logo
Dagens analyser - torsdagen den 16 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-16 kl. 08:33 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-16 kl. 08:36 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,8% OMXS30 1,7% DJI 0,9% NASDAQ 0,6%
688,4 1 767,8 26 870,1 10 550,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lundin Mining Köp 64 (60) SEK
Byggmax Minska 40 (36) SEK
Castellum Köp 215 (205) SEK
Pondox Köp 165 (160) SEK

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:184,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 13:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 14:40.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket - bättre rörelseresultat men sämre orderingång och försäljning än förväntat

Sandviks rapport visade på bättre än väntat rörelseresultat medan orderingång och försäljning var något sämre än förväntat. Organisk orderingångs- och försäljningstillväxt var -23 procent respektive -20 procent, vilket var 1-2 procent sämre än väntat. Rörelsemarginalen uppgick till 14 procent och var 200 punkter bättre än marknadens förväntan. Alla affärsområden bidrog till den bättre marginalen. Det fanns tecken på att marknaderna stabiliserades vid slutet av kvartalet, med fortsatt trend de första veckorna i juli. Vi förväntar oss att konsensusestimaten höjs med cirka 5 procent efter rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Machining Solutions (SMS) slog marginalförväntan trots en tredjedels intäktstapp

SMS minskade den organiska orderingången och försäljningen med 35 procent respektive 32 procent, vilket var 11 procent och 6 procent sämre än väntat. Det skedde en viss återhämtning i juni och början på juli, primärt i Europa och inom bilindustrin.

Mining & Rock upplevde stabil underliggande efterfrågan

Den underliggande efterfrågan från gruvindustrin var stabil. Till följd av stängda gruvor i april minskade orderingången organiskt med 10 procent och med 12 procent avseende försäljningen. Orderingången för utrustning minskade med cirka 5 procent medan orderingången för service minskade med cirka 13-14 procent. Det fanns tecken på återhämtning mot slutet av kvartalet både för utrustning och service. Marginalen steg med 40 punkter trots försäljningsnedgången och rörelseresultatet var 14 procent bättre än marknadens förväntan.

Materials Technology (SMT) minskade orderingången med en tredjedel

Orderingången minskade med 33 procent för SMT och försäljningen med 13 procent. En väsentlig försvagning noterades inom olje- och gassegmentet. Flera order försenades efter minskade investeringsbudgetar hos kunderna. Den underliggande marginalen var 9,3 procent, vilket får ses som imponerande givet den tvåsiffriga försäljningsnedgången. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:64,12 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 11:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 13:04.

UPPDATERING

Dynamiken i förnybara energikällor fortsätter

Subsea 7 har annonserat ett nytt kontrakt i samband med installationen av undervattenskabelsystemet på ett vindkraftsparksprojekt till havs i Taiwan. Kontraktsvärdet är 50-150 miljoner USD, men det kommer inte att ingå i orderstocken just nu. Enligt vår bedömning verkar Subsea 7 vara ett av de mest avancerade företagen inom energiomställningen, med cirka 1,5 miljarder USD i säkrat arbete i havsbaserad vindkraft i dagsläget. Vi analyserar företaget i vår senaste stora rapport med fokus på om oljeindustrin kan bidra till att förändra världens energimix och göra planeten grönare. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 110 NOK.

Sweco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:400,00 SEK
Pris:474,80 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 12:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 13:04.

EFTER RAPPORT

Första anblick på Q2: imponerande motståndskraft, Q2 20 procent över förväntningarna

Justerat rörelseresultat för andra kvartalet 2020 var 495 miljoner SEK (förväntat 422 miljoner SEK), 20 procent över marknadens förväntningar om 414 miljoner SEK (vår bedömning var 424 miljoner SEK). Rörelsemarginalen var 9,0 procent (8,1 procent), jämfört med marknadens och vår prognos på 7,8 procent. Affärsområdena i Sverige utgjorde den främsta positiva avvikelsen, med ett imponerande rörelseresultat om 253 miljoner SEK (12,6 procent marginal) jämfört med marknadens förväntade 192 miljoner SEK (10 procent marginal). Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 400 SEK.

Aker Solutions

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:10,00 NOK
Pris:9,60 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 12:39.

EFTER RAPPORT

Hantera 2020 på ett bra sätt

Skattepaketet i Norge, kombinerat med Aker Solutions försök att dra ned på kostnader, har visat sig ha en positiv påverkan på orderingången för 2020, aktivitetsnivåerna och marginalerna. Q2 var inte så dåligt som väntat, och utsikterna för andra halvåret har förbättrats (men det är ingen fest). Vi lyfter våra EBITDA-estimat för helåret 2020 med cirka 50 procent och vår riktkurs till 10 NOK (9 NOK). När internationella marknader fortsätter vara utmanande, och orderstocken för de kommande åren är i linje med hur det sett ut historiskt, behåller vi våra estimat för 2021-22 i stort sett oförändrade. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 10 NOK (9).

Adevinta

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:95,00 NOK
Pris:106,30 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 12:39.

EFTER RAPPORT

Q2 resultatet, första intrycket

Adevinta redovisade proportionell EBITDA för det andra kvartalet +54 procent / +76 procent jämfört med våra och marknadens förväntningar. Proportionella intäkter uppgick till -2 procent /-1 procent jämfört med våra och marknadens förväntningar, och minskade med 20 procent exklusive fusioner och förvärv. Klassificerade intäkter minskade med 12 procent. Skärmreklam minskade med 32 procent. De operativa nyckeltalen har återhämtat sig kraftigt sedan april på alla tre huvudmarknaderna, med en trafik över nivåerna före krisen i Frankrike, och till stor del likt till nivåerna före krisen i Spanien och Brasilien. Utsikter: Ledningen förväntar sig en fortsatt återhämtning under 2020. Frankrike förväntas leverera en positiv organisk omsättningstillväxt under tredje och fjärde kvartalet utan några nya stränga lockdowns. Ledningen behåller sitt långsiktiga mål för försäljningstillväxt på 15-20 procent inklusive förvärv och siktar på en långsiktig marginal på >40 procent. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 95 NOK.

Telenor

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:145,00 NOK
Pris:151,90 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 12:15.

EFTER RAPPORT

Q2-resultaten: första intrycken

Telenor rapporterade ett justerat EBITDA på 0 procent/+1 procent jämfört med våra och marknadens förväntningar. Justerat EBITDA exklusive Thailand, Malaysia och Bangladesh, vilka tidigare har annonserat Q2-resultaten, kom in -2 procent/+1 procent jämfört med våra och marknadens förväntningar. Organiska intäkter från slutanvändare var ned med 3,6 procent jämfört med samma period föregående år, medan justerat EBITDA växte med 1 procent. Utsikterna för helåret 2020 är justerat: De organiska intäkterna väntas minska med låga ensiffriga tal (tidigare under 0-2 procent tillväxt). Organisk EBITDA väntas vara stabil (tidigare under 2-4 procent). Kapitalinvesteringar/försäljningar runt 13 procent (oförändrad). Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 145 SEK.

Bilia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:81,90 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 10:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 12:15.

UPPDATERING

Omvänd vinstvarning

Vinstvarningen indikerar att bolaget ligger i framkant 2020 jämfört med föregående år och helt klart före våra estimat. Serviceverksamheten och påverkan av COVID-19 har varit positiva. Den positiva vinstvarningen kommer sannolikt att vara stöd för marknadens förväntningar. Bilia genererade ett justerat rörelseresultat om 335 miljoner SEK under det andra kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med 306 miljoner SEK under Q2 2019 och bättre än vår prognos om 250 miljoner SEK. Priserna på begagnade bilar har ökat med 10 procent under Q2. I och med COVID-19 kommer allt fler att välja bilen under semestern samt att fler väljer bort kollektivtrafik till förmån för bilen, vilket bedöms ha en positiv påverkan för Bilia. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 100 SEK.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:80,90 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 09:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:55.

EFTER RAPPORT

Rörelseresultatet svagare än konsensus, men bättre kassaflöde

Rörelseresultatet var i linje med våra estimat, men något svagare än marknadens förväntningar. Bolaget guidar för Q3-volymer som är i linje med Q2. Kassaflödet var bättre än marknadens förväntningar. Rörelseresultatet uppgick till 42 miljoner SEK, vilket var i linje med våra estimat på 33 miljoner SEK men svagare än marknadens på 80 miljoner SEK. Nedgången från föregående års 257 miljoner kronor beror främst på nedgång i produktionen av lätta fordon. Kassaflödet från den löpande verksamheten var bättre än marknadens förväntningar, som uppgick till 283 miljoner SEK Q2 2019 jämfört med 310 miljoner SEK Q2 2020. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 90 SEK.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:82,00 SEK
Pris:90,38 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:55.

EFTER RAPPORT

Första anblick på Q2 – Över förväntan

Dometic redovisade intäkter för det andra kvartalet om 3,2 miljoner SEK, -38 procent organiskt jämfört med föregående år och i linje med marknadens förväntningar. Rörelseresultatet om 263 miljoner SEK med en marginal på 7,9 procent, -539 baspunkter jämfört med föregående år, var 71 procent bättre än marknadens justeringar om en positiv omvärderingsvinst om 98 SEK och 61 miljoner SEK i avgifter. Det operativa kassaflödet var svagt men positivt på 311 miljoner SEK, vilket innebär att nettoskulden uppgick till 9,5 miljoner SEK eller 3,1x ND/EBITDA. Slutsats: Vi borde förvänta oss en positiv reaktion idag mot bakgrund av den hyggliga marginalen trots påverkan från pandemin. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 82 SEK.

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:167,00 SEK
Pris:185,70 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, Head of German Equity Research and Medtech Equipment & Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 10:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:55.

EFTER RAPPORT

Starkt resultat för andra kvartalet återspeglar extra efterfrågan i och med covid-19

Getinge rapporterade ett starkt resultat för Q2: order, försäljning och EBITDA uppgick till 8 procent, 2 procent respektive 28 procent över marknadens förväntningar. Observera dock att detta är en engångsföreteelse relaterad till COVID-19. Medan orderingången under andra kvartalet fortfarande var stark (+17,5 % organiskt) har den redan normaliserats från första kvartalet på 47 procent. Första halvåret kan innebära en stigande risk för marknadens förväntningar 2020, men detta bör inte påverka de kommande åren. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 167 SEK.

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:128,30 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:08.

EFTER RAPPORT

Solida resultat och återinsatt utdelning

Vi lämnar våra estimat i stort sett oförändrade efter Q2 rapporten, vilket visade ett motståndskraftigt EBITDA mot pandemin, och manifesteras av styrelsens förslag av den extra utdelningen under andra halvan av 2020. Vi finner att helårsprognosen om att det organiska EBITDA-resultatet kommer ligga kvar på samma nivå jämfört med föregående år som realistiskt. Vår prognos om utdelning för 2020-2022 förblir oförändrad, vilket innebär en genomsnittlig utdelning om 9 procent med stöd av en genomsnittlig avkastning på 6 procent. Vi upprepar Köp till en riktkurs som 155 SEK.

Viktiga resultat

Givet Q2-resultaten, Tele2:s estimat om pandemins påverkan för andra halvåret och tidiga fördelar från transformationsprogrammet, finner vi att helårsprognosen om att det organiska EBITDA-resultatet kommer ligga kvar på samma nivå som föregående år realistisk även fast jämförelsetalen är tuffare andra halvåret.

Prognosöversyn

Vi behåller våra estimat för intäkter av slutanvändare, underliggande EBITDAaL och fritt kassaflöde på eget kapital (FCFE) mer eller mindre oförändrade för 2020-2022 även om vi har höjt utgifter för kapitalinvesteringar med 6 procent för 2020. Vi upprepar Köp till en riktkurs som 155 SEK.

Svenska Handelsbanken

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:90,52 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:08.

EFTER RAPPORT

Q2 översyn: ingen front-loading av bestämmelser

Handelsbanken redovisade igår ett resultat för andra kvartalet som var 21 procent bättre än marknadens förväntningar drivet av ett försumbart lån på 2 baspunkter. Medan vi bedömer att det finns risk för stigande kreditförluster, verkar det osannolikt att bankerna kommer att göra betydande avsättningar. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 94 SEK.

Viktiga resultat

Banken gjorde ingen tilldelning till Oktogonen under andra kvartalet, där ledningen hänvisade till fortsatt osäkerhet som orsak. Vi bedömer inte att de kommer att göra en tilldelning förens Q4 då styrelsen har bekräftat utdelningen för 2019, vilket är en förutsättning för en sådan tilldelning. Vi räknar in 800 miljoner SEK för helåret. Banken tog en mycket låg kreditförlustavsättning på 2 baspunkter under det andra kvartalet, vilket är mycket lågt med tanke på omständigheterna. Även om vi förväntar att banken kommer att ha lägre kreditförluster än sina konkurrenter med mer exotiska portföljer, bedömer vi att kreditförlusterna kommer att vara högre än var det va under första halvåret. Vi minskar därför våra estimat av kreditförluster för 2020.

Prognosöversyn

Följt av Q2-rapporten ökar vi våra intäktsestimat för 2020 med 3 procent främst på grund av lägre kreditförluster. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 94 SEK.

Lucara Diamond Corp.

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:5,50 SEK
Pris:4,09 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:08.

UPPDATERING

Leveransavtal för stora diamanter för resten av året

Lucara har meddelat att man har ingått i ett leveransavtal för resterande av 2020 med HB Group i Antwerpen för alla diamanter som överstiger 10,8 karat. Stora, högt värderade diamanter över 10,8 karat står för cirka 70 procent av Lucaras årliga intäkter. Lucara förväntas att leverera regelbundet kassaflöde till överlägsna priser för detta stora och viktiga segment av intäkter. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 5,50 SEK.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:276,00 SEK
Pris:428,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 09:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:08.

EFTER RAPPORT

Första anblick på Q2: krossar förväntningarna på rörelseresultatet

Den organiska ordertillväxten på -17 procent var i linje med analytikernas förväntningar och visar på utmaningarna på marknaden. Bolaget guidar för något bättre efterfrågan jämfört med samma kvartal föregående år, vilket inte är förvånande. Hjälpt av sin väl avstämda affärsverksamhet, höll marginalen upp bättre än marknadens förväntningar, och med en marginal på 18,6 procent (marknadens förväntningar 17,4 procent), var rörelseresultatet 17 procent bättre än väntat. Vi förväntar oss att konsensus för 2020 kommer höjas till mellan 5 till 9 procent och att aktien överpresterar marknaden med ungefär lika mycket. Det fanns en oro att Atlas skulle ta en signifikant smäll på marginalen, efter att serviceverksamheten påverkats av nedstängningarna. Vi upprepar Minska med en riktkurs om 276 SEK.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:88,86 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 11:08.

EFTER RAPPORT

Q2-översikt: långsammare momentum framöver

SEB redovisade ett justerat resultat under andra kvartalet på 14 procent bättre än marknadens förväntningar då trading kom in klart bättre än förväntat. Kärnverksamheten var 4 procent svagare än väntat, där räntonettointäkterna var ned 2 procent jämfört med föregående kvartal. Vi förväntar oss nu en avmattning i bankens momentum, i och med covid-19 som kommer att påverka bolaget. Vi upprepar Minska men höjer riktkursen till 75 SEK (70) med bakgrund av lägre kapitalkostnader då vi uppfattar riskerna som något lägre jämfört med när vi sist förändrade kapitalkostnaderna i mars.

Prognosöveryn

Vi gör begränsade nettorevideringar av våra intäktstestimat på upp till 2 procent för 2020-2022. Även om osäkerheterna fortfarande är höga bedömer vi situationen något mindre riskfylld än i mitten av mars, när vi höjde vårt kapitalkostnader. Vi upprepar Minska med höjd riktkurs om 75 SEK (70).

Storebrand

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:48,00 NOK
Pris:51,82 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Head of Insurance
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 10:15.

EFTER RAPPORT

Kämpar för att hitta en solvens-livlina

Vi granskar Storebrands rapport för det andra kvartalet och beaktar utsikterna för solvensen. Vi ser ingen snabblösning annat än en mycket betydande räntehöjning. Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 48 NOK (46).

Viktiga resultat

Solvensgraden på 137 procent utan övergångsbestämmelser var en besvikelse, även om hälften av missen kan förklaras. Den andra kvartalsrapporten var av låg kvalitet, enligt vår mening. Vi anser att det finns risker. Vi bedömer att effekten av den förändrade affärsmixen och potentialen för solvensstöd kommer att avta. Ledningens kommentarer och åtgärder tyder på att det inte finns mer man kan göra, och det känsliga ekonomiska läget gör att utsikterna för en snabb återhämtning ser tuff ut.

Prognosöversyn

Vår solvens ligger i linje med resultaten för Q2-missen. Vi förväntar oss fortfarande en årlig utdelning på 3 NOK. Vi gör endast små justeringar i vår prognos. Vi upprepar Minska och höjer riktkursen till 48 NOK (46).

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 SEK
Pris:36,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 10:15.

EFTER RAPPORT

Något bättre Q2 justerat för engångskostnader

Rörelseresultatet som justerats för engångskostnader är något bättre, och engångskostnaderna är främst relaterade till nedskrivningar. Sparprogrammet om 200 miljoner SEK beräknas vara implementerat till fullo från och med första halvåret 2021 vilket är något tidigare än väntat. Kassaflödet är något svagare, främst på grund av en uppbyggnad av rörelsekapitalet. Det justerade rörelseresultatet uppgick till en förlust på 3 miljoner SEK jämfört med vår prognos på 50 miljoner SEK, skillnaden förklaras av försäljning och marginal. Engångskostnaderna var negativa på 149 miljoner SEK och avsåg främst nedskrivning av ett IT-system. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 50 SEK.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:20,00 NOK
Pris:23,40 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

I övre delen av guidningsintervallet

Det justerade rörelseresultatet på 203 MNOK ökade med 107 procent i årstakt och var 9 procent bättre än konsensus från Infront. Rörelsemarginalen var 7,1 procent och i den övre delen av det implicita intervallet på 6-7 procent från verksamhetsuppdateringen den 16 juni. Intäkterna ökade med 31 procent i årstakt och var 2 procent bättre än konsensus. Den starka utvecklingen drevs i huvudsak av Norge där jämförbar försäljning ökade med 34,7 procent. I Sverige ökade den med 11,2 procent och i Finland med 8,5 procent. En minskad lagernivå per butik ledde till ett starkt kassaflöde på 578 MNOK. Balansräkningen är nu i gott skick med nettoskuld (exklusive leasing) på 295 MNOK. För andra halvåret förväntar sig XXL en normalisering av efterfrågan, men osäkerheten är stor. Enligt vår mening visar rapporten på gedigen kostnadskontroll och goda marginaler. Vi upprepar Behåll och riktkursen 20 NOK.

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:212,00 NOK
Pris:179,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:50.

EFTER RAPPORT

Kostnaderna förbättrades snabbare än väntat

Uppdateringen från Mowi var uppmuntrande. Rörelseresultatet uppgick till 96 miljoner EUR, vilket var cirka 36 procent bättre än vår prognos. Detta leder till att vi höjer vinsten per aktie med 6,6 procent för 2020. Det mest positiva är att kostnaderna har minskat snabbare än väntat. Vi förväntade oss att detta skulle ske först under det tredje kvartalet 2020. Vi bedömer att rörelseresultat-kostnad/kg var 4,71 EUR under kvartalet, vilket kan jämföras med 4,92 EUR under första kvartalet 2020. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 212 NOK.

Viktiga resultat

Kostnaderna verkade nå toppen under det första kvartalet 2020 och har nu minskat. Skottland var mest positivt, där biologin tycks ha vänt mot mer normala nivåer. Vi förväntar oss att Mowi betalar en mindre utdelning (1,25 NOK) för andra kvartalet, trots att bolaget ligger nära sitt skuldmål på 1,4 miljarder EUR.

Prognosöversyn

Vi uppskattar en volymtillväxt på cirka 2,1 procent under 2020-2025 och ett genomsnittligt EBIT/kg om 1,6 EUR/kg. Vi upprepar Köp med riktkursen 212 NOK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:83,42 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:50.

EFTER RAPPORT

Första anblicken på hela Q2-resultatet

Husqvarna hade släppt siffrorna för försäljning och rörelseresultat i förväg som visade på 3 procent organisk tillväxt och 16 procent i marginal, så utvecklingen på divisionsnivå och utsikten var det viktigaste i rapporten. Husqvarna-divisionen noterade enbart en organisk minskning med 2 procent i årstakt när justering görs för den stängda verksamheten, vilket verkar bero på god utveckling inom robotverksamheten. Gardena noterade en fenomenal organisk tillväxt på 24 procent i årstakt, då folk stannade hemma, men även beroende på bättre väder, då bevattningsbehovet var stort. Construction noterade störst påverkan från pandemin med en organisk minskning med 18 procent i årstakt, men med förbättrad efterfrågan mot slutet av kvartalet. Vi upprepar Köp och riktkursen 77 SEK.

Bättre marginal

Marginalen på 16,3 procent var upp med 75 punkter i årstakt, och hjälptes av den stängda verksamheten, men även från kortsiktiga kostnadsbesparingsinitiativ som bolaget nu kommer att rulla tillbaka. Husqvarna-divisionen hade en hygglig marginal på 13,4 procent, Gardena noterade 26,3 procent medan Construction nådde 9,9 procent-

Slutsats

Hyggligt kassaflöde och Gardena visar tydligt på styrka och det ser ut som om robot-försäljning hjälper till, vilket bådar gott inför 2021. Toppen på säsongen är bakom oss och avgörande blir om Gardenas styrka fortsätter in i 2021 och hur snabbt återhämtningen inom Construction sker. Medan vissa estimat höjdes redan efter den omvända vinstvarningen bedömer vi att de kommer att höjas ytterligare efter dagens rapport. Vi förväntar oss en liten positiv kursreaktion under dagens handel. Vi upprepar Köp och riktkursen 77 SEK.

Atea

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:102,00 NOK
Pris:104,20 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:50.

EFTER RAPPORT

Å hårdvara, var är du?

Atea släppte sin rapport för det andra kvartalet igår efter att under förra veckan släppt preliminära siffror som var signifikant högre än väntade. Tyvärr kommer inte de starka intäkterna från en stabil försäljning av hårdvara, utan snarare en kontinuerlig bra verksamhet inom mjukvaror, vilket är en besvikelse. Atea fortsätter att hantera den negativa mixeffekten, vilket gör ledningen övertygad om att detta är uthålligt. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 102 NOK.

Viktiga resultat

Intäkterna ökade med 11,7 procent till 10,6 miljarder NOK, förstärkta av valutaförändringar på 10 procent. Tillväxten fortsätter att vara driven av mjukvaror (+21 procent). Tyvärr ökade hårdvaruförsäljningen endast med 6 procent trots en mycket imponerande orderstock i slutet av det första kvartalet och trots att det inte skett störningar i leveranskedjan. Rörelseresultatet på 220 miljoner NOK innebar en marginalökning från 1,5 procent till 2,1 procent, och berodde främst på kostnadsbesparingar samt tillfälliga uppsägningar och lagerautomation.

Prognosöversyn

Våra prognoser förblir nästintill oförändrade förutom att vi börjar trimma in våra prognoser för det tredje kvartalet. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 102 NOK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:64,00 SEK
Pris:55,55 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

UPPDATERING

Stöd från stark rekyl i kopparmarknaden

Vi förväntar oss en kraftig återhämtning i resultatet i Q2 jämfört med föregående kvartal, drivet av en ökning av kopparpriset och positiva effekter från justering av kvartalspriser. I detta skede förväntar vi oss inte någon väsentlig förändring i utsikterna för 2020. Vi gillar Lundins starka balansräkning, produktionsprofil och kopparexponering. Köp upprepas med en höjd riktkurs om 64 SEK (60).

Viktiga resultat

Vi förväntar oss EBITDA-resultat för andra kvartalet på 208 miljoner USD, inklusive de positiva justeringarna om priserna om 40 miljoner USD. Det innebär en ökning för EBITDA från första kvartalet 2020 på 90 miljoner USD. Den andra kvartalsrapporten släpps den 29 juli.

Prognosöversyn

Metallmarknaderna har fått stöd av öppningarna efter lockdownen samt en stark efterfrågan från Kina. Under det andra kvartalet steg koppar och silver med cirka 25 procent, nickel med cirka 15 procent och guld och zink med 8-10 procent. Vi justerar vårt kortsiktiga kopparpris men lämnar 2021-2022 oförändrat för tillfället. Vi lyfter vårt EBITDA för 2020 med 20 procent från 621 miljoner USD till 746 miljoner USD samt höjer våra estimat för kopparpriset med 8 procent för 2020 och genomsnittet blir 5 750 USD/ton. Köp upprepas med en höjd riktkurs om 64 SEK (60).

Byggmax

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:56,30 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Stark utveckling, men mer moln framåt

Byggmax utvecklades starkare än marknaden och våra förväntningar i det andra kvartalet, drivet av starka intäkter, högre produktmarginaler och lägre kostnader. Vi har tydligt underskattat den relativa utvecklingen för bolaget. Med det sagt behåller vi vår försiktiga syn inför de kommande 1-2 åren. Vi bedömer att den mogna marknaden och det dämpade konsumentförtroendet kommer att vara utmanande 2021-2022. Vi höjer riktkursen till 40 SEK (36), men upprepar Minska.

Viktiga resultat

Byggmax rapporterade en jämförbar tillväxt med 39 procent för det andra kvartalet, jämfört med vår prognos på 20 procent. Den starka efterfrågan fortsätter sannolikt in i det tredje kvartalet, om än i något lägre takt. Trots den exceptionella volymtillväxten förbättrades bruttomarginalerna samtidigt som försäljnings - och administrationskostnaderna var oförändrade. Vi förväntar oss att mixeffekter och kostnadskontroll kommer att kvarstå 2021-2022, vilket driver högre estimat. Nyckelfrågan blir hur länge effekten från covid-19 håller i sig. Enligt vår bedömning kommer marknaden att försvagas i Q4 och normaliseras 2021, på en något högre nivå än 2019.

Höjd riktkurs

Vi ser 2020 som en engångseffekt, men justerar upp estimaten för 2020 med 3 SEK per aktie. Vi höjer också estimatet för 2021 EBITA med 8 procent, drivet av 40 punkter högre marginal. På vår nya riktkurs 40 SEK (36) skulle Byggmax handlas till P/E på 11,5x. Vi upprepar Minska.

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:164,00 SEK
Pris:144,50 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: Vi sänker kortsiktiga prognoser

Vi närmar oss resultatet för Q2, ett resultat som släpps klockan 13:00 den 20 juli, med en telefonkonferens klockan 15:00. Inför rapporten har vi uppdaterat våra prognoser och sänkt dem med 11, 4 respektive 4 procent för 2020-2022 avseende vinsten per aktie. Bakgrunden är en ökad visibilitet kring effekterna av covid-19. Vi har tidigare uppgett att 2020 är ett förlorat år, något vi står fast vid. Vi ser en fortsatt bra risk/vinst i Trelleborg och upprepar Köp med riktkursen 164 SEK.

Viktiga resultat

Den organiska tillväxten väntas bli -23 procent i det andra kvartalet med en justerad rörelsemarginal om 8 procent då lockdowns kopplat till covid-19 tynger resultatet. Det finns anledning att sänka prognoserna, framförallt för Sealing Solutions, då lockdowns påverkar viktiga sektorer såsom Automotive mer än vi förväntat oss. Vi förväntar oss en nedgång om 25 procent organiskt och en rörelsemarginal om 14,5 procent för det här området i det andra kvartalet.

Prognosöversyn

Med tanke på den ökade synligheten sedan vår tidigare uppdatering sänker vi omsättningsprognosen med -2,4 procent, -1,6 procent och -1,6 procent för åren 2020-2022, med anledning av covid-19. Vi minskar koncernens justerade rörelsemarginal med 0,5 procentenheter i genomsnitt under denna period. Vi behåller riktkurs på 164 SEK och ser en attraktiv risk/vinst på medellång sikt. I det korta perspektivet kommer siffrorna att vara svaga. Trelleborg är för närvarande långt ifrån dess potential. Detta återspeglas inte helt i den aktuella aktiekursen. Vi upprepar Köp med riktkursen 164 SEK

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:184,45 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Vilket uttalande

Vi upprepar rekommendationen Köp, höjer våra 2020-2022s prognoser för förvaltningsresultatet/substansvärdet (FFO/NAV) med en 2-8 procent samt höjer riktkursen till 215 SEK (205) efter en bättre rapport än väntat och en stabil framtid. Fastighetsvärden reviderades upp något, och positiv nettouthyrning kan ge ytterligare intäkter på kort till medellång sikt. Hittills noterar vi att bolaget endast begränsat använt sitt återköpsmandat från april och vi ser ett ekonomiskt manöverutrymme.

Viktiga resultat

Sammantaget var det en stark rapport för Q2 2020 med positiv nettouthyrning, lägre finansieringskostnader, stabil hyrestillväxt på 3 procent för jämförbara enheter. VD:n tror på en tillväxt i förvaltningsresultatet jämfört med föregående år. Under det första halvåret var uppgången 9 procent.

Prognosöversyn

Vi höjer vår prognos för 2020-2022 när det gäller förvaltningsresultatet och substansvärdet med 2-8 procent. Utdelningsprognosen lämnas oförändrad. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 215 SEK (205).

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:117,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

UPPDATERING

Botten har sannolikt passerats

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 165 SEK (160), vilket återspeglar höjda estimat för NAV för 2020-2022 med 2-3 procent. Hotellmarknadens återhämtning, sedan botten i april, förväntas sannolikt fortsätta och Pandox väntas gynnas av ökat regionalt resande givet portföljens mix och lägen. Med en substansrabatt på 37 procent till aktuellt substansvärde (NAV) hittar vi bara retail-fokuserade Citycon med en högre substansrabatt i den nordiska jämförelsegruppen. Med minimihyror som ger stöd på nedsidan och en gradvis återhämtning på hotellmarknaden anser vi att potentialen på uppsidan är attraktiv.

Viktiga resultat

Från botten i april då beläggningsgraden i Norden uppskattades till 12 procent har den återhämtat sig till att ligga på 30 procent vid utgången av juni. Hotell med lokal/regional efterfrågan återhämtade sig snabbare. Minimihyror väntas utgöra merparten av intäkterna i det tredje kvartalet och större omförhandlingar är inte aktuella förrän 2022, vilket ger stabil intjäning fram tills dess. Omfinansiering under kvartalet visar på att bankerna är villiga att göra affärer och finansieringskostnaden sjönk med 10 punkter till 2,4 procent kvartal över kvartal.

Höjda estimat

Vi höjer vårt estimat för NAV med 2-3 procent för 2020-2022 då de negativa omvärderingarna var lägre under kvartalet än vår förväntan. Ingen extern värdering väntas dock 2020. Kassaflödet för det andra kvartalet bör ha utgjort botten och vi prognostiserar en sekventiell återhämtning framåt. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 165 (160).

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:240,00 SEK
Pris:238,60 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-15 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: Valutaförändringar mildrar starka metallmarknader

Vi förväntar oss att produktionen kommer att återhämta sig i alla gruvor utom Kevitsa jämfört med föregående kvartal. Kevitsa är drabbat av en brand, vilket påverkat produktionen. Vi förväntar oss att smältverken har ett stabilt kvartal även om de kan ha en viss motvind från mindre gynnsam koncentratmix, valutaförändringar samt andra faktorer i marknadsförhållandena jämfört med det starka första kvartalet. Vi fortsätter att gilla Bolidens diversifierade metallmix, starka balansräkning och integrerade affärsmodell. Trots det rekommenderar vi Behåll och upprepar vår riktkurs 240 SEK

Viktiga resultat

Vi förväntar oss ett rörelseresultat för det andra kvartalet om 1 504 miljoner SEK, en minskning jämfört med förra årets nivå om 1 631 miljoner SEK.

Prognosöversyn

Metallmarknaderna har fått stöd av öppningarna efter lockdownen samt en stark efterfrågan från Kina. Under Q2 steg koppar och silver med cirka 25 procent, nickel med cirka 15 procent och guld och zink med 8-10 procent. De positiva effekterna har dock mildrats genom att den svenska kronan stärkts mot USD med 7-8 procent. Vi har justerat vår USD/SEK-prognos från 9,8 till 9,3, vilket innebär att vinsten per aktie sänks för 2021-2022 med cirka 12 procent. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 240 SEK.

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:72,65 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

INFÖR RAPPORT

Samtal med VD indikerar ett tufft kvartal

Sedan vår tidigare modelluppdatering (28 april) har vi sett indikationer på att fordonsindustrin (cirka 37 procent av Hexpols försäljning) går sämre i Europa och USA (tillsammans med Mexiko) än vi tidigare hade förväntat oss. Vi minskar därför ytterligare våra prognoser för det andra kvartalet. Vår senaste diskussion med VD Rosén verkade också indikera på ett tufft Q2. Behåll upprepas med en riktkurs om 75 SEK.

Viktiga resultat

Vi ser skäl till att vara mer negativa inför det andra kvartalet då fordonstillverkning i Europa och USA (tillsammans med Mexiko) har utvecklats sämre än vi tidigare väntat. Hexpol rapporterar den 17 juli. Autoliv och IHS har indikerat att tillverkningen minskade i det andra kvartalet vilket främst är relaterat till covid-19. Nedgången var 70 procent i Europa och 75 procent i USA.

Prognosöversyn

Vi har blivit mer negativa till det andra kvartalet 2020 baserat på de uppdaterade uppgifterna inom bilindustrin. Vi förväntar oss nu att den organiska tillväxten faller med -70 procent jämfört föregående års Q2. Vår prognos från 2022 och framåt är i stort sett oförändrad. Behåll upprepas med en riktkurs om 75 SEK.

K2A

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:128,00 SEK
Pris:157,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-16 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Fördröjd resultatredovisning

K2A redovisade ett bättre underliggande resultat men svagare fastighetsomvärderingar under Q2. Hela caset med K2A bygger på snabba fastighetsvärdehöjningar som ökar substansvärdet. Därför är det helt klart negativt att förändringarna för fastighetsvärdet varit svaga. Efter den starka underliggande vinsten under det andra kvartalet höjer vi förväntat förvaltningsresultat för i år. Vi ser dock högre finansieringskostnader för nästa år. Vi upprepar Minska till en riktkurs om 128 SEK.

Viktiga resultat

Hyresintäkterna var 1 procent lägre än väntat. På grund av både minskad central förvaltning och minskade finansiella kostnader var förvaltningsresultatet 38 procent bättre än väntat. K2A redovisade värdeförändringar om 20 miljoner SEK eller +0,5 procent vilket kan jämföras med vår prognos om 50 miljoner SEK eller 1,2 procent. Vi förväntade oss ett resultattillskott om 28 miljoner SEK från Västerhaningeprojektet, vilket inte inträffade.

Prognosöversyn

I takt med att projektportföljen blir större har vi lagt till en del extra finansieringskostnader under rapportsäsongen. Vi förväntar oss nu att den genomsnittliga räntan för förvaltningsportföljen uppgår till 2,0 procent, jämfört med tidigare 1,8 procent. Vi upprepar Minska med en riktkurs om 128 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 688,4 1,8% 3,0% 1,1%
OMXS30 1 767,8 1,7% 3,2% -0,2%
OMXH25 4 062,7 0,2% 2,4% -3,8%
OMXC20 1 308,9 2,2% 2,1% 15,2%
OSEBX 840,8 2,1% 3,7% -9,7%
OMXBB 971,7 -0,3% 0,4% -2,1%
Dow Jones 26 870,1 0,9% 3,1% -5,8%
S&P500 3 226,6 0,9% 1,8% -0,1%
Nasdaq C 10 550,5 0,6% 0,6% 17,6%
SX5E 3 378,2 1,7% 2,8% -9,8%
DAX 12 931,0 1,8% 3,5% -2,4%
CAC40 5 109,0 2,0% 2,6% -14,5%
RTS 1 219,3 0,2% -2,1% -21,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,8 2,1% 1,2% -33,7%
Guld 1 804,6 0,1% -0,4% 19,1%
Silver 19,3 2,3% 4,6% 7,1%
Aluminium 1 651,0 0,7% 2,0% -8,3%
Bly 1 836,0 -0,2% 0,9% -4,5%
Koppar 6 507,0 0,3% 5,1% 5,7%
Nickel 13 512,0 0,0% 0,7% -3,5%
Zink 2 198,5 0,5% 5,0% -4,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,08 0,10 -0,30 -22,60
Norge, 10 år 0,65 0,60 2,00 -89,80
Tyskland, 10 år -0,44 -0,20 0,00 -25,50
GB, 10 år 0,17 1,90 -0,40 -65,30
USA, 10 år 0,63 2,05 -2,63 -128,94
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,34 -0,3% -0,7% -1,6%
USD / SEK 9,06 -0,5% -1,5% -3,3%
GBP / SEK 11,43 0,2% -1,3% -7,8%
NOK / SEK 0,97 0,6% -0,3% -8,6%
DKK / SEK 1,39 -0,4% -0,7% -1,3%
CAD / SEK 6,69 0,1% -1,5% -7,3%
CHF / SEK 9,59 -1,0% -2,1% -0,7%
JPY / SEK 0,08 -0,1% -0,8% -1,6%
EUR / USD 1,14 0,2% 0,8% 1,7%
USD / JPY 106,84 -0,4% -0,6% -1,7%
EUR / GBP 0,90 -0,6% 0,6% 6,8%
AUD / USD 0,70 0,8% 0,8% -0,1%
USD / CAD 1,35 -0,6% 0,0% 4,4%
GBP / USD 1,26 0,7% 0,2% -4,7%
USD / NOK 9,30 -1,1% -1,2% 5,8%
EUR / NOK 10,61 -0,9% -0,4% 7,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York avslutade onsdagens handel positivt, där vaccinnyheter lyfte och teknikgiganterna tyngde.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,9 procent till 26.870. Även det bredare S&P 500-indexet steg 0,9 procent till 3.227, medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindex var upp 0,6 procent till 10.550.

Teknikaktier tyngde börserna, där jättebolag som Amazon minskade med 2,4 procent. Netflix, som Morgan Stanley höjde riktkursen för till 575 från 485 dollar, backade 0,3 procent till 523 dollar. Alphabet tappade 0,3 procent.

Analysten Jason Goepfert vid Sundial Capital Research menar att teknikaktierna visar tecken på utmattning efter sina uppgångar.

"Ökningarna i dessa aktier har varit historiska och drivkraften i många aktier som är bakom indexrörelserna håller på att avta. Detta, kombinerat med måndagens bakslag, är en varningsflagga", menar Goepfert.

Fed rapporterade i sin konjunkturrapport, Beige Book, att den ekonomiska aktiviteten ökade i nästan alla distrikt, men var fortsatt klart lägre än nivån före pandemin.

Enligt Moderna har företagets vaccinkandidat mot covid-19 producerat antikroppar hos samtliga 45 deltagande patienter i tidiga försök. Modernas aktie lyfte 6,9 procent.

Turismaktier fortsatte att avancera. Flygbolagen American Airlines och United Airlines lyfte 16,2 respektive 14,6 procent. Carnival, Norwegian Cruise Line och Royal Caribbean, som fick sänkta rekommendationer på tisdagen, ökade alla över 15 procent efter besked om vaccinet.

Köttsubstitutbolaget Beyond Meat meddelade under onsdagen att bolaget ska börja sälja sina produkter i Brasilien. Som svar ökade aktien 3,1 procent.

Investmentbanken Goldman Sachs presenterade andrakvartalsrapporten på onsdagen, där tradingintäkterna närapå fördubblades. Aktien lyfte 1,2 procent.

Apple fick rätt i en EU-domstol, som slog fast att bolaget inte behöver betala de skatter på motsvarande 14,8 miljarder dollar till Irland som tidigare utdömts. Apple var upp 0,7 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen steg 1 punkt till 0,63 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades tydligt uppåt på onsdagen efter en strid rapportflod, där de flesta bolagen slog analytikernas förhandstips. Placerare återfick även ett visst hopp om att ett covid-19-vaccin kan bli realitet i närtid.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning upp 1,7 procent till nivån 1.768. Aktier för knappt 22,3 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. I Frankfurt steg DAX-indexet 1,8 procent och CAC 40 steg 2,3 procent i Paris.

Bland storbolagen placerade sig Astra Zeneca i den gröna änden av index. Aktien lyftes 5,4 procent efter uppgifter i media om att positiva nyheter kan komma på torsdag från Astras och University of Oxfords pågående utveckling av ett vaccin mot coronaviruset.

Tele2 steg 2,9 procent efter att resultatet för andra kvartalet kom in bättre än väntat. Bolaget återupptog även sin guidning för helåret 2020 och spår nu att det underliggande rörelseresultatet i år ska hamna på ungefär samma nivå som under 2019. Styrelsen valde även att återinföra förslaget om extrautdelning på 3:50 kronor per aktie.

Handelsbanken och SEB handlades ned 2,6 respektive 1,6 procent efter rapporter. Rörelseresultaten var högre än vad analytikerna hade väntat sig med stöd av bland annat oväntat höga tradingintäkter, men räntenettona var under förväntan. Sektorkollegan Nordea hamnade också i minuskolumnen.

Axfood rapporterade siffror något över förväntan men aktien tappade 1,5 procent. Fler måltider hemma under coronakrisen lyfte Axfoods försäljning inom dagligvaruhandeln under det andra kvartalet, samtidigt som försäljningen till restauranger och caféer påverkades negativt.

Likaså rapportaktuella hotellfastighetsbolaget Pandox steg 5 procent. Återhämtningen för hotellmarknaden har utvecklats snabbare än vad de flesta hade förutspått, sade vd Anders Nissen till Nyhetsbyrån Direkt.

Även Castellum avancerade efter sin rapport. Fastighetsbolaget presterade ett förvaltningsresultat på 895 miljoner kronor, mot väntade 807 miljoner kronor. Aktien klev upp 4,6 procent.

Fönstertillverkaren Inwido presterade ett långt mycket bättre resultat än väntat och steg drygt 14 procent. Inför det tredje kvartalet går bolaget "in med en god orderstock, stark likviditet men också en stor portion ödmjukhet eftersom covid-19 pandemin gör efterfrågeutvecklingen ovanligt oviss", skrev vd Henrik Hjalmarsson i delårsrapporten.

Även IT-konsulten Knowits siffror togs emot väl av marknaden och aktien stärktes 16,4 procent. Resultatet efter skatt sjönk omkring 9 procent medan omsättningen steg över 15 procent. Statens stödåtgärder påverkade resultat och marginal positivt i synnerhet när det gäller lägre arbetsgivaravgifter, kommenterade vd Per Wallentin.

Carnegie har skickat upp riktkursen för Sinch till 930 kronor. Aktien adderade ytterligare 4,7 procent till 785 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
XXL ASA Behåll 120 NOK na na
Adevinta Behåll 95 NOK na na
Haldex Köp 50 SEK na na
Bonava Behåll 40 SEK na na
Gränges Köp 90 SEK na na
HiQ Behåll 42 SEK na na
Husqvarna Köp 77 SEK na na
SATS Köp 22,50 NOK na na
Balder Köp 443 SEK na na
Dometic Köp 82 SEK na na
Getinge Behåll 167 SEK na na
Atlas Copco Minska 276 SEK na na
Sandvik Köp 172 SEK na na
Sweco Behåll 400 SEK na na
Telenor Behåll 145 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
Fordon: bilförsäljning Västeuropa jun -52.3%
CN 04:00 Industriproduktion, detaljhandel, investeringar jun 4.8% / -1.5% 4.4% / -6.8%
CN 04:00 BNP Q2 9.6% / 2.5% / -2.4% -9.8% / -6.8% / -6.8%
SE 06:00 Svensk Handel: handelsbarometer
USA 14:30 NAHB husmarknadsindex jul 60 58
USA 14:30 Philadelphia Fed index jul 20.0 27.5
USA 14:30 Detaljhandel jun 5.5% / 5.4% / 4.5% 17.7% /12.4% /11%
USA 14:30 Nyanmälda arbetslösa v 1314k / 18062k
USA 16:00 Lager osålda varor maj -2.3% -1.3%
EMU 13:45 ECB: räntebesked

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Sweco SE0000489098 Inga tillkännagivanden
Aker Solutions NO0010716582 Inga tillkännagivanden
Adevinta NO0010844038 Inga tillkännagivanden
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Lucara Diamond Corp. CA54928Q1081 4
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
SEB AB SE0000148884 6
Storebrand NO0003053605 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Atea NO0004822503 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Byggmax SE0003303627 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
Castellum SE0000379190 3
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0012455673 1
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
K2A SE0010520254 1, 3, 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.