logo
Dagens analyser - fredagen den 22 maj 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-05-22 kl. 08:35 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-05-22 kl. 08:38 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,1% OMXS30 -0,2% DJI -0,4% NASDAQ -1,0%
605,9 1 556,4 24 474,1 9 284,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Catena Media Köp 47 (46) SEK
Kongsberg Automotive Behåll (Köp) 0.50 (2.50) NOK
Vestas Wind Systems Behåll 640 (645) DKK

Borr Drilling

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:2,00 NOK
Pris:5,94 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-22 kl. 08:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-22 kl. 10:13.

UPPDATERING

Borr Drilling

Borr Drilling gör en emission om 300 miljoner USD, motsvarande 55 procent av börsvärdet, till en premium om 9 procent mot stängningskursen. Den här finansieringen är en del av en plan, som vi anser är realistisk, vilket inkluderar varvsåtaganden och skulder i syfte att skapa en startbana för det första kvartalet 2022. Ingen skuld kommer dock att omvandlas samtidigt som offshoremarknaden försämras, likviditeten är utmanande och en hög skuldsättning väntas vara fallet framöver. Vi är inte förvånande om det blir väldigt stora kursrörelser idag. Vi upprepar Minska med riktkursen 2 NOK.

Emission

Borr Drilling har stängt en emission om 30 miljoner USD, motsvarande 55 procent av börsvärdet. Emissionen sker med en premium mot stängningskursen. Bolaget uppger att emissionen är en del av en större överenskommelse som syftar till att stärka likviditeten med 315 miljoner USD till det första kvartalet 2022. Det finns dock inga detaljer kring överenskommelser med banker och varv. Vi rekommenderar att avstå aktien så länge. Vi upprepar Minska med riktkursen 2 NOK.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:276,00 SEK
Pris:359,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-20 kl. 10:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-22 kl. 08:38.

UPPDATERING

Det här fick vi reda på vid den “virtuella middagen” för analytiker

Atlas Copco har haft sin årliga analytikermiddag och i år var den virtuell. Vi fick reda på följande saker: 1.Bolaget har inte märkt av några betydande effekter när man flyttat produktion från tillväxtmarknader till utvecklade marknader. 2.Det har inte förekommit påtryckningar rörande att sälja halvledarrelaterad utrustning till Kina. 3.Isra Vision, ett förvärv som presenterades i februari, kommer att användas som plattform för fler förvärv. Vi upprepar Minska med riktkursen 276 SEK

Halvledare och infrastruktur är bra, medan fordon och A&D är svagt

Bland de slutmarknader som Atlas Copco är exponerat mot är halvledarbranschen stark. Området gynnas av den den accelererade digitaliseringen och att människor i en större utsträckning arbetar hemifrån. Infrastruktur kommer att gynnas av de stimulanser som flera länder sjösätter. Fordons- och aerospacesektorn är utmanande och väntas vara det under en tid framöver. Geografiskt är bolaget positiv rörande Kina, optimistiska om Europa och oroade när det gäller Amerika. Även om företaget ser en vändning i Kina utanför fordonsområdet, ett område som fortsätter att gå trögt, så är återhämtningen långsam. Ledningen vill inte kommentera hur uthållig återhämtningen är. Om inte exporten tar fart så har de svårt att se att återhämtningen kan fortsätta.

Atlas vinner vanligtvis i slutet av cykeln

Som vanligt gavs det begränsade kommentarer om hur utvecklingen ser ut just nu, men de flesta produktionsanläggningarna är nu igång. Idag påverkas 9 000 av bolagets 40 000 anställda av kortsiktiga åtgärder såsom permitteringar. Om inte efterfrågan tar fart i det andra halvåret kommer Atlas Copco att permanent minska ned sina kostnader. Bolaget genomför inte besparingar inom FoU, ett område som är viktigt för bolaget. Atlas Copco brukar att bli en vinnare efter krisen genom att hålla sig nära och stötta sina kunder.

Inga signifikanta tecken på reshoring

Atlas Copco väntas gynnas av att företag väljer att omlokalisera produktion och flytta hem produktion från tillväxtmarknader till utvecklade marknader. Än så länge har företaget inte märkt av några stora volymer av den trenden. Vacuum Technique (VT) har inte varit utsatt för press att sluta sälja till kinesiska bolag i spåren av mer anspända handelsrelationer. Vi upprepar Minska med riktkursen 276 SEK.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:21,12 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-22 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-22 kl. 08:38.

EFTER RAPPORT

Starkare utsikter för det andra kvartalet

Catena Media rapporterade siffror för det första kvartalet som var i linje med de preliminära siffrorna som bolaget presenterat i april. Den positiva nyheten i rapporten var att det andra kvartalet startat starkt. Intäkterna var upp 17 procent i april. Vi hade räknat med en nedgång givet avsaknaden av sportspel. Det här tycks ha kompenserats av kasinosegmentet. Mot bakgrund av detta har vi höjt våra prognoser för ebitda, 2020, med 14 procent. Prognoserna för 2021-2022 påverkas bara marginellt. Vi höjer vår riktkurs till 47 SEK (46) och upprepar Köp.

Q1 som väntat - Q2 har startat starkt

Catena Media redovisade intäkter om 26,7 miljoner EUR och ett justerat ebitda om 12,9 miljoner EUR. Det var i stort i linje med de preliminära siffrorna, vilka presenterades den 29 april. Våra förväntningar var en intäkter om 26,5 miljoner EUR och ett ebitda om 12,1 miljoner EUR. Det mest positiva beskedet var dock att det andra kvartalet börjat starkt. Catena Media ökade med 17 procent i april. Vi hade räknat med att bolaget skulle minska i det andra kvartalet. Vi höjde vår ebitda-prognos rejält för 2020 på grund av detta. Total höjning är 14 procent.

Operationell utveckling fortsatt positiv, tillväxtutsikterna är starka

Catena Media fortsätter att utvecklas positivt och redovisar sekventiell tillväxt för det tredje kvartalet i rad. Ebitda-resultatet förbättras också. Företaget har också visat att man är mer motståndskraftigt än vi trott. I sin helhet ser det starkt ut för Catena Media.

Vi höjer riktkursen

Vår positiva bild av Catena Media har stärkts av rapporten för det första kvartalet. Bolaget har klarat krisen bättre än väntat. Vidare har man genomfört en refinansiering vilket gör att risken minskar. Vi höjer vår riktkurs till 47 SEK (46) och upprepar Köp. Vi tror att slutförandet av refinansieringen kommer att vara en trigger för aktien. Den processen väntas avslutas den 26 juni.

Kongsberg Automotive

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:0,50 NOK
Pris:1,47 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-22 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-22 kl. 08:38.

UPPDATERING

Säkrar likviditet till en kostnad

Kongsberg Automotive, som är en underleverantör åt fordonsindustrin, har säkrat sin finansiering genom en private placement på 700 miljoner NOK. Emissionen innebär en substantiell utspädning för de aktieägare som inte deltar. Teckningskursen är 0,10 NOK per aktie. Utöver den här emissionen sker det också en företrädesemission om 300 miljoner NOK. Kongsberg Automotive har haft likviditetsproblem i spåren av coronakrisen, en kris som har haft stor effekt på fordonsbranschen. Emissionerna kommer att behöva att klubbas vid en extra stämma den 15 juni. Vi bedömer att en stor företrädesemission istället skulle varit för tidskrävande. Vi sänker vår rekommendation till Behåll (Köp). Riktkursen sänks till 0,50 NOK (2,50), en riktkurs som dels reflekterar den ökade utspädningen men även den minskade risken för bolaget.

Teleios Capital fortsatt största aktieägaren

Teleios Capital kommer fortsatt att vara den största aktieägaren. Företaget har tecknat sin prorata del i emissionerna, motsvarande 23 procent.

Orderstocken genererar tillväxt, men kostar pengar

Kongsberg Automotive har varit tvungna att lösa den finansiella situationen som uppstått i spåren av coronakrisen. Bolaget har dock, i en värld efter corona, en lovande orderstock. Nya affärer har varit starkt de senaste åren. Vi har tidigare bedömt att orderstocken skulle understödja försäljningen med cirka 40 procent under de kommande två till tre åren. Uppbyggnaden kräver dock likviditet i form av bland annat rörelsekapital. Vi sänker vår rekommendation till Behåll (Köp). Riktkursen sänks till 0,50 NOK (2,50).

Vestas Wind Systems

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:640,00 DKK
Pris:631,20 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-22 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-05-22 kl. 08:38.

EFTER RAPPORT

Lärdomar av rapportsäsongen

Vestas presenterade ett svagare justerat rörelseresultat för det första kvartalet än väntat. Covid-19-krisen har också gjort att kostnaderna gått upp. Vi har tidigare inte räknat in någon materiell effekt från covid-19 i våra prognoser. Det gör vi nu, vilket innebär att prognoserna för 2020 sänks rejält. Vi sänker också vår riktkurs till 640 DKK (645) och upprepar rekommendationen Behåll. Vi summerar våra lärdomar från rapportsäsongen rörande vindkraftsindustrin. Vestas Siemens Gamesa samt Nordex har samtliga dragit tillbaka sina utsikter för helåret. Bakgrunden är covid-19:s påverkan på leveranskedjan och osäkerhet om utvecklingen på land. Vestas har dock uppgett att det är möjligt att man fortsatt kan leverera i linje med sin tidigare prognos, då det första kvartalet har varit i linje med de interna prognoserna. Serviceverksamheten har inte påverkats. Lönsamheten är fortsatt på en hög nivå för branschen, vilket indikerar att det finns en stark motståndskraft i den här delen av vindkraftsindustrin. Orderingången på land kom i det här kvartalet främst från Europa. Nordamerika minskade i årstakt.

Vinstprognoserna sänks

Vi justerar ned vinsten per aktie, justerad nivå, för perioden 2020-2022 med i snitt 23 procent. Det är främst 2020 som tyngs av covid-19. Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen till 640 DKK (645). Vi bedömer fortsatt att orderingången kommer att bromsa in, framförallt drivet av en trögare USA-marknad. Det skapar press på lönsamheten i det korta perspektivet. Vi gillar dock de långsiktiga utsikterna.

Aktie-TV

AKTIE-TV MAJ 2020

Aktie-TV : vårens stora börsfrossa

I Aktie-TV träffar du börsvd:ar, fondförvaltare, strateger, analytiker och andra experter. Vi befinner oss i en speciell tid, med coronakrisen som sätter enorm press på alla delar av samhället. Så vad händer egentligen med börsen och konjunkturen, och hur ska man tänka kring sina besparingar och investeringar? Hur ser framtidsutsikterna ut för den svenska börsen och hur betydelsefullt är det att många bolag ställer in eller flyttar fram sina utdelningar? Det här och mycket mer diskuteras och resoneras det om i programmet. Väl mött!

Till programmet

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 605,9 0,1% 3,0% -11,0%
OMXS30 1 556,4 -0,2% 2,2% -12,2%
OMXH25 3 765,3 1,6% 4,4% -10,8%
OMXC20 1 223,8 1,3% 3,3% 7,7%
OSEBX 789,3 1,1% 4,1% -15,3%
OMXBB 898,0 0,0% 0,4% -9,5%
Dow Jones 24 474,1 -0,4% 3,6% -14,2%
S&P500 2 948,5 -0,8% 3,4% -8,7%
Nasdaq C 9 284,9 -1,0% 3,8% 3,5%
SX5E 2 905,0 -1,3% 5,2% -22,4%
DAX 11 065,9 -1,4% 7,1% -16,5%
CAC40 4 445,5 -1,1% 4,0% -25,6%
RTS 1 206,3 -1,6% 9,4% -22,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 36,1 0,9% 15,8% -45,4%
Guld 1 724,9 -1,3% -0,4% 13,9%
Silver 17,2 -1,5% 10,8% -4,7%
Aluminium 1 487,0 2,3% 3,7% -17,4%
Bly 1 654,5 -0,5% 4,9% -14,0%
Koppar 5 387,0 1,0% 4,5% -12,5%
Nickel 12 762,0 3,5% 5,6% -8,8%
Zink 1 996,5 -1,2% 3,0% -12,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,05 0,00 4,40 -20,00
Norge, 10 år 0,49 0,30 16,10 -105,20
Tyskland, 10 år -0,50 -2,90 4,00 -30,70
GB, 10 år 0,19 -4,30 -1,80 -63,60
USA, 10 år 0,68 0,17 6,33 -123,75
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,54 0,2% -1,0% 0,3%
USD / SEK 9,63 0,6% -2,2% 2,9%
GBP / SEK 11,77 0,2% -2,0% -5,1%
NOK / SEK 0,97 0,0% 0,4% -9,2%
DKK / SEK 1,41 0,2% -1,0% 0,5%
CAD / SEK 6,91 0,2% -1,1% -4,3%
CHF / SEK 9,92 0,0% -2,1% 2,7%
JPY / SEK 0,09 0,3% -2,9% 3,7%
EUR / USD 1,09 -0,5% 1,2% -2,5%
USD / JPY 107,82 0,4% 0,7% -0,8%
EUR / GBP 0,90 0,0% 1,1% 5,7%
AUD / USD 0,66 -0,5% 2,3% -6,6%
USD / CAD 1,39 0,5% -1,1% 7,5%
GBP / USD 1,22 -0,4% 0,1% -7,8%
USD / NOK 9,96 0,6% -2,6% 13,4%
EUR / NOK 10,90 0,1% -1,4% 10,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna stängde nedåt på torsdagen efter att ha gått upp dagen före. Ökade spänningar mellan USA och Kina samt svag statistik dämpade stämningen.

Dow Jones storbolagsindex var ned 0,4 procent till 24.474. Det bredare S&P 500-indexet backade 0,8 procent till 2.948 och teknikorienterade Nasdaqs kompositindex sjönk med 1 procent till 9.285.

USA har ytterligare satt hårt mot det kinesiska företaget Huawei och Donald Trump har även haft en allvarlig retorik avseende Hongkong. Kina har hotat med motåtgärder mot USA efter den senaste tidens hårda ord mot landet.

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA minskade till 2.438.000 personer i förra veckan. Analytiker hade räknat med 2.400.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Trading Economics konsensusprognos. I torsdagens statistikknippe fanns också att Philadelphia Federal Reserves index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen steg till -43,1 i maj jämfört med -56,6 i april, enligt Dow Jones. Majsiffran var sämre än väntade -41,5. Vidare sjönk USA:s ledande indikatorer med 4,4 procent i april, jämfört med månaden före. Analytikerna hade spått en nedgång med 5,5 procent.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca handlades upp 2,8 procent efter besked om att det har mottagit över 1 miljard dollar från amerikanska myndigheten Barda för utveckling, produktion och leverans av det som kallas Oxfordvaccinet mot covid-19.

Varuhuskedjan Macys kom med en vinstvarning för första kvartalet men sade också att kundefterfrågan är något högre än väntat. Aktien steg nära 6 procent. Även modebolaget TJX var upp, trots ett resultat som låg under förväntningarna.

Klädeskoncernen L Brands redovisade större förlust än analytikerförväntan men handlades ändå upp. Bolaget räknar fortfarande med att knoppa av sin verksamhet Bath & Body.

Amerikansk tioårsräntan var 5 punkter lägre på fredagsmorgonen, mot vid lunchtid i onsdags, till 0,65 procent.

Den amerikanska statistikagendan är tunn på fredagen.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Ingen kommentar

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI Apr 0.1%/0.2% 0.4 %/0.6 %
EMU 10:00 PMI (prel) Maj 38.1/24.4/'24.0 33.4/12.0/13.6

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Borr Drilling BMG1466R2078 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3, 4
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Aktie-TV Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.