EBITDA-marginal på 10% och en långsiktig tillväxttakt på 2%). Vi upprepar Köp.

Investment case

Bulten kommer sannolikt att växa snabbare än den globala bilproduktionen, och det är där bolagets viktigaste kunder finns. Bulten har en orderstock av FSP-kontrakt som representerar cirka 15% av försäljningen 2019 och kommer att öka år 2022. Det verkar finnas goda möjligheter för Bulten att få fler FSP-kontrakt, eftersom dessa fortfarande bara utgör en begränsad del av den totala marknaden. Dessutom förväntar vi oss en ökning av användningen av fästen i elfordon, vilket kan öka fästelementen med cirka 40%. Det främsta skälet till detta är den högre användningen av fästen i den övergripande bilstrukturen, eftersom den större vikten av batteriet i en elbil betyder att mer aluminium behövs. Slutligen lägger förvärvet av PSM International till cirka 12-13% till försäljningen, med god lönsamhet. Förvärvet är komplementärt och kommer sannolikt att generera både försäljnings- och kostnadssynergier, vilket innebär att priset, motsvarande en EV/EBITDA på 4x 2019, vilket verkar tillräckligt attraktivt.

Q1-indikationer

Bulten har uttalat att covid-19 har haft en betydande inverkan på leveranserna, vilket kommer att ha en negativ inverkan på resultatet under Q1. För att mildra påverkan vidtar företaget åtgärder, inklusive kortfristiga uppsägningar i Europa. Vidare beslutade styrelsen också att dra tillbaka förslaget om utdelning på 4,00 SEK.

Värdering och katalysatorer

Bulten verkar sannolikt öka försäljningen och intäkterna fint de kommande åren. Trots detta handlas aktierna till 6x vårt 2021-estimat. Även om bolaget drog in utdelningen har bolaget en god kassaflödeshistoria, vilket vi räknar med att stödja utdelningar framöver. Bulten kommer att presentera sin första kvartalsrapport den 23 april. Vi upprepar köp och sänker riktkursen till 70 (95) SEK.

Veoneer

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:8,00 USD
Pris:7,31 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 09:09.

UPPDATERING

Ännu ett tufft år

Med vårt nya marknadsscenario förväntar vi oss inte längre att Veoneer återgår till positiv organisk tillväxt 2020, samtidigt som vi ser försäljningsmålen på medellång sikt som alltför ambitiösa. Nuvarande kassa är sannolikt tillräcklig för kortsiktiga behov, men vi är osäkra på om den räcker på medellång sikt då vi bedömer att det fria kassaflödet inte blir positivt förrän 2025. Vi upprepar därför vår försiktiga hållning och upprepar Behåll och sänker riktkursen till 8 USD (15).

Tillbaka till organisk tillväxt 2021

Tidigare i år förväntade sig Veoneer ett baktungt år som skulle leda till organisk tillväxt 2020, mestadels till stöd av nya produktlanseringar inom Active Safety och Brake Systems. Dock, den guidningen inkluderade inte någon påverkan från virusutbrottet. Ny guidning, såväl som mer detaljer kring påverkan kan förväntas i samband med Q1-rapporten den 24 april. Med vårt nya marknadsscenario förväntar vi oss att Veoneer visar en organisk tillväxt med -1,5%. Återgången till organisk tillväxt väntas ske 2021 och vi fortsätter att bedöma att försäljningsmålen för 2022 är alltför ambitiösa..

Tillräcklig likviditet till 2025?

Medan vi noterar att ledningens initiativ redan burit viss frukt och accelererar bedömer vi att den nuvarande miljön sannolikt försenar en riktig turn around i Veoneer. Vi förväntar oss att Veoneer når breakeven för rörelseresultatet 2024 och 2025 för det fria kassaflödet. Som en följd kan den nuvarande kassan visa sig vara otillräcklig (inklusive försäljningen av VNBS).

Behåll upprepas, riktkurs sänks till 8 USD (15)

Veoneers aktie handlas till 0,2x bolagsvärde/försäljning, en motiverad rabatt jämfört med konkurrenterna givet den låga förväntade avkastningen. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 8 USD (15) efter de sänkta estimaten.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:115,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 08:35.

UPPDATERING

Tuffa marknader förväntas

Volvo har upplevt en betydande försvagning på sina huvudmarknader och en brist på komponenter till följd av covid-19 och har till stor del stoppat produktionen. Vi förväntar oss att påverkan från viruset blir betydande, men ser 2020 som botten i cykeln. Efterfrågan på transporter är fortsatt betydande, inte minst beroende på de logistikproblem som skapas genom ökade gränskontroller vilket väntas öka serviceförsäljningen. Nedgången i bränslepriserna stärker också köparnas kassaflöden. Volvos avtal med Isuzu om att sälja UD Trucks ska fortsatt slutföras och om avtalet går igenom kommer kassan att stärkas. Vi behåller våra prognoser oförändrade och kom ihåg att vi sänkte estimaten med en tredjedel den 20 mars. Dock sänker vi riktkursen till 140 SEK (145) till följd av fortsatt multipelkontraktion inom sektorn. Vår riktkurs är baserad på konkurrentmultiplar och en kassaflödesvärdering (WACC 10%, långsiktig tillväxttakt 2% och rörelsemarginal på 10%).

Stark finansiell position

I ljuset av osäkerheten och de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av covid-19 har Volvo beslutat att dra in på extrautdelningen och skjuta fram bolagsstämman. Dock, Volvos nettokassaposition uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden vid utgången av 2019. Avyttringen av UD Trucks kan addera ytterligare 22 miljarder SEK, om den går igenom. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 140 SEK (145).

Autoliv

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:60,00 USD
Pris:48,80 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 08:35.

UPPDATERING

Uppgradering till Köp

Autoliv bör gå 600 baspunkter bättre än marknaden i övrigt i år, medan kostnadsbesparingar bör motverka påverkan på både lönsamheten och det fria kassaflödet. Då vi bedömer att den senaste kursnedgången gentemot sektorn inte är fullt motiverad höjer vi rekommendationen till Köp (Behåll), men sänker riktkursen till 60 USD (75) till följd av sänkta estimat.

Bättre utveckling än tuff marknad

Trots en utmanande global miljö för marknaden för lätta fordon (ned med 6% 2019) hade Autoliv en organisk tillväxt med 1,2% och utvecklades därmed 7 procentenheter bättre än marknaden. Tidigare i år guidade ledningen för 3-4% tillväxt med antagande om att marknaden går ned med 2-3%, vilken indikerade en bättre utveckling än marknaden på 6 procentenheter. Mot bakgrund av vårt nya marknadsscenario (-9,5%) förväntar vi oss att Autoliv visar en organisk tillväxt med -3,2% för 2020p.

Vi förväntar 7,9% i justerad rörelsemarginal

Medan Autoliv inte kan bedöma effekterna av covid-19 i dagsläget har bolaget flera nivåer för att motverka de negativa effekterna av virusutbrottet, inklusive att utöka det pågående strukturella effektiviseringsprogrammet, balansera arbetskraften och varuförsörjningen. Då den tidigare guidningen är utom räckhåll (åtminstone 9,5% i justerad rörelsemarginal) bedömer vi att ledningen kommer att komma med en ny guidning i samband med Q1-rapporten den 24 april. Vi förväntar oss att bolaget har en justerad rörelsemarginal på 7,9% för 2020.

Solitt fritt kassflöde

Enligt vår mening är Autoliv väl positionerat i den här utmanande miljön. Bolaget har en stark balansräkning (1,7x nettoskuld/EBITDA) och en stark historik avseende det fria kassaflödet (positivt även 2009).

Uppgradering till Köp

Autolivs aktie handlas till 8,7x bolagsvärde/EBIT och 9,8x gånger vinsten för vårt uppdaterade estimat för 2020p, en premie i förhållande till sektorn, vilket motiveras av den bättre utvecklingen än marknaden i övrigt. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 60 USD (75).

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 SEK
Pris:23,75 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-26 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-03-26 kl. 08:35.

UPPDATERING

Svagt 2020 redan förväntat

Haldex väntas se en negativ påverkan under 2020 från ett stopp i lastbilsproduktionen på huvudmarknaderna i USA och Europa. Oavsett det är 50% av försäljningen relaterad till eftermarknad, vilket bör vara stödjande. Bolaget har också återhämtat sig något efter uppköpsstriden som pågick för några år sedan. Även om skuldsättningen har vuxit de senaste åren är den fortsatt hanterbar, baserat på våra prognoser. Aktien har redan utvecklats svagt och vi ser ett attraktivt köptillfälle på nuvarande nivåer. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 45 SEK (63) efter våra sänkta prognoser.

Indikationer för Q1

Nedstängningen av produktionen bland producenter av tunga lastbilar väntas ha en negativ påverkan på Haldex resultat de kommande kvartalen. Därför väntas Haldex sänka utsikterna om en rörelsemarginal på 6,5-7% till omkring hälften, före omstruktureringskostnader. Beslutet att flytta produktion från Ungern till Tyskland ger en engångskostnad på 156 MSEK och kommer att ge årliga besparingar på 50 MSEK.

Värdering och katalysatorer

Haldex har återhämtat sig efter uppköpsstriden under 2017, vilken har tyngt verksamheten. Som en av de få oberoende leverantörerna av bromssystem uppskattas bolaget av producenter av tunga fordon. Att 50% av försäljningen kommer från eftermarknad ger stöd. Vi förväntar oss att resultatet förbättras åren efter det tuffa 2020. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 45 SEK (63).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 535,8 4,3% 9,6% -21,3%
OMXS30 1 446,6 4,5% 8,2% -18,4%
OMXH25 3 252,2 4,5% 11,9% -23,0%
OMXC20 993,1 2,4% 3,8% -12,6%
OSEBX 682,5 1,6% 7,0% -26,7%
OMXBB 787,1 -0,6% 4,4% -20,7%
Dow Jones 21 200,6 2,4% 6,5% -25,7%
S&P500 2 475,6 1,2% 3,2% -23,4%
Nasdaq C 7 384,3 -0,5% 5,6% -17,7%
SX5E 2 800,1 3,1% 17,4% -25,2%
DAX 9 874,3 1,8% 17,0% -25,5%
CAC40 4 432,3 4,5% 18,0% -25,9%
RTS 981,7 1,7% 18,0% -36,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 27,4 0,9% 10,1% -58,5%
Guld 1 605,5 0,0% 7,2% 6,0%
Silver 14,0 2,5% 12,4% -22,6%
Aluminium 1 507,5 -1,6% -5,9% -16,3%
Bly 1 589,0 -1,7% -1,7% -17,4%
Koppar 4 754,0 -0,7% -2,2% -22,8%
Nickel 11 175,0 0,9% -2,1% -20,2%
Zink 1 773,5 -2,7% -2,6% -22,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,33 -2,80 8,50 18,00
Sverige, 10 år 0,02 3,30 2,30 -12,80
Norge, 10 år 1,07 3,50 4,50 -47,90
Tyskland, 10 år -0,32 2,30 -4,50 -12,70
GB, 10 år 0,43 -4,00 -33,20 -39,40
USA, 10 år 0,84 1,33 -41,43 -108,16
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 11,03 0,5% -0,7% 4,9%
USD / SEK 10,18 0,2% -0,7% 8,7%
GBP / SEK 11,97 0,0% -0,7% -3,5%
NOK / SEK 0,93 2,0% 1,0% -12,3%
DKK / SEK 1,48 0,5% -0,6% 5,0%
CAD / SEK 7,10 1,2% 0,7% -1,6%
CHF / SEK 10,41 0,5% -1,2% 7,6%
JPY / SEK 0,09 0,3% -3,3% 6,1%
EUR / USD 1,08 0,3% 0,0% -3,5%
USD / JPY 111,44 0,0% 2,7% 2,5%
EUR / GBP 0,92 0,5% 0,0% 8,7%
AUD / USD 0,60 0,5% 2,3% -15,3%
USD / CAD 1,43 -1,0% -1,3% 10,5%
GBP / USD 1,18 -0,2% 0,0% -11,2%
USD / NOK 10,90 -1,7% -1,6% 24,0%
EUR / NOK 11,81 -1,4% -1,7% 19,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York mattades av i sluttampen av onsdagen som blev ännu en volatil handelsdag. Detta efter tisdagens historiska rusning då Dow Jones steg med över 11 procent.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 2,4 procent till 21.201. S&P 500-indexet steg 1,2 procent till 2.476, samtidigt som Nasdaqs kompositindex backade 0,5 procent till 7.384.

Enligt uppgifter har Vita huset och senaten kommit överens om ett stimulanspaket om cirka 2.000 miljarder dollar. Beslutet hade dock vid börstängning ännu inte officiellt klubbats igenom.

Paketet består bland annat av direkt stöd till enskilda individer om 1.200 dollar (totalt 300 miljarder), stöd till småföretag på 350 miljarder, ökat arbetslöshetsstöd på 200 miljarder, hälsovård 100 och lokala regeringar 150 miljarder. Det innehåller också stöd till större företag på 500 miljarder.

Boeing rusade drygt 25 procent. Enligt uppgifter i Washington Post kommer flygplanstillverkaren få merparten av de 17 miljarder dollar som riktas mot "industrier som är kritiska för nationell säkerhet" som en del av statens krispaket på totalt runt 2.000 miljarder dollar.

Samtidigt gick flera flygoperatörer, som varit under press en längre tid, också starkt. Delta Air Lines och American var upp 17 respektive 8 procent.

Facebook har sett en kraftig ökning i användande på sina plattformar efterhand som virusspridningen ökat men samtidigt har annonsintäkterna minskat dramatiskt. Aktien backade runt 3 procent.

Nike var upp drygt 9 procent. Efter tisdagens stängning rapporterade sportklädesföretaget en vinst per aktie för sitt tredje kvartal på 0:53 dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar som låg på 0:51 dollar, enligt Dow Jones. Även försäljningen var något högre än väntat.

Detaljhandelsföretaget Target var däremot ned cirka 8 procent efter att ha dragit tillbaka sina prognoser för det första kvartalet och helåret 2020. Bolagets program för att återköpa egna aktier har också slopats till följd av covid-19.

På råvarumarknaden studsade oljepriset upp något under kvällen med stöd av det amerikanska stimulanspaketet som överskuggade oron för ett ökat utbud på marknaden i kölvattnet av priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var runt oförändrad vid 0,84 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde måndagen starkt med stöd av USA-stimulanser men vände sedan ner för att bjuda på en rejäl vändning under den sista timmens handel.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 4,5 procent till nivån 1.447. Aktier för 33,3 miljarder hade då bytt händer på Stockholmsbörsen. I Europa var CAC40 i Paris upp 3,7 procent medan motsvarande index i Frankfurt var upp 1,8 procent.

Bland storbolagen inom OMXS30 noterades ett flertal bolag för uppgångar på mer än 8 procent. Bland dessa fanns Atlas Copco som steg 9,6 procent och var med det bästa storbolag, samt Handelsbanken och H&M som var upp omkring 9 procent vardera.

Finansinspektionen kommer att senarelägga beslutet i den pågående sanktionsprövningen i undersökningen av SEB:s åtgärder mot penningtvätt i Baltikum till juni från tidigare planerat april. Aktien rörde sig inte nämnvärt mer än index i direkt anslutning till beskedet men var vid stängning upp 7,6 procent.

Swedbank återfanns i motsatt ände av indexlistan med en uppgång på 0,5 procent tillsammans med Getinge som var upp 0,2 procent. Även de båda teleoperatörerna Tele2 och Telia syntes längre ned när riskaptiten återvände.

Electrolux Professional bjöd på en uppgång på hela 15 procent till 23 kronor. Handelsbanken Capital Markets har inlett bevakning av Electrolux-avknoppningen med rekommendation köp och riktkurs 36 kronor.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media, vars aktie haft det tufft under coronaoron, rusade cirka 49 procent efter att ha släppt siffror för januari-februari som inte indikerade någon coronaeffekt, samt lämnat besked att coronavirusets spridning inte kommer att ge några förutsebara långsiktiga effekter på verksamheten.

Rusade gjorde även forskningsbolaget Oasmia, som var upp drygt 29 procent, efter att ha tecknat globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics om kommersialisering av Oasmias cancerpreparat Apealea. Oasmia får en engångsbetalning på 20 miljoner dollar och samarbetet innefattar milstolpsbetalningar med en potential på upp till 678 miljoner dollar.

Specialpapperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö bedömer att ebitda-resultatet för det första kvartalet 2020 ska bli högre än för samma kvartal i fjol, och aktien var upp över 26 procent.

Medicover som steg 18,2 procent efter en köprekommendation från Nordea. Beijer Electronics, verksamt inom automation, vände en nedgång till uppgång på 4,9 procent efter besked om avtal med en nordamerikansk tågoperatör till ett värde om 80 miljoner kronor.

Nedåt var också riktningen för Dometic som förlorade närmare 2,7 procent, trots att leveranserna på den amerikanska marknaden för fritidsfordon fortsatte att stiga omkring 2 procent i februari. Detta var dock i ljuset av en uppgång på nära 30 procent i januari.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 GfK konsumentförtroende apr 8.2 9.8
FR 08:45 Indikator företagsklimatet mar 94/95 105/102
USA 13:30 BNP (prel) Q4 2.1%/1.3% 2.1 %/1.3 %
USA 13:30 Handelsbalans varor feb -$65.5b -$65.9b
USA 13:30 Grossistlager (prel) feb -0.4 %/0.0 %
BOE 13:00 Räntebesked

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Ahlstrom-Munksjö Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Veoneer US92336X1090 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.