logo
Dagens analyser - fredagen den 3 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-03 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-03 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,6% OMXS30 1,7% DJI 0,4% NASDAQ 0,5%
662,7 1 703,8 25 827,4 10 207,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Sagax Behåll 135 (121) SEK
Dustin Group Köp 68 (64) SEK
Klövern Köp 16,20 (14) SEK
Catena Minska (Behåll) 330 SEK
NP3 Behåll (Köp) 91 (88) SEK
Corem Property Group Behåll 19,50 (18) SEK
Chr. Hansen Behåll 655 (625) DKK

Tokmanni Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:13,94 EUR
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-03 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:41.

UPPDATERING

Tillväxt tillbaka tidigare än förväntat

Tokmanni presterar mycket bättre än både bolagsledningens och våra förväntningar.Vi höjer därför våra estimat. Försäljningen kommer att gå långsamt, men vi upprepar vår åsikt att Tokmanni fortfarande är en relativ vinnare. Vi behåller vår rekommendation Köp, men höjer riktkursen till 16 EUR(14).

Nyckelpunkter

Gårdagens uppdatering för det andra kvartalet med en försäljningstillväxt på 19 procent bekräftade den positiva "stay-home-effekten" i Finland av ersättande av tjänster samt och begränsad rörelse.Ökningen om 17 procent på försäljningen med jämförbara butiker var betydligt bättre än vår prognos från april på -7 procent, men betydligt lägre än vad vi förväntar oss av Europris på 30 procent. Finländsk detaljhandel är fortsatt svag jämfört med de nordiska grannarna, dock ser det ljusare ut på kort sikt. Vi förväntar oss ett rörelseresultat från andra kvartalet på 24 miljoner EUR, en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Rapporten för det andra kvartalet släpps 29 juli. Vi förväntar oss positiva hävstångseffekterna mot kostnaderna, delvis dämpat av icke-normala kostnader och lägre bruttomarginaler. Framöver förväntar vi oss att lågprishandlarna presterar bättre i en tuffare makromiljö, och vi ser relativt låg marginalrisk från ökad e-handel.

Prognosen i korthet

Vi ökar estimaten för försäljningen med jämförbara butiker för 2020 till 7 procent (från -1 procent), vilket driver rörelsemarginalerna för 2020 med 90 baspunkter högre trots en minskning med 70 baspunkter av bruttomarginalerna. Vi gör mindre förändringar i 2021 års prognos.Vi behåller vår rekommendation Köp, men höjer riktkursen till 16 EUR(14).

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:63,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-03 kl. 07:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Andra kvartalet: Stabilt, men tillfälliga objekt påverkar prognosen något för 2020 års förvaltningsresultat

Vi bedömer att Diös rapport för det andra kvartalet 2020 är något sämre än förväntat. Den tillfälliga negativa effekten på det andra kvartalet förväntas dock inte fortsätta, hyresrabatterna kommer inte fortsätta in i det tredje kvartalet. Det vill säga, när inga siffror släpptes för förbetalda hyror avseendedet tredje kvartalet (91 procent i det andra kvartalet), förstår vi att Diös ser det som ett "normalt" kvartal, det vill säga bättre än samma kvartal förra året, men man är fortfarande i ett tidigt skede. Fastighetsprisernas minskning om -0,6 procent kan jämföras med vår uppskattning på -0,4 procent och drivs främst av sänkta estimat på konsumentprisindex för 2020 (från 2 procent till 0,5 procent). Detta innebär en substansrabatt om 1 procent under våra estimat. Segmentet kontor hade en positiv effekt på värdena under andra kvartalet, medan segmentet detaljhandel påverkades negativt. Vår första bedömning är att vi ser en minskning för 2020s förvaltningsresultat på cirka -2 procent, men att substansrabatten i stort sett är oförändrad. Aktien kommer sannolikt underprestera mot marknaden med 1-2 procent under dagens handel, det spår vi vid första anblick.Vi upprepar Köp om en riktkurs på 80 SEK.

Catena

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:367,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-02 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:30.

UPPDATERING

Hög värdering begränsar potentiell uppgång

Vi sänker vår rekommendation på Catena till Minska (Behåll) med en oförändrad riktkurs om 330 SEK. Den främsta orsaken till förändringen till Minska är att aktiekursen har stigit med 13 procent sedan vår senaste prognos och aktien har nu blivit för dyr. Catenas premie på 55 procent till detta årets substansrabatt skiljer sig från övriga sektorns genomsnitt på 2 procent rabatt. Trots att de har en lägre inträdesbarriär än Sagax, handlas Catena 2021 till en multipel på 20x förvaltningsresultatet jämfört med Sagax på 18x.

Huvudpunkter

Vi förväntar oss att bolaget levererar solida siffror för andra kvartalet, med intäkter från fastighetsförvaltning (IFPM) om 155 miljoner SEK. Detta är en minskning från 162 miljoner jämfört med andra kvartalet 2019 och kan förklaras av negativa corona-effekter.

Prognosöversyn

Vår prognos från slutet av april var alldeles för låg och vi höjer nu våra estimat på överskottsgraden (NOI margin) från 76 procent avseende 2020 till 77 procent, i linje med resultatkapaciteten (avseende 2021 är esitmeaten lyfta från 77 procent till 78 procent). Justeringarna resulterar i cirka 1 procents högre förvaltningsresultat. Vi höjer även våra prognoser på förväntade fastighetsvärdehöjningar från 0 procent till 1 procent 2020 och från 2 procent till 3 procent 2021. Den senare representerar en inflation på cirka 2x, vilket vi anser vara rimligt med tanke på de relativt höga exit yields på logistikfastigheter som resultat av hög efterfrågan. Vi sänker vår rekommendation på Catena till Minska (Behåll) till en riktkurs om 330 SEK

NP3

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:88,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-02 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:30.

UPPDATERING

Hög exponering för detaljhandeln är en risk

Vi sänker vår rekommendation på NP3 till Behåll (Köp) trots detta höjer vi riktkursen till 91 SEK (88). Den främsta orsaken till höjningen av riktkursen är att bolaget har ytterligare ett kvartal i ryggen. Aktien har stigit med 13 procent sedan början av maj och har blivit för dyr. Vi ser en tydlig risk att NP3 kan påverkas mer negativt av viruset än andra fastighetsbolag. Restauranger och andra riskbranscher utgör 18 procent av hyresintäkterna.

Huvudpunkter

Vi förväntar oss att bolaget levererar intäkter från fastighetsförvaltning (IFPM) om 125 miljoner SEK under andra kvartalet. Detta är oförändrat jämfört med föregående kvartal och 3 miljoner SEK högre jämfört med det andra kvartalet 2019. Vi bedömer att omvärderingen av fastigheterna uppgick till -218 miljoner SEK under kvartalet, i linje med de lägre fastighetspriserna om 1,8 procent. Vi förväntar oss att de finansiella kostnaderna hamnar i linje med vår prognos från det första kvartalet.

Prognosöversyn

Vi var lite för optimistiska i början av maj och har nu sänkt vår prognos för överskottsgraden (NOI margin) från 71 procent i år till 70 procent. För 2021 dras prognosen ner från 71 procent till 70,5 procent. Vi behåller våra förväntade omvärderingseffekter i år, vilket motsvarar cirka 3 procent lägre fastighetspriser. Företrädesemissionen av preferensaktier ingår nu i våra beräkningar. Vi sänker vår rekommendation till Behåll (Köp), trots detta höjer vi riktkursen till 91 SEK (88).

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:63,98 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-02 kl. 08:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:30.

UPPDATERING

Nytt kontrakt för verkställande 2020

Vi upprepar Köp och riktkursen på 110 NOK. Bolaget har offentliggjort ett nytt kontrakt för 2020 på 50-150 miljoner dollar, dealen avser projekt i Mexikanska golfen. Vilken klient det är hålls dock ännu hemligt. Detta backar våra prognoser på resultatet 2020, med en orderbok för utförande i 2020 om pandemin inte får ytterligare påverkan på möjligheterna. Projektet är baserat på en nyckelkompetens för Subsea 7, där fartyg av typen reel-lay används. Andra kvartalets orderintag är robust med 1,7-1,8 miljarder av arbete säkrat, enligt oss. Bolaget har tre kontrakt inom renewables och fyra inom Oil & Gas.

Marknaden för Reel-lay

Bolagets flotta av reel-lay redan har arbete fram till tidigt i 2022. Exempel på projekt är Julimar och Johan Sverdrup. Denna flotta var dessutom troligen nyckelargument i bolagets strategi/kommersiella succé och styrka att ta betalt. Vi upprepar Köp och riktkursen på 110 NOK.

Corem Property Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:19,50 SEK
Pris:18,25 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-02 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:30.

INFÖR RAPPORT

Väntar på en utlösare

Vi behåller vår rekommendation Behåll på Corem och höjer riktkursen till 19,50 SEK (18,00) på grund av ökade fastighetsvärden och positiva effekter på finansiella portföljen (höjda aktiekurser). Eftersom de finansiella tillgångarna fluktuerar mer än fastighetsinnehaven, har Corem en högre risk i och med den ökade andelen noterade fastighetsbolag efter att man 2019 minskade fastighetsinnehaven. Aktiekursen är inte dyr, men vi ser inga kortsiktiga utlösande faktorer.

Huvudpunkter

Vi förväntar oss att bolaget visar intäkter från fastighetsförvaltning (IFPM) om 92 miljoner SEK avseende andra kvartalet. Detta är en uppgång från 84 miljoner SEK jämfört med första kvartalet, på grund av säsongseffekter. Förra årets resultat om 117 miljoner SEK under andra kvartalet 2019 är inte jämförbart på grund av avyttringar. Vi förväntar oss att fastighetsvärdehöjningarna är nära noll för andra kvartalet och att utrymme för “bättre-än-förväntat” IFPM är ganska begränsat på grund av omständigheterna. Med detta i åtanke är rapporten för det andra kvartalet mindre sannolik att utlösa en omvärdering av aktien.

Prognosöversyn

Vi har höjt vårt värde på Corems finansiella innehav med 200 miljoner SEK till följd av de höjda aktiekurserna sedan vår senaste analys från slutet av april. Därför har vi höjt våra förväntade fastighetsvärdehöjningar från 0,7 procent till 1,7 procent 2020 och från 2,5 procent till 3 procent 2021. 3 procent motsvarar cirka 2x inflation, vilket vi ser som rättvist med tanke på en relativt hög exit yield på logistikfastigheter tack vare den höga efterfrågan på denna tillgångsklass. Vi rekommenderar Behåll och höjer riktkursen till 19,50 SEK (18,00).

Chr. Hansen

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:655,00 DKK
Pris:687,60 DKK
Analytiker:Patrick Roquas
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-03 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-03 kl. 08:30.

UPPDATERING

Fokus ligger på att återinvestera i tillväxt

I medvind från covid-19 var tredje kvartalet i stort sett i linje med förväntningarna, vilket innebär att bolaget är på väg att uppnå guidningen för 2020. Vi välkomnar avyttringen av Natural Colours, då det förbättrar bolagets tillväxt och ger medel för att investera i angränsande verksamheter. Detta motiverar en ökning om 5 procent på vår riktkurs och rekommenderar fortsatt behåll. Vi upprepar vår rekommendation Behåll och höjer riktkursen till 655 DKK (625).

Huvudpunkter

Bolaget är på god väg att uppfylla guidningen för 2020 och marknadens förväntningar. Vi ser begränsade risker för minskade lager under fjärde kvartalet, även om kunderna skjuter upp projekt som skulle kunna leda till en minskad tillväxt efter 2020, vilket vi också flaggade för i vår senaste Q&A-rapport. Vi antar att avyttringen av Natural Colours, som vi värderar till 600-700 miljoner EUR (eller en EBITDA-multipel på 15-16x). Företagsförvärv kommer fortsatt vara ett hett ämne inom sektorn. Avyttringen kommer att öka bolagets organiska försäljningstillväxt med cirka 70 baspunkter till cirka 7,7 procent på 2022 års estimat, intäkterna kan återinvesteras i liknande verksamheter med snabbare tillväxt.

Prognosöversyn

Vi har gjort mindre förändringar i vår prognos efter rapporten för det tredje kvartalet. Aktien handlas nu till en premie på 30 procent mot Novozymes, vilket vi anser vara motiverat baserat på skillnader i deras tillväxt- och avkastningsprofil samt exponering mot covid-19. Vår riktkurs baseras på en blandning av konkurrent-multiplar och diskonterat kassaflöde. WACC bedöms till 6,5 procent och långsiktig tillväxt till 3,5. Vi upprepar vår rekommendation Behåll och höjer riktkursen till 655 DKK (625).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 662,7 1,6% 2,9% -2,7%
OMXS30 1 703,8 1,7% 2,6% -3,8%
OMXH25 3 993,0 1,2% 1,6% -5,4%
OMXC20 1 273,3 1,5% 1,5% 12,1%
OSEBX 807,3 0,6% 0,8% -13,3%
OMXBB 956,5 0,9% 1,0% -3,7%
Dow Jones 25 827,4 0,4% 0,3% -9,5%
S&P500 3 130,0 0,5% 1,5% -3,1%
Nasdaq C 10 207,6 0,5% 1,9% 13,8%
SX5E 3 320,1 2,8% 3,1% -11,3%
DAX 12 608,5 2,8% 3,5% -4,8%
CAC40 5 049,4 2,5% 2,7% -15,5%
RTS 1 248,3 2,9% -0,7% -19,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,1 2,6% 5,1% -34,6%
Guld 1 777,5 0,4% 1,2% 17,3%
Silver 17,9 -1,6% 2,3% -0,7%
Aluminium 1 601,5 0,5% 3,8% -11,0%
Bly 1 765,5 0,3% -0,6% -8,2%
Koppar 6 080,0 1,1% 3,4% -1,2%
Nickel 12 823,0 2,1% 3,5% -8,4%
Zink 2 035,5 1,4% 0,3% -11,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,06 -2,90 1,50 -21,30
Norge, 10 år 0,67 1,00 3,30 -87,40
Tyskland, 10 år -0,43 -4,00 3,90 -24,30
GB, 10 år 0,19 -3,00 2,80 -63,30
USA, 10 år 0,67 -0,91 0,09 -124,68
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,47 0,0% -0,1% -0,3%
USD / SEK 9,33 0,3% -0,2% -0,4%
GBP / SEK 11,63 0,4% 0,3% -6,2%
NOK / SEK 0,98 0,1% 1,5% -8,2%
DKK / SEK 1,41 0,0% 0,0% -0,1%
CAD / SEK 6,85 0,0% 0,1% -5,0%
CHF / SEK 9,86 0,2% 0,1% 2,0%
JPY / SEK 0,09 0,2% -0,6% 0,6%
EUR / USD 1,12 -0,3% 0,1% 0,0%
USD / JPY 107,63 0,1% 0,4% -1,0%
EUR / GBP 0,90 -0,4% -0,4% 6,3%
AUD / USD 0,69 -0,2% 0,7% -1,7%
USD / CAD 1,36 0,3% -0,3% 4,9%
GBP / USD 1,25 0,1% 0,5% -5,9%
USD / NOK 9,54 0,2% -1,7% 8,6%
EUR / NOK 10,71 -0,1% -1,6% 8,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York handlades upp på torsdagen med stöd av statistik som visade att antalet sysselsatta i USA ökade mer än väntat i juni. Under handelsdagen rapporterade Reuters om en stor ökning av nya virusfall i Florida, vilket gjorde att uppgången mattades av något.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,4 procent till 25.827. Det bredare S&P 500-indexet steg 0,5 procent till 3.130, medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindex var upp 0,5 procent till 10.207.

Torsdagen blev veckans sista handelsdag i USA då nationaldagen den 4 juli inträffar på en lördag, vilket innebär att fredagen blir helgdag.

Bland bolagsnyheter har bioteknikbolaget Moderna senarelagt sin fas 3-studie med ett potentiellt coronavirus. Testerna skulle ha inletts kommande vecka men har försenats med ett par veckor. Aktien sjönk 4,9 procent.

Elbilstillverkaren Tesla levererade 90.650 fordon i det andra kvartalet. Bolaget producerade samtidigt 82.000 bilar i kvartalet, trots det tillfälliga produktionsstoppet som rådde till följd av covid-19. Bolaget meddelade även att produktionen är tillbaka på nivån som rådde innan viruspandemin bröt ut. Tesla steg 8,0 procent.

Spotify steg nästan 5 procent. Enligt sajten Tech The Lead överväger musikstreamingjätten att börja med videostreaming för att konkurrera med Alphabet-ägda Youtube.

Facebooks vd Mark Zuckerberg ska i ett videomöte med anställda ha uttalat att han är skeptisk till att böja sig inför den pågående annonseringsbojkotten, med motiveringen att annonsörerna lär återkomma "snart nog". Aktien var ned 1,7 procent.

American Airlines har meddelat att bolaget anser sig ha en övertalighet på 8.000 flygvärdinnor, något som bolaget siktar på att åtgärda genom frivilliga avgångar och förtida pensioneringar. Aktien sjönk 2,4 procent.

Boeing har tillsammans med luftfartsmyndigheten FAA slutfört en serie flygningar för återcertifiering av modellen 737 Max. Boeing var upp 0,4 procent.

McDonald's har stoppat ytterligare återöppningar av restauranger för ätande inomhus i USA, på grund av den senaste tidens ökning av covid-19-fall. McDonald's aktie var ned 0,6 procent.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 4,8 miljoner personer i juni. Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 3,0 miljoner personer jämfört med månaden före, enligt Trading Economics.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 0,67 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades succesivt uppåt under torsdagen för att stänga kring dagshögsta nivåer. Optimismen tilltog något under eftermiddagen efter att USA kablat ut starkare jobbsiffror än väntat. En handfull konjunkturkänsligare bolag återfanns bland dagens vinnare.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 1,7 procent till 1.704. Aktier för nästan 19 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. På kontinenten var utvecklingen även åt det positiva hållet där tyska DAX-indexet steg 2,9 procent medan franska CAC40 avancerade 2,1 procent.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 4,8 miljoner personer i juni, väntat var en ökning om 3 miljoner jämfört med månaden före.

På hemmaplan inom storbolagsindexet OMXS30 sågs Electrolux i toppen som steg 4,2 procent. SSAB och Swedbank avancerade 4,1 respektive 2,9 procent.

Assa Abloy steg 2,3 procent. Låsföretaget har fått sin rekommendation höjd till köp från tidigare behåll med riktkursen 220 kronor, från tidigare 175. Banken anser att Assa Abloys affärsmodell och fundamentala tillväxtmöjligheter fortfarande är mycket attraktiva, samtidigt som bolaget underpresterat OMX-indexet med 25 procent de senaste tre månaderna och handlas till historiskt låga värderingsmultiplar.

SKF avancerade 1,8 procent. Carnegie har höjt riktkursen för bolaget till 190 från 165 kronor där köprekommendation upprepas.

Inom förlorarkolumnen återfanns Swedish Match ensamt på rött territorium med en nedgång om 2,5 procent.

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma klättrade 33 procent. Bolaget har tecknat avtal om att ge Sarepta Therapeutics en exklusiv global licens att utveckla och marknadsföra bolagets läkemedel imlifidase. Hansa erhåller en förskottsbetalning om 10 miljoner dollar och har rätt att erhålla upp till 398 miljoner dollar i milstolpsbetalningar avseende utveckling, regulatoriska mål och försäljning.

Specialistläkemedelsföretaget Orexo avancerade 10 procent. Bolaget påskyndar lansering av digitala terapier i USA till följd av behovet av digitala produkter inom psykiatrin under coronapandemin.

Budaktuella Evolution Gaming var bland de mest omsatta aktierna under torsdagen. Pareto Securities har höjt riktkursen för Evolution Gaming till 680 kronor från 520 kronor. Aktien var upp 3,4 procent till 630:80 kronor.

Lightair, som utvecklar och säljer luftrenare, hade en orderingång under första halvåret 2020 på knappt 22 miljoner kronor, ungefär 350 procent mer än samma period föregående år. Aktien var upp 30 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Diös Köp 80 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 03:30 Tjänste-PMI (def) jun
CN 03:45 Caixin tjänste-PMI jun 53.3 / na 55.0 / 54.5
SE 08:30 Silf/Swedbank: tjänste-PMI jun 40.9 / 40.5
EMU 10:00 Tjänste-PMI (def) jun 47.3 / 47.5 47.3/47.5
DE 10:00 VDMA maskinorder maj
USA Helgstängt

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Tokmanni Group Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 4
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden
NP3 SE0006342333 3, 4
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Corem Property Group SE0010714287 3
Chr. Hansen DK0060227585 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.