logo
Dagens analyser - onsdagen den 20 maj 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-05-20 kl. 08:35 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-05-20 kl. 08:38 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 -0,4% DJI -1,6% NASDAQ -0,5%
605,5 1 560,3 24 206,9 9 185,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Clas Ohlson Köp (Behåll) 110 (100) SEK
AstraZeneca Köp 90 (83) GBP
SalMar Köp 470 (464) NOK
Chr. Hansen Behåll 595 (555) DKK
Besqab Behåll 100 (145) SEK

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,00 SEK
Pris:22,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:50.

EFTER RAPPORT

Q1 i linje med förväntningarna - stark start på andra kvartalet

Catena Media rapporterade intäkter om 26,7 miljoner euro och ett justerat ebitda-resultat om 12,9 miljoner euro, vilket var i linje med de preliminära siffrorna. Det var också nära marknadens förväntningar som låg vid 27,3 miljoner euro i intäkter och ett ebitda om 12,3 miljoner euro. Den positiva nyheten var att det andra kvartalet ser ut att ha startat starkt. Tillväxten var 17 procent i april. Marknadens förväntningar är att utvecklingen är oförändrad i det andra kvartalet. Intäkterna hålls uppe bättre än väntat. Vi bedömer att aktien kommer att stiga idag med stöd av resultatet och att marknadens förväntningar kommer att behöva justeras upp. Vi upprepar Köp med riktkursen 46 SEK.

Bouvet ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:580,00 NOK
Pris:502,00 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:50.

UPPDATERING

En kvalitetsaktie

Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 580 NOK (510) efter att bolaget släppt solida siffror för det första kvartalet under gårdagen. Den organiska tillväxten var 13 procent och marginalen expanderade till 13 procent, vilket innebär att vinsten ökade med 20 procent. Vi upprepar att utvecklingen väntas vara svagare under det andra halvåret, då verksamheten är sencyklisk till sin karaktär.

Q1-genomgång

Bouvet rapporterade solida siffror under gårdagen och effekten från covid-19 var begränsad. Organiskt var tillväxten 13,8 procent, vilket var imponerande. Marginalen ökade vilket gav en vinsttillväxt på 20 procent. Samtliga huvudsakliga vertikaler presterande fantastiskt under perioden. Någon renodlad prognos lämnade bolaget inte, vilket är som vanligt. Effekter av krisen väntas komma senare. Föga förvånande förväntar sig bolaget att konkurrensen kommer att intensifieras inom den växande offentliga sektorn. Den största osäkerheten är just nu det andra halvåret.

Framöver

Vi anser att aktien erbjuder en attraktiv tillväxtmöjlighet. Bouvet kommer att gynnas av alla investeringar i digitalisering, vilket är oundvikligt. Tajmingen hänger samman med återhämtningen av ekonomin. Den kan bli som ett U, V, W eller L. Med gott om pengar, inga skulder, långvariga kundrelationer, glada anställda och en bergfast ledningsgrupp som har väglett företaget genom många olika kriser under de senaste två decennierna är vi övertygade om att att Bouvet är väl positionerat för att dra nytta av digitaliseringsomvandlingen som accelererar när världen återhämtar sig.

Prognosförändringar

Trots modesta prognosförändringar höjer vi vår riktkurs till 580 NOK (510). Vi upprepar Köp. Vi har höjt vårt långsiktiga tillväxtantagande till 8 procent. Vi behåller vårt försiktiga långsiktiga antagande för marginalen om 12 procent.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 NOK
Pris:59,60 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:50.

UPPDATERING

Höjd riktkurs

Vi underskattade styrkan i återhämtningen av försäljningen i april. Tillväxten kommer att bestå under hela sommaren och vi reviderar därför upp prognosen för jämförbar försäljning för 2020E till 2,5 procent (från -4,9 procent) i Kid och till 2,1 procent i Hemtex (från -3,9 procent). Det gör att rörelseresultatet, ebit, ökar med 25 procent 2020E. Vi ser en risk för sällanköpsvaror. Vi bedömer nu att risken dock är väsentligt lägre, att visibiliteten är bättre rörande tillväxt och att marginalförväntningarna är högre. Vi upprepar Köp samt höjer riktkursen till 80 NOK (70).

Förbättrade utsikter på kort sikt

Försäljningen återhämtade sig i jämförbara butiker i Norge under april. Tillväxten var 15 procent och efterfrågan var god. Som jämförelse ökad Clas Ohlson med 17 procent i lokal valuta i Norge. För oss tyder detta på att trafiken till köpcentrum har gått upp och att högre korgstorlekar kompenserar för något lägre fysisk trafik. Som sagt, Kid betonade att sommar- och utomhusprodukter var de bästa områdena i april, vilket tyder på en fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet. I Sverige och Finland har dock konsumenterna verkar något mer tveksamma.

Osäkerheten på medellång sikt kvarstår

På 6-12 månaders sikt tror vi att marknaden kommer att bli mer utmanande. Den senaste tidens försvagning av den svenska och norska kronan innebär att insatskostnaderna stiger vilket kommer att driva fram högre priser för att upprätthålla marginaler samt volymer. Och hur den disponibla inkomsten och konsumenternas förtroende kommer att se ut under 2021 återstår att se.

Det långsiktiga caset är fortsatt stabilt

Viktigast av allt verkar var på rätt spår och det är den "svenska vändningen". Omprofileringen av Hemtex mot Kid-inspiration har fungerat bättre än de gamla Hemtexbutikerna. Kid/Hemtex är väl positionerat för att ta marknadsandelar under de kommande månaderna och åren. Värderingen är fortsatt anspråkslös och vi upprepar Köp. Vi höjer riktkursen till 80 NOK (70). Bakgrunden är att vi har höjt våra prognoser. Vinsten per aktie för 2021 har höjts med 7 procent.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:275,00 DKK
Pris:350,80 DKK
Analytiker:Patrick Roquas
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:50.

UPPDATERING

En fråga om relativitet

Novozymes är väl positionerat för att dra nytta av konsument- och företagsbeteenden i det "nya normala". Vi ser dock flera osäkerheter på kort och medellång sikt. Bolaget kombinerar också defensiv tillväxt med en stark hållbarhetsprofil, och aktien kan därför överträffa i ett bredare börssammanhang. Inom ingredienssektorn anser vi inte att dess risk-avkastningsprofil är attraktiv. Vi upprepar Minska men höjer riktkursen till 275 DKK (255).

Covid-19: Effekt på kort och lång sikt

På kort sikt kommer osäkerheten och volatiliteten i den organiska försäljningstillväxten att delvis uppvägas av bättre marginaler på grund av kostnadsbesparingar och uppskjutna investeringar. Ur ett sektorsperspektiv verkar Novozymes vara relativt sårbart i tider av BNP-nedgång.

Positionering kontra konsumentbeteende i det "nya normala"

Koncernen är väl positionerad för att leverera till konsumenter som fokuserar på värde, färskvaror och hälsa. Bortsett från Bioenergy är bolaget till stor del (direkt eller indirekt) kopplat till varor som används dagligen.

Prognoser och värdering

Novozymes kan mycket väl vara prestera bättre än marknaden i stort. Bolagt ger en defensiv tillväxt och god avkastning. Men i sektorn anser vi inte att risk-avkastningsprofilen är attraktiv och noterar att företaget regelbundet har missat marknadens förväntningar under de senaste tre åren. Vi behåller därför vår Minska-rekommendation. Vi tar dock bort aktien från vår lista över europeiska aktier att undvika. Riktkursen höjs till 275 DKK (255).

Clas Ohlson

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:87,40 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:38.

UPPDATERING

Bevisad relevans

Trots återhämtning på 40 procent för aktien, från botten i mars, höjer vi vår rekommendation till Köp (Behåll). Riktkursen höjs till 110 SEK (100). Bakgrunden är att vi har höjt våra vinstprognoser samt en bättre visibilitet men samtidigt en eftersläpande värdering. Vi tror att investerare underskattar hållbarheten i Clas Ohlsons affärsmodell. Värderingen är attraktiv med ett P/E-tal för 2021/2022E 11,2x och en direktavkastning på 7 procent. Clas Ohlsons starka varumärkesposition i Norden har hittills visat sig vara mycket relevant under coronaviruskrisen. Den positionen kommer förbli en konkurrensfördel när e-handeln ökar.

Utsikterna på kort sikt förbättras

Vi har blivit betydligt mer positiva rörande helåret 2020/2021, eftersom konsumenternas efterfrågan överträffat våra farhågor. Clas Ohlson, i synnerhet, levererade imponerande siffror för april med 2 procents tillväxt i jämförbara butiker. Resultatet var särskilt imponerande i Norge med 17 procents förbättring i lokal valuta. Eftersom konsumenterna har för avsikt att stanna hemma (eller åtminstone i landet) under sommaren finns det starka argument för en sund efterfrågan i hela Norden. På medellång sikt är vi fortsatt försiktiga till den nordiska konsumtionen, men finner Clas Ohlsons position som en lågprisaktör som tilltalande.

Att fastställa rätt långsiktiga prioriteringar

Vi upprepar vår åsikt att Clas Ohlson vidtar rätt åtgärder för att hantera detaljhandelns nya tidsålder. Kedjan lägger ned improduktiva butiker och genomför investeringar i e-handel och automatiseringar samtidigt som man drar fördel av sin starka "hemfixar"-position. En snabbare övergång till e-handel ger bättre möjligheter till tillväxt, samtidigt som vi tror att den fysiska marknaden kommer att konsolideras och de fysiska lokaliseringskostnaderna minska. Det kommer att stärka omni-kanalernas ställning. Det starka varumärket gynnar också bolaget.

Värderingen återhämtar sig men ligger efter rivaler

Värderingsmultiplarna för Clas Ohlson har minskat avsevärt. Kedjans multiplar släpar efter rivalernas. Vi anser att detta är obefogat, med tanke på dess starka resultat i april och förbättrade position. Vi uppgraderar därmed aktien till Köp (Behålll) och höjer riktkursen till 110 SEK (100).

Besqab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:92,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:38.

UPPDATERING

Försenad återhämtning

Besqab redovisade en vinst klart under våra prognoser, vilket gjort att vi också justerat ned framtida prognoser. Företaget har inte ökat upp byggstarter sedan den förra krisen, en kris som inleddes 2017. I och med coronakrisen kommer det att ta längre tid innan man når nödvändiga nivåer på införförsäljning, vilket i sin tur innebär antalet byggstarter kommer att ligga kvar på en låg nivå även framöver. Det klart lägre resultatet under 2020-2021 gör att vi sänker vår riktkurs till 100 SEK (145). Rekommendationen Behåll upprepas.

Q1: Mycket svag omsättning och resultat

Omsättningen kom in på 209 miljoner kronor under det första kvartalet jämfört med vår prognos om 322 miljoner. Det är 32 procent lägre än väntat. Det slog också igenom på resultatet. Rörelseresultatet var 35 procent svagare. Vi har justerat våra prognoser efter rapporten. Just nu har företaget få enheter i produktion. Därför blir kostnaderna höga i förhållande till försäljning.

Normaliserat resultat är den bästa värderingsmetoden

Sedan börsintroduktionen 2014 har Besqab handlats med ett P/E-tal på i genomsnitt 11x. I den nuvarande pandemin är människor ovilliga att teckna sig för nya lägenheter. Vi ser dock en mycket solid portfölj av byggrätter som kommer att sättas i produktion under 2021 och 2022. I denna situation finner vi det användbart använda normaliserade resultat 2020-2022 som grund för vår värdering. Vi ser inte någon tydlig potential just nu utan upprepar Behåll och sänker riktkursen till 100 SEK (145).

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9 000,00 GBX
Pris:8 676,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:38.

UPPDATERING

Tillväxtpotentialen är fortsatt högre än marknadens förväntningar

AstraZeneca fick förnyad fart på tillväxtmarknaderna under det första kvartalet genom sina nya tillväxtpreparat. Vidare är utsikterna mer solida nu än tidigare. Nya resultat för Enhertu i lungcancer och kolorektal cancer i ASCOs abstract i förra veckan understryker varför vi tror att detta läkemedel fortfarande är underskattat. Ett tidigt godkännande i HER2-muterad lungcancer ser enligt oss mycket möjligt ut. Vi höjer vår riktkurs till 90 GBP (83) och upprepar rekommendationen Köp. Även om bolaget ser ut att vara fullt värderat räknar vi med en substantiell tvåsiffrig uppskrivning av vinstprognoserna i marknaden på lång sikt.

Cancerläkemedel får extra fart utanför USA

Astra fortsätter att visa enastående tillväxt från sin skörd av nya produkter. Det gör att bolaget ökar sin omsättning mer än andra EU-bolag. Tagrisso och Lynparza har växt utanför USA. Eftersom Astra helt enkelt har mer tillväxtprodukter än sina rivaler hade vi räknat med att bolaget skulle möta en större negativ påverkan från coronakrisen.

Resultatet och värderingen stiger igen - vi ser fortsatt uppsida

Bättre tillväxt från viktiga lanseringar, plus mer bevis på Enhertus effekter, innebär att vi justerar upp våra prognoser på medellång sikt med cirka 5 procent. Vi höjer vår riktkurs till 90 GBP (83) och upprepar rekommendationen Köp. Vår bedömning är att marknadens förväntningar ligger för lågt.

AF Poyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:189,20 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:38.

UPPDATERING

Flexibel kostnadsstruktur och bra långsiktiga trender

Fokus för vår digitala Helsingfors-studieresa låg på massa- och papperssektorn, en sektor som svarar för 15-20 procent av bolagets försäljning. Managementkonsult-enheten lyfte under besöket fram de långsiktiga tillväxttrenderna inom massa- och papperssektorn. Dessutom betonades den diversifierade affärsmodellen som bolaget arbetar med. Vi förväntar oss att dess flexibla kostnadsstruktur stödjer marginalerna i de kommande kvartalen, likt vad som hänt i tidigare nedgångar. Med de långsiktiga drivkrafterna fortfarande på plats upprepar vi därmed vår kommendation Köp mer riktkursen 230 SEK.

God efterfrågan i de flesta segment

ÅF Pöyry ser god aktivitetsnivå i många delar av sina slutsegment. Några av företagets kunder som har känt av effekterna av coronakrisen förväntas återuppta verksamheten relativt snart, till exempel aktörer inom fordonsområdet, ett område som svarar för cirka 10 procent av omsättningen. Cirka 1 600 konsulter av 17 000 har permitterats. De flesta arbetade inom just fordon. Cirka 70 procent av ÅF Pöyrys kostnader är personalrelaterade, varför marginalerna bör vara ganska motståndskraftiga givet att man från staten ställer upp med permitteringar. Efterfrågan inom massa- och papperssektorn är fortsatt stark.

Fokus på tre faser

ÅF Pöyrys finanschef Juuso Pajunen betonade att bolaget har planerat för tre faser under coronakrisen. Företaget är mellan den första "reagera och justera" fasen och den andra "upprätthålla och lean" fasen. Den andra fasen syftar till att trimma den organisation som ska kunna få inflytande i den tredje fasen, "vinna det nya normala". Den fasen väntas påbörjas i det tredje/fjärde kvartalet. Vi upprepar Köp med riktkursen 230 SEK.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:470,00 NOK
Pris:448,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:38.

EFTER RAPPORT

Q1 genomgång – höjd riktkurs

Det första kvartalet var fantastiskt för SalMar. Företaget hade få problem med vinterskador, vilket gjorde att företaget presterade klart bättre än sina norska rivaler. Företaget prognostiserar lägre kostnader i det andra kvartalet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 470 NOK (464). Vi ser en bra möjlighet till utdelningstillväxt. Vi bedömer att det fortsatt är aktien att äga för de som vill ha en mer defensiv laxodlare.

Uppdatering odling

Salmar uppnådde ett ebit/kg på 31,6 NOK för den norska enheten i det första kvartalet. Det är rekord. Företaget guidar om lägre kostnader i det andra kvartalet. Salmar har haft bra tajming när det gäller att slakta i centrala Norge. I norra Norge slaktade man senare och då föll priset något. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 470 NOK (464).

Chr. Hansen

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:595,00 DKK
Pris:647,00 DKK
Analytiker:Patrick Roquas
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-20 kl. 08:38.

UPPDATERING

Hållbarhetsvinnare

Vi tror att företagets resultat kommer att vara motståndskraftigt under helåret 2019/2020 och därefter. Portföljen kryssar alla rutor för konsumenter och FMCGs som vill arbeta med hälsa, färska varor, värde, livsmedel, säkerhet och hållbarhet. Bolaget har bara skrapat på ytan när det gäller att kommersialisera sin databas över mikrober och leveranskedjan är robust. Den största osäkerheten verkar vara om kunderna kommer att fortsätta med innovationer inom mejeri under en lågkonjunktur. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 595 DKK (555).

Covid-19: Kort- och lång sikt

Effekterna från covid-19 kommer att balanseras under helåret 2020. Försäljningstillväxt kommer från ökad yoghurtkonsumtion i Kina, lägre priser på mejerivaror innebär sannolikt ökad ostproduktion, delvis kompenseras av lägre försäljning inom djurhälsan på grund av försämrad ekonomi för jordbrukare. När det gäller rörelseresultatet kommer det att tyngas av höger investerings- och fraktkostnader medan de kompenseras av lägre resekostnader. Chr. Hansen är unikt positionerat för att ha en positiv inverkan på samhället i takt med att det utvecklar naturliga lösningar som till exempel bidrar till att minska sockerintaget, säkerställa livsmedelssäkerheten, förbättra hälsan och ersätter konstgjorda ingredienser. Chr. Hansen har endast började skrapa på ytan när det gäller att kommersialisera sin databas med mikrober, och vi ser liten risk i att bolaget inte uppnår den nedre delen av målet för organisk försäljningstillväxt på 5-9 procent. Marknadens förväntningar ligger vid 6,5 procent.

Positionering kontra konsumentbeteende i det "nya normala"

Chr. Hansen är väl positionerat för att dra nytta av konsumenternas ökade fokus på värde, färskhet och hälsa. Mejeriprodukter och ost konsumeras huvudsakligen i hemmen.

Uppskattningar och värdering

När det gäller P/E och EV/ebita handlas Chr. Hansen med en premie på 15-20 procent till Novozymes, vilket vi finner motiverat. Vi höjer vår riktkurs med 7 procent till 595 DKK (555) och upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 605,5 0,4% 0,2% -11,1%
OMXS30 1 560,3 -0,4% -0,6% -11,9%
OMXH25 3 706,9 0,3% 0,2% -12,2%
OMXC20 1 208,5 0,8% 1,8% 6,4%
OSEBX 780,4 1,1% 1,3% -16,2%
OMXBB 894,8 0,7% 0,6% -9,9%
Dow Jones 24 206,9 -1,6% 1,9% -15,2%
S&P500 2 922,9 -1,0% 1,8% -9,5%
Nasdaq C 9 185,1 -0,5% 2,0% 2,4%
SX5E 2 902,6 -0,3% 0,6% -22,5%
DAX 11 075,3 0,1% 2,4% -16,4%
CAC40 4 458,2 -0,9% -0,3% -25,4%
RTS 1 177,2 0,8% 3,5% -24,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 34,7 -0,5% 15,6% -47,5%
Guld 1 738,0 0,2% 2,1% 14,7%
Silver 17,1 -1,3% 10,6% -5,1%
Aluminium 1 464,0 1,6% 1,5% -18,7%
Bly 1 638,0 1,7% 0,0% -14,8%
Koppar 5 314,0 1,2% 1,5% -13,7%
Nickel 12 300,0 2,9% 0,2% -12,1%
Zink 2 017,0 1,0% 0,0% -12,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,05 1,70 -1,00 -19,50
Norge, 10 år 0,54 10,80 12,50 -100,70
Tyskland, 10 år -0,47 3,80 3,90 -27,90
GB, 10 år 0,25 0,60 1,00 -57,40
USA, 10 år 0,71 -2,77 2,27 -121,23
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,56 -0,4% 0,0% 0,5%
USD / SEK 9,65 -1,3% -0,7% 3,1%
GBP / SEK 11,82 -0,8% -1,3% -4,7%
NOK / SEK 0,97 0,2% 1,3% -8,9%
DKK / SEK 1,42 -0,4% 0,0% 0,8%
CAD / SEK 6,95 -0,4% 0,2% -3,7%
CHF / SEK 9,93 -1,4% -1,1% 2,8%
JPY / SEK 0,09 -1,7% -1,3% 3,8%
EUR / USD 1,09 0,8% 0,7% -2,5%
USD / JPY 107,94 0,5% 0,7% -0,7%
EUR / GBP 0,89 0,4% 1,3% 5,5%
AUD / USD 0,66 1,1% 0,8% -6,6%
USD / CAD 1,39 -0,8% -0,8% 7,0%
GBP / USD 1,23 0,5% -0,7% -7,5%
USD / NOK 9,95 -1,4% -2,0% 13,2%
EUR / NOK 10,89 -0,6% -1,3% 10,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna föll tillbaka markant under tisdagskvällen då bland annat banksektorn och detaljhandeln tyngde.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 1,6 procent till 24.207. S&P 500-indexet sjönk 1,1 procent till 2.923, samtidigt som Nasdaqs kompositindex backade 0,5 procent till 9.185.

Tisdagens nedgång kom efter måndagens rally som utlöstes av positiva studiedata från bioteknikbolaget Modernas potentiella coronavaccin. Under tisdagskvällen rapporterade dock Stat News, med hänvisning till experter, att det är svårt att avgöra hur effektivt vaccinet kan vara.

Bland enskilda aktier i tisdagshandeln rusade Spotify efter att den populära komikern Joe Rogan meddelat att hans podcast, The Joe Rogan Experience, gör en exklusiv flytt till den svenskgrundade streamingplattformen. Aktien stängde upp 8,4 procent.

Walmarts aktie föll tillbaka under kvällen och stängde 2,3 procent lägre trots en positiv inledning på handelsdagen. Varuhuskedjans justerade resultat och intäkter för det första kvartalet kom in något bättre än väntat, men Walmart drog även tillbaka guidningen för helåret.

Byggvaruhuskedjan Home Depot backade 2,9 procent efter sin kvartalsrapport. Det justerade resultatet och intäkterna missade analytikernas snittförväntningar. Även Home Depot drog tillbaka sina utsikter för räkenskapsåret.

Varuhuskedjan Kohl's var ned 7,7 procent efter att ha lagt fram sina kvartalssiffror som bland annat innehöll ett resultat per aktie på -3:20 dollar, vilket var sämre än analytikernas förväntningar. I samma bransch sjönk även Macy's och Nordstrom 6 respektive 5 procent.

Walt Disneys streaming-chef har lämnat bolaget för att bli vd på Tiktok och samtidigt har Loop Capital nedgraderat Disney till behåll från köp. Aktien sjönk 2,1 procent.

Japanska Softbank kommer att sälja en stor del av sitt innehav i mobiloperatören T-Mobile US till Deutsche Telekom. T-Mobiles aktie sjönk 3,2 procent.

Bostadsbyggandet i USA sjönk 30,2 procent i april, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt 891.000 bostäder. Analytiker hade räknat med att byggandet skulle ha minskat till 927.000 enheter, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 4 punkter till 0,69 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen rekylerade, precis som omvärldsbörserna, ned på tisdagen efter den urstarka inledningen på veckan i spåren av optimistiska vaccinbesked. Humöret förbättrades dock något under den sena handeln. SSAB sällade sig till det relativt lilla antalet vinnaraktier bland storbolagen.

Vid stängning var OMXS30-indexet ned 0,4 procent till nivån 1.560. Aktier för drygt 23 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

SSAB, som steg på 10 procent på måndagen, fortsatte upp 3,8 procent på tisdagen. Thyssenkrupp kom med en strategiuppdatering på tisdagen som inte bjöd på ny information rörande en eventuell försäljning av ståldivisionen, där SSAB nämnts som en av flera intressenter. Men möjligheter till partnerskap och konsolidering för ståldivisionen undersöks.

Lejonparten av storbolagen inom OMXS30 handlades i negativt territorium med störst nedgång för Telia som backade 2,4 procent. Strax ovanför i listan var Astra Zeneca och Alfa Laval ned 1,9 respektive 1,7 procent.

Elekta rekylerade ner 3,3 procent. Såväl SEB som ABG har sänkt sina rekommendationer till behåll efter måndagens rusning på 16 procent.

Evolution Gaming har tecknat avtal om att leverera sina livekasino-tjänster till kasinooperatören Golden Nugget i New Jersey. På kort sikt väntas avtalet ha liten finansiell påverkan men på lång sikt väntas avtalet bidra till den fortsatta tillväxten i USA, kommenterade vd Martin Carlesund till Nyhetsbyrån Direkt. Aktien steg drygt 5 procent.

I den spelrelaterade sektorn hade affiliatebolaget Catena Media en bra dag inför onsdagens rapport och klättrade nära 11 procent utan att göra några större avtryck i nyhetsflödet.

Dagens raket stod den kvartalsrapporterande teknikkonsulten Projektengagemang för när aktien rusade 38 procent. Omsättning minskade förvisso kvartalet, medan resultatet förbättrades.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Media Köp 46 SEK na na
Scandic Hotels

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Maskinorder Mar 90,5
EMU 11:00 KPI (def) Apr 0,3%/0,4%/0,9% 0,7%/0,3%/0,9%
EMU 16:00 Hushållens konfidensindikator (prel) Maj -23,0 -22,7
20:00 FED: Protokoll från FOMC-mötet

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Catena Media MT0001000109 3, 4
Bouvet ASA NO0010360266 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Besqab SE0005991411 4
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
AF Poyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden
Chr. Hansen DK0060227585 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.