logo
Dagens analyser - tisdagen den 19 maj 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-05-19 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-05-19 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 4,4% OMXS30 4,9% DJI 3,9% NASDAQ 2,4%
603,4 1 566,2 24 597,4 9 234,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Metso Köp 37 (41) EUR

Bouvet ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:510,00 NOK
Pris:492,00 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-19 kl. 08:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-19 kl. 12:17.

UPPDATERING

Q1: Första anblicken - solid organisk tillväxt och starkare vinst än väntat

Bouvet presenterade solida siffror för det första kvartalet. Effekten från covid-19 vad begränsad. Den organiska tillväxten var tvåsiffrig och bolaget redovisade en imponerande marginal, vilket innebar en vinsttillväxt 20 procent. Bouvet lämnade som vanligt inte någon prognos. Företaget spår en hög efterfrågan på systemutveckling, men flaggade också för en stor osäkerhet och hög osäkerhet. Vi upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 510 NOK.

Solid organisk tillväxt

Bouvet har rapporterat en stark organisk tillväxt. Vi spår att den organiska tillväxten var 13,8 procent, vilket i så fall var i linje med våra förväntningar som låg vid 13,6 procent. Den organiska tillväxten hänger samman med en stark utveckling av antalet anställda, 1,2 procent i kvartalstakt och 12,1 procent i årstakt. Vidare har priserna höjts medan debiteringstiden gått ned.

Imponerande vinsttillväxt

Vinsttillväxten var 20 procent då rörelsemarginalen ökade till 12,9 procent. Vår förväntan var var 12,4 procent i marginal. Vi upprepar Köp med riktkursen 510 NOK.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:70,00 NOK
Pris:54,80 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-19 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-19 kl. 10:48.

UPPDATERING

Dubbelsiffrig omsättningstillväxt i jämförbart bestånd

Kid presenterade ett justerat rörelseresultat om -19 miljoner NOK, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar om -10 miljoner NOK. Avvikelsen beror på att kostnaderna var högre än väntat. Jämförbar försäljning ökade med 10,5 procent i april. Under andra halvan av mars var nedgången 20 procent. Den starka utvecklingen i april var framförallt hänförlig till Norge som ökade med 15,2 procent. Vi förväntar oss en positiv kursreaktion då aprilförsäljningen var en lättnad. Vi upprepar upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 70 NOK.

Positiva prognosrevisioner väntas

Övriga kostnader ökade med 3,6 procent mot bakgrund av ökade marknadsföringskostnader. Neddragningar på kostnadssidan väntas inte få effekt förrän i april. Den starka utvecklingen väntas leda till att minskningarna begränsas. Hemtex ökade jämförbar försäljning med 2 procent i april. Avvikelsen mellan Sverige och Norge stämmer överens med utvecklingen för Clas Ohlson, vilka har flaggat för att återhämtningen varit starkare i Norge än i Finland och Sverige.

Positiv kursutveckling förväntas

Den negativa avvikelsen på resultatet väntas vägas upp av positiva revisioner i det andra kvartalet. Vi upprepar Köp med riktkursen 70 NOK.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:48,70 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-19 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-19 kl. 08:30.

INFÖR RAPPORT

Resultatet väntas vara i linje med vinstvarningen

Vi förväntar oss att Mekonomen, som är en aktör inom bland annat reservdelar för bilar, den 29 maj presenterar en rapport som är i linje med det som kommunicerades vid vinstvarningen den 2 april. Covid-19 påverkar enligt bolaget efterfrågan på tjänster negativt, och då särskilt i Norge. Dessutom orsakade dataintrång omfattande störningar, en skada som förvisso kommer att täckas upp av försäkringar. Sammanfattningsvis förväntar vi oss ett svagt första kvartal och att vinsten faller med över 40 procent. Aktiekursen är ned 50 procent. P/e-talet på lite sikt är 5x till 6x vilket är attraktivt, även om det finns en oro kring skuldsättningen. Vi upprepar Köp med riktkursen 60 SEK.

Utsikter

Vi väntar oss något svaga utsikter. I samband med vinstvarningen uppgav bolaget att marknaden var försvagad och att den svagare norska kronan påverkade negativt. Covid-19-pandemin har gjort att efterfrågan på bilverkstädernas tjänster gått ned rejält. Vi förväntar oss en negativ påverkan på resterande del av året. Antalet körda mil går också ned i samhället då man stannar hemma, vilket påverkar efterfrågan. Marknaderna öppnas dock upp gradvis och bilsemestrarna lär inträffa i år. Vi bedömer att covid-19 får störst påverkan i det andra kvartalet, ett annars säsongsmässigt starkt kvartal.

I linje med sina covenanter

Företaget bedömer att man kommer att följa sina kovenanter, vilket är avtalen med bankerna. Företaget har proaktivt arbetat med bankerna och höjt skuldsättningsgränsen samt skjutit upp en amortering.

Dataintrång kompenseras av försäkringar

Mekonomen har påverkats negativt av ett dataintrång, vilket haft stora störningar på bolagets it-system. Störningarna har påverkat ett av fyra affärsområden. Försäkringar täcker upp för skador. Vi upprepar Köp med riktkursen 60 SEK.

Metso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:37,00 EUR
Pris:26,10 EUR
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-19 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-19 kl. 08:30.

UPPDATERING

Vykort från Finland

Vi har genomfört ett virtuellt besök. Metso upprepade att man kommer att genomföra sin strukturaffär med affärsområdet Minerals tillsammans med Outotec, en affär som kommer att slutföras den 30 juni. Synergierna kommer troligen bli högre än 100 miljoner euro och vi kommer troligen att få en uppdatering inom en snar framtid. Aktien handlas 20 procent under värdet för Minerals och i linje med vårt pessimistiska scenario för bolaget. Vi sänker våra prognoser och justerar för coronapandemipåverkan. Vi bedömer dock att börsen mer än väl kompenserat för dessa effekter. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 37 EUR (41).

Gruvutrustning påverkas till stor del inte av pandemin

Påverkan på gruvutrustning från coronakrisen har hittills varit begränsad. Majoriteten av Metsos kunder är små och medelstora gruvor. Pipelinen är oförändrad och fundamenta för koppar och guld har inte ändrats.

Aggregates försäljning i Kina är redan tillbaka till volymerna före corona

Aggregates upplevde en minskad försäljning med 40-50 procent i slutet av mars och i april. Nivåerna är dock redan tillbaka på högre nivåer i Kina än vad de var före krisen. Infrastruktur är en viktig drivkraft.

Synergierna blir troligen högre än väntat

Den initiala uppskattningen för kostnadssynergier var 100 miljoner euro från affären mellan Metso och Outotec. Vi bedömer att den är för låg och att det kommer att ske en uppdatering på området i den nära framtiden. Det bör vara en katalysator för aktien.

Aktiekursen befinner sig i vårt pessimistiska scenario

Vi justerar våra prognoser och riktkurs givet påverkan av corona. Aktien handlas just nu i linje med vårt pessimistiska scenario. Värdet av Minerals är 32 euro per aktie, vilket är nästan 20 procent under nuvarande börskurs. Det negativa scenariot innebär att gruvmarknaderna kommer att stanna på 2019 nivåer för det kommande tre åren och att ebita kommer att falla. Båda dessa uppfattningar är enligt oss mycket orealistiska. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 37 EUR (41).

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:464,00 NOK
Pris:409,90 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-19 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-19 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Väldigt solida siffror

SalMar redovisar ett rörelseresultat om 1 065 miljoner NOK, vilket kan jämföras med våra prognoser om 816 miljoner och marknadens förväntningar om 1 036 miljoner. Vi tror att aktien kommer att gå bra idag trots att resultatet knappt var bättre än väntat. SalMar presterade signifikant mycket bättre än sina konkurrenter inom lax i det första kvartalet. Rörelseresultatet/kg var 31,6 NOK vilket var exceptionellt starkt givet att man har haft problem under vintern. Vi upprepar Köp med riktkursen 464 NOK.

Utsikter

För centrala och norra Norge prognostiserar SalMar lägre kostnader i det andra kvartalet. Bolaget upprepade också sin volymprognos för året. Företaget har en kontraktsandel om 25 procent för det andra kvartalet och 20 procent för helåret. Det är en relativt låg kontraktsandel. Priserna är dock upp jämfört med motsvarande period i fjol. För Arnarlax guidade företaget för lägre marginaler i det andra kvartalet. Volymguidningen för helåret upprepades. Vi upprepar Köp med riktkursen 464 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 603,4 4,4% 0,5% -11,4%
OMXS30 1 566,2 4,9% 0,6% -11,6%
OMXH25 3 694,0 5,2% 0,6% -12,5%
OMXC20 1 198,9 1,8% 0,9% 5,6%
OSEBX 771,6 2,4% 1,0% -17,2%
OMXBB 888,9 -0,1% 1,1% -10,5%
Dow Jones 24 597,4 3,9% 1,5% -13,8%
S&P500 2 953,9 3,2% 0,8% -8,6%
Nasdaq C 9 234,8 2,4% 0,5% 2,9%
SX5E 2 911,9 5,1% 1,0% -22,2%
DAX 11 058,9 5,7% 2,2% -16,5%
CAC40 4 498,3 5,2% 0,2% -24,8%
RTS 1 167,9 5,5% 2,8% -24,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 34,8 7,1% 17,5% -47,3%
Guld 1 734,7 0,0% 1,9% 14,5%
Silver 17,4 6,8% 12,3% -3,9%
Aluminium 1 441,5 0,6% -0,9% -19,9%
Bly 1 611,0 2,1% -1,1% -16,2%
Koppar 5 249,5 1,6% 0,4% -14,7%
Nickel 11 950,0 1,2% -2,0% -14,6%
Zink 1 997,0 2,5% -0,1% -12,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,06 2,10 -0,10 -21,20
Norge, 10 år 0,43 13,20 1,20 -111,50
Tyskland, 10 år -0,51 3,10 1,70 -31,70
GB, 10 år 0,24 2,70 -1,00 -58,00
USA, 10 år 0,73 9,60 1,27 -118,46
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,61 -0,6% -0,3% 1,0%
USD / SEK 9,77 -1,0% -0,6% 4,4%
GBP / SEK 11,91 -0,4% -1,9% -3,9%
NOK / SEK 0,97 0,7% 0,9% -9,1%
DKK / SEK 1,42 -0,6% -0,3% 1,2%
CAD / SEK 6,98 -0,4% -0,4% -3,3%
CHF / SEK 10,08 -0,6% -0,4% 4,3%
JPY / SEK 0,09 -1,1% -0,5% 5,6%
EUR / USD 1,09 0,4% 0,3% -3,3%
USD / JPY 107,42 0,1% -0,1% -1,2%
EUR / GBP 0,89 -0,2% 1,6% 5,1%
AUD / USD 0,65 1,3% 0,2% -7,5%
USD / CAD 1,40 -0,6% -0,2% 7,9%
GBP / USD 1,22 0,6% -1,3% -8,0%
USD / NOK 10,09 -1,6% -1,5% 14,9%
EUR / NOK 10,96 -1,3% -1,2% 11,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna fortsatte att ticka på uppåt under måndagskvällen efter positiva studiedata från bioteknikbolaget Moderna om ett potentiellt vaccin mot covid-19.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 3,9 procent till 24.597. S&P 500-indexet steg 3,2 procent till 2.954, samtidigt som Nasdaqs kompositindex steg 2,4 procent till 9.235.

Fed-chefen Jerome Powell sade till tv-programmet 60 Minutes på söndagen att USA:s BNP kan falla med över 30 procent under det andra kvartalet när den fulla effekten av nedstängningarna märks i statistiken. Han tror dock att USA kan undvika en depression, men återhämtningen kan ta tid.

"Förutsatt att det inte blir en andra våg tror jag vi kommer se ekonomin återhämta sig stadigt under andra halvåret", sade Fed-chefen.

Flera länder har på senare tid börjat lätta på de restriktioner som införts i spåren av coronaviruset.

Bland enskilda bolag lyfte bioteknikbolaget Moderna 20 procent efter att ha rapporterat positiva resultat från sin fas I-studie gällande sitt så kallade mrna-vaccin mot coronaviruset.

Livsmedelsbolaget Kraft Heinz steg 5,7 procent sedan Bank of America höjt aktien till köp från neutral. Enligt bankens analytiker är Kraft Heinz väl positionerad för att dra nytta av de förändrade konsumtionsvanorna under pandemin.

Även banksektorn gick starkt på hopp om en snabbare ekonomisk återhämtning än tidigare befarat. Wells Fargo, Citi och Bank of American steg 7-9 procent.

E-inlärningsbolaget GSX sjönk 7,3 procent. Det kinesiska men USA-noterade bolaget har tidigare anklagats för att ha lurat investerare genom att blåsa upp sina intäkter. På måndagen framkom uppgifter om att den amerikanska hedgefonden Muddy Waters har tagit en kort position i GSX. Enligt en analys har Muddy Waters konstaterat att minst 70 procent av användarna hos GSX är falska och att bolaget är "i det närmaste en total bluff".

Walt Disney aviserade att delar av Disney Springs Resort i Florida kommer att öppnas på onsdag. Aktien steg drygt 7 procent.

Under veckan kommer rapportbesked från flera amerikanska detaljhandelsjättar som Walmart, Home Depot, Lowe's, Target, Kohl's och Best Buy. Den sistnämnda har uppgraderats till outperform från market perform av Telsey Advisory Group. Aktien rusade 10,7 procent.

Oljepriset fortsatte upp på förhoppningar om förbättrad efterfrågan på olja när ekonomier öppnar igen. WTI-oljan stängde upp 8,7 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 8 punkter till 0,73 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen bjöd på en positiv inledning av den nya veckan, då fortsatt lättade restriktioner och positiva rapporter om ett coronavirusvaccin från bioteknikbolaget Moderna skapade bättre riskhumör på världens finansmarknader.

Bland kursvinnarna i Stockholm fanns Elekta efter orderbesked och SSAB, som nämns i media kring en stålaffär med den tyska konkurrenten Thyssenkrupp.

Vid måndagens stängning hade storbolagsindexet OMXS30 gått upp 4,9 procent till nivån 1.566. Aktier för cirka 19,7 miljarder kronor bytte ägare under dagen på Stockholmsbörsen.

Stålbolaget SSAB:s klättrade 10 procent i A-aktien och lyfte därmed mest bland storbolagen i Stockholm. Enligt Reuters ska SSAB vara en av intressenterna när tyska Thyssenkrupp samtalar med sektorkollegor gällande koncernens finansiellt pressade ståldivision.

Kursuppgången i Stockholm var bred och alla aktier i OMXS30-indexet, utom Getinge som hade en liten nedgång, låg på plus. Efter SSAB syntes i toppskiktet Boliden, H&M, Autoliv, Atlas Copco, SKF och Sandvik med kursuppgångar på 6-7 procent följt av flera aktier strax därunder.

Strålterapibolaget Elekta stack ut med ett kurslyft på 15,8 procent. Bolaget har fått en order värd nästan 2 miljarder kronor över fem år från australiska Genesis Care. Ordern omfattar flera linjäracceleratorer från Elekta, varav elva är bolagets nya flaggskeppssystem Unity. I och med denna order har Elekta överträffat sitt mål om 75 enheter kring mitten av 2020.

Även Saab kom med orderbesked, en beställning på sensorsystemet Saab 2000 Erieye AEW&C värd 1,55 miljarder kronor. Saab-aktien lyfte 9,6 procent.

Electrolux var upp 6,5 procent. USA-statistik som kom på fredagskvällen visade att vitvaruleveranserna i USA, så kallad AHAM 6, gick ned med 9,8 procent i april.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har i fem transaktioner till fem olika köpare sålt fastigheter till ett värde av 835 miljoner kronor och uppger att det upplever hög efterfrågan på sina kassaflödesfastigheter. Aktien stängde på plus 6,6 procent.

Flera insiderpersoner har sålt aktier i Storytel, bland annat vd och ordförande. Ljudboksaktien, som sjönk under andra halvan av förra veckan, klättrade 5,6 procent.

Oljepriserna fortsatte upp på måndagen och börsens oljebolag stärktes. IPC och Enquest var upp 10 respektive 14 procent och Tethys Oil avancerade 8 procent. Lundin Energy, som också kom med produktionsprognoser, steg 7 procent.

Spotlighthandlade Synthetic MR lyfte 11,6 procent efter att ha tecknat avtal med Philips Healthcare i USA. Även Net Insight gick starkt och aktien steg 7,4 procent efter ordernyheter.

Börsveckan behåller sina köpråd på Fortnox och Byggpartner och aktierna var upp 6,5 respektive 5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
SalMar Köp 464 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 11:00 ZEW-index maj -85.0/30.0 -91.5/28.2
USA 14:30 Bostadsbyggande apr 950k/-21.9% 1216k/-22.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Bouvet ASA NO0010360266 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Metso FI0009007835 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.