logo
Dagens analyser - fredagen den 17 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-17 kl. 08:32 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-17 kl. 08:35 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,5% OMXS30 -0,8% DJI -0,5% NASDAQ -0,7%
684,8 1 754,5 26 734,7 10 473,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Storebrand Minska 48 (46) NOK
SEB AB Minska 75 (70) SEK
Aker Solutions Behåll 10 (9) NOK
Atlas Copco Minska 279 (276) SEK
Bilia Köp 105 (100) SEK
SATS Köp 25 (22,5) NOK
Bonava Behåll 60 (40) SEK

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7,30 EUR
Pris:6,65 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 13:44.

EFTER RAPPORT

Q2: Kostnaderna överraskade positivt

Nettoresultatet var 40 procent under marknadens förväntningar och det förklaras av avsättningar för kreditförluster om 689 miljoner EUR, vilket var 69 procent högre än marknadens förväntningar. Hälften av detta förklaras dock av ledningens buffert. Nordea informerar om kreditförluster på 1 miljard EUR på helåret, vilket är i linje med marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkursen 7,30 EUR. Kärnbankverksamheten var 7 procent bättre än väntat med ett räntenetto på samma linje, svaga avgifter medan kostnaderna var 5 procent lägre än marknaden räknat med. Nordea bedömer att kostnaderna för helåret 2020 blir under 4,7 miljarder EUR. Förväntningarna i marknaden ligger på 4,6 miljarder EUR. CET 1 var 15,8 procent vilket även det var i linje med förväntningarna. Ledningens mål är 12,2 procent och de regulatoriska kraven är 10,2 procent. Vi bedömer att aktien kommer att gå starkare än marknaden idag med 3 procent. Vi upprepar Köp med riktkursen 7,30 EUR.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:107,00 DKK
Pris:101,85 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 09:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 13:44.

EFTER RAPPORT

Q2: Stark kärnbankverksamhet och låga förluster

Danske Bank slog marknadens förväntningar med ett resultat före skatt om 3 016 miljoner DKK för Q2. Det var mer än dubbelt så högt som förväntningarna i marknaden. Vi upprepar Köp med riktkursen 107 DKK. Rapporten var starkare på samtliga linjer och trading var det som hade störst positiv avvikelse. Kostnaderna var 3 procent lägre än väntat. Kärnbankverksamheten var 23 procent bättre än väntat. Kreditförlusterna var 40 procent lägre än väntat och ledningen uppger att man nu tagit majoriteten av förlusterna för helåret. Ledningen upprepade guidningen om minst 3 miljarder DKK i nettoresultat för helåret. Det råder dock en hög osäkerhet. Resultatet för det andra kvartalet var starkt enligt vår bedömning, och då framförallt kärnbanksresultatet. Vi tror att aktien kan gå bättre än marknaden med 4-5 procent idag. Vi upprepar Köp med riktkursen 107 DKK.

Kemira

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:10,00 EUR
Pris:12,18 EUR
Analytiker:Martin Roediger, CEFA
Chefsanalytiker, Co-Head of Chemicals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 13:44.

EFTER RAPPORT

Q2-resultatet - slog förväntningarna men mindre än andra

Operationellt EBITDA var ned endast marginellt med 0,4 procent mätt som årstakt och därmed 10-11 procent bättre än marknaden förväntat sig. Vi upprepar Minska med riktkursen 10 EUR. Den starkare än väntade utvecklingen hänger samman med Pulp & Paper där marginalerna ökade raketartat med 4 procentenheter för året. Viss positiv utveckling av aktien är att vänta i och med att man slog förväntningarna. Samtidigt förväntade sig marknaden att bolaget skulle slå förväntningarna i och med preliminära siffror från andra bolag inom kemisektorn. Avvikelsen mot marknadens förväntningar är också mindre än för BASF, Akzonobel och Covestro. Vi upprepar Minska med riktkursen 10 EUR.

Schibsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:255,00 NOK
Pris:270,00 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 13:44.

EFTER RAPPORT

Q2-resultatet, ett första intryck

Schibsted redovisade ett EBITDA-resultat, exklusive Adevinta, som var 56 procent bättre än marknaden väntat sig och 83 procent bättre än vad vi väntat oss. Schibsted meddelade under gårdagen att man köper annonsplattformen Oikotie från Sanoma för 185 miljoner EUR, vilket motsvarar 19,6x det justerade EBITDA-resultatet för 2019. Affären kompletterar Schibsteds lokala verksamhet i Finland Tori. Vi upprepar Köp med riktkursen 255 NOK.

Elkem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:21,28 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 12:41.

EFTER RAPPORT

Q2 en första anblick

Elkem presenterade ett EBITDA-resultat om 644 miljoner NOK, vilket var 9 procent högre än väntat, men det inkluderar en engångseffekt om 61 miljoner NOK kopplat till en skiljedom rörande Silicon Materials. Det underliggande resultatet om 583 miljoner NOK var sämre än väntat. Vi upprepar Köp med riktkursen 25 NOK. Det var få avvikelser i rapporten. Foundry Products bjöd på den största negativa effekten, vilket kompenserades av starka resultat i Carbon och Silicon Materials. Elkem var fortsatt försiktiga inför Q3. Bolaget flaggade för en starkare efterfrågan på silikon i Kina men att detta delvis motarbetas av en svagare specialsilikonmarknad utanför Kina. Silicon Materials, Foundry Products och Carbon fortsätter att möta utmanande marknadsförhållanden med svagare efterfrågan inom fordon och bygg. Vid en första anblick ser rapporten svagare ut än vi väntat oss. Svagheterna inom Silicon Materials och Foundry Products i det tredje kvartalet var inräknat sedan tidigare. Marknadens förväntningar för det andra halvåret kan sänkas på grund av en svagare silikonmix. Vi upprepar Köp med riktkursen 25 NOK.

Indutrade

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:337,00 SEK
Pris:398,20 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 11:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 12:28.

EFTER RAPPORT

Q2 en första anblick: Krossade förväntningarna på rörelseresultatet

Den organiska order- och försäljningstillväxten var -5 procent, vilket gjorde att försäljningen var 7 procent högre än marknadens förväntningar. Efterfrågan från medicin- och läkemedelsbolag var god medan den mer cykliska delen hade det tuffare. Den cykliskt kopplade efterfrågan förbättrades något mot slutet av kvartalet. Marginalen fortsatte att expandera trots en negativ organisk tillväxt. Marginalen var 13 procent och marknadens förväntningar 10,8 procent, vilket gjorde att rörelseresultatet var 29 procent högre än väntat. Vi bedömer att marknadens förväntningar kan stiga med tvåsiffriga tal, men aktiekursen kan utvecklas något svagare än detta då den gått starkt den senaste tiden. Vi upprepar Behåll med riktkursen 337 SEK.

Wärtsilä

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:6,50 EUR
Pris:0,00 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 12:14.

EFTER RAPPORT

Första anblicken Q2 resultat - bättre än befarat

Orderingången för det andra kvartalet på 1 011 miljoner EUR, -27 procent jämfört med föregående år, var 12 procent bättre än marknadens förväntningar, med högmarginalserviceordrar 6 procent över marknadens förväntningar. Intäkterna om 1 220 miljoner EUR var oförändrade jämfört med föregående år, och 21 procent bättre än marknadens förväntningar. Detta gav ett rörelseresultat på 55 miljoner EUR och en marginal på 4,5 procent, -480 baspunkter jämfört med föregående år men 23 procent bättre än marknadens förväntningar. Kassaflödet landade på 252 miljoner EUR, vilket ledde till att nettoskulden uppgick till 646 miljoner EUR, en anständig nivå enligt oss. Slutsats: Ordrar, försäljning och marginalen var bättre än väntat och bör stödja aktien idag. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 6,50 EUR.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:158,75 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 11:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 12:14.

EFTER RAPPORT

Första intrycket: Bättre än väntat under Q2

Volvos Q2-rapport var bättre än väntat och visade starka siffror både när det gäller ordrar och resultat för de två huvudsakliga affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner. Anläggningsmaskiner stärks av återhämtningen i Kina. En stark återhämtning på orderingången av lastbilar i juni gör att Volvo är väl täckta för det tredje kvartalet. Ledningen visade på självförtroende under telefonkonferensen, även om de betonade att det är svårt att ge vägledning för resterande 2020. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 155 SEK.

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:70,10 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 11:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 12:14.

EFTER RAPPORT

Första anblicken av Q2: Under marknadens (höga) förväntningar

Hexpol rapporterade en Q2-försäljning som var -8 procent under marknadens förväntningar (43 procent över våra) och ett rörelseresultat som var -23 procent under marknadens förväntningar (38 procent över våra). Hexpols organiska tillväxt var -39 procent jämfört med marknadens förväntningar på -38,4 procent och våra på -70 procent med en rörelsemarginal på 8,3 procent i kvartalet jämfört med marknadens förväntningar på 10,0 procent och våra på 8,6 procent. Compounding-divisionen visade på en svagare marginal än väntat. Vi ser detta som en blandad rapport. Vi anser att marknadens förväntningar var allt för höga. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion baserat på dagens rapport. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 75 SEK.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:24,20 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 11:25.

EFTER RAPPORT

Stagade för volatila marknadsförhållanden

Den starka marknadstillväxten kommer sannolikt att bestå under sommaren. Med minskat varulager och rena balansräkningar är detaljhandlarna bättre förberedda för en potentiell ny nedgång i takt med att en mättad marknad slår till. XXLs turnaround har börjat, men vi är inte säkra på att de kommer att lyckas fullt ut. Vi anser dock att risk/avkastning balanseras vid den aktuella värderingen. Rekommendationen Behåll upprepas men riktkursen höjs till 25 NOK (20).

Viktiga resultat

Marknadstillväxten för sportprylar ökade under det andra kvartalet i och med antågandet av sommarsäsongen. Tillväxten väntas mattas då semesterperioden är slut. Vi förväntar också en mättnad av marknaden vilket påverkar 2021-2022 negativt. XXL levererade intäkter under andra kvartalet något över juniguidningen (31 procent jämfört med förväntade 25-30 procent). Bruttomarginalen var något lägre än våra förväntningar, till stor del drivet av låga inköpsvolymer (-13 procent jämfört med föregående år).

Prognosöversyn

Vi höjer våra estimat för 2020 för jämförbara butiker till 15 procents tillväxt (9 procent) och ökar rörelsemarginalen till 1,6 procent (från 0,9 procent). För 2021 spår vi en nedgång i jämförbara butiker med 5 procent. Vi upprepar Behåll samt höjer riktkursen till 25 NOK (20).

Yara

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:400,00 NOK
Pris:350,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 11:25.

EFTER RAPPORT

Första anblick av Q2

EBITDA för det andra kvartalet var 3 procent över marknadens förväntningar på grund av att svagare volym/mix motverkades av lägre fasta kostnader i kvartalet (28 miljoner USD). Qafco-intäkterna på 1 miljard USD kommer att erhållas inom 2-3 veckor, vilket kommer att utlösa återköp om 5 procent av utestående aktier samt en trolig utdelning under det andra halvåret 2020. Lägre kapitalinvesteringar under det andra kvartalet förbättrade det fria kassaflödet, som nu är på 1 miljard USD de senaste fyra kvartalen i rad (det högsta sedan 2014). Den tvååriga kapitalinvesteringsplanen upprepades, men Yara utesluter inte att fler kapitalinvesteringar fasas in i 2021. Sammanfattningsvis: Det underliggande resultatet var starkt, drivet av kostnadskontroll, imponerande marginalmotståndskraft och investeringar under kontroll. Utöver detta kom positiva nyheter om Qafco, vilket bör återspeglas i en positiv kursreaktion. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 400 NOK.

Telenor

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:145,00 NOK
Pris:148,15 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 11:25.

EFTER RAPPORT

Imponerande kostnadseffektivitet återigen

Telenor visade återigen imponerande kostnadseffektivitet med organiskt justerade löpande kostnader ned nästan 10 procent, vilket resulterade till ett justerat EBITDA i linje med vår prognos trots 2 procent lägre serviceintäkter. Enligt vår uppfattning utmärkte sig Thailand och Myanmar på den positiva sidan, medan Sverige och Bangladesh utmärkte sig på den negativa. Vi gör marginella justeringar av våra prognoser och spår en organisk EBITDA-tillväxt om 1 procent för 2020, då den nya helårsguidningen om en oförändrad organisk EBITDA verkar försiktig med tanke på tillväxten på 2 procent under första halvan av 2020.

Prognosöversyn

Vi minskar våra estimat för serviceintäkter, EBITDA och det operativa kassaflödet med 1 procent per år för 2020-2022. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 145 NOK.

BillerudKorsnäs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:132,90 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 09:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 10:40.

EFTER RAPPORT

Q2 första intrycket: Vinsttillväxten är igång

I detta skede verkar Q2-rapporten till stor del vara i linje med vårt positiva tänkande kring Billerud Korsnäs. Vi räknar med att marknadens förväntningar för 2021 kommer att öka. Med en bättre insyn i det andra halvåret 2020 och 2021 samt en lägre riskprognos, argumenterar vi för att en positiv reaktion är motiverad. Vi upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 170 SEK. EBITDA-resultatet uppgick under det andra kvartalet till 735 miljoner SEK, jämfört med vår prognos om 660 miljoner SEK och marknadens om 734 miljoner SEK. Det operativa kassaflödet var 548 miljoner, vilket anses positivt. Investeringar uppgick till 394 miljoner SEK. Företaget säger att KM7-maskinen är igång enligt plan. För 2020 väntas resultatet vara i den övre delen av det negativa intervallet 350-450 Mkr. För 2021 förväntas KM7 ha ett positivt EBITDA. Marknadsutsikterna är fortsatt mycket blandade, men företaget ser en bra stabilitet i marknaderna för dryck och mat, ett område som svarar för 60 procent av verksamheten. Vid sidan av rapporten meddelade bolaget att Christoph Michalski, för närvarande VD för Winda (där Essity är majoritetsägare) utsetts till ny VD för BillerudKorsnäs. Med tanke på Michalskis tidigare befattningar inom SCA och företag som Unilever finner vi hans bakgrund som mycket lämplig. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 170 SEK.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:178,20 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 10:40.

EFTER RAPPORT

Slutligt Q2 resultat - mindre negativ valutamotvind framöver

Electrolux har redan släppt sina preliminära siffror. Fokus låg istället på utsikterna. Om man tittar på divisionerna gick Europa och Asien bra medan Nord- och Latinamerika visade betydande förluster, Latinamerika påverkades troligen av valutaförändringar. Det operativa kassaflödet efter kapitalinvesteringar förbättrades från Q1 och uppgick till 122 miljoner SEK. Nettoskulden uppgick till 10,9 miljarder SEK, varav den finansiella nettoskulden var på 2,7 miljarder SEK. Vi anser att den ser okej ut. Den organiska omsättningsutvecklingen väntas bli negativ för helåret, men positiv i det tredje kvartalet. Det indikerar åtminstone att det andra kvartalet var värst, enligt Electrolux förväntningar. Motvinden inom valutaområdet har lättat något samtidigt som medvinden av lägre råmaterialpriser hänger i. Slutsats: Viss förbättring av valutaförändringar är positivt, vilket bör ge stöd åt aktien idag. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 190 SEK.

Assa Abloy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:207,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 10:15.

EFTER RAPPORT

Q2 första intrycket: Krossar rörelseresultatförväntningarna

Den organiska tillväxten var -18 procent, vilket var 5 procentenheter bättre än marknadens förväntningar vilket ledde till att man slog förväntningarna på omsättningsnivå med 5 procent. Rörelseresultatet var 21 procent bättre vid 2,1 miljarder SEK, vilket gav en marginal på 10,5 procent (marknaden trodde 9,1 procent). Avvikelsen berodde på en uppgång i Amerika, Asien och Entrance medan EMEA och Globalt Technologies var 21 respektive 14 procent svagare än väntat. Det finns ingen prognos, vi förväntar oss uppgraderingar om 5-9 procent i marknadens förväntningar, samt att aktiekursen följer detta och går starkare än marknaden. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 215 SEK.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:110,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 10:15.

EFTER RAPPORT

Q2: Stabilt men osannolikt att utlösa positiva substansvärderevideringar

Vi anser att Wallenstams Q2-resultat var i linje med förväntningarna. Förvaltningsresultatet var 1 procent svagare än marknadens förväntningar med ett substansvärde i linje med 94 SEK per aktie. VD:ns kommentar om att förbetalda hyror för det tredje kvartalet är i linje med ett normalt kvartal är en svag förbättring i kvartalstakt. Omvärderingen av fastighetsvärdet ökade med 0,3 procent jämfört med vår uppskattning på -0,3 procent. En telefonkonferens är planerad till 9:30 CET, varefter vi kommer att se över våra estimat, men vår första bedömning är att vi förväntar oss att förvaltningsresultatet och substansvärdet är i stort sett oförändrade för 2020. Vid första anblicken bedömer vi att aktien kommer att handlas i linje med marknaden under dagen. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 130 SEK.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:164,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Q2: Negativa revideringar för 2020 kommer troligen att följa

Vi anser att NCC:s resultat för andra kvartalet vara svagare än väntat. Orderingången var 12 procent lägre än marknadens förväntningar, rörelseresultatet var 16 procent svagare medan vinst per aktie var 3 procent under förväntningarna. Det operativa kassaflödet är mindre negativt jämfört med föregående år. Vid en första anblick tror vi att aktien sannolikt kommer att underprestera mot marknaden under dagens handel. Marknadsutsikterna är i stort sett oförändrade utan någon direkt effekt från covid-19, den långsiktiga efterfrågan är dock svårbedömd. Vidare är orderstocken ner 6 procent jämfört med föregående år (-5 procent jämfört med föregående kvartal). Vi upprepar Behåll med riktkursen 165 SEK.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:43,00 SEK
Pris:35,72 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Q2 resultat, första intrycket

Telia redovisade idag resultat för Q2 med serviceintäkter och justerat rörelseresultat om +1 procent /0 procent jämfört med våra och marknadens förväntningar om +5 procent respektive +6 procent. Organiska serviceintäkter minskade med 6 procent jämfört med föregående år, och -1 procent jämfört med Q1. Organiskt justerat rörelseresultat  minskade med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för en positiv engångskostnad i Sverige. Pandemins effekt var cirka -5 procent för servicetintäkter och -6 procent på justerat EBITDA-resultat. Sverige var i linje med våra prognoser för serviceintäkter och EBITDA. Norge och Finland var bättre än justerat EBITDA, medan Baltikum var sämre trots högre serviceintäkter än väntat. Bolaget behåller sin guidning för det operativa fria kassaflödet för 2020 om 9,5-10,5 miljarder SEK och återinför EBITDA-guidningen som tyder på samma nivå under det andra halvåret  2020 som i det första. Styrelsen drar slutsatsen att det är för tidigt att besluta om eventuell ytterligare utdelning. Vi förväntar oss initialt en positiv reaktion på aktiekursen idag. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 43 SEK.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:79,20 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Utdelningen återinförs redan i andra halvåret?

Med anledning av det starka Q2-resultatet med ett 20-årigt marginalrekord, gör vi en ny analys av bolaget och höjer vinsten per aktie med 76 procent, 7 procent och 5 procent för åren 2020-2022. Vi upprepar Köp till en höjd riktkurs om 88 SEK (77).

Viktiga resultat

Den höga marginalen på 16,3 procent, den högsta på 20 år, i det andra kvartalet drevs visserligen delvis av tillfälliga effekter, men pekar också på marginalpotentialen i Husqvarna. Den organiska tillväxten i Gardena om 24 procent belyser inte bara god efterfrågan under lockdownen, utan visar också styrkan i varumärket, som har vuxit kraftigt sedan den gjordes till en självständig affärsenhet ännu en gång 2014. Beslutet att återbetala statligt stöd i veckan kommer att göra det möjligt för Husqvarna att återuppta utdelningen i höst.

Prognosöversyn

Vi har ökat intäktsprognosen med 8 procent för 2020 och ytterligare 2 procent under 2021-2022 då vi ser fortsatt goda möjligheter för Gardena, samt inom segmentet robotgräsklippare. Vi upprepar Köp till en höjd riktkurs om 88 SEK (77).

Ericsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:87,64 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Starkt resultat för Q2, klart över förväntan

Trots kortsiktig motvind, har Ericsson rapporterat starka siffror för Q2, med oförändrad jämförbar omsättning och en rörelsemarginal som stag med 120 baspunkter jämfört med föregående år till 8,2 procent, vilket var långt över förväntningarna. Trots kortsiktiga osäkerheter kopplade till COVID-19 bekräftade ledningen sina mål för både 2020 och 2022. Vi upprepar vår rekommendation Köp till en riktkurs om 95 SEK. Ericsson anses motståndskraftiga under de kommande månaderna och affärerna pekar uppåt under de kommande kvartalen. Värderingen är fortsatt attraktiv.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:83,95 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Q2: Positiva rörelseresultatrevideringar för 2020 kommer sannolikt att följa

Vi bedömer Peabs rapport för Q2 2020 som bättre än väntat. Orderingången, försäljningen och rörelseresultatet var högre än marknadens förväntningar. Det operativa kassaflödet är starkare jämfört med föregående år justerat för förvärv. Marknadsutsikterna är något mer optimistiska jämfört med föregående kvartal. Dessutom är orderstocken upp 1 procent jämfört med föregående år (+4 procent jämfört med Q1). Vårt första intryck är att vi förväntar oss att rörelseresultatet för 2020 kommer att vara aningen upp i och med starkare ordrar och rörelseresultat. Vid första anblicken bedömer vi att Peab sannolikt kommer att gå starkare än marknaden under dagens handel med 2-3 procent. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 95 SEK.

Lindab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:119,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 09:41.

EFTER RAPPORT

Q2 första anblicken: Imponerande resultat

Lindab rapporterade en försäljning för Q2 som var 3 procent över marknadens förväntningar (1 procent över våra) samt ett rörelseresultat som var 95 procent över marknaden (44 procent över våra prognoser). Den organiska tillväxten var -12 procent jämfört med vår prognos om -14 procent. Sammantaget anser vi att det var en mycket stark rapport. Lindab lyckades utöka sin justerade rörelsemarginal under kvartalet jämfört med föregående år (från 9,3 procent under Q2 2019 till 10 procent under Q2 2020) trots COVID-19, vilket vi anser är imponerande. Den främsta orsaken till de starka siffrorna i kvartalet var Profile Systems (som är cirka 50 procent Sverige), vilket växte organiskt med 12 procent jämfört med föregående år och utökade sin rörelsemarginal jämfört med föregående år. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 105 SEK.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:279,00 SEK
Pris:419,90 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Hanterar krisen väl

Vi gör marginella förändringar i våra estimat och riktkurs efter Q2-rapporten. Förväntningarna var lågt ställda på Kompressorteknik, bolagets största division, och rörelseresultatet var betydligt bättre än väntat. Vi är imponerade över hur bolaget har hanterat krisen, men ser risk/avkastnngskvoten som oattraktiv och upprepar Minska. Vi höjer riktkursen till 279 SEK (276).

Viktiga resultat

Juni var betydligt bättre än april och maj. Små och medelstora bolag tenderar att komma tillbaka snabbare i återhämtningen, vilket gynnar kompressorer. Både utrustning och service bör förbättras sekventiellt. Det mesta av återhämtningen bör drivas av Asien och Europa, då läget i USA är mer osäkert.

Minska upprepas

Vi bedömer att vi är i botten och förväntar oss en gradvis återhämtning under året. Valuta kommer utgöra en större motvind och marginalen kan förbli under press i Q3. Exklusive förvärv förväntar vi oss att Atlas kommer tillbaka till 2019 års nivå 2022. Försäljningen till halvledarkunder inom Vakuumteknik utgör undantaget då segmentet klarat sig väl under pandemin. Vi höjer riktkursen till 279 SEK (276) och upprepar Minska.

Konecranes

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:19,00 EUR
Pris:21,80 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16 kl. 17:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

INFÖR RAPPORT

Positiv vinstvarning för Q2

Konecranes har släppt siffror i förtid, vilka indikerar en orderingång för andra kvartalet på 582 miljoner EUR, -29 procent jämfört med föregående år, vilket var 2 procent över marknadens förväntningar. Försäljningen var 705 miljoner EUR, -11 procent jämfört med föregående år, och 6 procent bättre. Rörelseresultatet var 57,5 miljoner EUR med en marginal på 8,2 procent, -28 baspunkter jämfört med föregående år men 98 procent bättre än marknadens förväntningar. Bolaget återinför också guidningen för 2020 men säger att både försäljning och marginalen kommer att vara lägre än föregående år– vilket inte kommer som någon överraskning. Slutsats: Detta är positivt, men återspeglar främst hur orderstocken har ökat. Eftersom orderingången var i linje med förväntningarna bör det inte bli någon större reaktion på aktiekursen. Den fullständiga rapporten släpps den 24 juli. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 19 EUR.

Bilia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:85,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Servicesupport

Vi lyfter våra prognoser med 10 procent med anledning av Bilias omvända vinstvarning. Bilia hade ett justerat rörelseresultat om 335 miljoner SEK under det andra kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med 306 miljoner SEK under det andra kvartalet 2019 och bättre än vår prognos om 250 miljoner SEK. Bilia uppger att serviceverksamheten och covid-19-åtgärder har positiva effekter. I vår analys från den 7 juli spådde vi att service och försäljning av begagnade bilar skulle utvecklats bra i Sverige och Norge trots covid-19. Priserna på begagnade bilar steg redan i Q1-rapporten.

Prognosöversyn

Serviceverksamheten förväntas gradvis förbättras i och med åldrande bilar. Nybilsförsäljningen förväntas stödjas av den gradvisa övergången till fossilfria bilar. Vi upprepar Köp med en höjd riktkurs om 105 SEK (100).

SATS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:21,20 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Medlemmarna är ivriga att få motionera

SATS Q2-rapport var bättre än befarat, då medlemsantalet bara minskat med 5 procent hittills och besöken är upp i årstakt i både Norge och Sverige. Vi tror dock att det kan ta viss tid innan allt återgår till det normala och att det finns en risk för en andra virusvåg men den långsiktiga attraktiviteten till fitness-marknaden kvarstår efter covid-19. Vi höjer våra estimat och riktkursen till 25 NOK (22,5) och upprepar Köp.

Viktiga resultat

SATS intäkter för det andra kvartalet uppgick till 744 MNOK (1003 MNOK i Q2 2019) med EBIT på -36 MNOK (155 MNOK Q2 2019) till följd av stängda gym, men bättre än befarat. Antalet medlemmar var ned med 5 procent i årstakt men under vecka 28 var antalet besök upp i årstakt, Sverige och Norge. Det kan dock bero på att folk tvingas semestra hemma i år.

Höjd riktkurs

Vi höjer våra estimat efter förväntningar om en något snabbare återgång till det normala. Vi höjer vårt rimliga värde till 26 NOK, men applicerar en liten rabatt till följd av osäkerheten i takten på återhämtningen och höjer riktkursen till 25 NOK. Vi upprepar Köp.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 SEK
Pris:35,85 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Sparåtgärder väntas ge stöd

Vi uppgraderar våra prognoser något efter Q2-rapporten. Rörelseresultatet var bättre än väntat, justerat för engångskostnader, vilket är den främsta anledningen till att vi höjer vår prognos för 2020. Sparprogrammet om 200 miljoner SEK kommer att börja träda i kraft fullt ut från och med första halvåret 2021, vilket i kombination med ökade volymer inom tunga lastbilar och släpvagnar, förklarar resultattillväxten.

Prognosöversyn

Produktionen av tunga lastbilar och släpvagnar förväntas förbättras med cirka 30–40 procent under 2021, med åtanke att de kan komma att sjunka med 50 procent under 2020. Vi upprepar Köp till riktkursen 50 SEK.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:71,75 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Blandade resultat för andra kvartalet

Vi minskar våra prognoser något efter Q2-rapporten. Anledningen är sämre volymutsikter, delvis på grund av sannolika korrigeringar i lagren i leveranskedjan. Resultatet förväntas ändå att förbättras med anledning av en återhämtning i fordonsvolymer och en upptrappning av den amerikanska produktionen. Q2-rörelseresultatet var i linje med våra prognoser och kassaflödet var bättre än väntat. Covid-19 har försenat Konin-affären, men avslut beräknas ske 2020. Vi behåller vår rekommendation Köp till en riktkurs om 90 SEK.

Bonava

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:60,00 SEK
Pris:57,55 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Mindre dimmigt, men fortfarande dålig sikt

Bonava redovisar en mycket svag vinst under ett svårt kvartal. Vi ser en tydlig risk för att bolaget är för optimistiska angående levererade enheter 2021. Vi argumenterar också för att en riskpremie om 20 procent bör adderas till Bonavas multipel på grund av: 1) osäker marginalsituation i Tyskland – alla projekt gick "fel" under andra kvartalet. 2) Norden kan vara underskalade och 3) en produktionstakt på bara 300-400 enheter levererade per år i Sverige är för lågt för att kunna ge goda marginaler. På grund av en bättre marknad höjer vi riktkursen till 60 SEK (40) och upprepar Behåll.

Prognosöversyn

Marknaden förbättrades i slutet av juni, vilket gör att vi höjer våra uppskattningar för levererade enheter och priser. Bolaget höjde sin guidning för levererade enheter i Tyskland för det fjärde kvartalet 2021 med över 700 enheter, trots att man endast har 190 starter under andra kvartalet. Vi ser en tydlig risk för att den långsammare planeringsprocessen i och med corona kan driva volymerna till 2022. Vi upprepar Behåll samt höjer riktkursen till 60 SEK (40).

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:443,00 SEK
Pris:362,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

PROGNOSÖVERSYN

Ännu ett solitt kvartal

Balder rapporterade ett Q2-resultat i linje med både våra och marknadens förväntningar. Därför är våra resultatrevideringar mycket begränsade. För att vara på den säkra sidan inkluderar vi nu vissa nedskrivningar av Balders hotellfastigheter. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på bostadsfastigheter från investerare och vi utesluter inte framtida avkastning. Nettoeffekten är att vi behåller riktkursen om 443 SEK och upprepar Köp.

Viktiga resultat

Hyresintäkterna 1 procent bättre än väntat. Det var överraskande starka marginaler, driftöverskottmarginalen om 77,6 procent jämfört med våra förväntningar på 75,4 procent.

Prognosöversyn

Vi har gjort en marginell höjning i driftöverskottmarginalen, utöver det är vår prognos oförändrad. Hotell svarar för 8 procent av fastigheternas värde. Väldigt få transaktioner har gjorts efter coronakrisen. Vi spår nu en negativ effekt om 1,5 miljarder SEK i det andra halvåret från vissa nedskrivningar av Balders hotellportfölj. Det motsvarar en sänkning med 10 procent. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 443 SEK.

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:400,00 SEK
Pris:253,90 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 07:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Q2 en första anblick: Starkt över hela linjen

Saab rapporterade en omsättning för det andra kvartalet som var 3 procent högre än marknaden förväntat sig och 2 procent högre än våra prognoser. Rörelseresultatet var 30 procent högre än väntat i marknaden och 29 procent bättre än vår prognos. Rörelsemarginalen var 7,4 procent, vilket kan jämföras med marknadens och våra förväntningar vid 5,8 procent. Orderingången på 9 247 miljarder SEK var 27 procent högre än vad marknaden räknat med och 32 procent över våra prognoser. Det fria kassaflödet var oväntat starkt också. Som väntat har Saab valt att dra tillbaka sina utsikter för helåret i och med krisen. I sin helhet var rapporten stark. Vi upprepar Köp med riktkursen 400 SEK.

Evolution Gaming Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:640,00 SEK
Pris:668,20 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17 kl. 08:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-17 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Gedigen Q2-rapport med stark lönsamhet

Evolution Gaming rapporterade starka siffror för Q2 med försäljningen något över förväntningarna och EBITDA-resultatet 10 procent bättre än förväntat. EBITDA-marginalen uppgick till 63,5 procent, jämfört med konsensus förväntan på 58,2 procent. Bolaget fortsätter att gynnas av operativ hävstång, men också från temporärt lägre kostnader då vissa bord inte varit helt i drift till följd av covid-19, vilket sänker rörelsekostnaderna. När det gäller den geografiska intäktsfördelningen var tillväxten mycket stark i Asien, vilket minskade de reglerade intäkterna till 33 procent i Q2 från 38 procent i Q1 2020. Dock, rapporten var stark överlag och vi förväntar oss att aktien stiger idag och att konsensusestimaten höjs med 5-10 procent. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 640 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 684,8 -0,5% 3,2% 0,6%
OMXS30 1 754,5 -0,8% 3,3% -1,0%
OMXH25 4 059,0 -0,1% 3,6% -3,9%
OMXC20 1 304,1 -0,4% 1,5% 14,8%
OSEBX 836,1 -0,6% 4,4% -10,2%
OMXBB 971,3 0,0% -0,2% -2,2%
Dow Jones 26 734,7 -0,5% 4,0% -6,3%
S&P500 3 215,6 -0,3% 2,0% -0,5%
Nasdaq C 10 473,8 -0,7% -0,7% 16,7%
SX5E 3 365,4 -0,4% 3,2% -10,1%
DAX 12 875,0 -0,4% 3,1% -2,8%
CAC40 5 085,3 -0,5% 3,3% -14,9%
RTS 1 219,9 0,1% -1,2% -21,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,4 -1,0% 2,4% -34,3%
Guld 1 807,7 0,2% -0,2% 19,3%
Silver 19,2 -0,4% 2,2% 6,7%
Aluminium 1 627,0 -1,5% -2,0% -9,6%
Bly 1 824,0 -0,7% 0,4% -5,2%
Koppar 6 385,0 -1,9% 0,7% 3,7%
Nickel 13 253,0 -1,9% -1,3% -5,3%
Zink 2 188,0 -0,5% 2,6% -4,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,09 -1,50 0,40 -24,10
Norge, 10 år 0,64 -0,60 1,70 -90,40
Tyskland, 10 år -0,47 -3,00 -1,10 -28,50
GB, 10 år 0,13 -3,60 -2,30 -68,90
USA, 10 år 0,61 -1,89 1,22 -130,83
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,34 0,0% -0,7% -1,6%
USD / SEK 9,04 -0,2% -1,9% -3,4%
GBP / SEK 11,39 -0,3% -2,0% -8,1%
NOK / SEK 0,98 0,2% 0,0% -8,4%
DKK / SEK 1,39 0,0% -0,6% -1,3%
CAD / SEK 6,68 -0,1% -1,6% -7,4%
CHF / SEK 9,58 -0,1% -2,3% -0,9%
JPY / SEK 0,08 -0,4% -1,7% -2,0%
EUR / USD 1,14 0,1% 1,2% 1,8%
USD / JPY 107,12 0,3% -0,2% -1,4%
EUR / GBP 0,91 0,3% 1,3% 7,1%
AUD / USD 0,70 -0,3% 0,6% -0,4%
USD / CAD 1,35 0,0% -0,3% 4,4%
GBP / USD 1,26 -0,2% -0,1% -4,9%
USD / NOK 9,26 -0,4% -1,9% 5,4%
EUR / NOK 10,59 -0,3% -0,7% 7,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York avslutade handeln på torsdagen negativt, där turismaktier sjönk med flera procent.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 0,5 procent till 26.735. Det bredare S&P 500-indexet sjönk i sin tur 0,3 procent till 3.216, medan teknikorienterade Nasdaqs kompositindex var ned 0,7 procent till 10.474.

Turismbolag upplevde flerprocentiga nedgångar under torsdagen, då kryssningsbolagen Norwegian Cruise Line tappade 16,0 procent, Carnival sjönk 9,7 procent, medan Royal Caribbean minskade 7,8 procent. Flygbolagen American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines och Southwest Airlines tappade alla mellan 4,0-7,5 procent. Boeing, vars aktie blev sänkt till underperform från peer perform och fick riktkursen 149 dollar av Wolfe Research, sjönk 5,3 procent till 178 dollar.

Disneys aktie blev nedgraderad av Cowen & Co från outperform till market perform medan riktkursen sänktes från 101 till 97 dollar. Aktien backade 1,9 procent till 119 dollar.

Datortillverkaren Dell fortsatte att gå mot strömmen och gick aldrig under en ökning på 12 procent för dagen efter att bolaget sent på onsdagskvällen bekräftat att det planerar att knoppa av sitt ägande i molnprogramvarubolaget VM Ware. Aktien stängde upp 12,2 procent.

Teknikjätten Microsoft, som ska lansera bolagets spelstreaming-tjänst i september, backade 2,0 procent medan Alphabet minskade med 0,1 procent. Apple retirerade 1,2 procent, medan Twitter sjönk 1,6 procent efter att plattformen blivit hackad. Amazon backade 0,3 procent.

Facebook däremot lyckades avsluta positivt med en ökning på 0,3 procent.

Ett knippe statistik kom före USA-öppningen. Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA låg på 1,3 miljoner personer i förra veckan, väntat var 1,25 miljoner.

Onlineundervisningsbolaget K12 steg 11,2 procent efter att bolaget lyftes fram på CNBC.

Alcoa steg drygt 6,3 procent efter sitt rapportbesked på onsdagskvällen som överlag bekräftade vad bolaget preliminärt uppgav i förra veckan. Analytikern Richard Saintvilus skrev att investerare som letar efter en aktie som kan överträffa marknaden inom 12-18 månader bör kolla upp Alcoa. Anledningen är att bolaget inte presterat lika bra som varken marknaden eller sina konkurrenter sedan början på året.

Tesla tappade 2,9 procent efter uppgifter om att registreringarna av bolagets elbilar nästan halverades i Kalifornien under andra kvartalet. Citis analytiker har dessutom upprepat rådet sälj för aktien med motiveringen att det saknas trovärdiga bevis för att verksamheten överpresterat under pandemin.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen sjönk med 2 punkter till 0,62 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tappade fart under en rapportspäckad torsdag. Verkstadsbolagen tyngdes av ett antal dystra rapporter från bland annat Sandvik och Atlas Copco. Bättre utvecklades rapporterande Getinge drivet av en stark efterfrågan för respiratorer i samband med covid-19 pandemin. Även banksektorn avancerade med stöd från höjda riktkurser i sektorn efter onsdagens rapporter. Storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning ned 0,8 procent till nivån 1.755. Aktier för 22,0 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Sandvik föll med 6 procent efter sin rapport och hörde tillsammans med Atlas Copco till torsdagens förlorare bland de mest handlade storbolagen. Sandvik spår att återhämtningen blir långsam på grund av låg aktivitet i flera segment. Utfallet för resultatet i det andra kvartalet var dock över analytikernas förväntningar.

Verkstadsjätten Atlas Copco presterade ett resultat över analytikernas förväntan. Orderingången sjönk organiskt med 17 procent, ungefär i linje med förväntan. Bolaget anser att den globala ekonomiska utvecklingen är osäker, men förväntar att efterfrågan kommer att förbättras något jämfört med det andra kvartalet. Aktien, som handlats till rekordnivåer strax innan rapporten, backade för dagen cirka 2 procent.

Getinge presterade över analytikernas förväntningar och placerade sig i toppen med en uppgång på över 3 procent. Det justerade ebita-resultatet var 28 procent bättre än förhandstipsen, även orderingången var klart bättre än analytikerna hade penslat in.

En annan vinnare var New Wave efter en omvänd vistvarning där bolaget presenterade preliminära siffror för kvartalet. Aktien belönades med en uppgång på 18 procent.

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, lämnade en rapport under förväntan och guidade för ett liknande försäljningsvolym i det tredje kvartalet. Grängesaktien sjönk 11 procent.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi lämnade en rapport under förväntan och backade drygt 8 procent. Försäljning av hemofililäkemedlet Elocta i egna regioner uppgick till 1.040 miljoner kronor, vilket kan ställas i relation till estimaten på 1.243 miljoner kronor.

Bilia steg knappt 4 procent. Det operativa rörelseresultatet för det andra kvartalet förväntas uppgå till cirka 290 miljoner kronor, väsentligt högre än marknadens förväntningar.

Camurus och Cellavision stärktes med 9-10 procent efter sina rapporter medan Sweco var upp cirka 4 procent. Bland övriga rapporterande bolag syntes nedgångar för Dometic, Husqvarna och Orexo med 4, 5 respektive 11 procent. Nischbanken Collector fick också ett svalt mottagande och sågs ned 8 procent.

Deutsche Bank höjde riktkursen för båda av gårdagens rapporterande banker. Analyshuset rekommenderar att köpa SHB och SEB, med riktkurserna 104 respektive 93 kronor. Aktierna steg 2 procent till 92:30 kronor och drygt 3 procent till 91:66 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nordea Bank Köp 7,30 EUR na na
Ericsson Köp 95 SEK na na
Essity Köp 360 SEK na na
Swedbank Ingen rek na SEK na na
Ratos Minska 30 SEK na na
Telia Köp 43 SEK na na
NCC Behåll 165 SEK na na
Volvo Köp 155 SEK na na
Evolution Gaming Group Behåll 640 SEK na na
Saab Köp 400 SEK na na
Lindab Behåll 105 SEK na na
Assa Abloy Köp 215 SEK na na
Billerud Korsnäs Köp 170 SEK na na
Electrolux Köp 190 SEK na na
Peab Köp 95 SEK na na
Wallenstam Köp 130 SEK na na
Autoliv Köp 70 USD na na
Investor Köp 570 SEK na na
Schibsted Köp 255 NOK na na
Hexpol Behåll 75 SEK na na
Elkem Köp 25 NOK na na
Danske Bank Köp 107 DKK na na
Munters Köp 55 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Valueguard: bostadspriser jun 2.3% / 2.2%
EMU 11:00 Byggproduktion maj -14.6% / -28.4%
USA 14:30 Bostadsbyggande jun 1180k / 21.2% 974k / 4.3%
USA 16:00 Michiganindex (prel) jul 80.0 / n.a. / n.a. 78.1 / 87.1 / 72.3
EMU Extra toppmöte om återhämtningspaketet & långtidsbudgeten

Övrig marknadsinformation

Övriga rapporter idag
Aker, Köp, 440 NOK
Tomra Systems ASA, Köp, 400 NOK
Lifco, Behåll, 598 SEK
NetEnt, Köp, 42 SEK
Kemira, Minska, 10 EUR
Wärtsilä, Behåll, 6,50 EUR
Arise, Köp, 45 SEK
Indutrade, Behåll, 337 SEK
Kone, Behåll, 61 EUR
Cargotec, Köp, 24 EUR
Yara, Köp, 400 NOK

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Nordea Bank FI4000297767 3, 6
Danske bank DK0010274414 Inga tillkännagivanden
Kemira FI0009004824 Inga tillkännagivanden
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Elkem NO0010816093 Inga tillkännagivanden
Indutrade SE0001515552 Inga tillkännagivanden
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Yara NO0010208051 Inga tillkännagivanden
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Wallenstam SE0007074844 3
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Lindab SE0001852419 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 Inga tillkännagivanden
SATS NO0010863285 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Bonava SE0008091581 Inga tillkännagivanden
Balder SE0000455057 3
Saab SE0000112385 Inga tillkännagivanden
Evolution Gaming Group SE0012673267 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.