logo
Dagens analyser - fredagen den 26 juni 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-06-26 kl. 08:34 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-06-26 kl. 08:37 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 1,1% DJI 1,2% NASDAQ 1,1%
643,8 1 661,0 25 745,6 10 017,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Pandora Köp 460 (320) DKK

Hennes & Mauritz

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:145,05 SEK
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-26 kl. 09:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-26 kl. 10:33.

EFTER RAPPORT

Resultatet för andra kvartalet i stort sett i linje med förväntningarna; Junihandeln visar på återhämtad försäljning

H&M redovisade ett rörelseresultat för ett exceptionellt andra kvartal, mars till maj, som låg precis under marknadens förväntningar och något över våran prognos. Lagernivåerna är under kontroll då lagret minskade med 3 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående år. Bolaget har inte gjort några nedskrivningar. Guidningen för en minskning på 2-3 procent det tredje kvartalet bör vara väntad. För närvarande har 93 procent av butikerna öppnats upp igen och nuvarande handelssiffror tyder på en snabb uppgång i försäljningen med -25 procent tillväxt för 1-4 juni, vilket kan tyda på försäljning om cirka -20 procent för perioden 14-24 juni, spår vi. Vi anser att rapporten för det andra kvartalet bekräftar vår prognos om en relativ snabb återhämtning av intäkterna mitt i återöppnandet av butiker, en hårt kontrollerad lagerposition och utsikterna för att redan förbättra handelsvillkoren mot hösten. Vi tror att rapporten för det andra kvartalet kommer att mottas positivt av marknaden. Vi upprepar Köp med en riktkurs om 195 SEK.

Resultatet från andra kvartalet

H&M redovisade ett rörelseresultat för det andra kvartalet om -6,2 miljarder SEK, vilket var 3 procent under Infronts förväntningar (inkl. IFRS 16) på -6,0 miljarder SEK och 7 procent över vår uppskattning om -6,6 miljarder SEK. Vi tror att avvikelser kommer att ha begränsad betydelse för prognoserna i marknaden framöver, eftersom andra kvartalet var ett exceptionellt kvartal med förhållanden som inte förväntas att upprepas. Vi upprepar Köp med en riktkurs om 195 SEK.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:82,66 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-25 kl. 17:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-26 kl. 08:37.

UPPDATERING

SEB får böter på 1 miljard kronor från Finansinspektionen, men kritiken är ganska mild

Finansinspektionen har ålagt SEB böter på 1 miljard SEK och en anmärkning om brister i processer för att motverka penningtvätt i bankens baltiska verksamhet. Finansinspektionen beslut ligger i linje med vårt tidigare resonemang om att det finns en meningsfull risk med att problem inom penningtvätt har uppstått på SEB. Jämfört med Swedbank är dock kritiken och språket från myndigheterna mildare. Finansinspektionen utfärdar bara en anmärkning, och inte en varning. På marginalen, anser vi inte att detta ökar risken för amerikanska myndigheter också kommer inleda utredningar av banken. SEB handlas för 2021 på P/E 10,7x och P/TB på 1,16x, vilket kan jämföras med det nordiska jämförelsegenomsnittet på 9,5 x respektive 0,92x. Vi anser att det finns en risk på nedsidan på grund av motvind i form av penningvättsproblem och möjliga inflationskostnader. Vi upprepar Minska till en riktkurs om 70 SEK.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:460,00 DKK
Pris:356,10 DKK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-26 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-06-26 kl. 08:37.

UPPDATERING

Varför denna rapport?

Turnaround-caset är i god form, tack vare det starka momentum som man hade in i krisen samt initiativ som tagits av ledningen. Företaget verkar vara mer motståndskraftiga mot covid-19-effekterna än vad som ursprungligen befarades, vilket förklarar den betydande uppgången på aktiekursen jämfört med vår tidigare riktkurs. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 460 DKK (320).

Viktiga resultat

Underliggande momentum är starkt. I februari ökade den jämförbara omsättningen med dubbelsiffriga tal i flera nyckelmarknader och Google-sökningar pekar nu på att Pandora återtar momentum. Den ekonomiska situationen är solid. Vi förutspår en nettoskuld/ rörelseresultat före avskrivningar på 1,6x (2020), vilket kan jämföras med covenanternas krav om 4,25x till det första kvartalet 2021. Försäljningen kan minska med 50 procent på årsbasis för det sker ett brott mot covenanterna. Efterfrågan på medellång sikt förefaller relativt motståndskraftig. Covid-19 kan ha en bestående inverkan på resor, vilket i allmänhet är negativt för smyckesåterförsäljare. Företagets prognos är att man har ett måttligt beroende av turister. Dessutom kan billigare smycken ta marknadsandelar på en försiktigare konsumentmarknad.

Prognosöversyn

Vi justerar prognosen för jämförbar försäljning 2020 från -23 procent till -19 procent och höjer våra marginalantaganden för 2021–2022 till följd av lägre antagna allmänna försäljnings- och administrationskostnader när vi lämnar krisen. Den förmodade rörelsemarginalen på 25 procent till 2022 baseras på 75 procents bruttomarginal. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 460 DKK (320).

Genova Property Group

Analytiker:

Teckna stamaktier i Genova Property Group

Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Inriktningen är kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 22 – 29 juni 2020 kl: 15.00 Erbjudandepris: 65 SEK per stamaktie (courtage utgår ej) Minsta post: Anmälan ska avse lägst 200 stamaktier däröver jämna poster om 10 stamaktier upp till 20 000 stamaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 20 000 stycken stamaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 65 SEK motsvarar det en minsta investering om 13 000 SEK.

Läs mer om erbjudandet Intervju med Genovas VD, Michael Moschewitz om bolaget och erbjudandet hittar du här

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 643,8 0,7% -1,1% -5,4%
OMXS30 1 661,0 1,1% -0,4% -6,3%
OMXH25 3 931,6 0,3% -1,1% -6,9%
OMXC20 1 254,1 -0,3% 0,6% 10,4%
OSEBX 801,2 -0,4% -1,5% -14,0%
OMXBB 946,9 0,1% 2,0% -4,6%
Dow Jones 25 745,6 1,2% -1,3% -9,8%
S&P500 3 083,8 1,1% -1,0% -4,6%
Nasdaq C 10 017,0 1,1% 0,7% 11,6%
SX5E 3 218,9 0,7% -1,0% -14,1%
DAX 12 177,9 0,7% -0,8% -8,1%
CAC40 4 918,6 1,0% -0,8% -17,7%
RTS 1 257,2 -1,9% 2,2% -18,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 41,1 1,8% -1,1% -37,8%
Guld 1 756,6 -0,5% 2,2% 16,0%
Silver 17,5 -1,8% -0,5% -2,9%
Aluminium 1 543,5 -1,3% -2,7% -14,3%
Bly 1 775,5 1,9% -1,2% -7,7%
Koppar 5 880,5 0,2% 1,4% -4,5%
Nickel 12 386,0 -1,0% -2,9% -11,5%
Zink 2 029,0 0,7% -0,4% -11,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,08 -5,30 -8,80 -22,80
Norge, 10 år 0,64 -7,90 -0,70 -90,70
Tyskland, 10 år -0,47 -5,50 -2,40 -28,20
GB, 10 år 0,16 -5,00 -5,90 -66,10
USA, 10 år 0,67 -1,89 -2,45 -124,77
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,48 -0,2% -0,6% -0,3%
USD / SEK 9,35 0,4% -0,6% -0,2%
GBP / SEK 11,59 0,0% -0,7% -6,5%
NOK / SEK 0,96 -0,8% -2,5% -9,6%
DKK / SEK 1,41 -0,2% -0,6% 0,0%
CAD / SEK 6,85 -0,2% -1,2% -5,2%
CHF / SEK 9,85 0,2% -0,4% 1,9%
JPY / SEK 0,09 0,1% -1,0% 1,2%
EUR / USD 1,12 -0,5% -0,1% -0,1%
USD / JPY 107,19 0,3% 0,4% -1,4%
EUR / GBP 0,90 -0,2% 0,0% 6,7%
AUD / USD 0,69 -0,5% -0,1% -2,4%
USD / CAD 1,37 0,6% 0,6% 5,3%
GBP / USD 1,24 -0,4% -0,1% -6,4%
USD / NOK 9,71 1,2% 2,0% 10,5%
EUR / NOK 10,88 0,7% 1,9% 10,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York steg under torsdagen trots ökad smittspridning i södra USA och arbetslöshetssiffror som inte uppfyllde analytikers förväntningar.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 1,2 procent till 25.746. Det bredare S&P 500-indexet steg 1,1 procent till 3.084, medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindex var upp 1,1 procent till 10.017.

Banksektorn gick starkt sedan Federal Deposit Insurance Commission, myndigheten som ansvarar för att utfärda insättningsgarantier, lättat på restriktioner för investeringar som infördes efter finanskrisen. Goldman Sachs och JP Morgan var upp 4,6 respektive 3,6 procent.

Spotify steg 10 procent till 267:50 dollar på torsdagen efter att Goldman Sachs höjt riktkursen från 205 till 280 dollar. Den svenska streamingtjänstens aktie och har stigit cirka 40 procent den senaste månaden efter att ha tecknat avtal med flera stora profiler.

Konsultjätten Accentures delårsrapport på torsdagen visade att försäljning och resultat föll under senaste kvartalet, men siffrorna var bättre än väntat. Aktien klättrade 7,7 procent.

Hertz fortsatte upp drygt 4 procent efter onsdagens kursrusning på analytikeruppgifter om att bilförsäljarna Carmax och Autonation är intresserade av att köpa det krisdrabbade biluthyrningsbolaget.

Bland förlorarna fanns Boeing som var ned 1,1 procent. Berenberg har sänkt sitt råd för flygplanstillverkaren till sälj med hänvisning till bland annat ökade risker till följd av viruspandemin.

Varuhuskedjan Macy´s har beslutat att minska den totala arbetsstyrkan med runt 3 procent till följd av coronapandemin. Macy´s aktie tappade drygt 4 procent. I samma sektor sjönk Kohls och Nordstrom runt 3,5 procent.

Walt Disney backade 0,9 procent efter onsdagens besked om att öppnandet av företagets nöjesparker i Kalifornien senareläggs.

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA minskade med 60.000 personer förra veckan och uppgick till 1.480.000 personer. Analytiker hade räknat med 1.300.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 0,68 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avancerade på eftermiddagen efter att ha pendlat runt noll en stor del av torsdagen. En virusutveckling i fel riktning, framför allt i södra USA, bidrog till den minskade riskviljan under förmiddagen.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit 1,1 procent till nivån 1.661. Aktier för 18,4 miljarder kronor hade då bytt ägare. På ledande Europabörser var tyska DAX upp 1,1 procent och franska CAC 40 steg 1,4 procent.

Inom det svenska storbolagsindexet återfanns SEB i bolagstoppen med ett avancemang på 4,6 procent. Uppgången kom efter beskedet att Finansinspektionen utdömer en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i bankens arbete mot penningtvätt i Baltikum.

Beslutet kan ställas i relation med konkurrenten Swedbank tidigare i år fick betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor för brister i sitt arbete mot penningtvätt i Baltikum.

Efter SEB följde Sandvik och Swedish Match, med uppgångar om 3,3 respektive 2,9 procent.

I botten av index-utveckling noterades Assa Abloy som tappade 2,1 procent.

Uppgifter om att USA förbereder nya tullar mot export från flera europeiska länder tyngde riskviljan under förmiddagen, men marknadsaktörer hänvisar nu främst till oro över den kraftigt ökade smittspridningen i framför allt södra USA.

Kapitalförvaltaren DWS noterar i en kvartalsuppdatering, med rubriken "dags för lite tålamod", att coronapandemin tvingat firman att anta en längre tidshorisont än vanligt.

Firman väntar sig att cykliskt och värdesegmentet av marknaden kommer att prestera bättre än de nuvarande marknadsledarna inom teknologi.

Specialfettbolaget AAK aviserade kostnadsbesparingsåtgärder som ett svar på den minskade efterfrågan till följd av coronapandemin. Bolaget ska spara 150 miljoner per år med full årstakt under andra halvåret 2021. Åtgärderna inkluderar jämförelsestörande kostnader på cirka 200 miljoner kronor, vilka kommer att redovisas i rörelseresultatet för det andra kvartalet 2020. AAK-aktien handlades upp 1,7 procent.

Strax efter börsens stängning kom beskedet att en vägledande expertpanel inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar godkännande av Hansa Biopharmas preparat Idefirix. Ett godkännande av EU-kommissionen väntas nu under tredje kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hennes & Mauritz Köp 195 SEK na na
Nobina Köp 60 SEK Nna na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:30 Hushållsutlåning maj 5,2%
SE 09:30 Detaljhandel maj -0,4%/1,5% 0,2%/-1,3%
USA 14:30 Privatkonsumtion och inflation (PCE) maj
USA 16:00 Michiganindex (def) jun

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 6
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Genova Property Group Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.