logo
Dagens analyser - måndagen den 1 juni 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-06-01 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-06-01 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,7% OMXS30 2,1% DJI -0,6% NASDAQ -0,5%
637,4 1 657,6 25 400,6 9 369,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:65,65 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-01 kl. 08:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-01 kl. 10:25.

EFTER RAPPORT

Q1: Stabila utsikter

Mekonomen redovisar nu mer bättre rapport för första kvartalet än väntat. Resultatet påverkades av ett dataintrång, men det kommer att täckas av försäkringar. Det andra kvartalet har börjat i linje med fjolåret, vilket är bättre än väntat då fjolåret var starkt. En gradvis öppning av marknaden och trenden med hemsemester kombinerat att bilen tar marknadsandelar av kollektivt resande är stödjande för serviceefterfrågan. Vi höjer prognosen med 40 procent i år och 5 procent för nästa år. Vi upprepar därför vår rekommendation Köp och höjer riktkursen till 75 SEK (60).

Viktiga resultat

Resultatet under första kvartalet var negativt och påverkades av engångskostnader i samband med dataintrånget, vilket kommer att täckas av försäkringskostnader och tillfälliga valutakostnader. Andra kvartalet har utvecklats i linje med förra året, vilket har varit betydligt starkare än väntat. Prisökningar på 8 procent har genomförts i Norge för att balansera nedgången för NOK. Det finns många äldre bilar ute på vägarna vilket också leder till att efterfrågan på service och underhållning blir större. Vi upprepar Köp samt höjer riktkursen till 75 SEK (60).

Northern Ocean

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:10,00 NOK
Pris:6,50 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-01 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-01 kl. 08:57.

UPPDATERING

Orderstockens visibilitet är utmanande

Vi upprepar Behåll för Northern Ocean men sänker vår riktkurs till 10 NOK (13). Bakgrunden är att vi har sänkt vår ebitda-prognos för 2022 med 14 procent. Prognosen har sänkts då vi antar ett lägre kapacitetsutnyttjande för West Mira. Även om de nuvarande kontrakten genererar ett stabilt kassaflöde har vi inte en tillräcklig visibilitet på orderstocken för att motivera en köp-rekommendation för aktien just nu.

Viktiga resultat

Startup-problemen för West Mira tycks ha löst sig och hittills är kapacitetsutnyttjandet 97 procent under kvartalet. West Miras kontrakt löper dock ut i det andra kvartalet nästa år och bolaget bär en risk att endast en rigg är i arbete från mitten av nästa år. Vi betonar också att det finns en startuprisk för West Bollsta, vilket är planerat för det fjärde kvartalet. Sammantaget ger de nuvarande kontrakten ett stabilt kassaflöde, men med tanke på bristen på en långsiktig orderstock och det faktum att skulder löper ut under det fjärde kvartalet nästa år behåller vi rekommendationen Behåll just nu.

Justerar prognoser

Vi sänker ebitda-prognosen för 2020 med 65 procent efter en negativ avvikelse i det första kvartalet och uppskjutandet av projektstart för West Bollsta med sex månader. Vi sänker även ebitda-prognosen för 2022 med 14 procent mot bakgrund av ett antaganden om mindre kapacitetsutnyttjande för West Mira. Vi bedömer att konkurrensen kommer att vara hård rörande nya kontrakt. Det är också nya kontrakt som kommer att styra förändringar i riktkursen. Vi upprepar Behåll för Northern Ocean men sänker vår riktkurs till 10 NOK (13).

BillerudKorsnäs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:128,35 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-01 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-01 kl. 08:57.

UPPDATERING

Nytt avtal i Finland gynnar resultatet

BillerudKorsnäs och UPM har tecknat ett nytt leveransavtal för massa, ånga och el som träder i kraft i juni 2020. Det nya avtalet kommer att ersätta ett pågående leveransavtalet undertecknat 2012 och som ursprungligen skulle löpa ut i juni 2022. Det nya avtalet bygger på marknadsmässiga villkor. De årliga besparingarna bedöms bli 80 miljoner SEK per år. Det ger också en engångseffekt om 160 miljoner SEK för Billerud Korsnäs i kostnader. Vi upprepar Köp till en riktkurs på 160 SEK.

Ändringar i leveransavtalet kommer att öka resultatet

Det ursprungliga leveransavtalet med UPM där långsiktiga prisnivåer har använts tecknades 2012 i samband med BillerudKorsnäs förvärv av Jakobstads-fabriken och var ursprungligen planerat att löpa ut i juni 2022. Under det senaste året har vår uppfattning varit att detta kontrakt har varit mycket positivt för UPM och tvärtom för Billerudkorsnäs. Det nya leveransavtalet baseras på marknadsmässiga villkor och träder i kraft i juni 2020 och vi tror att det kommer att innebära cirka 80 miljoner SEK lägre OPEX per år, potentiellt ännu lägre. Som en del av omförhandlingen har parterna kommit överens om att BillerudKorsnäs ska betala en engångsersättning på 160 miljoner SEK till UPM. En avsättning av detta belopp kommer att göras i resultaten för andra kvartalet

En viktig del för besparingsprogrammen

Efter att ha diskuterat med Billerud Korsnäs förstår vi att uppsägningen av det pågående leveransavtalet är en del av de pågående kostnadsbesparingsprogrammet som syftar till att spara 600 miljoner SEK årligen till slutet av 2021. Ledningen siktar i år på att spara cirka 250 miljoner SEK. Med tanke på de stora positiva besparingseffekterna från det nya leveransavtalet med UPM tror vi dock att det finns potential för ännu större kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi upprepar Köp till en riktkurs på 160 SEK.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:82,00 SEK
Pris:82,44 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-29 kl. 13:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-01 kl. 08:27.

UPPDATERING

Husbilstillverkare trappar upp för att möta hög efterfrågan

Världens största husbilstillverkare Thor (störst i USA med 45 procent marknadsandel och på andra plats i Europa med 20 procent) gav idag en operativ uppdatering som tyder på en hög efterfrågan på deras husbilar när USA öppnar upp allt mer efter lockdown. Vi upprepar Köp för Dometic med riktkursen 82 SEK.

Ökad produktion

Thor måste nu skynda på deras tillverkning för att täcka efterfrågan för den återstående säsongen. Thor uppger att efterfrågan på deras produkter var bra redan innan viruset, men att nu är ännu högre. Detta kan nu driva upp efterfrågan på Dometics produkter, vilket också indikerar på att vi kanske varit för försiktiga med prognosen för det andra kvartalet. Vi bedömde att den skulle minska organiskt med 39 procent. Vi upprepar Köp till riktkursen 82 SEK.

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:240,00 SEK
Pris:204,20 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-29 kl. 09:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-01 kl. 08:27.

UPPDATERING

Brand vid Kevistagruvan som stoppar produktionen

Under natten till fredagen uppstod en brand i byggnaden för primärkrossning i Bolidens gruva Kevitsa i finska Lappland. Skadorna var omfattande. Till följd av detta stoppades också produktionen vid anrikningsverket. Gruvdriften vid dagbrottet är för tillfället opåverkade. Vi upprepar vår rekommendation Behåll med riktkurs på 240 SEK.

Branden stoppar produktionen från Kevitsa nickel/koppar till dagbrottet i Finland

Branden orsakade omfattande skador på primärkrossen vid Kevitsa dagbrottsgruva. Än så länge har inte gruvverksamheten i dagbrottet påverkats men det är i detta skede oklart när produktionen i anläggningen kan komma igång.

Den mest negativa faktorn är att Bolidens palladiumproduktion påverkas

Kevitsagruvan i norra Finland är ett dagbrott som producerar nickel, koppar, palladium och platina. Under 2019 var ebit 67 miljoner SEK och vi räknar med att det kommer att ligga runt nollresultat på ebit-nivå för 2020 även med sänkta koppar- och nickelpriser. Den har dock betydande effekt på metaller i form av PGM (Platinum Group Metals). På den nuvarande starka palladiummarknaden uppskattar vi att palladium står för cirka 6-7 procent av Bolidens ebit för 2020. Med tanke på att branden verkar ha orsakat omfattande skador på krossen samt osäkerheten om när produktionen kan återupptas, förväntar vi oss att nyheten har en kortsiktig negativ inverkan på aktien. Vi upprepar vår rekommendation Behåll till riktkursen 240 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 637,4 1,7% 5,2% -6,4%
OMXS30 1 657,6 2,1% 6,5% -6,4%
OMXH25 3 998,2 1,1% 6,2% -5,3%
OMXC20 1 233,5 3,4% 0,8% 8,6%
OSEBX 806,2 0,0% 2,1% -13,4%
OMXBB 907,5 0,4% 1,1% -8,6%
Dow Jones 25 400,6 -0,6% 3,8% -11,0%
S&P500 3 029,7 -0,2% 2,8% -6,2%
Nasdaq C 9 369,0 -0,5% 0,9% 4,4%
SX5E 3 094,5 1,4% 6,5% -17,4%
DAX 11 781,1 1,1% 6,5% -11,1%
CAC40 4 771,4 1,8% 7,3% -20,2%
RTS 1 241,8 2,4% 2,9% -19,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 35,3 1,6% -2,1% -46,5%
Guld 1 717,4 1,3% -0,4% 13,4%
Silver 17,3 0,9% 0,8% -3,9%
Aluminium 1 500,5 -0,2% 0,9% -16,6%
Bly 1 609,0 -2,0% -2,8% -16,4%
Koppar 5 278,5 -0,6% -2,0% -14,3%
Nickel 12 133,0 -0,1% -4,9% -13,3%
Zink 1 918,5 -1,0% -3,9% -16,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,04 -0,90 1,60 -18,40
Norge, 10 år 0,62 -3,50 12,60 -92,60
Tyskland, 10 år -0,42 -0,50 8,00 -22,70
GB, 10 år 0,21 1,80 2,80 -60,80
USA, 10 år 0,71 3,59 2,78 -120,97
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,54 -0,5% -0,1% 0,3%
USD / SEK 9,53 -1,3% -1,1% 1,8%
GBP / SEK 11,74 -0,4% -0,2% -5,3%
NOK / SEK 0,97 0,2% 0,6% -8,7%
DKK / SEK 1,41 -0,5% 0,0% 0,5%
CAD / SEK 6,93 -0,9% 0,2% -4,1%
CHF / SEK 9,87 -0,8% -0,6% 2,1%
JPY / SEK 0,09 -1,1% -0,9% 2,8%
EUR / USD 1,11 0,8% 1,0% -1,5%
USD / JPY 107,63 -0,2% -0,2% -1,0%
EUR / GBP 0,90 -0,1% 0,2% 5,9%
AUD / USD 0,67 1,2% 1,4% -5,3%
USD / CAD 1,38 -0,4% -1,3% 6,1%
GBP / USD 1,23 0,9% 0,9% -7,0%
USD / NOK 9,79 -1,5% -1,7% 11,5%
EUR / NOK 10,83 -0,7% -0,7% 9,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Amerikanska börserna vände uppåt på fredagen efter initiala nedgångar sedan att marknaden bedömt Donald Trumps utlovade åtgärder mot Kina var mindre dramatiska än befarat.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 0,1 procent till 25.383. Det bredare S&P 500-indexet steg 0,5 procent till 3.044 medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindex steg 1,3 procent till 9.489.

En rapport före Donald Trumps uttalande om att USA inte skulle dra sig ur fas 1-handelsavtalet som undertecknades i vintras satte fart på uppgången.

"Han började tala väldigt tufft. Marknaden var orolig för att han skulle avisera något substantiellt, något skadligt för den amerikanska ekonomin. Sen när han började prata blev det tydligt att åtgärderna inte skulle vara lika dramatiska som befarat", sade Chris Zaccarelli, investeringschef vid Independent Advisor Alliance, till Reuters.

Tidigare under fredagen talade Fed-chefen Jerome Powell i ett livesänt samtal med Alan Blinder, tidigare vicechef vid Fed numera professor vid Princeton University.

Powell sade bland annat att han var orolig för en andra våg som skulle kunna leda till att återhämtningen spårar ur.

Bland enskilda aktier stod cannabisproducenten Canopy Growth ut. Aktien rasade 20 procent efter att ha presenterat en större förlust än väntat för det fjärde kvartalet och drog tillbaka sina finansiella utsikter på grund av covid-19 pandemin.

Sydkoreanska spelbolaget Gravity, som handlas på Nasdaq, var upp drygt 21 procent på fredagen efter att ha rapporterat siffror för det första kvartalet.

Dell Technologies meddelade efter torsdagsbörsens stängning att covid-19 pandemin har inneburit ett lyft för verksamheten inom vissa sektorer. Aktien var upp nästan 9 procent

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 2 punkter till 0,66 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter att Stockholmsbörsen stigit fyra dagar i rad bröts till slut uppgångstrenden på fredagen. Ökande spänningar mellan USA och Kina kan tänkas ligga till grund för det sämre humöret.

Vid börsstängning hade storbolagsindexet OMXS30 backat 1,7 procent till nivån 1.630. Aktier för nästan 38 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Totalt har indexet avancerat 4,7 procent under veckans gång.

Även på Europabörserna var humöret dämpat. Tyska DAX var ned 1,7 procent medan franska CAC40 retirerade 1,2 procent.

Inom storbolagsindexet OMXS30 noterades majoriteten av aktierna nedåt där fler verkstadsbolag placerade sig i bottenskiktet.

Autoliv sänktes 5,4 procent efter att bilsäkerhetsföretaget vittnat om en utmanande start på det andra kvartalet 2020. De största marknaderna Amerika och Europa stod praktiskt taget stilla i april. Bilsäkerhetsföretaget Veoneer, som för ett par år sedan knoppades av från Autoliv, retirerade 7,2 procent.

SSAB höll sällskap i minuskolumnen och backade 4 procent medan Atlas Copco var ned 3,4 procent. Assa Abloy retirerade 3,5 procent medan Alfa Laval tappade 3 procent.Mot strömmen gick SCA som avancerade 2,3 procent. Getinge handlades upp 1,9 procent följt av Kinnevik vars aktie steg 1,3 procent.

Large Cap-bolaget Elekta visade siffror över förväntan. Utfallet för orderingången under strålterapisystemleverantörens fjärde kvartal, för perioden februari till maj, var förmodligen den huvudsakliga överraskningen i bokslutet, skriver Pareto Securites i en kommentar. Aktien tappade dock 3,5 procent.

Tv- och streamingbolaget Nent steg 1 procent. Aktien fick en skjuts uppåt på uppgifterna om att den engelska fotbollsligan Premier League kommer att återupptas den 17 juni. Nent har de nordiska sändningsrättigheterna för Premier League.

Även bettingbolagen kan komma att påverkas av att flera europeiska fotbollsligor, som den engelska och den svenska, fått grönt ljus att dra igång igen. Kindred var upp 1,1 procent och Kambi med 7 procent medan Betsson klättrade 1,4 procent. Net Ent steg 7 procent. Spelbolagsunderleverantörens Malta-chef, Henrik Fagerlund, har köpt cirka 26.000 aktier i bolaget.

Bilservicebolaget Mekonomen resultat kom in sämre än väntat för det första kvartalet. Aktien var dock upp nästan 10 procent och fick medvind från en köprekommendation från Affärsvärlden.

Fastighetsbolaget Balders finanschef Marcus Hansson har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott. Även Magnus Björndahl, ekonomidirekt, har på fredagen häktats, vilket DI rapporterat. Det misstänkta brottet avser dock inte transaktioner i Balderaktien. Misstankarna handlar i stället om Collector, där Marcus Hansson är styrelseledamot, och nischbankens vinstvarning i början av året, skriver DI med hänvisning till källor. Balder tappade 0,5 procent medan Collector var ned 1,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 02:30 Industri-PMI (def) maj 38.4
CN 03:45 Caixin industri-PMI maj 49.6 49.4
SE 08:30 Stilf/Swedbank: industri-PMI maj 36.7
EMU 10:00 Industri-PMI maj 39.5 39.5
USA 15:45 Industri-PMI maj 43.5 39.8
USA 16:00 ISM industri-PMI maj 41.5/27.1/27.5
USA 16:00 Bygginvesteringar apr
17:00 JP Morgan global industri-PMI maj

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Northern Ocean Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0012455673 1, 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.